فهرست مطالب

 • پیاپی 5 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/25
 • تعداد عناوین: 3
|
 • مدیریت پیمانکاران پروژه های فناوری اطلاعات بانکها با استفاده از ISACA COBIT5
  سیدمحسن هاشمی صفحات 3-6
 • ارزیابی مولفه های فناوری اطلاعات یک سازمان با چارچوب ISRUP
  صفحات 7-10
 • مدیریت ریسک بحران های امنیتی نرم افزار بانکها
  صفحات 11-15