فهرست مطالب

پژوهشنامه حمل و نقل - سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1396)
 • سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • بابک میربهاء، سیدمهرداد حسینی صفحه 1
  اعمال روش های گوناگون مدیریت سرعت در راه ها و کنترل کردن سرعت حرکت وسایل نقلیه در محدوده سرعت ایمن، یکی از روش های مطرح در پیشگیری از وقوع بسیاری از تصادفات رانندگی در جاده ها است. یکی از مهمترین و کارآمد ترین روش های جلوگیری از افزایش سرعت غیر مجاز در جاده ها و در پی آن پایین آمدن میزان تصادفات، بکارگیری ابزار های کنترل سرعت در جاده ها می باشد. با توجه به هزینه بالای بکارگیری سیستم های هوشمند کنترل سرعت و محدودیت در بودجه مالی پروژه ها و مجموعه محدودیت های دیگر که براساس شرایط هر پروژه در نظر گرفته می شود، پوشش دادن تمام طول یک مسیر توسط سیستم کنترل سرعت طرحی غیر اقتصادی و نامناسب تلقی شده و نیاز است تجهیزات کنترل سرعت تنها در نقاطی استفاده شوند که با توجه به محدودیت منابع موجب بیشترین پوشش و کارایی گردند. در این مقاله سعی بر آن بوده تا با توجه به محدودیتهای نصب و بکارگیری دوربینهای کنترل سرعت نسبت به ارائه یک مدل بهینه سازی با هدف بیشینه سازی پوشش آنها در یک مسیر اقدام شود. محدودیتهای مدل بهینه سازی ارائه شده بنابر مشخصات فیزیکی مسیر، محدودیت های دوربین ها، سوابق تصادفات در مقطع و سایر موارد است. اعتبار مدل ارائه شده بر روی مقطعی از جاده کرج - چالوس حد فاصل میدان امیر کبیر تا شهرستان گچسر به طول 60 کیلومتر انجام شد و نتایج حاصل از مکانیابی در حالات مختلف به ازای میزان بودجه مالی در دسترس مورد تحلیل قرار گرفت.
  کلیدواژگان: مدل مکانیابی، دوربین کنترل سرعت، تصادفات، سیستمهای هوشمند
 • حسن دلیری، نادر مهرگان صفحه 13
  شاخص جای پای اکولوژیک یکی از مهمترین شاخصهای اندازه گیری توسعه پایدار در مناطق جغرافیایی است که رفتارهای مصرفی ساکنان را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این مطالعه به دنبال آن بوده ایم تا این شاخص را برای نیازهای مصرفی حمل و نقل ساکنان استانهای ایران برآورد نماییم. علاوه براین محاسبه ظرفیت زیستی و مقایسه آن با جای پای اکولوژیک حمل و نقل به ما این امکان را داد تا استانهای زیست کش شناسایی کنیم. نتایج مطالعه نشان می دهد که مناطق زیست کش اغلب در کمربند مرکزی ایران قرار داشته و شامل استانهای تهران، البرز، قزوین، قم، اصفهان، مرکزی، زنجان، همدان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی می باشند. به عبارت دیگر تامین نیازهای حمل و نقل ساکنان استانهای فوق در حال تخریب زیست کره می باشد. در این میان مقدار کسری اکولوژیک در استانهای تهران، البرز و قم بسیار بالاتر از ظرفیت زیستی آنان می باشد. اما مطالعه حرکت های همزمان متغیرها نشان از آن دارند که استانهای واقع در کمربند میانی کشور هرچند دارای تولید سرانه بالایی هستند، اما اثرات سوء زیست محیطی در آنها بالاست، بنابراین این استانها دو جنبه مهم توسعه پایدار شهری، یعنی محیط زیست و سلامت اجتماعی را فدای رسیدن به تولید بالاتر می کنند.
  کلیدواژگان: جای پای اکولوژیک، حمل و نقل، توسعه پایدار، زیست کش
 • حسن زیاری، حسن دیواندری، محمد مرادی، رضوان باباگلی صفحه 27
  هدف از این مقاله بررسی تاثیر افزودنی خاکستر بادی بر خواص مکانیکی و عملکردی مخلوط آسفالتی گرم با استخوان بندی سنگدانه ای اصلاح شده پلیمری می باشد. افزودنی خاکستربادی با درصدهای 5/2%، 5 %، 5/7% و 10% نسبت به وزن مصالح سنگی به عنوان فیلر مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق خصوصیات مکانیکی و عملکردی مخلوط آسفالتی اصلاح شده از طریق آزمایش هایی از قبیل، مقاومت مارشال، مدول برجهندگی، حساسیت رطوبتی و تغییر شکل دائمی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از خاکستر بادی به عنوان فیلر تاثیری بر کاهش ریزش قیر نداشته و ریزش قیر تنها به کمک اصلاح قیر (فیبر و یا پلیمر) کاهش می یابد. نتایج آزمایش حساسیت رطوبتی نشان داد، بهترین نتایج مربوط به استفاده از پلیمرSBS و در حالت 5/7%FA می باشد. نتایج آزمایش خزش دینامیکی نیز بیانگر این مساله بود که مقادیر عدد روانی برای نمونه های ساخته شده با فیبر به مراتب کمتر از نمونه های اصلاح شده با پلیمر می باشد.
  کلیدواژگان: قیر اصلاح شده، پلیمر، خاکستر بادی، خواص عملکردی، حساسیت رطوبتی، مخلوط آسفالت
 • رضا اشتهادی، مجید سالاری، سمیه الهیاری صفحه 45
  بحران های ناشی از حوادث طبیعی به علت گستردگی حوزه ی اثر و ناگهانی بودن، شرایطی ایجاد می کنند که فرآیند تصمیم گیری و مدیریت را برای مدیران دشوار می سازند. در چنین مواقعی معمولا به علت اتخاذ تصمیمات شتاب زده، بخش قابل توجهی از منابع سازمانی و ملی به صورتی ناکارآمد به هدر رفته؛ اثربخشی و کارایی خدمات ارائه شده به شکل محسوسی کاهش می یابد. از این رو بهره گیری از روش هایی که توانایی ارائه ی راهکارهای بهینه در موضوعاتی مانند امدادرسانی به آسیب دیدگان و به طور خاص حمل و نقل کالاهای امدادی را داشته باشند، اهمیت ویژه ای دارد. مسئله ی ارائه شده در این مقاله به بیان مدلی با رویکرد سیاست بهینه برای امداد رسانی و با دو هدف 1) حداکثرسازی مجموع ارزش تقاضای تحویل داده شده به آسیب دیدگان و 2) حداقل سازی هزینه ی امدادرسانی (زمان یا مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه ی امدادی) می پردازد. از جمله فرضیات کاربردی این مسئله، عدم امکان امدادرسانی مستقیم به برخی از نقاط به علت در دسترس نبودن راه های ارتباطی می باشد؛ لذا تعدادی از نقاط با تحت پوشش قرار گرفتن توسط نقاط ملاقات شده، خدمت خود را دریافت می کنند. به منظور حل مسئله، یک الگوریتم ترکیبی با تلفیق روش های «جستجوی همسایگی بزرگ انطباقی (ALNS)[i]» و «جستجوی محلی چند هدفه (MDLS)[ii]» تحت نام ALNS×MDLS مطرح شده است. نتایج حاصل نشان دهنده ی کارایی روش ارائه شده می باشد.
  کلیدواژگان: لجستیک، مدیریت بحران، ALNS، MDLS
 • مجتبی اشراقی آرانی، میلاد سلطانی صفحه 67
  شرکت های هواپیمایی به علت حساسیت های خاص این صنعت نسبت مسائل اقتصادی همچون گرانی قیمت سوخت، جنگ های منطقه ای، عدم تقاضای فصلی از سوی مسافران، تحریم های سیاسی و تروریسم دچار ورشکستگی می شوند. مضاف بر این موارد، صنعت هوایی، یک صنعت گران تلقی می گردد که خود عامل اصلی حساسیت و دشواری اداره این شرکت ها قلمداد می شود. از این رو با بررسی تاریخ صنعت هوایی، شاهد ورشکستگی های عدیده ای هستیم. در صورت ورشکست شدن یک شرکت هواپیمایی، باید آثار آن بر دو عنصر اساسی صنعت هوایی یعنی مسافران به عنوان مصرف کنندگان اصلی خدمت حمل و نقل هوایی و نیز فرودگاه ها به عنوان رکن زیربنایی حمل و نقل هوایی مورد سنجش واقع گردد. فرضیاتی همچون این که آیا مسافران از این پدیده متاثر میشوند؟ و یا این ورشکستگی بر روابط قراردادی با فرودگاه ها و عملکرد اقتصادی آن ها اثردارد؟ این مقاله به دنبال پاسخ گویی به این فرضیات بوده و با اثبات آثار ناشی از ورشکستگی شرکت های هواپیمایی بر موارد پیش گفته، علاوه بر تاکید بر پیش گیری از ورشکستگی شرکت های هواپیمایی ، بر هدایت صحیح این آثار راهکارهای لازم ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: ورشکستگی، شرکت هواپیمایی، مسافر، سرویس هوایی، فرودگاه
 • سامان شورابی ثانی صفحه 79
  در این پژوهش یک تکنیک برای نظارت بر سلامت ساختار پایه های یک پل نمونه که مدل کوچک شده از پل های رایج امروزی است با استفاده از تکنیک آشکار سازی اختلاف فاز بین دو گره گیرنده ی سنکرون در غالب شبکه های حس گر بی سیم مطرح شده ومورد شبیه سازی و ارزیابی قرار می گیرد.اساس این روش در قرار دادن آرایه ای از مدارات اسیلاتور با فرکانس بالا(4 گیگا هرتز) وارزان قیمت به صورت فرستنده بی سیم در محل های مورد نظر و با اهمیت ساختار پایه های پل مقیاس شده ی نمونه و دریافت و آنالیز سیگنال های ارسالی از آرایه ی فرستنده های مذکور،توسط دو گره گیرنده ی سنکرون استوار است.در واقع سیستم مانیتورینگ پیشنهادی برای نظارت بر سلامت ساختار پایه های پل،تغییرات اختلاف فاز بین دو گره گیرنده ی سنکرون را در قبل و بعد از وارد آمدن آسیب(تغییر شکل یا جابجایی) ناشی از عوامل مختلف به عنوان مثال زلزله را اندازه گرفته و دقتی در رنج یک دهم میلی متر از خود در شبیه سازی ها نشان می دهد. همچنین دارای قابلیت اعتماد بالایی به خاطر اعلام لحظه به لحظه ی وضعیت هر فرستنده شامل فعال ،غیر فعال وآسیب دیده، برای اهداف نظارت بر سلامت ساختار پل ها می باشد.تکنیک و سیستم پیشنهادی دارای قیمت پایین تجهیزات نسبت به سایر متد SHM بوده وهمچنین حجم داده پردازی و پیچیدگی بسیار کمتری در مقایسه با موارد مشابه خود دارد.در این مقاله پیاده سازی میدانی انجام نگرفته است اما شبیه سازی کاملی با استفاده از آرایه ای از شش فرستنده(TX) و دو گیرنده(RX) برای پل مقیاس شده نمونه با شش پایه صورت گرفته و مبانی ریاضی،هندسی و پردازش سیگنال و جزییات شبیه سازی انجام شده به تفصیل مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: نظارت بر سلامت سازه، تکنیک آشکار سازی اختلاف فاز، مانیتورینگ وضعیت پایه های پل، شبکه های حس گر بی سیم
 • علی عبدی، ارسلان صالحی کلام، محمود صفارزاده، علیرضا امین راد صفحه 93
  شناسایی ترافیک حرکت – توقف در آزادراه ها که منجر به آشفتگی جریان ترافیک می شود تاکنون نه تنها به دلیل کمبود داده های عبوری وسایل نقلیه و ناکافی بودن سنسورهای جمع کننده داده ها مبهم می باشد بلکه همچنین درک ناچیزی به منظور اعتبارسنجی آشفتگی ها در مدل های جریان ترافیک وجود دارد که معمولا نتیجه ای از روابط ریاضی نسبت به رفتار رانندگان می باشد. در این مقاله به منظور آنالیز ترافیک حرکت – توقف مدل تعقیب خودرویی مبتنی بر داده های عبوری تجربی NGSIM ارائه می گردد که نه تنها قابلیت ایجاد نمودن انتشار واقعی و تشکیل بالقوه امواج حرکت – توقف را در ازدحام ترافیکی دارد، بلکه همچنین مبتنی بر مدل نامتقارن رفتاری، می توان پدیده هیسترسیس ترافیکی را آنالیز نمود که در آشفتگی ترافیکی از دیدگاه رفتاری راننده پدیدار می گردد. آنالیز آماری پارامترهای مدل نامتقارن رفتاری آشکار می نماید که همبستگی قابل توجهی بین رفتار راننده قبل، بعد و در زمان آشفتگی وجود دارد که در صورت آنالیز آشفتگی در سطح جزئی نگر، این همبستگی باید در نظر گرفته شود و همچنین نتایج آنالیز پدیده هیسترسیس مبتنی بر مدل نامتقارن رفتاری نشان می دهد که پیدایش و نوع الگوی پدیده هیسترسیس ارتباط نزدیکی با رفتار راننده در موقعیت حرکت راننده در آشفتگی ترافیکی دارد به عبارت دیگر، در زمانی که راننده با آشفتگی های ترافیکی مواجه می شوند و در زمانی که موج کاهش شتاب آغاز می شود، پدیده هیسترسیس ترافیکی به گروه بندی
  و الگوهای رفتاری راننده و سناریو پاسخ های رفتاری راننده در دوره تشکیل آشفتگی ترافیکی مرتبط می گردد.
  کلیدواژگان: آشفتگی جریان ترافیک، پدیده هیسترسیس، راننده پرخاشگر، راننده محتاط، راننده متعادل
 • علیرضا عاملی، رضوان باباگلی، محمد کاشانی نوین صفحه 113
  هدف از تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی تاثیرات بنتونیت بر خصوصیات خستگی مخلوط آسفالتی گرم است. برنامه آزمایشگاهی این تحقیق شامل استفاده از پنج درصد افزودنی بنتونیت (10%، 15%، 20%، 25% و 30% وزنی قیر) برای اصلاح قیر خالص بوده است. آزمایشهای مختلفی از جمله: مقاومت کششی غیر مستقیم، مدول برجهندگی و خستگی انجام شده است. آزمایش خستگی براساس تست تیر خمشی چهار نقطه ای با سطح کرنش ثابت در سه سطح 600، 800 و 1000 میکرو کرنش با بارگذاری سینوسی انجام شد. عمر خستگی نمونه ها براساس کاهش پنجاه درصدی در مدول سختی اولیه ارزیابی شد. نتایج نشان داد، عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی ساخته شده با قیر اصلاح شده با بنتونیت بیشتر از مخلوطهای آسفالتی معمولی میباشد. همچنین، بنتونیت منجر به افزایش نسبی مقاومت کششی غیر مستقیم و مدول سختی مخلوطهای آسفالتی گردید. سرانجام، براساس نتایج آزمایشگاهی و با استفاده از رگرسیون خطی لگاریتمی نتایج، مدلی جهت توصیف رفتار خستگی مخلوطهای آسفالتی شامل قیر اصلاح شده بنتونیتی با رویکرد پدیده شناختی تجربی پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: بنتونیت، عمر خستگی، آزمایش تیر خمشی چهار نقطه ای، کشش غیر مستقیم، انرژی شکست
 • مجتبی عباسپور، محمد امین کوه بر، جعفر قاسمی ورنامخواستی صفحه 127
  تقاضای حمل و نقل دریایی مشتق شده از تقاضای مبادلات تجاری میان کشورها است. به همین دلیل، در این مقاله به منظور تحلیل بازار خدمات حمل و نقل کشتی های تانکر و عوامل موثر بر نرخ کرایه حمل، علاوه بر متغیرهای مربوط به بازار کشتی های تانکر مانند قیمت تانکرهای اوراقی، قیمت تانکرهای نو و دست دوم، نقشتجارت دریایی نیز لحاظ شده است. داده های مورد استفاده، به صورت سری زمانی سالانه در بازه زمانی 1987 تا 2014 و برگرفته از پایگاه آماری کلارکسون می باشد. با توجه به اینکه جهت علیت ارتباط از قبل مشخص نبوده، پس از انجام آزمونهای ریشه واحد مقتضی، از الگوی خودرگرسیون های برداری جهت بررسی ارتباط همجمعی میان سری ها استفاده شده و بعد از کشف یک بردار همجمعی، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری به بررسی علیت ارتباط پرداخته ایم. بر اساس نتایج به دست آمده، برخلاف کوتاه مدت، تغییرات قیمت تانکرهای نو و دست دوم و تغییرات حجم تجارت دریایی، بر نرخ کرایه کشتی تاثیرگذار هستند. همچنین، در کوتاه مدت نرخ کرایه حمل، میزان تجارت دریایی و قیمت ناوگان دسته دوم موجود در بازار بر قیمت تانکرهای نو تاثیر گذار هستند. نهایتا، افزایش حجم تجارت دریایی با یک و قفه باعث افزایش نرخ کرایه شده و این تاثیر موقتی و گذرا است.
  کلیدواژگان: حمل و نقل دریایی، کشتی های تانکر، الگوی خودرگرسیون برداری
 • محمدرضا سالک بافقی، محمدمهدی خبیری صفحه 139
  مقاومت لغزندگی بر اساس تعریف به معنای نیروی بازدارنده و مقاومی است که توسط اندرکنش بین روسازی و چرخ قفل شده ایجاد می شود. مخلوط های با استخوان بندی سنگدانه ای1 (SMA)، مخلوط های آسفالتی گرمی می باشند که به دلیل وجود درصد بیشتری از مصالح سنگی درشت دانه مقاومت بالایی در برابر لغزندگی دارند. با توجه به اهمیت استفاده از مخلوط های SMA به عنوان یک لایه ی رویه مقاوم در برابر بار و لغزندگی و توجه خاصی که اخیرا در کشورمان برای استفاده از این نوع مخلوط ها صورت گرفته است، در این تحقیق به منظور ارزیابی مقاومت لغزندگی این نوع از مخلوط ها، تاثیر پارامترهای مختلف خصوصیات مخلوط های آسفالتی، از قبیل میزان قیر، نوع مصالح، دانه بندی و حداکثر اندازه اسمی مصالح2 (NMAS ) و شکل مصالح سنگی درشت دانه بر مقاومت لغزندگی مخلوط های آسفالتی SMA مورد بررسی قرارگرفت. اثر بافت ریز نمونه های آسفالتی به کمک دستگاه پاندول انگلیسی و بافت درشت نمونه های آسفالتی به روش پخش ماسه انجام پذیرفت. در ساخت نمونه های آسفالتی SMA از چهار نوع مصالح آهکی، سیلیسی، سرباره فولاد و سنگدانه بازیافتی از روسازی های آسفالتی و یک نوع قیر ( 70/60 ) به همراه الیاف پشم سنگ استفاده شد. مخلوط های SMA دارای چهار نوع دانه بندی با حداکثر اندازه اسمی مصالح 19، 5/12، 5/9 و 75/4 میلیمتر بودند. روش طراحی مخلوط های SMA بر اساس روش ارایه شده در استانداردهای بین المللی انجام گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مصالح سرباره از لحاظ مقاومت لغزندگی عملکرد بهتری نسبت به مصالح سنگی دیگر دارد و همچنین مقاومت لغزندگی نمونه های آسفالتی SMA رابطه مستقیمی با افزایش مقدار حداکثر اندازه اسمی سنگدانه ها دارند و دیگر اینکه سنگدانه های مکعبی از مقاومت لغزندگی بیشتری به اندازه 5 تا 10 درصد نسبت به سنگدانه های سوزنی و پولکی برخوردار می باشند.
  کلیدواژگان: مقاومت لغزندگی، مخلوط آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA)، پاندول انگلیسی، اندازه اسمی مصالح (NMAS)، شکل مصالح سنگی
 • مهدی کریمی، آرش نعیمی آبکناری، نیما حق شناس صفحه 157
  طراحی سیستم تعلیق برای رفع اثرات نامطلوب ارتعاشات در وسایل نقلیه به عنوان یک چالش عمده مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله به تحلیل دینامیکی یک سیستم تعلیق شش درجه آزادی غیرخطی پرداخته می شود. بدین منظور معادلات دینامیکی با در نظر گرفتن شش درجه آزادی برای بررسی حرکت قائم واگن که شامل دو بوژی و بدنه اصلی واگن می باشد، با استفاده از روش لاگرانژ استخراج شده و با حل غیرخطی معادلات به روش مقیاس های چندگانه زمانی1، معادله ی پاسخ فرکانسی در حالت تشدید اولیه تحت تحریک خارجی بدست می آید. به منظور کنترل غیر فعال2 ارتعاشات تشدید اولیه سیستم غیرخطی با میراگر و کمینه سازی دامنه سیستم، از یک جاذب دینامیک ارتعاشی در سیستم استفاده شده است. معادله ی پاسخ فرکانسی سیستم در حالت بدون جاذب و حالت اتصال جاذب دینامیکی روی سیستم اصلی با هم مورد مقایسه قرار می گیرند. با استفاده از الگوریتم ژنتیک3 که براساس یک روند تصادفی هدایت شده استوار می باشد، به بررسی بهترین عملکرد جاذب دینامیکی در سیستم تعلیق شش درجه آزادی واگن پرداخته می شود. در طی فرآیند حل معادلات غیرخطی و بهینه سازی فرض بر این بوده که یک ورودی هارمونیک با دامنه بسیار کوچک به عنوان ورودی یکی از چرخ ها به سیستم وارد شده است.
  کلیدواژگان: ارتعاشات غیرخطی، مقیاس های چندگانه زمانی، تشدید اولیه، جاذب خطی، الگوریتم ژنتیک
 • رضا مویدفر، علی تقدسی صفحه 179
  سامانه مدیریت و نگهداری روسازی ارزیابی وضعیت فعلی رویه های آسفالتی و همچنین پیش بینی وضعیت آن ها در آینده با توجه به پارامترهای تاثیرگذار بر آن ها می باشد. بدین منظور پس از جمع آوری اطلاعات اولیه مدل هایی برای پیشبینی شاخص PCI با استفاده از نتایج آزمایش مارشال برای منطقه 2 تهران بزرگ بسط داده شده اند. جهت تخمین PCI ، درصد قیر، مقاومت مارشال، ترافیک عبوری و سن روسازی بر اساس تست های آماری نرم افزار SPSS به عنوان متغییر مستقل مناسب انتخاب شدند. برای مدل سازی از دو روش جداگانه استفاده شده، روش اول از طریق فرآیند رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS که از مدل خروجی آن برای بررسی تاثیر هریک از متغیرها بر مدل (تحلیل حساسیت) استفاده شده نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد که مقاومت مارشال بیشترین تاثیر را به صورت مستقیم بر شاخص PCI دارد. روش دوم با بهره گیری از مفهوم برنامه نویسی ژنتیکی در نرم افزارGP ساخته شده و از مدل خروجی آن جهت بهینه سازی از نرم افزارMATLAB استفاده شده است. برای انجام بهینه سازی از الگویتم PSO و الگوریتم ژنتیک استفاده شده و مقدار بهینه هر یک از متغیر های مستقل برای ماکزیمم شدن شاخص PCI به دست آمده اند.
  کلیدواژگان: مدیریت و نگهداری روسازی، بهینه سازی شاخص وضعیت روسازی راه، طرح اختلاط مارشال، منطقه 2 شهر تهران
 • فائزه نجاتی، محمود حسینی، امیر محمودزاده صفحه 191
  طراحی بر اساس اصل شکل پذیری آیین نامه ها باعث خواهد شد که ساختمان ها در هنگام زلزله های متوسط و قوی٬ دچار تغییرشکل های زیاد گردند. لذا در کلان شهرهای واقع در حوزه نزدیک گسل های لرزه خیز، وقوع زلزله شدید، منجر به آوارگی بهره برداران، مشکل و زمان بر بودن تخریب ساختمان های آسیب دیده شکل پذیر، مشکل دفع مخروبه ها با حجم خیلی زیاد و لزوم صرف هزینه و زمان بسیار زیاد برای بازسازی می شود.راه حل های کنترل و جداسازی پایه می توانند تا حد زیادی به حذف آسیب منجر شود ولی هر دو تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه گران و دست نیافتنی است. برای رسیدن به هدف تعمیر پذیر بودن پس از زلزله شدید ایده های مختلفی می توان دنبال نمود. یکی از این ایده ها در سال های اخیر استفاده از ایده هدایت آسیب می باشد.هدایت آسیب به این معنا است که رفتار ساختمان را به حالتی ببریم که تغییر شکل های خمیری به بخش هایی از سازه متمرکز شوند و در آن محل ها از جاذب های انرژی مناسب استفاده نمود که قابلیت تعویض داشته باشند. یکی از این رویکردها برای رسیدن به این هدف استفاده از حرکت See-Saw motion (حرکت الاکلنگی) است.برای بررسی عملکرد چنین سیستمی از ساختمان هایی با پلان 20 متر در 20 متر و ارتفاع طبقات 3 متر و تعداد طبقات 5 و 8 و 11 در نظر گرفته شد. در این پروژه سازه بر اساس تحلیل تاریخچه زمانی دینامیکی غیر خطی تحلیل شده و از هفت شتابنگاشت با سه مولفه واقعی آنها استفاده شده است. هدف مقایسه عملکرد لرزه ای سیستم های مختلف پیشنهادی می باشد. نتایج نشان میدهد استفاده از این سیستم سبب کاهش چشمگیر مفاصل خمیری ایجاد شده در سازه، کاهش تغییر مکان نسبی سازه و کاهش نیروی محوری در ستون ها می شود.
  کلیدواژگان: هدایت آسیب، مدل اجزا محدود، تحلیل دینامیکی غیر خطی، حرکت الاکلنگی
 • مجید عباسی، نسیم نهاوندی صفحه 203
  با ورود کانتینر به عرصه حمل و نقل کالا، این حوزه دچار تحول عظیمی شده است. اما تا به امروز همچنان مشکل عدم توازن بین ورودی و خروجی کانتینر به بنادر پا بر جاست. این ناهماهنگی بین واردات و صادرات کالا، معضلی به نام کانتینر خالی را به وجود آورده است. به طوریکه بنادر وارداتی با مازاد و بنادر صادراتی با کسری کانتینرخالی مواجه اند. در این مقاله به منظور حل مساله مذکور، مدل جدید برنامه ریزی حمل و نقل کانتینر خالی، با دو هدف کمینه کردن هزینه کل، شامل هزینه حمل و نقل، نگه داری، کسری، تخلیه و بارگیری کانتینر خالی و بیشینه کردن قابلیت دسترسی به کانتینر خالی، از طریق کمینه کردن مجموع حداکثر کسری کانتینر خالی در بنادر صادراتی در دوره های زمانی مختلف، ارائه شده است. در مرحله بعد مدل دو هدفه پیشنهادی خطی شده، سپس با استفاده از روش وزن دهی به مدلی تک هدفه از جنس کمینه کردن هزینه ها تبدیل شده است. در نهایت به منظور آزمایش های عددی و اعتبارسنجی مدل ارائه شده، با در نظر گرفتن یک شبکه مکانی- زمانی از بنادر دریایی ایران به عنوان شبکه مورد مطالعه واقعی در مساله حمل و نقل کانتینر خالی، مدل پیشنهادی به روش برنامه نویسی خطی، در محیط نرم افزار Gams، حل شده است. نتایج محاسباتی حاصله نشان دهنده کارایی مدل ارائه شده در به تعادل رساندن مساله، کاهش 66% هزینه کل نسبت به دنیای واقعی و بهینگی اهداف تعیین شده است.
  کلیدواژگان: حمل و نقل دریایی، حمل و نقل کانتینر خالی، بهینه سازی چند هدفه، برنامه ریزی خطی
|
 • B. Mirbaha, S.M. Hoseini Page 1
  Speed management is one of the most effective methods for controlling vehicle speeds. Using speed control devices is one of the most important and effective method for preventing speed violations on road. Considering the high cost of intelligent speed control systems, limits on financial budget projects and other restrictions, covering all the road segments by speed control system is uneconomical and almost impossible. Therefore, speed control systems required to be used only where it can have significant effect. In this paper, it is tried to develop a optimization model for maximizing the speed enforcement coverage on road. Various restrictions for locating speed cameras like physical characteristics of the road segment, accident statistics, and traffic volume were considered in optimization process. The Case Study is a part of Karaj-Chalus road from Amir-Kabir square to Gachsar with 60km length. The results were analyzed for different levels of budget.
  Keywords: location model, Speed Camera, Accident, Intelligent Systems
 • H. Deliri, N. Merghan Page 13
  The Ecological Footprint has emerged as the world’s premier measure of humanity’s demand on nature. This accounting system tracks, on the demand side (Footprint), how much land and water area a human population uses to provide all it takes from nature. This includes the areas for producing the resource it consumes, the space for accommodating its buildings and roads, and the ecosystems for absorbing its waste emissions such as carbon dioxide. One of the most innovative methods to calculate and evaluate the effects of human behavior on the environment and surrounding geography is the method of ecological footprint that popular in recent years has been many of the communities. In this study, we have attempted that estimating the ecological footprint index for the transportation demand of the residents in the provinces of Iran. Moreover, the calculating and comprising the biological capacity and ecological footprint of transportation demand of the residents in the provinces of Iran allowed us to identify biocide provinces. The results show that the biocide areas are most central of Iran and include the provinces of Tehran, Alborz, Qazvin, Qom, Isfahan, Markazi, Zanjan, Hamadan, Ardabil, East Azerbaijan and West Azerbaijan. In other words, obtaining transportation demand of resident’s provinces is with the destruction of the biosphere. But the study the changing of the variables shows that provinces with high per capita production have higher crimes, so the states immolated two important aspects of sustainable urban development, the environment and social, to achieve higher production.
  Keywords: Ecological Footprint, Transport, Sustainable Development, Biocides
 • H. Ziari, H. Divandari, M. Moradi, R. Babagoli Page 27
  The main purpose of this paper is evaluating the impacts of fly ash additive on mechanical and functional properties of polymer modified stone matrix asphalt (SMA). Fly ash was used as a filler in various percentages as 0%, 2.5%, 5%, 7.5% and 10% by weight of aggregates. In this research to defining mechanical and functional properties of modified asphalt mixture, moisture sensitivity, Marshall stability, resistance to permanent deformation and resilient modulus were carried out on the SMA mixes. The results show that , use of fly ash as a filler has no effect on drain down of the mix and this property just improve by bitumen modifying (by means of fiber or polymer). The results of moisture sensitivity test show that the most positive effect was related to use SBS polymer as a modifier and in samples with 7.5%FA. Also results of dynamic creep test show that, the value of flow number for prepared samples with fiber is significantly lower than polymer modified samples.
  Keywords: modified bitumen, Polymer, Fly Ash, functional property, Moisture Sensitivity, Asphalt mixture
 • R. Eshtehadi, M. Salari, S. Alayari Page 45
  Natural disasters are abrupt events and have extended effects on vast areas. Due to these features, decision making and crisis management are complicated tasks. In this situation, hasty decisions may cause immense waste of organizational and national resources and drop in quality of services. This study provides a model to optimize emergency services with regard to two objectives, namely 1) maximizing the total satisfied demand of customers, and 2) minimizing the cost of emergency services (i.e., time or distance). One of the practical assumptions of this problem is using the covering idea to provide the customers demand in case of unavailability of communication paths to the customers. Essentially, the demand of each customer can be satisfied by directly visiting it on a vehicle route or it can be covered by other visited customers located within a given pre-specified distance of it. We propose a node-based mathematical formulation. Moreover, to obtain the Pareto frontier, we present a hybrid bi-objective heuristic algorithm by combining the adaptive large neighborhood search (ALNS) and multi-directional local search (MDLS) algorithms. The performance of the proposed algorithm is tested on a set of 72 randomly generated instances. Computational results indicate the effectiveness of the proposed algorithm.
  Keywords: Logistics, Disaster Management, ALNS, MDLS
 • M. Eshraghi-Arani, M. Soltani Page 67
  Airline companies due to the industry's own Hsasyt Hay economic issues such as the high cost of fuel prices, regional wars, and lack of seasonal demand from passengers, political sanctions and terrorism dumped into bankruptcy. In addition to these, the aviation industry, an industry which is considered expensive that owns a major factor in throughput is and difficult to administer these firms to be placed sensitivity. Hence the study of the history of the aviation industry, we have seen many bankruptcies. In the event of bankruptcy of an airline, the airline industry should assess its impact on the two basic elements occur. The passengers to serve as the main consumers of air transportation and airports as infrastructure, aviation Pillars. Assumptions such as that whether travelers are affected by this phenomenon? Whether the airline's bankruptcy effect on contractual relationships with airports and their economic performance. This paper seeks to answer these Assumptions and by demonstrating the impact of the bankruptcy of airline companies on the above, in addition to the emphasis on prevention of bankruptcy of airline companies, on the integrity of these solutions is necessary.
  Keywords: Airline, Bankruptcies, Passengers, Air Services, Airports
 • S. Shorabisani Page 79
  In this study, a new technique for monitoring the structural health of bridge piers, in point of view of earthquake induced damages, was introduced and then it was simulated and evaluated by the use of a scaled model of a typical bridge. This system use the detection of phase difference between two synchronous receiver nodes connected through a wireless sensor network, and is based on using an array of inexpensive high-frequency oscillator circuits (4 GHz) as wireless transmitters through placing them in the important structural positions of the bridge piers, and then receiving and analyzing the signals sent by these transmitters by two synchronous receiver nodes. The proposed monitoring system measures the changes in phase difference between two synchronous receiver nodes before and after damage (displacement or deformation); it showed an accuracy of a tenth of a millimeter in the simulations, and it also has a high reliability in monitoring the structural heath of bridge because it provides a real-time report of status of each transmitter (activated, deactivated, damaged). The proposed system has a low price compared to other SHM methods and also has a much lower volume and complexity of data processing compared with similar techniques. This study did not had any field trial, but a complete simulation by the use of an array of six transmitters (TX) and two receivers (RX) was conducted for a scaled model with six piers, and mathematical and geometrical principles and signal processing and simulation details was thoroughly examined.
  Keywords: Structural health monitoring, Earthquake Induced Damages, Phase Difference Detection Technique, Bridge Pier Status Monitoring, Dual Synchronous Receiver
 • A. Abdi, A. Salehikalam, M. Safazadeh, A.R. Aminrad Page 93
  Identifying Stop and go traffic results in traffic oscillation on freeway. because of scarce vehicle trajectories data and aggregated sensor data not only identifying stop and go traffic still limits but also our understanding of this type of the oscillations in congested traffic is still limited. In this paper, analyzing stop and go traffic based on trajectory data of NGSIM presents car following model that not only is able to reproduce the spontaneous formation and ensuing propagation of stop and-go waves in congested traffic, but also based on a behavioral car following model studies microscopic traffic hysteresis from a behavioral perspective. The statistical analysis of the model’s parameters reveals that there is a strong correlation between driver behaviors before and during the oscillation, and that this correlation should not be ignored if one is interested in microscopic output. Also, statistical results of traffic hysteresis based on driver asymmetric behavior reveals that generation and type of traffic hysteresis patterns depending on driver behavior of position along the oscillation. In other word, when driver meets traffic oscillation and deceleration wave starts, traffic hysteresis depends on driver behavioral of patterns and group and scenarios inside the different stages of an oscillation generation.
  Keywords: Traffic Oscillations, Traffic Hysteresis, Aggressive Driver, Timid Driver, Newell Driver
 • A.R. Ameli, R. Babagoli, M. Kashani-Novin Page 113
  The objective of this research study was to investigate and evaluate effects of bentonite on fatigue properties of hot mix asphalt (HMA) mixtures. The experimental program for this study included use of five percentages of bentonite (10%, 15%, 20%, 25% and 30%) by weight of bitumen for modifying base bitumen. Several tests such as: marshal stability, indirect tensile strength, resilient modulus and fatigue test were conducted. The fatigue tests were based on four-point bending test in strain controlled mode at 3microstrain levels (600-800-1000lm/m) with sinusoidal loading. The fatigue lives of mixtures have been evaluated based on the 50% reduction of the initial stiffness modulus. The results show that fatigue life of asphalt mixtures prepared with bentonite modified bitumen is longer than conventional HMAs.Also, bentonite leads to relative increase in indirect tensile strength and resilient modulus asphalt mixtures.Finally, based on experimental results, a model is proposed to describe the fatigue behavior of asphalt mixtures containing bentonite modified bitumen.
  Keywords: Bentonite, fatigue life, Four point beam fatigue test, Indirect tensile strength, Fracture energy
 • M. Abaspour, M.A. Kohba, J. Ghasemi-Vernakhasti Page 127
  Demand for Maritime transportation is derived from International transactions between countries. Hence, in this research in addition to Scrapping tanker price, freight rate determinants such as new-building and second-hand tanker price, the role of seaborne trade is considered. To study the tanker market, we used data between 1987 and 2010, extracted from the Clarkson Research Studies. As causality was not predetermined, in order to discover a co-integration relation and causality direction, a VAR and VECM is applied following appropriate Unit root tests. According to results, unlike short run dynamics, new-building and second-hand tanker price and seaborne trade volume have affected freight rate in long run. Moreover, in short run, freight rate, seaborne trade volume and second-hand tanker price affect new-building price. Finally, the increase in seaborne trade volume, after one period adjustment, tends to increase in freight rate. This impact is temporary.
  Keywords: Maritime Transportation, Tanker, Vector Auto-Regressive Regressions
 • M.R. Salek-Bafghi, M.M. Khabiri Page 139
  Based on definitions, skid resistance means the preventive and resistant force which is made by interaction between pavement and the lock wheel. The stone matrix asphalts (SMA) are the warm asphalts mixture which have high strength against skid because the existence of more percentage of coarse aggregate. With consideration of the importance of using the mixtures of SMA as a covering layer which is resistant against skid, and recently particular consideration about using these kinds of mixtures in Iran, so in this research for the evaluation of skid resistance of these kinds of mixtures, the influence of various parameters of asphalt mixtures assessed, such as the amount of bitumen, the kind of aggregate, graduation and the nominal maximum aggregate size (NMAS) and the shape of coarse aggregate in skid resistance of stone matrix asphalt (SMA). Respectively, the influence of microtexture and macrotexture of asphalt specimens was done with the British pendulum tester and sand patch method. From four kinds of lime aggregate, silica aggregate, steel slag and recycling aggregate from the asphalt pavements, and also one kind of bitumen (60/70) with the fiber of rock wool, were used in construction of asphalt specimens of SMA. The mixtures of SMA have four kinds of graduation with nominal maximum size of 19, 12.5, 9.5 and 4.75 mm. The way of design of mixtures of SMA, was used based on the way of proposed in the 425 report which is related to the project of NCHRP9-8. The results of this research showed that the slag aggregates have the better performance in skid resistance than other aggregates. And also the skid resistance of asphalt specimens of SMA has the direct relationship with the increase of the amount of nominal maximum aggregate size (NMAS) and one thing which should be mentioned is that cubic aggregates have 5 to 10 percent more skid resistance than elongate and flaky aggregates.
  Keywords: Skid resistance, Stone Matrix Asphalt (SMA), British Pendulum, Nominal Maximum Aggregate Size (NMAS), Shape of Aggregates
 • M. Karimi, A. Naeimi-Abkari, N. Haghshenas Page 157
  Designing the suspension systems has been investigated as a major challenge to eliminate the undesired effects in the vehicles. Dynamic analysis of a nonlinear six degree of freedom (DOF) suspension is investigated in the present paper. Dynamic equation of motions of the wagon which is consisted of the wagon main body and two bogies were obtained using Lagrange method and then the primary resonance mode frequency response equation under external excitation is derived by solving nonlinear equations through multiple time scale method considering six DOF for wagon vertical movement. A dynamic vibration absorber system is used to passively control and minimizing the primary resonance vibrations of nonlinear system. The frequency response equations of the system were then compared either with or without dynamic absorber. Using a genetic algorithm, which is based on a random driven process, the best performance of the dynamic absorber suspension of the wagon in a six DOF system is investigated. During the process of solving nonlinear equations and optimization, a harmonic input with very small amplitude was assumed as input exerted on one of the wheels.
  Keywords: Nonlinear Vibration, Multiple Time Scale, Primary Resonance, Linear Absorber, genetic algorithm
 • R. Moadfar, A. Taghadosi Page 179
  System management and maintenance procedures asphalt pavement assess the current situation and predict their future according to the parameters affecting them. For this purpose, after completion of data collection models to predict the PCI index using the Marshall test results for Region 2 in Tehran have been developed. To estimate the PCI, the percentage of bitumen, Marshall Resistance, passing traffic and pavement age based on appropriate statistical tests and SPSS software were selected as the independent variable. Two separate methods were used for modeling, The first way is through the process of regression using SPSS software for analyzing the effect of each of the variables on the model output (sensitivity analysis) was used the results of the sensitivity analysis shows that the strength of the Marshall greatest impact directly on the index PCI. PSO algorithms and genetic algorithms to optimize the use and the optimal amount of each of the independent variables were obtained for the maximum index PCI.
  Keywords: Pavement management system, Optimization of Pavement Condition Index (PCI), Marshal Asphalt Mix Design, Region 2 of Tehran City
 • F. Nejati, M. Hoseini, A. Mahmoodzadeh Page 191
  Almost all of seismic design codes for building systems accept heavy damages to buildings, in case of large earthquakes, although they don’t accept the building’s collapse. Nevertheless, past earthquakes have shown that level of the accepted damage may be so high that demolishing and reconstruction of the building becomes inevitable. This, in turn, results in some unacceptable consequences in large populated cities, such as thousands of homeless and/or jobless people for a very long time, very time consuming, difficult, and costly demolishing and debris removal processes, and finally very massive, and therefore, costly and time consuming required reconstruction works. Regarding these facts, any idea which can lead to creation of repairable buildings is greatly acknowledgeable. One such idea is ‘Directed-Damage Design’ (DDD) idea, which means guiding the damage to some pre-decided parts of the structural system, so that other parts do not experience any major plastic deformation, and therefore, making the building easily repairable only by replacing the damaged elements. Design of repairable buildings, have been paid great attention by some researchers in recent decade. Use of rocking mechanism of the building’s structure (Azuhata et al. 2004) and employing telescopic columns in buildings with rocking/seesaw motion (Hosseini and Noroozinejad Farsangi 2012, Hosseini and Alavi 2014) are some samples of these researches. In previous researches, yielding base plates, yielding bolts, conventional and adaptive viscous dampers, friction dampers and some other devices have been used for energy dissipation. To use the DDD idea for creation of repairable steel buildings with square plan, in this study, a structural system having the capability of seesaw motion with respect to a central massive support has been considered in which the bottom ends of the all circumferential columns at the lowest story have been equipped with Double-ADAS (DADAS) dampers, which dissipate a great portion of the seismic input energy. The hysteretic behavior of DADAS dampers has been investigated by using finite element analysis. Seesaw motion of the structural system can make it possible to concentrate the damages in DADAS dampers at the base level of the building. At first a set of regular steel multistory buildings with 5, 8, 11 and 14 stories have been designed based on the conventional code provisions. Then, the structures of the designed buildings have been changed into the structure with seesaw motion by using, at the base level of the building, a massive central column, eliminating other middle columns, and equipping circumferential columns with DADAS dampers. To show the efficiency of the proposed structural system and dampers, a series of nonlinear time history analysis (NLTHA) have been performed by using a set of 3-component accelerograms of some selected earthquakes. Numerical results of NLTHA show that the proposed seesaw structures can efficiently decrease the seismic damage in the building, so that plastic deformation happens only in DADAS energy dissipaters, and the main structural elements remain basically elastic, and therefore, the buildings designed and constructed by the proposed technique can be easily repaired even after major earthquakes.
  Keywords: Directed-Damage Design, Finite element modeling, Nonlinear time history Analysis
 • M. Abasi, N. Nahavandi Page 203
  With entering container into transportation area, this area experienced a huge change; however, the imbalance problem between input and output container in ports has been standing until now. This imbalance between import and export has made a problem called Empty Container, as the import and export ports are facing surplus and shortage of empty container. In this paper, to solve the desired problem, the empty containers transportation planning model with two goals, minimizing total costs including transportation, storage, shortage, loading and unloading cost of empty containers, and maximizing availability of empty container formulated by minimizing sum of the maximum shortage of empty containers at the export ports in all periods, has been developed. Then the proposed model was linearized, and with using weighting method was converted to a single objective of the minimizing costs. Finally, to verify the proposed model, a numerical example by considering a time-space network of Iranian maritime ports has been solved applying the Lp-metrics method, using GAMs software. The computational results indicates the efficiency of the proposed model in making the problem balance, reducing the total cost with 66% compared to the real world, and optimality of set targets.
  Keywords: Maritime Transportation, Empty Containers Transportation, multi-objective optimization, Lp-metrics Method