فهرست مطالب

 • پیاپی 22 (زمستان 1383)
 • تاریخ انتشار: 1383/12/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • تغییرات اجتماعی و تاثیر آنها بر زبان و ترجمه
  کامبیز محمودزاده صفحه 1
  آگاهی از ارتباط تنگاتنگ میان زبان و جامعه، زبانشناسان، جامعه شناسان زبان و حتی روانشناسان زبان را بر آن داشته است تا بر اساس چارچوب های اجتماعی جوامع مختلف، الگوهایی از رفتار های زبانی انسان بدست دهند و با این شیوه احتمالا بتوانند هم به عملکرد ذهن آدمی هر چه بیشتر و بهتر دست بیابند و هم با تکیه بر چار چوب هایی نظام مفید فرهنگی و جامعه شناختی جوامع زبانی گوناگون، گامی در رفع اشکالات ارتباطی از یکسو و ارائه راه کارهایی در زمینه ترجمه و نیز زبان آموزی بردارند. مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا با در نظر داشتن رابطه مستقیم میان زبان و ساختارهای ذهنی - فکری جامعه، مشخص نماید که تغییرات اجتماعی جوامع انسانی، اعم از تغییرات گسترده و عمیق، یا ناچیز و کم اهمیت تاثیر بسزائی بر زبان ان جوامع بگذارند با معرفی این تغییرات که می توانند در سطوح زبانی مختلفی مانند سطوح واژگانی، دستوری و حتی معنی شناختی و منظور شناختی اعمال شوند، نگارنده تلاش خواهد کرد تا مشکلاتی را که زبان آموزان و مترجمان در ارتباط با این عناصر زبانی و آموزش یا ترجمه آنها در برابر خود خواهند داشت به نمایش بگذارد و در صورت امکان راه حل هایی نیز در هر زمینه ارائه دهد.
  کلیدواژگان: جامعه، تغییرات اجتماعی، زبان، ترجمه
 • فردینان دو سوسور
  کوروش صفوی صفحه 24
  مقاله ی حاضر تلاشی است برای معرفی پدر زبان شناسی نوین و بازبینی آرای ژی . برای دستیابی به این هدف، پس از شرح مختصری از زندگی این نابغه ی زبان شناسی، به مهمترین نکاتی اشاره خواهد شد که از سوی وی به شکلی منسجم عنوان شده و پایه های اولیه ی دانش زبان شناسی را تشکیل داده اند.
  کلیدواژگان: پدر زبان شناسی، فردینان دو سوسور
 • ترجمه زبانشناختی و تطبیق فرهنگی
  سالار منافی اناری صفحه 43
  ترجمه زبانشناختی اشاره به نظریه ای است که براساس آن عناصر زبانشناختی متن اصلی بدون تغییر اساسی و توضیح اضافی در زبان مقصد معادل یابی می شوند. این روش ترجمه معمولا برای ترجمه متونی به کار میرود که علاوه بر معنی سبک نیز در آنها از اهمیت خاصی برخوردار است و در رساندن معنی دقیق نقش مهمی ایفا می کند. برخی این ترجمه را نوعی ترجمه صورت گرا میدانند که گاهی ، به ویژه در جملات پیچیده، ممکن است باعث ابهام ، نارسائی ، و نامفهوم بودن معنی گردد. در تطبیق فرهنگی که در معادل یابی اصطلاحات فرهنگی به کار می رود ترجمه تک تک واژه های متن اصلی مورد نظر نیست زیرا معادل فرهنگی غالبا متفاوت از معادل واژگانی است. آنچه از معنی متن اصلی در جرح و تعدیل از دست می رود معمولا بیشتر از آن چیزی است که در ترجمه زبانشناختی «گام» می شود و یا نارسا و نامفهوم می ماند، و به طور واضح و طبیعی، می تواند روش بهتری برای ترجمه متون دینی ، ادبی، و فنی باشد.
  کلیدواژگان: ترجمه زبانشناختی، تطبیق فرهنگی، معادل فرهنگی، تعدیل
 • مکتب رمانتیسیسم در ایتالیا
  مریم رشیدی صفحه 67
  در عصر رمانتیسیسم انسان با مفهوم جدیدی از حقیقت آشنا می شود که پایه و اساس آن برمبنای معنویات، فردیت، آزادی در بیان و تفسیر تاریخ و همچنین آزادی در بیان احساسات ناب انسانی می باشد. بطوری که وجود یکایک این خصوصیات مانند عنصری حیاتی در زندگی هر فرد و هر جامعه ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: عصر رمانتیسیسم، عصر روشنگری، نهضت رستاخیز، آزادی فردی
 • سیاست و زبان
  محمد هادی صفحه 94
  تا سیاستمداران را در باب استفاده شان از «زبان » به چالش بطلبیم اغلب جنین جواب می دهند که شما پرسشگران صرفا دنبال «بازی با معانی» و آشفته ساختن «سبک» و «محتوا»هستید. بااین وجود، خودشان برای ارتباط با رای دهندگان یا شهروندان به زبان تکیه می کنند: نطق می دهند، خبرگان روابط اجتماعی را به کار می گمارند و در روزنامه ها می نویسند. هر حیات سیاسی، چه استبدادی و چه دموکرات، به درجات خودرا نیازمند عواملی جهت کنترل و نظارت از بیرون می داند و بااین حال، هر نظامی باز چه استبدادی و چه دموکرات باید جهت اطلاع رسانی، اجرای قانون، قانونگذاری، ترغیب مردم و یا عوامل دیگر، با مردم ارتباط داشته باشد.این نوشته، شماری از پیوندهای «زبان» و سیاست را مطرح می سازد.
  کلیدواژگان: سیاست، زبان، سبک و محتوا
 • عوامل درونی و برونی در رده شناسی
  محمد دبیر مقدم صفحه 1
  رده شناسان زبان در موضوع عوامل موثر در تغییر ترتیب واژه ها در زبان ها سه دیدگاه اتخاذ کرده اند. گروهی قویا بر نقش عوامل درونی تاکید ورزیده اند. گروهی دیگر نقش عوامل برونی را بسیار تاثیرگذار دانسته اند. گروه سوم هم عوامل درونی و هم عوامل برونی را در این تغییر نقش آفرین پنداشته اند. در این مقاله با بررسی زبان های ایرانی این دیدگاه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: عوامل درونی، برونی، زبان های ایرانی
 • بررسی تاثیر ساده سازی واژگانی بر خواندن و درک مفاهیم
  منصور فهیم، مجید نعمت پور صفحه 26
  هدف این تحقیق بررسی تاثیرات نسبی ساده سازی واژگانی و شرح پیچیدگی های متونی است که به عنوان متون خواندن و درک مفاهیم برای زبان آموزان ایرانی با در نظر گرفتن سطح مهارت زبانی آنها تهیه می شود. بدین منظور شش متن درسی به زبان انگلیسی در سه شکل (الف) متن اصلی ، (ب) متن ساده شده واژگانی ، (ج) متن با شرح پیچیدگی های آن در اختیار 250 زبان آموز قرار داده شد. این افراد براساسی نمرات آزمون تافل آنها به دو سطح متوسط و پیشرفته تقسیم شدند. میزان درک مفاهیم آنها از متن از طریق یک آزمون سی سئوالی چهار جوابی که قدرت درک زبان عمومی ، ویژگی های متنی و برداشتی آنها را می سنجید ارزیابی شدند. به منظور یافتن پاسخ مناسب برای فرضیه های تحقیق، اطلاعات گردآوری شده از طریق دو آزمون آنووا ( ANOVA) و شفا (SheITe) تحلیل شد. نتایج حاصله بر این فرضیه که ساده سازی واژگانی تاثیر کاملا واضحی بر درک مفاهیم یادگیرندگان دارد صحه نهاد. علاوه بر این ، تعامل کاملا مشخص بین سطح مهارت زبان آموزان و نوع سادهسازی ملاحظه شد، بدین معنی که با در نظر گرفتن سطح مهارت زبانی ، زبان آموزان سطح پیشرفته در مطالعه متونی که از نظر واژگانی شرح و بسط داشتند بنحو چشم گیری بهتر از زبان آموزانی که متون ساده شده واژگانی را می خواندند بود و زبان آموزان متونی را که از نظر واژگانی ساده شده بود بهتر از متون شرح داده شده و متون اصلی تغییر نیافته متوجه می شدند.
  کلیدواژگان: ساده سازی، خواندن، درک مفاهیم، مهارت زبانی
 • یادگیری آموزی
  مرجانه خیر صفحه 58
  در دنیایی که علم به سرعت در حال پیشرفت است و نیاز به برقراری ارتباط و آگاهی از تغییرات و پیشرفت های علمی بیشتر حس می شود، آموزش زبان باید راهبردهایی ارائه دهد که زبان آموزان را برای حل مشکلات زبانی خود آماده و مجهز کند. در سه دهه اخیر تحقیقات نشان داده است که اصولا به کارگیری راهبردهای آموزشی در تمام رشته های درسی با موفقیت همراه بوده است. همچنین در رشته آموزش زبان تاثیر مثبت آشنایی با راهبردهای آموزشی به اثبات رسیده است. بنابراین بر مبنای همین تحقیقات این راهبردها ارائه بدهند و نیز بسیاری از کتابهای درسی آموزش زبان اکنون نحوه استفاده از این راهبردها را در میان مطالب آموزشی خود می گنجانند. اما نظر به اینکه دانستن راهبردهای آموزشی بدون آگاهی از راهبردهای فراشناختی کافی نیست، هدف این مقاله تاکید بر اهمیت راهبردهای فراشناختی است زیرا این راهبردها باعت می شود که زبان آموز بتواند بطور مستقل و با اتکا به خود مشکلات زبانی خود را حل کند یا به عبارتی دیگر راهبردهای فراشناختی باعث می شود زبان آموز یاد بگیرد که چگونه باید بیاموزد. در نتیجه برای اثبات این موضوع مطالب ارائه شده در این مقاله این گونه است که اول تفاوت میان راهبردهای یادگیری و سبک یادگیری مشخص می شود، سپس راهبردهای یادگیری با دیدی کلی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت اهمیت نقش دانش فراشناختی و راهبردهای فراشناختی در امر زبان آموزی بررسی می شود.
  کلیدواژگان: یادگیری آموزی
 • روش رویه ای برای تدریس دستور زبان و تاثیر آن در مهارت نگارش دانشجویان
  خشایار سائدی صفحه 76
  سبک یک سویه که در روش های سنتی تدریس دستور زبان به کار گرفته می شد به جداسازی ساختارهای دستوری از متن در کتاب های درس منجر شد. بدین معنی که به فراگیران، جملات مجزا داده می شد که از آنها انتظار می رفت از طریق تمرین هایی مانند تکرار، تغییر وضعیت، دگرگونی ساختاری آنها را ملکه ذهن خود کنند. هدف از این تمرینات این بود که بر فراگیران تسلط صوری و بیانی به زبان پیدا کنند : اما انها اغلب فرصتهای کشف ساختارهای دستوری در متن را پیدا نمی کردند و در نتیجه پیدایش مهارت های رویه ای ( فابلیت استفاده از زبان برای برقراری ارتباط ) از حد معمول مشکلی تر می شد زیرا فرصت درک ارتباط اصولی که بین شکل ساختارها، معنای آنها و کاربردشان وجود دارد ایجاد نمی شد. در تحقیق فعلی روش رویه ای تدریس دستور زبان با روش سنتی آن از نظر تاثیرشان بر روی دو گروه از دانشجویان مقایسه شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که دانشجویانی که دستور زبان را براساس روش روی های می آموزند به طور قابل ملاحظه ای توانایی نگارش در سطح بالاتر نسبت به گروه دیگر کسب می کنند.
  کلیدواژگان: تدریس، دانشجویان، مهارت نگارش
 • On The Relationship between Inferential and Referential test type:The Case of EFL Learners
  اکرم هاشمی صفحه 89
|
 • Social Changes and their Impact On Language and Translating
  Kambiz Mahmudzadeh Page 1
  Sociologists and Psychologist have long been striving to provide behavioural patterns of human beings within social frameworks. Leaning on the direct relationship between Language and the mental structures of the society, the present paper intends to deal with the social changes, whether minor or major, and their obvious impact on the Language ofthe society as well as the conduct of translators and interpretors .
 • Ferdinand de Saussure
  Korosh Safavi Page 24
  The objective of the present paper is to introduce founder of modern Linguistics, Ferdinand de Saussure, and his Viewpoints. To achieve this, a short biography of this genius will be presented, and then, his doctorine on the stody of Language, which has been the cornerstone of modern Linguistics will be provided.
 • Linguistic Translation and Cultural Adaptation
  Salar Monafi Page 43
  Linguistic translation refers to a theory according to which the translator finds equivalents in the target language for all the linguistic elements of the source text without any radical change or additional explanation. This strategy of translation is usually used to translate those texts in which the style, in addition to the meaning, is also of special importance and plays a significant role in conveying the exact meaning. Some theorists regard this translation a kind or form-based translation which may sometimes, especially in complex sentences, result in obscurity, awkwardness, and unintelligibility. In cultural adaptation, used in finding cultural equivalence , the purpose is not translating the individual words, as cultural equivalence is different from lexical equivalence. What is lost from the meaning in adaptation is usually more than that which is either "lost" or remains awkward and unitelligible in linguistic translation. Therefore, linguistic translation, when observes the norms and standards of the target language in communicating the meaning in a clear and natural way, can be a better strategy for translating religious, literary, and technical texts.
  Keywords: linguistic translation, cultural adaptation, cultual equivalence, semantic adjustment, radical change
 • Romanticism in Italy
  Maryam Rashidi Page 67
  The present paper is intended to introduce the school of Romanticism in Italy, which focuses on spirituality, individuality, and freedom of speech.
 • policy And language
  Mohammad Haadi Page 94
 • Internal and External Forces in Typology: Evidence from Iranian Languages
  Mohammad Dabir Moghadam Page 1
  In this article the debate in the literature on the role of internal and external forces in shaping the typological features of a language is evaluated in the light of the evidence from Iranian languages. In this study the Greenbergian word order correlations as presented in Dryer ( 1992, in Press) are adopted as the theoretical and statistical framework. On that basis the common typological parameters of the languages studied are identified and the variations in them are also specified. Then the potential and actual areas of convergence/ interference of these languages as substrata with Modern Persian as the superstratum are discussed. Despite instances of convergence/ interference, the findings reveal the strength of the parameters of variation at the present time. However, the situation in regard to some of these languages is such that instances of even language shift in near future is not unexpected. Hence, it appears that in the Iranian languages studied the impacts of the internal and external forces in typology are potential and relativistic'.
 • The Effect Of Lexical Modification On Reading Comprehension Regarding Language Proficiency
  Mansour Fahim, Majid Nemat Pour Page 26
  This study investigates the relative effects of two types of lexical modification (i.e., lexical simplification and elaboration) of text type passages on Iranian EFL student's reading comprehension with reference to language proficiency. To this end six English reading text type passages in one of three forms(a) baseline, (b) lexically simplified, or ( c )lexically elaborated; were presented to 250 students, who were divided into two proficiency levels (i.e., advanced and intermediate ) on the basis of their scores 111 TOEFL test. Comprehension was assessed by a 30-item multiple-choice test, which included items for assessmg (a) general, (b) specific and (c) inferential comprehension. In order to probe the hypotheses formulated in the study, the data gathered were analyzed by a two way ANOV A and Sheffe test that was used in post hoc analyses. The obtained results support the suggestion that lexical modification had a significant effect on student's reading comprehension. There was also a significant interaction between learner's proficiency and modification type. Considering their proficiency level, the advanced students in reading lexically elaborated passages performed significantly better than lexically simplified passages and intermediate students who read lexically simplified passages outperformed readers of lexically elaborated and baseline passages.
  Keywords: Lexical simplification, Lexical elaboration, reading comprehension, language proficiency
 • Learning To Learn
  Marjaneh Khayer Page 58
  Research has shown that all students can benefit from instruction in learning strategies regardless of the field of education (Danserea, 1985; Weinstein et al., 1997; Kuiper, 2002). Also, within the field of language, it has been shown that language learning strategies have a significant role in making language learning more efficient and in producing a positive effect on the learner's language use (Wenden and Rubin, 1987; OMalley and Chamot, 1990; Chamot and OMalley, 1994; Oxford, 1996; Cohen, 1990). Accordingly, many researchers have tried to present a comprehensible classification or model for strategy training, and "many language textbooks have begun to embed strategies into their curricula" (Cohen, 1998 ). The aim of this article, however, is not to investigate or advocate any specific model of strategy training, but rather to highlight the significance of metacognitive strategies as language learning strategies which help the language learner become more independent, or in other words, help the learner learn how to learn. Thus, in order to achieve the above mentioned objective, this article begins by distinguishing between 'learning style's and 'learning strategies'; then there is a general overview of learning strategies, and finally, the significant role of metacognitive knowledge and metacognitive strategies in language learning is di cussed.
 • The Effect of a Procedural Way of Teaching Grammar on Student's Writing skill
  Khashayar Saedi Page 76
  The I inearity adopted in traditional approaches to teaching grammar results in decontextualization of structures presented 111 text books. Learners are given isolated sentences, which they are expected to internalize through exercises involving repetition, manipulation, and grammatical transformation. These exercises are designed to provide learners with formal, declarative mastery, but they often dont provide opportunities for learners to explore grammatical structures in context; hence, they make the task of developing procedural skill- being able to use the language for communication- more difficult than it needs to be, because learners arc denied the opportunity of seeing the systematic relationships that exist between form, meaning, and use. In this study, a procedural way of teaching grammar has been compared with the traditional method of teaching grammar in terms of their effect on two groups of university student's writing ability. The results showed that students who were taught grammar in accordance with a processing input-based approach gained a considerably higher level of writing ability .
  Keywords: procedural teaching of grammar, Structured input-based activities, writing ability
 • On The Relationship between Inferential and Referential test type:The Case of EFL Learners
  Akram Hashemi Page 89
  The purpose of this study was to investigate two different techniques for testing reading comprehension questions. Differences are measured by two different types of questions including inferential and referential questions. To answer the referential questions, the reader is required to move beyond the level of sentence comprehension and understand the relationship among the sentences. While, Inferential questions arc designed to check the student's ability to make logical conclusions, or inferences from the information provided in the text.400 senior students participated in the study. TOEFL (1991) was used as the main instrument in the study. 314 undergraduate English as a Foreign Language(EFL)students whose scores were between one standard deviation (SD) below and above the mean were selected for the final analyses .The reading comprehension items were classified into Referential (R) and Inferential (I) questions and their related subcategories based on Barrett's Taxonomy ( 1968) by IO MA teachers majonng 111 TEfL. Several statistical procedures (correlation coefficent, post-hoc cheffe's tests and factor analyses) were used to analyze the data. The results indicated that there was no significant difference between the means of referential and inferential reading comprehension questions and student's performance and they have the same underlying construct, but there was a significant difference between the mean scores of subjects in structure/vocabulary and referential/inferential questions. The finding will have some implications for curriculum developers, course material developers , language teachers and learners .In this research, different views towards teaching and testing reading comprehension, techniques and factors have been meticulously studied. Then based on these features, some suggestions have been made for an effective reading comprehension classroom. This study suggests language tester to provide a better device to test subskills in reading comprehension.
  Keywords: Reading, Inferential, Referential reading comprehension questions(RQ, IQ), Iranian EFL learners, Taxonomy, English language teachers (EL T)