فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 9-10 (بهار و تابستان 1383)
 • پیاپی 9-10 (بهار و تابستان 1383)
 • 128 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/06/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سخنی با خوانندگان
  دکتر نسترن ادیب راد صفحه 7
 • «سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» معمار روانشناسی و مشاوره کشور
  دکتر باقر ثنایی، فاطمه حقیقت جو صفحه 9
  انگیزه نگارش این مقاله تاسیس «سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» و ضرورت طرح خط مشی چنین سازمانی بر اساس تجارب تاریخی مشابه در جهان است. لذا تکیه اصلی مقاله مروری بر تلاش روانشناسان و مشاوران جهان در بعد کسب هویت حرفه ای (تخصصی) و دستاوردهای آنهاست. علل شکل گرفتن سازمانهای صدور صلاحیت نامه متفاوت چهار مفهوم اساسی «صلاحیت بخشی»، «پروانه»، «گواهینامه» و «اعتبار بخشی» و نکات مربوط به هر کدام توصیف شده است.
 • بررسی تاثیر روان درمانی شناختی رفتاری در ترک اعتیاد و توانبخشی افراد معتاد
  دکتر محمد نریمانی صفحه 42
  برای این که بتوان به ترک اعتیاد افراد کمک کرد در کنار مرحله سم زدایی استفاده از فنون روان درمانی و بعد از آن در مرحله توانبخشی ضرورتی دو چندان پیدا می کند هدف اصلی این مطالعه ارائه مدل توانبخشی مناسب مبتنی بر فنون درمان شناختی رفتاری بوده است تا این مدل در مراکز درمانی مورد استفاده قرار گیرد ونشان داده شود که این مدل در ترک اعتیاد و توانبخشی افراد معتاد چقدر موثر است.
  کلیدواژگان: اعتیاد، توانبخشی، روان درمانی شناختی رفتاری، معتاد
 • بررسی تاثیر جرات آموزی گروهی به شیوه های شناختی رفتاری و رفتاری بر رفتار جراتمندانه دانش آموزان کم جرات پسر دبیرستان
  مهدی جلالی، دکتر سید احمد احمدی، دکتر حسین مولوی صفحه 60
  این پژوهش به بررسی تاثیر جرات آموزی به شیوه شناختی - رفتاری در مقایسه با شیوه رفتاری بر رفتار جراتمندانه دانش آموزان پرداخت. آزمودنیها 27 دانش آموز کم جرات پسر دبیرستانی شهرستان بیرجند بودند که به وسیله آزمونهای مقیاس ترس از ارزیابی منفی و پرسشنامه جرات ورزی (درجه ناراحتی، نرخ بروز رفتار) مورد ارزیابی قرار گرفته و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل جایگزین شدند.
 • تحلیل عاملی سوالهای پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان
  دکتر رضا رجبی، دکتر یوسف علی عطاری صفحه 83
  تحقیق حاضر به منظور بررسی ویژگیهای روانسنجی (پایایی، روایی و تحلیل عوامل) پرسشنامه افسردگی کودکان (کواکس، 1981) در دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی و اول دبیرستان اهواز می باشد. 400 دانش آموز دختر و پسر مدارس راهنمایی و دبیرستانی با روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. نتایج تحلیل عوامل با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی شش عامل را به دست داد.
 • بررسی و مقایسه منبع کنترل و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل (معلم) و خانه دار شهر تهران
  زهرا فراست، دکتر شکوه نوایی نژاد، دکتر باقری ثنایی صفحه 103
  پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه منبع کنترل و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و خانه دار صورت گرفته است. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تاثیر منبع کنترل بر رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه دار و مقایسه هر یک از این متغیرها در بین این دو گروه بوده است. و جامعه پژوهش شامل کلیه معلمان شاغل در دبیرستان و زنان خانه دار شهر تهران بوده است.
 • شرایط پذیرش مقالات
  هیات تحریریه صفحه 118
 • شرایط اشتراک
  صفحه 119
 • خلاصه مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 120