فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 7-8 (پاییز و زمستان 1379)
 • پیاپی 7-8 (پاییز و زمستان 1379)
 • 109 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1379/11/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سخنی با خوانندگان
  دکتر باقر ثنایی ذاکر صفحه 7
 • مقایسه عملکرد خانواده در دو گروه دانش آموزان دختر مستقل و وابسته به دیگران
  دکتر باقر ثنایی، فریده امینی صفحه 9
  در این پژوهش، عملکرد خانواده دانش آموزان مستقل و وابسته با یکدیگر مقایسه شده است. نمونه تحقیق 180 نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه (به روش نمونه گیری خوشه ای) و ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه ابزار سنجش خانواده (FAD) و پرسشنامه وابستگی فردی (IDI) بود. فرضیه اصلی پژوهش: «عملکرد خانواده دانش آموزان مستقل و وابسته در هر یک از ابعاد عملکرد خانواده و همچنین در کل مقیاس با یکدیگر متفاوت است».
 • تاثیر مشاوره گروهی بر بحران وجودی نوجوانان شهر شیراز
  دکتر سید احمد احمدی، معصومه دستغیب صفحه 29
  این پژوهش به بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر بحران وجودی نوجوانان شهر شیراز در سال تحصیلی 79-78 می پردازد. بدین منظور از طرح تحقیق تجربی دو گروهی شامل گروه آزمایش (یک گروه دختران و یک گروه پسران) و گروه کنترل (یک گروه دختران و یک گروه پسران) استفاده شده است. نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای صورت گرفت. از بین 4 ناحیه آموزش و پرورش شهر شیراز یک ناحیه انتخاب و از مدارس این ناحیه 2 دبیرستان پسرانه و 2 دبیرستان دخترانه انتخاب و دانش آموزان کلاسهای اول این مدارس در معرض پیش آزمون بحران وجودی قرار گرفتند (200 نفر).
 • بخشودگی: معرفی یک مدل درمانی در مشاوره ازدواج و خانواده
  فرشاد بهاری، سوسن سیف صفحه 49
  این مقاله درصدد است بخشودگی را به عنوان یک ابزار، یا مداخله درمانی معرفی نماید. نویسندگان ابتدا سعی کرده اند به موانع بررسی بخشودگی در حوزه روان شناسی بپردازند. سپس به تحقیقاتی که بخشودگی را در حیطه های متفاوت بررسی نموه اند، اشاره شده است. در ادامه به مفهوم بخشودگی و تعاریف ارائه شده درباره آن در حد ایجاز پرداخته می شود. آنگاه مقاله با پرداختن به انواع بخشودگی و ابعاد آن به ارائه مدلی از بخشودگی که در مداخلات درمانی به ویژه در دو عضوی های خانواده از آن استفاده می شود، پرداخته است.
 • بررسی رضایت مراجعان از مراکز مشاوره حض.ری سازمان بهزیستی کشور
  ماریت قازاریان صفحه 67
  تحقیق حاضر به منظور بررسی رضایت مراجعان از وضعیت مراکز مشاوره حضوری سازمان بهزیستی کشور، شناخت نظر مراجعان درباره جنبه های مثبت و کاستی های این مراکز و ارائه پیشنهادها جهت ارتقای کیفی مراکز انجام شده است.
 • بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی - مذهبی در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران بستری مبتلا به اختلالات خلقی - مرکز پزشکی نور شهر اصفهان
  دکتر باقر ثنایی، حمید نصیری صفحه 89
  پژوهش حاضر با استفاده از محتواهای مذهبی در طرح نمای شناخت درمانی در قالب روان درمانی گروهی به اجرا درآمده است. این پژوهش از نوع مطالعه شبه آزمایش با گروه کنترل می باشد. آزمودنیهای پژوهشی را بیماران مرد بستری مبتلا به اختلالات خلقی در بخش روانپزشکی مرکز پزشکی نور شهر اصفهان تشکیل می دهند که طی دوره درمانی، گروه هایی با تعداد 7 نفر تشکیل گردید.
 • شرایط پذیرش مقالات
  هیات تحریریه صفحه 97
 • شرایط اشتراک
  صفحه 98
 • چکیده مقالات به انگلیسی
  صفحه 109