فهرست مطالب

میراث و گردشگری - پیاپی 3 (پاییز 1395)

نشریه میراث و گردشگری
پیاپی 3 (پاییز 1395)

 • 202 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1395/09/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اسماعیل قادری*، فائزه حسینجانی، فاطمه مرادی قشلاقی صفحه 13
  گردشگری به عنوان ضرورت و بخشی از حقوق جوامع بشری است، به نظر می رسد سهم هزینه گردشگری با طبقه اجتماعی رابطه دارد و شاهد الگوی متفاوتی از هزینه سفر و گردشگری بین طبقات مختلف جامعه هستیم. لذا ما در این تحقیق به دنبال بررسی الگوی تغییرات طبقات اجتماعی تحت تاثیر عواملی مثل تورم، هدفمندی یارانه ها و... در یک بازه زمانی 23 ساله (1393-1370) هستیم تا از این طریق به بررسی اهمیت و جایگاه گردشگری در طبقات اجتماعی و سهم آن در بودجه مصرفی خانوار بپردازیم. برای تحلیل این موضوع با استفاده از اسناد موجود در مرکز آمار ایران و تحلیل آنها درصدد پاسخگویی به این سوال است که سهم هزینه گردشگری در طبقات مختلف اجتماعی چه وضعیتی داشته و روند رشد آن چگونه بوده است.
  تحلیل های آماری موجود نشان دهنده این موضوع است که هدفمندی یارانه ها و تورم تاثیر منفی در تقاضای گردشگری و همچنین کاهش سهم هزینه های مربوط به آن (نسبت به کل مخارج خانوار) در طبقات متوسط و به خصوص پایین جامعه داشته است، این در حالی است که طبقات بالا خیلی تحت تاثیر این تحولات قرار نگرفته اند و تقاضای تقریبا ثابتی را داشته اند که نشان دهنده سهم عمده سفر در سبد مصرفی آن ها می باشد. ما در بررسی ها به این موضوع نیز دست یافتیم که تفریح و امور فرهنگی جایگاه ویژه ای را در هزینه های گردشگری خانوارها داراست.
  کلیدواژگان: هزینه کرد، تورم، هدفمندی یارانه، گردشگری، طبقات اجتماعی
 • زهره مریانجی*، حامد عباسی صفحه 37
  ویژگی های آب و هوایی نظیر برف، یخبندان و سرما و گرمای هوا باعث جذب یا دفع گردشگران متناسب با شرایط فصلی می گردد. یکی از تغییرات ناشی از تحولات محیط طبیعی تغییر اقلیم است. در این تحقیق جهت برنامه ریزی بلندمدت گردشگری زمستانه، تغییرات بارش برف زمستان در شهرستان همدان، طی دوره 1986 تا 2015 مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. با شناخت روند گذشته و داده های مدل گردش عمومی جو برای ده سال آینده پیش بینی و از مدل های آماری نظیر روش آماری من کندال و مدل ریز مقیاس لارس استفاده شد و مشخص شد در سی سال گذشته مقدار برف تا ارتفاع 33 سانتیمتر روند کاهشی معنادار داشته است. بر اساس داده های خروجی مدل لارس در ده سال آینده (2025-2016) مقدار کاهش آن تا (27 سانتیمتر) خواهد شد. همچنین، دما در فصل زمستان در سی سال گذشته 5/3-2 درجه سانتیگراد افزایش یافته و روند افزایشی آن تا ده سال آینده تا 7/0درجه سانتیگراد ادامه خواهد یافت. عامل ارتفاع درکوهستان الوند به عنوان عامل تعدیل کننده در ذوب برف و گرمایش زمستانه می تواند در برنامه ریزی های گردشگری فصلی مورد استفاده قرار گیرد. بطوری که در ماه های سرد سال در ارتفاعات بالای 2730 دمای بالای صفر درجه یا دمای ذوب برف وجود ندارد. در شهر همدان جاذبه های گردشگری زمستانه تحت تاثیر پدیده تغییر آب و هوا قرار می گیرد و در نتیجه برنامه ریزی گردشگری فصلی می بایست با در نظر گرفتن این تغییرات در جهت توسعه پایدار گام بر دارد.
  کلیدواژگان: تغییرات بارش برف، آزمون من کتدال، کوهستان الوند، همدان، گردشگری زمستانه
 • ایمان چقاجردی*، آرام کریمی صفحه 53
  صنعت گردشگری در قرن حاضر به عنوان یکی از پر رونق ترین صنایع و نیرو محرکه توسعه اقتصاد جهانی شناخته می شود. این صنعت نو ظهور توانسته با تاثیرگذاری خود روی دیگر صنایع نظر بسیاری از دست اندر کاران صنایع را به خود جلب کند. گردشگری ورزشی بخشی از گردشگری به شمار می آید که از تلفیق ورزش و گردشگری به وجود آمده است و با سرعت بالایی در حال رشد و تبدیل شدن به صنعتی بزرگ و مستقل است. هدف از این پژوهش بررسی گردشگری ورزشی استان اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی SWOT-ANPمی باشد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد موقعیت جغرافیایی مناسب استان و جاذبه های طبیعی ورزشی استان مهم ترین نقاط قوت کمبود زیر ساخت های ورزشی و قدیمی بودن آن ها و عدم همکاری و هماهنگی لازم بین سازمان ها و نهادهای مختلف مهم ترین نقاط ضعف، رونق اشتغال در بخش های مختلف و ارتباط نزدیک با استان های همسایه مهم ترین فرصت ها و از بین رفتن تدریجی منابع طبیعی و استهلاک سریع تر زیر ساخت های ورزشی مهم ترین تهدیدها در گردشگری ورزشی استان اصفهان می باشد. نهایتا نتایج اولویت سنجی راهبردها با استفاده از مدل ANP نشان می دهد راهبردهای تدافعی در اولویت اول، راهبردهای رقابتی در اولویت دوم، راهبردهای تنوع بخشی در اولویت سوم و راهبردهای بازنگری در اولویت نهایی (چهارم) قرار داشته است.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری ورزشی، استان اصفهان، مدل ترکیبی SWOT، ANP
 • سیدسعید میرواحدی، الهام اسنفدیاری صفحه 73
  کوچ نشینی کهن ترین شیوه زیست بشر است که پابرجا بودن آن تا عصر حاضر از بزرگ ترین جاذبه های این شیوه معیشت است. دیدنی های زندگی کوچ نشینی می تواند جذابیت های بسیاری برای گردشگران داخلی و خارجی داشته باشد و به صنعت گردشگری کشور کمک کند، اما امروزه تغییر نگرش در زندگی کوچ نشینی و عشایری، نبود فرصت های اقتصادی، مشکلات فرهنگی و زیست محیطی، شکست پیوندهای اجتماعی و مشکلات این نوع زندگی ازیک طرف و رشد و توسعه کشور از سوی دیگر هر روز عرصه را بر کوچ نشینان تنگ تر و آنان را برای ادامه این شیوه زیستی دل زده می کند. پژوهش حاضر باهدف بررسی پتانسیل های کارآفرینی گردشگری فرهنگی جامعه عشایر قشقایی ایران انجام شده است این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از ابزارهای مصاحبه و مشاهده انجام شده است. جامعه آماری در بخش مصاحبه پژوهش، کارآفرینان گردشگری عشایری و نخبگان عشایری بوده اند نتایج تحلیل ها نشان داد که تمام اجزای زندگی عشایری پتانسیلی برای کارآفرینی گردشگری هستند. هم چنین بر اساس نتایج مصاحبه ها گردشگری عشایری موجب اشتغال زایی، احیای پوشاک، مهارت های تولید سنتی و صنایع دستی می شود، اما مشاهدات نشان داد که گردشگری عشایری برخلاف انتظار موجب اشتغال زایی و کسب درآمد نشده است. هم چنین گردشگری عشایری بر احیای پوشاک، صنایع دستی و تولیدات بومی تاثیر چندانی نداشته است.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری فرهنگی، گردشگری عشایری، کارآفرینی گردشگری
 • عذرا ابراهیمی صفحه 95
  گرچه در قواعد عمومی حقوق مدنی، باور اولیه بر آن است که مالکیت، اصل خدشه ناپذیر و مسلم حقوقی است، بر این مبنا، بنا به جهات و اسباب مختلف، محدودیت هایی وارد می شود و گاه، این اصل، به طور کلی مورد انکار قانونگذار واقع میشود. قواعد میراث فرهنگی از جمله اسباب محدودیت و سلب اصل مالکیت محسوب می شود. این پژوهش به دنبال آن است که با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع عقلی برهانی و نقلی وحیانی به این سوال پاسخ دهد که «محدودیت و سلب مالکیت از منظر فقهی و قانونی در حوزه میراث فرهنگی به چه نحو است؟»
  یافته های پژوهش حاکی از آن است محدودیت مالکیت - یعنی ایجاد برخی از محدودیتها برای مالک جهت استفاده نسبت به مال بدون خروج مالکیت از وضعیت خصوصی آن - براساس مبانی فقهی و همچنین قانونی از جمله اصل 44 قانون اساسی ایران بر ترجیح حقوق عمومی در جهت رشد و توسعه اقتصادی بر مالکیت خصوصی صحه گذاشته و تاکید دارد که در برخی شرایط می توان محدودیتی نسبت به برخی اموال قائل شد که از آن جمله میراث فرهنگی است که در این شمول قرار می‏گیرد.
  کلیدواژگان: محدودیت، سل، مالکیت، فقه، حقوق، میراث فرهنگی
 • سهیلا محمدی صفحه 115
  یکی از این الگوهای فضایی گردشگری، گردشگری شهری است. نواحی شهری به علت آن که جاذبه های تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند غالبا مقاصد گردشگری مهمی محسوب می شوند. این پژوهش با هدف شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای شهر کرمان صورت گرفته است. یافته های این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی با بهره گیری از مطالعات اسنادی و میدانی، تهیه و تحلیل گردیده است. نتایج یافته ها با بهره گیری از محیط Excel، SPSS و آزمون T-test تحلیل شده و نشان می دهد که جاذبه های گردشگری موجود در شهر کرمان نقش موثری در توسعه صنعت گردشگری این شهر دارند اما زیرساخت های گردشگری موجود در شهر کرمان از نظر کمی و کیفی از مطلوبیت لازم برخوردار نبوده و پاسخگوی نیاز گردشگران در فصول پر بازدید نمی باشد. هم چنین با استفاده از تحلیل SWOT، به بررسی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های پیش روی گردشگری شهر کرمان و وزن دهی به عوامل موثر در جهت تعیین استراتژی مناسب پرداخته شد. نتایج حاصل از کاربرد این روش نشان می دهد که شهر کرمان دارای فرصت ها و قوت های نسبتا زیادی نسبت به نقاط ضعف و تهدیدات خارجی جهت توسعه صنعت گردشگری می باشد، بنابراین استراتژی های تهاجمی(SO) برای توسعه این بخش باید در اولویت قرار گیرد.
  کلیدواژگان: امکان سنجی، توان های گردشگری، شهر کرمان، SWOT
 • حسن رهایی، خالق شاه حسینی، حسین طاهریان صفحه 143
  پژوهش حاضر با هدف شناخت زمینه های توسعه گردشگری در نواحی کوهستانی ایران و بهره برداری از توانمندی های بالقوه گردشگری دره تویه دروار دامغان با استفاده از مدل تحلیل راهبردی استراتژیک (SWOT) انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه متخصصین و اساتید دانشگاه ها، مدیران و مسوولان سازمان های مرتبط، فعالان گردشگری، گردشگران و مردم محلی روستاهای منطقه مورد مطالعه است. نتایج بررسی عوامل داخلی و خارجی منطقه مورد مطالعه نشان داد که موقعیت دره تویه دروار دامغان از حیث برخورداری از انواع جاذبه های گردشگری، تعیین کننده استراتژی های قابل قبول برای توسعه پایدار گردشگری در این روستا است. این استراتژی ها در برنامه ریزی های انجام شده توسط مسوولان، استراتژی های محافظه کارانه نام دارند. بنابراین توصیه می شود بعد از استفاده از استراتژی های محافظه کارانه، از استراتژی های تهاجمی نیز استفاده کرد. به همین دلیل، راهبردهای توسعه گردشگری در دره تویه دروار دامغان، نخست از استراتژی WO و سپس از استراتژی های Sدر ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدات و فرصت ها انتخاب می گردد.
  کلیدواژگان: مناطق کوهستانی، تویه دروار دامغان، توسعه گردشگری، تحلیل SWOT
 • صادق برزگر، طیبه رضایی*، محمدحسین جان بابانژاد صفحه 165
  در دنیای امروز گردشگری یکی از مهم ترین بخش هایی است که در اقتصاد کشورها در زمینه اشتغالزایی و کسب درآمد می تواند تاثیر گذار باشد و مقدمات توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جوامع را فراهم سازد. اگر چه وجود برخی نگرانی ها و دغدغه ها، سرمایه گذاری در این حوزه را با تردیدها و چالش هایی مواجه ساخته است. اما وجود جاذبه های طبیعی، اقلیم های متفاوت جغرافیایی به همراه میرات و تمدن بشری دست مایه های گرانقدری است که می تواند تحولات بنیادین در عرصه های مختلف به همراه داشته باشد. هرچند که رویکرد گردشگری محلی در مجموع موضوع جدیدی نیست، اما اهمیت آن و نقشی که در توسعه پایدار جوامع محلی ایفا می کند، مورد تایید قرار گرفته است. از این رو در مقاله حاضر سعی شده است که اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری محلی در توسعه پایدار روستای فارسیان از توابع استان گلستان به عنوان روستایی با پتاسیل های گردشگری قابل توجه، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
  یافته های تحقیق حاکی از آن است که تاثیرات گردشگری در روستای فارسیان در بعد اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی مثبت و در بعد زیست محیطی منفی بوده است. در بعد اقتصادی بیشترین اثرگذاری را به ترتیب در افزایش قیمت زمین و مسکن، کاهش اختلاف طبقاتی و اشتغال زایی، در بعد اجتماعی بهبود تعامل و مشارکت روستاییان، گسترش روابط و تعامل روستائیان با روستاهای همجوار و در بعد زیست محیطی جلوگیری از گسترش آلودگی در منطقه داشته است.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری روستایی، توسعه روستایی، توسعه پایدار
|
 • Esmail Ghaderi*, Faezeh Hosseinjani, Fatemeh Moradi Gheshlaghi Page 13
  Tourism as a necessity and part of the rights of human societies¡ It seems that the share of tourism spending associated with social class and saw a different pattern than the cost of travel and tourism between the various classes of society. Therefore¡ in this study we sought to evaluate the pattern of change in the social classes affected by factors such as inflation¡ targeted subsidies¡ etc. over a period of 23 years (93-70) are So that the importance of tourism and its contribution to the budget of households pay the social classes. Statistical analysis indicates that Targeted subsidies and inflation have a negative impact on tourism demand and As well as reducing the share of the costs associated with it (relative to the total household expenditure) in the lower middle classes and has This is while the upper floors were not very impressed by these developments and have a roughly constant demand Which represents the major share in the consumption basket of the table. We''ve also found that the investigation into this issue Recreation and Cultural Affairs has a special place in tourism spending households.
  Keywords: Tourism, Social Classes, Consumption Pattern, tourism spending
 • Zohreh Maryanaji, Hamed Abbasi Page 37
  Climatic characteristics such as snow¡ ice and ... attract or repel tourists are tailored to seasonal conditions. Sustainability of the natural environment is sustainable tourism. One of the changes is climate change due to changes in the natural environment. In this study¡ long-term planning for winter tourism¡ winter snowfall in the city of Hamedan and process changes that¡ over the period 1986 to 2015 were analyzed. Understanding the general circulation models with past data and forecasts for the next ten years and statistics model such as Mann-Kendall method of down-scale model was Lars. And it became clear in the last thirty years have significantly reduced the amount of snow up to 33 centimeters process based on output data LARS in the next ten years (2025-2016) loss (27 cm) is more. Also¡ winter temperatures in the past thirty years¡ 2-3.5 degrees Celsius increase over the coming decade process is increased to 0.7 degrees Celsius will continue. As the cold months in altitudes above 2730 not temperatures above zero degrees and melting temperature. Alvand mountain elevation as a moderating factor in melting snow and warming winter can used seasonal tourism planning. Winter tourism in the city of Hamadan attractions will be affected by climate change phenomenon. As a result of seasonal tourism planning must consider these changes is a step towards sustainable development.
  Keywords: Changes in snowfall, Mann, Kendall tests, trends, winter tourism.
 • Iman Chaghajerdi*, Aram Karimi Page 53
  The tourism industry in the present century is recognized as one of the most thriving industries and the driving force of the world economy development. This emerging industry has been managed to attract the attention of many stakeholders from other industries by influencing other industries. Sport Tourism is also considered as a part of tourism that is created as a combination of sport and tourism¡ and is growing at a rapid rate and becoming a major and independent industry The aim of this study sport tourism in the province using the hybrid model is the SWOT-ANP The purpose of this research is applied and is cross-sectional in nature. A questionnaire was used to collect data from a total of 57 tourism experts has been sampling The results of this study show good geographical location in the natural gravitational strengths of the province''s sports infrastructure deficit Sport and date it and the lack of cooperation and coordination between different agencies weaknesses Employment growth in various sectors and its close relationship with the neighboring province of opportunities and a gradual loss Natural Resources and faster depreciation of sports infrastructure and sports tourism province is the main threat Finally¡ results of surveys priority strategies using AHP model show the first priority of defensive strategies¡ competitive strategies in the second priority¡ third priority diversification strategies and strategies for priority review of the final (fourth) is located.
  Keywords: Tourism, sport tourism, Isfahan, SWOT, ANP model
 • Mir Saied Vahedi, Elham Esfandiari Page 73
  Nomadic is the oldest method of human life which its stability is the biggest attraction of this model of life until now. attraction of nomads living in country could have a lot of attractions for domestic and foreign tourists and to help tourism industryºbut these days change in attitude of nomadic life¡ lack of economic opportunity¡ cultural and environmental problems¡ loss of social links and nomadic problems¡ and in the other hand growth and development of the country ¡make the condition more difficult for nomads and discourage them to continue this model of life. Nomadic tourism development offer the opportunity for handling the problems of nomadic communities. For this reason¡ present research conducted to investigate the potentials of cultural tourism entrepreneur of Ghashghayi nomads¡ society of Iran; which identify potential entrepreneur of Gashghayi nomads tourism¡ provide grounds for utilization this potential for jab creation¡ more income and finally opportunity to revival the customs¡ and improve the lives of nomads by nomadic tourism. This research was done with quantitative method¡ interview and observation tools. The population in interview were nomads tourism entrepreneurs and nomadic elites; which interviewed with 11persons with snowball method. In observation phase¡ two tribes of Gashghayi nomads were observed directly. Finally the findings of analysis show that all of the elements of nomadic life are potentials for tourism entrepreneurs. Also base on the findings of interview¡ nomadic tourism cause job creation¡ increase income¡ wear revival¡ traditional manufacturing skills; but observations show that nomadic tourism¡ unexpectedly not cause job creation¡ more income¡ increase sale of dairy products¡ medicinal plants and sale crafts to tourists¡ and finally stop the speculators. Also nomadic tourism don''t have enough effect on indigenous products¡ increase the level of education and empower indigenous community.
  Keywords: tourism, Cultural Tourism, Tribal Tourism, Tourism Entrepreneurship, Quantitative Method
 • Ozra Ebrahimi Page 95
  Although the general rules of civil rights¡ it is believed that property¡ the principle of the inviolable and inalienable rights¡ Therefore¡ according to different directions¡ restrictions on imports and sometimes¡ this principle is generally deny the fact that the legislator. The rules and principles of cultural heritage¡ is one of the causes restrictions¡ and stripping of property. This study seeks to Using a library and a descriptive analysis and rational argument citing sources not answer the question that Restriction and expropriation¡ in terms of the legal and jurisprudence in the field of cultural heritage and how it is? The results suggest that ownership restrictions - ie create some restrictions for the owner to use the property without leaving the status of private property. Based on jurisprudence and legislation¡ As 44th Principle of Iranian constitution¡ Basic rights in order to favor economic growth and development on private property¡ acknowledged concerning and emphasized. Which in some circumstances can be made restriction of some property¡ including cultural heritage is placed in this application.  
  Keywords: restriction, expropriation, jurisprudence, law, cultural heritage
 • Sohilla Mohammadi Page 115
  Urban tourism is one of the spatial patterns of tourism. Urban areas due to the historical and cultural attractions are often considered to be an important tourist destination. This study was conducted aimed at identifying the strengths¡ weaknesses¡ opportunities and threats city of Kerman. The results show that tourist attractions in Kerman an important role in the development of tourism in this city. But tourism infrastructure in the city of Kerman in terms of quality and quantity of the utility is not necessary and made not responsive to the needs tourists. They also analyzed using SWOT¡ strengths¡ weaknesses¡ opportunities and threats facing Kerman tourism. The results show that Kerman has the opportunity to develop the tourism industry and the relatively great strengths than weaknesses and external threats. So for the development of this sector should be prioritized invasive strategy (SO).
  Keywords: Feasibility, Potential of tourism, Kerman, Swot
 • Hassan Rahaei, Khalegh Shahoseini, Hosein Taherian Page 143
  This study was conducted to determine the areas of tourism development in mountainous regions of Iran and exploitation of tourism potential of Damghan Darvar Valley using strategic analysis (SWOT). The research for the applied purpose and the method of collecting information from the descriptive-analytical survey. Research population in this study consisted of all experts and university professors¡ managers and officials of relevant organizations¡ tourism activists¡ tourists and locals villages in the study area. Results showed that Positions Darvar Damghan Valley in terms of a variety of tourist attractions Determine the acceptable strategies for sustainable tourism development in the village. The strategies in the planning carried out by the authorities¡ are called conservative strategies. Therefore it is recommended to be used after using a conservative strategy of aggressive strategies. For this reason¡ tourism development strategies in the Darvar Damghan valley¡ WO strategy first¡ then the strategies S matrix strengths¡ weaknesses¡ opportunities and threats is selected.
  Keywords: mountainous areas, Darvar Damghan Valley, tourism development, SWOT analysis
 • Sadegh Barzegar, Tayebeh Rezaei, Mohammad Hosein Janbabanejad Page 165
  In today''s world tourism is one of the most important sectors in the economy in terms of employment and income can provide the development and introduction of economic¡ social and environmental issues. Although there are some concerns¡ investment in this area is faced with uncertainties and challenges. However¡ natural attractions¡ heritage and civilization¡ as well as the geographical different climates valuable sources that can bring fundamental changes in various areas. Hence¡ the present paper attempts to economic¡ social and environmental tourism Farsiyan Village of Golestan province as a tourist village with notable position are examined. The population of the research includes 2058 of which 115 villagers have been selected for sampling. The findings suggest that tourism in the village¡ on economic grounds in order to increase prices of land and housing¡ reducing the future employment with have the most impact and in the social dimension in terms of improving the interaction and participation of villagers¡ attracted Guest peak spring and summer and the expansion of external relations with neighboring villages and rural areas in the environmental dimension in terms of preventing the spread of infection in the region had the greatest impact.
  Keywords: the effects of tourism, rural tourism, sustainable development