فهرست مطالب

مطالعات عملیات روانی - پیاپی 4 (زمستان 1382- بهار 1383)
 • پیاپی 4 (زمستان 1382- بهار 1383)
 • تاریخ انتشار: 1382/03/25
 • تعداد عناوین: 16
|
 • عملیات روانی امریکا در عراق پس از جنگ
  صفحه 1
  تا کنون تعاریف زیادی از عملیات روانی ارائه شده است. تعاریفی که هر کدام از منظری به اقیانوس بی انتهای نهفته در ذات انسان ها (روان) نگریسته است. اصولا عملیات روانی شیوه بیان و راه ترسیم معانی در اذهان مخاطبان است و این خود حاصل انتخاب آفریننده آن پیام است. انتخاب اینکه با چه زبانی و چگونه سخن بگوید. تدبیر عقلی وگزینش درست پیام و ابزارهای ارسال آن می تواند تاثیرگذاری پیام را افزایش دهد. پیام ارسالی طراح عملیات روانی شاید بارها و بارها در ذهن مخاطبان تکرار شود و هر بار با دوران و زمان خود تفسیر و منطبق گردد. در طی قرونی که انسان ها بر روی کره خاکی زیسته اند و به نوبت زمین را به نسل های بعد از خود سپرده اند، آنچه مبادله افکار اعصار یا دیالوگ ادوار نامیده می شود، در سایه نشانه های تاریخی و آثار به جا مانده ای که ناشناخته ها را شناسایی می کند و صدای تاریخ را به گوش آیندگان می رساند، هویدا می گردد. در واقع عنصری که در این بین خودنمایی می کند و بهانه مطالعات تاریخی می باشد، ماندگاری تاثیرات روانی است.
 • جنگ اطلاعات و عملیات روانی
  علیرضا فرشچی صفحه 2
  در این مقاله، تلاش شده است تا با توجه به انواع راهبردها و جنگ های تخصصی زیرمجموعه جنگ اطلاعات، بر نقش عملیات روانی و اهمیت آن در طیف جنگ های اطلاعاتی تاکید شود. در ادامه، افزون بر ارایه تعریف هایی از جنگ های هفت گانه اطلاعاتی و ارکان شش گانه جنگ اطلاعات، نگرش شرقی را با در نظر گرفتن نمونه چین و نگرش غربی را با در نظر گرفتن نمونه امریکا از باب تمرکز راهبردهای جنگ اطلاعات به طور اجمالی مقایسه می کنیم. سپس، عملیات روانی به عنوان عامل تاثیرگذاری بر روند ایجاد اختلال در روند تصمیم گیری در کلیه نگرش های موجود، مطرح می شود. در پایان نیز، عنصر اطلاعات را به عنوان وجه مشترک کلیه راهبردهای جنگ اطلاعات و عملیات روانی را به عنوان نوعی راهبرد در طیف طولی جنگ های اطلاعاتی بیان و بر ضرورت بومی سازی چهارچوب های راهبردی جنگ اطلاعات تاکید می کنیم.
 • زنان زندانی در ابوغریب؛ آماج شست وشوی مغزی و مسخ شخصیت
  دکتر محمدحسین الیاسی صفحه 3
  اشاره
  کم ترین نتیجه پخش تصاویر زندانیان ابوغریب برای دیگر کشورهای اسلامی (بدون توجه به انگیزه امریکایی ها از پخش آن) این است که آگاه باشند و فریب شعار اشاعه دموکراسی امریکایی را نخورند. این شعار، صرفا یک تاکتیک سیاسی است که با هدف سرکوب دولت های غیرهمسو و آزاد از آن بهره برداری می شود. مقاله حاضر از منظر روان شناختی و حقوق بشر به عملکرد امریکا در عراق نگریسته است. هر جا که منافع این کشور ایجاب کند، از هیچ ستمی بر ملت های دنیا کوتاهی نمی کند. بیان اندکی از مشکلات و مصیبت های مردم عراق پس از اشغال، این هشدار را به کشورهای مسلمان می دهد که به منظور حفظ نوامیس و آب و خاک کشور خود نباید از هیچ کوششی فروگذار کنند. حاکمیت امریکایی، دیکتاتوری گسترده ای است که در صورت هر گونه نرمش و عدم ایستادگی در مقابل آن، موجبات شرمساری چندین نسل را فراهم می کند. آنچه مسلم است چهره اصلی سربازان امریکایی، آن چیزی نیست که نظام رسانه ای دولت امریکا به تصویر می کشد؛ بلکه گوشه ای از چهره واقعی آن، حقایق تلخی است که در پیش روی شماست و باید از آن عبرت ها آموخت.
 • از عملیات روانی تا جنگ ذهنی؛ روان شناسی پیروزی
  پل.ئی.ولی، مایکل.ا.اکینو ترجمه: محسن نصر اصفهانی صفحه 4
  اشاره
  عملیات روانی امریکا پس از شکست سنگین در تجاوز به ویتنام دچار نوعی سردرگمی شد. بنابراین کارشناسان عملیات روانی این کشور در مورد ماهیت عملیات روانی و کارآیی آن در صحنه نبرد دچار تردید شدند. این مقاله نخستین بار در سال 1980 به طور علمی به نقد و بررسی کارآیی این علم پرداخت. نکته قابل توجه این است که نویسنده صرفا عملیات روانی تاکتیکی را مدنظر داشته و از سطوح عملیاتی و استراتژیک این رشته غافل بوده، در نتیجه از این دو سطح با نام جنگ ذهنی یاد کرده است. البته پیشنهاد نویسنده مبنی بر انتخاب جنگ ذهنی محتوای عملیات روانی را نفی نمی کند. یعنی عملیات روانی به دنبال تغییر افکار، نگرش ها و باورهای افراد خودی، بی طرف و دشمن است؛ بنابراین، می توان گفت عملیات روانی همان جنگ ذهنی است البته با گستره ای وسیع تر، یعنی هم در سطح تاکتیک و هم در سطح استراتژیک. اگرچه صاحب نظران جدید پیشنهاد داده اند که به جای جنگ ذهنی از کنترل ذهن و یا مدیریت ادراکی استفاده شود، لیکن با تجزیه و تحلیل این دو حوزه باز مشاهده می شود که عملیات روانی به مراتب گستره ای بیش از این دو حوزه دارد. امروزه، سازمان عملیات روانی امریکا به صورت تشکیلاتی در سازمان های نظامی و غیرنظامی شناخته شده است و صاحب نظران این رشته نیز، معادل Mind war را به عنوان یک علم مستقل از عملیات روانی نپذیرفته اند. این مقاله با نگاهی انتقادی به نقد و بررسی کارکرد دستگاه عملیات روانی امریکا به ویژه پس از جنگ ویتنام می پردازد.
 • نگاهی گذرا به محورهای القایی عملیات روانی امریکا در فیلم دستگیری صدام
  بهروز اثباتی صفحه 5
  اشاره
  چگونگی اعلام خبر دستگیری صدام توسط نظامیان امریکایی در بیست و چهارم آذرماه هشتاد و دو بر اساس یک روند تبلیغاتی برنامه ریزی شده و استفاده از ساز و کارهای رسانه ای غرب سازماندهی شده بود. امریکایی ها، در این سناریوی تبلیغاتی با استفاده از روش های مختلف سعی در القاء یاس و ناامیدی داشتند تا از این رهیافت، بستر لازم را برای ادامه حضور نظامی خود در عراق فراهم کنند. ارائه برآوردهای غلط از توانایی فداییان صدام و سایر نیروهای درگیر در جنگ، تنها در راستای توجیه حضور نظامی امریکا در عراق صورت می گیرد و این در حالی است که عدم استقرار نظامیان امریکایی شاید ساده ترین راه حل برای کاهش درگیری های موجود در عراق باشد. این مقاله ضمن بررسی روند شکل گیری دستگیری صدام پس از سقوط بغداد، به تفصیل اهداف تبلیغات نیروهای اشغال گر در نحوه القای پیام دستگیری صدام را بررسی و تجزیه و تحلیل می کند و در پایان به انواع فنون تولید این فیلم در طراحی صحنه، نور و... و ایفای نقش صدام در این سناریو اشاره می نماید.
 • اهداف و منافع ایالات متحده از اجرای عملیات روانی در عراق
  عبدالرضا همدانی صفحه 6
  اشاره
  امریکا پس از یک سال اشغال عراق علیرغم موفقیت اولیه در سقوط رژیم بعث در مرحله عملیات روانی تحکیمی (پس از اشغال) با شکست مواجه شده است. امروزه اقناع افکار عمومی مردم عراق در سایه اشغال و شکنجه مردم آن از پایه سستی برخوردار است. در حال حاضر، موقعیت دولت امریکا در برابر افکار عمومی مردم عراق از موضع منتقد به موضع پاسخ گو تغییر یافته است؛ بنابراین، شکست عملیات روانی تحکیمی در عراق در این مرحله امری بدیهی به نظر می رسد. در مقاله حاضر، نویسنده در ابتدا واحدهای عملیات روانی ارتش امریکا را معرفی می کند و سپس به مطالعه فعالیت های انجام شده برای تاثیرگذاری روانی بر مردم عراق می پردازد و در پایان دست آوردها و ناکامی های روانی امریکا را در عرصه عراق مورد مطالعه قرار می دهد.
  کلیدواژگان: عملیات روانی، دست آوردهای روانی، ناکامی های روانی، متقاعدسازی، ادراک
 • انتخاب رسانه در عملیات روانی
  ترجمه: پریسا کریمی نیا صفحه 7
  اشاره
  یکی از پیچیده ترین گام ها در فرآیند عملیات روانی انتخاب رسانه است. پیام عملیات روانی با هدف تاثیرگذاری بر مخاطب انتخاب و طراحی می شود. بنابراین، انتخاب رسانه مناسب برای ارسال پیام به گیرنده پیام، نیز مستلزم دقت فراوان است. کارشناسان عملیات روانی با نگرشی منظم و با توجه به ویژگی های جامعه هدف و مخاطب آن، رسانه خود را انتخاب می کنند. در فرآیند انتخاب رسانه توجه به عناصر فرهنگ و آداب و رسوم مخاطبان اهمیت بسیاری دارد. بدیهی است استفاده از اعلامیه در جامعه ای که تعداد افراد بی سواد آن زیاد است چندان کارآیی ندارد. کارشناسان عملیات روانی باید ویژگی های جغرافیایی، روانی، قومی و... جامعه هدف را مدنظر قرار دهند. در این مقاله سعی شده است شرایط و ویژگی های لازم برای انتخاب رسانه به منظور استفاده طراحان عملیات روانی معرفی گردد تا دست کم یک دستورالعمل گویا و مختصر برای آنها فراهم شود.
 • لابی یهود و سینمای امریکا
  آرمین امینی صفحه 8
  اشاره
  یکی از ابزارها در مقوله عملیات روانی، رسانه های دیداری- شنیداری است که برای تاثیرگذاری بر ادراک مخاطب از آن استفاده فراوان می شود. در این زمینه، نوشتار حاضر می کوشد فیلم های تاثیرگذار روانی- اجتماعی تولید شده در سینمای امریکا را که به ذهنیت پردازی ویژه در بینندگان بر اساس اهداف از پیش تعیین شده رژیم صهیونیستی می پردازد، مورد بررسی قرار دهد.
 • عملیات روانی در پاناما عملیات دلیل شروع
  ترجمه: مجید خادمی صفحه 9
  اشاره
  در سال 1367، نیروهای امریکایی در پی اوج گیری اختلاف بین این کشور و دولت پاناما برای سیطره بر منطقه استراتژیک کانال پاناما آن کشور را به بهانه صدور مواد مخدر، همکاری با قاچاقچیان مواد مخدر و... هدف حمله نظامی قرار دادند. امریکا زمانی که از روی کار آمدن رئیس جمهور وابسته به خود در آن کشور ناامید شد با تهاجم سنگین نظامی، کشور کوچک و فقیر پاناما را اشغال و از طریق عملیات روانی این روند را تسریع نمود. مقاله حاضر اشغال پاناما را از منظر کارکرد عملیات روانی امریکا مورد بررسی قرار می دهد و سعی دارد شیوه های به کار گرفته شده توسط این کشور را به تصویر بکشد. شاید بتوان گفت عملیات پاناما نخستین عملیات روانی موفق امریکا پس از شکست سنگین در ویتنام بود که در احیاء مجدد ساختار عملیات روانی این کشور بسیار موثر واقع شد. حضور گردان های عملیات روانی عملیات سپر صحرا و توفان صحرا از جمله نتایج اولیه موفقیت آمیز این عملیات بود.
 • عراق و ویتنام؛ روان شناسی جنگ
  دانیل اسمیت ترجمه: دکتر سعید میرترابی صفحه 10
  اشاره
  در سپیده دم 29 اسفندماه 1381، ارتش امریکا به دومین معرکه نظامی خود در قرن بیست ویکم وارد شد. در این نبرد نابرابر، نیروهای امریکایی با بهره گیری از فناوری برتر، بر ارتش صدام پیروز شدند اما این پیروزی دیر زمانی نپایید. ساختار روانی مردم عراق و زمینه های تاریخی این کشور، موج حرکت های خودجوش و مردی را علیه نیروهای اشغالگر به راه انداخت. هرچند در آغاز، مردم عراق از سقوط دیکتاتور بغداد خوشحال بودند اما تمایل به داشتن حکومتی مستقل و نظامی مردم سالار آنها را همانند دوران مبارزه علیه انگلیسی ها به حرکت درآورد و عرصه را بر اشغالگران تنگ کرد. مقاله حاضر، شباهت ها و تفاوت های ساختاری و روانی دو نبرد اشغال گرایانه امریکا را در ویتنام و عراق بررسی می کند. هر چند این مقایسه در برخی مواضع خالی از اشکال نیست ولی تاکید نویسنده بر زمینه های ظهور ویتنامی جدید در قرن بیست ویکم به دلیل رفتار نابهنجار امریکایی ها شایان توجه است.
 • تاثیر عوامل ذهنی بر شکل گیری راهبردهای سیاسی و نظامی امریکا
  مجید عباسی اشلقی صفحه 11
  اشاره
  سیاست ایالات متحده برای اقناع افکار عمومی این کشور بیشتر بر اسطوره سازی و ایجاد مفاهیم ذهنی- روان شناختی استوار است. در این تبلیغات خودستایانه، مردم و دولت امریکا، دولت برتر و منتخب خداوند برای رهبری جهان معرفی می شوند. دولت امریکا در تبلیغات خود، تمدن ایالات متحده و مردمان آن را خیر و دشمنان آن را شر معرفی می کند؛ بنابراین، نبرد خود را جنگ بین ظلمت و روشنایی می داند و برای استیلای این فرهنگ برتر از هیچ کوششی دریغ نمی کند. باور یک امریکایی از فرهنگ عالی تر و برتر خود، او را برای استیلای این فرهنگ، از اقدام به هیچ عملی باز نمی دارد؛ بنابراین، تجاوز و تعدی به دیگر کشورها، فرهنگ ها و ارزش های غیرامریکایی در نزد او عملی درست و بهنجار تلقی می شود. مقاله حاضر، به بررسی زیرساخت های ذهنی و روانی مردم و سردمداران این کشور می پردازد و شالوده روانی حاکم بر جامعه امریکا را- که بر استراتژی آن کشور نیز حاکم است- تشریح می کند، هر چند که سعی شده است در بیان ارزش های امریکایی، از بیان مواردی که با ارزش های ما ناسازگار است، خودداری شود.
 • استراتژی امریکا در جنگ های رسانه ای
  ادوارد کافمن ترجمه: نادعلی بای، فاطمه رضایی خاچکی صفحه 12
  اشاره
  پس از فروپاشی بلوک شرق در اواخر قرن بیستم، قرن بیست ویکم نیز در حال تحول است. دیگر زمان انباشت جزیی و دایم چرخه ها و روندهای اطلاعاتی به سر آمده است. اکنون، شاید به قلمرو حقیقی رسانه ها در قرن بیست ویکم وارد شده ایم. در زمان حاضر، رسانه ها بیش از گذشته به کارکرد خود ادامه می دهند، اما انباشته بی وقفه اطلاعات در جهان غرب، به ویژه امریکا و موفقیت های نسبی آنان، زمینه های زوال خود را همچون فرجام تاریخی شرق فراهم می کند. در واقع، می توان تصور کرد که سقوط بلوک شرق زمینه های سقوط نظام غرب را نیز آماده کرد و بدین دلیل، غرب نیز دیگر نخواهد توانست موفقیت های پی درپی خود را در قرن حاضر ادامه دهد. مقاله حاضر، استراتژی جنگ رسانه ای امریکا علیه کشورهای مستقل و غیر هم سو با سیاست های این کشور را در قرن حاضر بررسی می کند. همچنین، به شناسایی استراتژی رسانه ای امریکا و چگونگی مقابله با تهدیدهای رسانه ای علیه این کشور و افزایش توان رسانه ای آن می پردازد و با نحوه ارائه برنامه های رادیویی و ساختار و سازمان رسانه های دولتی امریکا آشنا می کند. سپس به ذکر فنون به کار گرفته شده از سوی رسانه های دولتی امریکا، از جمله محاصره رادیویی یوگسلاوی سابق می پردازد و با توجه به منطقه بحرانی خاورمیانه، به سرمایه گذاری ویژه این کشور در خاورمیانه- به خصوص روی نسل جوان- اشاره می کند. باید یادآور شد این سرمایه گذاری در راستای منافع ملی امریکا و با هدف استحاله فرهنگی جوامع و جوانان مسلمان خاورمیانه طرح ریزی شده است. در پایان، با یاد آوری فرصت های رسانه ای جدید، مانند اینترنت، ماهواره و... برای چگونگی مقابله با کشورهای مخالف و غیر هم سو با سیاست های امریکا در آینده راه کارهایی را پیشنهاد می دهد. باید یادآور شد که نخستین و اساسی ترین راهبرد اجرایی دولت امریکا ارسال اطلاعات مطلوب این دولت به سوی جوامع هدف است. با توجه به این که نویسنده منطقه خاورمیانه را از مناطق بحرانی می داند، برنامه ریزی جنگ رسانه ای ویژه ای را برای این منطقه پس از حادثه 11 سپتامبر پیشنهاد می دهد. انعکاس این مقاله در فصلنامه عملیات روانی برای آشنایی طراحان و مسئولان رسانه ای کشور با استراتژی جنگ رسانه ای امریکا در جهان، به ویژه منطقه خاورمیانه است تا از این طریق، راه کار عملی مبارزه با این پدیده، که محیط امنیت ملی و فضای ژئو کالچر را اشغال می کند، ارائه می شود.
 • معرفی کتاب روان از هم گسیخته (روان شناسی سیاسی امریکا)
  صفحه 13
  معرفی: حسین قربانی
  نام کتاب: النفس المفککه (سیکو لوجیه السیاسه الامیرکیه )
  نویسنده: دکتر محمد احمدالنابلسی
  ناشر: مرکز مطالعات روانی (لبنان)
  تعداد صفحه: 305 صفحه- 20004
 • عملیات روانی و نحوه برخورد با شورشیان تسلیمی
  حجت الله مرادی، مجید علیزاده صفحه 14
  در مقاله حاضر ضمن بررسی تعریف شورشگر از دیدگاه نویسندگان مختلف به نحوه بازپروری شورشیان تسلیمی در یک فرآیند علمی با کمک عملیات روانی می پردازیم. فرآیند بازپروری با رویکرد جذبی شورشیان از آن جهت اهمیت دارد که کشتن یک شورشی تنها دارای یک امتیاز است اما با پیوستن آن فرد به شما دو امتیاز به دست می آید یک نفر از سازمان رزم شورشیان کاسته می شود و یکی از نفرات آنها به شما می پیوندد و حداکثر ظرفیت مورد انتظار حاصل می شود. در پایان این مقاله توصیه هایی برای بازپروری این افراد و نحوه کمک به خانواده آنها و جداسازی آنها از جمع شورشیان به منظور کاهش توان نظامی نیروهای شورشگر ارائه می شود.
  کلیدواژگان: شورش، شوشگر، عملیات روانی، شورشیان تسلیمی، عملیات بازپروری
 • عملیات روانی در عراق؛ عملیات 2003
  هربرت ا. فریدمن ترجمه: مهدی حبیب الهی صفحه 15
  اشاره
  عملکرد دستگاه عملیات روانی امریکا در جنگ سلطه بر پایه تخریب روحیه نظامیان و عموم مردم عراق استوار شده بود تا کنون توسط نویسندگان بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است. آنچه محل تامل است، استفاده فراوان دولت امریکا از اعلامیه های عملیات روانی است. بنابر اطلاعات آشکار، این کشور در یک سال قبل از اشغال عراق 36 میلیون اعلامیه بر روی عراق پرتاب کرده است. این حجم پرتاب اعلامیه موید آن است که دولت امریکا با یک نقشه از پیش طراحی شده و در راستای اهداف عملیات روانی خود با طرح وجود سلاح های کشتار جمعی و همکاری با تروریست ها عملا به دنبال زمینه سازی برای حمله به این کشور بوده است. چه آنکه پس از اشغال عراق از یافتن سلاح های کشتار جمعی در عراق مایوس شد و همگان دریافتند طرح این مباحث نوعی عملیات روانی برپایه ایجاد وحشت بوده است تا از این طریق در جامعه بین المللی علیه عراق همگرایی ایجاد نماید. بنابر مطالعات اخیر، حمله به عراق حاصل مطالعات نظامیان امریکایی پس از پایان جنگ دوم خلیج فارس بوده است. برای تایید این ادعا کافی است نگاهی کوتاه به محل های پرتاب اعلامیه بر روی عراق بیندازیم. مشاهده می شود که امریکا دقیقا از محل هایی که در طراحی نظامی برای حمله به شهر عراق استفاده خواهد شد در طول یک سال مانده به آغاز عملیات اقدام به پرتاب اعلامیه و فروپاشی نظام روانی مردم عراق و نظامیان آن کشور می کند. بنابراین با پرتاب اعلامیه برروی معبرهای احتمالی، می توان گفت امریکا قبل از شروع حمله نظامی با پرتاب گلوله های کاغذی روح و روان مردم عراق را مورد هدف قرار داده و زمینه را برای اشغال آن کشور فراهم کرد. امروز پس از گذشت بیش از یک سال از سقوط صدام سوال این است که رژیم امریکا به کدام یک از وعده های خود در اعلامیه ها عمل کرده است آیا آزادی، رفاه و امنیت وعده داده شده محقق شده است؟ آنچه در پیش روی دارید حاصل تلاش فریدمن سرهنگ بازنشسته ارتش امریکا در زمینه معرفی اعلامیه های پرتابی بر روی عراق می باشد. انعکاس این اعلامیه ها در فصلنامه عملیات روانی به منظور آشنایی طراحان عملیات روانی با روند طراحی و پرتاب اعلامیه و مراحل فنی و محتوایی است تا از این طریق با فرایند طراحی این اوراق آشنا شده و هم با نحوه آسیب پذیری جامعه عراق و نحوه تاکید بر روی نقاط ضعیف رژیم بعث آشنا شویم.
 • عملیات روانی امریکا در جنگ افغانستان
  فاطمه رضایی خاچکی صفحه 16
  اشاره
  عملیات روانی امریکا بر ضد دولت طالبان بلافاصله پس از حادثه 11 سپتامبر آغاز شد. در نخستین ساعات برخورد هواپیماهای مسافربری به برج های دو قلوی تجارت جهانی، دولت امریکا، از این حادثه به جنگ بین اسلام و مسیحیت تعبیر کرد. بوش پسر با به کار بردن عبارت جنگ صلیبی این اتهام را به تمام جهان اسلام نسبت داد، سپس برای اصلاح این اشتباه استراتژیک، هدف خود را مبارزه با تروریسم به ویژه بن لادن و دولت حامی آن، طالبان، اعلام کرد. هر چند از نظر نظامی تصرف افغانستان برای امریکا هدف استراتژیک و مهمی نبود ولی برای جبران صدمات ناشی از حملات 11 سپتامبر و به منظور ترمیم غرور شکسته امریکایی ها در نخسین گام این به اصطلاح مبارزه، افغانستان هدف ساده و راحتی بود. آنها با حمله روانی شدیدی که تقریبا دو ماه طول کشید روان مردم افغانستان را از طریق انواع ابزارهای عملیات روانی مانند اعلامیه، رادیو و تطمیع بزرگان قبایل و... مورد هجوم قرار دادند. گر چه ساختار فرهنگی افغانستان امکان اجرای برخی از عملیات های روانی را به امریکایی ها نمی داد ولی آنها با استفاده فراوان از اعلامیه و رادیو و بهره برداری روانی از تجهیزات مدرن نظامی، زمینه سقوط رژیم طالبان را فراهم کردند. مقاله حاضر به بررسی نقاط ضعف و قوت عملیات روانی امریکا در افغانستان به صورت خلاصه می پردازد.