فهرست مطالب

نشریه تاریخ شفاهی
سال چهارم شماره 1 (پیاپی 4، پاییز و زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • پیمان صالحی صفحات 16-33
  گردآوری اطلاعات درمورد یک خانواده از طریق انجام مصاحبه های تاریخ شفاهی، به روش های متعددی صورت می گیرد. اهمیت تدوین تاریخ خانوادگی و نیز شناسایی روش های کاربردی، به تکمیل اطلاعات و تهیه مجموعه های غنی در این زمینه کمک شایانی می کند. پس تاریخ شفاهی نقش بسیار موثری در ضبط و تدوین تاریخ خانواده ها ایفا می کند و شناخت هر دو حوزه پژوهشی، به اجرای پروژه های ثبت تاریخ فامیلی یاری می رساند. این مقاله به بررسی پیشینه توجه به تهیه تاریخ خانوادگی در ایران و سایر کشورها پرداخته و ضمن معرفی تاریخ شفاهی به عنوان یکی از شیوه های نوین گردآوری اطلاعات و تبیین نقش آن در تهیه تاریخ فامیلی، روش های متعدد تدوین تاریخ خانواده از طریق مصاحبه های تاریخ شفاهی را بیان می کند. روش تحقیق نیز، بنیادی- کتابخانه ای و توصیف و تحلیلی است.
  کلیدواژگان: تاریخ شفاهی، تاریخ خانوادگی، مصاحبه، خانواده، پیشینه
 • شارون تاپینک، دیوید دووان، استیفن بوشارد ترجمه: دکتر هوشنگ خسروبیگی، رویا چگینی صفحات 40-59
  با مطالعه تاریخچه پیشرفت عملکرد پزشکان متخصص، دانشجویان قادر شدند اثرات مستقیم و شگفت انگیز متخصصان را در آینده سازمان ببینند و درک کنند که چگونه فرهنگ اولیه و استراتژی سازمان، گام های موفقیت های آینده را تنظیم کرده است. یافته های دیگر در مرور زمان شامل سیر گسترش ساختار سازمانی و سیستم انگیزشی، وضعیت کارکنان، سیاست های استخدامی و تاثیرات محیط بود. به علاوه استفاده از تاریخ شفاهی در کلاس ثابت کرد که تاریخ شفاهی یک راه موثر است تا تاریخ مدیریت را برای دانشجویان زنده کند. اگرچه این برنامه در جهت استفاده دانشجویان برای یادگیری طراحی شده است، اما پژوهشگران این طرح دریافته اند که این پروژه، تجربه یادگیری هیجان انگیزی را فراهم می کند که باعث پدید آمدن ایده چندین تحقیق جدید شده و راه های نوینی را برای کشف کردن بر سر راهشان قرار می دهد. این پروژه، تجربه یادگیری ارزشمندی برای دانشجویان بود زیرا به آن ها اجازه می داد توسط چشم های متخصص و باتجربه، دنیای واقعی را نظاره کنند. دانشجویان این فرصت را داشتند تا با افرادی فعال که رهبرانی موفق در دنیای کسب و کار بودند صحبت کنند. تاثیرات آنان برای دانشجویان به عنوان الگو کمک بسیار زیادی بود. علاوه بر این، تاریخ شفاهی این چنینی، اسنادی برجای می گذارد که می تواند توسط محققان، تاریخ شناسان و حتی خود سازمان برای سالیان زیاد موردتوجه قرار گیرد. این مقاله، روش شناسی تاریخ شفاهی را شرح داده و نحوه سازگار شدن این فرآیند با یادگیری کلاسی را توضیح می دهد. هدف از این مقاله توصیف چگونگی استفاده از تاریخ شفاهی برای تدریس به دانشجویانی است که درباره تاریخ مدیریت و اجرای روش های مدیریت در طول زمانی توسعه یک سازمان آموزش می بینند.
  کلیدواژگان: تاریخ شفاهی، نظریه مدیریت، تاریخ مدیریت، روش های تدریس، فرهنگ سازمانی
 • سیده میترا هاشمی صفحات 60-79
  تاریخ شفاهی شاخه ای جدید از پژوهش های تاریخی است که منبع آن مردم اند و مرجع آن اقوال ایشان. در شاخه تاریخ معماری ایران نیز بسیارند کسانی که با معماری ایران آشنایند و می توانند منبعی ارزشمند برای تاریخ معماری باشند. اما منابع تاریخ شفاهی عمری به درازای عمر یک انسان دارند؛ انسان ها به زودی از میان ما خواهند رفت و رفتن آنها برابر است با از دست دادن گنجینه ای از شناخت در این باره. هرچند ضرورت پرداختن به این منابع میرا در مطالعات تاریخ معماری و به ویژه تاریخ معماری ایران به ظاهر روشن است، تاکنون هیچ تامل جدی در این باره نشده است.
  این مقاله جستجویی است درباره فواید توجه به منابع شفاهی در تاریخ معماری و دستاوردهای احتمالی تاریخ شفاهی معماری ایران. بحث در این باره مستلزم شناخت فایده تاریخ شفاهی است. اصحاب تاریخ شفاهی بر وجوه مختلف تاریخ شفاهی تاکید و به دو رویکرد اصلی در تاریخ شفاهی تمایل دارند. اختلاف اصلی این دو رویکرد بر سر فایده ای است که بر تاریخ شفاهی مترتب می دانند. از آن دو، یکی در پی یافتن اطلاعات تاریخی از وقایع گذشته است و تولید شواهد تاریخی جدید و دیگری در جستجوی تفاسیر تاریخی است و پدید آوردن روایت های تاریخی نو. اختیار هریک از این دو رویکرد در تاریخ معماری ایران نیز دستاوردهای متفاوتی در پی خواهد داشت.
  در این مقاله، نخست از تعریف اجماعی تاریخ شفاهی می گوییم و در پی آن به تعریفی برای تاریخ شفاهی معماری ایران می رسیم. سپس از امکان پرداختن تاریخ شفاهی به وقایع گوناگون تاریخ معماری می گوییم. پس از آن به اختلافات حوزه تاریخ شفاهی و دو رویکرد برآمده از آن می پردازیم و براساس آن فواید گوناگون تاریخ شفاهی را در حوزه تاریخ معماری ایران می جوییم. در این راه برای نمایاندن موقعیت کنونی حوزه تاریخ شفاهی معماری در ایران و جهان، به اختصار برخی از پژوهش های انجام یافته در این شاخه ها را نیز برمی شماریم.
  کلیدواژگان: تاریخ شفاهی معماری ایران، تاریخ معماری، فایده تاریخ شفاهی، شاهد، تفسیر
 • ترجمه: دکتر سهیلا صفری صفحات 80-95
  باربارا آلن، فولکلوریست و دانشیار مطالعات آمریکایی در دانشگاه نوتردام، در نوشتار پیش رو، ارتباط و نسبت تاریخ شفاهی و فولکلور توجه قرار داده است. وی با تعریف فولکلور به «بیان خلاقانه را مورد مردم عادی از زندگی روزمره» و تعریف تاریخ شفاهی به «روش گردآوری اطلاعات تاریخی» به برقراری پیوند بین این دو می پردازد؛ یعنی «قالب بندی تجربه تاریخی در شکل خلاقانه». این امر با توجه به تعاریف مذکور، دلالت بر توجه تاریخ شفاهی به «محتوا» و فولکلور به «قالب» یا «شکل» دارد. بر همین اساس است که مورخان همواره از«خاطره» و فولکلوریست ها از «قصه یا روایت» سخن می گویند. این پیوند همچنان بر این واقعیت اذعان دارد که نه تاریخ شفاهی در بیان فولکلور است و نه فولکلور در محتوا یکسره تاریخی است اما کاملا پیوند این دو است که «گذشته» را زنده نگه می دارد.
  کلیدواژگان: فولکلور، محتوا، تاریخ شفاهی، اطلاعات تاریخی، قصه و روایت
 • محبوبه شمشیرگرها صفحات 96-107
  اندکی پس از آغاز جنگ ایران و عراق، مطالعات این نبرد مورد توجه کارشناسان و استراتژیست های غربی قرار گرفته و دستاوردهایی قابل تامل داشته، به نحوی که تاکنون بیش از شصت کتاب و صدها مقاله و سخنرانی در این خصوص ارائه شده است. یکی از موضوعات بسیار مهم در بررسی پژوهش های مذکور، آشنایی با نحوه گردآوری و تامین اطلاعات از منابع و مآخذ مختلف است که به منزله یکی از مقدمات نقد و تحلیل دیدگاه ها ی صاحب نظران غربی به شمار می آید. مصاحبه به و گفتگو با شاهدان و افراد مطلع از رخدادهای جنگ که اصطلاحا نام «تاریخ شفاهی» خوانده می شود، همواره به منزله یکی از روش های فراهم آوری اطلاعات، بسته به موضوع و زمان تدوین آثار، کمابیش توجه غربیان بوده است. مورد این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره مندی بی واسطه از منابع مذکور انجام گرفته و با توجه به کتاب های منتشر شده به زبان انگلیسی از ابتدای تاریخ نویسی غربیان از این جنگ تاکنون، کوشیده است تا استفاده آنان از منابع تاریخ شفاهی را برشمارد.
  کلیدواژگان: تاریخ نگاری، تاریخ نگاری غربی، جنگ ایران و عراق، تحلیل تاریخی
 • ترجمه: فرحناز اسماعیل زاده صفحات 108-134
  ملاحظات قانونی و اخلاقی همواره از موارد مورد بحث در تاریخ شفاهی است، و قوانینی را برای مراحل مختلف پروژه های تاریخ شفاهی و اصول اخلاقی مشخص می کند با این هدف که استانداردهای بالاتری را در اختیار مورخ قرار دهد تا بتواند نتیجه بهتری از روابط موجود در بستر گسترده یک مصاحبه یا پروژه به دست آورد . بنابر این در این مقاله بحث قرار ملاحظات قانونی و اخلاقی در چارچوب کلی تاریخی مورد بحث قرار خواهدگرفت. سه مرحله را در سیر تکاملی تاریخ شفاهی مورد خواهم داد: ریشه های تاریخ شفاهی به عنوان یک کار آرشیوی، گستردگی و همه گیر بودن آن به عنوان ابزاری برای ارائه گزارشات تاریخی و انجام پژوهش های تاریخی برای همگان، و بلوغ و تکامل آن به عنوان یک عمل اجتماعی و روشنفکرانه. این مراحل در نیم قرن گذشته به صورت موفقیت آمیزی اتفاق افتاده است، و هر یک از این مراحل از نظر زمانی و مفهومی با یکدیگر هم پوشانی دارند. بحث درباره اولین مرحله تنها درباره مسائل قانونی است، زیرا قوانین در رابطه تنگاتنگ با ریشه های آرشیوی تاریخ شفاهی هستند، در دومین و سومین مرحله بحث به حوزه اصول اخلاقی خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: تاریخ شفاهی، قانون و اخلاق، مراحل تکامل، گزارشات تاریخی
 • سیدمحمود سادات بیدگلی صفحات 136-151
  کتاب کالیما (خاطرات اسارت دکتر حسنعلی پورحسنی از سیبری) جزء کتاب هایی است که ایرانیان تبعیدی به سیبری و در قاب خاطرات نوشته اند. شرح چگونگی تفکر و خام اندیشی طرفداران حزب توده نسبت به شوروی و گرداندگان آن و تضاد بین تصور بهشت کمونیسم که این افراد در ایران از شوروی داشتند و آنچه در ادامه تبعید و زندگی خود در شوروی دیدند در کتاب کالیما آمده است. کتاب کالیما به گونه ای جزئی تر و دقیق تر از دیگر تبعیدنوشته ها شرح حال تبعیدیان و شکنجه های روا شده بر آنان را در اردوگاه های کار اجباری و بعدها زندگی در شوروی نشان می دهد که از نقاط خوب کتاب محسوب می شود. اطلاعات جالب و دقیقی از وضعیت اردوگاه های سیبری در این کتاب آمده که در کتاب های دیگر نیست. این کتاب در زمستان از سوی انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران روانه بازار 1394 نشر شده است. محقق و مدون این اثر، علی درازی است. بررسی دقیق این کتاب نشان می دهد که در تدوین این کتاب اشتباهات زیادی صورت گرفته است: از عدم توضیح واژه های مغلق و مکان هایی که نیاز به معرفی داشته اند گرفته تا مقدمه و پیشگفتار غیر علمی آن؛ و از اغلاط متعدد تایپی و بهم چسبیدگی حروف و اشکالات ویرایشی تا کیفیت نامناسب چاپ آن. این لغزش ها باعث شده تا خواننده دچار دلزدگی شود و با وجود فکت های مهم تاریخی که ارائه می دهد از خواندن کتاب صرفنظر کند. در ابتدای این نوشتار تعدادی از فکت های مهم و جالب کتاب آمده تا ارزش این اثر معرفی گردد و در ادامه، اشکالات مطرح شده تا مشخص شود خاطرات به این باارزشی چرا باید این گونه تدوین شود؟
  کلیدواژگان: خاطرات، تبعیدیان به سیبری، حسنعلی پورحسنی، کالیما، تبعیدنوشته ها
 • مریم طالبی، ساره مشهدی، مریم حاجی زاده صفحات 152-171
  کتاب «تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در اراک» اثر یوسف نیک فام سال به همت دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان 1393 مرکزی به چاپ رسیده است. این کتاب هفت بخش ذیل را در بر دارد: پیشینه فعالیت های سیاسی در اراک از مشروطیت تا انقلاب اسلامی؛ ؛ روزشمار 1357-1287برخی از اعتراضات مردمی در اراک سالهای انقلاب اسلامی در اراک از نگاه روزنامه های اطلاعات و کی هان (مرداد تا نفر از فعلان انقلاب اسلامی؛ شهدای 13)؛ خاطرات شفاهی 1357اسفند انقلاب در اراک؛ اسناد - تصاویر و منابع- ماخذ.
  تاریخ شفاهی، روش خاصی از تاریخ پژوهی است که بیشترین اتکای آن برای ثبت تاریخ، اظهارات راوی است. نقطه تمرکز این پژوهش، خاطرات شفاهی کتاب تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در اراک می باشد که سیزده راوی را دربر دارد. هدف نیز بررسی و نقد این خاطرات از دو زاویهی مصاحبه و تدوین، به سبب جداناپذیری این دو مقوله از یکدیگر، می باشد. مصاحبه گر باید بتواند به خوبی اطلاعات روایتگر را که تنها براساس تجربه شخصی او صورت گرفته است از صندوقچه ذهن و خاطرات او بیرون آورد و تدوینگر هم بایستی بتواند این خاطرات شفاهی را به نگارشی مطلوب برساند. در این پژوهش نقد خاطرات به شیوه نقلی-تحلیلی انجام شده است. به نظر می رسد که مهم ترین نقد وارده بر این خاطرات پرسش سوالات کلی از مصاحبه شونده و عدم واکاوی جزییات آن سوال ها، از سوی مصاحبه گر بوده است. نکته مهم و قابل اعتنا در این نوشتار آن است که نقدهای مطرح شده، به شکل غیرمستقیم نوعی راهکار به کسانی که در این زمینه فعالیت دارند ارائه خواهد داد.
  کلیدواژگان: نقد، خاطرات، تاریخ شفاهی، انقلاب اسلامی، اراک
 • صفحات 172-179
  تاریخ شفاهی به عنوان یکی از شیوه های پژوهش در تاریخ معاصر که به شناسایی و شرح وقایع رویدادها و حوادث تاریخی خاص بر اساس شنیده ها و مشاهدات مربوط به آن رویداد و واقعه تاریخی خاص می پردازد، در عرصه های جمع آوری، آماده سازی، نگه داری و اطلاع رسانی حوادث و رخدادهای مربوط به هشت سال دفاع مقدس، نقش ارزشمندی در تکمیل و تصحیح اطلاعات آن رویداد عظیم را دارد. سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس به عنوان متولی امور مربوط به دفاع مقدس، در سال های اخیر موضوع تاریخ شفاهی را به شکل ویژه مورد توجه قرار داده است. در این مقاله اهداف، روش های اجرایی، اهم فعالیت ها و دست آوردهای سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس معرفی و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: تاریخ شفاهی، دفاع مقدس، سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس، رزمندگان، ایثارگران
 • محمد محمدی نیا صفحات 180-189
  در تاریخ مردادماه 1395 ، مصوبه ای در هیئت دولت مبنی بر آموزش تاریخ شفاهی در دستگاه های اجرایی مطرح شد، آثار و پیامدهای این مصوبه، در سال های آتی، ثبت بخش عظیمی از داده های شفاهی دستگاه های اجرایی را رقم خواهد زد. اولین پیامد این مصوبه، برگزاری چهار کارگاه آموزش تاریخ شفاهی با حضور جمعی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در گروه تاریخ شفاهی پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی بوده است.
  کلیدواژگان: تاریخ شفاهی، دستگاه های اجرایی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، کارگاه آموزشی، چالش ها و فرصت ها
 • حسن علی بخشی صفحات 190-197
  تاریخ شفاهی، شرح و بازشناخت یک رویداد بر اساس دیده ها، شنیده ها و اقدامات شاهدان، ناظران و فعالان حاضر در آن رویداد است. این موضوع در سیاست خارجی اهمیت فراوانی دارد و کشورهای مختلف به صورت رسمی یا آکادمیک این موضوع را از دهه های قبل در دستور کار خود قرار داده و آثار با ارزش و مستندی را در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل عرضه کرده اند. وزارت امور خارجه به عنوان نهاد متولی روابط خارجی در ایران ضبط و ثبت تاریخ شفاهی دستگاه متبوع خود را در دستور کار قرار داده است. مهم ترین و کاربردی ترین اهداف تاریخ شفاهی در حوزه سیاست خارجی از دیدگاه وزارت امور خارجه، جمع آوری هدفمند اخبار و اطلاعات از ناگفته ها، ابتکارات، حوادث تلخ و شیرین دوران ماموریت، تجارب ارزنده دیپلماتیک، اتفاقات مثبت و منفی روابط کشورمان با دولت های مختلف دنیا به صورت زنده و از زبان دیپلمات ها، مقامات سیاسی، کارگزاران و کارشناسان سیاست خارجی و حفظ و نگه داری آن ها در حافظه سازمانی و آرشیو های اسنادی وزارتخانه متبوع است. در این مقاله وضعیت تاریخ شفاهی وزارت امور خارجه، اهداف، ویژگی ها و دست آوردهای حاصل از انجام پروژه های تاریخ شفاهی در این وزارتخانه، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: تاریخ شفاهی، وزارت امور خارجه، سیاست خارجی، روابط بین الملل، دیپلمات ها
 • محمد محمدی نیا صفحات 198-211
  گروه اطلاع رسانی منابع دیداری- شنیداری سازمان اسناد و کتابخانه سال سابقه فعالیت در حوزه تاریخ شفاهی، 20ملی، با بیش از مصاحبه های مختلفی را با شخصیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... انجام داده است. در میان مصاحبه های انجام شده، می توان به چند مصاحبه با بزرگان حوزه نسخه های خطی، از جمله، عبدالحسین حائری، عبدالله انوار، علی نقی منزوی و احمد منزوی، اشاره داشت. در این بهمن ماه 12مقاله به مصاحبه با استاد عبدالحسین حائری که در تاریخ انجام شده است، پرداخته می شود. 1372 در این مصاحبه به موضوعاتی از قبیل پذیرش مسئولیت کتابخانه مجلس در شرایط خاص، نحوه کسب مهارت در امر نسخه شناسی، دغدغه احیای علوم اسلامی- ایرانی، اشاره به نحوه فعالیت شورای قیمت گذاری (شورای مقوم)، منشاء منابع کتابخانه مجلس و... اشاره شده است.
  کلیدواژگان: تاریخ شفاهی، مصاحبه، نسخه های خطی، شورای قیمت گذاری
|
 • Dr. Morteza Nouraei Page 3
  From 1383 until now, in all meetings of the Association of oral history, there has been an effort to create a proper basis to do oral history. In all, there has been insistence on this point because the source of oral history is the main asset for futures to choose the right the best of their time. The today historians, especially their specialists, have not believed in the validity of oral history extracts, the reflection of their views will lead to the ignorance of wettings in this field. In all courses and fields, methodological debates are placed above all issues regarding right writing and those who write rights. So oral history also should seek to establish the correct procedures which avoid us from doing things wrong. Methodological approach is the result of critical hilosophy which is based on method and content of sciences. Therefore, continuity and accountability of science to methodological questions, is a demonstration of the continuing need to maintain the right direction and to write correct things. History and oral history are not exceptions. In this article, detailed issues which have been provided in some articles and conferences are presented to interested researchers as some summarized points.
 • Peimaneh Salehi Pages 16-33
  Collecting information about a family through oral history interviews is done in many ways.The importance of developing family history and also identification of practical methods will help so much in completing information and developing rich collections in this field. So, oral history plays a very important role in recording and developing history of families and knowing both of these two research fields will help us in doing projects of recording family history. This article reviews the background of developing family history in Iran and other countries and by introducing oral history as one of the modern methods of collecting information and explaining its role in developing family history, it will present different methods of developing family history through oral history interviews. The research method is fundamental-library and descriptive and analytical.
  Keywords: Oral history, Family history, Interview, Family, Background
 • Sharon Topping, David Duhon, Stephen Bushardt Pages 40-59
  By studying the historical development of a multispecialty physician practice, students were able to see firsthand the incredible impact of the founders on the future of the organization and understand how the early culture and strategy of the organization set the stage for its successful future. Other findings involved the evolution of the organizational structure and incentive system, staff and recruiting policies, and the impact of the environment overtime. In addition, the use of oral history in the classroom proved to be an effective way of making management history come alive for students. Although designed to benefit students, the researchers found that the project provided an exciting learning experience that revealed numerous new research ideas and avenues to explore. This project was an invaluable learning experience for the students since it allowed them to witness the real world through the eyes of experienced practitioners. The students had the opportunity to talk with dynamic individuals who are successful business
 • Seyyedeh Mitra Hashemi Pages 60-79
  Oral history is a new branch of historical research that its source is people and its reference is their sayings. In Iran architecture history branch there are many people who are familiar with Iranian architecture and can be a valuable resource for the history of architecture. Oral history resources have a long life as old as human life; but it will be gone very soon and its going is equal with losing a wealth of knowledge about it. Although the need to address these mortal resources in the architectural history studies and especially in the history of Iranian architecture is seemingly clear, but there has not been any serious rflection on this issue. This article is a research about the benefits of paying attention to the oral history resources in architecture history and possible achievements of oral history of Iranian architecture. Discussion about this issue requires an understanding of the usability of oral history. People working in the field of oral history have emphasized on various aspects of oral history and are tending toward two approaches in oral history. The main difference between these two approaches is on the usability of oral history. Of the two, one is seeking historical information from past events and leaders. Their impact as role models for the students was a strong subsidiary. Furthermore, an oral history such as this leaves a memorial that can be referenced for years to come by researchers, community historians, and the organization itself. The paper describes the oral history methodology and how the process was adapted to classroom learning. The purpose of this paper is to describe the use of oral history to teach students about management history and the implementation of principles of management during the evolution of an organization. This article is considered as a research paper.
  Keywords: Oral history, Management theory, Management history, Teaching methods, Organizational culture, Health services
 • Soheila Safari Pages 80-95
  Barbara Allen, Folklorist and Associate Professor of American Studies at the University of Notre Dame, has considered the relation of oral history and folklore in the article. She has defined folklore as "the creative expression of the everyday life of ordinary people" and oral history as "the method of collecting historical data" to establish a link between the two; that means "formatting historical experience in a creative way". According to these definitions, this issue implies the focus of oral history on "content" and folklore on "format" or "form". Accordingly, the historians always speak about "memory" and Folklorists about "story or narrative". This link also implies the fact oral history is not quite folklore in its words and folklore is not purely historical in content but this is the link between the two that keeps the "past" alive.
  Keywords: Folklore, Content, Oral history, Historical information, Story, narration
 • Mahboobeh Shamshirgarha Pages 96-107
  Shortly after the outbreak of the Iran-Iraq war, western experts and strategists have paid attention to this conflict and it has continued by notable achievements including more than sixty books and hundreds of articles and speeches. One of the most important issues in the mentioned research is to know methods of collecting and providing information from different sources, which is considered as one of the preliminary constitutes of criticism and analysis of the Western scholars views. Interviewing with witnesses and informants of the war events, which is called "oral history", is aways considered as one of the methods for collecting information which was considered by Western researchers based on the topic and the time of writing different works. This paper, which is written by analytical-descriptive method and direct use of the mentioned resources, has tried to consider the methods of western researchers and introduce most common methods regarding the published books in English from the beginning of the Western historiography to the current era.
 • Farahnaz Esmaeil Beigi Pages 108-134
  Legal and ethical issues are often discussed sequentially within oral history, with the law understood as defining state-sanctioned rules for specific elements of practice and ethics as setting a higher standard for the right conduct of relationships within the broad context of an interview or project. Thus, in this essay legal and ethical issues within an overall historical framework will be discussed. Three stages in oral history’s evolution will be identified: its origins as an archival practice; its expansion as a means of democratizing both the historical record and the act of doing history, and its maturation as a complex intellectual and social practice. While these stages have occurred somewhat in succession over the past half century, they also overlap chronologically and conceptually. Discussion of the first stage is heavily weighted toward fundamental legal issues, for they are closely related to oral history’s archival origins; discussion of the second and third stages extends to broader ethical concerns.
  Keywords: Legal issues, Ethical issues, Oral history, Interview, Historical framework
 • Seyyed Mahmoud Saddat Bidgoli Pages 136-151
  Kalima (Captivity Memories of Dr. Hasanali Pourhasani from Siberia) is a book which is written about Iranian people who had been exiled to Siberia and is written in the form of memories. Description of naive thinking of Tudeh party supporters toward the Soviet Union and the contrast between its the imagined paradise of Soviet communism that these people have in mind in Iran and what they saw after their exile and living in the Soviet are presented in this book. Kalima book shows in a detailed and accurate manner the history of those who had been exiled and tortures inflicted on them in labor camps and later when living in the Soviet; these sections are considered as the strong points of this book. In this book, interesting and detailed information about the situation of the Siberian camps are presented; we cannot find such information in any other book. This book was published and released in the winter of 1394 by the National Library and Archives of I.R of Iran. Researcher and author of this book is Mr. Ali Derazi. Thorough review of this book shows that there are many
 • Maryam Talebi, Sareh Mashahdi, Maryam Hajizadeh Pages 152-171
  “Oral History of Islamic Revolution in Arak”, was written by Yousef Niknam in 1393, was published by the efforts of the Office of Culture and Stability Studies of Art Center, Markazi province. This book includes the following seven chapters: History of political activities in Arak from the Constitution to Islamic Revolution; Some people’s protests in Arak from 12871357; Islamic Revolution Calendar from the viewpoint of Etelaat and Keyhan Newspapers from (Mordad to Esfand, 1357); Oral memories of 13 active people of Islamic Revolution; Islamic Revolution Martyrs; Records, Images and resources. Oral history is a particular way of historical research its greatest reliance in recording the history is on the narrator's remarks. The focus of this research is oral memories of the oral history of Islamic Revolution in Arak, which involves thirteen narrations. The purpose is reviewing and analysis of these memories from two different viewpoints of interview and compilation, because these two views are inseparable from each other. The interviewer must be able to extract information which has been mistakes in this book, form failure to explain complex terms and places which need to be introduced to non-scientific introduction and preface and from numerous typographical errors and editorial problems to the poor quality of printing. These problems decrease readers’ motivation for reading the book and although many important historical facts are presented, the reader will prefer to forget reading the book. In this paper, some important and interesting facts of the book are presented at first and then some problem are mentioned to show that why such important memories like this should be written in this way.
  Keywords: Memories, Expatriates to Siberia, Hasanali Pourhasani, Kalima, Exile writings
 • Pages 172-179
  Oral history as one of the research methods in contemporary history, which is dedicated to identifying and describing specific historical events based on hearsay and observations related to that specific event, plays an invaluable role in the fields of collection, preparation, storage and communication of the events related to the eight-years of Holy Defense and in completing and correcting information of that important event. Holy Defense Records and Documents Organization as the main body responsible for the affairs related to Holy Defense have considered this issue very closely in the recent years. In this article, objectives, procedures, main activities and achievements of the Holy Defense Records and Documents Organization will be introduced and discussed.
  Keywords: Oral History, Holy Defense, Holy Defense Records, Documents Organization, Warriors, Veterans
 • Mohammad Mohammadinia Pages 180-189
  On Mordad 1395, a decree was discussed in the Cabinet regarding oral history training in ministries and other organizations of the country. In the coming years, the effects of this act will lead to recording of a huge part of oral data of ministries and organizations. The first incarnation of this legislation was “the workshop of oral history of ministries and other organizations” which was held by the efforts of the Oral History Group of Archives Research Institute with the participation of representatives of ministries and other organizations in four midday sessions.
  Keywords: Oral history, Organizations, National Library, Archives of I.R of Iran, Training workshop, Challenges, opportunities
 • Hasan Ali Bakhshi Pages 190-197
  Oral history is description and recognition of an event based on what have been seen and heard and done by the witnesses, observers and activists who were presented at the event. This issue is very important in foreign policy and different countries have put emphasis on this issue formally or academically and produced invaluable and documented works in the field of foreign policy and international relations. Iran's Ministry of Foreign Affairs, as the main entity in charge of external relations, has focused on recording oral histories of its respective body. The most important and most useful oral history objectives from the perspective of the Ministry of Foreign Affairs in the field of foreign policy include: purposeful gathering of news and information from the unsaid, initiatives, bitter and sweet events during the mission, diplomatic valuable experiences, both positive and negative events in our relations with the governments of the world, in live format and in the form of memories said by diplomats, politicians, officials and foreign policy experts and preservation of them in the memory
 • Mohammad Mohammadinia Pages 198-211
  Audio-visual Resource Group of the National Library and Archives of I.R of Iran with more than 20 years experience in oral history have carried out many interviews with different political, social and cultural features. Among these interviews, some interviews with the great features in manuscripts filed such as Abdol-Hossein Haeri, Abdollah Anvar, AliNaghi Monzavi and Ahmad Monzavi can be mentioned. In this paper, the interview with Abdol-Hossien Haeri, which had been done in the Bahman 12th, 1372, will be presents. In this interview, some issues such as taking the responsibility if the Parliament Library in a certain circumstances, acquiring qualification in knowing manuscripts, concerns for revival of Islamic-Iranian sciences, activities of the Council of Pricing (the Constituent Council), the origins of the resources of the Parliament Library and etc are addressed.
  Keywords: Oral history, Interview, Manuscripts, Council of Pricing