فهرست مطالب

فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل
پیاپی 5 (بهار 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/04/13
 • تعداد عناوین: 5
|
 • فرهاد جوان*، حسن حسنی مقدم صفحه 1
  در حال حاضر در جهان و به خصوص در کشورهای در حال توسعه با توجه به رشد جمعیت و نیازهای متفاوت بشر منابع طبیعی از جمله جنگل ها با تخریب و نابودی روبه رو هستند که این عامل منجر به برهم خوردن اکوسیستم طبیعت در بلندمدت می شود. هدف از این تحقیق، آشکارسازی روند تغییرات اراضی جنگل های هیرکانی در شهرستان رضوانشهر با استفاده از تصاویر ماهواره ای LANDSAT سنجنده +ETM در سال های 1379 و 1388 و تصویر سنجنده OLI مربوط به سال 1396 است. پس از انجام پیش پردازش های لازم، به منظور بالا بردن قدرت تفکیک مکانی تصاویر از روش IHS جهت ادغام تصویر پانکروماتیک و چند طیفی هر دو سنجنده استفاده شد. طبقه بندی تصاویر به صورت نظارت شده و از روی تصاویر ادغام شده که دارای قدرت تفکیک مکانی 15 متر بوده، با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان انجام شد. نتایج نشان داد که روند تخریب جنگل های هیرکانی در طی سه دوره با یکدیگر تفاوت داشته و هر چه به سال 1396 نزدیک می شود نرخ تخریب افزایش یافته است به طوری که در سال 1379، وسعت این جنگل ها معادل 49459 هکتار بوده، که این مقدار در سال 1388 به 46240هکتار کاهش یافته و در سال 1396 به مقدار 39521 هکتار کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: آشکارسازی، جنگل های هیرکانی، سنجش از دور، الگوریتم ماشین بردار پشتیبان، شهرستان رضوانشهر
 • مهری خسروی، جواد میرزایی* صفحه 13
  ذخیره گاه های جنگلی از دیر باز به جهت اهمیت حفظ تنوع زیستی و انقراض تعداد زیادی از گونه های مهم گیاهی و جانوری بر اثر دخالت های انسانی، بسیار مورد توجه بوده اند. ذخیره گاه جنگلی بنه یا پسته وحشی با نام علمی Pistacia atlantica sub.sp.mutica در حاشیه شمالی دامنه های سلسله جبال زاگرس و در فاصله 13 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان دورود و در حد فاصل رودخانه ماربره و صنایع دفاع واقع شده است. این منطقه دارای یک توده جنگلی از درختان دانه زاد و خالص بنه است که نشان دهنده یک توده بزرگ همسال و کهنسال بوده و حدود 100 هکتار را در بر می گیرد. با توجه به این-که ذخیره گاه جنگلی بنه در محل عبور عشایر کوچ رو واقع شده است و محلی مناسب برای اتراق آنها محسوب می شود، هر ساله مورد بهره برداری بی رویه و غیر اصولی جهت مصرف سوخت و آتش سوزی در تنه درختان قرار گرفته که این امر به مرور زمان باعث نابودی بسیاری از درختان و عدم تجدید حیات طبیعی بر اثر کوبیده شدن خاک در منطقه شده است، بنا بر این می بایست جهت حفظ و احیا و ایجاد یک توده نا همسال در این منطقه، عملیات مراقبتی از قبیل قرق و حصارکشی و عملیات پرورشی و احیایی از قبیل خراش سطحی، بذر کاری و نهال کاری انجام داد و با این اقدامات در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر گام برداشت.
  کلیدواژگان: ذخیره گاه های جنگلی، عملیات مراقبتی، عملیات پرورشی و احیایی، عشایر کوچ رو
 • الهه ظفریان*، عطاالله ابراهیمی، اسماعیل اسدی، علی عباسی صفحه 23
  با توجه به کمبود ایستگاه های هواشناسی در ایران و اهمیت بالای عنصر درجه حرارت دمای روزانه در تمام برنامه ریزی ها، برآورد دمای هوا در مناطق فاقد ایستگاه ها اهمیت فراوانی دارد. هدف از این پژوهش ارزیابی روش های تک متغیره (معکوس فاصله وزنی و رگرسیون) و چندمتغیره (رگرسیون) در برآورد دمای هوای حداقل و حداکثر در استان چهارمحال و بختیاری می باشد. به منظور تحقق هدف مطالعه حاضر از آمار دمای هوای روزانه ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال 1386 تا 1395 چهارده ایستگاه هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری استفاده شد. روال مطالعات قبلی استفاده از یک متغیر (ارتفاع از سطح دریا) در روش های درون یابی می باشد که در این تحقیق در روش چندمتغیره علاوه بر عامل ارتفاع از سطح دریا، از متغیرهای کمکی (مستقل) دیگری استفاده شد. بدین منظور ابتدا متغیرهای کمکی احتمالی واجد شرایط ورود به مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفتند، سپس از متغیرهای واجد شرایط، در رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. مقایسه روش های میان یابی نشان داد که روش رگرسیون 3 متغیره (طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا) با مقدار 98/0R2= به عنوان بهترین روش برای درون یابی دمای هوای حداقل و حداکثر روزانه در استان چهارمحال و بختیاری می باشد. بنا بر این توصیه می شود از این متغیرهای برای برآورد دقیقتری از میزان درجه حرارت حداقل و حداکثر روزانه استفاده شود.
  کلیدواژگان: برآورد درجه حرارت، میان یابی، معکوس فاصله وزنی، رگرسیون، استان چهارمحال و بختیاری
 • فروغ سهیلی، حمیدرضا ناجی* صفحه 35
  تغییرات آب و هوایی، افزایش درجه حرارت و خشکسالی دو دهه اخیر و اثرات ناشی از آن در آینده اصلی ترین چالش پیشرو جوامع بشری به شمار می رود. افزایش درجه حرارت باعث تشدید حوادثی مانند سیلاب یا خشکسالی شده که میتواند باعث تغییرات غیرقابل پیشبینی در تنوع گونه ای شوند. از بین عوامل زنده و غیر زنده بیماریزا، خشک سالی و قارچ های بیماریزا موثرترین عوامل تنش زا بر سلامت درختان جنگلی می باشند. ایران جز کشورهای با پوشش کم جنگلی محسوب میشود. در بین جنگل های ایران، جنگلهای زاگرس از قدی میترین جنگل های بلوط دنیا محسوب شده که در غرب ایران آرمیده است. وجود گونه های متنوع گیاهی و جانوری این منطقه را متمایز از سایر مناطق ساخته است. این جنگلها نه تنها موجب حفاظت از خاک و زمین می شوند بلکه حدودا 45 % ذخیره آب در ایران را فراهم می کنند و این خود کمک به توسعه اقتصاد در کشور است. بیماری ذغالی بلوط یکی از مشکلات اصلی رویشگاه های بلوط در این جنگل هاست. این بیماری اولین بار در سال 1390 در جنگل های شمال ایران و زاگرس گزارش گردید. این بیماری در تمام قلمرو کوه های زاگرس پخش شد که باعث مرگ و میر یک میلیون هکتار از بلوط های این ناحیه شد، ولی اطلاعات دقیقی در مورد خطرات و تهدیدهای آن به جنگلهای کشور وجود ندارد. لذا در این تحقیق، برای آگاه سازی متخصصین امر و مسئولین این حوزه به بررسی مطالعات صورت گرفته در ایران و جهان پرداخته شد. هدف از این بررسی، جمع آوری اطلاعات در ارتباط با بیماری ذغالی بلوط با تمرکز بر شواهد و الگوهای موثر روی حضور و گسترش، درک فرآیندها و تعامل با درختان جنگلی و در نهایت، روش های کنترل و مدیریت این بیماری می باشد.
  کلیدواژگان: جنگلهای زاگرس، تغییرات آب و هوایی، بیماری قارچی، زوال بلوط، حمایت از جنگل
 • یوسف تقی ملایی*، عیدالعلی کرمشاهی صفحه 51
  جنگل ها و مراتع خاورمیانه در سطوح خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد. مدیریت این جنگل ها در این نواحی با سیستم های جنگل-کشاورزی یا جنگل –مرتع ممکن است تا خدمات و احتیاجات جهت رضایت دامداران و جوامع محلی نیز فراهم گردد و اقتصاد روستا و زیرساختار روستاها نیز فراهم گردد. خشکی ناحیه خاورمیانه و سطح پوشش جنگل کم و مراتعی با پوشش گیاهی پایین، دست به دست هم داده و منجر به افزایش سرعت جنگل زدایی و چرای بی رویه در بیشتر کشورهای این منطقه گردیده است. که این تخریب منجر به فرسایش خاک، از دست رفتن خاک حاصلخیز فوقانی، بیابان زایی و کاهش ذخیره کربن و در کل، منجر به افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش فقر در نواحی روستایی و مهاجرت به شهرها می گردد. هدف از این گزارش ارائه یک دید کلی از وضعیت و پتانسیل واقعی جنگل ها و مراتع همینطور اثرات اقتصادی و اجتماعی ملل بر این عرصه ها دارد.
  کلیدواژگان: خاورمیانه، جنگل ها، مدیریت جنگل، اثرات اقتصادی اجتماعی جنگل ها، ایران
|
 • Farhad Javan*, Hasan Hasani Moghaddam Page 1
  Now in the world and particularly in developing countries according to the different needs of human population growth and natural resources such as forest destruction are faced with that leads to disruption of the ecosystem of nature in the long time. The aim of this study is deforestation detection of Hyrcania forest by using of the Landsat ETM for 2000 and 2009 and OLI sensor for 2017. After needed preprocessing for raise spatial resolution of images, the HIS method was applied to data’s and panchromatic band fused with multispectral bands of both sensor. Classification of images was applied by supervised method and support vector machine algorithm on fused images. The results showed that the process of deforestation Hyrcania forest are differ over time and the rate of destruction has been increased to the year of 2017, So that in2000, the forest area of 49,459 hectares, which amounts to 46 240 hectares dropped in 2009 and 2017 in the amount of 39 521 hectares dropped.
  Keywords: deforestation detection, Hyrcania forest, Remote sensing, Support vector machine, Rezvanshahr
 • Mehri Khosravi, Javad Mirzaei* Page 13
  Forest reserves are highly regarded to important for maintaining biodiversity and extinction of many animal and plant species due to human intervention. Wild pistachio forest reserve with the scientific name of Pistacia atlantica sub.sp.mutica located in the northern margin foothills of the Zagros mountain and within 13 kilometers southeast of the Dorud city and between the Marbareh river and the defense industry. The region has a forest stand of wild pistachio seedling and pure trees, which represents a even-aged and elderly great mass and covers 100 hectares approximately. As respects the wild pistachio forest reserve is located in the passage of nomadic tribes and is a suitable place for their camp, each year, is affected indiscriminate and unprincipled exploitation for fuel consumption and fire in the trunks of trees which in course of time would have been destroyed of many trees and of natural regeneration by soil crushed in the region, so we should do care operations such as grazing and fencing and silvicultural and rehabilitation operation such as surface scarification, seed sowing and afforested to preserve and restore and create an uneven-aged stands in this area and with this action steps to achieve the desired goals.
  Keywords: Forest reserves, care operations, silvicultural, rehabilitation operation, nomadic tribes
 • Elaheh Zafarian*, Ataollah Ebrahimi, Esmaeil Asadi, Ali Abbasi Page 23
  Due to the lack of meteorological stations in Iran and the importance of the element temperature daily temperature in all the planning, estimating air temperature is very important in areas without stations. In areas that have environmental implications that are more important. The aim of this study was to evaluate univariate methods (inverse distance weighted regression) and multivariate (logistic regression) to estimate minimum and maximum air temperature is in Chaharmahal and Bakhtiari Province.
  Previous studies using a variable pattern (above sea level) in multivariate interpolation methods used in this research, in addition to elevation above sea level, the covariates (independent) was another. In this regard, the potential covariates in the regression model were eligible to enter, then qualified variables in multivariate regression were used.
  Comparison of interpolation methods showed that three-variable regression (longitude, latitude and altitude) with the R2 =0/98 as the best method for interpolation of daily minimum and maximum air temperature is in Chaharmahal and Bakhtiari Province. Therefore, it is recommended for a more accurate estimation of the temperature of the variables used daily minimum and maximum.
 • Forough Soheili, Hamid Reza Naji* Page 35
  During last decades¡ climate change¡ increasing temperatures and drought along with their consequences are considered as most key challenge for human society. Rising temperatures trigger events such as floods or droughts that cause unpredictable changes in plant species diversity. Among the affecting biotic and abiotic agents¡ drought and pathogenic fungi are most stressful factors on the forest trees health. Iran is categorized among low forest coverage countries. Related to these forest¡ Zagros forests as oldest oak forest in the world lays down in west of the country. Due to various species of flora and fauna¡ this region is known rich. These forests not only highly protect the soil and supply water¡ but also provide around 45% of water reservoir in Iran and help economic development in the country. The charcoal disease is a major problem in the oak forest. The disease initially was recognized and then reported from Hyrcanian forest and Zagros in 1390. The disease was spread in the whole territory of Zagros Mountains causing deaths of a million hectares of oak. Yet¡ there has not been a concise and comprehensive information about the risks and threats to the country''s forests. In current study¡ we review the similar studies on this destructive event to inform experts and officials. The aim of this study was to collect information on oak charcoal diseases focusing on evidence and apparent signs¡ their expansion¡ and finally understanding the process and interaction with forest trees¡ methods of control and their management.
  Keywords: Zagros Forest, climate change, fungal pathogen, oak decline, forest protect
 • Yousef Taghi Mollaei*, A. Karamshahi Page 51
  Forest and rangelands in the Near East are closely inter-related natural resources, often found within the same ecosystem. The management of forest and rangelands in arid and semiarid lands, as silvicultural or silvo-pastoral systems provide goods and services which satisfy the diverse needs of society and lay the foundations of a strong rural economy. The aridity of the Near East Region, its low forest cover, and the poor quality of its rangelands, coupled with high deforestation rates and overgrazing in some countries, make natural forests and range systems vulnerable to further degradation and consequently to exacerbated soil erosion, loss of topsoil, desertification and lower carbon stocks-all of which lead to increased emissions of greenhouse gases(GHG), and more rural poverty and migration to cities. The primary objective is to provide an overview of the actual status and potential of forests and rangelands, their potential contribution to national economies and their impact on dependent populations in the Near East.
  Keywords: Near East, Forests, management of forest, economic, social impacts of forest, Iran