فهرست مطالب

مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس - پیاپی 5 (مهر - آذر 1394)

فصلنامه مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس
پیاپی 5 (مهر - آذر 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/09/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اسماعیل شاهکویی، حسین موسی زاده*، مهدی خداداد، حمید عمونیا سماکوش صفحه 13
  خلیج فارس به عنوان مهم ترین منطقه امنیتی و سیاسی در جنوب ایران به شمار می رود و می تواند نقش مهمی در همگرایی کشورهای اطراف آن داشته باشد، هدف از انجام این پژوهش شناسایی و بررسی نقش و جایگاه خلیج فارس در ژئوپلیتیک انرژی غرب آسیا می باشد. روش کار در این مقاله استفاده از روش توصیفی و تحلیلی می باشد، که دراین بخش باتوجه به اطلاعات موجود به بررسی شرایط منابع انرژی منطقه و تجزیه وتحلیل ژئوپلیتیکی اثرات منابع انرژی بر تحولات غرب آسیا پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که خلیج فارس در مرکز کشمکش های قدرت های جهانی قرار گرفته است. ایران می تواند با استفاده از قابلیت های بالقوه ژئوپلیتیک انرژی خود، ضمن کسب درآمد، از افزایش قدرت اقتصادی خود در راستای توسعه و افزایش قدرت ملی خود در همه ابعاد استفاده نماید. پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی شکل گرفته است و پس از بررسی ها براساس کار میدانی و کتابخانه ای موقعیت مورد نظر را از لحاظ امنیت، ژئوپولتیکی و منابع انرژی مورد مطالعه قرار داده است. ابزار گردآوری اطلاعات، اسناد، منابع و مدارک علمی بوده است. از جمله این منابع می توان به کتاب ها و رساله ها و جزوه ها و نشریات مربوط به خلیج فارس و... اشاره کرد. ایران با دارا بودن موقعیت ارزند هاش در ژئوپلیتیک انرژی، می تواند با ایفای نقش موثری در امنیت انرژی منطقه ای و جهانی و پیوند زدن منافع و امنیت ملی خود به امنیت انرژی مصرف کنندگان بزرگ انرژی جهان، منافع و امنیت ملی خود را نیز تامین نماید.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، ژئوپولتیک، انرژی، نفت وگاز، غرب آسیا
 • زهرا خداداد* صفحه 31
  حقوق بین الملل دریاها با فعالیت های انسانی در آب ها و اقیانوس ها سر و کار داشته است که بیشتر آن ها حول محور ماهیگیری و کشتیرانی به عنوان قدیمی ترین فعالیت های انسان در آب بوده اند. امروزه در اثر توسعه فناوری ها و پیشرفت فعالیت های انسان در دریا، یکی از موضوعات مهم فعالیت های حاشیه دریا، احداث جزایر مصنوعی است. از میانه این همه مناطق آبی در این کره خاکی، توجه به برخی مناطق دریایی به جهت اهمیت ای که در حوزه بین الملل دارند و نیز به سبب شکننده بودن محیط زیست شان، بیشتر از سایر مناطق دریایی مهم است. خلیج فارس یکی از این مناطق دریایی است. از اوایل هزاره ی 21 میلادی کشور امارات، ساخت جزایر مصنوعی در حاشیه ساحلی سرزمین خود را آغاز کرده است. جزایری که بیش از یک دهه از ساخت آن می گذرد. این رخداد منجر به عواقب و نیز واکنش هایی شده است. این مقاله سعی کرده است این اقدام کشور امارات و نیز واکنش های که نسبت به آن صورت گرفته است، را از منظر حقوق بین الملل مورد نقد و تحلیل قرار دهد. نوشتار حاضر با هدف شناخت پیامدهای این مسئله از نظر حقوقی به ویژه حقوق بین الملل محیط زیست تهیه شده است. انتظار آن است که حقوقدانان کشورمان با توجه به قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای مرتبط با موضوع، بیشترین تلاششان را در جهت استفاده از ظرفیت ها با توجه به منافع داخلی و نیز دفاع از آن ها به کار گیرند. این پژوهش به شیوه ی اسنادی و با هدف توجه بیشتر حقوقدانان و مقامات و به ویژه مسوولان مرتبط با موضوع در سطح منطقه ای و بین المللی تهیه شده است.
  کلیدواژگان: جزایر مصنوعی، حقوق بین الملل دریاها، حقوق بین الملل محیط زیست، خلیج فارس، امارات متحده عربی
 • صادق برزگر*، محمدحسین جان بابانژاد صفحه 55
  خلیج فارس در زمره یکی از باارزش ترین زیست بوم های آبی جهان محسوب می گردد که با وجود متنوع ترین رویش های گرمسیری، گونه های مختلف جانداران آبزی و... دارای شرایط بسیار ویژه ای است که محیط زیست آن را تبدیل به محیطی بسیار حساس و شکننده کرده است. به دلیل حاکم بودن شرایط طبیعی متفاوت بر گستره آبی و هم بر خشکی ها، این منطقه از ظرفیت تجدیدپذیری ضعیفی برخوردار بوده و زخم های طبیعی بر پیکره آن باعث نابودی بیشتر زمینه های مناسب زندگی می گردد. از این رو در سطح ملی و منطقه ای می بایست به مشکلات محیط زیست در راستای برقراری توازن میان توسعه و حفاظت محیط طبیعی منطقه خلیج فارس توجه کافی مبذول گردد. در این خصوص همزمان با بهره گیری از تکنولوژی برای جلوگیری از آلودگی و تخریب بیش از حد محیط زیست طبیعی، بایستی کوشش شود تا از طریق وضع و اعمال قوانین و نیز ارتقای سطح آگاهی های زیست محیطی مردم با مشکل آلودگی و تخریب محیط زیست مبارزه شود. اما متاسفانه و علی رغم تلاش های جاری باید اذعان نمود که تاکنون توازنی بین فعالیت های توسعه و حفاظت محیط زیست خلیج فارس حاصل نشده است. . از این رو در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی وضعیت زیست محیطی خلیج فارس، چالش ها و تهدیدهای زیست محیطی این منطقه را شناسایی کرده و در پایان راهکارها و پشنهادات لازم ارائه گردد. بنابراین به منظور بهبود کیفیت زندگی و رفاه مردم منطقه و نسل های آینده لازم است در اسرع وقت نسبت به ترمیم منابع صدمه دیده همت گماشت و از تخریب بیشتر سایر منابع پیشگیری کرد.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، محیط زیست، چالش های زیست محیطی
 • زهره میرحسینی*، زهرا باذری، صفورا محرابی صفحه 73
  این پژوهش به بررسی و تعیین هویت نام خلیج فارس در نقشه ها و اطلس های موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امورخارجه می پردازد. اسناد مورد مطالعه شامل 14826 نقشه و 174اطلس موجود در دو کتابخانه می باشد که از میان آنها 689 منبع در کتابخانه ملی و 161 منبع در کتابخانه امور خارجه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد نام خلیج فارس در نقشه ها به زبان فارسی(3/49 درصد)، به زبان انگلیسی (2/12 درصد) و به زبان فرانسه (7/4 درصد) به کار رفته است. در اطلس ها به زبان فارسی (3/25درصد)، به انگلیسی (5/30 درصد) و به فرانسه (1/12درصد) مربوط به منطقه خاورمیانه، اروپا و آمریکا به کار رفته است. این نام در قرن 14 شمسی (15 ق)، همچنین 20 و 21 میلادی بیشترین فراوانی را داشته است. 3درصد نقشه ها و اطلس های موجود در دو کتابخانه قبل از قرن دوازدهم میلادی منتشر شده است. از مجموع 689 نقشه و اطلس با عناوین خلیج فارس درسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 7/74 درصد نقشه و 3/25 درصد اطلس می باشد. از مجموع 161 منبع مطالعه شده در وزارت امورخارجه با عناوین خلیج فارس، 100 درصد نقشه ها به نام های خلیخ فارس، الخلیج الفارسی، دریای بوشهر، Persian gulf، پرشین گلف + خلیج فارس، زبان فرانسه Golf persique، زبان آلمانی Persischer gulf، ایتالیایی Golfo persico و سایر نام ها بوده است. با توجه به تحقیق انجام شده این نام ها سندیت تاریخی دارند و اسامی مجعول فعلی مبنای تاریخی نداشته و درست نمی باشند.
  کلیدواژگان: هویت، خلیج فارس، نقشه، اطلس
 • محسن جان پرور* صفحه 87
  در زمینه اهمیت و نقش برجسته ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی خلیج فارس و همچنین علل و عوامل همگرایی و واگرایی در خلیج فارس مطالب و مقالات بسیاری از سوی اندیشمندان و صاحب نظران بیان شده است. حتی در زمینه مرزها و چگونگی شکل گیری آنها در خلیج فارس مطالب و مقالات بسیاری وجود دارد. اما متاسفانه با وجود اهمیت و نقش مدیریت مرزها که زمینه ثبات و روابط فرامرزی صلح آمیز بین کشورهای همجوار را فراهم می آورد و درک روش های آن جایگاه مهمی برای کاهش کشمکش ها و ناآرامی های مرزی دارد و می تواند فرصت ها و ظرفیت های بالای نواحی مرزی را در راستای دستیابی به همکاری های دو جانبه و همگرایی با کشورهای همجوار تبدیل کند، هنوز توجه زیادی به آن صورت نگرفته است. در این بین، یکی از چالش های مهمی که زمینه های عدم همگرایی و روابط دوجانبه و چند جانبه بین کشورهای خلیج فارس را به وجود آورده است عدم مدیریت منابع نفتی و گازی مشترک مرزی بین این کشورها است. بطوری که این عدم مدیریت سبب شکل گیری دشمنی ها، سوء استفاده ها و سوء تفاهم ها در بین کشورهای خلیج فارس شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه ای، اسنادی، اینترنتی انجام شده است و تلاش دارد تا شکاف بین مطالعات جغرافیایی با مدیریت مرزی را در مدیریت منابع مشترک مرزی در خلیج فارس بین کشور ایران و همسایگان از بین ببرد و هدف کلی آن ارائه الگویی برای مدیریت منابع مشترک مرزی ایران با همسایگان در خلیج فارس جهت فراهم ساختن زمینه همگرایی بین کشورهای ساحلی است.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، مدیریت مرز، منابع مشترک مرزی، همگرایی
 • امامعلی شعبانی*، مریم جلالی مشایخی صفحه 105
  خلیج فارس همواره یکی از مناطق بسیار حائز اهمیت در جغرافیای ایران و در دوره ها و در ابعاد و زمینه های مختلف بوده است. تاثیر و تاثرات محلی، منطقه ای و بین المللی خود انعکاسی از این جایگاه - به ویژه در بعد اجتماعی می باشد که تاکنون نیز تداوم یافته است. در این میان شهرها، بنادر و جزایر خلیج فارس در دوره قاجاریه تحولات اجتماعی مهمی را تجربه کرده اند که خود بعدها بر تحولات اجتماعی ایران تاثیر نهاده است. از سوی دیگر تحولات اجتماعی این منطقه در مولفه هایی چون آداب و رسوم، باورها، پوشاک و خوراک، مذهب، تعلیم و تربیت، قومیت ها و ترکیب جمعیتی، بهداشت و بیماری ها، معماری و شهرسازی، تفریحات و... توجه خاصی در نگاه سیاحان و مورخان داخلی و خارجی عصر قاجار داشته است؛ لذا پژوهش پیش رو اوضاع اجتماعی خلیج فارس را از منظر یکی از متون مهم و در عین حال قابل اعتنای این دوره – یعنی سفرنامه ها – مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار داده است. یافته های پژوهش نه تنها در تصحیح و یا تکمیل داده ها و اطلاعات دیگر انواع متون تاریخی و در این زمینه بسیار مفید است، بلکه علاوه بر این در شناخت هر چه بهتر از اجتماع عصر قاجار و بازیگران اصلی آن یعنی مردم که کمتر در تواریخ عمومی و سلسله ای مجال انعکاس می یافتند، ارزشمند خواهد بود. پژوهش به لحاظ روشی به صورت توصیفی– تحلیلی پیش رفته است. یعنی در گام نخستین، اطلاعات مرتبط به موضوع از سفرنامه ها استخراج و آن گاه کار تجزیه و تحلیل و در نهایت تدوین صورت پذیرفته است.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، اوضاع اجتماعی، قاجاریه، سفرنامه ها، قومیت، آداب و رسوم، مذهب
 • مسعود رضایی* صفحه 125
  همه ساله در آستانه 9 آذرماه سالروز بازپس گیری جزایر سه گانه از چنگال استعمار بریتانیا همواره این پرسش در اذهان برخی ایرانیان مرور می گردد که اهمیت راهبردی این سه جزیره از چه رویی است و یا اینکه ادعاهای کشور امارات متحده عربی دال بر اشغال جزایر توسط ایران از چه خاستگاهی نشات می گیرد؟ پیش از هر نکته ای می بایست به این مهم اشاره ای داشت که اساسا منطقه خلیج فارس به دلیل ماهیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیکی که از آن برخوردار است و به جهت دارا بودن منابع سرشار انرژی یکی از حساس ترین نقاط جهان بوده تا جایی که اهمیت آن در طی قرون گذشته تا دوران معاصر نه تنها کاهش نیافته؛ بلکه روبه فزونی نیز نهاده است. عربستان با دارابودن بیش از 250 میلیارد بشکه و ایران با دارابودن بیش از 150 میلیارد بشکه ذخایر نفتی دارنده بزرگترین منابع نفتی این منطقه محسوب می گردند و میدان گازی پارس جنوبی که مابین ایران و قطر به صورت مشترک است، نیز بزرگترین میدان گازی جهان قلمداد می گردد در واقع دو مقوله انرژی و امنیت همواره مولفه های کلیدی خلیج فارس بوده است بدین سان چنین موقعیتی سبب گردیده تا این منطقه مورد توجه قدرت های استعماری و جهانی قرارگیرد.؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به فراز و فرودهای جزایر سه گانه و اهمیت آن در سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
  کلیدواژگان: ایران، بریتانیا، خلیج فارس، تنگه هرمز، جزایر سه گانه
 • سیدمصطفی پورقاسمی، رامین نوشاددل، آیه شعبانی* صفحه 143
  مرزهای جنوبی ایران به خصوص مناطق دریایی به علت ارتباط با آب های آزاد و پایگاه های ثابت و متحرک دشمن از جمله کانون های پرخطر و تنش خیز نسبت به امنیت کشور محسوب می گردند. سیاست های تنش زای برخی کشورها در منطقه که در واقع بهانه هایی برای فعالیت نیروهای بیگانه در منطقه را فراهم می سازد مزید بر علت و بر میزان تهدیدات موثر است. خلیج فارس به عنوان مهم ترین مخزن نفتی جهان نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اقتصاد جهان به ویژه در دنیای صنعتی دارد. موقعیت خلیج فارس در جنوب ایران و جایگاه مهم آن در نقشه جغرافیای سیاسی جهان و منابع انرژی موجود در آن فرصت های بسیار زیادی در اختیار ایران قرار می دهد؛ لذا این مقاله با تبیین رویکرد دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این منطقه با توجه به ویژگی های ژئوپلیتیکی منطقه سعی در پاسخ به این پرسش دارد که این کارکردها چه تاثیری در این منطقه استراتژیک دارد؟
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، استراتژیک، امنیت، دفاع، خلیج فارس
|
 • Ismael Shahkoui, Hossein Mousazadeh, Mehdi Khodadad Page 13
  Persian Gulf is considered as the most important security and political area in southern Iran and could play an important role in correlating the countries around these waters. The purpose of the present study is to identify and survey the role and place of Persian Gulf in west Asia’ Energy geopolitics. The methodology in this research is utilizing the descriptive – analytic method¡ which in this section¡ according to the present information¡ the evaluation of the region’s energy resources’ condition and geopolitical analysis of the effects of energy resources on west Asia developments have been conducted. The findings indicate that Persian Gulf is located in the center of the global superpowers’ conflicts. Iran with its energy geopolitics’ absolute capabilities¡ alongside its income¡ could use its increase of economic powers in line of development and increasing national power in all aspects. Iran with acquiring of its valuable position in Energy geopolitics¡ could ensure its profit and national security with playing an effective role on regional and international energy security and emerging its own profit and national security to the energy security of the international mega-consumers.
  Keywords: Persian Gulf, geopolitics, energy, west Asia
 • Zahra Khodadad Page 31
  International Maritime Law has dealt with human activities in waters and oceans that most of them are about fishing and navigation as the oldest human activities in waters. Now one of the most important subjects about it is building artificial islands.Paying attention to some maritime areas because of their location and environment is more important than other areas. Emirates has built artificial islands in it’s coasts from border of Persian Gulf.This activity has some reactions from other states near to Persian Gulf and some environmental NGOs in the world. This article tries to pay attention to it from international law outlook and it’s consequences in this important and fragile area.
  Keywords: Artificial Islands, Seas of international law, Environmental international law, Persian Gulf, UAE
 • Sadegh Barzegar, Mohammadhosein Janbabanejad Page 55
  Persian Gulf one of the world''s most valuable aquatic ecosystems. Despite the most diverse natural plants¡ different species of aquatic organisms and so that the environment has very special circumstances it has become a sensitive and fragile environment. Due to different natural conditions prevailing on the body of water and on land¡ the area of renewable capacity is weak in the region. And natural wounds on the body caused more destruction appropriate fields of life. According to the importance of this issue¡ this paper attempts to investigate the environmental situation in the Persian Gulf¡ the region''s environmental challenges and threats identified and in the end provide the necessary strategies and proposals. The results showed that the national and regional level should be given adequate attention to the environmental problems in the balance between development and protection of the natural environment of the Persian Gulf. In this regard¡ at the same time taking advantage of technology to prevent excessive pollution and destruction of the natural environment¡ should be tried through legislation and also promote the environmental awareness of the problem of pollution and environmental degradation fight.
  Keywords: Persian Gulf, environment, environmental challenges
 • Zohreh Mirhossein*, Zahra Abazari, Safoora Mehrabi Page 73
  The Persian Gulf has a history of more than four thousand years in the region and the world. The term has been used in all languages from Pythagorean up to 1958. Therefore¡ this study examines and identifies the name of Persian Gulf on maps and atlases in the National Library and Archives of IR.IRAN and Foreign Affairs Ministry Library. This study is fundamental and has used historical method. The study sample consisted of 14826 maps and 174 atlases in two libraries among them 689 items in National Library and 161 items in Foreign Affairs Ministry were investigated. Descriptive statistics is used to analyze the results. Results indicate that the name of the Persian Gulf on the Persian maps (49/3 percent)¡ English maps (12/2 percent) and French maps (4/7 percent) is used The name also is used on atlases in the Persian language (25/3 percent)¡ English (30/5 percent) and French (12/1percent) relating to the Middle East¡ Europe and America. This name has the highest frequency in 14th century (solar calendar = 15 lunar calendar) and 20 & 21A.D. 3 percent of the maps and atlases in two Libraries belong to the 12 A.D century or published before it. Among total of 689 items in the National Library and Archives Organization of the Islamic Republic of Iran 74.4% were maps¡ and 25.3%were Atlases. Among them 358 items (54.4%) were in Persian. Except 4items with Arabian Gulf on them¡ all of the other items consider the name of Persian Gulf .4 mentioned items belong to Middle east region that have used the Arabian Gulf in 1861¡1966¡1980 and 1993. One item which is published in Europe in 2003 has used the name “Gulf”. Among total of 161 items of Foreign Affairs Library¡ Persian Gulf is used 100 percent on them. The names that are used are: AlKhalykh Alfarsy¡ Bushehr Sea¡ Persian Gulf¡ Persian Gulf Trail Golf¡ golf persique¡ persischer gulf¡ golfo persico¡ sinus persicus etc. According to the research findings¡ the name Persian Gulf has a historical authenticity¡ and current false name has no historical root.
  Keywords: Iran, maps, Ministry of Foreign Affairs, Iran, National Library, Archive of Ir.Iran, Persian Gulf, Iran, Atlases
 • Mohsen Janparvar* Page 87
  In Geopolitical and geostrategic importance and role and causes of convergence and divergence in the Persian Gulf many scholars and experts have been expressed by articles and notes. Even in the context of borders and the formation of the Persian Gulf there are many articles. Unfortunately¡ despite the importance and role of border management that provided stability and peaceful relations with neighboring countries and understanding its method have important place for reducing conflict and unrest of border¡ can transform opportunity and capacity of border areas to achieve the bilateral cooperation and convergence with neighboring countries¡ there is not any attention. In the meantime¡ one of the major challenges has created in convergence and bilateral and multilateral relations between the countries of the Persian Gulf¡ is lack of management of common oil and gas source between these countries. So that mismanagement caused the formation of hostilities¡ abuses and is among the Persian Gulf countries. So that mismanagement caused formation of hostilities¡ abuses and … among Persian Gulf countries. Accordingly¡ present article that have done with descriptive-analytical method tries to destroy the gap between geographical studies with border management in border management of common resources in the Persian Gulf between Iran and its neighbors. And its overall goal is developing a model for the management of common resources in Iranian border with neighbors in the Persian Gulf and provides some integration between coastal countries.
  Keywords: Persian Gulf, Border Management, Border Common Resources, Convergence
 • Emamali Shabani*, Maryam Jalali Mashayekh Page 105
  Persian Gulf has always been one of the very important regions in Iranian geography from various aspects during different times. Its local¡ regional and international influences and effects that have been continued to date are reflections of this position¡ particularly from a social aspect. Persian Gulf cities¡ ports and islands in Ghajarieh era have undergone important social transformations that have also affected social transformations in Iran. Moreover¡ social transformations of this region in areas such as traditions¡ believes¡ clothes and food¡ religion¡ education¡ race and population mix¡ health care and diseases¡ urban architectures¡ entertainments¡ … have attracted a special attention from travelers ad historians in the Ghajarieh era. Therefore¡ this research studies and accurately investigates social situations of Persian Gulf from the point of view of one of the most important and a noteworthy script that is travel pieces. Not only the findings of this research are very beneficial for correction or completion of data and other information in historical scripts¡ but also are valuable in better understanding of social situation of Ghajarieh era and its main role players¡ people who are less reflected in public and dynastic history. The research has been performed using a descriptional analysis method¡ i.e. in the first step¡ the information related to the topic is extracted from the travel pieces and then processed and edited.
  Keywords: Persian Gulf, Social Situation, Ghajarieh, Travel pieces, Races, Traditions, Religion
 • Masoud Rezaei Page 125
  Every year¡ around 30th of November (9th of Azar)¡ the anniversary of recapturing and gaining the territorial control of the three Islands: Abu Musa¡ The Greater Tunb and the Lesser Tunb which were colonized by Britain¡ the reason of strategic significance of these three Islands as well as our neighbor country United Arabs Emirates’ claim that accuses Iran of occupation of the three Islands¡ have gone under questioned vehemently by most of Iranians.An outstanding point which has to be mentioned first is the geopolitical and geostrategic situation of Persian Gulf. In addition¡ possession of the richest sources of energy makes Persian Gulf as one of the vitally important regions in the world¡ to the extent that its significance not only has not perished away¡ but also it has doubled during the last centuries. Saudi Arabia with oil reserves of more than two hundred and fifty billion barrels and Iran with one hundred and fifty billion barrels are the two countries with largest oil sources in the Middle East. Moreover¡ South Pars Gas-Condensate Field which is located in Persian Gulf and shared by Iran and Qatar is the world’s largest gas field. Indeed¡ Energy and security¡ the two key-components of Persian Gulf which have been always a stand out¡ lead it to be highly considered by the Imperialists and colonizing powers in the world.
  Keywords: Iran, Britain, Persian Gulf, Strait of Hormoz, Abu Mosa, Greater Tunb, Lesser Tunb Islands
 • Seyed Mostafa Pourghasemi, Ramin Noshaddel, Aye Shaabani Page 143
  Our southern borders¡ especially marine areas Due to contact with the open sea and the center of the enemy''s bases¡ fixed and removable high and tensions rise over the country''s security are considered. Stressful policies of some countries in the region¡ In fact¡ a pretext for foreign forces in the region provides In addition¡ because of the degree of threat is effective. Persian Gulf oil reservoirs in the world as the most important role in determining the fate of the world economy¡ particularly in the industrialized world is Position in the Persian Gulf in southern Iran¡ and its important role in the geopolitical map of the world and the energy sources that have large amounts of opportunities for development. This paper explains the approach and the security and defense of the Islamic Republic of Iran in the region According to the geopolitical features of the region are trying to answer this question What is the function of this region is of strategic influence?
  Keywords: Geopolitical, Strategic, Security, Defense, Persian Gulf