فهرست مطالب

عرفان اسلامی - پیاپی 51 (بهار 1396)
 • پیاپی 51 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/11
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سیدعلی اصغر میرباقری فرد، سیده مریم روضاتیان، عباسعلی ابراهیمی مهر صفحه 13
  معارف و تعالیم اهل بیت(ع) یکی از سرچشمه های اصیل عرفان اسلامی است و اثرپذیری متون عرفانی از این آبشخور به خوبی مشهود است. فصاحت و بلاغت موجود در کلام و تعالیم امام علی(ع)، از دیرباز تاکنون، نویسندگان پارسی گوی را بر آن داشته تا آثار خود را به کلام آن حضرت آراسته کنند. احمد غزالی از نویسندگان برجسته مکتب عرفان است که در آثار خود به خصوص از کلام امام علی(ع) متاثر شده است. در این مطالعه به شیوه نقلی استنادی، گونه های مختلف اثرپذیری آثار فارسی احمد غزالی از کلام امام علی(ع) تبیین شده است. اثرپذیری آثار فارسی احمد غزالی از کلام امام بیشتر از نوع گزاره ای و به شیوه اقتباس است. از آن جا که آبشخورهای عرفان اسلامی و نیز نسبت عرفان و مکتب اهل بیت(ع) همواره مورد بحث بوده است، این تحقیق می تواند به عنوان نمونه، اثرپذیری عرفان اسلامی را از تعالیم اهل بیت(ع) نشان دهد.
  کلیدواژگان: امام علی(ع)، ادبیات عرفانی، اثرپذیری، احمد غزالی
 • محبوبه مسلمی زاده، مهدی ممتحن صفحه 27
  از زمان ورود تصوف به شعر فارسی و درآمیختن مضامین عاشقانه و عارفانه و کاربرد الفاظ و اصطلاحات عاشقانه به عنوان نماد و رمزی برای بیان مفاهیم عرفانی، در میان مشایخ صوفیه اختلاف آراء پدید آمد و هر کدام بر آن شدند تا با تدوین کتب و رسائل، بر آیین مکتب و مشرب عرفانی خود تعریف و توجیهی از این الفاظ به دست دهند. این مقاله قصد دارد تا به روش نقد تطبیقی، به بررسی آراء مشایخ صوفیه از جمله هجویری، احمد غزالی و عین القضات همدانی، در باب الفاظ و مضامین شعری در وصف معشوق بپردازد. محدوده این مقاله الفاظی چون زلف و چشم و خد و خال و ابرو را در بر می گیرد. دیدگاه هجویری در باب این الفاظ و توصیفات به ویژه در بحث سماع بیشتر صبغه شرعی و فقهی دارد، احمد غزالی احوال عاشق و صفات معشوق را به گونه ای منسجم برای بیان یک نظام خاص توصیف می کند و عین القضات همدانی با نقل ابیاتی از دیدگاه تصوف به تعریف شاهد پرداخته این الفاظ را در مقام ها و معانی مختلف شرح می دهد.
  کلیدواژگان: وصف اندام معشوق، دیدگاه مشایخ، زلف و خد و خال
 • عباس بخشنده بالی، حسن ابراهیمی صفحه 43
  انسان کامل ابن‏ عربی که بعدها مورد توجه ملاصدرا نیز قرار گرفت، در سیر صعودی به سوی حق تعالی راهی می ‏شود و مرحله انسان‏ الحیوان را پشت سر گذاشته و با سیر در خداوند، به مقام خلافت الهی دست می ‏یابد. برخی عرفا و متصوفه به همین سطح بسنده کردند ولی ابن عربی و ملاصدرا از این فراتر رفته و سیر نزولی و یا سیر الی الخلق را مرحله‏ ای از تعالی و کمال انسان می ‏دانند. این مقاله که به صورت توصیفی- تحلیلی نگارش شده، به واکاوی دیدگاه ابن‏ عربی و ملاصدرا درباره یکی از مهم‏ترین نقش‏ های دنیوی انسان کامل در قبال انسان ‏های دیگر یعنی نقش هدایتی و ارشادی می‏ پردازد. چنین انسانی واسطه میان حق تعالی و خلق بوده و تلاش می‏ کند انسان‏ های دیگر را به مسیر کمال هدایت نماید. هر یک از ابن ‏عربی و ملاصدرا با اشاره به مبانی دینی، به این مهم اشاره کرده و حتی ابن‏ عربی که خود را مصداقی از ختم ولایت می ‏داند و هم‏چنین ملاصدرا، به این مهم پرداخته و نسبت به کمال انسان‏ ها و ارشاد آن‏ ها بی ‏تفاوت نبودند.
  کلیدواژگان: ابن عربی، ملاصدرا، انسان کامل، هدایت و ارشاد خلق، مکارم اخلاقی
 • محمدجواد شمس، وحید محمودی صفحه 63
  امام سجاد(ع) به سبب زهد و عبادت های بسیار و همچنین مناجات های زیبا و پرمحتوا، نزد متصوفه از جایگاه علمی و عملی ویژه ای برخوردارند؛ از بعد علمی، ایشان را سرآمد دانش های ظاهری و باطنی شمرده؛ و معتقدند که آن حضرت نه تنها در علوم ظاهر، بلکه در معارف معنوی نیز سرآمد بود؛ و حضرت امیرالمومنین(ع) و امام سجاد(ع) را در زمره کسانی می دانند که عالم به علم الافراد بوده اند.
  از حیث عملی نیز، ضمن نقل مناجات ها و نیز کرامات بسیاری از ایشان، سیره عبادی و اخلاقی آن حضرت(ع) را الگویی برای اهل معرفت دانسته، و گفته اند هنگامی که حضرت به نماز می ایستاد کائنات بر وی کشف می گشت و بر دست نیافتنی ترین اسرار عالم قدس اطلاع می یافت. در متون صوفیه، از گریه های بسیار حضرت(ع)، زهد و ورع، تقوی و خوف، سخاوت و خدمت به خلق، خلوص و تواضع و بردباری ایشان سخن به میان آورده اند.
  کلیدواژگان: امام سجاد، عرفان، سلوک عرفانی، تقوی، زهد و ورع، سخاوت، تواضع
 • هاجر خادم، تورج عقدایی صفحه 87
  الهی نامه، پس از منطق الطیر یکی از ارجمند ترین مثنوی های عطار است. این مثنوی، یک داستان بلند است که از 22 مقاله و با بهره گیری از عنصر «گفت وگو»، میان پدری با شش پسر خود، که هر یک آرزویی دارد، تشکیل شده است.آرزوهایی که برای ارجاع به حقایقشان تاویل می شوند و پدر آن ها را تاویل می کند.
  عطار برای بیان اندیشه های عرفانی خویش، از حکایت های تمثیلی بسیاری استفاده کرده است. بخشی از این حکایت ها که از زبان عارفان نقل می شود، مفیدترین ابزار برای تجسم آموزه های عرفانی عطار به شمار می آید.
  این مقاله سر آن دارد که پس از معرفی الهی نامه، حکایت عارفان را، برای ردیابی اندیشه های عطار، که حاوی مقوله هایی مشخص نظیر معنی گرایی، ترک و بی توجهی به خیال اندیشی، دنیا، کم خواری، پاکبازی و مرگ است را دسته بندی نماید.
  این پژوهش که از رهگذر بازخوانی حکایات عارفان شکل می گیرد، نشان می دهد که عطار کما بیش به تمام آن چه سالک برای طی طریق با همرهی پیر نیازمند است، اشاره کرده و در تمام این مسیر به گذر دادن مخاطب از نقص به کمال کوشیده است.
  کلیدواژگان: عطار، الهی نامه، عقل، نفس، عشق
 • صدیقه سلیمانی صفحه 109
  موضوع مقاله، تاملی در حوزه معرفت شناسی اخلاق و عقل و ارتباط آن با عرفان و شیوه تفکر عرفانی در شعر و اندیشه مولوی بلخی است. این پژوهش برای جواب دادن به این پرسش است که تربیت به صورت های گوناگون و عقلانیت چگونه تبیین شده و دارای چه مراتبی است.فرضیه ای که در ذهن پژوهشگران شکل می گیرد این است که مولوی تلقی خاصی از «عقل و رابطه آن با خداوند و تربیت انسان» داشته و به سبب این که یکی از مهم ترین بخش های مثنوی خود را به آن اختصاص داده، در پی شکل دهی شاعرانه عارفانه به آن مفهوم و بن مایه بوده است. وی سرفصل ها، چهارچوب ها و اصول کلی با زیرمجموعه های خاصی را برای عقل، مراتب آن و پیشروان عقل جامعه طرح کرده است.شیوه بررسی در این مقاله، تحلیل محتوایی (Content Analysis) است که با استفاده از آن و تجزیه و تحلیل داده های متن، به ابعاد گوناگون سوال های طرح شده، پاسخ داده شده است.
  کلیدواژگان: مولوی، مثنوی، عقل، تربیت، تفکر عرفانی
 • سید مهدی مسبوق، مهری قادری بیباک صفحه 131
  وحدت وجود یکی از مفاهیم کلیدی در عرفان و تصوف اسلامی است و همواره بخشی از نظرات و آراء عرفا را به خود اختصاص داده است. عقیده وحدت وجود قائل به آن است که وجود حقیقی تنها از آن خداوند است و سایر کائنات و موجودات جلوه ای از وجود باری تعالی هستند. این رویکرد عرفانی در ادبیات عربی بازتاب گسترده ای یافته و شاعران عارف مسلک آن را به گونه های مختلف در شعر خود بیان داشته اند. از جمله از این شاعران عبدالغنی نابلسی عارف، شاعر و نویسنده دوره عثمانی است که موضوع وحدت وجود در شعر او جایگاه ویژه ای داردو بن مایه اصلی سروده های او در دیوان موسوم به «دیوان الحقائق و مجموع الرقائق» را تشکیل می دهد. پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا، به بررسی جنبه های مختلف مضمون وحدت وجود در شعر عبدالغنی نابلسی پرداخته است. برآیند پژوهش نشان می دهد که وحدت وجود در شعر نابلسی دارای سه لایه اصلی است؛ تجلی ذات خداوندی در مظاهر هستی، یگانگی روح انسان با روح خداوندی و به تعبیری دیگر فنای فی الله ، و لایه سوم شامل استدلال ها و تمثیل هایی است که شاعر در دفاع از این عقیده بیان نموده است.
  کلیدواژگان: وحدت وجود، عبدالغنی نابلسی، شعر عرفانی، فنای فی الله ، عرفان
 • علی اکبر افراسیاب پور، فلور ولی پور چهارده چریک صفحه 147
  جهان بینی امام علی(ع) یک نگرش عرفانی را نیز در بردارد. ایشان در هستی شناسی عرفانی خویش حقیقت وجود را مختص به خداوند می داند و جهان را تجلی اسماء و صفات الهی معرفی می نماید و در عین حال قانون علیت را نیز می پذیرد و آن را برای جهان ثابت می کند. حضرت علی (ع) با جمع بین تشبیه و تنزیه در حققیت وحدت در عین کثرت را تایید نموده و وحدت وجود که همان وحدت حقه حقیقت است را در بیانات خود به اثبات می رساند. ایشان با بیان جایگاه ویژه خود و سایر اهل بیت (ع)، واسطه فیض بودن ایشان، همچنین مقام خلافت و ولایت مطلقه کلیه را برای آن ها ثابت می نماید و بدین ترتیب پرده از اسرار عرفانی مراتب هستی بر می دارد.
  کلیدواژگان: هستی شناسی، عرفان، تجلی، وحدت وجود، ولایت مطلقه
 • منصور شاکر، پروانه عادل زاده، کامران پاشایی فخری صفحه 163
  وقتی افراد گرد هم جمع می شوند، فکر می کنند که قابلیت انجام چه کارهایی را دارند. اتحاد صمیمانه بین مراد و مرید در عرفان و چند نفر در سیاست، قدرتی به وجود می آورد که قادر است تفاوت ها را مدیریت کند و آن را سازنده گرداند؛ بنابرین در داخل قطره ای که موج نیست در جمع قطرات، موج، کشتی و کوسه پیدا می شود و چگونگی این اتحادها و نکات اشتراک و افتراق آن ها (عرفان و سیاست) موضوع این مقاله است و از همه مهمتر، قدرت شعر که حامل بار معنایی عرفان و سیاست است و در تقابل قدرت و عشق، شعر دست به هنرنمایی می زند و مانند داوری مسلط گاه موجب غلبه عرفان بر سیاست و گاهی سیاست موجب نابودی عرفان و عشق می شود و آثار ادب فارسی مانند قهرمانی این نکات افتراق و اشتراک را تلخ و شیرین می سازد؛ عرفان و سیاست با اشتراکات خود مدینه فاضله و با اختلافات خود باعث تغییرات فرد و جامعه می شوند. این مقاله بخش بسیار کوچکی از این عرصه را به تصویر می کشد و از ذهن ناچیز نگارنده به قدرت عرفان و سیاست در آثار ادب فارسی می پردازد. بر طبق این پژوهش عشق و سیاست در ویژگی های؛ رهبری، اتحاد و تعالی فرد و جامعه، همگرایی اجتماعی، تمایل به خشونت و... دارای اشتراک بوده اما در مواردی چون؛ عقل گرایی، دلدادگی، مادیت وزور، معنویت، نرمی و انعطاف و قاطعیت اختلاف دارند و پرداختن آثار منثور و منظوم ادب فارسی به مقوله عرفان وسیاست نیاز به چندین کتاب جداگانه دارد.
  کلیدواژگان: عرفان، سیاست، رهبر، عشق، حکومت
 • رویا ربیع زاده، فاطمه حیدری صفحه 187
  عرفان شناخت و معرفت حق تعالی است. معرفت و شناخت عرفانی، دریافتی شهودی، حضوری و فردی است؛ عارف پس از طی مراحل و مقدماتی ، توانایی های روحی و معنوی خاصی به دست می آورد که او را از تنگنای حس و عقل فراتر برده و سراپرده اسرار و حقایق را بر او مکشوف می سازد. رویارویی عارف با حقیقت ، حادث ه ای باطنی و درونی ست که بدون حضور و اشراف حس و عقل صورت می گیرد، عارف قادر نیست دیده ها و دریافته های خود را به صورت معقول و قابل ادراک در آورد و مشهودات و مکشوفات قلبی خود را برای دیگران بیان نماید. یکی از دلایل اصلی تغبیرنا پذیری حقایق عرفانی، غیر قابل تمیز بودن و بی تعینی آن است زیرا تجارب وحقایق عرفانی مربوط به عالمی متفاوت با عالم ماست. عین القضات همدانی در آثار خود به شرح و تبیین تجارب عرفانی خود پرداخته و برای اثبات آن ها به آیات و احادیث استناد نموده است. مکاشفه، واقعه، خواب، تمثل از جمله تجارب عرفانی اوست. در این میان رویا واره (واقعه) یکی از راه های مهم ورود به عالم غیب و از عناصر فراحسی است که نفس ناطقه آدمی به کمک آن از گذشته و آینده آگاه می گردد. در این پژوهش ضمن تعریف واقعه و ویژگی های آن، تفاوت آن با خواب و مکاشفه، واقعه ها و تجربیات ناب شخصی عرفانی عین القضات تحلیل و بررسی می شود.
  کلیدواژگان: واقعه، خواب، رویاواره، مکاشفه، عین القضات همدانی
 • احمد امینی، کامران پاشایی فخری، خلیل حدیدی صفحه 211
  در این مقاله، سعی شده است که با بررسی متن اصلی و نیز لایه ها و زوایای درونی و برونی اثری سترگ به نام «شاهنامه» بر شناختی ولو نسبی و محدود از نوع تفکر و بینش سراینده آن (فردوسی) در سه بخش: عبودیت دادار، ستودن داد و زدودن بیداد دست یافت که این جانب از آن، به سرمایه معنوی انسانی تعبیر می کند و با بهره گیری از روش تحلیل محتوایی که استخراج و جمع آوری داده ها و در نهایت، استنتاج علمی و روشمند از مباحث است، بتوان این مهم را باز شناخت. پس از آن، دریافته شد که در بین این عناصر سه گانه، آن چنان لازمیت و ملزومیتی است که انفکاک آن ها از یکدیگر، ناممکن که نامتصور است؛ بدین معنی که پی آیند عبودیت دادار، ستودن داد و برآیند احراز این دو، ستیز با بیداد است؛ بدین سان باید اذعان داشت که در همان زمان، حکیم توس، در جستجوی جامعه آرمانی بوده، آن را طبیعی می دانسته است و این، در تطبیق با مصادیق قرآنی نیز امری فطری است و جوامع مدنی هم به تعبیری، آن را حقوق بشری می نامند که این پژوهش، درصدد شناخت و بازیابی این عناصر است که فره ایزدی و فرهمندی، فراهم آورنده عزت و سربلندی است و خودخواهی و ناسپاسمندی، پدید آورنده ذلت و دردمندی است. او هرگز ایرانی را، متعدی به حقوق دیگران ندانسته است و این را می باید، متاثر از عبودیت دادار دانست.
  کلیدواژگان: فردوسی، توحید، سرمایه معنوی، دادگری، تعهدات
 • ملیحه جعفری لنگرودی، زهره رهنما صفحه 231
  این مقاله سر آن دارد که بگوید عطار به عنوان یک «معرفت پژوه» به دنبال انسان قدسی است و تنها راه به سوی این قداست را راه دل می داند. دل بیدار و هوشیار پیر و مرشد عطار است تا سدهای نفس چموش را شکسته و با تکیه بر اصل ریاضت و «درد خواستن»، نفس را با خود همسفر راه عشق کند. عشقی که با آمدنش هر چیز غیر خود را می سوزاند و تصفیه می کند. این بیداری آغاز زودودن غبارهای حاصل از لذایذ مادی از دل است تا خورشید سلامت در آینه دل متجلی شود و از تابش آن تمام وجود نورانیت خود را بازیابد و گوهری که در سویدای دل نهان است به فعلیت برسد.بنابراین «نویسنده» در آغاز از «دل» و چیستی آن به اختصار سخن گفته و دل را از دو منظر«جسمانی» و «روحانی» می نگرد تا با استناد بر شواهد، به حقیقت واقعی «دل» در بعد «روحانی» آن تاکید نماید. در گام بعدی مطابق با ساختار اندیشه عطار، به اهمیت همراهی ملائماتی چون عرش، نفس، جان و عشق در عبور دل از دیوارهای جسم به سرزمین روح و چگونگی ارتباط و سازواری آن ها با یکدیگر برای کشف «راه سر منزل سلامت» می پردازد.
  کلیدواژگان: دل، عرش، نفس، عشق، جان
 • عبدالحسین لطیفی، سید نادر محمدزاده، سیدمجتبی ضمیری صفحه 253
  مرگ همواره بغرنج ترین مساله انسان بوده است. عرفای بزرگ همچون مولانا جلال الدین مرگ را نه تنها آغاز یک زندگی نو دانسته، بلکه در نگاهی عاشقانه آن را پلی به منظور نیل به وصال معشوق ازلی تلقی کرده اند.
  لذا، این پژوهش متکفل بررسی این موضوعات است: مفهوم مرگ در نظام فکری مولانا؛ مفاهیم معنوی مرگ در نظر مولانا مانند: تکامل و تجربه (مکاشفه)، خواب و همسانی آن با مرگ، عدم و فنا، مرگ ارادی، شهادت.
  این نوشتار در صدد آن است که اولا مفهوم مرگ را که دغدغه مهمی است بر اساس آموزه های مولانا باز تبیین کند؛ ثانیا مفهوم شهادت که مقوله ای بس گرانسنگ در اسلام است با تکیه بر آرای عارفانه مولانا واکاوی کند.
  در نتیجه می توان گفت از نظر مولانا شهادت بهترین نوع مرگ است، چرا که بر تکامل، موت ارادی و فنای فی الله ناظر است.این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای شیوه کتابخانه ای انجام پذیرفته است.
  کلیدواژگان: تکامل، عدم، فنا فی الله ، مرگ ارادی، شهادت
|
 • Seyyed Ali Asghar Mir Bagherifard, Seyyedeh Maryam Rozatiyan, Abbasali Ibrahimi Mehr Page 13
  Instructions and doctrines of Ahl al-Bayt is one of the original sources of Islamic mysticism and the effects of mystical texts are evident in this field. The fluency and strenuosity that lies within the word and edifications of Imam Ali(peace be upon him) has made Persian-speaking writers to attire their works with his words for a long time(since a long time ago). Ahmad Ghazali¡ one of the leading writers in mysticism is influenced by¡ in particular¡ the words of Imam Ali (AS) in his works. In this study¡ different kinds of Persian works of Ahmad Ghazali¡ influenced by the word of Imam Ali (AS)¡ are explained through factual documentary quotations. Effectiveness of Persian works of Ahmad Ghazali from Imam''s (AS) words is mostly in an interpretation and adaptation style. Since the sources of Islamic mysticism and its relation to the school of Ahl al-Bayt have always been discussed¡ this research could¡ for example¡ indicate the influence of the instructions of Ahl al-bayt on the Islamic mysticism.
  Keywords: Imam Ali (AS), Mystical Literature, Influenced by, Ahmd Ghazali
 • Mahboobeh Moslemi Zadeh, Mehdi Momtahen Page 27
  When mysticism entered the Persian poetry and romantic themes were combined with mystical ones¡ they were applied as symbols to express mystical meanings¡ so that it caused disagreements between some Sheikhs and persuaded them to write the books and treaties¡ to give some definitions and justifications of those terms according to their schools. This article intends to analyze the ideas of some Sufi Sheikhs such as Hojviri¡ Ahmad Ghazali¡ and ''Einul Qozat Hamadani about the terms and themes of describing the beloved¡ and it is limited to such terms as Zolf (hair)¡ Chashm (eye)¡ Khadd (cheek)¡ Khal (mole) and Abru (eyebrow). Hojviei''s idea about these terms is based on juridical and religious views especially while discussing on Sama''; Ahmad Qazali describes the states of the lover and the beloved in a coherent way to express a certain system and Einul Qozat Hamedani explains these terms in different situations and concepts¡ by citing some verses from the viewpoint of mysticism and introducing the Shahed.
  Keywords: Description of Beloved Organs, Sheikhs, Zolf (hair), Khadd (cheek), Khal (mole)
 • Abbas Bakhshandeh Bali, Hassan Ibrahimi Page 43
  Perfect human of Ibn Arabi that was later noted by Mulla Sadra is ascending toward God¡ leaving human beings and animals behind by his journey toward God and turning into Caliphate of God. Some Sufis were limited to the same level but IbnArabi and MullaSadra went beyond that and considered “going through pathway of creatures” as a level of human excellence and perfection. This article¡ as a descriptive analysis¡ investigates Ibn Arabi''s and Mulla Sadra''s point of view about one of the most important secular role of the perfect human as other people''s guidance. Such a man¡ as a mediator between God and the creation¡ tries to guide other people to the path of perfection. Each of Ibn Arabi and Mulla Sadra pointed out to this important issue by citing the religious essentials. Even Ibn Arabi who knows himself as terminator of Velayah¡ as well as Mulla Sadra¡ considered this importance and were not indifferent to human perfection and guidance.
  Keywords: Ibn Arabi, Mulla Sadra, perfect man, Guidance of people, Morality
 • Mohammad Javad Shams, Vahid Mahmoodi Page 63
  Due to asceticism and prayer and beautiful and rich Hymns for Sufis¡ Imam Sajjad has a special scientific and practical place; from Scientific aspects¡ He excelled considered exoteric and esoteric knowledge and believed that He appeared not only in science but also excelled in spiritual education; and Imam Ali and Imam Sajjad (as) among those who know that the universe science were property. Also from Practical aspects¡ prayers and miracles have been telling many of their methods of worship and morality of Him (PBUH) as a model for men of knowledge¡ and said that when He would stand in prayer discovered the secrets of the universe for Him.
  In mystical texts from His crying so much¡ asceticism¡ piety and fear¡ generosity and service to humanity¡ sincerity and humility¡ and patience they have spoken.
  Keywords: Imam Sajad, Mysticism, Mystical Journey, virtue, asceticism, generosity, humbleness
 • Hajar Khadem, Toutaj Aghdaie Page 87
  Following Mantegh O lteir¡ Elahinameh is considered as the most eminent Masnavi by Attar. This Masnavi is a long story composed of 22 articles¡ utilizing a “dialogue” between a father and his six sons who have their own dreams individually. Their father interprets their dreams into reality.
  Attar utilized many figurative stories to express his mystical thoughts. A part of the stories quoted from Attar is considered as the most useful tool to visualize mystical doctrines of Attar.
  This paper aims to classify Mystics'' stories following introduction of Elahinameh to trace Attar''s thoughts containing definite concepts such as meaning¡ quitting and neglecting wish fulfillment¡ the world¡ little food consumption¡ fair play and death.
  This paper¡ which originated from reading over Mystics'' stories¡ shows that just as a spiritual traveler is in need of companionship by a guru¡ Attar tries to ferry the audience from imperfection to perfection in this way.
  Keywords: Attar, Elahinameh, wisdom, ego, love
 • Sedigheh Soleimani Page 109
  Subject of this paper is related to epistemology¡ ethics and wisdom and its relationship with mysticism and mystical way of thinking of Balkhi Rumi''s poetry and thought. This research answers the question of how to train for various reasons and what steps to explain.
  What comes in the mind of researchers as an assumption is the fact that Rumi had a special affinity toward «rationality and its relationship with God and nurturing human being». And since this is a significant part of Masnavi¡ the book¡ he strived to reform it into poetic mystic theme. He has designed some chapters¡ frameworks¡ and general rules with special subdivisions regarding rationality¡ its stages¡ and pioneers in social rationalities.
  Keywords: molavi, masnavi, intellect, education, mystical thought
 • Seyyed Mehdi Masboogh, Mehri Ghaderi Beebak Page 131
  Pantheism is one of the key concepts in Islamic Sufism and always some parts of mystics'' ideas have allocated to it. Pantheist is the belief that God is the only realistic being and all the creatures and the entire universe represent the existence of God. This mystical approach was reflected in Arabic literature extensively and mystic poets have expressed it in various ways in their poetry. Abd al-Ghani al-Nablusi¡ the writer and poet of Ottoman era¡ is one of these poets who has rendered to pantheistic thought specifically inasmuch as it is the main content of his poems in the court so called «Divan al-haghaegh va majmou al- raghaegh». In this article¡ by using content-analysis method¡ different aspects of pantheism are evaluated in Abd al-Ghani al-Nablusi''s poetry. The results demonstrate that pantheism in Nablusi''s poem has three leyers; manifestation of the essence of God in existence¡ unity of the human soul with the spirit of God and in other words fana fy Allah¡ and third layer consists of ratiocinations and exemplifications that he has spoken out in favor of this idea.
  Keywords: Pantheism, Abd al Ghani al Nabulsi, Mystical Poem, Fana Fy Allah, Mysticism
 • Ali Akbar Afrasiabpour, Felour Valipour Chahardah Cherick Page 147
  Worldview of Imam Ali (p.b.u.h.) also involves a mystical view. In his mystical existentialism¡ he believes that the real existence only belongs to God and that the universe is the manifestation of Divine names and attributes¡ meanwhile accepting the law of causality and proves it to the world. His excellency¡ Ali(p) through comparison and contrast in fact confirmed the pantheism as the exact polarity¡ and in His statements proves the unity of existence that is the same legal unity of fact. His excellency¡ by stating his special position and that of other family members of prophet Mohammad proves their mediator role to be of their blessing¡ also position of caliphate and absolute Guardianship for all of them and so explores mystical secret stages of the existence.
  Keywords: existentialism, mysticism, manifestation, pantheism, absolute Guardianship
 • Mansour Shaaker, Parvaneh Adelzadeh, Kamran Pashayee Fakhree Page 163
  Upon getting together¡ people think about what kind of abilities they have to apply. The intimate union made between the purpose to do something and the follower as exists in mysticism plus the ones available in politics brings about that kind of power that would be able to manage the differences and make it something productive. Therefore¡ there is no wave out of some drops; rather¡ it is found within the accumulation of drops¡ even sharks and ships. Thus¡ how the unions are made and their contrast and comparison¡ namely mysticism and politics¡ is the title of the paper. Above all¡ the power of poetry bearing the burden of mysticism and politics meaning¡ and upon the conflict between power and love¡ poetry makes an artistic work and just like a dexterous judge¡ it may sometimes make mysticism overcome politics while some other times politics ruins love and mysticism as for which Persian literary works make these kinds of comparisons and contrasts turn out to look bitter and sweet just like a hero. Mysticism and politics create utopia through their comparisons and bring about changes for individuals and society through their contrasts. This paper depicts a small portion of the above arena via dealing with the power of politics and mysticism existing in Persian literary works. Accordingly¡ love and politics have common features in leadership¡ solidarity¡ and individual and social sublimity¡ social convergence¡ inclination toward violence¡ and so on¡ whereas in cases including rationality¡ affection¡ materialism and forcefulness¡ spirituality¡ flexibility and smoothness¡ and decisiveness¡ they have contrasts so that to deal with poetry and prose works concerning mysticism and politics in Persian literature requires various separate books respectively
  Keywords: Mysticism, politics, leader, love, government
 • Roya Rabizadeh, Fatemeh Heidari Page 187
  Mysticism is recognition and knowledge of the Almighty. Mystical knowledge and recognition is intuitive¡ personal and individual perception. Mysticism is achieved through special spiritual and mental abilities after passing through preliminaries and processes which let him think higher than sense and wisdom bottleneck and discover encampment of secrets and truths. Confronting with truth is an internal and interior event which shall happen without presence and dominance of senses and wisdom. The mystic is not able to turn his observations into something comprehensible and declare his heartfelt findings and evidences to others. One of the main reasons that mystical truth cannot be interpreted is its indistinguishability because mystical experience and truths are related to a world different from our own world. Einul- Quozat Hamedani has explained his mystical experience in his works and has cited the verses and Hadith for their demonstration. His mystical experience including revelation¡ semi dream¡ dream¡ citing a proverb and dream among which is one of the important way for entering into the occult world and is out of the extrasensory factors that the rational soul of the human being through which can get aware of the past and future.
  In this research¡ furthering definition of semi dream and its specifications¡ its difference with dream¡ revelation¡ semi dream and special mystical experience of Einul Quozat shall be examined.
  Keywords: semidream, dream, revelation, Einul, Quozat Hamedani
 • Ahmad Amini, Kamran Pashayee Fakhri, Khalil Hadidi Page 211
  This study strives to achieve some relative and limited insight into the thinking of Ferdowsi through examining the original text and both internal and external layers and dimensions of a great work under the title of “Shahnameh” (the epic of the kings in English) on three parts: monotheism¡ justice and fighting oppression¡ which is in itself construed here as the human being’s intellectual asset. The method of content analysis¡ a scientific and systematic method of inference¡ was employed to extract and gather the data and thereby gain the aforementioned objective. Then¡ it was realized that these triple elements were highly closely bounded to the point that their separation from each other was not only impossible but also unimaginable. This is to say that having faith in almighty God results in the establishment of justice and the ultimate output of these two is fighting with oppression. Then¡ it shall be admitted that back then¡ the sage of Tous (Ferodowsi) had been in pursuit of an ideal society¡ reckoned natural to him¡ and this is something innate¡ which is rather called human rights as well by civil societies. This study attempts to spot and restore these elements. Divine magnificence and wisdom brings about honour and pride; and selfishness and ingratitude cause humiliation and affliction. He thinks that Iranians never encroach on human rights and it arises from their sense of justice.
  Keywords: Ferdowsi, monotheism, intellectual asset, justice seeking, commitment
 • Maliheh Jafari Langroodi, Zohreh Rahnema Page 231
  This paper aims to indicate that Attar as a knowledge researcher seeks a sacred human being and the only way toward the sacrosanct is heart. An awake & vigilant heart is both Attar`s preceptor and master who removes dust of material-based pleasures from heart`s mirror by relying on mortification and “pain-seeking” principle consequently¡ practice hidden gem in heart bargain. Thus¡ the author first considers “heart” and it`s quiddity then¡ investigates heart in both material and spiritual aspects to focus on heart`s reality in spiritual aspect by evidences. In next step¡ according to Attar''s thoughts¡ the author investigates the significance of companionship between the fitness such as throne¡ soul¡ life and love crossing material walls toward soul land as well as the manner of their relation and fitness to discover “the way of health destination”.
  Keywords: heart, love, soul, Attar, Asrarnemh, Persian literature, language
 • Abdulhossein Latifi, Seyyed Nader Mohammadzadeh, Seyyed Mojtaba Zamiri Page 253
  Death has always been the most complicated concern for the human being. The great mystics such as Molana Jalal al-din propounded death not only as a beginning of a new life but also in a lovely point of view¡ proposed it as a bridge for attainment to the attachment of man to the immortal Beloved¡ i.e. God.
  Therefore¡ this article scrutinizes these topics: the concept of death according to Molana’s thought; spiritual concepts of death according to Molana such as perfection and vision¡ sleep and its similarity with death¡ nothingness and mortality¡ willingly death¡ and martyrdom.
  This essay seeks firstly to reassert the concept of death which is an important concern according to Molana’s teachings; and secondly¡ it scrutinizes the concept of martyrdom that is a very significant matter in Islam in accordance with Molana’s mystical views especially concerning the archetype of Imam Hosein (peace be upon him).
  At the conclusion it can be said that according to Molana¡ martyrdom is the best kind of death¡ because it deals with perfection¡ willingly death¡ mortality and attachment to God.
  This article has been written according to descriptive-analytic method using library.
  Keywords: martyrdom, mortality, attachment to God, nothingness, perfection, willingly death