فهرست مطالب

تاریخ نامه انقلاب - سال یکم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)

تاریخ نامه انقلاب
سال یکم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابوالفضل حسن آبادی* صفحات 9-29
  شکل گیری و گسترش تاریخ شفاهی در ایران مدیون دو موضوع انقلاب اسلامی و جنگ بوده است. بسیاری از مراکز تاریخ شفاهی در ایران با محوریت این دو موضوع تاسیس شده و عمده مصاحبه های تاریخ شفاهی بر پایه این دو محور اساسی انجام شده است. در ایران برخلاف بسیاری از دیگر مراکز تاریخ شفاهی در دنیا اساس کار بر چاپ و انتشار و نه آرشیو مصاحبه های انجام شده در این زمینه گذاشته شده و در همین راستا بسیاری از مصاحبه های تاریخ شفاهی در مراکز مرتبط منتشر شده است. در این مقاله به بررسی جایگاه تدوین در ارائه تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در ایران پرداخته می شود. سوال های مقاله عبارت اند از:1. مولفه های تدوین خوب در تاریخ شفاهی چیست؟ 2. انواع تدوین در تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی چگونه است؟ 3. شاخصه های تدوین در تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی چیست؟ 4. آیا امکان استانداردسازی در روش تدوین تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی وجود دارد؟ رویکرد مقاله تحلیلی انتقادی است و با بررسی کتاب های تاریخ شفاهی در ایران سعی می شود تا ضمن روش شناسی انواع تدوین های صورت گرفته، مولفه های ساختاری آن ها استخراج شود و با مشخص شدن نقاط ضعف و قوت در این کتاب ها، پیشنهادهایی در راستای شاخصه های تدوین خوب در تاریخ شفاهی به منظور انجام پژوهش های کامل تر در آینده داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که استاندارد خاصی درزمینه تدوین تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی وجود ندارد و سیاست های سلیقه ای و سازمانی مهم ترین مولفه های تدوین هستند.
  کلیدواژگان: تاریخ شفاهی، انقلاب اسلامی، مولفه های تدوین، استانداردهای تدوین، مراکز تاریخ شفاهی
 • مظفر شاهدی* صفحات 29-60
  از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی در 22بهمن1357 تا برگزاری همه پرسی و تایید نهایی متن قانون اساسی در 12آذر1358 حدود 9 ماه و 20 روز فاصله افتاد. دراین میان چهار جریان بزرگ سیاسی (اسلام گرایان، گروه های چپ و سوسیالیست، ملی گرایان لیبرال؛ و احزاب و تشکل های التقاطی) به انحاءمختلف کوشیدند، در روند تدوین و تصویب قانون اساسی نقش ایفا کنند و خواست ها و انتظارات سیاسی-فکری خود را در متن و محتوای قانون اساسی بگنجانند. در مقاله حاضر تلاش شده است به روش «بررسی تاریخی» و بهره گیری از الگوی «ردیابی فرایند» مهم ترین دغدغه جریان های سیاسی در روند طرح تا تصویب نهایی قانون اساسی بررسی و ارزیابی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، مهم ترین دغدغه جریان های سیاسی سهامدار انقلاب در فرایند تصویب قانون اساسی نسبت میان اسلامیت و جمهوریت نظام بود. قانون اساسی مصوب سال 1358 توازنی ظریف میان اسلامیت و جمهوریت نظام جمهوری اسلامی برقرار کرد و درمجموع، اسلامیت نظام را در محتوا و جمهوریت آن را در روش تضمین نمود.
  کلیدواژگان: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جمهوریت، اسلامیت، اسلامگریان، جریان چپ، جریان التقاطی، ملی گرایان لیبرال
 • رضا بیگدلو*، ثریا مرسلی صفحات 61-83
  یکی از ابتکارات جان اف. کندی رئیس جمهور آمریکا در تداوم برنامه اتحاد برای پیشرفت و در راستای دیپلماسی عمومی و بهبود وجهه آمریکا در جهان سوم، تشکیل سپاهیان صلح (گروه صلح) در سال 1961م بود. اعضای سپاهیان صلح، جوانان دانشجو و دانش آموختگان دانشگاه های آمریکا بودند که به صورت داوطلبانه به این گروه پیوسته بودند و بعد از دیدن آموزش های لازم به کشورهای دیگر اعزام می شدند. آموزش نیروی انسانی و همچنین کمک به تفاهم بیشتر ملت ها با آمریکا و به عبارت بهتر صدور فرهنگ و شیوه زندگی آمریکایی، از اهداف عمده سپاهیان صلح بود. این مقاله با استفاده از روش اسنادی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که: زمینه و اهداف حضور و فعالیت سپاهیان صلح در ایران چه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که فعالیت سپاهیان صلح، جزئی از برنامه های رقابت ایدئولوژیکی بین دو بلوک شرق و غرب در دوران جنگ سرد بود. سپاهیان صلح، یکی از ده ها ابزار دیپلماسی عمومی آمریکا بود که برای آموزش و تبلیغ فرهنگ و زندگی آمریکایی و الگوسازی آن در کشورهای زیر نفوذ آمریکا از آن استفاده می شد.
  کلیدواژگان: سپاه صلح، دیپلماسی عمومی، ایالات متحده آمریکا، دولت پهلوی، اتحاد برای پیشرفت
 • ایمان حسین قزل ایاق* صفحات 85-113
  انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 محصول مجموعه ای از تصمیمات، کنش ها و مبارزاتی بود که از اوایل سال 1342 آغاز شده بود و درنهایت به تاسیس جمهوری اسلامی منجر شد. کنشگران اصلی این فرایند شامل امام خمینی در مقام رهبر انقلاب اسلامی، روحانیت، بازاریان و گروهی از دانشگاهیان در نقش کارگزاران انقلاب، از حمایت گسترده عامه مردم برخوردار بودند.
  دراین میان، بازاریان در کنار روحانیت انقلابی یکی از کارگزاران اصلی انقلاب اسلامی بودند. آن ها از ابتدای نهضت، عهده دار فعالیت های گسترده ای در مبارزات بودند؛ ولی حضور آن ها در ماه های دی و بهمن 1357، بیش ازپیش و چشمگیر بود.
  حضور و نقش بازاریان در این مقطع تاریخی به قدری گسترده و پهن دامنه بود که می توان مجموعه وسیعی از فعالیت های مبارزاتی آن ها را برشمرد. برای نمونه، حضور آن ها در نوفل لوشاتو در کنار امام، تشکیل کمیته استقبال از امام، و فعالیت های قبل و بعد از حضور امام در مدرسه رفاه، قابل بررسی است.
  کلیدواژگان: بازاریان، نوفللوشاتو، کمیته تنظیم اعتصابات، کمیته استقبال از امام، مدرسه رفاه
 • فرهاد درویشی سه تلانی *، حامد فیاضی صفحات 115-143
  یکی از مهم ترین مباحث در مطالعات روابط بین الملل، بررسی عوامل موثر در شکل گیری و تداوم روابط بین کشورهاست. در تاریخ روابط بین الملل می توان موارد زیادی را یافت که تهدیدهای مشترک، نقش زیادی در شکل گیری روابط، تشکیل اتحادها و تداوم آن ها داشته اند. روابط سوریه و ایران را تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی می توان در چارچوب روابط دو ابرقدرت ایالات متحده آمریکا و شوروی و دسته بندی های منطقه ای منبعث از فضای جنگ سرد در منطقه ارزیابی کرد. این روابط بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از آن نوع مناسبات در خاورمیانه است که می توان نقش دشمنان مشترک را در گسترش و تحکیم آن به وضوح مشاهده کرد. ماهیت اسلامی انقلاب، تشکیل جمهوری اسلامی و تدوین اصول جدید قانون اساسی منجر به تغییر در مبانی و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شد و تجدیدنظر در روابط با سایر کشورها به خصوص سوریه را در پی داشت. در پژوهش حاضر در چارچوبی تاریخی و تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال هستیم که: چه عواملی در شکل گیری و تداوم روابط ایران و سوریه از 1946 تا 2011 موثر بوده است؟
  در این مقاله مناسب ترین نظریه هایی شناسایی شده اند که قابلیت تبیین اتحاد پیچیده و راهبردی را میان ایران و سوریه داشته اند و در میان آن ها از دو نظریه سازه انگاری و نئورئالیسم استفن والت برای بررسی روابط راهبردی دو کشور استفاده شده است تا به طور عینی تر بتوان به بررسی روابط دو کشور پرداخت.
  کلیدواژگان: روابط راهبردی، ایران، سوریه، سازه انگاری، تهدیدهای مشترک
 • امین آریان راد*، علی محمد حاضری صفحات 145-171
  در نخستین سال های دوره جمهوری اسلامی، جریان های انقلابی به دلیل غلبه گفتمان سوسیالیستی، عدالت آموزشی را به دولتی کردن مراکز آموزشی و برچیدن مراکز و موسسات آموزشی خصوصی تفسیر کردند. بااین حال و برخلاف این تفسیر به تدریج از سال 1361 مقابله با آموزش عمومی و عالی دولتی آغاز و عدالت آموزشی به خصوصی کردن مراکز و موسسات آموزشی تفسیر شد. درحالی که این موضوع با برداشت نخستین انقلابیون از عدالت آموزشی و با سیاست های دولت چپ گرای مهندس میرحسین موسوی در تعارض بود. ازهمین رو مسئله این پژوهش آن است که درنتیجه چه شرایط و فرایندی تعریف و مصادیق عدالت آموزشی در دهه نخست دوره جمهوری اسلامی دچار چرخش شد و خود به مسئله تبدیل شد؟ فرضیه این پژوهش آن است که در آغاز دوره جمهوری اسلامی، غلبه گفتمان سوسیالیستی و دولت گرایی موجب معناکردن عدالت آموزشی به آموزش کاملا دولتی شد، ولی در سال های نخستین دهه 1360 افزایش جمعیت و تقاضا، و مشکلات فزاینده مالی حکومت به دلیل جنگ، موجب چرخش گفتمانی و گرایش به خصوصی سازی آموزش و معناکردن آن به عدالت آموزشی شد.
  کلیدواژگان: عدالت آموزشی، آموزش رایگان، آموزش دولتی، آموزش خصوصی، پهلوی، جمهوری اسلامی
 • اسماعیل حسن زاده، طاهره ابوعلی* صفحات 173-200
  مواضع و عملکردهای روحانیون از دوران مشروطه تاکنون یکی از موضوعات مهم و اساسی در روابط میان حکومت و نهاد روحانیت بوده است. دغدغه های فکری و سیاسی روحانیون درارتباط با سازوکارهای اتخاذی حکومت، اثرات و پیامدهای مستقیمی را در عرصه های سیاسی و اجتماعی مملکت به دنبال داشت. روحانیون از دیرباز تا زمان موردبحث (انقلاب اسلامی) یکی از گروه های بانفوذ اجتماعی بوده اند که نظریات آن ها بسان راهکارهای موثری در جامعه سیاسی ایران مطرح بوده است. این گروه بسته به شرایط و تحولات سیاسی و اجتماعی رفتارهای گوناگونی را از خود به نمایش گذاشته اند. این مقاله به روش تحلیل مضمون روایت ها به بررسی مبانی اصول فکری و مواضع سیاسی روحانیون شهرستان بهبهان در رخدادهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته است. براساس رهیافت های پژوهش، روحانیون شهرستان بهبهان به چهار طیف تقسیم می شوند: روحانیون سنتی (غیرسیاسی)؛ روحانیون محافظه کار؛ روحانیون انقلابی؛ روحانیون طرفدار حکومت پهلوی. مواضع متفاوت طیف های گوناگون روحانیون شهرستان حاکی از تفاوت در دیدگاه های فقهی و سیاسی آن ها بود و درعمل به صورت رویکردهای گوناگون سیاسی نمود می یافت. در مبارزات سیاسی و انقلابی، چندوجهی بودن افکار و دیدگاه های روحانیون به وضوح قابل مشاهده است و دراین میان روند تفاوت سلایق و دیدگاه های آنان در ابعاد وسیع و گسترده ای نمایان شده است.
  کلیدواژگان: روحانیون، مواضع سیاسی، انقلاب اسلامی، بهبهان
|
 • Abolfazl Hasan Abadi* Pages 9-29
  The formation and development of oral history in Iran came to the fore due to the victory of the Islamic revolution and outbreak of war. Many oral history centers in Iran have been established focusing on these two issues, and most oral history interviews have been conducted about these two topics. Oral history centers in Iran are more interested in publication of oral history interviews rather than archiving them. This article examines the status of editing in the presentation of oral history of the Islamic Revolution in Iran. The questions of the present study are:What are the elements of a good editing in oral history?
  What are the different types of editing in oral history of the Islamic Revolution?
  What are the characteristics of editing in oral history of the Islamic Revolution?
  What are the ways of standardization of the editing method of oral history of the Islamic Revolution?
  The article's approach is analytical and critical. Attempts have been made to review the books written on the basis of oral history interviews in Iran to study the editing methodologies used in these books and find out their structural components. Moreover, by identifying the weak and strong points of these methods, some suggestions are made regarding the characteristics good editing in oral history to improve further studies. The findings of the research indicate that there are no specific standards in the field of compilation of oral history of Islamic Revolution, and personal tastes and organizational policies are the most important elements for compilation.
  Keywords: Oral history, Islamic Revolution, editing elements, editing standards, oral history centers
 • Mozaffar Shahedi* Pages 29-60
  From the victory of the Islamic Revolution on February 11, 1979 to the referendum and approval of the Constitution on December 3, 1979 was a period of nine months and twenty days. The four major political trends (Islamists, the Leftists and socialist, liberal nationalists, and the eclectics) tried in different ways, in the process of drafting and approval of the constitution to incorporate their political-intellectual demands into the text of the constitution. This paper is an attempt through "historical review" and "process tracing" to study the most important concerns of political trends in the process of drafting and approval of the constitution. The results of this study show that, the main concern of the contributing political trends in the process of approval of the constitution was the relationship between Islamic and republican aspects of the system. The text of the 1979 constitution stipulated a delicate balance between Islamism and Republicanism aspects. Islamic was stipulated in the content and republicanism in the form of the system.
  Keywords: Constitution of the Islamic Republic of Iran, Republicanism, Islamism, Islamists, leftists, eclectics, liberal nationalists
 • Reza Bigdelo*, Soraya Morsali Pages 61-83
  In line with the program of Alliance for Progress, the Pease Corps establishment in 1961 innovated by President John F. Kennedy in order to restore America’s prestige in the third world. The Pease Corps consisted of volunteer students and graduates of U.S. universities who worked abroad for a period of two years after three months of training. Training human force as well as promoting more understanding between Americans and other nations or, in other word, exporting American culture and lifestyle were of its goals. Through an analytical-documentary approach, this paper tries to answer what was the ground and goals of the Pease Corps in Iran. The results indicate that the corps activities in Iran were parts of ideological competition between two superpowers during the Cold War. The Pease Corps were of U.S. public diplomacy instruments which served to educate and publicize of American culture in order to make it exemplar in friend countries.
  Keywords: the Pease Corps, public diplomacy, United States, Pahlavi Government, Alliance for Progress
 • Pages 85-113
  The 1979 Islamic Revolution was the result of a series of decisions, actions and struggles that began in early 1963 and led to the victory and establishment of the Islamic Republic. The main actors of this process including the Leader of the Islamic Revolution Imam Khomeini, clerics, merchants (bazaaris) and a group of academics as revolution agents, enjoyed the support of the public. The Bazaaris, on the side of the revolutionary clerics, were one of the main agents of the Islamic Revolution. They had many activities from the early days of the movement but their activities gained momentum in January and February 1979. The presence and contribution of Bazaaris were so extensive that a large number of activities can be mentioned for their struggles. For example, their presence in Neauphle-le-Château, on the side of Imam Khomeini, the establishment of Welcome Committee for Imam’s arrival and their activities before and after Imam’s settlement in the Refah School are some of them.
  Keywords: Bazaaris, Neauphle-le-Château, Committee for Regulation of Strikes, the Welcome Committee, Refah School
 • Farhad Darvishi*, Hamed Fayazi Pages 115-143
  One of the most important issues in international relations studies to investigate the causes and factors contributing to the development and maintenance of relationships between countries and in the history of international relations can be found in many cases that common threat, a great role in the formation of relationships they have formed an alliance and continuity. Iranian-Syrian relations after the Islamic Revolution, the kind of relations in the Middle East. Which can be common enemy in the expansion and consolidation of its role clearly observed, On the other hand, the nature of revolutionary Islam, the Islamic republic and the constitution drafting new rules led to a change in the principles and objectives of the Islamic Republic of Iran's foreign policy and the revision of relations with other countries, particularly Syria followed, The relations before the Islamic Revolution can be seen in the context of relations between the United States of America and the Soviet superpower and regional divisions caused by the Cold War can be seen in the region. Thus, in the context of history and analysis in this study we sought to answer the question what factors in the development and maintenance of relations between Iran and Syria from 1946 to 2011 has been effective? and delves discuss bilateral relations.
  Keywords: Strategic relations, Iran, Syria, Constructivism, common threats
 • Amin Arian Rad*, Ali Mohammad Hazeri Pages 145-171
  Revolutionary parties interpreted educational Equity as statization of educational centers and elimination of private education centers and institutions because of domination of Socialism discourse in the first years of the Islamic Republic reign. However, despite this interpretation, gradually since 1982 a struggle against governmental higher and public education was began, and educational Equity was interpreted to privatize education centers and institutions. While this was in conflict contrast with the first perception of revolutionaries on educational Equity as well as policies of Mir Hossein Mousavi's leftist state. Therefore, the problem of this research is that what conditions and process definition and examples of educational Equity were overturned and turned into a problem in the first decade of the Islamic Republic Period? The hypothesis of this study is that domination of Socialism discourse and statism caused to consider educational Equity into thoroughly governmental education at the beginning of the Islamic Republic Period, and increase in population and demand, increasing financial problems of the government engaging in The War, led to discourse turn and tendency to privatizing education and regarding it as educational Equity in the early years of 1980s.
  In this research, library research method for data collection and historical research method for data analysis will be used.
  Keywords: educational equity, free education, governmental, state education, private education, Pahlavi, Islamic Republic
 • Ismail Hasanzadeh, Tahereh Abooali* Pages 173-200
  The stances and record of the Iranian clerics in their relations with the governments has been one of the important issues from the Constitutional Revolution till date. The intellectual and political concerns of the clerics about the government policies have had direct consequences in political and social arenas of the country. The clerics, as influential social groups whose viewpoints have been effective in the political society of Iran, from long time past until the Islamic Revolution, have taken various stances in sociopolitical developments of Iran. The present paper is an attempt to study the intellectual principles and political stances of the clerics of Behbahan city regarding the developments leading to the victory of the Islamic Revolution. Descriptive–analytical method has been employed to analyze the data. The clerics of the city may be classified into four groups: traditional (apolitical) clerics; conservative clerics; revolutionary clerics; and pro-Shah clerics. The stances of difference groups of clerics reflect their jurisprudential and political viewpoints that have materialized in the form of different political approaches. The viewpoints of the clerics were quite multifaceted in the course of political and revolutionary struggles.