فهرست مطالب

نگره - پیاپی 40 (زمستان 1395)
 • پیاپی 40 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهران هوشیار *، وحیده میرزاخانلو صفحات 4-15
  در سده هشتم هجری و در میان شرایط آشوب زده ایران، هنرمندان بسیاری به خاطر حمایت های آل اینجو به شهر شیراز روی آوردند و باعث رشد فرهنگی و هنری این شهر شدند. حاکمان شیراز در این دوره از هنرمندان حمایت کردند و در سایه حمایت آنها نسخ ارزشمندی ایجاد گردید. نسخ بسیاری که گویای توانایی خوشنویسان و مذهبان مکتب شیراز است. در میان نسخ ارزشمندی که از دوره آل اینجو به یادگار مانده است، مصحف معروف به قرآن تاشی خاتون به دلیل دارا بودن حد بالایی از هنر خوشنویسی و تذهیب فوق العاده در تاریخ هنر مکتب شیراز از جایگاه رفیعی برخوردار است. با توجه به اهمیتی که نسخه مذکور در تبیین ویژگی های تذهیب دوره آل اینجو دارد در مقاله حاضر سعی بر این بوده تا تحلیلی ساختاری در مورد شیوه تذهیب و تزئین این نسخه ارزشمند صورت گیرد. منظور از تحلیل ساختاری دستیابی به نحوه ارتباط اجزای اثر و نحوه ارتباط اجزا با کلیت اثر است.
  در این پژوهش که به لحاظ ماهیت پژوهشی توصیفی – تحلیلی است، اطلاعات با استفاده از شیوه ترکیبی کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است؛ مطالعه و تعمق در تذهیب این نسخه قرآنی حاکی از آن بود که هنرمندان نوع تذهیب را متناسب با ویژگی های خوشنویسی اثر(خط محقق) در نظرگرفته اند تا صفحه آرایی و ترکیب بندی نهایی به ترکیبی هماهنگ و موزون تبدیل شود. از دیگر یافته های مهم این پژوهش به این نکته می توان اشاره کرد که هنرمندان به منظور ساماندهی نقوش تذهیب این قرآن ارزشمند ساختاری هندسی را در نظر گرفته اند.
  کلیدواژگان: مکتب شیراز، آل اینجو، تذهیب، قرآن، تاشی خاتون
 • اسراء صالحی*، ابوالقاسم دادور، مهدی مکی نژاد صفحات 16-31
  ضریح سازه ای منحصرا شیعی است که تزئینات و کتیبه های نقش بسته بر آن، با تامل و دقت خاصی از منظر عقاید شیعه انتخاب می شود. ضریح شیر و شکر چهارمین ضریح قرار گرفته بر مضجع شریف امام رضا (ع) بوده است که در نیمه شعبان سال 1379 ه.ق. در محل قبر نصب شده است. طراحی این ضریح توسط استاد محمد تقی ذوفن صورت گرفته و ناظر ساخت و پژوهشگر انتخاب کتیبه های ضریح مرحوم ابوالحسن حافظیان بوده است. کتیبه های این ضریح شامل سوره یس، سوره انسان، اسماء الهی، احادیثی در شان امام رضا(ع) و اسماء چهارده معصوم (ع) است که اکثرا به خط زیبای ثلث کتابت شده است. به علت مرمت های صورت گرفته بر این ضریح، در کتیبه های آن تغییراتی ایجاد شده به صورتی که تعدادی از این کتیبه ها با نقوش اسلیمی فلزی تعویض شده است و تعدادی از اسماء الهی از قسمت تاج ضریح برداشته شده اما دیگر کتیبه ها کمتر دستخوش تغییرات بوده است. این مقاله سعی بر آن دارد تا کتیبه های ضریح شیر و شکر به تفصیل معرفی گردد و با توجه به مرمت های انجام شده تغییرات ذکر شود. سوال پژوهش این است که آیا انتخاب کتیبه های ضریح اعم از آیات، اسماء الهی و احادیث با توجه به اعتقادات شیعه و شان امام رضا (ع) دلایل خاصی داشته است؟ این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و جمع آوری اطلاعات و تصاویر به صورت، میدانی و کتابخانه ای بوده است. در نتیجه این مطالعه روشن گردید که متن کتیبه های انتخاب شده برای کتابت بر ضریح با علم به باطن آیات و احادیث همراه است و زایر در هنگام زیارت هم از نظر معنوی و هم از نظر بصری با ضریح و علی الخصوص ولی مدفون ارتباط بر قرار می سازد.
  کلیدواژگان: کتیبه، ضریح امام رضا(ع)، شیر و شکر، ثلث، ابوالحسن حافظیان، محمد تقی ذوفن، هنر شیعی
 • صمد نجارپور جباری* صفحات 32-49
  خوشنویسی و تذهیب دو عنصر اصلی تشکیل دهنده کتاب آرایی و کتابت قرآن هستند. تذهیب های مختلف قرآنی که در طول تاریخ این هنر در ایران اجرا شده اند دارای ویژگی ها و خصوصیات خاص زیبایی شناسانه اند. این هنر همواره در طول تاریخ رو به رشد بوده و در هر دوره ای تذهیب هایش از ویژگی های خاصی برخوردار بوده است، به طوری که زیباترین و ظریف ترین تذهیب های قرآنی مربوط به تذهیب های عصر صفوی است. بنا به عقیده برخی از هنرشناسان غربی تذهیب های قرآنی فقط جنبه زیبایی و تزئینی داشته و دارند. برخی نیز معتقدند که در پس ظاهر نقش مایه های تذهیب بار معنایی نهفته است. حال سوال اصلی این است که تذهیب های قرآنی ایران در دوره صفوی که از ظرافت و زیبایی به مراتب بیشتری نسبت به دوره های قبل برخوردارند دارای چه بار معنایی و مفاهیمی هستند؟ هدف اصلی این پژوهش رسیدن به مفاهیم عمیق تذهیب های قرآنی در دوره صفوی است برای رسیدن به پاسخ سوال چنین به نظر می رسد که تذهیب های قرآنی در عصر صفوی از مفاهیم عمیق اسلامی و عرفانی برخوردارند و برخی از هنرمندان تذهیب کار، به پشتوانه تجارب هنرمندان ماقبل خود، برای تذهیب قرآن از مفاهیم عمیق قرآنی نیز الهام گرفته اند. روش توصیفی تحلیلی برای این پژوهش مناسب به نظر می رسد. شیوه جمع آوری اطلاعات و داده ها به صورت ترکیبی کتابخانه ای و میدانی بوده که، با مراجعه به موزه های قرآنی، نسخ قرآن های تذهیبدار انتخاب شده است. همچنین جامعه آماری این پژوهش قرآن های تذهیب دار دوره صفوی است که هشت جلد از آنها به صورت هدفمند انتخاب شده و در نهایت می توان به این نتیجه رسید که نقش مایه های تذهیب با بهره از مفاهیم اسلامی، نظیر مفهوم نور، رنگ و وحدت که در قرآن نیز ذکر شده است، توسط هنرمندان عصر صفوی به صورت آگاهانه برای تزئین قرآن به کار گرفته شده است.
  کلیدواژگان: قرآن مجید، تذهیب، دوره صفوی، تذهیب های قرآن، شمسه
 • شبنم محمدی، علی وند شعاری *، عبدالله میرزایی صفحات 50-63
  بخشایش از مناطق قدیمی بافندگی قالی ایران در استان آذربایجان شرقی، با تاریخ قالی بافی چند صد ساله و شهرت جهانی است. با توجه به منابع و مستندات تاریخی، قدمت قالی این منطقه به دوران صفویه می رسد. قالی های بخشایش بنابه دلایل فرهنگی منطقه و غلبه شهرت شهر هریس، عمدتا با عنوان قالی منطقه هریس در بازار شناخته می شود، در حالی که خود این قالی ها دارای ویژگی های خاص با طرح و نقش بومی است و تا حال نیز طرح و نقش قالی های بخشایش به شکل مستقل بررسی نشده اند. در این مقاله سیر تحول طرح های بخشایش از گذشته تا به امروز مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور تاریخ قالیبافی بخشایش را به دو دوره تاریخی قدیمی (قرن 12 ه.ق) و معاصر (قرن 13ه.ق به بعد) تقسیم کرده و ویژگی این فرش ها با توجه به نوع طرح، رنگ و نحوه اجرای طرح را بیان و سپس به بررسی طرح هایی که در حال حاضر در این منطقه بافته می شود پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله شناسایی سیر تحول ساختار طرح و نقش قالی های بخشایش علی رغم داشتن شهرت جهانی و نبود اطلاعات کافی و تخصصی پیشین و شناسایی ویژگی های بافت این منطقه است. بر این اساس سوالات تحقیق عبارت اند از: 1) تنوع طرح قالی های منطقه بخشایش در گذر زمان به چه شکلی بوده است؟ 2) ویژگی طرح و نقش قالی های بخشایش در دوره های مذکور چگونه بوده است؟ نوع تحقیق توصیفی – تاریخی بوده و نتیجه گیری با رویکرد کیفی به دست آمده است. شیوه جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای است. بررسی های میدانی انجام گرفته در این منطقه نشان می دهد که قالب اصلی و امروزی طرح های این منطقه طرح لچک ترنج تاجری است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ساختار طراحی فرش های امروزی بخشایش نسبت به گذشته تنوع کمتری داشته و منحصرا دارای سبک لچک ترنج بوده و از یک اسلوب مشخص شده در سه طرح لاله نقشه، عصمت نقشه و تاجری پیروی می کند.
  کلیدواژگان: قالی، بخشایش، طرح و نقش
 • حکمت الله ملاصالحی* صفحات 64-76
  اسم حسن یک اسم جامع و بسیار مهم وکلیدی ست که در قرآن شریف هم بر جامعیت آن انگشت تاکید نهاده شده هم بر اهمیت آن مهر تایید زده شده است. به رغم اهمیت و جامعیت این اسم الله مهم وکلیدی در کلام وحیانی قرآن وقتی به منابع و متون کلامی و فلسفی و عرفانی عهد اسلامی رجوع می کنیم احساس می شود به لحاظ نظری هم جنبه های زیبا شناختی هم لایه های عمیق معنایی و اهمیت هستی شناختی و معرفت شناختی و زیباشناختی آن مغفول و محجوب مانده است. هدف نوشتار پیش رو به صورت فشرده و کوتاه این است که به پاره ای از لایه های معنوی وجنبه های زیباشناحتی این مفهوم مهم، کانونی، کلیدی، جامع و ترجمه ناپذیر پرداخته شود. سوال های این تحقیق عبارت اند از: مراد از حسن چیست؟ چرا همه اسماء و خداوند در قرآن کریم به اسم حسن باز می گردد؟ چرا همه اسماء باریتعالی در قرآن شریف اسماءالحسنایند؟ روش تحیقیق در این پژوهش روش پدیدار شناسانه است که با آن لایه های معنوی و جنبه های زیبایی شناسی اسم حسن را شفاف سازی نماید و روش جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه ای است. عبور از معانی لفظی یا لغوی مفهوم کلیدی اسم حسن و ردیابی و رصد پدیدارشناختی لایه های معنوی و باطنی ترآن و مهم تر از همه توجه به جنبه های نظری واژه اعم از ابعاد زیبا شناختی آن در فلسفه هنر و زیبایی به مثابه یک مفهوم پوششی «جنس» که زیر خیمه خود طیف وسیعی از انواع و اطوار مقوله های زیباشناختی را به مانند «مقوله زیبا شناختی جمال» و «جلال یا امر والا» و یا «ظرافت و لطافت و ملاحت» و«شیک» و «تراژیک» و «کمیک» و «زشتی» و مانند آن جای داده است محصول خرمن مباحث نوشتار حاضر است.
  کلیدواژگان: اسم، حسن، قرآن، زیبا شناختی، جامعیت، وحدت، کثرت
 • راضیه نایب زاده، صمد سامانیان* صفحات 78-91
  آموزه های قرآنی و روایات و احادیث آل الله ، که شامل خلقت جهان هستی و موجودات، یگانگی خدا، اعتقاد به بهشت و دوزخ و برشماری صفات نکوهیده است، مبانی تفکر هنرمند شیعی را تشکیل می دهد. اژدها، که هم در آیات قرآن دیده می شود و هم در کلام آل الله ، بیشتردر چهره موجودی دوزخی ظاهر می شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تفکرات شیعی برخلق آثار هنری ایران با نقش اژدهاست. در واقع بررسی این موارد همه در جهت پاسخگویی به این سوال است که چرا هنرمند ایرانی این پندارنگاره شر را در آثار هنری خود حتی در بناهای مذهبی و آرامگاه به کاربرد هاست. این پژوهش، که مبتنی بر روش مطالعه توصیفی-تحلیلی است و داده های آن از مطالعات کتابخانه ای و پژوهش های میدانی حاصل شده است، نشان می دهد که هنرمند ایرانی منبع الهام روشنی بر اساس قرآن و روایات آل الله برای ترسیم اژدها داشته است. هنر اسلامی و خاصه هنرشیعی تمام باورها و معتقدات مذهبی است که در جان و زبان هنرمند جاری است و بروز و ظهور آن خلق اثری می شود که گواه همین مدعاست. از آن روی که هنرمند ایرانی متعهد به اصول مذهبی هنر خود را عرصه ای برای بازگو کردن باورهای خود می داند، این اندیشه های دینی را در آن مجسم می کند. هنرمند نیز آگاه به مفهوم خیر و شر است، هرچند هنرمند مفاهیم دیگری را که خاص فرهنگ، اساطیر و عرفان ایرانی است به جهت ایرانی بودنش نیز بیان می کند.
  کلیدواژگان: اسلام، تفکرات شیعی، نقش اژدها، هنرایران
 • نیلوفر زندی *، فاطمه سفیری صفحات 92-107
  سرو عنصری پرکاربرد و مشترک در ادبیات و هنر نگارگری است. مسئله اصلی تحقیق آن است که چگونه می توان میان عنصر سرو در ادبیات و نگارگری رابطه ای یافت که آن را توضیح دهد. بنابراین هدف اصلی تحقیق دستیابی به رابطه معنایی و نشانه ای بین عنصر سرو در ادبیات و نگارگری بوده است و مبتنی بر این سوالات است که چه رابطه ای میان عنصر سرو در ادبیات و نگارگری وجود دارد و حاوی چه مفاهیمی است؟ بر این اساس در تحقیق حاضر عنصر سرو در نگاره های ایرانی و ادبیات با روش نشانه شناسی بینامتنی مورد بررسی قرار گرفته است. بینامتنیت اصطلاحی مبتنی بر آرای کریستوا و ژنت است. ژنت بیش متنیت را نوعی بینامتنیت و شامل همانگونگی و دگرگونگی معرفی می کند. برای دستیابی به اهداف تحقیق، نخست نگاره های متعلق به مکاتب مختلف و اشعار مورد بررسی قرار گرفته و از میان آنها نگاره های حاوی نقش سرو و همچنین اشعار شامل سرو و همنشینانش، با نمونه گیری هدفمند، انتخاب شده اند و تا زمانی که اشباع نظری حاصل شود نمونه گیری ادامه یافته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که رابطه بینامتنیت میان نماد سرو در اشعار و نگارگری ها وجود دارد و رابطه بینامتنی بیش متنیت همانگونگی و بیش متنیت دگرگونگی افزایش و جانشینی نیز مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: نماد سرو، اشعار سرو، نگارگری، بینامتنیت، بیش متنیت
 • مهتاب مبینی* صفحات 108-122
  قرن 10 میلادی در جزیره آغتامار در ترکیه امروزی کلیسایی توسط شاه گاگیک به نام صلیب مقدس بنا شد که نمونه ای منحصر به فرد در هنر مسیحی این دوره و یکی از شاهکارهای بی نظیر کلیسا سازی به سبک ارمنی است. بسیاری از موضوعات و سبک حجاری های این کلیسا به شیوه ساسانی است، از جمله نقوش گیاهی، جانوری، اساطیری، ماسک های انسانی و نقوش پادشاهی. این پژوهش به روش توصیفی و تطبیقی به بررسی نقوش حجاری شده در کلیسای آغتامار و تاثیر هنر ساسانی در آنها می پردازد. سوال تحقیق آن است که کدام نقوشی ساسانی بر تزئینات کلیسای آغتامار تاثیر گذاشتند و علت استفاده از این نقوش چه بود. هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی نقوش کلیسای صلیب مقدس آغتامار و نقوش دوره ساسانی و شناسایی وجوه مشترک و مفاهیم این نقوش در تزئینات کلیساست. موج جدید تاثیر محصولات ساسانی در قرن 10 میلادی نه تنها در سرزمین های اسلامی بلکه در پادشاهی مسیحیت قفقاز و قسطنطنیه نمایان شد. نقوش ساسانی از طریق هنر اسلامی و بیزانس به هنر ارامنه و از جمله کلیسای آغتامار منتقل شد؛ استفاده از این نقوش در جهت تایید قدرت شاه بر اساس سنت های ساسانی بود که از طریق هنر اسلامی به هنر مسیحیت منتقل شد. تعدادی از نقشمایه ها نشانه های خورنه در ایران باستان بودند. برخی از این نقوش به عنوان نشان آزادگی نیز بوده اند، اما بیشترین تاکید بر روی مفهوم سلطنت بوده است. این نقوش به عنوان نمادهای سلطنت در ارتباط با مکان های نقوش در نمای کلیسا نیز بوده اند. نقوش عقاب ها و گریفین در قاب نمای جنوبی کلیسا، که نمایانگر تصویر شاه گاگیک در درگاه است و در سمت راست این در پرنده با نقش سر قوچ نمایش داده شده است، نقش آنان را به عنوان نمادهای قدرت و شکوه پادشاهی را با بیشترین وضوح به نمایش می گذارد. بسیاری از نقشمایه های کلیسای آغتامار در نهایت از هنر ساسانی سرچشمه می گیرند، هرچند، به گواه جزئیات سبکی، الگوهای واقعی کارشده در آثار هنری در طی دوران اسلامی بوده است، سنت هایی که میراث هنر ساسانی بود و تا قرن ها در هنر سرزمین های دیگر ادامه یافت.
  کلیدواژگان: کلیسای صلیب مقدس، آغتامار، نقوش ساسانی، هنر ارمنی
|
 • Mehran Houshiar*, Vahideh Mirzakhanlou Pages 4-15
  During the eighth century, the Injuid period, Shiraz became a safe haven for continuing the traditional way of manuscript illumination with a few innovations. In this period governors of Shiraz supported the artists and under their support, valuable manuscripts were created. Many manuscripts, which is a testament to the prowess and artistry of the Calligraphers and illuminators of the Shiraz school.
  Among the remaining valuable manuscripts of the Injuid period, the book called the “Tashi khatun’s Quran” is of utmost importance. Due to the high levels of calligraphy and illumination used, this copy of Quran possesses a high position in the history of the Shiraz school.
  Considering the importance of the aforementioned manuscripts in explaining the place of illumination in Inju administration, in the present paper, we conduct a structural analysis about the illumination and decoration of this valuable copy currently kept in the Pars museum of Shiraz.
  In this work, being a descriptive-analytical research, the data are collected through a combination of field and desk study. The study and thought put into illumination of this copy of Quran shows that the artist considered this type of illumination to be appropriate for the intricacies of the calligraphy (Mohaghegh), making the final Layout and composition coherent and harmonious. One of the other findings of this research was that the artist had used a geometric structure to organize the illustrations in this valuable Quran.
  Keywords: Shiraz school, The House of Inju, illumination, Quran, Tashi khatun
 • Asra Salehi *, Abolghasem Dadvar, Mehdi Maki Nezhad Pages 16-31
  Zarih is an exclusive Shia structure, for which the ornamentations and inscriptions are carefully selected from the Shia believes views. Shir o Shekar (Milk and Sugar) was the fourth zarih that was placed on esteemed Mausoleum of Iama Reza (P.B. U.H.) on February 13, 1960 (mid of month Shaban). This zarih was designed by Mohammad Taghi Zofan and Abolhasan Hafezian supervised it and researched for selection of the inscriptions of the zarih. The inscriptions of this zarih contain Suras of Ya Sin, Al-Insan, divine names, Hadiths describing Imam Reza's grandeur, and the names of the Fourteen Infallibles, mostly inscribed by beautiful Thuluth script. Some changes have been made in the inscriptions owing to the reformations of the zarih, so that some of the inscriptions have been replaced with metal Arabesque forms, and some of the divine names were removed from the Zarih crown. However, other inscriptions have not born so many changes.
  In this paper, it is tried to explain Shir o Shekr zarih in details as well as to mention the changes caused by the performed reformations. The question is if there has been any specific reason for selecting the inscriptions of the zarih, containing Ayahs, divine names, and hadiths in attribute to Imam Reza's grandeur as well as Shia people believes.
  This paper is in descriptive analytical method and gathering of data and images were done in case and library study. The result showed that the texts inscribed on the zarih were based on the knowledge of the nature of the Ayahs and Hadiths and the pilgrims will make relationship with the zarih and specially the buried holder of them both visually and spiritually.
  Keywords: Inscription, Imam Reza Zarih, Shir, Shekar, Thuluth, Abolhasan Hafezian, Mohammad Taghi Zofan, Shia Art
 • Samad Najarpoor Jabbary * Pages 32-49
  Calligraphy and Illumination are two main elements of the book layout and writing the Quran. Illumination of the Quran that have been implemented in the history of art in Iran has features and special characteristics are aesthetic. This art has been growing in history and in every period of illumination has special features. So that the finest Quranic illumination is the illumination of the Safavid era. According to Western experts believe some of the Quranic illumination only has beauty and decorative aspects. Some believe that in the appearance of the illumination motifs, hidden meaning. Now the question is that the Iranian Quranic illumination in the Safavid period has elegance and beauty more than the previous period what are the meaning and concepts? The main aim of this study achieves the deep meanings of the Quranic illumination in the Safavid period. To answer the question it appears that Quranic illumination in Safavid period has profound Islamic concepts and mystical. And some artists gilding to support artists prior experience, for the illumination inspired of the deep meanings of the Quran. Analytical method for this study seems appropriate. The method of collecting data, is a combination library and field with a visit to the Museum of the Quran, illuminated manuscripts of the Quran Is selected. The Statistical population this research is the Quran illuminated in the Safavid period. The eight volumes of them will be meaningful chosen. Finally, it can be concluded that. The motifs of illumination using Islamic concepts, like the concept of light, color and unity. Which is also mentioned in the Quran, as informed by the Safavid era artists were used to decorate the Quran.
  Keywords: Quran, illumination, Safavid period, Quranic illumination, Roundel
 • Shabnam Mohammadi, Ali Vandshoari *, Abdollah Mirzaeei Pages 50-63
  Bakhshayesh, located in North Azerbaijan Province, is one of the traditional rug weaving areas in Iran and has a long history and a worldwide fame in this craft. Due to the cultural reasons in the area and the dominance of the famous Heris City, Bakhshayesh rugs are generally known as Heris rugs in the markets whereas they have specific characteristics and indigenous motifs which have not been studied independently yet. In this article, the evolution of Bakhshayesh designs from past to present has been studied. To this end, the history of Bakhshayesh rug weaving has been divided into periods of past (18th century) and contemporary (19th century till now) and the design, color and execution characteristics of each period are presented. A study of the present time designs of these rugs follows. The aim of the study is the identification of the evolutionary structures of Bakhshayesh rugs, their patterns and motifs and the weaving characteristics of this area. There is little past information about these rugs although they have a worldwide fame. As a result, the following research questions are asked: (A)- How has the variety of the patterns of Bakhshayesh rugs been developed throughout history?, (B)- What were the characteristics of the patterns and motifs of Bakhshayesh rugs in those periods?. This research is descriptive-historical and the conclusion is reached through a qualitative approach. Data collection method was field and library study. The results show that the main pattern of the present time designs in this area is Tajeri Medallion Lachak. The findings, also, indicate that the structure of the patterns of Bakhshayesh rugs at present enjoys less variety and are limited to Medallion Lachak which follow a specific design in three patterns of Laleh, Esmat and Tajeri.
 • Hekmatollah Mollasalehi * Pages 64-76
  In different chapters, sections, statements of Holy Quran we meet a very multifarious and fundamental concept as catholic and unique name of god (Allah). A Holy name that includes and recovers or reveals all other Holy names ofGod(Allah).Fore example in surah “Ta Ha/8 as well as in some other chapters or Surah and verses of Holy Quran God(Allah) say:" Allah-there is no god but he; His are the very best names. In my point of view thevery catholic and fundamental name of “Hosn” in the Holy Quran with its deeply ontological and unique as well as aesthetic aspects has been overlooked .In this article has been effort to explain very briefly some of this different overlooked aspects of catholic and unique Allah name of "Hosn".Hosn” as catholic and unique name of Allah includes all other his Holy names. Every name of God(Allah) is the very best name. Has been Emerged and dawn from the name of “Hosn” as unique and catholic name of God (Allah).This key name includes all Islamic thesis about every things. About "Aletheia "(Truth), "Agathon" (goodness) and "Kalos" (beautiful).
  Keywords: total name of Hosn, Koran, aesthetic, totality, unity, multiplicity
 • Raziyeh Nayeb Zadeh, Samad Samaniyan * Pages 78-91
  The teachings of Al-Quran and hadiths and sayings of Allah, including the creation of the universe and the creatures, Ygangykhda, resurrection, heaven and hell, the number of characters is reprehensible constitute the foundations of Shia thinking Artist.Dragon is an infernal creature in Islamic beliefs. In Islamic narratives, the meaning of the concept of dragon is animosity along with filth and evils. Iranian artist who is committed to religious principles, aesthetic criteria aside, considers his art as an arena for stating his beliefs and imagines these religious ideologies. In this research, we will study Islamic resources (Quran Verses and Prophet Narratives) for imaging dragon and religious monuments in which the figure of dragon exists. In fact, we study these cases to answer this question: why Iranian artist have used dragon. Is it a cultural borrowing and the artist have not considered his beliefs? Why this evil figure exists in religious monuments? This article, which is based on descriptive – analytic study, shows that Iranian artist had a bright and evident source for imaging dragon and used it in service of his religion. The artist is also aware of the meaning of Good and Evil and that is why he has used dragon to show eternal battle between Good and Evil. Of course it should be mentioned that artist maintain other concepts which are specific to culture, mythology and mysticism of Iran.
  Keywords: Islam, Shia Ideologies, Dragon Figure, Iranian Arts
 • Niloofar Zandi *, Fatemeh Safiri Pages 92-107
  The Cypress tree is a symbolic element often used both in Persian literature (poetry) and Persian iranian painting. The main concern of this study is to find a relationship between the element of Cypress tree as used in the Persian literature and in iranian painting, and define that relationship. As such, the main objective of the present study is establishing a semantic and semiotic connection between the element of cypress tree as used in literature and iranian painting art so as to answer the questions regarding their relationship and implications. Thus, the element of Cypress tree in iranian painting and literature has been studied with an intertextuality semiotic method. Intertextuality is a concept based on the views of Kristeva and Genette. Genette considers hypertextuality as a kind of intertextuality which includes transformation and sameness.
  In order to achieve the objectives of research, first paintings belonging to different schools and poems have been studied and among them paintings containing Cypress and its companions have been selected with purposive sampling and sampling has been continued until theoretical saturation is obtained.
  The findings of the research suggest that there is an intertextual connection between the symbol of Cypress tree in poetry and in iranian painting; in addition, hypertextuality, in its transformational, ameness, augmentation, and replacement forms can be perceived.
  Keywords: Cypress tree symbol, Poetry, Persian Iranian painting, Intertextuality, Hypertextuality
 • Mahtab Mobini * Pages 108-122
  Gagik king built the church in 10th century AD in the Aghtamar Island in turkey called holy cross. It was a unique example in the Christian art and one of the unique masterpieces churches in Armenian style. Relief of this church can be considered leader of relief of monuments of Christianity world. Many of the themes and style of the relief church is Sasanian style including motifs of plants, animals, mythical, human masks and kingdom motifs. This research studies relief of Aghtamar church and influence of Sasanian art with the descriptive and comparative way. The question that arises in this context: which Sasanian motifs affected on relief of Aghtamar holy Cross church and what was the reason for this motifs? The aim of this research is a comparative study of the Holy Cross Church Aghtamar motifs and designs and concepts Sassanid era and identifying common motifs in the decoration of the church. Based on these questions the research objectives identified by the Sasanian arts in decorative motifs carved church Aghtamar and understand the reasons for these patterns is in the Holy Cross Church. New wave effect of Sasanian products in 10th century AD emerged not only in Islamic countries but also in the Caucasus Christian kingdom and Constantinople, Sasanian motifs transferred to the Armenian and holy cross church by Islamic art. Including hunting scenes, motifs of animals, birds inside the medallion, senmruv and combined beats.. Some of the motifs in ancient Persia were signs Khvrnh. Some of these roles as represented freedom, but also a greater emphasis on the concept of the monarchy. These motifs are as symbols of the monarchy in relation to relief areas in the view of the church. Motifs of griffin and eagles in the southern facade of the church that represents the image of King Gagik and on the right side of frame, the bird with head of ram has shown .Their role as symbol of royal power and glory illustrates most clearly . Many of the motifs of the Church of Aghtamar originated at the end of Sassanid art. Although stylistic details show that the actual patterns that were working on artwork during the Islamic era. The traditions of Sassanid art heritage that has lasted for centuries in the art of other lands.
  Keywords: Holy Cross Church, Aghtamar, Sassanid patterns, Armenian art