فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 27، بهار 1396)
 • ضمیمه مجله شفای خاتم 1
 • تاریخ انتشار: 1396/05/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم برهانی حقیقی*، فاطمه علی پور، آرزو اسحق آبادی صفحات 1-8
  مقدمه
  برای پیدا کردن منابع مناسب در جایگزینی پیوند کبد تلاش هایی صورت گرفته شده است. ژله وارتون یک منبع نامحدود از سلول های بنیادی است که می تواند در سلول درمانی و مهندسی بافت به کار رود. در این مطالعه بررسی کردیم که آیا سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از ژله وارتون بند ناف می توانند در حضور عصاره عاری از سلول کبد موش به سلول های کبدی تمایز یابند.
  مواد و روش ها
  سلول های بنیادی مزانشیمی از بند ناف جدا شدند. سلول ها توسط استرپتولیزین O در حضور عصاره عاری از سلول کبد موش به مدت 21 روز نفوذپذیر شدند. به منظور ارزیابی تمایز و تغییرات ریخت شناسی، ایمونوهیستوشیمی برای سیتوکراتین 18 و 19 برای سلول های تمایز یافته و کنترل انجام شد. سنجش عملکرد توسط روش رنگ آمیزی PAS انجام شد.
  یافته ها
  فنوتیپ سلول های بنیادی مزانشیمی در حضور عصاره عاری از سلول کبدی به سلول های چند ضلعی تغییر پیدا کرد. ایمونوهیستوشیمی بیان سیتوکراتین 18 و 19 در سلول های تمایز یافته را نشان داد. ذخیره سازی گلیکوژن در سلول های تمایز یافته توسط رنگ آمیزی PAS خاصیت عملکردی سلول های تمایز یافته را نشان داد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که عوامل موجود در عصاره می توانند سبب تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بند ناف به سلول های کبدی عملکردی شوند.
  کلیدواژگان: سلول های مزانشیمی استرومال، عصاره کبد، هپاتوسیت ها، ژله وارتون
 • محمد جواد شاهرخی، حمیدرضا صدر منوچهری نایینی* صفحات 9-18
  مقدمه
  سیستم های مهندسی پزشکی امروزه نقش بسیار قابل توجهی در تشخیص بیماری های مختلف دارند. یکی از کاربردی ترین دستگاه های مهندسی پزشکی، دستگاه های دریافت و ثبت سیگنال های قلبی از قبیل دستگاه های الکتروکاردیوگراف است. استفاده از دستگاه های هولترمانیتورینگ را می توان یکی از روش های اساسی الکتروکاردیوگراف در طی فعالیت های روزانه دانست. در این مقاله طراحی و ساخت دستگاه هولترمانیتورینگ بر پایه میکروکنترلر ARM ارایه شده است.
  مواد و روش ها
  تراشه SAM3S محصول شرکت Atmel از خانواده ARM مبدل آنالوگ 11 کاناله به دیجیتال دارد که می تواند سیگنال های آنالوگ را با دقت 12 بیت به مقادیر دیجیتالی تبدیل کند، همچنین با بهره گیری از معماری ARM به کار رفته در هسته Cortex-M3 با ساختار Thumb2 اطلاعات را با سرعت 60 مگاهرتز پردازش می کند. همچنین برای دریافت و تقویت سیگنال های قلبی، تراشه INA331 محصول شرکت TI استفاده شده بود. با استفاده از تراشه CYRF6936 سیگنال ها به رایانه پزشک با حداکثر سرعت 1 مگابیت بر ثانیه منتقل شدند.
  یافته ها
  AT91Sam3S دارای مدار واسط داخلی برای ارتباط با دستگاه های خارجی است که آن سیستم را قادر ساخته بدون نیاز به هیچ مدار واسط دیگری، به کارت های حافظه و رایانه وصل شود. این تقویت کننده ابزاری با بازخورد تک قطبی dBر94 ضریب حذف عامل مشترک و dBر54 ضریب تقویت دارد. این تراشه توان مصرفی دستگاه را به mWر330 کاهش داده است که با استفاده از باتری لیتیوم -پلیمری mAHر3000 می توان به مدت یک روز بدون نیاز به شارژ، دستگاه را تغذیه کرد.
  نتیجه گیری
  با استفاده از ارتباطات بی سیم، حفظ کیفیت سیگنال دریافتی از بدن، محدودیت ذخیره سازی اطلاعات از بین برده شده است. همچنین با ساده سازی مدارات آنالوگ، توان مصرفی دستگاه کاهش یافته و در نتیجه مدت زمان استفاده از دستگاه بدون نیاز به شارژ مجدد افزایش یافته بود. علاوه بر این، با استفاده از پردازنده کم مصرف 32 بیتی ARM، توان پردازش بالا و قابلیت پردازش دیجیتال بر روی سیگنال های قلبی با سهولت بیشتری ممکن خواهد شد.
  کلیدواژگان: فناوری بی سیم، الکتروکاردیوگرافی، نور درمانی سطح پایین
 • فرزاد فیروزی جهانتیغ *، آتیه آقاجان نژاد صفحات 19-28
  مقدمه
  عملکرد سیستم های مراقبت های بهداشتی از نظر زمان های انتظار بیمار و استفاده از منابع مهم می تواند از طریق مدل های صف و شبیه سازی ارزیابی شود. این مقاله یک ابزار برای مطالعه ظرفیت، منابع و زمان انتظار بیمار فراهم می کند.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در بخش سی سی یو بیمارستان کوثر، با تمرکز بر تاثیر وقفه های (پیشگیرانه و غیر پیشگیرانه) در بهره برداری موثر از منابع و در زمان جریان بیماران انجام شد. دو روش تجزیه و روش های حرکت براونی جهت حل مدل صف ارائه شده است. چندین سناریو به منظور بهبود عملکردها تعریف شده است. شبیه سازی به عنوان یک ابزار اعتبارسنجی به کار گرفته شده است.
  یافته ها
  نتایج شبیه سازی نشان داد که سناریو 2 (کاهش زمان صرف شده در حل و فصل وقفه ها) کمترین زمان انتظار را دارد. سناریو 4 تا 6 نشان داد نسبت زمان صرف شده در غیبت کمتر از زمان صرف شده در حل و فصل وقفه ها است.
  نتیجه گیری
  مدل های صف مبتنی بر تجزیه به نتایج دقیق تری از تخمین حرکت براونی می رسند. کاهش تعداد وقفه ها و کاهش زمان صرف شده در حل و فصل وقفه ها زمان های جریان را کاهش می دهد. تاثیر وقفه یک چالش مهم مدیریتی در نظر گرفته شده است.
  کلیدواژگان: بیمارستان ها، بیماران، حرکت
 • محمد کاظم بیغمی *، محمد علی سرلک، پیرحسین کولیوند، علی اکبر احمدی صفحات 29-39
  مقدمه
  پرداختن به کار و خانواده دو جنبه مهم از زندگی هر شخص است. سلامت جسمی و روحی به هماهنگی این دو جنبه بستگی دارد. به ویژه در جوامع امروزی که افراد ساعات طولانی تری را در محل کار می گذرانند، پرداختن به نقش های مختلف در سایر جنبه های زندگی ازقبیل: خانواده، دوستان، جامعه، اوقات فراغت و غیره به دغدغه اصلی تبدیل شده است. پرستاران معمولا به علت حجم کار بالا و استرس کار نمی توانند نقش خود را در قبال خانوادشان ایفاء کنند. از سویی دیگر، پرستاران به علت مشکلات خانوادگی معمولا نمی توانند وظایفشان را در محیط کار پوشش دهند. این شرایط استرس زا نتایج شومی برای مراقبت بیمار در بیمارستان ها ایجاد می کند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه با استفاده از مطالعات مرتبط و تحقیقات قبلی در این زمینه، ابتدا چارچوب مفهومی ارائه شد و سپس با استفاده از روش دلفی و نمونه گیری قضاوتی و زنجیره ای، الگوی مطالعه طراحی شد.
  یافته ها
  چهار مرحله دلفی انجام شد و سرانجام ابعاد متعدد و شاخص های مربوط به توانمندسازهای تعادل کار –زندگی با توجه به مجلس خبرگان تدوین گردید.
  نتیجه گیری
  این ابعاد شامل فردی، سازمانی و محیطی می شود.
  کلیدواژگان: پرستاران، بیمارستان ها، خانواده
 • سارا عبدالهی، مریم برهانی حقیقی، هادی علیقلی* صفحات 40-53
  مقدمه
  DNA لیگازها به عنوان نوع خاصی از آنزیم ها که تشکیل پیوند فسفودی استر در DNA دو رشته ای را تسریع و تسهیل می کنند، آنزیم های اصلی در زیست شناسی مولکولی هستند. DNA لیگاز بین انتهای یک نوکلئوتید دهنده و انتهای یک نوکلئوتید پذیرنده یک پیوند تشکیل می دهد. واکنش DNA لیگاز برای تمام موجودات زنده لازم است و به عنوان گام اساسی ترمیم و تکثیر DNA عمل می کند. DNA لیگاز می تواند نقش مهمی در ترمیم اختلالات DNA تک رشته و اتصال شکاف ها در DNA دو رشته بازی کند. همچنین قطعات اکازاکی در طی همانندسازی DNA را به یکدیگر متصل می کند. DNA لیگاز T4،زDNA لیگاز E. coli و DNA لیگاز مقاوم به حرارت نمونه هایی از آنزیم های خانواده DNA لیگاز هستند. این آنزیم ها در کوفاکتور مورد نیاز خود، سوبسترای اختصاصی و پایداری حرارتی متفاوت هستند.
  نتیجه گیری
  DNA لیگازها دارای استفاده گسترده در آزمایشگاه های زیست شناسی مولکولی برای آزمایش‏های DNA نوترکیب می باشند. با وجود حضور و عملکرد DNA لیگازها در تمام موجودات، آن ها تنوع گسترده ای از توالی های اسیدآمینه، اندازه های مولکولی و خصوصیات را نشان می دهند.
  کلیدواژگان: DNA لیگازها، دمین زینک فینگر، زیست شناسی
 • پیرحسین کولیوند* صفحات 54-60
  مقدمه
  مدیریت امروزه از این واقعیت که حتی با اجرای مدیریت کیفیت و مهندسی مجدد، سازمان ها قادر نخواهند بود به طور سیستماتیک اهداف متناقض را برآورده سازند، آگاه است. فلسفه مدیریت بهره وری فراگیر، نه تنها اصول مدیریت بر مبنای اهداف، مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد را در بردارد، بلکه به مهم ترین و بنیادی ترین هدف جوامع مانند بهبود رفاه مادی و معنوی تکیه دارد.
  نتیجه گیری
  بنابراین هدف از بهبود بهره وری به حداکثر رسانیدن استفاده از منابع نیروی انسانی و تسهیلات به طریقه علمی، کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش فرصت های اشتغال، افزایش حقوق و بهبود معیارهای زندگی به جهت منفعت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان است. در نهایت بهبود بهره وری منجر به افزایش فرصت های اشتغال می شود.
  کلیدواژگان: اهداف، اقتصاد، استخدام
|
 • Maryam Borhani-Haghighi*, Fatemeh Alipour, Arezou Eshaghabadi Pages 1-8
  Introduction
  Efforts have been taken to find appropriate sources to replace liver transplantation. Wharton’s jelly is an unlimited source of stem cells that can be used in cell therapy and tissue engineering. In this study we investigated whether Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells (WJMSCs) could trans-differentiate into hepatocyte in the presence of mouse liver cell-free extract.
  Materials And Methods
  Mesenchymal stem cells (MSCs) were isolated from the umbilical cord. The cells were permeabilized by Sterptolysin O in the presence of mouse liver cell-free extract for 21 days. To evaluate differentiation and morphological changes, immunostaining for cytokeratin 18 and 19 were performed for differentiated and control cells. Functional assays were done by periodic acid Schiff (PAS) stain.
  Results
  The phenotype of treated MSCs in the presence of liver cell-free extract changed into polygonal cells. Immunostaining demonstrated the expression of cytokeratin 18 and 19 in differentiated cells. Glycogen storage in differentiated cells revealed by PAS staining indicated functional property of differentiated cells.
  Conclusion
  It seems that factors existing in the extract able to trans-differentiate WJMSCs into functional hepatocyte.
  Keywords: Mesenchymal Stromal Cells, Liver Extracts, Hepatocytes, Wharton Jelly
 • Mohammad Javad Shahrokhi, Hamid Reza Sadr Manouchehri Naeini* Pages 9-18
  Introduction
  Medical engineering systems nowadays play a very significant role in the diagnosis of various diseases. One of the most applicable devices of the medical engineering are receiving and recording devices of the heart signals, such as electrocardiograph. Application of Holter monitoring devices could be known as one of the substantial methods of electrocardiograph during daily activities. In this article, design and manufacture of Holter monitoring device based-on ARM micro-controller are proposed.
  Materials And Methods
  Atmel's SAM3S Chip from the family of ARM has an eleven-channel transformer of analogue to digital which can transform analogue signals to digital values with 12 Bit accuracy by utilizing from ARM architecture used in the core of Cortex-M3 with the structure of Thumb2 processes the information with the speed of 60 MHZ. Furthermore, for receiving and reinforcement of heart signals, INA331 Chip, the product of TI Company was used. Using Chip CYRF6936, signals were transferred to the physician computer with maximum speed of one megabit/sec.
  Results
  AT91Sam3S with the existence of the Internal Interface Circuit for communication with the external devices has enabled the system to be connected to memory cards and computer without requirement to any other interfaces. This instrumental amplifier with a single-polar feedback has 94dB Common-mode rejection ratio and 54dB amplification ratio. This chip has decreased the consumed power of the vehicle to 330 mW, which by using Lithium- polymer battery of 3000 mAH, the vehicle can be fed for one day without need for charge.
  Conclusion
  Using wireless communication, keeping the quality of the received signal from body, limitation of information reservation was removed. Furthermore, by simplifying analogue circuits, consumed power of the device was reduced and thus time used from the device was increased without the need for recharge. In addition, by using from low-consumption 32-Bit ARM processor, high processing power and digital process capability on the heart signals will be possible easily.
  Keywords: Wireless Technology, Electrocardiography, Low-Level Light Therapy
 • Farzad Firouzi Jahantigh*, Atie Aghajannejad Pages 19-28
  Introduction
  The performance of health care systems in terms of patient flow times and utilization of critical resources can be assessed through queueing and simulation models. This paper provides a tool for studying the capacity, resources, and patient flow time.
  Materials And Methods
  This study was performed in CCU section of the Kosar Hospital, focusing on the impact of outages (preemptive and non-preemptive) on the effective utilization of resources and on the flow time of patients. Two procedures of queueing network solution have been presented; the decomposition and the Brownian motion approaches. Several scenarios have been defined to improve the performances. Simulation has been utilized as a validation tool.
  Results
  Simulation results show that scenario 2 (reduction of time spent on resolving delays) has the lowest waiting times. Scenarios 4 to 6 show that the proportion of time spent on absenteeism is less than the time spent on the resolving delays.
  Conclusion
  The queueing models based on decomposition approaches to Brownian motion Approximation present more accurate results. Decreasing the number of interrupts and reducing the time spent on resolving interrupts decrease flow times. The impact of outages is considered a key managerial challenge.
  Keywords: Hospitals, Patients, Motion
 • Mohammadkazem Bighami*, Mohammadali Sarlak, Pirhossein Koulivand, Aliakbar Ahmadi Pages 29-39
  Introduction
  Dealing with work and family are two important aspects of everyone life. Physical and spiritual health depend on the harmony of these two aspects. Especially, in modern societies that employees are spending longer periods at work, addressing different roles in other aspects of life, such as family, friends, community, leisure, etc., has become the main concern. Nurses cannot usually play their role with their family due to high workload and its stress. On the other, nurses cannot usually cover their duties at work because of family problems. This stressful condition causes dismal results for patient care in hospitals.
  Materials And Methods
  In this study, using related studies and previous researches in this area, first the conceptual framework was provided, and then, using the Delphi method and the judgment and chains sampling, the pattern of study was designed.
  Results
  The four-stage Delphi was done and finally multiple dimensions and indicators related to work-life balance enablers were developed according to the Council of Experts.
  Conclusion
  These dimensions are included individual, organizational and environmental.
  Keywords: Nurses Hospitals, Family
 • Sara Abdolahi, Maryam Borhani Haghighi, Hadi Aligholi* Pages 40-53
  Introduction
  DNA ligases as a particular type of enzyme which catalyze and facilitate the formation of a phosphodiester bond in duplex DNA are central enzymes in molecular biology. DNA ligase forms a bond between the end of a donor nucleotide and the end of an acceptor nucleotide. Reaction of DNA ligases is necessary for all organisms and serves as the fundamental step of DNA replication and repair. DNA ligase can play an important role in repairing single strand disruptions and fasten nicks in double-stranded DNA. It also connects Okazaki fragments during the replication of DNA. T4 DNA ligase, E. coli DNA ligase, and thermostable DNA ligases are examples of DNA ligase enzyme family. These enzymes differ in their co-factor requirements, substrate specificity, and thermal stability.
  Conclusion
  DNA ligase has the widespread use in laboratories of molecular biology for recombinant DNA experiments. Despite the existence and operation of the DNA ligases in all organisms, they show a vast variety of amino acid sequences, molecular sizes, and attributes.
  Keywords: DNA Ligases, Zinc Fingers, Biology
 • Pirhossein Koulivand* Pages 54-60
  Introduction
  Today''s management is aware of the fact that even with the implementation of total quality management and reengineering¡ organizations will not be able to systematically satisfy the conflicting goals. Comprehensive productivity management philosophy not only consists of management principles by objectives¡ total quality management and reengineering¡ but relies on the most important and most fundamental goal of societies¡ such as improving the material and spiritual welfare.
  Conclusion
  Therefore¡ the goal of productivity improvements is to maximize the use of manpower resources and facilities to the scientific methods¡ reduce production costs¡ expand markets¡ increase job opportunities¡ increase salaries as well as to improve the living standards for the benefit of employees¡ managers¡ and consumers. Finally improving productivity results in increasing employment opportunities.
  Keywords: Goals, Economics, Employment