فهرست مطالب

Veterinary Research - Volume:18 Issue:3, 2017
 • Volume:18 Issue:3, 2017
 • تاریخ انتشار: 1396/07/11
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مقاله مروری
 • عزیزاله خداکرم تفتی*، قاسم فرجانی کیش صفحات 154-163
  ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) یک عامل مهم بیماریزای مرتبط با بیماری های تناسلی، تنفسی و گوارشی گاوها در جهان به شمار می رود. این ویروس سبب خسارات اقتصادی مداوم به صنعت دامداری عمدتا به خاطر کاهش عملکرد دستگاه تولید مثل می شود. توانایی ویروس در عبور از جفت در مراحل اولیه آبستنی، منجر به تولد گوساله های با عفونت پایدار (PI) می گردد. گوساله های با عفونت پایدار به مراتب بیشتر از حیوانات مبتلا به عفونت گذرا یا حاد بیماری، ویروس را منتقل می کنند، زیرا که مقادیر بسیار بیشتری از ویروس را در طول حیاتشان دفع کرده و به عنوان مخازن و ناقلان این ویروس مورد توجه قرار گرفته اند. هیچ راه درمان قطعی برای حیوانات مبتلا به این ویروس وجود ندارد. تمامی روش های کنترلی موجود که در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست، مبتنی بر شناسایی حیوانات دارای عفونت پایدار و سپس حذف آن ها از گله استوار است. به همین علت، شناسایی به موقع این حیوانات پس از تولد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در حال حاضر، به منظور شناسایی دام های فوق از روش های تشخیصی از جمله جداسازی ویروس، ایمونوهیستوشیمی (IHC)، آنتی ژن کپچر الایزا (ACE) و واکنش زنجیره ای پلیمراز-رونویسی معکوس(RT-PCR) استفاده می شود. هر کدام از این روش ها برای شناسایی ویروس اسهال ویروسی گاو مزایا، معایب و شرایط مختلف کاربرد دارند. قابل اطمینان بودن این روش های تشخیصی به انتخاب روش مناسب نمونه برداری بر اساس سن حیوان بستگی دارد.
  کلیدواژگان: آنتی ژن کپچر الایزا، BVD، ایمونوهیستوشیمی، عفونت پایدار، RT-PCR
 • مقاله کامل
 • اشرف احمد الغنیمی* صفحات 164-169
  این آزمایش با هدف بررسی اثربخشی آمپرولیوم، تولترازوریل و ترکیب آن ها در خرگوش های به طور طبیعی آلوده شده با گونه های ایمریا (63/4 ± 103 × 32 اووسیت به ازای هر گرم (OPG) مدفوع) انجام شد. 36 خرگوش (سن 11 هفته با میانگین وزن بدن (BW) 75 ± 2000 گرم) به طور تصادفی در 6 گروه (6 خرگوش در هر گروه) قرار گرفتند، یا منفی بدون درمان و به عنوان کنترل منفی نگهداری شدند (گروه 1)، آلوده و بدون درمان نگهداری شدند (گروه 2)، درمان شده با تک دوز خوراکی آمپرولیوم در mg/kg BW 50 به مدت 5 روز درمان شدند (گروه 3)، تولترازوریل با دوز mg/kg BW 5 به مدت 2 روز دریافت کردند (گروه 4)، به صورت خوراکی با تولترازوریل با دوز mg/kg BW 5/2، دو دوز با فاصله 5 روز درمان شدند (گروه 5) و دوزهای خوراکی آمپرولیوم و تولترازوریل به ترتیب به میزان mg 50 و mg/kg BW 5 دریافت کردند (گروه 6). علائم بالینی، مرگ و میر، داده های مربوط به تولید (مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک، وزن بدن، افزایش وزن بدن (BWG)، و شاخص عملکرد (PI))، اووسیت ها در هر گرم مدفوع و درصد کاهش OPG ثبت شدند. نتایج نشان دادند که هر دو آمپرولیوم و تولترازوریل و استفاده همزمان آن ها توانست به طور معنی داری OPG را کاهش دهد (P<0.05) و به طور موثری مرگ و میر مربوط به کوکسیدیوز را کنترل کند، علائم بالینی را به طور کامل برطرف کرد، مصرف خوراک، وزن بدن، افزایش وزن، و ضریب تبدیل خوراک را بهبود بخشید. از مشاهدات مطالعه حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که مصرف خوراکی هر دو دارو و استفاده ترکیبی آن ها اثرات جانبی کوکسیدیوز روده ای در خرگوش را به عنوان درمان بهبود بخشید، اما استفاده همزمان هر دو دارو موثرتر بود.
  کلیدواژگان: آمپرولیوم، کوکسیدیوز، مصر، خرگوش، تولترازوریل
 • راهول کومار *، راجیندر سینگ برار، هارمانجیت سینگ بنگا صفحات 170-176
  مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات سمی دوزهای بالاتر (1,00,000 IU یعنی 5/2 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) ویتامین D3، همزمان با اندوتوکسین های باکتریایی (لیپوپلی ساکارید: LPS) انجام گرفت تا پتانسیل تعدیل کنندگی سیستم ایمنی یا ایمونومدولاتوری ویتامین D3 در جوجه های گوشتی IBL-80 مورد مطالعه قرار گیرد. جوجه ها به 4 گروه [گروه I (NSS)، گروه II (LPS)، گروه III (Vit. D3 + NSS) و گروه IV (Vit. D3 + LPS)] شامل 8 جوجه در هر گروه تقسیم شدند، بر این اساس به مدت 21 روز درمان شدند. پرندگان تحت مشاهده نزدیک از نظر علایم و نشانه های مشخص بیماری نگهداری شدند. از لحاظ بالینی، جوجه های درمان شده با ویتامین D3 بی حال و نامتمایل به غذا بودند و پر نوشی، پر ادراری، مدفوع آبکی، سفتی اندام های حرکتی، کم آبی شدید، ضعف و لاغری پیشرونده قابل توجهی را نشان دادند. از نظر ظاهری، استخوان ها نرم بودند در حالی که اغلب ارگان ها پر خونی و خونریزی در اندام های احشایی را تایید کردند. از نظر هیستوپاتولوژی، اپی تلیوم توبول های کلیوی نکروز انعقادی و کلسیفیکاسیون متاستاتیک را نشان دادند. پارانشیم ریه و برونش ها خونریزی، پر خونی همراه با نفوذ منتشر سلول های هتروفیل در دیواره بین آلوئولی و نفوذ هتروفیل ها در آلوئول ها همراه با مایع پروتئینی در جوجه های درمان شده با LPS گروه درمان را نشان دادند که فعالیت ایمونومدولاتوری ویتامین D3 را نشان می دهد. جوجه های درمان شده با ویتامین D3 بیان قوی کالبیندین D28k در روده و کلیه اما بیان ضعیف آن در ریه را نشان دادند که می تواند مربوط به نفروکلسینوز مشاهده شده در کلیه و به واسطه نقش آن در همئوستاز کلسیم سلولی باشد.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، کالبیندین D28K، کوله کلسیفرول، ایمونومدولاسیون، LPS
 • آروک کیاسامی آرون پرنس میلتون، گووین داراجان بهووانا پریا، مانی سامی ناتهان، مانی واساگام آراویند، آویناش ردی، چروپلاکال کاروناکاران آتهیرا، آنجی، تهادیام پورام رامیس، کولدیپ دهاما، آنیل کومار شارما، آشوک کومار صفحات 177-182
  کمپیلوباکتریوز یک بیماری مشترک مهم انسان و دام است و شیوع کمپیلوباکتر در حیات وحش هند تا حد زیادی ناشناخته است. تعداد 370 نمونه، شامل 314 نمونه مدفوع تازه از پرندگان و حیوانات وحشی اسیر به ظاهر سالم، 30 سواب مدفوع از مراقبت کنندگان حیوانات و 26 نمونه غذا و آب فراهم شده برای حیوانات از باغ وحش G. B. Pant High Altitude، نینیتال، باغ وحش کانپور، پارک حیات وحش، IVRI و موسسه تحقیقات تحصیلات تکمیلی در علوم دامی (PGRIAS)، چنای، تامیل نادو از آگوست 2014 تا می 2015 جمع آوری شدند. نمونه ها برای جداسازی از کشت، واکنش زنجیره ای پلیمراز مستقیم و واکنش زنجیره ای پلیمراز چندگانه برای تایید گونه پروسه شدند. به منظور کشف تنوع ژنتیکی، ژن 16S rRNA تکثیر، توالی یابی و آنالیز شد. بر اساس جداسازی، میزان وقوع کلی گونه های کمپیلوباکتر 8/0% (3 از 370) و در پرنده های وحشی اسیر 94/2% (3 از 102) بود. سه کمپیلوباکتر ژژونی از قرقاول نقره ای، قرقاول لیدی امهرست و مرغ ماهیخوار ساراس جدا شدند. بر اساس آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز مستقیم، میزان وقوع کلی گونه های کمپیلوباکتر 77/4% (15 از 315) و در نشخوارکنندگان وحشی اسیر 58/1% (2 از 126)، غیر نشخوارکنندگان 81/5% (5 از 86) و پرندگان 84/7% (8 از 102) بود. همه جدایه ها به عنوان کمپیلوباکتر ژژونی شناسایی شدند. گزارش ها در مورد کمپیلوباکترها در حیات وحش اندک هستند و این اولین گزارش از هند است.
  کلیدواژگان: کمپیلوباکتر کولای، کمپیلوباکتر ژژونی، حیات وحش اسیر، هند، باغ وحش
 • ویشال ماهاجان*، هارمانجیت سینگ بنگا، گورسیمران فیلیا، موهیندر پارتاپ گوپتا، کولدیپ گوپتا صفحات 183-189
  تشخیص سریع و دقیق موارد طبیعی سقط گاوی ناشی از بروسلا آبورتوس مستلزم استفاده از حساس ترین و قابل اعتمادترین روش های تشخیصی است. در مطالعه حاضر، جداسازی باکتری، تکنیک های سرولوژی، ظاهری، هیستوپاتولوژی، ایمونوهیستوشیمی و واکنش زنجیره ای پلیمراز استفاده شدند. مطالعات شیوع سرمی میزان 86/28% موارد مثبت را با استفاده از ELISA رقابتی نشان دادند. تغییرات هیستوپاتولوژی اغلب در جفت، ریه ها، کلیه، کبد و طحال جنین دیده شدند. رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی گونه های بروسلا به صورت رنگ قهوه ای گرانولر ریز داخل سیتوپلاسمی در تروفوبلاست های مقاطع جفت و در مقاطع کبد، ریه، کلیه و طحال مشهود بود. 28 نمونه از 103 نمونه (17 نمونه از محتویات معده، 3 نمونه از کوتیلدون های جفت، 2 نمونه از ترشحات واژن و 6 نمونه از بافت های جنینی) قطعه 193 جفت بازی اختصاصی جنس بروسلا را تولید کردند. علاوه بر این، پرایمرهای اختصاصی گونه یک قطعه 498 جفت باز را تکثیر کردند که با بروسلا آبورتوس مطابقت داشت. مقایسه تست های تشخیصی تایید کرد که واکنش زنجیره ای پلیمراز و IHC تست قابل اعتمادی برای تشخیص بروسلوز گاوی در بافت جنین سقط شده و کوتیلدون های جفت فراهم کردند، در حالی که سرولوژی مهمترین روش برای ردیابی حیوانات بروسلا مثبت در یک گله است.
  کلیدواژگان: سقط، بروسلوز، ایمونوهیستوشیمی، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • سامینا یاسمین، محمد اطهر عباس، اکبر علی، صبا رفیق، فاروق رشید، ابید الله شاه، فریده محمود، إمرانا بگوم، طارق جاوید، سید مقصود حیدر جعفری، ریاست علی، خالد نعیم صفحات 190-196
  این مطالعه به منظور انجام تعیین خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی آدنوویروس های پرندگان (AAVs) بهبود یافته از موارد مشکوک به سندرم هیدروپریکاردیوم-هپاتیت (HHS) در طیور تجاری طراحی شد. در ابتدا، نمونه ها توسط تست رسوب ژل آگار (AGPT) برای حضور آدنوویروس های پرندگان غربالگری شدند که با تایید آن و تعیین تیپ از طریق واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) با تمرکز بر سروتیپ های AAV-4، AAV-8 و AVV-10 قبلا گزارش شده از جای دیگر دنبال شد. این نمونه های واکنش زنجیره ای پلیمراز مثبت سپس برای تکثیر ژن فیبر استفاده شدند که با انجام چند شکلی طولی قطعات محدود الاثر (RFLP) با استفاده از آنزیم محدود کننده Alu دنبال شد. جدایه های انتخاب شده از طریق کشت سلول تکثیر داده شدند و پتانسیل بیماریزایی جدایه های انتخابی توسط جوجه های آلوده تعیین شد. در این مطالعه، از 190 نمونه کل، 8/57% از موارد مشکوک از نظر حضور AAV توسط AGPT مثبت شدند، در حالی که شناسایی تحت-تیپ با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز 3/46% برای این ویروس های متعلق به AAV-4، 8/41% متعلق به AAV-8 را تایید کرد و 8/11% آلودگی همزمان AAV-4 و AAV-8 را نشان دادند. AAV-10 در هیچ یک از نمونه های مورد آزمایش شناسایی نشد. بر اساس الگوی RFLP، جدایه های AAV-4 سپس به 4 زیر گروه (A-D) تقسیم شدند، در حالی که جدایه های AAV-8 الگوی RFLP یکسانی داشتند. به منظور بررسی بیشتر پتانسیل بیماریزایی این زیر گروه های جدایه های AAV-4، جوجه های عاری از پاتوژن های خاص (SPF) با جدایه های انتخابی متعلق به هر زیر گروه مواجهه شدند، که منجر به الگوی متغیر بیماریزایی شد. می توان چنین نتیجه گرفت که هر تغییر در ژن فیبر جدایه های AAV-4 ممکن است بیماریزایی آن و در نهایت ویژگی واکسن های مورد استفاده در برابر این قبیل عفونت ها را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، نظارت منظم بر سروتیپ های AAV در گردش خون ممکن است در فهم پتانسیل بیماریزایی AVVs در حال ظهور کمک کننده باشد، که از اینرو ممکن است به توسعه راهبردهای موثرتری منجر شود.
  کلیدواژگان: آدنوویروس پرندگان، هپاتیت همراه با گنجیدگی داخلی، سندرم هیدروپریکاردیوم، هپاتیت، سندرم هیدروپریکاردیوم
 • جوزه کارلومن هریرا رامیرز، آلجاندرا چاوز د لا مورا، آلفونسو د لا مورا واله، گیلبرتو لوپز، والنسیا، روسا ماریا برمودز هورتادو، توماس بنجامین رنتریا ایفانجلیستا، جوزه لوئیس رودریگز کاستیلو، آبلاردو رودریگز گاردا، دانیل س. گومز گومز صفحات 197-202
  توبرکلوزیس یا سل گاوی بیماری مشترک در سراسر دنیا است و از لحاظ سلامت عمومی و صنعت دام از اهمیت زیادی برخوردار است. در سال های اخیر چند واکسن تجربی علیه این بیماری مورد بررسی قرار گرفته اند که نتایج متغیری را تولید کرده اند. یک مثال واکسن باسیلوس کالمت-گرین (BCG) است، که به طور وسیعی در انسان ها مورد استفاده قرار گرفته است و در گاو امتحان شد که نتایج مختلفی مربوط به حفاظت (80-0%) در برابر مایکوباکتریوم بوویس را نشان دادند. در این مطالعه، ما از باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس در گرید مواد غذایی به عنوان سیستم بیان برای تولید پروتئین Hsp65 مایکوباکتریایی استفاده کردیم. برای این منظور، ساخت یک پلاسمید قابل تکثیر در سویه NS9000 لاکتوکوکوس لاکتیس (pVElepr) انجام شد، که آنتی ژن Hsp65 مایکوباکتریوم لپره را بیان کرد، و با آنتی بادی های تجاری ضد Hsp65 شناسایی شد. سویه NZ9000-pVElepr برای گوساله هایی که با تست توبرکلین منفی بودند به کار برده شد و پاسخ امینی مشاهده شد. نتایج نشان دادند که پاسخ ایمنی در گوساله های با NZ9000-pVElepr نسبت به گروه های کنترل به طور معنی داری افزایش نیافت، و آسیبی در ریه ها یا لنف گوساله ها مشاهده نشد. در نهایت، این مطالعه پیشنهاد می کند که سویه نو ترکیب NZ9000 باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس ممکن است در برابر پیشرفت عفونت مایکوباکتریوم بوویس محافظت ایجاد کند، اگرچه مطالعات با مواجهه طولانی تر با این پاتوژن برای نتیجه گیری این موضوع ضروری هستند.
  کلیدواژگان: Hsp65، لاکتوکوکوس، مایوباکتریوم لپره، واکسیناسیون
 • نواب نشیرالدولله، دوجیوتی دوتا، رانجان کومار بیسواس، پروبود بوره صفحات 203-207
  کمپلکس های اووسیت-کومولوس (COCs) از گاوها در دماهای نرمال (°C5/38) و بالا (°C41) با شبیه سازی استرس گرمایی بالغ شدند و بلوغ آن ها بر اساس اندازه گیری گسترش کومولوس در هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. کاهش معنی داری (P<0.01) در نرخ بلوغ در اووسیت های تحت استرس گرمایی وجود داشت. اتفاق های فراساختاری مرتبط با بلوغ آزمایشگاهی اووسیت و تغییرات مرتبط با دمای بالا نیز به وسیله میکروسکوپ الکترونی انتقالی (TEM) مورد مطالعه قرار گرفتند. اتفاقات سلولی بلوغ نرمال با مهاجرت جسم گلژی و میتوکندری ها از نواحی قشری و برعکس با مهاجرت گرانول های قشری از نواحی داخلی به یک ناحیه زیر پری ویتلین مشخص شدند. اووسیت های تحت استرس گرمایی (°C41) نه تنها با کاهش نرخ و گسترش سلولی کومولوس کمتر، بلکه با کاهش مهاجرت گرانول های قشری مشخص شدند. میتوکندری ها متورم همراه با کریستولیز به نظر می رسیدند. تخریب ریبوزومی و فراوانی ریبوزوم های آزاد نیز دیده شدند. تغییرات در سلول های کومولوس شامل مهاجرت، متراکم شدن و کاریولیز کروماتین هسته، تشکیل حباب های غشای سلولی و هسته، و وزیکول های متصل به غشای مشخص در برگیرنده قطعات سلولی غیر قابل تمایز از آپوپتوز بودند. بدیهی است، استرس گرمایی می تواند با کاهش اتفاقات سیتوپلاسمی بلوغ اووسیت مرتبط باشد که در نتیجه توانایی اووسیت کاهش می یابد و می تواند با آپوپتوز سلول های کومولوس در ارتباط باشد که از اینرو زنده مانی خود اووسیت را پایین می آورد.
  کلیدواژگان: گاوی، استرس گرمایی، IVM، اووسیت، TEM
 • مقاله کوتاه
 • مرصاد توکلی، هادی پورتقی* صفحات 208-211
  هدف از این مطالعه شناسایی ژن های حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های اشریشیا کولای جدا شده از موارد ورم پستان بالینی در گله های شیری در ایران می باشد. نمونه گیری از 86 کارتیه التهابی در 8 گاوداری شیری صنعتی در استان البرز طی تابستان 1394 انجام شد. ژن های حدت STEC با استفاده از مالتی پلکس-پی سی آر مشخص و الگوی مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف با استفاده از آنتی بیوگرام تعیین گردید. در بین 60 نمونه اشریشیا کولای جدا شده از نمونه های مورد آزمون، 13 نمونه (6/21%) STEC بود. همچنین ژن stx1 به همراه ژن eaeA در 7 نمونه (8/53%) از جدایه های STEC، ژن های stx1 و stx2 تنها در یک نمونه (7/7%) از نمونه های مورد آزمایش مشاهده شد. نتایج آنتی بیوگرام حاکی از این است که جدایه های اشریشیا کولای به پنی سیلین، تایلوزین، اکسی تتراسیکلین، اریترومایسین، آمپی سیلین، استرپتومایسین و نئومایسین مقاوم می باشند. با این حال تمام جدایه ها نسبت به انروفلوکساسین حساس بودند. بنابراین طبق نتایج تعیین سیستم پایش منظم جهت شناسایی موارد پستان بالینی و وضعیت حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک ها لازم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مقاومت چند آنتی بیوتیکی، ورم پستان بالینی، اشریشیا کولای، STEC، فاکتورهای حدت
 • محمد عمر بابا شیخ*، پشنایر محمد عطا رشید، آری صلاح الدین معروف، ژینو حسین رحیم، سارات چاندرا جانگا صفحات 212-215
  سروتیپ های O، A و Asia1 ویروس بیماری پا و دهان یا تب برفکی (FMDV) مسوول تعداد قابل توجهی از رخداد بیماری در عراق هستند. مطالعه حاضر می تواند به عنوان اولین تعیین خصوصیات مولکولی سروتیپ Asia1 در عراق محسوب شود. بررسی حاضر ردیابی سروتیپ Asia1 FMDV از مزارع محلی در صحراهای سلیمانیه در رخدادهای 2012 و 2014 را گزارش می کند. آنالیز فیلوژنیک ژن کامل VP1 نشان داده است که جدایه های مزرعه ای FMDV Asia1، بخشی از واریانت جدید ژنتیکی Sindh-08 (group VII) شامل سویه های PAK/iso/11 و TUR/13 بودند. توالی پروتئین VP1 از ژنوتیپ FMDV Asia1 گردش خون هتروژنوسیتی 9 جایگزین اسید آمینه در حلقه G-H با سویه واکسنی As1/Shamir/89 (JF39177) را نشان داد که در حال حاضر در برنامه واکسیناسیون در عراق استفاده می شود. نتایج ما نشان داد که تفاوت ها در پروتئین VP1 در حلقه G-H سویه سروتیپ Asia1 FMDV در جریان موضعی ممکن است دلیلی برای شکست واکسیناسیون فعلی باشد.
  کلیدواژگان: تعیین ژنوتیپ مولکولی، آنالیز فیلوژنتیک، تکامل ویروسی
 • گزارش علمی
 • محمد شافی الزما، علی محمد، پالانیسامی سانکار، جی. نیر سیندو، سنتهیل نایاگام همالاتا، جورج راوی سوندار صفحات 216-220
  سه سگ (باکسر، لابرادور رتریور و ژرمن شفرد) بین سن 7 تا 10 سال با تاریخچه توده های توموری در قسمت عقبی-جانبی ران راست، قسمت جلویی ساعد راست، و در ناحیه غده پستانی سینه ای عقبی و جلویی ارجاع داده شدند. سیتولوژی آسپیراسیون با سوزن نازک از توده های توموری و عقده های لنفاوی نگهبان ناحیه انجام شدند. به منظور رد کردن احتمال متاستاز دور دست یا نهفته رادیوگرافی ساده انجام شد. در هر سه مورد، توده های توموری از نظر اندازه بزرگ بودند و محکم به بافت های زیرین چسبیده بودند و پوست سست کافی برای بستن نقیصه پوستی متعاقب جراحی در دسترس نبود. از اینرو، فلپ هایی با الگوی محوری برای بستن نقیصه پوستی متعاقب برداشت حاشیه ای گسترده توده های توموری انتخاب شدند که 3 سانتیمتر از تمام ابعاد شامل بافت سالم را باقی گذاشت. فلپ الگوی محوری ایلیاک چرخشی عمقی، فلپ محوری بازویی سطحی و فلپ محوری اپی گاستریک سطحی جلویی به ترتیب در مورد 1، مورد 2 و مورد 3 برای بستن نقیصه پوستی انتخاب شدند. پس از عمل جراحی، سگ ها به مدت 5 روز به منظور محدود کردن حرکات سگ برای بی حرکت سازی فلپ و پانسمان زخم در واحد بیمار بستری شدند. همه موارد بدون عواقب زیادی بهبود یافتند.
  کلیدواژگان: فلپ ها با الگوی محوری، سگ سانان، تومورهای گسترده، هیستوپاتولوژی، بازسازی
|
 • A. Khodakaram-Tafti *, Gh. Farjanikish Pages 154-163
  Bovine viral diarrhea virus (BVDV) is a significant pathogen associated with gastrointestinal, respiratory, and reproductive diseases of cattle worldwide. It causes continuous economic losses to the cattle industry primarily due to decreased reproductive performance. The ability of virus to cross the placenta during early pregnancy can result in the birth of persistently infected (PI) calves. Persistently infected animals are generally much more efficient transmitters of BVDV than transiently or acutely infected animals because they are capable of shedding large quantities of virus throughout their lives and are considered the primary reservoirs for BVDV. Due to the nature of viral infections, there is no treatment to fully cure an animal of a viral infection. All control programs which are in use in many countries of the world, mainly depend upon the detection of PI animals, eliminating them and preventing their return into the herds. Detection of PI animals at early stage, particularly soon after birth is of significant benefit to implement BVDV control programs. Available diagnostic tests such as virus isolation (VI), immunohistochemistry (IHC), Antigen-Capture ELISA (ACE), and reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) are used for detection of PI cattle. Each method to detect BVDV has advantages, disadvantages, and applicability for different diagnostic situations. The reliability of diagnostic tests is optimized by choosing the appropriate sampling strategy on the basis of animal age.
  Keywords: Antigen-Capture ELISA, BVD, Immunohistochemistry, Persistent infection, RT-PCR
 • A. El-Ghoneimy* Pages 164-169
  This trial was undertaken with the objective to evaluate the efficacy of amprolium, toltrazuril and their combination in rabbits naturally infected with Eimeria species (32 × 103 ± 4.63 oocysts per gram (OPG) of faeces). Thirty-six rabbits (11 weeks old with average body weight (BW) 2000 ± 75 g), were randomly allocated into six groups (six kits each), namely, negative untreated and was retained as negative control (group 1), infected and kept untreated (group 2), treated with single oral dose of amprolium at 50 mg/kg BW for 5 days (group 3), received toltrazuril at 5 mg/kg BW for 2 days (group 4), treated orally with toltrazuril at 2.5 mg/kg BW, two doses with 5 day interval (group 5) and given oral doses of both amprolium and toltrazuril at 50 mg and 5 mg/kg BW (group 6), respectively. Clinical signs, mortalities, production data (feed consumption, feed conversion rate, BW, body weight gain (BWG), and performance index (PI)), OPG of faeces and the percentage of OPG reduction were recorded. The results indicated that both toltrazuril, amprolium and their concurrent use significantly (P
  Keywords: Amprolium, Coccidiosis, Egypt, Rabbit, Toltrazuril
 • R. Kumar *, R. S. Brar, H. S. Banga Pages 170-176
  The present study was undertaken to investigate the toxic effects of higher doses (1,00,000 IU i.e. 2.5 mg/kg body weight (BW)) of vitamin D3, concomitantly with bacterial endotoxins (lipopolysaccharides: LPS) to study the immunomodulatory potential of vitamin D3 in IBL-80 broiler chicks. The chicks were divided into four groups [group I (NSS), group II (LPS), group III (Vit. D3 NSS), and group IV (Vit. D3 LPS)] containing eight chicks in each group, treated accordingly for 21 days. Birds were kept under close observation for apparent clinical signs and symptoms. Clinically, vitamin D3 treated chicks were dull, off feed, showed polydipsia, polyuria, watery faeces, rigidity of limbs, severe dehydration, weakness and significant progressive emaciation. Grossly, the bones were soft whereas most organs revealed congestion and hemorrhages in visceral organs. Histopathologically, renal tubular epithelium showed coagulative necrosis and metastatic calcification. The lung parenchyma and bronchi showed hemorrhages, congestion with diffuse heterophilic cell infiltration in inter-alveolar septa and infiltration of heterophils in alveoli along with proteinacious fluid in LPS treated chicks of treatment group, suggesting immunomodulatory action of vitamin D3. Vitamin D3 treated chicks showed strong expression of Calbindin D28k in intestine and kidney but weak expression in lung, which can be linked to nephrocalcinosis seen in kidney and from its prospective role in cellular calcium homeostasis.
  Keywords: Broiler chick, Calbindin D28K, Cholecalciferol, Immunomodulation, LPS
 • A. A. Prince Milton, Rajesh Kumar Agarwal *, G. B. Priya, M. Saminathan, M. Aravind, A. Reddy, C. K. Athira, - Anjay, T. P. Ramees, K. Dhama, A. K. Sharma, A. Kumar Pages 177-182
  Campylobacteriosis is an important zoonotic disease and the prevalence of Campylobacter is largely unknown in the wildlife of India. A total of 370 samples, comprising of 314 fresh faecal samples from apparently healthy captive wild animals and birds, 30 stool swabs from animal care takers and 26 samples of the animals’ food and water were collected from G. B. Pant High Altitude Zoo, Nainital, Kanpur Zoo, Wildlife Park, IVRI and the Post Graduate Research Institute in Animal Sciences (PGRIAS), Chennai, Tamilnadu from August 2014 to May 2015. Samples were processed for cultural isolation, direct PCR and multiplex PCR for species confirmation. To decipher the genetic diversity, the 16S rRNA gene was amplified, sequenced and analyzed. Based on isolation, the overall occurrence rate of Campylobacter spp. was 0.8% (3/370), being 2.94% (3/102) for captive wild birds. Three Campylobacter jejuni were isolated from silver pheasants, lady amherest pheasants and saras cranes. Direct PCR assay showed the overall occurrence rate of Campylobacter spp. to be 4.77% (15/315), being 1.58% (2/126) for captive wild ruminants, 5.81% (5/86) for non-ruminants and 7.84% (8/102) for birds. All the isolates were identified as C. jejuni.
  Keywords: Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, Captive wildlife, India, Zoo
 • V. Mahajan *, H. S. Banga, G. Filia, M. P. Gupta, K. Gupta Pages 183-189
  Rapid and precise diagnosis in natural field cases of bovine abortion caused by Brucella abortus warrants the use of the most sensitive and reliable diagnostic methods. In the present study, bacterial isolation, serology, gross, histopathology, immunohistochemistry and polymerase chain reaction technique(s) were applied. Sero-prevalence studies showed the rate of 28.86% positive cases using the competitive ELISA. Histopathological changes were mainly seen in the placenta, fetal lungs, kidney, liver and spleen. Immunohistochemical (IHC) staining of Brucella spp. was evident as brown, finely granular intracytoplasmic staining in trophoblasts of placental sections and in section(s) of liver, lung, kidney and spleen. Twenty-eight out of the 103 samples (17 from stomach contents, 3 from placental cotyledons, 2 from vaginal discharges and 6 from pooled fetal tissues) produced 193 bp amplicon specific for Brucella genus. Moreover, the species-specific primers amplified a 498 bp amplicon which corresponded to B. abortus. Comparison of diagnostic tests revealed PCR and IHC provide a reliable test for the diagnosis of bovine brucellosis in aborted fetal tissue and placental cotyledons whereas serology is most important for detection of Brucella positive animals in a herd.
  Keywords: Abortion, Brucellosis, Immunohistochemistry, Polymerase chain reaction
 • S. Yasmeen, Naila Siddique *, M. Athar Abbas, A. Ali, S. Rafique, F. Rashid, A. U. Shah, F. Mehmood, I. Begum, T. Javaid, S. M. H. Jaffery, R. Ali, Kh. Naeem Pages 190-196
  This study was designed to perform biological and molecular characterization of avian adenoviruses (AAVs) recovered from suspected cases of hydropericardium-hepatitis syndrome (HHS) in commercial poultry. Initially the samples were screened by Agar Gel Precipitation Test (AGPT) for the presence of AAVs followed by its confirmation and typing through polymerase chain reaction (PCR) focusing on already reported serotypes AAV-4, AAV-8 and AAV-10 elsewhere. These PCR-positive samples were further subjected to amplification of fiber gene, followed by conducting restriction fragment length polymorphism (RFLP) using restriction enzyme Alu. The selected isolates were further propagated through cell culture and pathogenic potential of selected isolates was determined by infecting chickens. In this study, out of a total 190 samples, 57.8% of suspected cases were found positive for AAV presence through AGPT while sub-type identification using PCR revealed 46.3% for these viruses belonging to AAV-4, 41.8% to AAV-8 and 11.8% showed co-infection of AAV-4 and AAV-8. AAV-10 was not detected in any of the tested samples. On the basis of RFLP pattern, AAV-4 isolates were further divided into four sub-groups (A-D) while AAV-8 isolates had identical RFLP pattern. To further evaluate the pathogenic potential of these sub-groups of AAV-4 isolates, specific pathogen free (SPF) chicks were challenged with selected isolates belonging to each of the sub-groups, resulting in variable pattern of pathogenicity. It is concluded that any variation in the fiber gene of AAV-4 isolates may affect its pathogenicity and eventually specificity of the vaccines used against such infections. Therefore, regular monitoring of the circulating AAV serotypes may be helpful in understanding the pathogenic potential of emerging AAVs, which may lead to development of more effective response strategies accordingly.
  Keywords: Avian adenoviruses, Inclusion body hepatitis, Hydropericardium-hepatitis syndrome, Hydropericardium syndrome
 • J. C. Herrera Ram, Iacute, Rez, A. Ch. De La Mora, A. De La Mora Valle, G. Lopez-Valencia, R. M. B. Hurtado, T. B. Renter, Iacute, A. Evangelista, J. L. Rodr, Iacute, Guez Castillo, A. Rodr, Iacute, Guez Gardea, S. D. G., Oacute, Mez G., Oacute, Mez, Gerardo Enrique Medina-Basulto * Pages 197-202
  Bovine tuberculosis (TBB) is a zoonotic disease distributed worldwide and is of great importance for public health and the livestock industry. Several experimental vaccines against this disease have been evaluated in recent years, yielding varying results. An example is the Bacillus Calmette-Guérin (BCG) vaccine, which has been used extensively in humans and tested in cattle showing mixed results related to protection (0-80%) against Mycobacterium bovis. In this study, we used the food-grade bacterium Lactococcus lactis as an expression system for production of mycobacterial protein Hsp65. For this purpose, the construction of a replicable plasmid in strain NZ9000 L. lactis (pVElepr) was conducted, which expressed the Mycobacterium leprae Hsp65 antigen, and was recognized by traded anti-Hsp65 antibodies. The strain NZ9000-pVElepr was applied to calves that were negative to tuberculin test and the immune response was monitored. The results showed that immune response was not significantly increased in calves with NZ9000-pVElepr with respect to control groups, and no injury was observed in any lung or lymph of the calves. Finally, this study suggest that the recombinant NZ9000 strain of L. lactis may protect against the development of M. bovis infection, although studies with longer exposure to this pathogen are necessary to conclude the matter.
  Keywords: Hsp65, Lactococcus, Mycobacterium leprae, Vaccination
 • Jafrin Ara Ahmed *, N. Nashiruddullah, D. Dutta, R. K. Biswas, P. Borah Pages 203-207
  Cumulus-oocyte complexes (COCs) from cows were matured under normal (38.5°C) and elevated temperatures (41°C) simulating heat stress and their maturation was assessed based on measurement of cumulus expansion in both groups. There was a significant reduction (P
  Keywords: Bovine, Heat stress, IVM, Oocyte, TEM
 • M. Tavakoli, Hadi Pourtaghi * Pages 208-211
  The aim of this study was to identify virulence genes and antimicrobial resistance of Escherichia coli isolated from bovine clinical mastitis in dairy herds in Iran. Sampling was done from 86 inflamed quarters of dairy cows in 8 commercial farms of Alborz province, Iran in summer 2015. Shiga toxin-producing E. coli (STEC) virulence genes were detected by multiplex PCR and multi-drug resistance profiles were confirmed using disk diffusion method. Among 60 E. coli isolated from examined samples, 13 (21.6%) of them were STEC. The results of PCR assay showed that eaeA gene was carried by 4 (30.8%) of STEC isolates. Although stx1 in combination with eaeA gene was detected from 7 (53.8%) of STEC isolates, stx1 and stx2 genes were detected from only 1 (7.7%) of the examined samples. The result of the disk diffusion method showed that all E. coli isolates were resistant to penicillin, tylosin, oxytetracycline, erythromycin, ampicillin, streptomycin and neomycin. However all isolates were susceptible to enrofloxacin. Therefore, according to the results establishing a regular monitoring system for identification of cases with clinical mastitis and conducting antibiotic sensitivity tests are recommended.
  Keywords: Antimicrobial resistance, Clinical mastitis, E. coli, STEC, Virulence factors
 • M. O. Baba Sheikh *, P. M. A. Rashid, A. S. Marouf, Z. H. Raheem, S. C. Janga Pages 212-215
  Foot-and-mouth disease virus (FMDV) serotypes O, A and Asia1 are responsible for a significant number of disease outbreaks in Iraq. The current study can be considered as the first molecular characterization of serotype Asia1 in Iraq. The present investigation reports the detection of serotype FMDV Asia1 from local farms in Sulaimani districts in 2012 and 2014 outbreaks. Phylogenetic analysis of the complete VP1 gene has shown that FMDV Asia1 field isolates were under genetic novel variant Sindh-08 (group VII) including PAK/iso/11 and TUR/13 strains. The VP1 protein sequence of circulatory FMDV Asia1 genotype showed heterogeneity of nine amino acid substitutions within the G-H loop with the vaccine strain As1/Shamir/89 (JF739177) that is currently used in vaccination program in Iraq. Our result indicated that differences in VP1 protein at G-H loop of the locally circulated FMDV serotype Asia1 strain may be a reason for current vaccination failure.
  Keywords: Molecular genotyping, Phylogenetic analysis, viral evolution
 • M. Shafiuzama (Ms) Sabarish Babu *, A. Mohamed, P. Sankar, G. N. Sindhu, S. Hemalatha, G. Ravi Sundar Pages 216-220
  Three dogs (Boxer, Labrador Retriever and German Shepherd) between the age of 7-10 years were presented with the history of tumour masses on right caudo-lateral thigh, right cranial forearm and left cranial and caudal thoracic mammary gland region, respectively. Fine needle aspiration cytology of the tumour masses and the sentinel regional lymph nodes were done. Plain radiography was done to rule out distant metastasis. In all the three cases the tumour masses were large in size, firmly adherent to the tissues underneath and sufficient loose skin was not available to close the skin defect following surgery. Hence axial pattern flaps were chosen to close the skin defect, following wide margin excision of tumour masses, leaving 3 cm from all the dimensions including healthy tissue. Deep circumflex iliac axial pattern flap, superficial brachial axial pattern flap and cranial superficial epigastric axial pattern flap were chosen to close the skin defect in case 1, case 2 and case 3, respectively. Post-operatively the dogs were admitted in in-patient unit for 5 days to restrict movement of the dog for immobilization of the flap and for wound dressing. All the cases recovered uneventfully with few complications.
  Keywords: Axial pattern flaps, Canine, Extensive tumours, Histopathology, Reconstruction