فهرست مطالب

 • پیاپی 19 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/31
 • تعداد عناوین: 10
|
 • باقر حسامی عزیزی، محمدتقی گیلک حکیم آبادی *، نازنین اختیاری صفحات 7-30
  فقر پدیده نا به هنجار است. برای امحای فقر از جامعه، باید سیاست های مناسبی اتخاذ شود. بنابراین یکی از اهداف اساسی دولت ها این است که مردم به مقدار کافی از خدمات رفاهی منتفع گردند. فعالیت های بازار و دولت در راستای زدودن کامل فقر و تعدیل نابرابری کافی نیست. مردم به طور انفرادی و یا در قالب نهادهای خیریه و غیرانتفاعی و سازمان های غیر دولتی می توانند به هم نوعان خود یاری رسانده و محیط اجتماع را برای خود و دیگران لذت بخش کنند.حس نوع دوستی و برادری دراجتماع شاید از مهم ترین انگیزه ی ایجاد موسسات غیر انتفاعی بوده است که در شرایط بحرانی روند رو به افزایش پیدا می کند. در این تحقیق عوامل موثر بر کمک های خیریه در22 استان منتخب کشور از سال 1384 تا 1393 با استفاده از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت بررسی شده است. نتایج تحقیق بر این دلالت دارد که درآمد خانوار تاثیر مثبت و معنادار و سن سرپرست و بعد خانوار تاثیر منفی و معنادار بر کمک های خیریه داشته است.
  کلیدواژگان: کمک های خیریه، انفاق، صدقه، داده های تابلویی
 • هدایت حسین زاده * صفحات 31-51
  اولین سودی که بانک ها از ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی می برند نام تجاری بهتر (برند) و توانایی پاسخگویی بهتر به خواسته های مشتریانش هست. بانک هایی که چنین سرویس هایی را ارائه می دهند به عنوان رهبران پیاده سازی تکنولوژی در فضای کسب و کار شناخته می شوند. هدف اصلی این رهبران به حداکثر رساندن سود برای صاحبان و ذینفعان می باشد. از دیدگاه بانک ها، بانکداری الکترونیکی یعنی معاملات بسیار کم هزینه در مقایسه با بانکداری سنتی است. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک های سپه در استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای تحلیل داده ها از روش تلفیقی (پنل دیتا) و بازه زمانی 1383 تا 1393 استفاده شده است. متغیر وابسته مورد استفاده در این تحقیق بازدهی دارایی است که از نسبت سود بانک به دارایی های بانک حاصل شده است و معیاری برای سودآوری و تلاش مدیران بانک ها در سودآوری است. متغیرهای توضیحی نیز عبارت است از دستگاه های خودپرداز که معیار اصلی بانکداری الکترونیکی است، کارت های اعتباری، دستگاههای رمزساز و سهم بازار که از نسبت سپرده های بانک به کل سپرده های بانک های منتخب حاصل شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که دستگاه های خودپرداز و سهم بازار اثر مثبت و کارت های اعتباری صادر شده از سوی بانک سپه اثر منفی بر سودآوری بانک سپه در استان آذربایجان شرقی می گذارد
  کلیدواژگان: بازدهی دارایی، سهم بازار، فناوری اطلاعات و ارتباطات، پنل دیتا، بانکداری الکترونیکی
 • فاطمه پاسبان *، میلاد روحی صفحات 53-68
  بانک ها وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز پس اندازهای مردم و واسطه گری، تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم مالی است. در این مقاله به بررسی عوامل موثر برجذب سپرده در سیستم بانکی پرداخته شده است و برخلاف مطالعات گذشته بررسی بر روی کل سیستم بانکی
  می باشد و محدود به یک بانک یا موسسه خاص نمی باشد همچنین منبع کلیه اطلاعات آمارهای بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد و مقطع مطالعه دوره زمانی سال های 1389-1363 بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری(ARDL) به بررسی رابطه میان منابع سیستم بانکی و عوامل موثر نظیر نرخ تورم، درآمد سرانه ملی، نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت سکه، شاخص مسکن اجاره ای میزان جمعیت پرداخته شده است و نتایج نشان داد که همه عوامل تاثیر معنا دار داشته واولویت تاثیرگذاری بر حجم سپرده های بانکی به ترتیب مربوط به نرخ ارز، سکه، درآمد سرانه، جمعیت و نرخ تورم می باشد.
  کلیدواژگان: منابع بانکی، تورم
 • حسین میثمی * صفحات 69-98
  با توجه به اینکه عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین در سایر کشورها با استفاده از خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، امکان استفاده از آن در چارچوب اسلامی وجود ندارد. براین اساس، محققین بانکداری اسلامی تلاش کرده اند تا ابزارهای جایگزینی را جهت اجرای عملیات بازار باز در چهارچوب شرعی پیشنهاد کنند. این تحقیق تلاش می کند تا به روش تحلیلی- توصیفی به آسیب شناسی فقهی و اقتصادی ابزارهای مذکور بپردازد. در این پژوهش، ابزارها در دو گروه مورد ارزیابی و نقد واقع می شوند. گروه اول ابزارهایی است که توسط برخی از پژوهشگران طراحی شده، اما در عمل مورد استفاده واقع نشده اند (مانند صکوک اجاره طلای بانک مرکزی). گروه دوم نیز ابزارهایی هستند که در عمل در کشورهای مختلف تجربه شده اند.
  یافته های این تحقیق نشان می دهد که اکثر ابزارهای پیشنهادی توسط محققین در ایران و سایر کشورها، توانایی تامین همزمان معیارهای فقهی و اقتصادی را ندارند. علاوه بر این، تجارب کشورهای اسلامی در طراحی و استفاده از ابزارهای جایگزین اسلامی جهت عملیات بازار باز چندان قابل توجه نبوده و نقدهای زیادی به آن ها وارد است. با توجه به یافته های این پژوهش، به نظر می رسد مسئله طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست گذاری پولی (بانکداری مرکزی اسلامی) از موضوعات جدید در دانش بانکداری اسلامی به حساب آمده و لازم است در آینده بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران واقع شود.
  کلیدواژگان: عملیات بازار باز، سیاست گذاری پولی، بانکداری مرکزی، بانکداری بدون ربا، صکوک
 • زهرا گواهی *، زهرا رباطی صفحات 99-124
  یک قرارداد در فضای مجازی پس از برقراری ارتباط موثر تجاری و توافق کلی بین فروشنده و خریدار شکل می گیرد، در مسیر انعقاد قرارداد الکترونیکی، برخی از مسائل فقهی وحقوقی چون شیوه انحلال آن، که اصطلاحا حق فسخ یا خیار نامیده می شود، مطرح می گردد. بنابراین صحبت از نظام قرارداد در بستر الکترونیک و اصلاح آن منوط است به پیاده سازی نظام گسترده تر فقه اسلامی و اجرای حق خیارات، و تا زمانی که زیرساخت های فضای مجازی در قالب فقهی اصلاح و بازنگری نشوند، مشکلات باقی خواهند ماند. یکی از مسایلی که در قانون تجارت الکترونیکی مورد بی مهری قرار گرفته و با وجود کاربردهای ارزنده آن در زمینه فقه و قانون مدنی در این قانون لحاظ نشده است، مسائل مربوط به مبحث خیارات می باشد و از آن جا که قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی منعقد می گردد، شاید در وهله اول به نظر آید که شیوه ظهور خیارات از نظر ماهوی با خیارات فقهی متفاوت است، ولی پس از بررسی و مطالعه در این تحقیق به این نتیجه رهنمود می گردیم که تنها تفاوت خیارات مطرح در فضای مجازی و خیارات فقهی، از نظر شکلی بوده و تاثیری بر نحوه اعمال خیارات و احکام کلی آن ندارد.
  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، قرارداد الکترونیک، خیارات، فقه
 • حبیب نوری احمد آبادی * صفحات 125-145
  هر چند بانکداری اسلامی در تئوری دارای مزیت های فراوانی است ولی این گونه اظهار می شود که در عمل نتوانسته به مزیت های خود دست یابد. یکی از مهم ترین دلایلی که برای عدم دست یابی بانکداری اسلامی به این مزیت ها عنوان می شود، هزینه های بالای نظارت و کنترل مرتبط با قراردادهای مشارکتی است. با این استدلال که این هزینه ها ناشی از وجود پدیده اطلاعات نامتقارن در این گونه قراردادها است، که اجرای آن ها را برای بانک با بی صرفگی همراه می کند. در این مقاله، ضمن تبیین چگونکی کارکرد اطلاعات نامتقارن در عقود مشارکتی مفید و مقرون به صرفه بودن استفاده از قراردادهای مشارکتی برای بانک ها؛ علی رغم هزینه بر بودن اجرای آن ها؛ بر محورهای چهارگانه؛ وجود فعالیت های نظارت محور مشابه، محدودیت قراردادهای وامی یا قرض با بهره، مزیت های قراردادهای مشارکتی، امکان کاهش اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که هزینه های نظارت بر قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی قابل توجیه است و لذا اجرا و توسعه این نوع عقود، بانکداری اسلامی را با موانع عمده ای مواجه نمی سازد.
  کلیدواژگان: بانکداری اسلامی، قراردادهای مشارکتی، هزینه های نظارت و کنترل، اطلاعات نامتقارن
 • کامران ندری *، سعید سید حسین زاده یزدی، بهنام نباتی پابندی صفحات 147-179
  ظاهر فعالیت های بانک های اسلامی، به ویژه فعالیت های اعتباری آن ها نشان می دهد که این بانک ها درگیر ریسک هایی بیش از ریسک های متداول در بانک های متعارف هستند؛ چرا که ماهیت اصلی عقود اسلامی اقتضای تعامل طرفین را دارد و طبعا ریسک بانک اسلامی نیز در این نوع فعالیت بیشتر است. وجود ریسک های ناشی از ورود بانک به فضایی استراتژیک و نیاز به اطلاع از آنچه گیرنده تسهیلات می داند و انجام می دهد، عملا باعث معلق ماندن اجرای واقعی عقود اسلامی در نظام بانکی فعلی شده و در واقع بانک برای چنین تعاملی ترجیح می دهد به طور غیررسمی به قرض ربوی بازگشت کرده و یا با افزایش بنگاه داری، شمولیت مالی را کاهش دهد. مساله ریسک های خاص بانکی در ایران، یک مساله مبنایی بوده و ریشه در ساختار خاص بانکداری بدون ربا دارد و لذا اساسا باید یک راهکار کلی و مبنایی برای آن ارائه شود؛ به عبارت دیگر باید معماری دیگری از بانکداری ارائه کرد به طوری که متناسب با ماهیت عقود اسلامی و اهداف آن ها باشد و ضمن اجرای حقیقی عقود اسلامی با ریسک های کمتری نیز مواجه گردد. این پژوهش ضمن بررسی انواع ریسک ها در دو نوع بانکداری متعارف و بدون ربا، تحلیلی از جایگاه و نقش ریسک در بانکداری بدون ربا و اهمیت پوشش آن ها ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: ریسک بانکی، بانکداری بدون ربا، عقود اسلامی
 • سید محمد تقی پورمقیم * صفحات 181-196
  سپرده های سرمایه گذاری در بانک ها، یکی از انواع سپرده ها در نظام بانکداری بدون ربا در ایران است که مدت ها در نظام حقوقی کشور با خلا قانونی مواجه بوده است. درقانون مدنی جز یک ماده در عقد مضاربه، مقرراتی در مورد قراردادهای سپرده سرمایه گذاری دیده نمی شد تا در نهایت در سال1362، قانون بانکی بدون ربا قراردادهای سپرده گذاری را به دو دسته قرض الحسنه و مدت دار تقسیم نمود اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که در تبصره ماده 3 قانون مذکور از سپرده گذاری مدت دار تحت عنوان وکالت یادشده است اما اوصاف این قرارداد تحت شمول مقررات عقد وکالت قرار نمی گیرد.مقاله حاضر سعی در تبیین ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری دارد. از این رو نخست تلاش شده است تا خصوصیات این سپرده ها مشخص شده و سپس سپرده های سرمایه گذاری با عقود معین مقایسه گردد. در نهایت ضمن تبیین ماهیت حقوقی این سپرده ها، راهکارهایی جهت تطبیق این سپرده ها با شرایط روز اقتصاد مطرح گردیده است. مقاله حاضر سعی در تبیین ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری دارد. از این رو نخست تلاش شده است تا خصوصیات این سپرده ها مشخص شده و سپس سپرده های سرمایه گذاری با عقود معین مقایسه گردد. در نهایت ضمن تبیین ماهیت حقوقی این سپرده ها، راهکارهایی جهت تطبیق این سپرده ها با شرایط روز اقتصاد مطرح گردیده است.
  کلیدواژگان: سپرده های سرمایه گذاری، ماهیت حقوقی، بانکداری بدون ربا، عقود معین
 • منا جوزی زاده *، ناصر یزدانی، محمدجواد شیخ صفحات 197-227
  قرض الحسنه نوع خاصی از قرض است. اگرچه قرض الحسنه از جهت فقهی و حقوقی تحت عقد قرض مطرح می شود و همان احکام را دارد، تحقق آن شرایط خاصی دارد که آن را از دیگر موارد قرض جدا می کند. این شرایط عبارتند از نیازمند بودن وام گیرنده و انگیزه های معنوی و آخرتی قرض دهنده. تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا نقطه عطف قرض الحسنه در ایران بود. «گسترش قرض الحسنه از طریق جذب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و تجهیزات این منابع با هدف تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری است» یکی از وظایف نظام بانکی است. در پژوهش حاضرضمن بیان برخی مبانی قرض الحسنه، تعاریف و مفاهیم پژوهش بیان گشته است. با تقسیم بندی پژوهش های صورت گرفته در 5 دسته ی مجزا، شرح فعالیت و نتایج آن ها مورد بررسی قرار گرفت. در پایان براساس مطالعات صورت گرفته سعی بر آن شد که برخی از نقاطی که در بحث قرض الحسنه مغفول واقع شده است به اختصار بیان گردد. از جمله این نقاط، عدم سواد کافی فقهی نویسندگان، عدم توجه کافی به منابع اصلی اصول قرض الحسنه (اهل بیت و قرآن)، عدم توجه به نقاط ضعف موجود در ساختار بانکداری اسلامی کشور در رابطه با قرض الحسنه، وجود نگاه صرفا معیشتی به مسئله قرض الحسنه، عدم وجود پژوهش های کمی در مقوله ی قرض الحسنه، فقدان پژوهش های متمرکز بر زیر ساخت های قرض الحسنه می باشد
  کلیدواژگان: قرض الحسنه، بانکداری قرض الحسنه، صندوق قرض الحسنه، سپرده قرض الحسنه
 • علی اصغر هادوی نیا *، بهنام عرب بافرانی صفحات 229-247
  یکی از آموزه هایی که در اسلام بر آن تاکید فراوان شده، مسئله قرض و قرض الحسنه می باشد. از طرفی قرض الحسنه یکی از اصول مهم اقتصادی است که دین اسلام برای آن اهمیت فراوانی قائل شده است. قرض الحسنه با مشخصه های خاصی نظیر اخلاص، بدون ریا بودن، از مال حلال قرض دادن و بدون منت بودن، شناخته می شود. قرض دادن آثار اجتماعی موثری مانند اصلاح جامعه، ایجاد الفت و کاهش روح تکاثر ورزی را به همراه دارد. پرسش اصلی این است که قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی از چه جایگاهی برخوردار است؟ جهت تعیین جایگاه قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی، سه مسیر اصلی طی شده است. اولین مسیر بررسی ویژگی های اصلی قرض الحسنه می باشد. در این مسیر، ساختار انگیزشی قرض گیرنده و قرض دهنده مورد بررسی قرار گرفته است. دومین مسیر، آشنایی با آداب قرض الحسنه است و سومین، مسیر بررسی رابطه قرض با دیگر عقود می باشد. روش بررسی به صورت توصیفی – تحلیلی است
  کلیدواژگان: قرض، قرض الحسنه، ربا، اقتصاد اسلامی
|
 • Mohamadtaghi Gilakhakimabadi * Pages 7-30
  Poverty is an abnormity item. For declining of poverty in society, we need suitable policies. So, one of the goal targets of governments, which are people obtain sufficient welfare services. Activities of market and government are not sufficient in order to delete absolute poverty and adjustment of inequality. People individually or charitable organizations can help to human and create joyful environment for him and others. Maybe, the sense of humanity is main factor to create charitable organizations that increase in critical condition s. in this paper we examine main factors on charitable giving according to Panel Data with deal constant effects. Results shows that household income has positive significant influence and age of householder has negative significant influence and size of household has insignificant influence on charitable giving.
  Keywords: CHAITIABLE GIVINGS, ENFAGH, SADAGHE, PANEL DATA
 • Hedayat Hoseiinzade * Pages 31-51
  The first profits that banks make out of giving e-banking services are a better commercial brand and a better power of accountability to their customers’ wants. Banks which give such services are recognized as the leaders of implementing technology in the business atmosphere. The main goal of these leaders is to maximize the earnings or profits for the owners and the beneficiaries. From banks’ point of view electronic banking (e-banking) means very inexpensive transactions in comparison with traditional banking. Therefore, in this study we are going to assess the influence of e-banking on the profitability of the branches of Bank Sepah in the East Azerbaijan Province. The present study in terms of purpose is an applied research. In this study to test the hypotheses the multivariate linear regression model is used and for data analysis the mixed model (panel data analysis) is used and the span of the research is since 2004 up to 2014. The dependent variable which was used in this research was the return on assets which was achieved from the ratio of bank profits to bank assets and is a yardstick for the profitability and the attempts of bank managers toward profitability. Also, the descriptive variables are ATMs which are the main e-banking factor, credit cards, PIN pad devices, and the market share which is selected from the ratio of bank deposits to the whole deposits of the selected banks. The results of the research indicate that ATMs and the market share have a positive influence and the credit cards which are issued by Bank Sepah have a negative influence on the profitability of Bank Sepah in the East Azerbaijan Province
  Keywords: return on assets, market share, ICT technology, panel data, electronic (e-) banking
 • F. Paseban * Pages 53-68
  Banks have important tasks in the economy, including the mobilization of savings and intermediaries, facilitating payments, allocate funds and establish financial discipline. In this study factors affecting deposits in the banking system has been Investigated in periods of 1389-1363, using the (ARDL) method the relationship between the banking system resources and factors such as inflation, per capital income, free market exchange rate, the price of the coin, the population rented housing indicators and results showed that all factors have a significant impact on the volume of bank deposits in order to influence priorities related to currency, coins, per capita income, population, and is the rate of inflation
  Keywords: Bank Deposits, Inflation
 • H. Meysami * Pages 69-98
  Considering the fact that in the modern practice of central banking the open market operation is conducted by making use of the government bonds, it is not possible to use it in the Islamic context. Based on this, recently some researchers in Iran and some other countries have tried to come up with new Islamic instruments for open market operation. This paper tries to evaluate the Fiqhi-economic challenges of these suggested instruments. In this paper, these instruments are evaluated in two different groups. The first group is those instruments that are just theoretical curiosity and not applied in any Islamic county. The second group is those that are applied in some countries. The results of the paper show that most of the suggested instruments cannot satisfy either the economic or Fiqhi criteria. In addition, the practice of some Islamic countries in designating and making use of Islamic instruments for open market operation can be criticized. Based on the results, it becomes clear that the issue of coming up with new Islamic instruments for monetary policy is one of the new topics in Islamic banking and needs to be evaluated in future research
  Keywords: open market operation, monetary policy, central banking, usury-free banking, Sukuk
 • Z. Govahi * Pages 99-124
  A contract is formed after establishment of an effective business relationship and happening overall agreement between the seller and the buyer. In the course of the electronic contract¡ some of legal and juridical issues raised.such way of liquidation that called the right if terminate or khiyar in phrase. Therefore that discussion contract system on base of electronic' of and its correction `depends on the widespread implementation of Islamic law and implementation right kiyar and as long as the in fracture of cyber space not corrected in the form of jurisprudence its inevitable that the problems occurs.
  One of the things that are unpopular in E -Commerce law and with applications in the field of jurisprudence and civil law ,is issue of the cucumber is the topic and because space virtual contract comes, it may seem that way in the first place with the emergence of cucumbers in terms of substantive legal cucumber is different, but after the study we realize that it concluded that the only difference cucumber outlined in cyberspace cucumber and jurisprudence, in terms of form ,and without prejudice to the application of an impact on how to apply cucumber
  Keywords: E-commerce, Electronic contract, Options (khiyarat), Jurisprudence
 • H. Nooriahmadabadi * Pages 125-145
  failed to achieve to its advantages. The One of the most important reasons for not achieving to the advantages of Islamic banking is high costs associated with monitoring and controlling musharekah contracts. It is argued that these costs are due to the phenomenon of asymmetric information in these contracts, which implementing them for banks will be lack of cost-effectiveness. In this article, meanwhile explaining asymmetric information, we show musharekah contracts are useful and cost effective and the use of these contracts for banks; despite being costly; on four cases are justifiable.1- similar monitor- based activities.2-the restrictions of loan agreement.3- musharekah contract's advantages,4- the possibility of reducing asymmetric information and we conclude that the costs of monitoring musharekah contracts for Islamic Banking is justifiable and therefore implementation and development this type of contracts, does not create serious
  Keywords: Islamic banking, mushaekah contracts, loan contracts, monitoring costs, asymmetric infomation
 • K. Nadri * Pages 147-179
  The activities of Islamic banks, particularly credit activities of them show that these banks risks are more than common risks. Because the nature of Islamic contracts require the parties to engage in this type of activity and naturally the risks of them will be higher. The risks arising from the entry of banks into the strategic environment and the need to inform what the recipient of facilities knows and does, in effect, levitate the actual implementation of Islamic contracts in the current non-interest banking. In fact these banks for such interactive prefer unofficially to return to interest loans or by increasing entrepreneurial, to reduce financial inclusion. . In general, the specific risks issue of the non-interest banking is a fundamental problem that is rooted in the specific structure of non-interest banking and thus in essence a general and basic solution should be presented for it. In other words a different architecture of the banking should be proposed according to the nature and objectives of Islamic contracts in a way that with maintaining the real nature of Islamic contracts, it also faces lower risks. This research studies the risks in both conventional and non-interest banking as well as the results and effects of the specific risks of the non-interest banking and the necessity of their coverage
  Keywords: banking risk, non-interest banking, Islamic contracts
 • Mt Puormoghim * Pages 181-196
  Investment deposit, is a kind of the deposits in interest-free banking system in Iran which had been faced the absence of law for a prolonged time. From 1362 (1983) interest-free banking law distributed deposit contracts to al-Qard al-Hasan and term deposits, there were no regulation for Investment deposit contracts except Mudarabah contract in civil law. Although further studies show that deposits were named as “advocacy” term (note of article 3 in the mentioned law); but this contract's description has not been covered by the regulation for advocacy law.
  This study tries to illustrate the legal essence of investment deposits. At first, the specification of investment deposits has been determined, afterward compared them with defined contracts. Finally, in addition to present the legal essence of investment deposits, it offers solutions to adapt these deposits with the current economic condition
  Keywords: Investment deposits, Legal essence, interest-free banking law, defined contracts
 • M. Jozizade * Pages 197-227
  Introduction
  A special type of loan is Qard-alhasan. Although Gharzolhasaneh for legal and judicial duties comes as a contract, But the fulfillment of it, have certain conditions that separate it from other duties. Legislation of Qard-alhasan is turning point in Iran's interest-free banking.
  Statement of the problem: The goal of Qard-alhasan researched is, In order to introduce the under investigation field, In the Qard-alhasan field. In this research tries to explain some basics of Qard-alhasan, and express Definitions and concepts. In addition, by division the research in 5 separate categories, activities and the results were evaluated.
  Results
  Finally, based on studies, we try to discuss some of the features in Qard-alhasan field that had been neglected. Some of these points are, Lack of authors sufficient legal literacy, Insufficient attention to the main sources of Qard-alhasan (Ahlul Bayt), Lack of attention to weaknesses in the structure of Islamic banking in conjunction with Qard-alhasan, Just look livelihood to Qard-alhasan issue, Lack of sufficient quantitative research in the field of Qard-alhasan and Lack of research that focused on Qard-alhasan infrastructure.
  Keywords: Qarz-al-Hassaneh, Banking Qarz al-Hassaneh, Qarz al-Hassaneh Cash, Qarz al-Hassaneh deposit
 • Aa Hadaviniya * Pages 229-247
  One of the teachings that has been emphasized on in Islam is the issue of the borrowing money and free-interest loans(Qarzol Hasaneh). On the one hand, Qarzol Hasaneh are among the most important economic principles to which Islam has given it great importance. Qarzol Hasaneh are characterized by certain features such as honesty, being without hypocrisy, lending lawful property without rubbing it in. Lending others money brings about effective social effects such as improvement of the society, creating a spirit of solidarity and reducing materialistic spirit in the society. The key question is what is the place of and free-interest loans in Islamic economics? To determine this, we need to analyze the main features of these loans. To achieve this, the borrower and the lender's incentive structure is studied. The second way is getting familiarized with the customs and the third is reviewing the relationship between and free-interest loans with other contracts. Methodology is a descriptive – analytical one.
  Keywords: borrowing money, free-interest loans(Qarzol Hasaneh)