فهرست مطالب

چشم پزشکی نگاه - سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1383)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1383)
 • 92 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/03/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • نامه سردبیر
  دکتر بهزاد یخشی صفحه 3
 • دست آورد
 • سم بوتولنیوم A در چشم پزشکی
  دکتر مریم آل طه صفحه 4
 • توموگرافی انسجامی اپتیک (OCT) در بیماریهای چشمی
  دکتر سیامک مرادیان صفحه 19
 • تفسیر تصاویر OCT
  دکتر علیرضا رمضانی صفحه 27
 • لنزهای داخل چشمی اتاق قدامی در چشم های فاکیک
  دکتر بهزاد یخشی صفحه 34
 • لنزهای داخل چشمی اتاق خلفی در چشم های فاکیک
  دکتر بهزاد یخشی صفحه 38
 • عوارض لنزهای داخل چشمی در چشم فاکیک
  دکتر بهزاد یخشی صفحه 47
 • روش ترکیبی محدودسازی بینایی به روش اپتیکی و آتروپین در درمان تنبلی چشم
  فاطمه رضایی صفحه 51
 • سخنی تازه
 • Orbscan (بخش دوم)
  دکتر محمد حافظ نوروزی زاده صفحه 55
 • Zywave II wave front system
  دکتر محمد حافظ نوروزی زاده صفحه 58
 • آنژیوگرافی پر سرعت با ایندوسیاسین سبز به منظور نمایان سازی دقیق نورگ زایی کوروییدی
  سودابه فولادین، دکتر مسعود سهیلیان صفحه 63
 • اختلاف نظر در طراحی لنزهای داخل چشمی
  دکتر محمد حافظ نوروزی زاده، نیلوفر اسدزندی صفحه 68
 • کراتوپلاستی کانداکتیو: آیا جایگاهی برایاین فن آوری وجود دارد?
  دکتر محمد حافظ نوروزی زاده، ملاحت ناسودیان صفحه 81
 • تجربه
 • ما چشم را عمل می کنیم یا آدم را?
  دکتر محمد حافظ نوروزی زاده صفحه 85
 • چالش های بالینی
  دکتر علیرضا رمضانی صفحه 87
 • بدون عنوان
 • چه کسی پاسخگوست?
  دکتر بهرام آزادی صفحه 89