فهرست مطالب

 • پیاپی 37 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پژوهشی
 • هادی آجیلی*، مهدی رضایی صفحات 9-38
  مطالعه تاریخی اقتصاد توسعه در مکزیک و مروری بر تحولات و تغییرات در الگوهای توسعه اقتصادی در این کشور به دلیل نقش و جایگاه مکزیک در جهان امروز و به ویژه جایگاه مهم آن در اقتصاد جهانی که به یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان ارتقا یافته است اهمیت به سزایی دارد. به خصوص مسایل جنجال برانگیز مطرح شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب و جدید آمریکا در ارتباط با مکزیک، بار دیگر این کشور را در کانون توجهات قرار داده است. با توجه به جهش اقتصادی مکزیک در سال های اخیر در نوشتار پیش رو سعی شده است اقتصاد توسعه در مکزیک در بستری تاریخی و با تأکید بر تحولات چند دهه اخیر از منظر تحولات و تأثیرات نظام اقتصاد جهانی، به ویژه رویکرد اقتصادی نئولیبرال بر این کشور مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده تا رمز و راز توفیقات اقتصادی مکزیک در سالهای اخیر تا اندازه ای روشن شود. به این ترتیب دغدغه اصلی پژوهشی در این نوشتار تعمق در فرایند تغییر و تحول در الگوهای اقتصاد توسعه در مکزیک با هدف بررسی تأثیرات و پیامدهای مختلف الگوی نولیبرالی توسعه بر توسعه اقتصادی این کشور در چند دهه اخیر است.
  کلیدواژگان: مکزیک، توسعه، نفتا، نولیبرالیسم
 • محمد علی بصیری*، سیدعلی مجیدی نژاد، عبدالرضا عالیشاهی صفحات 39-64
  ارتش ترکیه در سال های 1960، 1971، 1980، 1997.م به خاطر حقی که «کمال آتاترک» برای محافظت از جمهوری ترکیه و حفاظت از ارزش های کمالیستی به موجب قانون اساسی به ارتش واگذار کرده، دست به کودتا زده است، ولی با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2003.م و توسعه همه جانبه ترکیه، این کشور، گذار واقعی به دمکراسی و مردم سالاری را در پیش گرفته بود و حزب عدالت و توسعه از طریق راه های قانونی و اصلاح قانون اساسی تصویب شده در زمان کودتاهای نظامی، راه های منتهی به کودتا را در این کشور بسته بود، ولی ارتش برای بار پنجم در 15جولای 2016 دست به کودتای نظامی علیه جزب عدالت و توسعه زده و این سوال را ایجاد کرده که با وجود توسعه همه جانبه ترکیه از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و در پیش گرفتن راه گذار به دموکراسی و محدود کردن نقش ارتش در سیاست، چه عواملی باعث شده تا این نهاد نظامی دوباره اقدام به کودتا کند؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که علت شکل گیری چنین کودتایی، محروم کردن ارتش از توانایی های ارزشی معطوف به قدرت خود و محروم کردن جنبش فتح الله گولن از فعالیت های خود در داخل ترکیه و عدول از ارزش های کمالیستی توسط حزب عدالت و توسعه بوده است. روش پژوهش این مقاله نیز مبتنی بر روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع مکتوب و مجازی می باشد.
  کلیدواژگان: کودتا، ارتش ترکیه، 15 جولای 2016، حزب عدالت و توسعه، اردوغان
 • محمدرضا حاتمی* صفحات 65-81
  در جهان پست مدرن امروزی، دیاسپورا یا آوارگی قومی، خواه به اجبار و یا داوطلبانه نقشی اساسی در تعیین سیاستهای کشورهای میزبان و یا مهمان دارد؛ چرا که دیاسپورا در سیالیت مرزها، ایجاد و یا تخریبب پدیده دولت - ملت نقشی شگرف دارد. دیاسپورا یا جوامع دیاسپورا به عنوان یک کارگزار توسعه یا ضد توسعه، ابعاد متفاوتی از نگرش های جامعه شناسی و روانشناسی را در خود مسستتر دارد و این در حالی است که این نگرش ها با توجه به بعد مسافتی جوامع میزبان از وطن اصلی، باری جغرافیایی دارد. این تحقیق با نگاهی تحلیلی - توصیفی و با استعانت از نگرش جغرافیایی و مفاهیم فضا - قلمرو به دیاسپورا می نگرد .
  کلیدواژگان: دیاسپورا، جغرافیا، ناسیونالیسم، فضا، قلمرو
 • کابک خبیری*، منوچهر محمدی صفحات 83-104
  توافق های چند جانبه در بین کشورهای دنیا در ارتباط با مسائل چالش برانگیز معمولا راه گشای نقش آفرینی طرفین در تحولات پس از چنین توافقاتی است. برنامه جامع اقدام مشترک، حکم چنین ابزاری را برای ایران داشت تا در دوره ای که سعی می شد ایران با طرح تلاش برای ساخت تسلیحات هسته ای به انزوا برده شود، با این توافق به بازیگری موثر در چانه زنی بین المللی تبدیل شد. برجام حاصل بیش از یک دهه تنش و مذاکرات بی نتیجه با طرف های غربی بود. ایران در فضای پسا برجام به طور رسمی وارد باشگاه اقتصاد و سیاست جهانی و منطقه ای شد. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که تعامل ایران با جامعه جهانی در فضای پس از برجام چه تأثیری بر نقش آفرینی این کشور در غرب آسیا و جهان گذاشته است؟ این مقاله این فرضیه را بررسی می کند که ایران در فضای پس از برجام از جایگاه کنترل شده قبلی خارج و به صورت یک بازیگر فعال در مدیریت بحران های منطقه ای ایفای نقش نموده و این امر باعث تغییر موازنه قدرت در منطقه به ضرر عربستان و ترکیه گردیده است.
  کلیدواژگان: برجام، بحران هسته ای، موزانه قدرت، غرب آسیا، ایران
 • روح الامین سعیدی* صفحات 105-136
  طی دهه های اخیر به تبع وقوع گذار از نظم وستفالیایی به نظم پساوستفالیایی در نظام جهانی، بسیاری از قواعد، اصول و رویه های حاکم بر تعاملات کنشگران دستخوش دگرگونی های شگرفی شده و دیپلماسی نیز به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای روابط بین الملل از تاثیر این دگرگونی ها مصون نمانده است. به طوری که در واکنش به تحولات محیط جهانی شده، دیپلماسی نوینبا اشکال مختلفی همچون دیپلماسی رسانه ای، دیپلماسی مجازی، دیپلماسی مسیر دو و دیپلماسی عمومی ظهور یافته است. در این میان، فهم دلایل ظهور دیپلماسی نوین اهمیت بسیاری دارد و بی تردید می تواند در تعیین مسیر حرکت سیاست خارجی دولت ها به اقتضای تحولات صورت گرفته تاثیرگذار باشد.
  مقاله حاضر با همین دغدغه به مطالعه چرایی ظهور دیپلماسی نوین در بستر متحول نظام جهانی پرداخته است (سوال اصلی). نگارنده در مقام علت کاوی، سه عامل کاهش نقش بلامنازع و تضعیف حاکمیت دولت های ملی متعاقب رشد فزاینده کنشگران غیردولتی، وقوع پیشرفت های شگرف در حوزه فناوری های ارتباطات و اطلاعات و نیز افزایش چشمگیر وزن و جایگاه افکار عمومی را شناسایی کرده و به بررسی نحوه اثرگذاری هر یک بر فرایند اجرای دیپلماسی پرداخته است (فرضیه). نتایج این بررسی می تواند رهنمودهایی را برای جهت دهی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اختیار تصمیم سازان قرار دهد که مهم ترین آن بسنده نکردن به دیپلماسی رسمی دولت محور و فعالیت موازی در چهار گونه دیپلماسی رسانه ای، عمومی، مجازی و مسیر دو است.
  کلیدواژگان: دیپلماسی نوین، پساوستفالیا، حاکمیت، کنشگران غیردولتی، فناوری های ارتباطات، افکار عمومی
 • حمید نیکو*، مرتضی سویلمی صفحات 138-171
  مسأله ایران و رژیم صهیونیستی در چهارچوب بازی حاصل جمع صفر قابل تبیین است. به این معنا که وجود این رژیم برای ج. ا. ایران غیر قابل تحمل است و از طرف دیگر رژیم صهیونیستی، ج. ا. ایران را به دلیل بهره مندی از قدرت موشکی و برنامه هسته ای و نفوذ چشمگیر در جهان اسلام، تهدیدی وجودی برای خود می داند. به همین دلیل، در سطوح مختلف علیه منافع منطقه ای و بین المللی ج. ا. ایران اقدام کرده است. در این مسیر، این رژیم از پتانسیل ها و ظرفیت های راهبردی غرب از جمله امریکا بهره لازم را می برد. در این راستا، ایجاد فشار برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای ایران راهبرد امنیتی این رژیم به شمار می رود.
  از سوی دیگر، پس از توافق هسته ای «برجام»، این نوید داده می شد که تحریم های نفتی و مالی ایران در ازای محدودیت هایی بر غنی سازی هسته ای از بین خواهد رفت. این توافق همچنین نشانگر تثبیت ایران به مثابه قدرت هژمون منطقه مطرح می گردد؛ مسئله ای که به نظر می رسید آمریکا آن را پذیرفته بود. اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، ایران مجهز به سلاح هسته ای را بدترین پیامد ممکن در وضعیت حاضر دانست و به همین ترتیب دولت های عرب حاشیه خلیج فارس احساس کردند که از توافق کنار گذاشته شده اند. این مقاله به بررسی جایگاه برنامه هسته ای ایران در دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی می پردازد.
  کلیدواژگان: ایران، برنامه هسته ای، دکترین امنیتی، رژیم صهیونیستی، برجام
|
 • Hadi Ajili*, Mehdi Rezaei Pages 9-38
  The historical study of the development economics in Mexico and an overview of the changes and changes in the patterns of economic development in the country due to the role and position of Mexico in the world today, and especially its important position in the global economy, which has been promoted to the eleventh largest economy in the world, is very important. . Particularly controversial issues raised by Donald Trump, the newly elected President of the United States in connection with Mexico, once again put the country at the forefront. Regarding Mexican economic jumps in recent years, the paper seeks to underline the development economics in Mexico in the historical context, with emphasis on developments over the past few decades in terms of the changes and effects of the global economic system, in particular the neoliberal economic approach to this country. It has been surveyed and attempts to make the Mexican economic success a little clearer in recent years. Thus, the main research concern in this paper is the contemplation of the process of transformation in the patterns of development economics in Mexico with the aim of examining the various effects and consequences of the neoliberal developmental pattern of the country's economic development in recent decades.
  Keywords: Mexico, development, NAFTA, Neoliberalism
 • Mohammadali Basiri*, Seyed Ali Majidi Nejad, Abdolreza Alishahi Pages 39-64
  Due to the assigned right according to the constitutional law by Kemal Ataturk for the protection of the republic of Turkey and Kemalism values, the Turkey army in the years of 1960, 1971, 1980, and 1997 have attempted a coup. But with the empowerment of justice and development party in 2003 and comprehensive development of the country, Turkey was on an ongoing passing to democracy. In addition, the party of justice and development has closed the ways leading to the coup through legal strategies and modification of the enacted constitutional law during military coups. Though, the army attempted military coup against the party of justice and development for the fifth time in 26th July, 2016. Therefore, this question raises that in spite of the comprehensive development of Turkey after justice and development party coming to power and paving the way for a more liberal and democratic atmosphere and also limiting the role of army in politics, what factors have caused and set the stage for this military organization to attempt a coup? In response to this question this hypothesis took form that the reasons for such a coup could be depriving the army from value capabilities related to its power and depriving the movement of Fethullah Gulen from doing activities inside Turkey and ignorance of Kemalism values by the party of justice and development. The present study is based on analytical-descriptive method and also written and virtual sources were utilized for collecting the data.
  Keywords: Coup, 2016 Coup in Turkey, Relative deprivation
 • Mohammadreza Hatami* Pages 65-81
  In today's post-modern world, ethnic diaspora or displacement, whether forced or voluntary, is playing a key role in determining the policies of host countries or guests.Why the Diaspora in the fluidity of boundaries, creation or destruction of the nation – state phenomen have a tremendous role.Diaspora or Diaspora communities as a development agent or against the development shows variety of approaches in the sociology and psychology.And while this attitude with respect to the distance from home to the host community have geographical point.
  Contemparary diaspora are , then seen to ocucpy a “ third spaces “ “ a position “ beyond space & time & beyond the situated practices of place & the lived experince of history ,thus diaspora is a way of creating a right between places of belonging & places of residence .
  The research at the cross - sectional and geographical approaches and concepts with the help of space - the realm of the diaspora looks and explores the idea of “ rewritting of diaspora in relation to geography across the geography , place & space . ideed this preparetion for theoric base for ethnic and security policy for middle east region.
  Keywords: Diaspora, geography, nationalism, space, Territory
 • Kabak Khabiri*, Manouchehr Mohammadi Pages 83-104
  Multilateral agreements among countries in relation to the challenges usually open the door to the parties involved in the development of such agreements. Joint comprehensive plan of action is a tool for Iran to become effective players in international bargaining. In the period of era that was trying to isolated Iran Under the pretext of trying to acquire nuclear weapons. JCPOA was the result of over a decade of challenge and fruitless negotiations with Western parties. Iran has officially entered to the economic and political clubs of the global and regional environment after Joint comprehensive Plan of Action. This Thesis seeks to answer the question of Iran's engagement with the international community in the post- JCPOA what have impacted on the country's role in West Asia and the world? This Thesis examines the hypothesis with library and documentary method that Iran after the JCPOA was exited from Controlled previous position and become an active player in regional crisis management and this alters the balance of power in the region has been to the detriment of Saudi Arabia and Turkey.
  Keywords: JCPOA, Nuclear Crisis, Balancing Power, West Asia, Iran
 • Ruholamin Saeidi* Pages 105-136
  In recent decades many of rules, principles and procedures which dominates the interactions of international actors have changed dramatically due to a transition from Westphalian order to post Westphalian order in world system. In response to the changes of global arena, new diplomacy has emerged with different forms like media diplomacy, public diplomacy, track two diplomacy and virtual diplomacy. Understanding the reasons of the emergence of new diplomacy is very important and can be influential in determining foreign policy’s course of action.
  This article tries to investigate the reasons of the emergence of new diplomacy in the changing world system and proposes three factors as a hypothesis: declining of the role of sovereign states as a consequence of the growth of non-governmental actors, remarkable advancements in information and communication technologies and the enhancement of public opinion status. The results of this article can offer guidelines for directing Iran’ foreign policy.
  Keywords: New diplomacy, post Westphalia, sovereignty, non-governmental actors, communication technologies
 • Hamid Nikoo*, Morteza Sovailami Pages 138-171
  Iran and Israel can be explained in terms of a zero-sum game. This means that it has to c. A. Iran is intolerable and Israel on the other hand c. A. Iran's missile and nuclear program because of the enjoyment of power and considerable influence in the Muslim world, existential threat to its own. For this reason, in the regional and international levels against the interests of c. A. Iran has moved. In this way, it has the potential and capacities of the West, including America’s strategic interest were necessary. In this regard, pressure to stop the progress of Iran's nuclear program is the regime's security strategy.On the other hand, Iran, after long negotiations over its nuclear program controversial, it marked the historic deal with the P5 1 in Vienna. Nuclear deal, "Brjam", this promises that Iran's oil and financial sanctions in exchange for curbs on nuclear enrichment will be lost. The agreement also marks the strengthening of Iran as a regional hegemonic power comes up; it seemed that America had accepted it. Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel, a nuclear-armed Iran as the worst possible outcome in the current situation, he said. Similarly, the Persian Gulf Arab states felt that the agreement had been excluded. Tehran problematic area for those who know, this agreement means ignoring their demands to "cut off the head of the serpent" is. This paper examines the status of Iran's nuclear program in Israel's security doctrine.
  Keywords: Iran's nuclear program, security doctrine, Israel