فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 5-6 (بهار و تابستان 1379)
 • پیاپی 5-6 (بهار و تابستان 1379)
 • 98 صفحه، بهای روی جلد: 5,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1379/05/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سخنی با خوانندگان
  دکتر باقر ثنایی ذاکر صفحه 7
 • رویکردهای مشاوره از دیدگاه اسلام
  دکتر سید احمد احمدی صفحه 9
  مشاوره رابطه ای یاورانه است که در آن به مراجع کمک می شود تا راه حلی برای مشکل رفتاری خویش بیابد. مشاوره برای کمک به حل مشکل مراجع از رویکردهای مشاوره ای بهره می گیرد. رویکردهای مشاوره ای متعدد است. این مقاله به بررسی رویکردهای مشاوره از دیدگاه اسلام می پردازد. ابتدا اشکال رفتاری و ارزیابی رفتار از دیدگاه اسلامی بررسی می شود و سپس روش های برخورد با مشکلات رفتاری از نظر اسلام مورد بحث قرار می گیرد.
 • بررسی اثر بخشی درمان گروهی آموزش مهارتهای حل مساله بر برخی ویژگیهای شناختی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی
  دکتر عبدالله شفیع آبادی، ثریا شمس صفحه 21
  تحقیق حاضر، اثر بخشی درمان گروهی آموزش مهارتهای حل مساله را بر میل خودکشی، نا امیدی، سبک اسنادی و خود پنداره نوجوانان اقدام کننده به خودکشی بررسی می کند. پانزده دختر که به علت اقدام به خودکشی به بیمارستان لقمان تهران ارجاع داده شده بودند، در این تحقیق شرکت نمودند. این تحقیق شبه تجربی بود و آزمودنیها بطور تصادفی در دو گروه با شرایط درمان 10 جلسه ای آموزش مهارتهای حل مساله (7 نفر) و گروه کنترل در انتظار درمان (8 نفر) قرار گرفتند.
 • مشاوره دانشجویی به عنوان خدمتی اساسی در جهت رشد، پیشرفت و موفقیت دانشجویان
  دکتر رحمت الله نورانی پور صفحه 41
  دانشجویان بزرگسالی هستند که بخشی از سالهای اوایل بزرگسالی خود را در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به تحصیل علم و دانش و کسب مهارتهای لازم برای ورود به عرصه زندگی مسئولانه برای انجام وظائف فردی، خانوادگی و اجتماعی می پردازند. تعداد قابل توجهی از دانشجویان در هنگام ورود به دانشگاه ها با مشکلات عاطفی، روابط بین فردی، رفتاری سازگاری دست به گریبان هستند.
 • بررسی میزان همبستگی بین شاخصهای هدایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم و نگرش آنها نسبت به رشته انتخابی خود در دبیرستانهای شهر کاشان
  دکتر صمطفی شریف خلیفه سلطانی، دکتر سید احمد احمدی، محمد کربلایی صفحه 57
  راهنمایی و مشاوره در دوره متوسطه وظیفه هدایت و راهنمایی افراد به رشته ها و شاخه های مختلف تحصیلی را با توجه به توانایی ها و علاقه های آنان و نیازهای جامعه بر عهده دارد. چنان که رشته تحصیلی یا شغلی فرد با توانایی ها و علاقه های وی متناسب باشد کار آمدی و موفقیت او را به همراه دارد. این تحقیق به بررسی میزان همبستگی ملاک های هدایت تحصیلی دانش آموزان و نگرش آنان نسبت به رشته انتخابی شان پرداخته است.
 • مقایسه ویژگیهای شخصیتی زنان متاهل شاغل و خانه دار شهرستان مشهد و ارتباط این ویژگیها با رضامندی زناشویی
  راضیه حافظ شعرباف، دکتر سیمین حسینیان صفحه 73
  این پژوهش ویژگیهای شخصیتی زنان متاهل شاغل و خانه دار و ارتباط این ویژگیها را با رضامندی زناشویی در شهرستان مشهد، بررسی می کند. نمونه این تحقیق شامل 300 نفر (155 نفر زنان شاغل و 145 نفر زنان خانه دار) بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای از بین حجم جامعه زنان شهرستان مشهد انتخاب شدند.
 • شرایط پذیرش مقالات
  صفحه 91
 • شرایط اشتراک
  صفحه 92
 • چکیده مقالات به انگلیسی
  صفحه 93