فهرست مطالب

جلوه هنر - سال نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • سال نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • پینکی چادها*، ابوالقاسم دادور صفحات 7-16
  رقاصان رقص های کلاسیک هندی نیز مانند دیگر رقاصان دنیا از بدن و حرکات آن به عنوان ابزار پیام رسان استفاده می-کنند، حرکات هر یک از اعضای بدن در هر رقصی مبین حالات و عواطف و منظور رقاص است. اما ازآنجاکه رقص های کلاسیک هندی برآمده از آئین پرستش خدایان هندو می باشند، و به منظور نیایش آن ها اجرا می شوند(مطابق دستورات دینی، که رقص را از واجبات پرستش خوانده اند)، هر یک از حرکاتی که توسط رقاص صورت می گیرد، دارای معنی خاصی می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و شناسایی ابزار بیان ازجمله حرکات بدن، شیوه گریم، لباس، زیورآلات و آرایه صحنه به عنوان مدیا و ابزار بیان این هنر باستانی است؛ همچنین پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال زیر است: آیا حرکات در رقص های آئینی هندی نمادین هستند؟ معانی این حرکات چیست؟ و موارد استفاده آن ها کجاست؟ روش تحقیق در این پژوهش ازنظر ماهیت توصیفی بوده و روش و ابزار گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و میدانی صورت گرفته است. بنا بر نتیجه مقاله، رقاصان با فرم دهی به اندام خود تلاش می کنند بازنمایی ای از فرم های طبیعت را به اجرا بگذارند، اما به دلیل محدودیت های استخوان بندی بدن انسان، از شیوه ای نمادین برای نمایش مصادیق طبیعت، احساسات، و دیگر مسائل انتزاعی بهره می برند. بنابراین هرکدام از حرکات دارای فهرستی از معانی نمادین می باشند، که درعین حال که به فهم داستان رقص کمک می کنند، رقاص هیچ گاه برای نمایش یک موضوع خاص، با کمبود حرکت مواجه نمی شوند
  کلیدواژگان: رقص های کلاسیک هندی، حرکات بدن، ابزار بیان معنی، زبان نمادین
 • مهدی دوازده امامی*، قباد کیانمهر صفحات 17-30
  آنچه از واژه هنر خاتم در ذهن نقش می بندد، سطحی است که با مثلث های کوچک پوشانده شده است. این روش، خاتم مثلث نام دارد ولی شیوه های دیگری نیز وجود دارند که در آنها به جای مثلث از دیگر نقوش هندسی استفاده شده است. این آثار به طور کلی در گروه خاتم غیرمثلث دسته بندی می شوند. گروه خاتم غیرمثلث که شیوه های مختلف و نقوش متعددی را نیز شامل می شود، به سرعت در حال فراموشی است. همین امر باعث شده تا حدسیات نادرستی در مورد نحوه تولید برخی از این نقوش شکل بگیرد. شناخت دقیق دسته بندی و شیوه تولید این نقوش می-تواند کمکی در جهت اصلاح دیدگاه ها و حفظ این هنرها باشد. مساله نخستین این پژوهش این است که: «اصولا هنر خاتم غیرمثلث چیست و چه انواعی را در بر می گیرد؟»» آنگاه می توان این پرسش را مطرح نمود که: «شیوه صحیح انجام هر کدام به چه صورت است؟». همچنین دلیل شکل گیری تعابیر نادرست پیرامون شیوه انجام برخی از این هنرها نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق به علت عدم امکان تغییر همه متغیرها و الزام استفاده از شیوه سنتی، از روش مطالعات نیمه تجربی استفاده شده است. در این پژوهش گردآوری اطلاعات را به طریق کتابخانه ای و میدانی (مشاهده ای و کارگاهی) انجام شده و جهت ارائه اطلاعات از روش توصیفی–تحلیلی استفاده گردیده است. نتایج حاصل، حاکی از وجود گونه های متنوع در هنر خاتم و شناسایی و تفکیک برخی شاخه های دیگر است که به دلیل وجود شباهت هایی، به اشتباه در گروه خاتم قرار گرفته اند در حالیکه به طور کل با این شاخه هنری متفاوتند. باز شناخت و احیای هنر فراموش شده نوارچینی و معرفی دو گونه جدید در خاتم مربع از جمله دست آوردهای دیگر این مقاله است.
  کلیدواژگان: هنرهای چوبی، خاتم مربع، خاتم لایه ای، خاتم تصویری، نوارچینی
 • رضا رضالو، اسماعیل معروفی اقدم*، علی اصغر محمودی نسب، فائزه رضایی صفحات 31-46
  در شکل گیری معماری هر دوره از ادوار تاریخی ایران، علاوه بر عواملی همچون وضعیت جغرافیایی، اقلیم، فرهنگ و... ، آموزه ها و احکام دینی نیز به نوبه خود تاثیری مستقیم در سبک ها و ویژگی های آن دارد. این تاثیرات در بناهای مذهبی، خصوصا در معماری بناهای آرامگاهی خود را بیشتر نمایان گر می سازد و باید گفت که دو مقوله مذهب و معماری در ارتباط کامل با یکدیگر قرار دارند و آنها را می توان امری جدایی ناپذیر از یکدیگر به شمار آورد. پژوهش حاضر که مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی است، به منظور تبیین و شناسایی میزان تاثیر آموزه ها و احکام شیعی در معماری و هنرهای وابسته به آن در مقابر مربوط به اهل تشیع دوره قاجار آذربایجان غربی به انجام رسیده و در این راستا اهداف زیر را دنبال می کند:1. میزان تاثیر آموزه های مذهب تشیع در ویژگی های معماری و تزئینات بناهای آرامگاهی آذربایجان غربی
  2. ارتباط بین آموزه ها و احکام شیعی و هنر و معماری مقابر آذربایجان غربی
  بررسی ها نشان می دهد که: شیعیان به بناهای آرامگاهی خصوصا امام زادگان به مثابه مساجد می نگرند و حضور این دسته از بناها را در معماری اسلامی با توجه به نوع آموزه ها و احکام خود، امری بدیهی می پندارند. به طور کلی مذهب شیعه مهمترین تاثیرات را در کمیت و کیفیت معماری و تزئینات بناهای آرامگاهی دارد و همانطور که در بررسی مقابر شیعی آذربایجان غربی مشخص گردیده، این آموزه ها به طور آشکاری در احداث این دسته از بناها و تداوم حیات آن ها در طی ادوار؛ همچنین در حضور عناصر و مشخصه های معماری مقابر منطقه از جمله: کاربرد مناره ها، استفاده از ضریح و منبر درون مقبره، به کارگیری شعائر مذهبی و کتیبه هایی با مضامین شیعی، اوج استقاده از تزئینات مفصل کاشیکاری، آیینه کاری و گچبری و... و حتی در وسعت این بناها نیز تاثیرات خود را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: مقابر اسلامی، آذربایجان غربی، دوره قاجار، تجلی آموزه ها، اهل تشیع
 • عادله رفایی*، پریسا شاد قزوینی صفحات 47-58
  دهه چهل شمسی یکی از دوره های مهم و تاثیرگذار بر فرهنگ و هنر ایران است. در این دهه روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان در محافل خود برای یافتن هویت ملی، مذهبی در آثارشان تلاشی وافر داشتند زیرا به واسطه روشنگری های این دوران ضرورت بازگشت به خویشتن یک نیاز اجتماعی بود. حامیان خصوصی و ناشران کتب کودکان نیز، از تصویرگران می خواستند تا با استفاده از عناصر هویت مدار آثاری همسو با این تقاضا خلق کنند.
  در این مقاله به بیان این فرضیه پرداخته می شود که ورود عناصر بومی درتصویرگری کتب کودکان دهه چهل در راستای ضرورت اندیشه هویت گرا ایجاد شد و پرویز کلانتری، بومی گرا ترین تصویرگر این دهه، توانست آثاری از خود به جای گذارد که بیش از نیم قرن بر فرهنگ و هنر جامعه ایرانی تاثیرگذار باشد. پرویز کلانتری با شناخت ویژگی های بومی و بهره گیری از تزئینات،آرایه ها، آرایش چهره ها و پوشش ها به شخصیت سازی هویت مدار پرسناژهای آثارش پرداخت.موفقیت او در تصویرگری هویت مدارش منتج به این امر شد که یادآوری خاطرات قومی و بومی گرای آثارش طی چندین دهه تاثیری ژرف بر تصویرگری ایران داشته باشد.
  شیوه پژوهش این مقاله مبتنی بر گردآوری اسناد و منابع کتابخانه ای تحلیلی توصیفی است. و از روش استقرایی در آن استفاده شده است.
  کلیدواژگان: تصویرگری، عناصر بومی، ادبیات کودک، پرویز کلانتری
 • پریسا یحیوی* صفحات 59-70
  استان کرمان یکی از مهمترین مراکز قالبافی در ایران است. که قالی های آن دارای طرح ونقشی متمایز از سایر مناطق ایران است. از حدود دوره قاجار که قالی کرمان در دنیا مطرح شده تحولات بسیاری در طرح ونقش آن صورت گرفته است.تاثیر هنر طبیعت گرایی و ناتورالیسم غربی در این دوره بر هنر ایران ازجمله قالیبافی خود را نمایان می سازد وبافت قالیچه های تصویری نیزدر دوره قاجار رواج پیدا می کند که در کرمان نمونه های بسیار خاص و نادری از این گونه قالیچه ها بافته می شود.
  هدف از این نوشتار شناسایی انواع قالیچه های تصویری بافته شده در استان کرمان و در دوره های قاجار و پهلوی است تحقیق حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی است و نحوه ی جمع اوری اطلاعات با توجه به اهمیت تاریخی موضوع به روش اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.
  با بررسی قالیچه های تصویری کرمان در دوره های قاجار و پهلوی به این نتیجه میرسیم که همان ویژگی های بصری قالی های کرمان، در قالیچه های تصویری هم وجود دارد. ویژگی های اصلی قالی کرمان یعنی تنوع رنگی و تعداد زیاد رنگها، سایه روشن با استفاده از دو رنگ تیره و روشن( هم در گلها و هم در پیکره ها)، نقش و نگارهای گلهای طبیعی به ویژه گلفرنگ و دسته های گل، استفاده از بته جقه که در انواع فرش کرمان دیده می شود؛ در مورد قالیچه های تصویری این منطقه هم صدق می کنند.با کمک این ویژگی ها میتوان این قالیچه ها را از دیگر مناطق جدا کرد وبه طبقه بندی آنها پرداخت.
  کلیدواژگان: قالی کرمان، طرح و نقش، قالیچه های تصویری
 • مریم متفکرآزاد*، محمد علی متفکرآزاد صفحات 71-86
  شهر تبریز و بازار سنتی فرش آن از جمله مراکز مهم تولید و صادرات قالی می باشند. بازار فرش تبریز به لحاظ ارزش معاملات و نیز به لحاظ سهم بالای فرش در سبد صادرات غیر نفتی ایران، همچنین به لحاظ ارزش هنری فرشهای مورد معامله در آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
  در تحقیق حاضر شهر تبریز و ویژگی های قالی های این منطقه و مراکز مهم عرضه این هنر و صنعت چون سراها و تیمچه های معروف بازار سنتی فرش تبریز مورد مطالعه قرار گرفته و انوع فرش های ارائه شده در آنها شناسانده شده است. هدف از این مطالعه، بررسی و شناخت بازار فرش سنتی تبریز-به عنوان یکی از قطبهای فرش ایران- و تحولات آن در سالهای اخیر با توجه به اهمیت هنری آن است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که این بازار به لحاظ اقتصادی– تجاری نقش عمده ای در حفظ هنر قالیبافی منطقه و کشور دارد، به علاوه در کنار آن معماری و بافت فرهنگی – اجتماعی بازار سنتی فرش تبریز، به عنوان یک سرمایه هنری – اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فرشهای ارائه شده در این بازار از تنوع طرح برخوردارند.
  کلیدواژگان: تبریز، بازار، فرش دستباف، صادرات، تیمچه
 • الهه مروج* صفحات 87-98
  شاهنامه، حماسه ای منظوم، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی است. این اثر مورد توجه حاکمان ایران در دوره های مختلف بوده و به سفارش برخی از آنان، توسط نگارگران به تصویر کشیده شده است. از دوره پیش از استقرار ایلخانان تا سده 14.م /8 ه.ق نسخه مصوری از شاهنامه به دست نیامده است و فقط 2 نسخه از شاهنامه مربوط به سده 13.م /7 ه.ق موجود هست که هیچ کدام مصور نمی باشند در این میان نزدیک به 10 شاهنامه مصور متعلق به14.م/8 ه.ق (دوران ایلخانی) موجود است، که از الگوی شمایل نگاری خاصی تقلید نکرده و اسلوبی خاص را برای مصور کردن نسخ خطی بعد از خود ایجاد کرده اند. این پژوهش به تحلیل و بررسی سه نگاره از سه شاهنامه ی دوره ایلخانی که به تصویرگری روایت « شکار آهو،بهرام گور و آزاده» که یکی از داستان های موردتوجه شاهنامه ، پرداخته است.این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته در پی یافتن پاسخ برای این پرسش است که آیا سه شاهنامه 1331.م/731ه.ق ،1333.م/733ه.ق و 1352.م/753ه.ق در یک کارگاه هنری تولیدشده اند ؟ لذا بر این منظور مجموعه ای از افتراق و اشتراک عناصر هنری در این سه نگاره موردبررسی قرار گرفت. و درمجموع از برآیند اشتراکات و تفاوت هایی که در ترکیب بندی، فن و حتی در تاثیرپذیری از اسلوب های مکاتب قبلی چه از هنر ایران، چین و مغول در این آثار وجود دارد، این نتیجه حاصل می گردد که تصویرسازی این سه شاهنامه در یک کارگاه تولیدشده و یا از یک الگوی واحد پیروی کرده اند.
  کلیدواژگان: نگارگری ایرانی، شاهنامه، مکتب شیراز، مکتب آل اینجو، بهرام گور و آزاده
 • میترا معنوی راد *، فریماه فاطمی صفحات 99-106
  فراواقع گرایی (Surrealism ) در شاخه های مختلف از جمله ادبیات، سینما، هنرهای تجسمی بخصوص تبلیغات بروز کرده است و همواره با استفاده از تکنیک هایی نظیر مشابهت، مجاورت و تباین، توانسته نظر مخاطبین را به خود جلب کند.
  این مساله که تا چه حد فراواقع گرایی توانسته در تبلیغات بیلبورد از نظر مخاطبین موفق جلوه کند و به اهداف اصلی تبلیغات که برقراری ارتباط، ماندگاری در ذهن و ترغیب مخاطب است، نزدیک شود، سوال مد نظر پژوهش حاضر است.
  فرض بر این است که در جوامع امروزی با توجه به تعدد کالا و تبلیغات، مخاطب با دیدن تبلیغی که دور از واقعیت و زندگی روزمره باشد، ارتباط بیشتری برقرار می کند. همچنین دیدن تصاویری که غیرمنتظره است، ماندگاری در ذهن را در پی خواهد داشت.
  پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی، به بررسی بازتاب تبلیغات فراواقع گرا در بین مخاطبین عام (10 سال تا 50 سال بالاتر) که به جهت بررسی اینگونه تبلیغات در گروه های سنی مختلف، به پنج گروه تقسیم شدند، می پردازد. نتایج حاصل نشان می دهد، این سبک علاوه بر ایجاد شوکی خوشایند در مخاطبین، موفق تر شناخته می شود ولی از نظر جلب اعتماد آنها، نتوانسته نسبت به سایر موارد موفق عمل کند.
  کلیدواژگان: فراواقع گرایی، تبلیغات تجاری، تبلیغات فراواقع
 • مریم مونسی سرخه* صفحات 107-116
  هیچ هنری نیست که بیشتر از هنر جامه در روح آدمیان موثر باشد (بورکهارت).
  فرهنگ ایرانی مجموعه ای از سنن، آیین، مذهب و زبان است که توانسته در میان اقوام به اصولی نسبتا واحد برسد. هویت یا پرسش از کیستی از نگرش های فرهنگی زاده می شود و مهمترین دغدغه بشر است که جایگاه انسان در هستی را نشان می دهد. هویت گاه بالذات و گاه بالعرض است. مساله پوشاک به عنوان یک شان انسانی و از ضروریات زندگی بشر، نمودی از هویت فرهنگی انسان به شمار میرود. بنابر این صورت ظاهری آن، برآمده از رفتار بشری و بالتبع دارای اجزای متغیر و محتوای عمیق و معانی آن، مرتبط با خلق انسانی است که مفهومی والاتر، ثابت یا با تغییرات کمتری را شامل میگردد، چرا که این مفاهیم در بطن انسان و فرهنگ برآمده از آن، ریشه دارند. این نوشتار به هدف بررسی جایگاه لباس به عنوان یکی از نمودهای هویت فرهنگی و بیان مولفه های لباس ایرانی، در پی بازآفرینی لباس ایرانی برمیآید. پرسش اساسی این پژوهش عبارت است از: مولفه های هویتی در لباس ایرانی کدام است؟ و در ذیل آن به راهکارهایی جهت بازآفرینی لباس ایرانی پس از هجمه هایی که مسبب دگرگونسازی لباس شدند، پرداخته میشود. نتایج پژوهش گواه آن است که کارکرد طرح، رنگ، بافت و تزئینات در لباس، علاوه بر جنبه زیباییبخشی، سبب حفظ حرمت بشری و متناسب با تفکر بومی و ملی، همسو با شرایط زمانی و مکانی، همسنخ با ارزشهای تمثیلی در هنرهای سنتی ایرانی میباشد. روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی و تحلیل محتوا بوده و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانهای است. در بیان این مطالب، ایده های برخی نظریه پردازان سنت گرا و کتب تاریخی قرن اخیر در باب پوشاک مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: لباس ایرانی، هویت، هویت فرهنگی، فرهنگ ایرانی، شاخصه های پوشاک
 • محمد مهدی میرزاامینی *، محمدرضا شاه پروری صفحات 117-133
  قالی های قم در دهه های اخیر به سبب زیبایی منحصر به فرد طرح، نقش و رنگ، از سویی دیگر رجشمار بالا، کاربرد ابریشم در مواد اولیه از شهرت و جذابیت بسزایی برخوردار است. بررسی و شناخت عوامل موثر در این جذابیت از بعد زیبایی شناسی با تکیه بر سه عنصر طرح، نقش و رنگ امری ضروری است که از اهداف این مقاله به شمار می آید. بدین جهت این مقاله با تجزیه و تحلیل بیش از صد نمونه قالی های معاصر قم، بررسی دلیل جذابیت قالی این منطقه از نظر خریداران و تطبیق آن با زیبایی شناسی هنرهای سنتی به انجام رسیده است.
  نتایج حاصل از نظرسنجی میان متقاضیان فرش این منظقه نشان می دهد رنگ و نوع رنگ بندی به همراه نوآوری در طرح های اصیل و سنتی مهم ترین عامل زیبایی و جذابیت قالی های قم است که با ظرافت، نظم بافت و جلای ابریشم مصرفی درآمیخته و دو چندان می شود. اما علیرغم طرح و رنگ، نقوش ریز و متراکمی که سطح ظاهری قالی را با آرایه هایی نظیر گل فرنگ، گل گرد و خوشه ایمی پوشاند، از تنوع فرمی پایینی برخوردار می باشند که در ساختار زیبایی شناسی، کاربرد اشغال فضا و ایجاد تنوع رنگی متن و حاشیه را بر عهده دارد. به طور کلی نتایج تجزیه و تحلیل قالی های جدید قم و نظرسنجی ها، نشان می دهد موثرترین عامل زیبایی در درجه اول وابسته به رنگ، چیدمان رنگی آن، در درجه دوم نوآوری در طرح و سپس ترکیب بندی نقوش است.
  علاوه بر میدانی، مطالعه مبانی زیبایی شناسی هنرهای سنتی و تطبیق آن با قالی های قم آشکار ساخت علیرغم وجود تغییرات و خلاقیت هایی که تجربه نموده، قالی این منطقه در بستر اصول هنرهای سنتی رشد و نمو داشته و از نظر طرح، نقش و رنگ خارج از اصول نبوده هرچند از اصل کاربردی بودن، سادگی و صمیمیت که از فاکتورهای مهم یک هنر سنتی است در دو دهه اخیر فاصله گرفته و به یک هنر تجملاتی و خاص تبدیل می شود. گرچه این نکته اخیرا در کل بدنه قالی ایران قابل مشاهده است که قالی قم در این بین نیز پیشتاز بوده است.
  این پژوهش توسعه ای با روش های کتابخانه ای و میدانی، با بهره گیری از شیوه های اسنادی و پیمایشی، اطلاعات لازم گردآوری شده از توصیف و تحلیل محتوا نیز استفاده شده است.
  کلیدواژگان: قالی قم، زیبایی شناسی قالی، طرح و نقش قالی، رنگ بندی قالی، هنرهای سنتی
|
 • Pinky Chadha *, Abolghasem Dadvar Pages 7-16
  The dancers of the Indian classical dances, like all the other dancers, use their body and its movements as the medium of conveying their message. The movements of every limb of the body display the moods, emotions and the intention of the dancer. Since the Indian classical dances have their roots in worship rituals of Hinduism (as dance is stated as an obligation in worshiping Hindu gods), every movement that the dancer does, has a special meaning. What is important in this study is, identifying and analyzing the mediums of expression such as the body movements, the makeup, jewelry and designing of the stage, in these dances; and moreover to realize if the body movements have chosen the symbolic approach because of the physical and anatomic limitations of the body; and also exploring the meaning of these movements. This study has chosen a historical descriptive approach to this subject and has gathered data through written resources and observing some of the dances through field research.
  Keywords: Indian classical dances, body movements, medium of expression, symbolic language
 • Mahdi Davazdahemami *, Qobad Kiyanmehr Pages 17-30
  Wood Inlay usually known with triangle wood inlay and one of the finest Iranian wood arts but Inlay has numerous techniques that they have not any relation with triangle wood inlay and they are created based on different geometric design. Unfortunately, in most cases, there are mistakes in the identification and classification of them. The main purpose of this paper is to accurately classify and comprehensive introduction to traditional practices and new highly valued development of Square Wood Inlay and non triangle wood inlay and compare these methods results with others, so that exclude the possibility of interference of its products with other disciplines. So, in this study aims to obtain information necessary to analyze and identify the methods using careful observation of objective and field studies (in vitro). To this end to collect information is used from objective, field, library and laboratory, methods. Finally, obtained reliable the end results with describing and analyzing data, in this research. These results suggest the existence of diverse species in wood inlay and identification and resolution of some other branch that they have taken in the inlay family because of some similarities, while they are different in general with this branch of art. Resuscitate "Arrange Strip" art and presentation of two new "Square Wood Inlay" techniques, are other results of this paper.
  Keywords: Fine woodworking, Square wood inlay, Layer wood inlay, Inlaid panel (pictorial inlaid), Arrange strip
 • Esmaeil Maroofi Aghdam * Pages 31-46
  Shaping the architecture of each period, the style and features are strongly affected by doctrines and religious orders as well as geography, climate, culture, etc. The impact of religious monuments is much evident in cemetery monuments of architecture which makes religion and architecture being strongly associated. This study based on Library studies and surveys, aims to identify the influence of Shiite doctrines and commandments on architecture and related arts in the Shiite shrines during Qajar era in West Azerbaijan, northwest Iran. Two primary goals are under focus: 1. Assessing the effect of Shia on the tomb monuments of architectural features and properties?
  2. Is there an association among Shia doctrines vs monuments architecture and arts in West Azerbaijan?
  Shia religion has mostly affected the quality and quantity of architecture and decoration of the tomb monuments of the region especially in the use of minarets and altar, graphic scrolls, prayer and ornaments
  Keywords: Islamic Shrines, West Azerbaijan, Shia, Qajar era
 • Adeleh Rafaee *, Parisa Shad Pages 47-58
  Illustration is an art that in accordance with cultural structures and educational needs of different societies establishes a close link between visual arts and literature. In Iran, this art has enjoyed a long and bright history that with a boom in children literature in post-constitutionalism era as well as the use of lithography could acquire an independent identity. The works presented in the twenties were accompanied with western and non-native feedback and that was the reason our writers and artists focused on indigenous feedback relying on the Iranian culture in the forties. That is one of the important periods and effective on the national Iranian art and culture. The need to return to national self literature in the literary field led to valuable results and following to that children literature and illustrated books, too, with a realistic approach and influenced by the native culture could open its space among other existing arts. The current paper tries to explain the hypothesis that the emergence of native elements in children illustrations during forties was in accordance with the necessity of the national identity and hence; Pervez Klantari is the most prominent native Iranian illustrator. Documents have been collected through library resources. The results of this study indicate that the need for the Iranian cultural identity in the work of writers and illustrators and to promote reading culture by intellectuals most of whom were writers of that time as well as the support of private publishing houses and entry of printing machine led to the growth of children books and transformed the illustration of the forties into an era the most effective on the history of children illustration books.
  Keywords: Illustrations, native elements, children's literature, Pervez Kalantari
 • Parisa Yahyavi * Pages 59-70
  Kerman is one of the most important center of rug producing in Iran, where has special design. Since Ghajar, that Kerman carpet propounded all over the world many changes happend in it's design. Effect of naturalism in this time is shown in art and rug. So pictural rugs were current in Ghajar and in Kerman special and uniqe sampels were woven. .
  This reserch is descriptive and analytic. By looking to historical aspect, collecting information method is documentarical and it is accomplished by using library resorces.
  According to basic individual of Kerman rugs , varied and numberious color, lighte and shade with two color in one sarface of flower or figure , design and ornaments of bunch of flowers, natural flowers, like Golfarang, use of Boteh-jegheh which is used in kinds of Kerman rug. we see all of them in pictural rug. Basic characteristics of Kerman rugs exist in pictural rugs. Therefor we can divide these ruges from other.
  Keywords: Point words: kerman rugs, design, pictural rugs
 • Motafakkerazad *, Mohammad Ali Motafakkerazad Pages 71-86
  Tabriz and it's carpet traditional bazaar are included as the main sources of carpet production and export. The carpet bazaar of Tabriz, is so important in view of trade value, high portion of carpet in non-oil exports of Iran and also aesthetic value of traded carpet. In the present research, Tabriz and characteristics of it's carpets as well as the main supply centers of given art and industry such famous plazas and malls of Tabriz carpet traditional bazaar have been studied and carpet types available in them introduced. The aim of the present study, is to review and identify Tabriz carpet traditional bazaar as one of Iran carpet poles and it’s evolutions in the recent years with regard to it's aesthetic value. The findings of research indicate this bazaar has major role in the preservation of carpet-weaving of the region and country commercial – economically and along with the social-cultural context and architecture of Tabriz carpet traditional bazaar is as important as a social – aesthetic asset. The supplied carpets in the forgiven bazaar have various designs.
  Keywords: Tabriz_bazaar_hand – made carpet_art_export_malls – plazas
 • Elahe Moravej * Pages 87-98
  Shahnameh is an epic poem written by Hakim Abuʾl-Qasim Ferdowsi Tusi. This work attracted attention of Iran kings over different eras and by order of some of them, some paintings are drawn by painters. Since the era before establishing Ilkhanate dynasty to 14th century no illustrated copy of Shahnameh is available and only there are two copies of Shahnameh related to 13th century which none of them are illustrated. Meanwhile there are near 10 illustrated Shahnamehs relating to 14th century (Ilkhanate era) which they don’t follow a portraying pattern and have established a special method for illustrating the copies thereafter. This study aims to study three paintings from three Shahnamehs of Ilkhanate era which depicts the narration of hunt of deer, Bahram Gur and Azadeh which is one of the outstanding stories of Shahnameh. This study is conducted through descriptive-analytical method for answering this question that whether these three Shahnameh of 1331, 1333 and 1352 A.D. are produced in one atelier. Therefore, a set of artistic differences and common aspects are examined in these three paintings. In general, summarizing differences and similarities in composition, technic and even susceptibility from previous schools styles either from Iran art or china or Mongol which exist in this piece, one can conclude that illustration of these three Shahnameh is carried out in a same atelier or they are pursued an identical pattern.
  Keywords: Iranian Painting, Shahnameh, Shiraz School, Injuids School, Bahram Gur, Azadeh
 • Mitra Manavi Rad *, Farimah Fatemi Pages 99-106
  Surrealism has been emerged in different majors such as literature, cinematography, visual arts special advertisement. Always it has enabled to penetrate in the audiences mind through using techniques such as similarity, displacement and paradox, like humor and surprise to attract them as well. The message of surrealism advertisement  is designed to convey the meaning, that can satisfy the audiences, and always uses from various tools to attract them and convey the message.
  This assumption exist that, all advertisements always tends to impress the mind of audience and their unconscious to obtain a desired goal.The question of this study is, “ How much does surrealism style success in billboard advertisement for satisfy audiences? “ This goal is to make encouragement and motivation in the audience, and for indusing a positive idea with lasting impression about the function of a specific subject.
  Since in commercial advertisements the major goal is to attract the audiences by the message that is acceptable for them, therefore surrealism style can be successful by respect to these features.
  In addition to these points, the artist would be able to display the hide aspects of the production features for surprising the audiences, and for indusing a lasting effect on their minds to make positive idea in the audiences mind about the production.
  This study was focused on the ideas of general audiences in five age groups by using a questionnaire.
  In the, questionnaire it was used from the images of commercial advertisements of billbords, with surrealism and realism styles.
  In the final part, it was focused on different variables such as age, major, gender and educational leveling of the audiences and legistic regression was used.
  According to the results of this study, surrealism advertisments induse the concept goal in the audience’s mind and cause audiences to think, to surprise, to attract, and finally to persuade for buying the production.
  In this study, descriptive-analytical method was used and it benefited from library and field study.
  In the first part, it was used from descriptive statistics for the audiances that filled the questionnaire.
  In the second part, inferential statistics was used. In this part, age is the only variable regard to surrealism and realism commertial advertisements.
  As a result, since nowadays most of the people like wonderful advertisements and creativity, therefor this style can make better comunication with current audiences.
  Keywords: Surrealism, Commercial advertisements, Surrealism advertisment, Audiance
 • Maryam Mounesi Sorkheh * Pages 107-116
  There is no art that is more effective than the clothing art in the soul of individuals (Burkhardt).
  Iranian culture is a collection of traditions, customs, religions and languages that could reach a relatively a single principle across the nations. The identity or the question of individuality is generated through cultural attitudes and considered as the most important distress of humankind that shows the place of human being in the essence. Identity sometimes is personality based and occasionally transverse. The clothing issue as the human dignity and from the needs of human being is considered as an emergence of cultural identity of humankind. Therefore, its outward face comes out of human behavior and naturally has the changing components and its deep content and meaning is related to human mood that includes the higher, stable or associated with fewer changes in meaning, since these meanings and concepts have their roots in the essence of human being and the culture came out of it. It is endeavored in this research, that in addition to identifying the characteristics of Iranian clothing, the identity components should be described which are appeared in the Iranian covering. In addition, the major reason related to the changes should be expressed that has transformed the Iranian dress during the history course as an assault and finally the techniques should be discussed to recreate the Iranian clothing. In describing such themes, the ideas of some traditional theorists as well as the historical books of recent century have been studied on the subject of clothing and dressing.
  Keywords: iranian clothing, Identification, cultural identity, Iranian Identity, characteristic clothing
 • Mohammad Mehdi Mirzaamini *, Mohammad Reza Shahparvari Pages 117-133
  Qom in the recent decades the beauty for unique design, role, and the color on the other hand up and use silk of his fame and the attractiveness of marked has been enjoying. Recognition of factors important in the effective and attractive aesthetics of by relying on three elements the plan, the role and goals of color this article is with analysis more than a hundred samples of the new Qom carpets and also poll the audience and buyers to carpets Qum. Also aesthetic view of traditional arts as well as new carpets Qom and analysis.
  Color and type of Colority Carpet Qom with innovation in Design orthodox and traditional aesthetic most important factor ÞÇáیåÇی Qom is that with the delicacy of structure and order and silk consumption went into exile and playfulness is completed. small reliefs and accumulated Carpets Qum who mainly floral Phantasmagoria, goals and cluster is full of varied and Russ are saturated with a lot of variety and enjoy beauty and plays the role symbolistic Carpets Qom in the first degree to color, color setup and in second innovation in design and composition reliefs setup. Beauty in the structure of symbolisti carpets Qom more reliefs with quality overnight started and variety in order to color in text and margins are regular repeating.
  Qum Carpets principles traditional arts despite changes and Innovative had the experience with this in the same utilize all growth and in design, the role and principles of color has not been out of although the principle of application of simplicity and sincerity of the important factors that a traditional art in recent two decades and a luxury art and will turn into a special. Though this point is recently in the whole body of Persian rugs carpets that can be observed in the Qom also pioneer.
  This research methods with library development track and, using the methods and documents, necessary information had been collected and described the content analysis also has been used.
  Keywords: Qom carpets, rugs aesthetics, motifs, design carpet, carpet color, traditional arts