فهرست مطالب

فیلمخانه - پیاپی 20-21 (بهار و تابستان 1396)

مجله فیلمخانه
پیاپی 20-21 (بهار و تابستان 1396)

 • 188 صفحه، بهای روی جلد: 200,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/06/15
 • تعداد عناوین: 23
|
 • ویژه نامه ی «سریال و سریال بینی»
  دبیر ویژه نامه: امیر خضرایی منش صفحه 10
 • سریالیته: شواهد تاریخی / سریال های تلویزیونی چطور متولد شدند؟
  شیرین قادر صفحه 14
 • مینی سری چیست؟
  بصیر علاقه بند صفحه 24
 • سریال، فیلم سینمایی نیست!: استقلال قسمت ها در سریال تلویزیونی
  آلن سپینوال ترجمه: رعنا طاهرزاده صفحه 30
 • 13 ساعت تلویزیون: مروری بر سیزده قسمت مستقل از سیزده سریال
  آلن سپینوال ترجمه: رعنا طاهرزاده صفحه 36
 • امور کوچک هر روزه و ماجراهای خنده دار بزگ: نگاهی به دو سریال «ساینفلد» و «دوستان»
  آیین فروتن صفحه 44
 • پسران و عشاق: قرائت روانکانه ی فیگور مادر در «سوپرانوها» و «امپراطوری بردواک»
  مجتبا آل سیدان صفحه 48
 • جنازه بی نفص و دلپذیر: گوتیک نوآمریکایی در «زیر یک خروار خاک»
  مارک دبلیو. باندی ترجمه: عاطفه احمدی صفحه 62
 • همه اش جزء بازی ست: داستانگویی سریالی و منطق سریال پلیسی در «شنود»
  جیسن میتل ترجمه: عاطفه احمدی صفحه 68
 • ناگفته های مدمن: گفتگو با عوامل سریال مدمن
  لیسی رز، مایکل اکانل ترجمه: رعنا طاهرزاده صفحه 82
 • هنر سیاهی: در باب جادوی سیاه «برکینگ بد»
  دیوید سیگال ترجمه: بشیر سیاح صفحه 92
 • اقتباس و وفاداری در عصر اغام: درباره ی «بازی تاج و تخت» و مسئله ی اقتباس
  رابرت اسمیت ترجمه: فرناز حائری صفحه 102
 • از نهایت دگرگون خویش: درباره ی «اصلاح» و تجربه ی متفاوت از درام جنایی
  امیلی نوسبام ترجمه: فرزام امین صالحی صفحه 108
 • آنچه واقعی بود و انچه می توانست واقعی باشد: گفتگو با نوآ هولی، خالق «فارگو»
  آلن سپینوال ترجمه: آبتین رادمنش صفحه 116
 • نمی خواهم تبهکار باشم: مروری بر دو مجموعه ی «خلق یک قاتل» و «نحس»
  امینه شریفی صفحه 122
 • عاقبت مرد سیاهپوش: درباره ی پایان «وست ورلد» و چشم انداز فصل آینده
  ک. فیپس، ب. گراب ترجمه: بهنام باقری صفحه 126
 • آنهایی که در سایه ماندند: نگاهی به شش مجموعه ی تلویزیونی که شاید ندیده باشید!
  آرش خسرونژاد صفحه 132
 • مردی در باجه: پنجاه سال حضور «دکتر هو» در تلویزیون
  جیل لیپور ترجمه: کیانا فرهودی صفحه 142
 • سریال بینی و زندگی شهری
  سیاوش خائف صفحه 150
 • جان های زخم خورده و تلویزیون محشر: مروری بر کتاب «مردان بدقلق» نوشته برت مارتین
  میشیکو کاکوتان ترجمه: فرزام امین صالحی صفحه 154
 • عجیب تر از معمول و معضل راه بندان پیرنگ: بحثی کوتاه در آسیب شناسی روایت سریالی
  اندرو متیوز ترجمه: آبتین رادمنش صفحه 158
 • پیچیدگی روایی در سریال های متاخر آمریکایی
  جیسن میتل ترجمه: بصیر علاقه بند صفحه 164
 • مرثیه ای برای یک دوست: در یادبود جیمز گاندولفینی
  دیوید چیس ترجمه: امیر خضرایی منش صفحه 182