فهرست مطالب

دامداران ایران - پیاپی 12 (آذر ماه 1379)
 • پیاپی 12 (آذر ماه 1379)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 3,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1379/09/03
 • تعداد عناوین: 18
|
 • رسالت دانستن
  صفحه 4
 • اینجا دامداری افتخار است
  صفحه 6
 • دامپروری با انتقادپذیری و اقتدارگرایی
  صفحه 10
 • موفقیت ها و توانمندی ها را در جشنواره های دامی
  صفحه 13
 • نظری بر منظر حال
  صفحه 15
 • ناله هایی برای شیر
  صفحه 19
 • لرستان در تکاپوی انتخاب برترین نژاد قوچ لری
  صفحه 20
 • رهیافتی برای توسعه اشتغال در دامپروری
  صفحه 26
 • روزنه
  صفحه 29
 • گذری بر توانمندی و مشکلات دامپروری آذربایجان غربی
  صفحه 33
 • راهنمای تغذیه گاوهای شیری
  صفحه 38
 • بیماری های دامی را بهتر بشناسیم
  صفحه 44
 • گوسفند زندی؛ نژادی احیاء شده
  صفحه 48
 • آزمایشگاه بهشیر «فردوس رای» پیشرو در صنعت
  صفحه 50
 • ارزش غذایی کاه سویا در جیره گوساله پرواری
  صفحه 54
 • دامپروری پویا آرزوی دامداران شهر بابک
  صفحه 58
 • آخرین یافته ها و دستاوردهای اصلاح نژاد گاو شیری
  صفحه 60
 • اخبار دامپروری
  صفحه 64