فهرست مطالب

مطالعات در دنیای رنگ - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 24، بهار 1396)
 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 24، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید آرش حدادی، احمد رمضانی سعادت آبادی، محمد مهدویان احدی صفحات 1-16
  در این مقاله، مروری بر روش های ساخت میکرو/نانو ساختارهای توخالی کربنی بر مبنای به روزترین پژوهش های انجام شده در زمینه ساخت آن ها آورده شده است. در ابتدا، انواع نانو ساختارهای توخالی به صورت مختصر توضیح داده می شود و سپس روش های ساخت کره های توخالی کربنی بر مبنای چهار روش اصلی کلردارکردن کاربیدهای فلزی، استفاده از الگوهای سخت ، الگوهای نرم و خود الگویی به تفصیل تشریح می شود. در دو روش اول که از اصلی ترین روش های ساخت این نوع ساختارها می باشند، ابتدا مفاهیم پایه و سپس انواع الگوهای مورد استفاده به همراه پژوهش های انجام شده در زمینه ی ساخت میکرو/نانو ساختارهای توخالی کربنی با استفاده از این الگوها توضیح داده می شود. روش های الگوهای نرم و خود الگویی که از مهم ترین روش های ساخت ساختارهای توخالی بر پایه ترکیبات پلیمری، اکسید های فلزی و سیلیکایی می باشند، به دلیل انجام فرآیندهای جانبی از جمله هیدروترمال و کربن دارکردن در ساخت کره های توخالی کربنی که در دماهای بالا نیز صورت می پذیرد، قابل استفاده نبوده و تنها به صورت مختصر توضیح داده خواهند شد.
  کلیدواژگان: میکرو، نانو ساختارهای توخالی کربنی، کلردارکردن، الگوی سخت، الگوی نرم، خود الگویی
 • مژگان حسین نژاد، کمال الدین قرنجیگ صفحات 17-27
  انواع زیادی از مواد رنگ دهنده مستخرج از منابع گیاهی، حیوانی و میکروبی با کاربردهای متنوع مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند. پژوهش های زیادی روی منابع رنگ دهنده طبیعی جدید همراه با فناوری های ارزان و سازگار با محیط زیست برای تولید و کاربرد گسترده در حوزه های مختلف در حال انجام است. این مقاله مروری بر آخرین پژوهش های انجام شده در حوزه کاربرد مواد رنگ دهنده طبیعی با تمرکز بر توسعه فناوری رنگرزی طبیعی منسوجات و پارچه ها، مواد رنگزای خوراکی و سلول های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا است. در نهایت برخی کاربردهای جدید مواد رنگ دهنده طبیعی ارائه می شود.
  کلیدواژگان: مواد رنگزای طبیعی، رنگرزی منسوجات، مواد رنگزای خوراکی، سلول های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا
 • مهدی یگانه، سید مهدی مرعشی، نیلوفر محمدی صفحات 29-46
  محبوس نمودن بازدارنده ی خوردگی در یک ساختار میزبان خنثی (مخزن) و سپس رهایش آن و یا اصطلاحا بکارگیری سیستم بازدارندگی هوشمند ضدخوردگی توجه زیادی را در بین محققان به خود جلب نموده است. این سیستم ها براین اساس طراحی می شوند که هم از واکنش های ناخواسته بین بازدارنده و زمینه جلوگیری به عمل آید و هم بازدارنده در جایی که مورد نیاز است مصرف شود. همچنین، در صورت ایجاد خراش در پوشش ها، این خراش ها بتوانند ترمیم گردند. برای رسیدن به این هدف، تاکنون استراتژی های متفاوتی پیشنهاد شده است. در برخی روش ها، بازدارنده را درون یک ساختار میزبان با ابعاد نانو یا میکرومتری کپسول نموده که فقط در حین آسیب رسیدن به کپسول، بازدارنده آزاد شود و سبب جلوگیری از خوردگی گردد. همچنین، می توان از مخازن مختلف دیگری برای محبوس نمودن بازدارنده ها بهره برد. از جمله ی این مخزن ها می توان به نانولوله ها، ذرات مبادله گر یونی، مواد هادی و پلی الکترولیت های لایه به لایه، مواد متخلخل و غیره اشاره نمود. به عنوان نمونه می توان از نانوذراتی که دارای لایه های متناوب پلی الکترولیتی هستند برای ساکن کردن بازدارنده ها بهره برد. تغییر در شرایط محیطی، پلی الکترولیت ها را تضعیف نموده و سبب آزادسازی بازدارنده در محیط می شود. به طورکلی در سیستم های بازدارندگی هوشمند ممکن است یک تبادل یونی بین یون خورنده و بازدارنده درون سیستم رخ دهد و یا بازدارنده با تغییر pH در منطقه خوردگی آزاد شود و یا اینکه به صورت نفوذ بلند مدت از درون سیستم مانع از خوردگی شود. بنابراین باید تغییراتی در محیط پیرامون رخ دهد تا شاهد آزاد شدن و عملکرد بازدارنده درون پوشش بود.
  کلیدواژگان: پوشش هوشمند، خوردگی، رهایش، بازدارنده خوردگی
 • محمدرضا شاه پروری، سید محمد مهدی میرزاامینی، مصطفی زارع مهرجردی، امید شیخ بگلو صفحات 47-65
  قالی از مصادیق هنر اسلامی است که از جلوه های زیبایی و آیینی برخوردار می باشد. این هنر ملی در دوران حکومت خاندان صفوی مورد توجه قرار گرفت. از این عصر قالی هایی با طرح ها و نقش های متفاوت بجای مانده که هر یک از مفاهیم ویژه ای با هدف ترویج تشیع برخوردار است. از این جمله قالی ها و قالیچه های محرابی می باشد که به سبب کاربرد مذهبی در این دوران مورد توجه قرار گرفته و در کارگاه های درباری در انواع و ابعاد متفاوت تولید می شده است. قالیچه های محرابی که قرابت نزدیکی به ساختار معماری و محراب مساجد دارند، با رنگ ها، آرایه های تجریدی گیاهی و هندسی و خط نگاره هایی با مضامین آیات و احادیث متبرکه مزین شده اند. حال با توجه به نمادگرایی در قالی ایرانی و استفاده آیینی قالی محرابی در پژوهش حاضر رنگ ها و رنگ بندی قالی محرابی عصر صفوی مطالعه و بررسی شد تا در گام نخست رنگ های موجود و مشترک میان قالی های محرابی شناسایی شود. در گام بعدی جهت اطمینان از کاربرد تعمدی و یا تصادفی رنگ ها در قالی های محرابی، رنگ بندی قالی های محرابی با غیرمحرابی مقایسه شد. یافته های پژوهش نشان می دهد رنگ های کاربردی در قالی های محرابی به صورت آگاهانه انتخاب شده است و اختلافاتی میان رنگ بندی غیرمحرابی وجود دارد. در قالی های محرابی علیرغم کاربرد نقش مایه های متنوع، تنها از هفت رنگ ثابت در رنگ بندی قالی های محرابی استفاده شده است. این رنگ ها که در عرفان اسلامی مقدس و مورد احترام می باشند عبارتند از سفید، مشکی، صندل، آبی، سرخ، زرد و سبز که هر یک از رنگ های مذکور جایگاه ثابتی را در عموم قالی های محرابی به خود اختصاص داده و به مفاهیم نمادین و مقدسی همانند ترویج مذهب شیعه، وحدت و حضور آدمی در بهشت اشاره دارد. بدین ترتیب نتیجه نهایی پژوهش نشان می دهد، جایگاه و چیدمان رنگی قالی های محرابی صفویه در خدمت مفاهیم مستتری است که افزون بر ادراک مفاهیم اسلامی و شیعی، باعث تشدید حالات معنوی و عرفانی نمازگزار حین انجام فریضه الهی نماز می شود. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای، به روش کیفی توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است.
  کلیدواژگان: قالی ایرانی، قالی محرابی، رنگ، صفوی، نمادگرایی
 • مهدی صفی، فائزه مولا صفحات 67-81
  بیان مفهوم ظاهر رنگی، حفظ و کنترل آن در حین انتقال بین وسایل مختلف و ارتقای کیفیت دستگاه های دوباره تولید و باز نمایش رنگ، از مهم ترین بحث هایی است که محققان و صنعتگران در زمینه فناوری رنگ با آن روبرو هستند. در این مقاله تلاش شده است که مفهوم مدیریت رنگ به صورت اجمالی برای دوباره تولید تصاویر دیجیتال به معنای راه حلی مناسب برای ثابت بودن اطلاعات رنگی حاصل از یک تصویر، از مرحله طراحی تا مرحله چاپ، بیان گردد. سامانه مدیریت رنگ، این امکان را فراهم می سازد که بین دستگاه های مختلف، بتوان ظاهر رنگی تصویر را حفظ نمود؛ این امر در صورتی امکان پذیر است که اطلاعات وابسته به دستگاه، از طریق انتقال به فضارنگ های واسطه، به اطلاعات غیروابسته به دستگاه تبدیل شوند. همچنین روند اجرای مدیریت رنگ تصاویر، روش های متداول و استانداردهای مرتبط با آن نیز اشاره شده اند.
  کلیدواژگان: مدیریت رنگ، باز تولید رنگ، تصویر دیجیتال، محدوده رنگی تصاویر
 • زهرا شاهی، محمد خواجه مهریزی، محسن هادی زاده صفحات 83-102
  رنگ مو یکی از قدیمی ترین لوازم آرایشی شناخته شده است و توسط بسیاری از فرهنگی های باستانی در مناطق مختلف جهان مانند مصریان باستان، یونانیان، ایرانیان، چینی ها و هندوها مورد استفاده قرار گرفته است. قبل از ظهور مواد رنگزای شیمیایی، استفاده خلاقانه از محصولات طبیعی جهت رنگ مو، رایج بود. مواد رنگزای طبیعی شامل رنگ هایی با منبع گیاهی (حنا، چغندر، روناس، بابونه)، منبع حیوانی (حشره قرمز دانه، گونه هایی از صدف) و منابع معدنی می باشند. همچنین مواد رنگزای شیمیایی مو به سه دسته رنگ های موقت، نیمه دائم و دائم تقسیم می شوند. به طور کلی رنگ موهای شیمیایی به دو دسته اصلی اکسیدانی و غیراکسیدانی و براساس دوام رنگ به سه دسته موقت، نیمه دائم و دائم نیز تقسیم می شود. در این پژوهش، به تشریح انواع رنگ مو، ساختار و ویژگی های آن ها پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: رنگ مو، رنگ طبیعی، موقت، نیمه دائم، دائم
|
 • Seyed Arash Haddadi, Ahmad Ramazani Saadatabadi, Mohammamd Mahdavian Ahadi Pages 1-16
  In this paper, a review on the synthesis methods of carbon hollow micro/nano structures according to the recent literatures is presented. At first, the kinds of hollow structures will be mentioned and then, the synthesis methods of carbon hollow spheres (CHS) including chlorination of metallcarbides, hard templating, soft templating and self templating will be discussed. Two first methods are widely used for synthesis of CHS. Hereby, in the first step, basic concepts of the methods and then, kinds of templates used in synthesis of CHS and the related publications will be considered. Soft and self templating methods are the most important ways for synthesis of hollow structures based on polymer, metal oxides and silica materials. These methods are not appropriate for the synthesis of CHS due to hydrothermal and carbonization processes at high temperature. Consequently, these methods will be briefly described.
  Keywords: Carbon hollow micro-nano structures, Chlorination, Hard templating, Soft templating, Self templating
 • Mozhgan. Hosseinnezhad, Kamaladin Gharanjig Pages 17-27
  Many types of colorants obtained from plants, animals and microbes sources have been investigated for their usage in different kinds of application. Much research into new natural colorants sources along with low cost and eco-friendly are in progress for their varied production and application in different domains. This paper present recent research performed in the area of application of natural colorants, with specific emphasis to technological development in natural textile and fabrics dyeing, food colorants and dye-sensitized solar cells. Finally, some newly discovered applications of natural colorants have been presented.
  Keywords: Natural dyes, Textile dyeing, Food dyes, Dye-sensitized solar cells
 • Mahdi Yeganeh, Seyed Mahdi Marashi, Niloofar Mohammadi Pages 29-46
  Doping corrosion inhibitor in a host structure (container) draws much attention among the researchers. This system, called smart corrosion inhibition, is designed not only to avoid undesirable reactions between the corrosion inhibitor and the matrix but also letting the inhibitor to be consumed just where it is needed. Moreover, in some cases, this system can undergo self-healing properties, if the coating is scratched. A lot of strategies are suggested to achieve these purposes, including loading corrosion inhibitor in nano-micro capsules, doping corrosion inhibitor in porous containers and etc. Other reservoirs that can be loaded with corrosion inhibitor are nanotubes, ion exchange particles, conductive materials, layer by layer polyelectrolytes, and porous materials. For instance, multi-layer polyelectrolytes can be used to immobilize the corrosion inhibitor. Changing the system conditions can cause polyelectrolytes to weaken, and letting the corrosion inhibitor release. In general, an ion exchange occurs between corrosive ions and inhibitor's in the system, or the inhibitor is released due to local pH changes, or as a long-term diffusion, the inhibitor can avoid corrosion reaction. Therefore, some changes are needed in the system to commence smart corrosion inhibition process.
  Keywords: Smart Coating, Corrosion, Release, Corrosion inhibitor
 • Mohammad. Reza. Shahparvari, Seyed. Mohammad. Mahdi. Mirzaamini, Mostafa. Zare Mehrjardi, Omid. Sheikh Baglo Pages 47-65
  Carpet is an instance of Islamic art and a display of beauty and religion. This national art became the center of focus during the reign of the Safavid dynasty. Many carpets with different designs and patterns have survived from this era, each carrying a particular meaning with the aim of promoting Shia Islam. These include prayer carpets and rugs which were produced in many sizes and variants in court workshops. These carpets and rugs gained importance in this era due to their religious applications. Prayer rugs which have affinity with the architecture and structure of mosque sanctuaries, have decorations of plant colors, geometric abstract arrays, and pictographs which contain content from Hadith and the Quran. With regards to symbolism in Persian carpet and religious application of prayer carpets, first, the colors of Safavid prayer carpets have been studied in this paper in order to identify the common colors used in these carpets. Next, the color of prayer carpets have been compared to other types of carpets in order to specify whether the use of these colors were deliberate or accidental. Results show that these colors were knowingly chosen and have differences with colors in non-prayer carpets. Although many patterns are used in prayer carpets, only seven specific colors have been applied. These colors, which are considered sacred and respected in Islamic mysticism, are white, black, brown, blue, red, yellow, and green. Each of these colors are constantly utilized in general prayer carpets and portray symbolic and sacred meanings such as promoting Shia Islam, unity, and the presence of man in heaven. Thus, it can be concluded that the role and composition of colors in Safavid prayer carpets is based on implied meanings, which in addition to introducing Islamic and Shia concepts, increases the spiritual state of worshipers in their prayers. This research has been conducted with library sources, and descriptive and analytic qualitative method.
  Keywords: Persian carpet, Prayer carpet, Color, Safavid, Sumbolism
 • Mahdi Safi, Faezeh Mola Pages 67-81
  The most important challenges in color technology with that researchers and industries are faced, is description, consistency and control of color appearance while is supposed to be transferred between different reproduction devices. In this article, the concept of color management for color reproduction of digital images as a suggested solution has been reviewed in brief to achieve a color consistency of an image during workflow from the design step to the publishing step. Color management system makes it possible to keep the color appearance of image consistent between different devices. This is possible if dependent-device color values could be converted to independent-device ones through an intermediate color space. Moreover, the image color management workflow, the conventional methods and the related standards with that have been pointed, too.
  Keywords: Color Management, Color Reproduction, Digital Image, Color Gamut
 • Zahra. Shahi, Mohammad. Khajeh Mehrizi, Mohsen. Hadizadeh Pages 83-102
  Hair color is one of the oldest cosmetics known by many ancient cultures in different parts of the world like the ancient Egyptians, Greeks, Persians, Chinese and Hindus have been used. Before the advent of chemical colors, creative use of natural products for hair color, was common. Natural colors, including colors with plant source (henna, beet, madder, chamomile), animal origin (Cochineal insects, species of mussels) and metal salts. As well as chemical dye the hair into three categories: temporary (non-oxidizing), semi-permanent colors (non-oxidizing) and permanent colors (antioxidant) are divided. In general, chemical hair colors is divided into two main categories oxidant and non-oxidant. And the durability of color into three categories: temporary, semi-permanent and permanent split. In this article, we will describe the types of hair color and structure and characteristics of each are discussed
  Keywords: Hair color, Natural color, Temporary, Semi-permanent, Permanent