فهرست مطالب

صنعت نسوز - پیاپی 7 (بهار 1396)
 • پیاپی 7 (بهار 1396)
 • 108 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/03/25
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سخن روز
  صفحه 10
 • مقاله مروری
 • نگرشی بر سیلیکات های منیزیم / درآمدی بر فورستریت
  عباس رمضانی صفحه 12
 • گزارش صنعتی
 • صنعت فولاد در آلمان - روندهایی در فناوری فولاد تمیز و مهندسی دیرگداز
  محمدحمید وکیل نژاد، محسن امین صفحه 32
 • مقاله ترجمه
 • مدلسازی آسیب های ترمومکانیکی پوسته فولادی پاتیل در طول زمان کارکرد
  یانگ لی، لیونیل ریبالت صفحه 42
 • مقاله مروری
 • جرم های خشک کوبیدنی و نحوه اجرای آن ها
  ترجمه: مهندس آرش نظری صفحه 51
 • مقاله مدیریتی
 • بررسی تاثیر نوآوری استراتژیک بر عملکرد محصول جدید با توجه به نقش میانجی دو سوتوانی سازمانی
  علی کرباسی، مهندس ستاره مسیبی صفحه 65
 • منتخبی از رویدادها
 • مرور اجمالی بر آلومینا سیلیکات ها، گرافیت و آنتی اکسیدان ها
  صفحه 73
 • معرفی کتاب
  صفحه 78
 • مقاله پژوهشی
 • رابطه اصلاح شده شرر برای تخمین دقیق تر اندازه نانوکریستالیت با استفاده از پراش پرتو ایکس
  احمد منشی، محمدرضا فروغی، محمدرضا منشی صفحه 80
 • رویدادهای ملی و بین المللی در زمینه سارمیک ها و مواد نسوز
  صفحه 87
 • مصاحبه ها
 • مصاحبه با مهندس احمدرضا بخشایی
  صفحه 98
 • مصاحبه با دکتر سروش فولادچی
  صفحه 102
 • مصاحبه با مهندس علی شفیق
  صفحه 105
 • شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه صنعت نسوز
  صفحه 108