فهرست مطالب

انتظار موعود - پیاپی 54 (پاییز 1395)
 • پیاپی 54 (پاییز 1395)
 • بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/09/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد مهدی گرجیان، زینب کبیری صفحه 5
  «حیات طیبه»‏ حیاتی مخصوص مومنان است که مرتبه‏ای والاتر از حیات عمومی انسان ها بوده و به درجات خاصی از ویژگی های علم، قدرت و اراده آگاهانه مزین شده است؛ حیاتی که به وسیله روح ایمان ، قوه میل به اطاعت الاهی و انجام دادن عمل صالح پدید میآید. مهم ترین شاخصه بهره مندی از حیات طیبه، داشتن امید به آینده، پایمردی در راه اهداف عالی الاهی و جهاد با نفس است. عصر انتظار، دوره غیبت امام مهدی است که شیعیان به حکومت عدل مهدوی امیدواراند تلاش میکنند تا شرایط ایجاد حیات طیبه و مدینه فاضله مهدوی را فراهم کنند. ویژگی مهم این دوران، امتحان مردم در دینشان است که با فرافکنی و ایجاد شبهه، ایجاد شک و نا امیدی به فرج و گشایش الاهی، ابتلا به انواع سختی ها و بلاها متبلور میشود. این مقاله میکوشد با روش توصیفی تحلیلی تبیین کند که فرهنگ انتظار با ترغیب و امیدبخشی به مومنان، ایجاد روحیه اطاعت و فرمانبرداری از اوامر الاهی، ایجاد روحیه استقامت و صبوری و دعوت به جهاد با نفس و رسیدن به ارزش های اخلاقی میتواند در تحقق حیات طیبه نقش آفرینی کند.
  کلیدواژگان: حیات طیبه، انتظار، فرهنگ انتظار مهدوی، عصر انتظار
 • مجید حیدری فر، روح الله مقدسی صفحه 27
  حضرت مهدی را درتحقق دولت کریمه، یارانی همراهی میکنند که از صفات و ویژگی های گوناگون جسمی و روحی و اخلاقی و رفتاری برخوردارند؛ مانند ایمان عمیق، روشندلی، بصیرت، استوارگامی، نترسیدن از سرزنشکنندگان و مطیع محض امام خود بودن. جهاد در راه خدا برنامه همیشگی آنان است و روحیه سلحشوری و شهادت طلبی دارند. از این رو، خدا آنان را دوست دارد، آنان خدا را دوست دارند.
  آنان رویکردها و کارکردهای گوناگونی در رکاب امام زمانشان دارند؛ مانند نبرد با ستمگران و همکاری با امام در مبارزه با انحرافات و برداشتهای نادرست از دین و تبیین درست معارف دینی و برپاسازی عدالت.
  بی تردید بررسی سندی و تحلیل دلالی روایات پیشگویی های حجتهای الاهی درباره شاخصهای یاران امام مهدی؛ افزون بر روشنگری افکار دلدادگان مهدویت، به پاسخ شبهات حق ستیزان کمک میکند. همچنین می تواند تلاش آفرین باشد و راه را برای آمادگی بیشتر و بهتر جوانان و زمینه سازی آنان برای ظهور موعود ادیان هموار گرداند.
  کلیدواژگان: شاخص های یاران امام مهدی، شاخصهای جسمی، شاخصهای روحی، شاخصهای اخلاقی، شاخصهای رفتاری، کارکردهای یاران امام مهدی
 • امیرمحسن عرفان صفحه 49
  جستاری که در پی می آید، تلاشی است در بازنمود نقش کارکردگرایانه باورداشت آموزه مهدویت در نظام اخلاقی تمدن. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی سامان یافته و بر حسب دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع توسعه ای کاربردی و از لحاظ هدف تحقیق، از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده های مورد استفاده، تحقیقی کیفی است.
  در این جستار، ضرورت شناسی کاوش در این موضوع که در حقیقت مشخص کننده نقطه و یا جهتی است که این گفتمان باید متوجه آن باشد، یا در مسیر آن حرکت کند نیز مورد اهتمام قرار گرفته است.
  نتایج تحلیل و ترکیب داده های جمع آوری شده نشان می دهد که «انگیزش دهی متعالی به رفتارها و ارتقای سطح نیازها و انگیزه ها»، «فائق آمدن بر بحران معناداری زندگی»، «ایجاد مکانیسم کنترل اجتماعی؛ پیشگیری خودآگاهانه از ناراستی ها»، «سامان یابی رویکردها و سازوکارهای اخلاقی» و «مسئله آفرینی در نظام اخلاقی تمدن»؛ از جمله موارد مهم در کارکردهای اخلاقی باورداشت آموزه مهدویت در تمدن اسلامی است. افزودنی است در این پژوهه به بیش از پنجاه مسئله قابل تامل در پیوند آموزه مهدویت و نظام اخلاقی در تمدن اسلامی اشاره شده است.
  کلیدواژگان: مهدویت، اخلاق، انتظار، زمینه سازی، تمدن اسلامی، نظام اخلاقی
 • رحیم کارگر، محمدعلی اخویان صفحه 75
  «خانواده»، کانون تغییرات و تحولات گسترده است و این مسئله مورد توجه پژوهشگران، جامعه شناسان و کارشناسان دینی می باشد. تغییرات خانواده، هم تزلزل و فروپاشی را شامل می شود و هم ابعاد و عناصر مختلف آن را (ارزش ها، ساختار، کارکردها و ارتباطات). این تحولات، در روایات اسلامی نیز مورد اشاره و هشدار قرار گرفته و در دو بخش مسائل آخرالزمانی و مسائل عصر ظهور مطرح شده است. تغییرات خانواده در آخرالزمان، بیش تر فروپاشی خانواده ها، ارزش زدایی، تضعیف کارکردهای مثبت، قطع ارتباطات سالم و افزایش روابط نامشروع و جابه جایی نقش های خانوادگی را شامل می شود. روایات مربوط به عصر ظهور نیز به این نکته ناظر است که ظهور امام زمان در این برهه حساس روی می دهد و حضرت مهدی، خانواده و اجتماع را در مسیر درست خود قرار می دهد. در واقع عصر ظهور، به تحولات اساسی در وضعیت خانواده منجر شده و تغییرات منفی و نامطلوب را دگرگون می کند. این امر به ترسیم وضعیت آرمانی خانواده در پرتو تحولات عصر ظهور کمک می کند. روش تحقیق در این مقاله اسنادی و کتابخانهای است بر اساس منابع مختلف روایی و تحلیل های جامعه شناختی انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: خانواده، مهدویت، عصر ظهور، کارکردهای خانواده، ارتباطات در خانواده، ارزشها در خانواده
 • حسن پناهی آزاد صفحه 99
  مقارنت رجعت با ظهور حضرت مهدیدر تفکر شیعه، پیرو اراده الاهی و همسوی فلسفه بعثت نبی مکرم اسلام است؛ زیرا در رجعت از منظر شیعه، مرادحق تعالی از ارسال رسل و بعثت انبیا، به ویژه بعثت و ارسال نبی مکرم اسلام تحقق خواهد یافت. این هدف، همان اظهار و اعلای کلمه حق و ابطال و محو باطل است. رجعت علاوه بر دلایل نقلی، دارای دلایل عقلی است که امام خمینی با صراحت آن را بیان کرده است؛ علاوه بر این که رجعت در تحلیل علامه طباطبایی با ظهور و قیامت همسو بوده و ایشان این سه رخداد را مصادیق «ایام ثلاثه ظهور حق» می داند.
  کلیدواژگان: رجعت، ظهور، تمثل، ایام ثلاثه، ظهور حق
 • مرتضی بیات، محمود صیدی، احسان منصوری صفحه 119
  دو اصل فلسفی «امتناع اعاده معدوم بعینه» و «امتناع بازگشت موجود بالفعل به حالت بالقوه» در حکمت متعالیه، واکنشهای فلسفی حکیمان بعد از ملاصدرا را جهت اثبات آموزه رجعت در شیعه بر انگیخت و موجد سه نظریه در این زمینه گردید:1. از دیدگاه مدرس زنوزی، بدن، به سوی نفس بازگشت میکند که این نظریه با قاعده امتناع اعاده معدوم سازگار نیست؛
  2. از دیدگاه علامه طباطبائی نفوس انسانهای فوت شده دارای برخی جهات قوه و استعداد هستند؛ لذا بازگشت آنها در زمان رجعت ممتنع نیست. مخدوش بودن این نظریه در آن است که نفوسی که از بدن قطع تعلق می کنند، استعداد یا مادهای ندارند و بدین جهت بازگشت آنها به عالم ماده ممتنع است؛
  3. در ادامه، آرای علامه رفیعی قزوینی و آیت الله شاه آبادی نیز مورد بررسی قرار میگیرد. طبق «نظریه تمثل»، نفوس انسانهای کامل دوباره در عالم ماده ظهور و تجلی میکنند. نقصان این نظریه در عدم شمول آن نسبت به همه رجعت کنندگان مانند کافران است.
  کلیدواژگان: رجعت، حکمت متعالیه، ملاصدرا، علامه طباطبایی
|
 • Muhammad Mahdi Gorjiyan, Zeynab Kabiri Page 5
  The goodly life is a life special to the believers which is a higher rank of general life of humans and is adorned with a certain degrees of the attributes such as science, power, and conscious will; a life which is created by the spirit of faith, the will to obey the God and doing good deeds. The most important indicator of enjoying the goodly life is having hope for the future, assisting in the way of high divine goals, and holy struggle with oneself. The waiting era is the Imam Mahdi (A.S)’s occultation period that the Shi’ias hopping for the Mahdavi rule of justice try to prepare the conditions of establishing a goodly life and Mahdavi utopia. The important feature of this period, is testing people’s faith which is manifested in the projection and the creation of suspicion, and disappointment with the divine relief and solution, and all forms of hardship and disaster. This article with a descriptive-analytic approach tries to explain that the culture of waiting can play a role in realizing the goodly life by encouraging and giving hope to the believers, creating a spirit of obedience to the Divine commandments, creating the spirit of perseverance and patience, and inviting to the jihad with oneself and attaining the moral values.
  Keywords: life, pure, goodly life, waiting, Mahdavi culture of waiting
 • Majid Heydari Far, Rouhollah Moghaddasi Page 27
  In the realization of generous government, Imam Mahdi (A.S) is accompanied by the companions who have various physical, mental, moral, and behavioral traits and features; such as rooted faith, understating, insight, perseverance, not fearful of the blamers, and absolute obedient to the Imam’s orders, and jihad in the way of God are all their all the time routine and have a bravery and martyrdom-seeking morale. Thus, God loves them, and they love Him too. They have various approaches and functions by their Imam’s side, such as fighting with the oppressors, and collaborating with Imam in the fight against the deviations and misconceptions about the religion and the correct explanation of the religious teachings and the establishment of justice.
  Undoubtedly, investigating the documentation and inferentially analyzing the traditions on the prophecies of Divine proofs about the indicators of Imam Mahdi’s companions, in addition to elucidating the thoughts of Imam’s lovers, helps answering the doubts of the truthfighter. Also, it can be the endeavor-creator and flatten the way for the much and better preparation of the youth and pave the way for the appearance of the promised of all religions.
  Keywords: indicators of the companions of Imam Mahdi (A.S), physical indicators, spiritual indicators, ethical indicators, behavioral indicators, the functions of the companions of Imam Mahdi (A.S)
 • Amir Mohsen Erfan Page 49
  The following paper is an attempt in representing the role of function-oriented belief in Mahdism teachings in the ethical system of civilization. This article is structured in a descriptive-analytic method and depending on the achievement or the result of the research, it is of a developmental-applied kind, and in terms of the purpose of the research, it is of the exploration kind and in relation to the type of data used is a qualitative research. In this research, the necessity of exploring this issue, which in fact determines the point or the way this discourse must be directed toward or move on, has also been addressed. The results of the analysis and the combination of the collected data show that “transcendentally provoking the behaviors and promoting the level of needs and motivations”, “overcoming the crisis of life being meaningful”, “creating the social control mechanism; self-conscious prevention of dishonesty”, “finding the order of approaches and ethical mechanism”, and “creating issues in the ethical system of civilization”, are among the important issues in the ethical functions of believing the Mahdism teachings in Islamic civilization. It should be added that in this study, more than fifty considerable questions in linkage with the Mahdism teaching and the ethical system in the Islamic civilization are mentioned.
  Keywords: Mahdism, ethics, waiting, paving the ground, Islamic civilization, ethical system
 • Rahim Kargar, Muhammad Ali Akhaviyan Page 75
  The “family” is at the center of wide-ranging changes and evolutions which itself is of interest to the scholars, sociologists, and religious experts. The changes of the family include both the instability and breakup as well as its various dimensions and elements (values, structure, functions, and communication). These changes are also mentioned and warned about in the Islamic traditions and are presented in the two categories of apocalyptic issues and the issues of the appearance era. The family changes in the apocalypse mostly include the family breakups, devaluation, debilitation of positive functions, the healthy relationships’ cut-off and the increase in the illegitimate relationships and the displace of the family roles. The traditions related to the appearance era also points to this issue that the appearance of Imam Mahdi (A.S) occurs at this critical moment and Imam Mahdi (A.S) directs the family into its right path. In fact, the appearance era leads to the fundamental changes in the family situation and transforms the negative and undesirable changes. This helps illustrate the ideal state of the family in the light of the changes of the appearance era The research method used in this paper is documentary and library-based and is done based on the various traditions’ sources and sociological analysis.
  Keywords: family, Mahdism, the appearance era, the functions of the family, communications in the family, values in the family
 • Hasan Panahi Azad Page 99
  The coincidence of the Return with the appearance of Imam Mahdi (A.S) in the Shia thought is following the Divine Will and is consistent with the philosophy of the Prophet of Islam’s mission; because in the Return from the Shia point of view, the purpose of the Almighty God from sending the prophets and their mission, especially the Prophet Muhammad’s mission is fulfilled. This goal is the same as stating and elevating the right word and nullifying and eliminating the false word. The Return, in addition to the narrative reasons, has the rational reasons that Imam Khomeini has explicitly stated. Moreover, the Return in the analysis of Allamah Tabatabaie is consistent with the appearance and the resurrection and he considers these three events as the examples of “the three days of Right’s appearance”.
  Keywords: Return, appearance, imagination, the three days, the Right's appearance
 • Morteza Bayat, Mahmoud Sayyedi, Ehsan Mansouri Page 119
  The two philosophical principles of “the refusal to restore the annihilated with its essence” and “the refusal to return the being in its actuality to its potential state” in the transcendental wisdom have aroused the philosophical reactions of some wise men after Mulla Sadra in order to prove the teaching of Return in Shia and thus raised three theories in this regard: From the viewpoint of Mudares Zenouzi, the body returns to its soul and this is not consistent with the principle of refusal to restore the annihilated.
  From Allamah Tabatabaie’s viewpoint, the souls of the deceased people have some aspects of potentiality and capacity, thus their return (to the body) at the time of Return is possible. The altered part of this theory is that the souls that are not attached to the body anymore, have no capacity or material and thus their return to the material world is refused.
  In the following, the opinions of Allamah Rafi’ee Ghazvini and Ayatollah Shah Abadi are also examined. According to the “theory of imaginalization”, the souls of the perfect men reappear in the material world. The shortage of this theory is its lack of coverage in relation to all returnees such as the infidels.
  Keywords: Return, the transcendental wisdom, Mulla Sadra, Allamah Tabatabaie