فهرست مطالب

پژوهشنامه ادیان - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 21، بهار و تابستان 1396)
 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 21، بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نادیا حاجی پور، مهشید میرفخرایی صفحات 1-31
  مرگ ارزان بر اساس متون فارسی میانه به گناهی اطلاق می شود که مجازات آن مرگ است. در فهرست پایه های گناه، مرگ ارزان سنگین ترین گناه است. در چندین متن از فارسی میانه درباره گناهان مرگ ارزان و مجازات آن سخن رفته است. در این میان، برخی فهرستی از گناهان مرگ ارزان را در یک بخش مستقل ارائه می دهند و در برخی نیز به طور پراکنده درباره این گناه سخن گفته شده است. در این پژوهش، گناهان مرگ ارزانی که در متون پهلوی آمده، ذکر و مراحل دادرسی آن شرح داده می شود. گناهان مرگ ارزان از جهت «همیمالی» و «روانی» بررسی می شود. گناهانی چون قتل، دزدی کردن، گواهی دروغ دادن به جهت آسیب به دیگران در گروه «همیمالی» و گناهانی چون گرویدن به دین دیگر، فریبکاری، دفن کردن نسا به جهت آسیب به روان خود فرد در گروه گناهان «روانی» قرار داده شد. در این پژوهش همچنین به روند دادرسی گناهکار از نظر حقوقی و دینی پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: مرگ ارزان، پایه های گناه، مجازات، همیمالی، روانی، متون فارسی میانه، پهلوی
 • علیرضا شجاعی صفحات 31-57
  جنین شناسی بودایی در دو هزار و پانصد سال پیش روشن کرده است که زندگی انسان در لحظه بسته شدن نطفه به صورت مستقل از مادر آغاز می شود و دستورهای اخلاقی بودا صراحتا «گرفتن جان» را به هر شکل که باشد خطای بزرگی دانسته اند و کسی که به این عمل دست یازد دیگر پیرو بودا نخواهد بود. آموزگاران سنت های گوناگون بودایی هیچ گاه در خطا بودن سقط جنین تردید نکرده اند زیرا قاعده کلی اهیمسا (نیازردن جانداران) تکلیف همه را روشن کرده است. طبق آموزه بودایی گرفتن جان جنین علاوه بر کیفر این جهانی، مجازات کی هانی (قانون کرمه) را نیز به دنبال خواهد داشت. برای همین بوداییان سنتی چندان به این مسئله به صورت مستقل نپرداخته اند. اما عده یی بودایی غربی کوشیده اند با تکیه بر برخی داده های دانش جنین شناسی جدید میزان مجازات سقط جنین را در مراحل مختلف جنین متفاوت نشان دهند و عامل این تفاوت را در سن جنین و نیت قاتل و میزان رنج فیزیکی جنین دانسته اند. واپسین سخن آن که بودا، به خلاف فمنیست های معاصر، جنین را شخص می دانست.
  کلیدواژگان: جنین شناسی بودایی، تولد دوباره، دستورهای اخلاقی، اهیمسا (نیازردن)، کیفر سقط جنین
 • محمدرضا عدلی صفحات 59-86
  اگر چه مردمان مغرب زمین از روزگار باستان با نام زردشت و برخی از تعالیم او آشنا بوده اند اما مطالعات دانشگاهی درباره تاریخ و فرهنگ زردشتی به آغاز سده هجدهم میلادی باز می گردد. از آن زمان به بعد، به ویژه در سده نوزدهم و با تحول عظیمی که در علم زبان شناسی پدید آمد، متون کهن زردشتی مورد مطالعه و بررسی علمی قرار گرفتند. اما قدمت دین زردشتی و قلت منابع کهن سبب شد معماهای زیادی در ارتباط با تاریخ اولیه این دین مطرح شود. منابع زردشتی مربوط به دوره های مختلف زمانی است، از اواخر هزاره دوم ق. م تا سده های آغازین اسلامی. طبیعی است که در این دوره زمانی تحولاتی در مفاهیم و موضوعات مختلف به وجود آمده باشد. این تحول و تطور دین زردشتی را پژوهشگران غربی به شیوه های مختلف تفسیر کرده اند: برخی معتقدند که این متون مربوط به یک سنت دینی نیست، بنابراین باید از ادیان ایران باستان سخن گفت. برخی دیگر از سنتی واحد سخن می گویند که در طول تاریخ تحولاتی حاصل کرده است. برخی دیگر نیز ضمن پذیرش سنتی واحد از وجود قرائت ها و تفاسیر متفاوت، در نواحی مختلف ایران باستان سخن گفته اند.
  کلیدواژگان: دین زردشتی، اوستا، کتیبه های فارسی باستان، متن های فارسی میانه، شرق شناسی
 • جواد فیروزی، زینت حسینی دانشوز صفحات 87-107
  تجربه دینی یعنی مواجهه با موجود مقدس یا ماورایی و به بیان دیگر درک حضور و وجود او. این بعد از دین به صورت فردی و گاه جمعی و غالبا در درون افراد تجلی می کند، و با عقاید و مناسک خاص هر دین مرتبط است. این تجربه، در روان شناسی نوعی گرایش درونی به شمار می رود برای گریز از شرایط دشوار زندگی و همین درون گرایی است که به انسان دیندار توان ایستادگی می بخشد، زیرا دستگاه شناختی در سنگری نفوذناپذیر قرار می گیرد. ویلیام جیمز، نخستین کسی است که واژه تجربه دینی را به کار برده است. گفت وگو درباره پیشینه تجربه دینی و تعریف آن و آشنایی با ماهیت و انواع تجربه دینی از نظر یونگ از مسائل مورد بحث در این نوشتار است. یونگ بر این نکته پا می فشارد که دین در بنیاد خود مبتنی بر تجربه قدسی یا نومینوس و به معنای تسلیم شدن در برابر نیرو یا نیروهای برتر است. این نوع از تجربه در ضمیر ناخودآگاه و عمدتا در ضمیر ناخودآگاه جمعی ریشه دارد و همین بخش از ناخودآگاه جمعی است که کهن الگوها را در خود جای می دهد. تجربه دینی نمودی بیرونی نیز دارد. این نمود بیرونی همان عقاید جزمی است که متناسب با هر دین خاصی از دل تجربه بیرون کشیده می شود.
  کلیدواژگان: یونگ، تجربه دینی، ناخود آگاه جمعی، کهن الگو، نومینوس
 • سعید گراوند، لیلا مفاخری صفحات 109-130
  مهاسوکهه در آئین تنتره بودایی به معنای لذت جاودانه است. این مرتبه از شکوفایی معنوی قلمرو عاری از تفکر مرسوم و آداب و رسوم متعارف و متعالی ترین مقام بودایی است که از آن به فراتر رفتن از ساحت تغییر و وجود و رسیدن به مقام کمال مطلوب تعبیر می شود. در آئین تنتره بودایی گفته می شود که امکان دستیابی به مهاسوکهه (لذت جاودانه) در ضمن مراسم و صور آئینی از طریق انجام اعمال یگه ای اعم از جسمی و جنسی، در همین جهان برای همه انسان ها اعم از خوب و بد، برتر و فروتر، لایق و نالایق امکان پذیر است. به نظر می رسد که این تلقی از سعادت نامتناهی از آنجا ناشی می شود که در جهان بینی تنتره ای، انسان بنیاد اندیشه است نه خدا. افزون برآن، لذت جاودانه از طریق تن آدمی در همین جهان تحقق می یابد. زیرا تن نه توده ای مادی بلکه نیایشگاه مقدسی است که از طریق آن انسان می تواند به مقام خوشبختی دست یابد. به علاوه، در این آئین لذت جاودانه از طریق مشارکت و سهیم شدن در روشن شدگی بودای درون، دهرمه کایه یا وجره ستوه، و اتحاد پرجنا و اوپایه تحقق می یابد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که مهاسوکهه مطلوب غایی همه انسان ها است. چیزی که انسان ها آگاهانه یا ناآگاهانه در پی آن بوده و هستند. در نتیجه آئین تنتره بودایی یکی از نخستین طریقت های باطنی در تفکر شرقی است که به تبیین یک نظام کهن مبتنی بر شکوفایی معنوی پرداخته است، نظامی که در آن زن و مرد از طریق انجام اعمال سری و مقدس در راستای امکان نیل به مقام شکوفایی معنوی نقش قابل ملاحظه ای بازی می کنند.
  کلیدواژگان: مهاسوکهه، خوشبختی، لذت جاودانه، اعمال یگه ای، شکوفایی معنوی
 • فهیمه مخبر دزفولی صفحات 131-145
  پیدایش طریقت علوی- بکتاشی در آناتولی حاصل تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترده ای بود که در دوران سلجوقیان روم رخ داد. عوامل متعددی چون گرایش های مذهبی ترکان در ماوراءالنهر، حضور شیوخ و سرسلسله های صوفی در آناتولی و حضور فرهنگ یونانی و دین مسیحیت در منطقه به همراه سیاست های فرهنگی شاهان سلجوقی، در شکل گیری طریقت علوی-بکتاشی نقش داشتند. باتوجه به کثرت شعائر شیعی در مراسم علوی- بکتاشی این پرسش مطرح می گردد که تشیع در آغاز پیدایش طریقت علوی بکتاشی چه نقش و سهمی داشته است. در این مقاله با نگاهی به اوضاع سیاسی آناتولی، احتمال ارتباط رهبران اولیه علوی- بکتاشی چون باباالیاس، بابااسحاق و حاج بکتاش ولی با جریان های شیعه در این دوره بررسی می شود؛ سپس به جست وجوی عقائد و شعائر شیعی در آثار اولیه بکتاشی چون مقالات حاج بکتاش ولی، الفوائد، مناقب نامه های بکتاشی، نفس ها و آثاری چون مناقب القدسیه و مناصب الانسیه، تاریخ عاشق پاشازاده و شقایق النعمانیه پرداخته و سرانجام، اعتقادات اصلی تشیع چون حدیث غدیر، چهارده معصوم، فروع دین و… با عقاید کنونی پیروان طریقت علوی-بکتاشی مقایسه می گردد.
  کلیدواژگان: علوی، بکتاشی، آناتولی، تشیع، سلجوقیان
 • رویا موسوی گرمارودی، محمد اسدی گرمارودی، محمد تقی فعالی صفحات 147-160
  در این مقاله سعی شده به مراتب سلوک عرفان اسلامی با تاکید ویژه بر اسماء الهی نگاه شود. به این معنا که با توجه به اسماء به شناسایی و تبیین مراتبی چند از سلوک پرداخته می شود. برای این کار ابتدا مراتب مرادف و همسویی را که عرفا در طول قرون ذکر کرده اند در کنار هم نهاده و سپس به اسماء مشترکی رسیدیم که گاه آشکارا و گاه به طور ضمنی بیان شده بودند. به عبارت روشن تر، با تکیه بر باور تاثیر و تاثر اسماء بر هم و به ویژه نقش اسماء و صفات سبعه در مراتب تجلی در پی آنیم که مراتب تعلق و تحقق و تخلق به اسماء الهی یا همان مرتبه های سلوکی توصیف کنیم؛ چرا که به باور عرفا اسماء الهی کلیدهای سلوک عرفانی هستند که می توان با تخلق به آنها قفل بسته دروازه های وادی سلوک پارسایانه را یک به یک گشود.
  کلیدواژگان: اسم و اسم الاسم الهی، تعلق و تحقق و تخلق اسمائی و صفاتی، اسماء سبعه، آثار و احکام ااسماء الهی
|
 • N. Hajipour, M. Mirfakhrai Pages 1-31
  According to the Middle Persian texts Marg-arzān is a sin that is punished by death. In the list of the degrees of the sins, Marg-arzān is the heaviest one. Several Middle Persian texts speak about the sin and its punishment, some of them have allotted a whole chapter to the subject and other speak about it sporadically. In this article, capital offences and their trial procedures has been surveyed according to Pahlavi texts. Capital offences are divided into the “offenses /sins regarding opposite party (= hamēmālān)” and the “offenses which endanger the soul of the criminal (= ruwānīg)”. Some of the sins such as killing, stealing and perjury have been placed in the group of “hamēmālān” because they harm an opposite party. Other sins, such as converting to another religion, deceiving and burying the dead, have been placed in the group of “ruwānīg” because they harm one own soul. This paper also surveys the legal and religious procedures for punishing the sinners.
  Keywords: Marg-arzan, degrees of sin, punishment, Hamēmālān, ruwānīg, Middle Persian texts, Pahlavi
 • Alireza Shojai Pages 31-57
  Over two thousand years ago, Buddhist embryology made it very clear that a separate, independent human life begins at the moment of conception. In contrast to the situation in western countries, there has been relatively little serious discussion of abortion as a religious and ethical issue in Buddhist countries. Leaders of the Buddhist sangha have said very little indeed on the issue. The Buddhist teachings have made it clear that unskillful acts, like abortion, always have negative consequences for the agent. As we have seen, Buddhists understand the fetus to be a human being; therefore, abortion obviously should be covered under the first precept, namely “to abstain from taking life”. But some contemporary Buddhist thinkers and scholars of Buddhism in the West and a much smaller number in the East are beginning to address bioethical issues according to modern embryological research. They argue that although all abortions are condemned by Buddhists as the taking of human life, as the pregnancy progresses, there is some controversy about whether or not, from the Buddhist Point of view, a late term abortion is a more unskillful act than one performed early on in the pregnancy. Finally, Buddhists, unlike feminists, understand the fetus to be a person.
  Keywords: embryology, rebirth, ethical precepts, ahimsā (non-injury), abortion's penalty
 • Mr Adli Pages 59-86
  Although Zoroaster and some of his teachings have been familiar to the Western people from the ancient time, the academic study of the history and the culture of Zoroastrianism has begun since the beginning of the 18th century. From that time, especially after the great development of the philological study in the 19th century, Zoroastrian texts have been studied in an academic and critical way. However as Zoroastrianism is an ancient religion belongs to the distant past and its limited sources it has been almost impossible to portray a clear image of the history of the religion. Actually Zoroastrian sources belong to different ages, from the late second millennium B.C.E to the early Islamic period (7th C.E.). Naturally Zoroastrianism has been developed through this vast amount of time. The Western scholars has interpreted this development from the different viewpoints: some of them believe these different texts did not belong to a single tradition so we should speak of ancient Iranian religions (instead of a religion). However some scholars have tried to find a single tradition through these various texts and the other hold that there was a single tradition which had different manifestations in the different ages and areas.
  Keywords: Zoroastrianism, Avesta, Old Iranian Inscription, Middle Iranian Texts, Orientalism
 • J. Firoozi, Z. Hosseini Daneshvar Pages 87-107
  Religious Experience simply means to encounter with the Holy or with a transcendent being. Manifested within individuals, this aspect of religion(s) related to the specific rituals of a certain religion. This kind of experience helps man release from suffering and difficulties and enables him to resist unwilling situations. One’s cognitive system, thus, may survive inside a secure shelter. William James is the first scholar to use the term, while Yung furthered the inherited concept in the 20th century. According to Yung, religion is based on the sacred experience or Numinous and means surrender to a higher power. Rooted in the collective unconscious which in turn contains archetypes, religious beliefs and dogmas are believed to be the outer manifestation of the inner part of our psyche, derived from within the experience of any certain religion.
  Keywords: Yung, religious experience, collective unconscious, archetype, numinous
 • S. Gravand, L. Mafakheri Pages 109-130
  In Buddhist Tantrism mahāsukha means immortal pleasure and Supreme Bliss. This state is the highest realm of Buddhist perfection, beyond the realm of being and changing world, freed from rational thinking and the social customs and rituals. According to Buddhist Tantrism, it is possible to reach mahāsukha, through ritual ceremonies and yoga practices, both physical and sexual, so in this world all human beings, whether good or bad, superior or inferior, worthy or unworthy could attain this perfection. It seems that, the religious conception of immortal pleasure and infinite happiness in Tantric tradition roots in the fact that in Tantrism it is human beings not God that is the subject of speculation. Moreover, the body is not assumed to be degrading and humiliating but it is the sacred temple through which man can easily achieve happiness and Supreme Bliss, if he knows how to use it. Furthermore in tantric Buddhism, mahāsukha or immortal enjoyment is achieved through participating in the Enlightenment of Inherent Buddha, Dharma-kāya or Vajra-sattva, and the union of prajnā and upāya. So Buddhist Tantrism is one of the earliest esoteric traditions that tries to explain the ancient idea of eternal pleasure, a system in which the female and the male counterparts play a significant role through yogic exercises to achieve eternal bliss.
  Keywords: Mahasukha, Happiness, Supreme Bliss, Yoga practices, Spiritual development
 • F. Mokhber Pages 131-145
  The emergence of Alevi-Bektashi order of dervishes was the result of political, social, economic and cultural developments that occurred widely in Anatolia under Seljuk dynasty. There are many factors involved in the formation of Alevi-Bektashi order of dervishes such as ancient religions of Turks which were brought from Transoxiana, the presence of the great Mystic Sheikhs in Anatolia, the presence of Christianity and Greek culture throughout the region and the cultural policies of the Seljuks kings. In this paper, the impact of Shiite doctrine on Alevi-Bektashi order in their early history will be considered. Concerning to many Shi‘a slogan in Alevi Bekatashi ritual ceremonies, the assumption is that the Shi‘a was associated with Alevi -Bektashis in 7th C.E. In this paper, firstly, we have a look at the political situation of Anatolia in 7th C.E., then, looking for the effects of shi’a doctorine on their early sources such as Maqalat by Haj Bektash Veli, Al-Fava’id, Manaqib al-qudsiyah fi Manasib al-Ensiyah, the collection of Bektashis Nafas and so on.Finally, the main Shiite beliefs such as Ghadir event, fourteen innocence and etc. will be compared with the beliefs of the Alevi –Bektashis.
  Keywords: Alevi, Bektashi, Anatolia, Seljuk, Shiite
 • R. Mosavi, M. Asadi, Mt Faali Pages 147-160
  This article tries to look at the path toward God in Islamic mysticism with the emphasis on Devine Names. In other words, through Devine Names we try to recognize and define the states of mystical path. For this purpose, we collect different views about the mystical journey from Sufi works, then we extract the common Devine Names parallel to each state of the journey. Since, as Sufis mentioned, Devine Names have an effect on each other, especially the Seven Names of God are the bases for Divine manifestation, so they are the principal elements for the God realization and assuming the Divine character. Therefore, as the mystics say, the Devine Names are the keys for the locked gates of the mystical path.
  Keywords: The Devine Names, the Names of The Devine Names, God cleaving, realization, assuming the Divine character, The Seven Names, Attributes of God, effects, precepts of The Devine Names