فهرست مطالب

اقیانوس شناسی - پیاپی 6-7 (بهار و تابستان 1379)
 • پیاپی 6-7 (بهار و تابستان 1379)
 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1379/05/15
 • تعداد عناوین: 5
|
 • تفکیک بازتابش بستر و پدیده های زیر آبی از بازتابش ذرات معلق در آب در تصاویر لندست TM اطراف جزایر خارک و خارکو
  مرادی. م صفحه 1
 • بررسی فلورمیکروبی کوسه ماهی Carcharharainidae Dussumieri در خلیج فارس
  غفار جباری، ا. سلطان محمدی، م. غرقی، ا. اقتصادی عراقی. پ صفحه 9
 • بررسی آبسنگ های مرجانی جزیره فارور، شمال شرقی خلیج فارس ایران
  شکری، م. ر، فاطمی، م. ر، زارعی. ا صفحه 15
 • مدل عددی برای معادلات پیشرفته و درجه بالا از نوع بوزینسک
  بنی جمالی. ب صفحه 25
 • بازتاب موج از موج شکن های توده سنگی
  چگینی. و، آق تومان. پ، صقری. ن صفحه 26