فهرست مطالب

نجوم - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 140، مهر و آبان 1383)
 • سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 140، مهر و آبان 1383)
 • 44 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/08/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • دیدگاه: بگذار خود ببارم بر بام و دشت خویش
  مجید آل ابراهیم صفحه 4
 • تازه ترین خبرها
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 5
 • در جستجوی گذرهای فراخورشیدی
  پوریا ناظمی صفحه 9
  به کمک روش ثبت افت نور حاصل از گذر سیاره های فرا خورشیدی از مقابل ستاره مادر، اختر شناسان توانسته اند با تلسکوپ های کوچک نیز این جهان های دور دست را شناسایی کنند، تلسکوپ هایی که قطر دهانه آنها برابر تلسکوپ های کوچک آماتوری است اما مجهز به دوربین های سی سی دی بسیار حساس اند. در این مقاله همکار تحریریه ماهنامه نجوم با یکی از کاشفان سیاره های فراخورشیدی به گفتگو نشسته است.
 • جویندگان کسوف
  بابک امین تفرشی صفحه 12
  برای گروهی از منجمان و دوستداران طبیعت، خورشید گرفتگی، چیزی بیش از یک پدیده با شکوه طبیعی است، آنها پس از دیدن یک بار گرفت خورشید، خود را در مسیر تازه ای از زندگی می یابند و برای ملاقات با سایه ماه هر گوشه ای از جهان سفر می کنند. در این مقاله گزارشی از سفر به قطب جنوب برای رصد خورشید گرفتگی آذر 1382 را می خوانید و با مهمترین گرفت های خورشیدی سال های آینده و بهترین مناطق رصدی آنها در جهان آشنا می شوید.
 • ما میراث ستاره هاییم
  ابراهیم ویکتوری صفحه 15
  تک تک اتم ها، ملکول ها و اجزای بدن ما از ذراتی به وجود آمده اند که زمانی در دل یک ستاره شکل گرفته است؛ ستاره ای که با انفجار خود گازهای خود را در محیط میان ستاره ای پخش کرده و بعدها منظومه شمسی از آن به وجود آمده است.
 • آسمان در این ماه (آذر 1383)
  فریبا پایروند ثابت، محسن ایرجی صفحه 15
 • در جستجوی نور مخالف
  استفان جیمز امیرا صفحه 21
  حتی برای تیزبین ترین رصدگران نیز دیدن نور مخالف آرزویی بزرگ است. این شبح کم فروغ بر اثر بازتاب نور خورشید از ذرات غبار موجود در صفحه منظومه شمسی ایجاد می شود. برای دیدن نور مخالف در پاییز و زمستان باید زیر آسمان تاریک رصد کرد.
 • آشنایی با دستگاه های مختصات
  فاطمه عظیم لو صفحه 24
  آن ستاره آنجاست، درست کنار درخشان ترین ستاره صورت فلکی جبار. نشانی ستاره ها و اجرام آسمان را چگونه می دهیم؟ آیا اشاره به صورت فلکی میزبانی آن ستاره کافی است؟ یا ارتفاع و زاویه سمت ستاره از نقطه شمال می تواند راهنمای مناسبی برای یافتن اجرام باشد؟ دستگاه های مختلف مختصات آسمان برای کاربردهای گوناگون ابداع شده اند اما همه آنها بر مبنای اصول بسیار ساده و مشابهی اند.
 • رصدخانه ملی ایران
  صفحه 29
 • اخبار داخلی
  صفحه 30
 • رصدگاه های ایران: نیاسر، رصدگاه باستانی
  شراگیم امینی صفحه 31
 • صفحه شما
  فاطمه عظیم لو صفحه 32
 • صفحه انگلیسی
  کیارا عباس زاده صفحه 34