فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 81 (بهار 1396)
 • پیاپی 81 (بهار 1396)
 • 84 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1396/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نیما رضازاده*، محمدرضا آشوری صفحات 1-17
  در این تحقیق اثر ترک تنفسی بر پاسخ سیستم روتور-یاتاقان و در دو حالت پاسخ حالت پایدار و همچنین حالت گذرا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به صورت منحنی های تبدیل فوریه و تبدیل موجک پیوسته نمایش داده شده است. استخراج ماتریس های ضرایب معادله حرکت سیستم، مدل سازی ترک و شبیه سازی رفتار تنفسی ترک پیش از بدست آوردن پاسخ سیستم انجام شده است. در مرحله بعد با استفاده از روش عددی حل معادلات «هوبولت»، پاسخ های سیستم روتور در دو حالت کارکرد حالت پایدار و حالت شروع به کار (سیگنال گذرا) و برای عمق های مختلف ترک در شفت بدست آمده است. برای تحلیل پاسخ سیستم از نمودار های سیگنال زمانی، تبدیل فوریه و نهایتا نمودار انرژی ضرایب تبدیل ویولت پیوسته استفاده شده است. با بررسی روش های فوق به معرفی نشانه های وجود ترک تنفسی در سیستم روتور-یاتاقان پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: ترک تنفسی، تبدیل فوریه، تبدیل ویولت پیوسته، سیگنال گذرا، روش هوبولت
 • نجمه سالمی زاده، محمدرضا خدمتی* صفحات 18-22
  سازه ی کشتی درحال بهره برداری، عمدتا تحت تاثیر عواملی همچون خوردگی در محیط های دریایی و همچنین خرابی های خستگی، دچار تضعیف شده و از این رو، بررسی استحکام نهایی آن در دوره های گوناگون از دیدگاه کنترل ایمنی سازه ای امری ضروری محسوب می گردد. در سال های اخیر، بررسی استحکام نهایی سازه کشتی های سال خورده مورد توجه محققین متعددی قرار گرفته است. از سویی دیگر، روش های عددی و همچنین نرم افزارهای کاربردی متعددی بدین منظور در دسترس قرار دارند . هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر عیوب اولیه، خوردگی عمومی، خوردگی حفره ای و ترک بر استحکام نهایی یک فروند شناور فله بر می باشد.
  کلیدواژگان: کشتی سال خورده، عیوب اولیه، خوردگی، ترک، استحکام نهایی
 • مجید آقابابایی*، احسان مرادی * صفحات 23-29
  امروزه فیلترهای شانه ای در کاربرد های گسترده ای نظیر حذف نمودن هارمونیک های خطوط تغذیه و از بین بردن در هم ریختگی ناشی از اهداف ثابت در رادارها و سونارهای نشان دهنده هدف متحرک استفاده می شوند. در این مقاله سه نوع فیلتر شانه ای 1- فیلتر شانه ای با پاسخ ضربه محدود، 2- فیلتر شانه ای با پاسخ ضربه نا محدود و 3- فیلتر شانه ای با استفاده از تبدیل فوریه سریع به طور کامل توصیف شده و با شبیه سازی در نرم افزار Matlab هر سه روش با هم مقایسه شده اند. در پایان روشی را برای بهبود عملکرد فیلتر شانه ای با استفاده از تبدیل فوریه سریع بیان شده است. شبیه سازیهای انجام شده بیانگر کاهش حجم محاسبات و بالارفتن سرعت طراحی توسط روش جدید می باشد.
  کلیدواژگان: فیلتر شانه ای، فیلتر شانه ای با تبدیل فوریه سریع، فیلتر شانه ای با پاسخ ضربه نامحدود، فیلتر شانه ای با پاسخ ضربه محدود
 • افشین گلدانی *، ادیب ابریشمی فر، عباس صفاری صفحات 30-40
  طرح کنترل مستقیم گشتاور یک ساختار ساده در مقایسه با کنترل جهت میدان است. این روش به طور گسترده ای در بسیاری از برنامه های کاربردی راه انداز موتور استفاده می شود. اما در سرعت پایین باعث اعوجاج جریان و گشتاور و تغییرات فرکانس سوئیچینگ می شود. موج دار شدن گشتاور، ایجاد نویز و ارتعاشات نموده و این امواج به نوبه خود باعث ایجاد تداخل الکترومغناطیسی می شوند. دلیل موج دار شدن زیاد گشتاور و جریان در کنترل مستقیم گشتاور حضور مقایسه کننده های هیسترزیس (پسماند) و اینورترهای دوسطحی با تعداد محدودی از بردارهای ولتاژ فعال است. در این مقاله به منظور بهبود عملکرد خروجی، طرح اصلاح شده ی کنترل مستقیم گشتاور با اینورتر سه سطحی نمایش داده شده است. افزایش تعداد سطوح ولتاژی در اینورترها بدون نیاز به نرخ های نامی بالاتر در تک تک قطعات، می تواند توان نامی را بالا ببرد. ساختار منحصر به فرد اینورترهای منبع ولتاژ سه سطحی، به آن ها این امکان را می دهد که به ولتاژی زیاد با هارمونیک کم بدون ترانسفورماتور و یا قطعات کلیدزنی هم زمان سری، برسند. هرچه تعداد سطوح ولتاژ بالا برود، به طور قابل توجهی میزان هارمونیک شکل موج ولتاژ خروجی کاهش می یابد. نتایج نشان داده است که موج دار شدن گشتاور و شار نیز زمانی که از اینورتر سه سطحی استفاده می کنیم بسیار کاهش پیدا کرده است.
  کلیدواژگان: اینورتر، راه انداز، موتور القایی، کنترل مستقیم گشتاور
 • سهیل رادفر، روزبه پناهی* صفحات 41-47
  پرداخت یارانه در بخش انرژی و نیز ثبات قیمت حامل های انرژی برای سالیان متمادی سبب شده است که کشور ایران در کنار رشد بی رویه مصرف انرژی، وابستگی زیادی به سوخت های فسیلی پیدا کند. همین امر موجب شده است تا دولت رویکرد خود را به سوی اصلاح نظام یارانه حامل ها و نیز سرمایه گذاری در بخش انرژی های سبز تغییر دهد. یکی از انواع انرژی های تجدیدپذیری که در سال های اخیر مورد توجه واقع شده است، انرژی حاصل از جریان های جزرومدی است. مقاله حاضر قصد دارد رقابت پذیری این نوع از انرژی در قیاس با انواع دیگر انرژی ها در سواحل جنوبی ایران، مورد بررسی قرار داده و میزان سرمایه گذاری لازم مشخص کند. برای این منظور، بر اساس مطالعات پیشین سه محدوده تنگه خوران، جزیره هنگام و تنب بزرگ شناسایی و مورد بررسی اولیه قرار گرفت. در این بین دو محدوده هنگام و تنب بزرگ دارای شرایط فنی مناسب تری جهت احداث مزارع انرژی تشخیص داده شدند. بررسی ها نشان می دهد که هزینه تراز شده انرژی برای این دو محدوده به ترتیب، 182.253 و 221.507 پوند بر مگاوات ساعت می باشد. با توجه به نرخ خرید تضمینی، دوره بازگشت سرمایه برای هر یک از این دو محدوده به ترتیب 18.77 و 23.79 سال می باشد.
  کلیدواژگان: انرژی جریان جزرومدی، قیمت تراز شده انرژی، تنگه خوران، جزیره هنگام، تنب بزرگ
 • روح الله شیخ الاسلامی*، مریم راه بانی، حسین حسن تبار صفحات 48-56
  با پیشرفت تکنولوژی و در پی آن گسترش توانایی های سنجش از دور، امکان استفاده از آن را در زمینه های مختلف فراهم آورده است. در این بین برآورد دمای سطحی آب دریا از تصاویر ماهواره ای یکی از کاربردهای بیشمار این روش می باشد که این برآورد به صورت غیر مستقیم و بر اساس خصوصیات حرارتی و تابشی اجسام و قوانین فیزیکی است. در این تحقیق با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS مریوط به سال 2012 در ابتدا به بررسی میزان همخوانی داده های ماهواره ای و داده های ثبت شده توسط بویه در خزر جنوبی پرداخته شده است، سپس با در نظر گرفتن 26 ایستگاه در سطح خزر تغییرات دمایی آنها بررسی شده است. بررسی انجام شده نشان داد که توزیع دما از غرب به شرق و مرکز خزر به خزر جنوبی از یک روند افزایشی برخوردار است و همچنین میانگین دمای آب در فصل بهار کمتر از فصل پاییز است که گویای تاثیرعواملی غیر از گرمای هوا درسطح خزر جنوبی است.
  کلیدواژگان: MODIS، دمای سطح، دریای خزر
 • مهتاب خلجی*، سید علی اکبر هدایتی صفحات 57-62
  ریزجلبک ها اهمیت تجاری و زیست محیطی زیادی به عنوان پایه زنجیره غدایی و تولید کننده اکسیژن دارند. ترکیب چربی ریز جلبک ها برای مقاصد مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد. در حال حاضر نگرانی عمده دولت های جهان تولید غذا و سوخت پایدار است. میکرواورگانیسم های اتوتروف مانند جلبک ها ی فتوسنتز کننده ، راه حلی امیدوار کننده برای برآورده کردن این نیازها به نظر میرسند. می توان چنین نتیجه گرفت که برای افزایش راندمان تولید بیودیزل، استفاده از ریز جلبک ها به عنوان یک کاندید مناسب مورد توجه قرار گرفته است. جلبک ها به دلیل سرعت رویش بالا، نیاز کمتر به آب و زمین جهت تولید و درصد وزنی بالا چربی در بین اقلام مختلف محصولات کشاورزی و منابع طبیعی برای تولید سوخت زیستی و اتانول در جهان انتخاب شده است. علاوه بر آن چگونگی تولید آنها نیز که صرفه اقتصادی داشته باشد حائز اهمیت است. بنابراین به کمک سیستم های کشت بسته و فاضلاب ها می توانیم مقادیر بالایی ریز جلبک در مدت زمان کوتاهی به دست آوریم که در مقایسه با دانه های روغنی مورد استفاده برای تولید بیودیزل مقرون به صرفه می باشد.
  کلیدواژگان: جلبک های دریایی، سوخت زیستی، فتوبیورآکتور، محیط کشت
 • احمد پورراحمد، سجاد فردوسی *، حمیدرضا شاه محمدی صفحات 63-73
  به طور کلی قبل از هر چیز، رشد و توسعه گردشگری ساحلی نیازمند برنامه ای مدون در این حوزه است که تنها با رویکردی همه جانبه در این زمینه، می توان شاهد افقی روشن در حوزه گردشگری ساحلی بود. بر این اساس پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی مطلوب ترین بازه های زمانی از نظر شرایط اقلیمی به منظور توسعه گردشگری ساحلی تدوین گردیده است. در این پژوهش با استفاده از سه شاخص Terjung ، Beiker و ET به بررسی شرایط اقلیم آسایش گردشگری شهرستان های ساحلی استان مازندران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص ET نمی تواند معیار مناسبی برای ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان مازندران باشد. در این بین نتایج حاصل از شاخص های Terjung و Beiker، نشان می دهد که مطلوب ترین ماه ها جهت گردشگری در شهرستان های ساحلی مازندران، عمدتا در شش ماهه اول سال قراردارند. به طوری که از فروردین ماه تا آبان ماه، امکان گردشگری در استان مازندران با شرایط اقلیمی مطلوب وجود دارد و طبیعتا بهترین بازه های زمانی جهت برنامه ریزی برای حضور گردشگران و ارائه خدمات به آن ها می باشد. البته این بدان معنی نیست که در ماه های دیگر، گردشگری ساحلی مسکوت می ماند، بلکه این طبقه بندی صرفا مطلوبیت اقلیمی را در ماه های مختلف در مقایسه با یکدیگر بیان می دارد که در این خصوص با برنامه ریزی زمانی و مکانی مناسب می توان زمینه رشد و توسعه گردشگری ساحلی در این منطقه را فراهم نمود.
  کلیدواژگان: گردشگری ساحلی، اقلیم، Terjung، Beiker، ET
|
 • N. Rezazadeh *, M. Ashouri Pages 1-17
  In this paper the effect of breathing crack on the rotor-bearing system at two steady state and transient responses are discussed. Results are shown in fast fourier and continous wavelet coefficients diagram. Before extracting of system responses, system equation of motion matrix, modeling of crack and its breathing behavior simulation been done. Then with numerical method in solving of equation “Houbolt method“, rotor system responses at two operation mode, steady-state and start-up (Transient signal) for various crack depth has been calculated. For investigate about cracked rotor system responses, we used of signal graph, Fourier transform and finally continuous wavelet transform coefficients power spectra curve. With considering in Mentioned methods, signs of breathing crack in the rotor system are presented.
  Keywords: Breathing crack, Fourier transform, Continuous Wavelet transform, Transient signal, Houbolt method
 • N. Salemizadeh, M. Khedmati * Pages 18-22
  Commercial ships are operated mainly by factors such as corrosion in marine environments, as well as damage to fatigue, depression, and hence, the ultimate strength of different periods from the perspective of safety control structure necessary to be considered. In recent years, the strength of structures of old ships has been of interest to many researchers. On the other hand, numerical methods and software widely used for this purpose are available. The purpose of this study, the effect of initial imperfections, general corrosion, pitting and cracks on the ultimate strength is a bulk carrier vessels.
  Keywords: Old Ship, The Initial Defects, Corrosion, Cracking, Ultimate Strength
 • M. Aghababaee *, E. Moradi * Pages 23-29
 • A. Goldani *, A. Abrishamifar, A. Saffari Pages 30-40
  The direct torque control scheme is a simple configuration structure compared to the Field oriented control. This method is widely used in many applications of motor drive. But the current and torque distortion changes the switching frequency at low speed. The torque ripple causes noise and vibrations and current ripples are in turn responsible for the EMI. The reason of the high current and torque ripple in DTC [4]is the presence of hysteresis comparators together with limited number of available voltage vectors.
  In this paper In order to improve the output performances, modified Direct Torque Control scheme is employed with three level inverter. Increasing the number of voltage levels in the inverter without the need for higher nominal rates in individual components, can raise nominal power. voltage source inverters structure, allows them reaches to high voltage with low harmonic without transformer or series and simultaneously switching components. The the harmonic of output voltage waveform significantly reduced if The number of voltage levels go up. The results show that torque and flux ripples are more reduced when three level inverter is employed.
  Keywords: Inverter, Drive, Induction Motor, Direct Torque Control
 • S. Radfar, R. Panahi * Pages 41-47
  Subsiding in energy sector and also constant costs of energy barriers for many years caused that Iran has great dependence to conventional fuels. This issue leads government to change its approach and to adapt its barriers costs and also to invest in renewable energy sector. One of these renewable energies, is tidal stream energy. This study aims to investigate competitiveness this type of energy with conventional ones in southern coasts of Iran and to define amounts of required investments. Based on previous studies, three zones have been specified: Khowran Strait, Hengam and Great-Tonb Islands. The last two zones have better technical potential to develop tidal energy farms. Investigations show that LCOEs of these two sites are 182.253 and 221.507 GBP/MWh, respectively. According to available REFiTs, payback periods of these two sites are 18.77 and 23.79 years, respectively.
  Keywords: tidal stream energy, LCOE, Khowran Strait, Hengam Island, Great-Tonb
 • R. Sheikhol Eslami *, M. Rahbani, H. Hasan Tabar Pages 48-56
  Using data derived from satellite to study sea surface temperature are nowadays very common. This is Possible on the basis of thermal radiation of objects.
  In this investigation the satellite images of the MODIS has been used to study the sea surface temperature of the south Caspian Sea. The data was from the whole year of 2012 has been used. These data was first evaluated with those temperature data derived from a buoy in the site. Afterward using 26 different stations over the Caspian Sea the pattern of sea surface temperature were studied for different seasons of a year. It was found that temperature decreases toward east and south. It was also found that average temperature in spring time is less than those of autumn. Parameters apart from weather temperature was suggested to be the reason.
  Keywords: MODIS, sea temperature, caspian sea
 • M. Khalaji *, A. Hedayati Pages 57-62
  Microalgae have Commercial and environmental importance as a base food chain and producing oxygen. Microalgae lipid composition is evaluated for different purposes. Now the main concern is the state of world food production and sustainable fuel. Autotrophic microorganism such as the photosynthesis of algae, seem a promising solution to meet these requirements. It can be concluded that to increase the efficiency of biodiesel production using microalgae as a suitable candidate is considered. Algae due to high growth rate, requires less water and land for production and high-fat weight percent Among the various items of agricultural products and natural resources is selected for the production of biofuels and ethanol in the world. In addition, the production it is cost also an important. So with the help of closed cultures and sewage systems can achieve high levels of microalgae in a short time that compared with oilseed crops used to produce biodiesel is affordable.
  Keywords: marine algae, bio-diesel, photobioreactor, culture medium
 • A. Pur Ahmad, Sajad Ferdoosi * Pages 63-73
  Generally first of all, the development of coastal tourism needs to codified program in this field that can be expected outlook desirable in the area of coastal tourism, just with a holistic approach in this field. In this regard this study has been conducted with method of descriptive- analytic and with the aim of identifying the most desirable timescales terms of climatic conditions for the development of coastal tourism. In this study is investigated tourism Climate conditions in the coastal city of Mazandaran province using three indicators Terjung, Beiker and ET. The results show that the index of ET can not be a suitable criterion for evaluation tourism Climate in Mazandaran province. In the meantime, the results of indicators Terjung and Beiker, shows that the most favorable month for tourism in the coastal city of Mazandaran, located mainly in the first half of the year. So that from April to October, tourism can exist in the Mazandaran province with desirable climatic conditions. Of course, this does not mean that in other months, coastal tourism remains silent; But this classification Just states desirable climate in different months compared with others. That in this regard, it can provide growth and development of coastal tourism in the region with suitable temporal and spatial planning.
  Keywords: coastal tourism, climate, Terjung, Baker, ET