فهرست مطالب

مترجم - پیاپی 61 (بهار و تابستان 1396)
 • پیاپی 61 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/07
 • تعداد عناوین: 17
|
 • چهار نوع ترجمه
  علی خزاعی فر صفحه 1
 • ترجمه های خان بختیاری
  عبدالله کوثری صفحه 2
 • ما در کجای صنعت نشر و ویرایش ایستاده ایم
  عبدالحسین آذرنگ، علی خزاعی فر صفحه 3
 • تشتت رویه مترجمان ادبی
  احمد پوری صفحه 4
 • گفت و گو با اسدالله امرایی
  علی خزاعی فر صفحه 5
 • بازسرایی ایرج میرزا از چکامه «غواص» شیللر
  علی عبداللهی صفحه 6
 • ترجمه ادبیات مدرن فارسی در آمریکا
  لیتیسیا ننکوت، بی نظیر خواجه پور صفحه 7
 • درنگی بر ترجمه های دیک دیویس، دیک دیویس: آرتور ویلی ادبیات فارسی
  مصطفی حسینی صفحه 8
 • ایبسن به قلم بهزاد قادری
  سمانه فرهادی صفحه 9
 • آموزش ترجمه: شیوه ترجمه اسم مصدر
  سمیه دل زنده روی صفحه 10
 • از گوشه و کنار
  زهرا اسماعیلی صفحه 11
 • کارگاه ترجمه: Some شگفت انگیز
  حسن هاشمی میناباد صفحه 12
 • به عبارت دیگر؛ سبک ترجمه: بررسی دو ترجمه از صد سال تنهایی
  زهرا سالاری صفحه 13
 • از پست و بلند ترجمه فیلم: اهمیت ترجمه در فیلم های کودکان
  فرزانه شکوهمند صفحه 14
 • میان ماندن و رفتن: بررسی ترجمه ای از احمد شاملو
  شهاب نادری مقدم صفحه 15
 • طنز و ترجمه
  علیرضا خان جان صفحه 16
 • نمونه ترجمه
  زهرا اسماعیلی صفحه 17