فهرست مطالب

عدالت آرا - پیاپی 23-24 (1394)
 • پیاپی 23-24 (1394)
 • 150 صفحه، بهای روی جلد: 60,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/04/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • یادمان مرحوم دکتر محمدصالح ولیدی (1395 - 1315)
  صفحه 4
 • سخن سردبیر
  علی یار ارشدی صفحه 7
 • مقررات حاکم بر اخراج کارگر در قانون کار ایران و کره جنوبی
  کورش استوار سنگری، سید ناصرالدین بدیسار صفحه 9
 • مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری از نگاه فرهنگ عامیانه و حقوق کیفری ایران
  حمید محمدی صفحه 33
 • نقش و جایگاه رابطه سببیت در حوادث رانندگی در حقوق انگلستان
  امیر خواجه زاده صفحه 43
 • سیاست جنایی ایران در رابطه با جرایم مانع در حوزه حقوق کیفری نظامی ایران
  نریمان فاخری، حسام عباسی صفحه 73
 • مقایسه میان مجرمان جنسی و افراد عادی از دیدگاه روان شناسی جنایی
  غلامرضا فدایی شهری، راضیه حبیبی دانا صفحه 105
 • طبقه بندی قراردادهای تامین برق
  پتری مانتیساری ترجمه: مهدی هفتانی صفحه 121