فهرست مطالب

مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس - پیاپی 7 (فروردین - خرداد 1395)

فصلنامه مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس
پیاپی 7 (فروردین - خرداد 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/03/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهنام شاهین ورنونسبادران*، سیدعلی آزرم سا، کورش داوری پارسا صفحه 9
  اطلاع از موقعیت خط ساحلی و طراحی نقشه مربوطه برای اهداف ناوبری، مدیریت منابع ساحلی، حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار سواحل بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر، جدیدترین و اقتصادی ترین روش برای این منظور، استفاده از داده های ماهواره ای است. در این تحقیق با به کارگیری تصاویر ماهواره ای و با استفاده از تکنیک طبقه بندی شی گرا، امکان بهره گیری از تصاویر ماهواره ای در زمینه ی تعیین موقعیت خط ساحلی و تهیه نقشه خط ساحلی فراهم شده است. با استفاده از تصویر ثبت شده توسط سنجنده تی- ام (Thematic Mapper) ماهواره لندست (Landsat) در سال 91 خط ساحلی در محدوده ی بردخون در استان بوشهر استخراج، و نقشه ی آن تهیه شده است. در مرحله پیش پردازش تصحیحات هندسی و رادیومتری بر روی تصویر انجام شد سپس با استفاده از تکینک طبقه بندی شی گرا، منطقه مورد مطالعه طبقه بندی، و نقشه ی موقعیت خط ساحلی تهیه گردید. در مرحله پایانی از دو شاخص ضریب کاپا و دقت کلی برای ارزیابی صحت طبقه بندی استفاده گردید. نتایج ارزیابی دقت بالای این روش در تهیه ی نقشه خط ساحلی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: خط ساحلی، تکنیک شی گرا، لندست، دیر، خلیج فارس
 • عباس نیازی*، نیکتا نیازی صفحه 19
  این تتبع گردآوری است میان رشته های حقوق و محیط زیست که سعی شده از موضوع دور نیافتد.
  خلیج فارس به عنوان یک آبراه حیاتی و مهم از جایگاه ویژه ای در عرصه تحولات منطقه ای خاور میانه و بین المللی برخوردار بوده و تغییر و تحولات مداوم نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیستی دراین منطقه موجب بروز تحولات مداوم و مختلفی گردیده است که لزوم توجهات بیشتر بر ابعاد حقوقی و قانونی فعالیتها و چالش های مختلف پیش رو را طلب می کند. از مهم ترین و به روزترین این مسائل، بحث ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس می باشد. در حقوق بین الملل، ساخت جزایر مصنوعی ممنوع نشده است، ولی کنوانسیون های ناظر به حقوق دریاها، ساخت جزایر مصنوعی را بیشتر در زمینه های پژوهشی و اکتشافی مورد توجه قرار داده است و این گونه جزایر، هیچ گونه امتیازی از جهت تحدید های مرزهای دریایی برای کشور های دارنده و سازنده پدید نمی آورد. اما ذکر این نکته لازم است که درست است که در اصل نمی توان ساخت جزایر مصنوعی را غیر قانونی دانست، ولی مفهوم امنیت در جهان امروز تنها به زمینه های سیاسی و نظامی باز نمی گردد، بلکه نابودی های محیط زیست یکی از بزرگترین نگرانی های انسان هاست که می توان ساخت این جزایر را از مهم ترین عوامل تهدید کننده محیط زیست خلیج فارس دانست. در این نوشتار سعی شد، با مروری بر کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون کویت، با رویکردی حقوقی به تحلیل و بررسی ساخت این جزایر نگریسته شود.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، جزایر مصنوعی، محیط زیست، بررسی حقوقی، کنوانسیون حقوق دریاها
 • زینب ایمن*، مهتاب غفوری، کاوه خیرخواه رحیم آباد صفحه 35
  خلیج همیشه فارس، چون مروارید زیبایی از گذشته های دور تا به امروز، ایران اسلامی را مزین نموده است. سالانه بیش از 150 هزار تن نفت از طریق نشت به اشکال طبیعی، بهره برداری از فلات قاره، آب توازن کشتی ها و... وارد خلیج فارس می گردد؛ بیش از 57% آلودگی نفتی خلیج فارس مربوط به آب توازن کشتی ها و بیش از 32% مربوط به نشت طبیعی و بهره برداری از نفت فلات قاره و 11% بقیه به علت ورود فاضلاب ها و آب های رودخانه های دائمی و موقتی است. مطالعات نشان داد که، روند تولید آب آلوده به نفت تا سال 2000 میلادی در بنادر منامه، ماهشهر، خارک، بصره، بنادر کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به ترتیب معادل 3/418، 2/4183، 6/28، 4/87، 1/1032، 4/14، 2/0، 1/678، 1/8 هزارتن بوده است. در این تحقیق ابتدا به تبیین مشکلات اساسی محیط زیست منطقه و سپس راهکارهای ارائه شده در منابع مختلف علمی در پژوهش ها پرداخته شده است و در انتها پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت موجود محیط زیست منطقه خلیج فارس با نگرش بر مدیریت ساماندهی شده ارائه شده است.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، نفت، محیط زیست، مدیریت
 • عبدالحمید حاجی پور شوشتری، رضا اصلانی* صفحه 59
  علیرغم توانمندی های حوزه خلیج فارس در زمینه گردشگری، متاسفانه تاکنون به جایگاه شایسته ای در این صنعت دست نیافته است. از جمله عواملی که می تواند صنعت گردشگری در این حوزه را توسعه و بهبود بخشد، به کارگیری ابزارها و پارامترهای موثر بازاریابی است. لذا این مقاله نقش بازاریابی و تبلیغات در توسعه صنعت گردشگری حوزه خلیج فارس را با استفاده از سیستم مدیریت مقصد مورد توجه قرار داده است. در این راستا ابتدا به بررسی کاربرد، عملکرد و ذینفعان سیستم مدیریت مقصد پرداخته، سپس با بررسی شکل گیری، رشد و توسعه این سیستم در منطقه تیرول اتریش به عنوان یک نمونه موفق، به تبین نقشی که این سیستم می تواند بر توسعه گردشگری داشته باشد، توجه نموده و ضمن برشمردن چالش های آن به ارائه راهکارهایی جهت توسعه چنین سیستمی در حوزه خلیج فارس می پردازیم. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سازمان های فعال در زمینه مدیریت و بازاریابی مقصد خلیج فارس، در سطح ملی و بین المللی آنچنان که باید فعال نبوده واز طرفی اجرای ناقص طرح جامع توسعه گردشگری کشور در این حوزه پیاده سازی سیستم مدیریت مقصد را با چالش های فراوانی مواجه ساخته است.
  کلیدواژگان: سیستم مدیریت مقصد، گردشگری، خلیج فارس، تبلیغات و بازاریابی
 • ابوطالب احمدی ارکمی*، مرتضی شمسینی غیاثوند، زهرا صابر، زهرا دست نشان صفحه 77
  منطقه خلیج فارس با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود همواره در طول تاریخ در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان نقش آفرین بوده و دامنه تاثیر تحولات آن از سطح منطقه فراتر رفته و جامعه بین المللی را متاثر ساخته است. در سال های پس از جنگ سرد و حاکم شدن دیدگاه اقتصادمحوری بر جهان، اقتصاد جهانی به شدت به منابع انرژی وابسته شده است. با توجه به ذخایر عظیم انرژی در منطقه خلیج فارس وابستگی دولتها به این منطقه تا دهه های آتی هم چنان ادامه خواهد یافت. در این راستا پراکنش حداکثری شیعیان در منطقه خلیج فارس زمینه را برای ایفای نقش آنها به عنوان یکی از بازیگران اصلی و نقش آفرین در منطقه و جهان فراهم ساخته است. بهره مندی شیعیان از مزیت های مختلفی چون؛ برخورداری از آموزه های مذهبی قوی، سوابق تاریخی و حضور در منطقه استراتژیک خلیج فارس سبب گردیده تا امروزه از انها به عنوان یک مولفه ژئوپلیتیک یاد شود. به طوری که 70 درصد جمعیت مناطق نفت خیز منطقه خلیج فارس را شیعیان تشکیل می دهند، که از این مقوله تحت عنوان تلاقی ژئوپلیتیک تشیع و ژئوپلیتیک انرژی یاد می شود. در این راستا مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای سعی دارد تا ضمن تشریح جایگاه منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس به نقش این منطقه در ارتقاء منزلت ژئوپلیتیک تشیع بپردازد. مطالعات صورت گرفته حکایت از آن دارد که برخلاف نظریه های ژئوپلیتیک سنتی که خلیج فارس را جزء سرزمین های حاشیه ای به شمار می آورد، در نظریه های جدید این علم خلیج فارس به سرزمین هارتلند یا محور تبدیل شده است. از طرفی حضور حداکثری شیعیان در منطقه راهبردی و ژئواکونومیک خلیج فارس بر منزلت ژئوپلیتیک تشیع افزوده است.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک شیعه، ژئواکونومی، ایران، منطقه خلیج فارس
 • سیدمصطفی هاشمی*، مرجان منتظری صفحه 95
  ایجاد بی ثباتی در امنیت یک منطقه جغرافیایی از دو مولفه درونزا و بیرونزا ناشی می شود و هر یک از این مجموعه عوامل متاثر از یکدیگر می باشد. امنیت منطقه خلیج فارس علاوه بر اینکه متاثر از سیاست هایی است که ریشه در عوامل خارج از منطقه دارد بلکه نوع کارکرد نظام های سیاسی نیز در ایجاد ثبات و یا بی ثبات سازی امنیت این منطقه نقش موثری دارد. وجود نظام های سیاسی سه گانه حوزه خلیج فارس که تفاوت های بنیادی با یکدیگر دارند، منجر به تشدید روند بی ثباتی در این منطقه شده است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن تبیین تفاوت های بنیادی حاکم بر نظام های سیاسی حوزه خلیج فارس، به تشریح تاثیرات هر یک از این نظام های سیاسی در ایجاد بی ثباتی در منطقه می پردازیم.
  کلیدواژگان: نظام سیاسی، منطقه خلیج فارس، امنیت منطقه ای
 • سید حسن شاورانی*، حسنعلی فرجی سبکبار، سعید خوشبخت، فهیمه طوافی، سید محمدرضا گواهی، حسن اروجی صفحه 107
  در چند دهه اخیر، استفاده از ابزارها و فناوری های ارتباطی نقش مهمی در توسعه و گسترش گردشگری در کشورهای مختلف را ایفا کرده است. فناوری کیوریسم یکی از جدیدترین ابزارهای مورد استفاده در گردشگری مجازی یا الکترونیک می باشد. در این فناروی، اطلاعات جاذبه های مختلف گردشگری از طریق نشانگرهای نصب شده در جاذبه، توسط نرم افزاری که در موبایل نصب شده است، دریافت می گردد. در این تحقیق جزیره کیش به عنوان یکی از جزایر مهم خلیج فارس، برای پیاده سازی پروژه کیوریسم انتخاب گردید. برای این کار یک مسیر گردشگری مجازی منطبق با مسیر دوچرخه سواری پیرامون جزیره تعیین شده و محل نصب نشانگرها و نحوه دریافت اطلاعات از آنها مشخص شده است. نتایج پروژه کیوریسم نشانگر این است که اجرای این پروژه می تواند در افزایش انگیزه گردشگران خارجی جهت بازدید مجدد، افزایش آگاهی و شناخت آنان از گردشگری، افزایش سرمایه گذاری ها، صرفه جویی در زمان و هزینه های گردشگری جزیره، توسعه ارتباطات، جبران کمبود نیروی انسانی متخصص گردشگری و... نقش مهم و موثری داشته باشد.
  کلیدواژگان: کیوریسم، جزیره کیش، گردشگری
|
 • Shahin Vernonsbaderanb., Azarmsa, S.A., Davariparsa, K Page 9
  Identification of shoreline position and mapping are critical for safe navigation¡ coastal resource management¡ coastal environmental protection and sustainable coastal development. Nowadays¡ application of satellite data is the newest and most economical method for this purpose. In this study¡ satellite data and object-oriented technique are used to determine position of shoreline and to provide shoreline map. The study area is located at the Bord-khun in the Bushehr province. An image provided by TM sensor of Landsat satellite for the study area in 2012 was used for shoreline mapping in this area. At first¡ geometric and radiometric corrections were performed on the image. Then the study area was classified by object-oriented method and map of shoreline was provided. Finally¡ Kappa coefficient and overall accuracy were used to assess accuracy of applied classification. Evaluation results indicate the high accuracy of this method for shoreline mapping.
  Keywords: Shoreline, Object, oriented technique, Landsat, Dayyer, Persian Gulf
 • Abbas Niyazi, Nikta Niyazi Page 19
  As a crucial and strategic waterway¡ Persian Gulf has a special status in the realm of international and regional developments of Middle East. Perpetual military¡ political¡ economical¡ social¡ and environmental changes in this region have led to different and continual transformations and developments which demand paying further attentions to legal dimensions of various upcoming activities and challenges. Construction of artificial islands in Persian Gulf is currently one of the newest and most significant challenges. Construction of artificial islands has not been prohibited in international laws but the conventions on laws of seas mainly focus on construction of artificial islands for research and exploratory purposes. Such islands would create no right and advantage for the owner and constructor country in terms of delineation of marine borders. However¡ it must be also noted that although construction of artificial islands cannot be essentially recognized as an illegal act but concept of security in the modern world is not limited merely to political and military scopes. Indeed¡ environmental damages and devastations are among the greatest human concerns which can presume this issue as one of the most important threats to the environment in Persian Gulf. Through reviewing laws of seas and Kuwait convention¡ it is attempted in the present research to investigate and analyze construction of these islands with a legal approach.
  Keywords: Persian Gulf, Artificial Island, Legal Investigation, Conventions on Laws of Seas, Kuwait Convention
 • Zeynab Iman, Mahtab Ghafuri, Kaveh Kheyr Khah Rahim Abad Page 35
  Persian Gulf is most strategical environmental source in Middle East. Annually more than 150 thousand tons of oil & petroleum from leaking natural forms¡ the plateau operation¡ shipping and etc will enter this. More than 57% petroleum pollution of Persian gulf which contain shipping¡ more than 32% from natural lekage and plateau operating and 11% from sewage and rivers. Studies showed that the production of oil-contaminated water ports in the 2000 A.D¡ Manama¡ Mahshahr¡ Khark¡ Basra¡ Kuwait¡ Oman¡ Qatar¡ Saudi Arabia and United Arabic Emirates¡ respectively equivalent to 418/3¡ 4183/2¡ 28 / 6¡ 87/4¡ 10321/¡ 14/4¡ 0/2¡ 678/1¡ 8/1thousand tons. Reseaches show that these in this research solving main problems from Persian Gulf and presents principles of environmental managing.
  Keywords: Persian Gulf, Petroleum, Environment, Management
 • Dr. Abdolhamid Hajipourshoushtari, Reza Aslani Page 59
  Despite the enormous potential for tourism in the Persian Gulf region¡ it has not reached a good point yet. In this region¡ Tourism industry can be developed and improved through effective marketing instruments and parameters.Therefore¡ in this article¡ we focused on the role of marketing and advertisement in developing tourism in the Persian Gulf region by applying Destination Management System (DMS).First; we studied the capabilities¡ functions and interest groups of DMS. Then¡ we described the generation¡ growth and development of a DMS in Tirol area of Austria as a successful case. Afterwards¡ we examined the possible useful role of DMS in Tourism development and find out the obstacles of its application. Finally¡ we proposed some options to develop a similar system in the Persian Gulf region. The findings of this research show that on one hand¡ the organizations who manage the Persian Gulf destinations and handle their marketing are not active enough. On the other hand¡ there are many obstacles to implement a DMS in the region since the Comprehensive Tourism Development Plan of Iran has not been implemented completely.
  Keywords: Destination Management System, Tourism, the Persian Gulf, Marketing, Advertisement
 • Abu Taleb Ahmadi Arkami*, Morteza Shamsini Ghiyasvand, Zahra Saber, Zahra Dast Neshan Page 77
  Persian Gulf region¡ the geopolitical and geostrategic equations always historically been the political and economic actors The scope and impact of developments in the region and the international community have affected beyond. In the post-Cold War vision of the world economically on the global economy is heavily dependent on energy resources.Due to the vast energy reserves in the Persian Gulf states ties to the area will continue in the coming decades. In this regard¡ the distribution of the majority Shiites in the Persian Gulf area to act as a Key players and actors in the region and the world has provided. Shiites enjoy several advantages such as¡ having a strong religious¡ historical records¡ and participate in the strategic Persian Gulf region has to be remembered today as a geopolitical component So that 70 percent of the oil-rich Persian Gulf region Shiites make up A confluence of these categories¡ and the geopolitics of energy geopolitics Funeral will be remembered. In this paper we describe a method - based on an analysis of the library is trying to explain the geopolitical position of Persian Gulf Role in promoting the region''s geopolitical status Funeral pay. Studies indicate that¡ contrary to the theory Traditional geopolitics of the Persian Gulf¡ marginal lands are brought In theory¡ the new science of the Persian Gulf country has become Hartlnd or axis. Furthermore¡ the presence of the Shiite majority in the Persian Gulf region Zhyvakvnvmyk strategic and geopolitical status has added a Funeral.
  Keywords: geopolitics Shia Zhyvakvnvmy, Iran, the Persian Gulf region.
 • Sayyed Mostafa Hashemi, Moslem Namdarzadeh Page 95
  Destabilizing the security of a region of the two components is due to endogenous and Byrvnza and each of these sets of factors affect one another. In addition to being influenced by the Persian Gulf security policies that are rooted in factors outside the Functioning of the political system but also stabilize or destabilize regional security role is. There are three political systems in the Persian Gulf that have fundamental differences with each other¡ leading to increased instability in the region has been. This paper attempts to explain the fundamental differences between the political systems of the Persian Gulf¡ to illustrate the effect of destabilizing the political systems in the region.
  Keywords: Political System, Khalij Fars Region, Regional security
 • S.H. Shavarani, H. Faraji Sabokbar, S. Khashbakht, F. Tavafi, S. M. Govahi, H. Oroji Page 107
  In recent decades¡ using of instruments and technologies play the important role in development tourism in different countries. Qrism technology is one of the most new instruments in electronic tourism. In this technology¡ data of different attraction receive from machine using software of mobile. In this paper¡ Kish island¡ one of the the most important island¡ chose for performing Qrism project. So¡ it determine a tourism route adopting with cycling route and is realized position of installing machines and how receiving data. The project result show that this project can play a important role in increasing investment¡ reduction in time and cost tourism¡ develpe communication¡ improving of lack expert in tourism and extra.
  Keywords: Qrism, Kish Island, tourism