فهرست مطالب

 • پیاپی 16 (تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/06/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صبا خسروی، سیدمحسن بنی هاشمی صفحات 9-41
  در این مقاله مفهوم آیین در فیلم سینمایی آواتار(2010) بررسی شده است. چارچوب نظری این پژوهش براساس نظریه های: 1) ارتباطات آیینی رودنبولر[1]، 2) نماد/ فرهنگ گرایی گیرتز، 3) سینمای غالب هالیوود و 4) جهانی سازی رونالد رابرتسون است.
  پرسش اصلی این است که آیین در آواتار به چه معنا و خصلت های بین فرهنگی آن کدام است. برای تحلیل داده ها از روش نشانه شناختی تصویری استفاده شده است. روش نمونه گیری، هدفمند و واحد تحلیل «صحنه» است.
  تحلیل پایانی نشان می دهد که:1) «تلفیق» در«آیین ناوی ها» به اوج می رسد. این آیین تلفیقی از آیین های هندو، بودایی، چینی، ژاپنی وآیین کابالیستی یهودی است. این تلفیق می تواند مقدمه شکل گیری یک آیین جهان ساخت غیرتوحیدی باشد. 2) علم گرایی صلح طلب روی دیگر آیین گرایی طبیعت پرست است و «سبک آیین» آواتار گونه شناسی جدیدی در سینمای هالیوود برای ایدئولوژی نرم است.3) از تحلیل سیاسی فیلم این گونه برمی آید که آواتار، نقد نرمی بر جنگ ویتنام است.
  کلیدواژگان: آواتار، آیین، جهانی سازی، سینمای هالیوود، آیین سازی، نشانه شناسی تصویری
 • اصغر فهیمی فر، مرتضی ترقی صفحات 42-80
  محدودیت زبان و ساختار تلویزیون، باعث می شود که مفاهیم مجرد و قدسی نتوانند به صورت تمام و کمال در قالب روش ها و تکنیک های بصری در تلویزیون به نمایش درآیند؛ به همین دلیل، شناخت دقیق و کامل امکانات و ابزار تلویزیون از سویی، و نیز شناخت جایگاه و موقعیت شخصیت های قدسی و معصوم از سوی دیگر، جزء مهمترین و البته ابتدایی ترین کارها در بحث حضور دین در تلویزیون می باشد.
  این مقاله سعی دارد با روش اسنادی و کتابخانه ای، ضمن واکاوی سطوح برخورد دین با تلویزیون، به دنبال کشف راه کارهایی باشد که با وجود قابل ارائه بودن با زبان تلویزیون، کمترین خدشه را به ساحت شخصیت های قدسی و معصوم که از مهمترین بخش های هر دین الهی هستند، وارد سازد. جهت دینی پیداکردن تلویزیون و نه الزاما دینی شدن آن، بازتفسیر حقایق دینی و ارائه آداپتاسیون های امروزی، بخشی از راه کارهایی است که می توان به کمک آن، از امکانات و محدودیت های زبان تلویزیون به نحو شایسته ای برای نمایش شخصیت های قدسی و معصوم استفاده کرد.
  کلیدواژگان: زبان تلویزیون، شخصیت های قدسی و معصوم، دین، ساختار تلویزیون
 • مهدی فقیهی نژاد، سیدمجتبی رضوی طوسی صفحات 81-97
  در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از درس ها و فرامین قرآن کریم، نگاه انتقادی به مبانی علم ارتباطات، به ویژه در حوزه ارتباطات انسانی، تبیین شود. در این زمینه تحقیقات بسیار کمی صورت گرفته است و نسخه دقیقی درباره نگاه به ارتباطات انسانی وجود ندارد. در نگاه قرآنی بالاترین هدف در مسئله ارتباطات توجه به خدا، رضایت او، دلدادگی و اخلاص در مقابل اوست. از این رو هرگونه ارتباطی که موجب پیدایش و تقویت پیوندهای اجتماعی برای رساندن جامعه به قرب الهی باشد، موردپسند قرآن است و هرگونه ارتباطی که موجب دوری جامعه از پرستش و عبودیت خداوند متعال شود، نکوهش شده است. بنابراین لازم است که هر نوع تماس و ارتباط بین انسان ها متناسب با هدف نهایی کل عالم، و براساس دستورات دینی و قرآنی، شکل گیرد.
  در مقاله حاضر با استفاده از روش اسنادی/ کتابخانه ای، و تکمیل نتایج حاصل از مطالعه به روش مصاحبه عمیق، سعی شده است گامی در این مسیر برداشته شود.
  کلیدواژگان: ارتباط، قرآن کریم، پیام، ارتباطات انسانی
 • صادق یزدانی، محسن اسماعیلی صفحات 98-124
  بررسی درس ها و فرامین قرآن در حوزه ارتباطات انسانی به ویژه در زمینه فعالیت های رسانه ای و تعامل رسانه ها با مخاطبان، از جمله مواردی است که کمتر به آن پرداخته شده است و نسخه دقیقی درباره شیوه های رفتاری رسانه وجود ندارد. در تحقیق حاضر تلاش شده است به بیان دستورالعمل قرآن درباره حقیقت گویی و لزوم مراعات دقیق آن در امر ارائه پیام از سوی رسانه ها پرداخته شود.
  قرآن همه پیام آورانش را به حق گویی و دوری از خیانت در امانت (پیام) توصیه کرده است و مصلحت اندیشی های بی مورد را درست نمی داند. کلام خدا و همه رسولانش بر حق استوار است و از این آموزه حتی برای رضایت عده ای و همراه شدن آنها با دین خدا، کوتاه نمی آیند. رسانه ها و صاحبانشان نباید به خاطر مصالح شخصی و گروهی و ترس از خدشه دار شدن موقعیت ظاهری اجتماعی سیاسی خود از گفتن حق چشم بپوشند و طبق هوا و هوس مردم یا گروهی خاص سخن بگویند.
  کلیدواژگان: حقیقت گرایی، مصلحت سنجی، صداقت، پیام رسان
 • محمدعلی هرمزی زاده، طاهره راستی پیشه صفحات 125-162
  این مقاله برگرفته از پژوهشی است که به بررسی روابط قبل از ازدواج دختران وپسران در سریال های تلویزیونی ایرانی پرداخته است.سوال اصلی در این پژوهش آن است که به نمایش در آمدن این روابط در سریال ها تا چه میزان با موازین شرعی و سیاست های اجرایی افق رسانه تطابق دارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش از روش تحلیل محتوا استفاده کرده ایم. حجم نمونه آماری این پژوهش2676صحنه از سریال های نرگس، دلنوازان، ترانه مادری، راه بی پایان و اشک ها و لبخندهاست.
  نتایج پژوهش نشان می دهد که در روابط پیش از ازدواج دختر و پسر در سریال های مورد بررسی، حضور دختران و پسران در مکان خلوت، لحن نامتعارف میان دختر و پسر، رفتارهای پرخاشگرانه بایکدیگر، تمسخر یکدیگر، صحبت با ناز و کرشمه، رفتارهای جلف، رفتارهای لات منشانه و لوازم زینتی آشکار دختر در برابر پسر، وجود داشته و احترام و ادب میان دختر و پسر، حجاب و پوشش اسلامی دختر در مقابل پسر، موازین شرعی در روابط دختر و پسرکاملا رعایت نشده است. درانتهای مقاله راه کارهایی برای رفع مشکلات موجود در رسانه ملی، که موثرترین رسانه داخلی کشوراست، پیشنهاد می گردد. در واقع سیمای جمهوری اسلامی می بایست با تهیه و ساخت فیلم هایی که ارائه دهنده ازدواج های اسلامی و متعادل هستند، درصدد مقابله با موج بی مبالاتی و آزادی ارتباطات نامشروع دختر و پسر باشند و با سیاست گذاری های مناسب در این زمینه، شرایط را برای بازگشت به فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: رابطه دختر وپسر قبل از ازدواج، موازین شرعی، حجاب وعفاف، سریال های تلویزیونی، افق رسانه ملی
 • آرش گودرزی صفحات 163-180
  در این مقاله دیدگاه های ابزارنگر و غیرابزارنگر به تلویزیون مورد بررسی قرار گرفته و نظرات درباره همخوان بودن تلویزیون با ماهیت دین و یا تقابل با آن تحلیل شده است. سپس متون چند مقاله درباره رابطه دین و تلویزیون مورد بررسی کیفی قرار گرفته تا به این پرسش پاسخ داده شود که در متون انتخاب شده، رابطه دین، به ویژه دین اسلام، با تلویزیون، چگونه تشریح شده است. هدف از این مقاله بررسی رابطه دین و رسانه در این متون و نسبت های آن با دیدگاه های ابزارنگر و غیرابزارنگر بوده است.
  کلیدواژگان: دین، تلویزیون، رسانه های نوین، فناوری، دیدگاه غیر ابزارنگر، سکولاریسم، دیدگاه ابزارنگر، تلویزیون دینی، جهانی شدن
 • احمد زرنگار صفحات 181-192
  نوشتار حاضر تلاش می کند تا کلید واژه های اجتماعی قرآن کریم را که به واژه المجتمع یعنی جامعه نزدیک است و ارتباط تنگاتنگی با آن دارد، مفهوم شناسی نماید و دلالت آن واژگان را بر حیات اجتماعی انسان و ارتباطات اجتماعی میان فردی و جمعی تبیین نموده و آیات شریفه مرتبط با آن واژه ها را مطرح نماید و اقوال مختلف دانشمندان علم لغت را در این باره ارائه کند.
  کلیدواژگان: قرآن، ارتباطات اجتماعی، جمع و جماعت، مفهوم شناسی
|
 • Saba Khosravi, Seyed Mohsen Banihashemi Pages 9-41
  This article explores the concept of “rituals” in the movie Avatar (2010). The theoretical framework of the research has roots in the following theories: Rothenbuhler theory of Ritual Communication, Geertz Symbol-Culturalism theory, Hollywood Cinema and Robertson Globalization theory.
  The research question is what “rituals” means in Avatar movie and what are its inter-cultural implications? The tool for collecting and analysis of data is visual semiotics. Sampling method is systematic and the unit of analysis is a “movie scene”.
  Findings reveal that:“Combination” in “Na’vi rituals” reaches its pick. These rituals are a combination of Hindu, Buda, Chinese, Japanese and Jewish Kabbalistic rituals. This combination could be a prelude to formation of awa global atheist ritual.
  Peaceful Scientism is the other face of Naturalistic ritual and the style of Avatar rituals is a new typology in Hollywood cinema for soft ideology.
  A political analysis of the film indicates that Avatar is a soft review of Vietnam War.
  Keywords: Avatar, Globalization, Hollywood, Ritualism, visual semiotics
 • Asghar Fahimifar, Morteza Taraghi Pages 42-80
  Being constrained in terms of language and structure, television could not depict abstract and sacred concepts in their entirety and in due manner through its visual techniques and capacities. Thus, adequate knowledge of television’s capacities and being aware of the status and position of sacred figures are two of the most important necessary prerequisites for the presence of religion on TV.
  Employing a documentary methodology, the present article attempts to explore the areas in which television goes against religion, and proposes practical solutions for television to expose sacred figures, i.e. key elements of any religion, with least harm to their personalities. Giving a religious direction to television and not necessarily turning it into a religious entity, reinterpretation of religious facts, and finally adaptations to current changes are some of the propositions which could be utilized in exposing sacred figures on TV, given its limitations in terms of capacities and techniques.
  Keywords: TV Language, Sacred Figures, religion, TV Structure
 • Mahdi Faghihi Nejad, Seyed Mojtaba Razavi Toosi Pages 81-97
  Using the Holy Qur’an’s lessons and canons, the present article attempts to have a critical review over the principles of Communications as a scientific field, particularly with regard to human communications. Little research has been carried out on this subject and there’s not adequate and comprehensive body of research on human communications. From a Qur’anic perspective, the most elevated goals in communications are awareness of God, His consent, loving Him and being faithful to Him. Thus, any communication aiming to develop new social bonds and reinforce current ones for making the society closer to God, is praised in the Holy Qur’an, and any communications isolating the society from worshiping God and devotion to Him, is reproached in the holy book. Therefore, any contacts and communications among human beings should be formed based on the world’s ultimate goal as well as religious and Qur’anic principles.
  The present article attempts to have a critical look at the related principles using a documentary methodology as well as deep interviews.
  Keywords: Communications, Holy Quran, Message, Human Communications
 • Sadegh Yazdani, Mohsen Esmaeili Pages 98-124
  Little research has been carried out on Qur’anic lessons and canons relating to human communications, particularly media activities and their interaction with the audiences, and there is no rigid literature on media behaviors in this regard. The present study attempts to shed lights on Qur’anic canons and principles about commitment to truthfulness in the process of conveying message via media.
  The Holy Qur’an advises all its messengers to observe truthfulness and avoid treason in conveying messages, and does not deem white lies as appropriate. God and His messengers’ words are based on truthfulness and they do not go against this tenet for persuasion of a few individuals to join religion. Media and their owners shouldn’t overlook the truth on personal accounts or fear for staining their social-political status; they have to avoid talking based on personal interests or the interests of a certain group of individuals.
  Keywords: Righteousness, Prudence, truthfulness, Messenger
 • Mohammad Ali Hormozi Zadeh, Tahereh Rasti Pisheh Pages 125-162
  The present article is based on a research examining the relationship between single boys and girls in Iranian TV series. The research question is that how much depicting such relationships in TV series complies with Islamic codes and IRIB policies. To answer this question, content analysis was used in our research. The sample body of the study consisted of 2676 scenes of the series Narges, Delnavazan, Taraneh Madari (mother song), Rahe Bipayan (endless road), Ashkha v Labkhandaha (tears and smiles).
  The findings show that in the examined series, such items as boys and girls in private places, their unusual tone of speaking, their violent behaviors towards each other, teasing each other, speaking coquettishly, tawdry conducts, villainous behaviors and girls’ ornaments, all existed, and reverence and respect between boys and girls, Islamic Hijab and dressing of girls in face of boys, religious codes in relationship between boys and girls were not observed. The article, finally, proposes solutions to such problems in the National Media, the most effective media in the country. In fact, IRIB should challenge the wave of impudence and freedom of illegitimate relationships between boys and girls by producing films and series screening moderate and Islamic marriages. By adopting appropriate policies, the media should also pave the way for restoration of genuine Iranian-Islamic culture.
  Keywords: Boys, Girls Relationship before Marriage, Religious Codes, Hijab, Chastity, TV Series, National Media Horizon
 • Arash Goudarzi Pages 163-180
  The present article examines instrumentalist and non-instrumentalist approaches to television and analyzes views on conformity between religion and television. It further carries out a qualitative analysis of the texts belonging to several papers on the relationship between religion and television and gives an answer to the question how the relationship between religion and television has been depicted in the analyzed texts. The main objective of the article is to study the relationship between religion and television in these texts using both instrumentalist and non-instrumentalist approaches.
  Keywords: religion, TV, modern media, technology, Non-instrumentalist, secularism, Instrumentalist Approach, Religious TV, Globalization
 • Ahmad Zarnegar Pages 181-192
  The present article attempts to conceptualize Qur’anic social terms close to the concept of “society” in meaning. It further explains the implications of those terms for human social life and social inter-personal communications. It, finally, introduces related Holy Verses as well as terminologists’ views in this regard.
  Keywords: Quran, Social Communications, Communications, Conceptualization