فهرست مطالب

مشرق موعود - پیاپی 43 (پاییز 1396)
 • پیاپی 43 (پاییز 1396)
 • 280 صفحه، بهای روی جلد: 295,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/08/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد شهبازیان*، عزالدین رضانژاد، مرضیه جولایی فروشانی صفحه 7
  شناخت چهره و شمایل ذکر شده در مورد حضرت مهدی (عج) می تواند از سویی فرضیه مهدی نوعی را باطل کند و از سوی دیگر راهی برای شناخت مدعیان دروغین قرار گیرد. به نظر می رسد در میان مجموعه روایات ذکر شده در توصیف چهره ی حضرت محمد (ص) و ائمه اطهار (ع)، برخی از آنان با یکدیگر تعارض دارند. در مورد حضرت مهدی (عج) نیز با توجه به خفای ولادت و غیبت ایشان، این مطلب صادق است و گزارش هایی به ظاهر متناقض ذکر شده است. این مشکل موجب گردیده تا برخی از جریان های مدعی امامت چنین القا نمایند که تعدد در صفات، دلالت بر تعدد قائم هایی در آخرالزمان دارد و از این رهگذر با پذیرش مهدی نوعی خود را در عرض حضرت مهدی (عج) به عنوان قائمی دیگر معرفی نموده اند. از این روی تبیین و تحلیل صفات ظاهری حضرت مهدی (عج)، توجه به روایت های مختلف در این زمینه و نقد دیدگاه جریان های مدعی معاصر، ضرورت بیشتری می یابد و پژوهش حاضر سعی کرده با روش توصیفی _ تحلیلی به این موضوع بپردازد و به نتایج زیر دست یابد:الف) یکی از راه های شناخت چهره ی حضرت مهدی (عج) شناخت چهره ی حضرت محمد (ص) می باشد.
  ب) روایت ها دارای تعارض نیستند و به یک ویژگی اشاره دارند.
  ج) برخی روایت ها در منابع فارسی دچار اشتباه در ترجمه شده اند.
  د) با اثبات عدم تعدد صفات، عدم تعدد قائم نیز ثابت می گردد.
  ه) با تمسک به صفات می توان گفت که دیدگاه (مهدویت نوعی)، نظریه ای باطل می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل، چهره شناسی، حضرت مهدی (عج)، تعدد قائم
 • حسین الهی نژاد*، سیدحامد شاهرخی صفحه 31
  مقاله پیش رو به بحث زمینه سازی ظهور با رویکرد سلبی می پردازد، پس از بیان مقدمه که در آن دورنما و چشم انداز مقاله طراحی شده به بیان مفهوم شناسی ظهور و غیبت، و نسبت و نوع رابطه میان آن دو مبادرت شده است در این خصوص ابتدا به تبیین و تحلیل نسبت های چهارگانه نظیر تناقض، عدم و ملکه، تضاد و تضایف پرداخته و در نهایت بعد از بحث و بررسی به تناقضی بودن رابطه میان ظهور و غیبت نظر داده می شود و براساس قاعده و قانون تناقض که در ظهور و غیبت جاری است رفع ظهور توجیه گر تحقق غیبت و رفع غیبت ضرورت بخش تحقق ظهور خواهد بود. در ادامه به طرح نظریه اصاله الظهور که بیانگر اصلی بودن ظهور و فرعی بودن غیبت بوده همراه با دلایل توجیهی سه گانه تاریخ شناختی، ماهیت شناختی و کارکردشناختی اقدام خواهد شد و براساس این نظریه، ظهور دارای اقتضای درونی و دائمی بوده و در صورت رفع مانع (غیبت) بدون نیاز به عوامل جدید و با همان عوامل اولیه به روند خویش ادامه می دهد. پس نسبت تناقضی در ظهور و غیبت، و نظریه اصاله الظهور و وجود مقتضی در ظهور، همگی توجیه گر زمینه سازی با رویکرد سلبی می باشند.
  کلیدواژگان: ظهور، غیبت، علت تامه، علت ناقصه، اصاله الظهور، وجود مقتضی و مانع، تناقض
 • خدامراد سلیمیان* صفحه 43
  شیعه بر این باور است که جایگاه مهدویت در نظام آموزه های اسلامی سبب شده تا احادیث فراوانی بدان اختصاص یابد. اما دلایلی از جمله گذر از دوران منع حدیث و نیز حذف روایات مربوط به اهلبیت (ع) سبب شده تا شمار این روایات در میان اهل سنت به شدت کمتر از شیعه باشد و از دوره ای به دوره پس از آن رو به کاستی رود تا جایی که برخی از اهل سنت جرات کنند اساس مهدویت را نادیده گرفته آن را باوری شیعی معرفی کنند.
  با گذری کوتاه در منابع روایی موجود، می یابیم که موضوعات مربوط به امام مهدی (عج) و برپایی حکومت عدل جهانی به دست ایشان، چندان مورد اهتمام نبوده است به گونه ای که برخی جوامع و صحاح، یا اساسا اشاره ای به روایات مهدویت نکرده و یا روایات بسیار اندکی نقل کرده اند.
  در این پژوهش با بررسی آماری تطور روایات مهدوی در جوامع و صحاح و برخی منابع روایی تا قرن پنجم این کوتاهی در نقل روایات مهدویت را برمی رسیم.
  آشنایی با منابع و نیز سیر تطور نقل این روایات از آن جهت که به فهم بهتر این اندیشه در میان اهل سنت کمک شایانی می کند دارای اهمیت بسیاری است.
  کلیدواژگان: اهل سنت، مهدویت، تطور، احادیث، منابع روایی
 • غلامرضا بهروزی لک*، رضا رئیسی وانانی صفحه 63
  یکی از اهداف و آرمان های جامعه مهدوی استقرار نظم و امنیت در سراسر جهان در همه ابعاد ذکر شده است و بدون وجود امنیت، اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... در جامعه مهدوی محقق نخواهد شد. امنیت در جامعه ی مهدوی کامل ترین و جامع ترین الگوی امنیتی است که لازم است در دوران عصر غیبت مورد توجه جدی قرار گرفته و زیرساخت های آن بازشناسی گردد و با پیروی از این الگوی جامع و کامل اندکی از طعم شیرین آن به جامعه انسانی چشانده شود.
  پژوهش حاضر با هدف تبیین شاخص های مهم و تاثیرگذار بر امنیت اجتماعی در جامعه نیابی (عصر غیبت) بر اساس الگوی جامعه مهدوی تدوین گردیده است. این مطالعه با استفاده از روش اسنادی و تحلیلی با ذکر عناصر اصلی امنیت اجتماعی، شاخص های امنیت اجتماعی را بر اساس روایات ائمه معصومین (ص) و همچنین سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص) و دوران خلافت امام علی (ع) تبیین و با استفاده از روش پس نگری سطح قابل تحقق و دست یافتنی از شاخص های مورد نظر در جامعه الگویی مهدوی را برای جامعه نیابی (عصر غیبت) تصویرسازی نموده است. روش پس نگری یکی از روش های آینده پژوهی مبتنی بر رویکرد هنجاری است که قدرت بیشتر برای رویاپردازی و راهنمای عمل باز را فراهم می کند.
  کلیدواژگان: جامعه نیابی، جامعه مهدوی، نظم و امنیت، امنیت اجتماعی، پس نگری
 • محمد جواد فلاح* صفحه 87
  آسیب های اخلاقی که در مواجهه با گزارش های نقل شده در مورد نشانه های ظهور صورت می گیرد از چند بعد قابل بررسی است. بعد اول نوع مواجهه با این علائم و نشانه هاست، شایعه سازی، نقل بدون سند، بیان ناقص و ناتمام و تحلیل و تفسیر ناموجه و بدون مبنا از جمله مسائلی است که بدون ملاحظات اخلاقی صورت می گیرد. مسئله بعد، عدم تفسیر صحیح و درست و نوع برداشتی که از این پیشگویی ها و به ویژه روایات مربوط به نشانه ای ظهور است بیشترین مشکلات را در بردارد که این خود، زمینه ساز آسیب های اخلاقی چون: تنبلی، رخوت، ناامیدی، تردید و دودلی، رفتارهای احساسی و پیش بینی ناپذیر در رفتار های منتظران می شود؛ امیدواری، نشاط، تلاش معقول، امید، آگاهی و دیگر مسائل اخلاقی نتیجه مواجهه خردمندانه و اخلاقی با پیشگویی های آخرالزمان است.
  از این رو مسائل اخلاقی مربوط به پیشگویی ها را می توان در چند مرحله مصور ساخت، مرحله اعتبار، فهم، تفسیر و تبیین، و انتقال مربوط به گزاره ها و پیشگویی های آخرالزمان و پیامدهای غیراخلاقی مواجهه ناصحیح و غیراخلاقی با پیشگویی های ظهور و در مقام عمل و رفتار که هم شامل بعد فردی و هم شامل بعد اجتماعی خواهد بود. ما ضمن اشاره به قسمت اول به شکل تفصیلی تر به مباحث عملی خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی مهدویت، آسیب های اخلاقی، پیشگویی های آخرالزمان، نشانه های ظهور، اخلاق انتظار
 • امیر غنوی*، مهدی صبایی، رسول رضوی صفحه 101
  گفتمان مهدویت ابعاد گوناگون و مسائل متنوعی را در برمی گیرد، یکی از مسائل مطرح در این حوزه، بازه زمانی و مدت حکومت حضرت مهدی (عج) است. اهمیت این مسئله بازگشت به طرح آن در جوامع حدیثی و وجود پاسخ های گوناگون به این امر دارد. با توجه به گوناگونی روایات در این مسئله، برخی به طولانی بودن مدت حکومت مهدوی و دسته ای دیگر به کوتاهی آن باور یافته اند. دیدگاه گستره زمانی حاکمیت مهدوی را افزون بر روایات، ادله ای عقلی همانند نیازمندی استقرار حکومت جهانی به زمان طولانی تایید می کند، در سوی دیگر نیز برخی ادله همچون امکان تحقق اهداف حضرت در زمان محدود، اندیشه کوتاهی زمان حکومت امام مهدی (عج) را قابل پذیرش کرده است. نگاشته حاضر تلاش دارد به چگونگی جمع میان روایات متعددی که هر دو دیدگاه به آن ها استناد داده اند؛ پاسخ گوید. در نهایت شواهد نظریه طولانی بودن زمان حکومت به نقد کشیده شده و دیدگاه کوتاهی زمان حکومت امام مهدی (عج) تقویت شده است.
  کلیدواژگان: ظهور، حکومت مهدوی، برپایی قیامت، سرنوشت جهان
 • فرشاد منایی*، مجید معارف صفحه 127
  مسئله مهدویت، همواره در طول تاریخ مورد توجه محدثین، مورخین، مولفین و نیز دستگاه های حکومتی بوده است. از جمله حکومت هایی که اهتمام زیادی به مسئله مهدویت داشته اند، حکومت بنی عباس بوده است؛ به نظر می رسد که علت اهتمام بنی عباس به موضوع مهدویت، وجود شخصی به نام «مهدی» در سلسله خلفای بنی عباس و همنامی وی، با رسول اکرم (ص) بوده است و با توجه به حضور چنین شخصی در بین خلفای بنی عباس، گرایشی سیاسی مبنی بر جعل احادیثی که مهدی موعود از نسل عباس، عموی پیامبر (ص) است، مطرح شده است و از همین رهگذر مجموعه احادیثی با طرف حدیثی «المهدی من ولد العباس» جعل و وضع شده و شواهد تاریخی متعددی نیز وجود دارد که جعل و وضع این احادیث توسط دستگاه حکومتی بنی عباس مورد حمایت قرار می گرفته است. آن چه در این مقاله مد نظر است، بررسی سندی و فقه الحدیثی احادیثی با مضمون «المهدی من ولد العباس» است که پس از بررسی مشخص می شود که این احادیث از حیث سندی، سند مورد قبولی بر طبق مبانی حدیثی و رجالی اهل سنت ندارد و نیز از نظر فقه الحدیثی هم با روایات صحیحی که در باب مهدویت نقل شده و دلالت بر این دارد که مهدی موعود از نسل رسول اکرم (ص) و از اولاد حضرت فاطمه (س) است، مطابقت ندارد و نیز نقدهای فقه الحدیثی متعدد دیگری نیز بر این روایات وارد است که سبب می شود مجموعه روایات «المهدی من ولد العباس» از نظر سندی و فقه الحدیثی بر طبق مبانی و منابع روایی اهل سنت مورد اعتماد و مقبول نباشد.
  کلیدواژگان: حضرت مهدی (عج)، بنی عباس، اهل سنت، جرح و تعدیل، احادیث
 • محمدعلی پرهیزگار*، مجید حیدری فر صفحه 151
  سران بابیت و بهائیت برای اثبات حقانیت خود، دست به دامان سیر تکامل بشر شده و مدعی دین جدیدی هستند که نیازهای تازه بشر تکامل یافته را پاسخ می گوید. آنان با کاربست تاویل گرایی در پی اثبات مهدویت علی محمد شیرازی (باب) و نبوت حسین علی نوری(بهاء) هستند و ادعاهایی را بیان می کنند که به گمان خود تازگی دارد؛ این جریان سیاسی _ مذهبی با رویکرد به جهان بینی باطنی، در پی ارائه سخنانی تازه اند؛ لیکن این نوشتار، دیرینه جهان بینی باطنی این جریان را بررسی کرده و پیشینه ادعاهای آنان را در تاویل گرایی و استناد به متون و آموزه های دینی بیان می کند تا به خوبی روشن گردد که نگاه تاویل گرایانه و باطنی بهائیان به عالم شریعت و تکوین، ریشه در جریان های باطنی شیعه دارد و در حقیقت ادعای به ظاهر تازه سران بابیت و بهائیت بازگوی سخنان کهنه پیشینیان است.
  کلیدواژگان: بابیت، بهائیت، باطنی گرایی، فرق تشیع، تاویل گرایی، جهان بینی باطنی
 • احسان حمیدی زاده*، مجید موحد صفحه 171
  از آن جا که اکثر بنیادگرایان، انتظار تغییرات سریع در آینده نزدیک را دارند و می توان با اطمینان گفت که همه بنیادگرایان به دنبال تاسیس حکومت الاهی بر روی زمین اند، آن هم، همین الان و در همین جا، نه در آخرت یا در دنیای ارواح. در عموم تعاریفی که از جنبش های بنیادگرا ارائه می شود؛ موعودگرایی و هزاره گرایی عنصری جدایی ناپذیر در این جنبش ها فرض می شود. در این مطالعه وزن عنصر موعودگرایی و هزاره گرایی در سه جنبش هاردیم، طالبان و اکثریت اخلاقی بررسی شده است. هریک از این جنبش ها جزء تاثیرگذارترین جنبش های بنیادگرا در دوران و دین خود به حساب می آیند. با استفاده از روش تطبیقی مورد محور، مصادیق موعودگرایی در هر سه جنبش استخراج شده است. از دستاوردهای این مطالعه؛ آگاهی به عدم وزن یکسان عنصرموعودگرایی در جنبش های بنیادگرای مورد بررسی و ارائه یک مدل نظری است که بر اساس آن چگونگی ارتباط و کارکرد موعودگرایی با عناصر دیگر در این جنبش ها ؛ مانند گزینش گری از متن مقدس و مرزبندی روشن قابل فهم می شود. البته یافته های این تحقیق با حمایت نظری؛ تئوری آلموند و اپل بی و سیوان به دست آمده است که در این نظریه تلاش شده، که اجزای تشکیل دهنده یک جنبش بنیادگرا را تبیین شود.
  کلیدواژگان: موعودگرایی، هزاره گرایی، بنیادگرایی دینی، هاردیم، طالبان، اکثریت اخلاقی
 • مهدی خوشدونی*، محمد شب دینی پاشاکی صفحه 189
  یکی از وعده های حتمی خداوند به بشریت، ایجاد تمدنی جهانی، فراگیر و کامل برای سعادت حقیقی بشر در آخرالزمان است؛ واقعیت این است که در قرآن به نمونه های عینی از این گونه تمدن ها اشاره شده است؛ ادعا این است که تمدن ها و یا به تعبیر قرآن «ملک» هایی که در قرآن ذکر شده به جهت تفهیم و تثبیت این حقیقت است شکل گرفتن چنین تمدنی، امکان دارد. به عبارتی قرآن درصدد است تا با ذکر قصص بعضی از انبیا و اولیا این حقیقت را تثبیت کند که نمونه هایی از این گونه تمدن ها _ هر چند محدود به زمان و مکان _ توسط اولیای الهی در زمین شکل گرفته است از این رو با بررسی روایات مربوط به آخرالزمان می توان به وجود شباهت هایی میان آنها و حکومت هایی هم چون ذوالقرنین، یوسف، داود و سلیمان نبی و... چنان که در قرآن ذکر شده پی برد؛ نتیجه آن که هدف قرآن کریم از ارائه این تمدن ها و ذکر قدرت های بزرگ و شگفت در آنها، تثبیت امکان رخ دادن چنین تمدنی در سطح فراگیر و جهانی است چنان که در آیاتی از قرآن وعده آن نیز داده شده و به گونه ای بیانگر توانمندی قرآن در به تصویر کشیدن برخی ازجزئیات آخرالزمان است. از دستاورد های این مقاله اثبات این حقیقت است که در قرآن کریم از جزئیات تمدن آخرالزمان و ویژگی های آن یاد شده است. این واقعیت سبب تقویت مضمونی روایات مهدویت است که درباره جزئیات و چگونگی حکومت حضرت مهدی (عج) و تمدن بی نظیر بحث می کند.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، تمدن آخرالزمان، حکومت اولیاء الهی، ذوالقرنین، یوسف، داود و سلیمان نبی
 • محمدرضا سجادی طلب* صفحه 217
  برخی از محققان معاصر با استناد به پراکنده گویی در نشانه های ظهور، امکان تطبیق نشانه ها بر حوادث رخ داده در زمان صدور احادیث، وقوع برخی از نشانه ها، احتمال انطباق نشانه ها بر وقایع متعدد و نشانه های عجیب که باور به آن دشوار است، ادعا کرده اند، احادیث پرشمار نشانه های ظهور دچار آسیب جعل شده است؛ اما گردآوری کامل و جامع احادیث نشانه های ظهور و در کنار هم قرار دادن آن از یکپارچگی و هم پوشانی احادیث نسبت به یکدیگر خبر می دهد و تحلیل منصفانه روایات آشکار می سازد، نشانه های ظهور با هیچ یک از حوادث زمان صدور احادیث، شباهتی ندارد و نشانه های وقوع یافته، نشانه نزدیکی ظهورند و نه اصل ظهور و احتمال انطباق با روشی هوشمندانه از سوی ائمه (ع) به قطعیت انطباق تبدیل می شود و نشانه های عجیب را می بایست تنها در بوته امکان قرار داد و باور به آن ضرورتی ندارد.
  کلیدواژگان: نشانه های ظهور، نشانه های حتمی، رایات سود، نفس زکیه، انطباق نشانه های ظهور
 • علیرضا حیدری نسب*، مهدی بیات مختاری، محبعلی آبسالان، عبدالاحد رئیسی صفحه 239
  فرقه باطنی گرای «ذکریه»، که از رهگذر جایگزینی «ذکر» به جای «نماز» به «ذکریه»، نام بردار شده اند، از حدود پنج قرن پیش، بنا بر این که «سیدمحمد جونپوری»، بنیان گذار آن فرقه باشد و یا چهارقرن قبل با این فرض که «سید محمدمهدی اتکی»، موسس آن به حساب آید، در شبه قاره هند پدید آمده است. از جهت قرابت جغرافیایی آن منطقه به ایران به گونه طبیعی در بلوچستان ایران نیز حضور دارند. باورها و اندیشه های چهارگانه بدیع: 1. آفرینش مهدی از نور 2. خلقت کائنات از نور مهدی 3. ظهور و فعالیت وی در شبه قاره هند .افضلیت مهدی بر تمام انبیاء، از ویژگی های اختصاصی ایشان است. بررسی و تحلیل کارنامه آشفته ایشان که گاه، مهدی را با لقب «سردار انبیا»، گاه به عنوان «موعود پیامبر»، یاد و ظهور و فعالیتش را پایان یافته تلقی می کنند، نشان می دهد، مهدی باوری «ذکریه» با آیاتی مانند: توبه: 33، نور: 55 و انبیاء: 105، که به تشکیل حکومت جهانی مهدی و فراگیری عدالت اشاره دارند و با روایات اتفاقی ناظر به تبار، خصوصیات شخصی و شخصیتی و حوادث قبل و بعد از ظهور حضرت، هماهنگ نیست. پژوهش میدانی و تحلیل اسناد، حاوی این امرند که باورهای «ذکریه»، انحرافاتی است که توسط بنیانگذار، یا پیروانش در برابر شریعت اسلام اتفاق افتاده و اسباب گمراهی برخی افراد را به دنبال داشته است.
  کلیدواژگان: ذکریه، مهدویت، بلوچستان، محمد اتکی، محمد جونپوری
|
 • Dr. Mohammad Shahbazian*, Dr. Ezzedin Reza Nezhad, Marzieh Jolayi Forooshani Page 7
  Recognizing the facial characteristics and the image of the promised saviour Imam Mahdi (as) can, on the one hand, void the hypothesis of Typical Mahdi and, on the other hand, is one way to recognize the false claimants. It seems that among the set of traditions that were mentioned in the description of the image of Prophet Muhammad and the twelve Imams, there are some which confronting each other. When this confusion occurs regarding the face of Prophet Muhammad (PBUH), it is clear that such confusion can be more regarding Mahdi, due to secret circumstances of his birth and his absence. This is true of the seemingly contradictory reports. This problem has caused some of the current factions of the Imamate to claim or suggest that the multiplicity in attributes implies a plurality of saviours at the end. And hence, explain it by introducing a typical Mahdi in the name of Imam Mahdi (as) as another saviour. From this, the explanation and analysis of the apparent attributes of Imam Mahdi (as), the attention to various narratives in this field and the critique of the view of the factions are more urgent and the present research has attempted to address this issue with the descriptive-analytical method and has achieved the following
  Results
  A) One of the ways of recognizing the image of Imam Mahdi (as) is to recognize the image of the Prophet Muhammad (peace be upon him).
  B) Narrations are not actually conflictual and refer to the same feature.
  C) Some narrations in Persian sources have been mistaken in translation.
  D) There is proof of non-multiplicity of attributes, and the absence of vertical multiplicity is also proved.
  E) By probing the attributes given, one can show that the view (typical Mahdism) is a false or disproved theory.
  Keywords: Analysis, Facialism, Imam Mahdi, Multiplicity of saviours
 • Dr. Husain Elahinezhad*, Seyyed Hamed Shahrokhi Page 31
  This paper that has been ornate by the title: " The elimination of the absence factors necessitate the realization of the appearance", discusses about grounding of the appearance with a negative approach. After an introduction which designs the outlook and prediction of the paper, I will state the epistemology and relationship between appearance of the savior and his absence. Venture In this regard, firstly, to explain and analyze the four inconsistency, lack of bees, contrast and correlation paid Finally, the contradiction between appearance and absence of consideration has been given. Following the theory of the emergence of major and minor nobility Alzohoor that indicate the absence of cognitive history with triple justified reason, ontology and cognitive function has been acting Based on this theory, the emergence of a permanent nature and inner and if the obstacle is removed (the absence of) No new elements with the same basic elements as the process continues its After the emergence of conflict and absenteeism, and the principality of Alzohoor and appropriate in the context of the emergence of all justify their negative approach.
  Keywords: appearance, absence, completes causes, incomplete causes, nobility of appearance, the appropriate, prevent existence, inconsistency
 • Dr. Khodamorad Salimian* Page 43
  Shia believes that messianic role in the system of Islamic teachings has caused many traditions to be allocated. But the reasons for the transition from the era of Prohibition tradition and remove the traditions of the Holy Prophet's household has caused the number of these traditions in the Sunni significantly lower than Shia and from period to period, then the gap is as much as some Sunnis dare to ignore the messianic Shiite introduce believe it.
  Understanding the sources and evolution of these traditions narrated from the perspective that a better understanding of this notion in Sunni helps is very important.
  Keywords: Sunni messianic traditions evolution of traditional sources
 • Dr. Gholamreza Behrouzi Lak*, Reza Raeesi Vanani Page 63
  The establishment of discipline and security around the world in all aspects is one of the purposes and ideals of Mahdavi society and it will not be achieved without security and economic, politic, social, cultural purposes and so on in Mahdavi society. Security in Mahdavi society is the most complete and comprehensive security pattern that it should be seriously considered during absence age and also its infrastructure must be recognized and its sweet taste is given to human community by following this comprehensive and complete pattern.
  Present research is performed by the purpose of explaining important and effective indicators on social security in extrapolated community (absence age) based on Mahdavi community pattern. This study explained the indicators of social security based on the narratives of innocent Imams (AS) and also government Sireh of prophet (S) and periods of the caliphate of Imam Ali (AS) by using documentary and analytical method by expressing main factors of social security and illustrated realizable and achievable level of considerable indicators in Mahdavi pattern society for extrapolated community (absence age) by using back casting method. Back casting method is one of futures studies methods based on normative approach which provides more power for daydreaming and guiding open action.
  Keywords: extrapolated sociaty, Mahdavi society, order, security, social security, back casting
 • Dr. Mohammad Javad Fallah* Page 87
  The moral harms and damages in encountering the reports cited with regard to the signs of the reappearance can be investigated from several dimensions. The first dimension is the method of encountering these signs. Gossiping, quotation without evidence, incomplete statement, and the analysis and interpretation that is unjustified and without foundation, are among issues that take place without moral considerations. The next concern, which is the failure in correct and proper interpretation and the manner of the interpretations from these prophecies and in particular the narrations regarding the signs of the reappearance, involve the largest amount of problems, which this itself becomes grounds for moral harms, such as: sloth, indolence, despair, indecision and hesitance, emotional and unpredictable conduct in the behavior of the adventists (awaiters); positivity, joy, reasonable effort, hope, awareness, and other moral issues, are the results of the wise and moral encounter with the prophecies of the end times.
  Hence the moral issues related to the prophecies can be illustrated in several stages, the stage(s) of reliability, apprehension, interpretation and rendition, and the passage related to the statements and prophecies of the end times, and the consequences of the incorrect and immoral encounter with the prophecies of the reappearance and from the position of action and behavior, which will include both the individual and social dimensions. Referring to the first part, we will discuss practical issues in a more detailed form.
  Keywords: Mahdawiat (Mahdism) pathology, Moral harms, End time prophecies, Signs of the reappearance, Moral of the adventism (expectance)
 • Dr. Amir Ghanavi*, Mahdy Sabaei, Dr. Rasoul Razavi Page 101
  The debate of Mahdism encompasses different aspects and diverse issues; one of the issues in this field is the period and duration of Imam Mahdi’s government. The reason of the importance of this issue is because of the propounding it at traditionary communities and the presence of different responses. With due attention to various traditions in this issue, some are believe in long-term duration of Mahdavi government and another group is believe in short-term of it. The view of Mahdavi domination’s time span is confirmed not only by traditions, but also by the rational reasons such as the requirement of worldwide governance, on the other hand some reasons such as the possibility of acquiring the Prophet’s goals in a limited time, have made the thinking of short-term of Imam Mahdi’s government acceptable. This research attempts to answer the circumstance of collection among diverse traditions that both views cited to them. Finally, the evidence of long-term period of reign theory is critiqued and the short-term period viewpoint of Imam Mahdi’s reign is enhanced.
  Keywords: advent, Mahdavi government, judgment day, fate of the world
 • Farshad Manaei*, Dr. Majid Maaref Page 127
  The issue of Mahdawiyyah has always been considered a focal point by Hadith scholars, historians, authors, and statesmen. Amongst dynasties paying special attention to the issue of Mahdawiyyah was the Abbasid dynasty. It seems probable that the reason behind the centrality of this issue amongst them was the presence of a person called Mahdi amongst the Abbasid having the same name as the Holy Prophet, thus giving rise to the political tendency of forging hadiths stating that the Promised Mahdi is the progeny of Abbas, the Prophet's paternal uncle. Consequently, a collection of hadiths were forged which encompassed the idea that "Mahdi is the progeny of Abbas." Historical documents tentify to the fact that the forging of such hadiths was endorsed by the Abbasid dynasty. This article aims at an investigation of the authenticity of such hadiths according to the documents and Fiqh ul-Hadith. It will be clarified that such hadiths lack authentic documents according to the Sunna hadith and rijal sources. Moreover, they are not consistent with authentic traditions indicating that the Promised Mahdi is the progeny of the Prophet and Lady Fatima, along with other criticisms based on Fiqh ul-Hadith, which bring discredit upon the collection of hadiths referring to the idea that "Mahdi is the progeny of Abbas" according to the Sunna principles and sources.
  Keywords: Imam Mahdi, the Abbasid, Sunna, Jarh, tadil, traditions
 • Mohammad Ali Parhizgar*, Dr. Majid Heydarifar Page 151
  Babi and Baha’i’s leaders have resorted to the invocation of human evolution in order to prove their legitimacy and claimed a new religion which responds to the new needs of the evolved human. They have tried to prove the Mahdism of Ali Muhammad Shirazi (Bab) and the Prophecy of Hussey Ali Nouri (Baha) with the application of interpretation orientation, and expressed the claims which they have thought were new. This political-religious movement with an spiritual worldview approach is looking for the presentation of new words; thus, the current paper has investigated the background of the spiritual worldview of this movement and expressed the background of their claims in the interpretation orientation and the reference to the religious documents and teachings so it becomes clear that the interpretation-oriented and spiritual view of the Baha’ism to the world of religion and creation is rooted in the Shi’ite spiritual movements and in fact, the apparently new claim of the leaders of Babism and Baha’ism is the repetition of the old words of the ancestors.
  Keywords: Babism, Bahaism, inward orientation, interpretation orientation, inward worldview
 • Dr. Ehsan Hamidi Zadeh*, Dr. Majid Movahed Page 171
  Most fundamentalists expect rapid changes just now and most of them seek to establish religious government right now and right here. In general definitions of fundamentalist movements Messianism and Millennium oriented are assumed as integral elements. In this study, weight Messianism and Millennium oriented in Haredim, Taliban and moral majority. Each of these movements are influential fundamentalist movement during their times and religions. We use comparative case oriented method and extract some facts from each movement about Messianism and Millennium oriented. One result of this study knows about the lack of uniform weight of Messianism in fundamentalist movements. We also have to understand messianism in relation to other elements of these movements such as: selectivity and sharp boundaries. The findings of this study support by theory of Applby, Almond and Sivan. They have been attempting to explain religious fundamentalist movements dimensions in theoretical framework.
  Keywords: Messianism, Millennium oriented, Religious fundamentalism, Taliban, Haredim, moral majority
 • Dr. Mahdi Khoshdoononi*, Dr. Mohammad Shabdini Pashaki Page 189
  One of the certain promise of God to humanity, the creation of a global civilization, inclusive and perfect for true happiness in the end is human; The fact is that in the Quran concrete examples of these civilizations mentioned; It is claimed that civilizations to understand and establish the fact that the possibility of taking such a civilization, certain And expressed the impossibility of such a civilization traditions of fantastic features it does not induce in the minds of In other words, the Quran, the stories of some of the prophets attempts to stabilize the fact that examples of such civilizations on Earth formed by the saints of God Therefore, by examining the traditions of the apocalypse there will be some similarities between them and the government, such as the Dhul-Qarnayn, Joseph, David, and Solomon the prophet mentioned in the Quran realizedThe result is that the purpose of the Holy Quran of this civilization and the great powers and surprises in them, facing the possibility of occurrence of such a civilization in general and the world so that the Church promises it has given, and so represents Tvanmdny Quran in portraying some of the specifics apocalypse The achievement of this paper is to prove the fact that the Holy Quran end of civilization detail and it is mentioned features This fact strengthens thematic messianic traditions that details how the government of Imam Mahdi (AS) and unique civilization argues.
  Keywords: Quran, Apocalypse civilization, components, indicators, Dhul-Qarnayn, Joseph, David, Solomon the prophet
 • Dr. Mohammad Reza Sajadi Talab* Page 217
  Some contemporary scholars based on logrrea is symptom of emerge posisibility of matching symptom events occuring at the time of assuance of hadihgs occurrence of some the symptoms the chance of compliance of some of the symptoms of multiple events and strange symptoms that belief it is difficul to have claimed populous hadith of symptom of emerge have been damaged by forgery but complete collection hadiths of symptoms of emerge and each other to gether predicate about overlap of hagiths with each other and unveil fairy onalyzation of revayiat shows the signs of emerge is not similar to any of the event on the time and the done signs are shows the emerge is near not elemnt of emerge and posisibility of complicnce with the intelligently way becom certainty of compliance from Aemme and the strang signs only should put as probable possibility and belif on it is not nessesary .
  Keywords: symptoms of emerge_Signs of imminent_Black flags_Signs emerge compliance – nafse zakiyeh
 • Dr. Alireza Heydary Nasab*, Dr. Mahdi Bayat Mikhtari, Dr. Moheb Ali Absalan, Abdal Ahad Raisi Page 239
  Zekryeh, as an esoteric sect, has been well known due to replace of recitation rather than Prayer. It was appeared in Indian subcontinent around five century ego, if its founder has been Seyed Mohammad Jaunpur, and it was founded before around fourteen century, if we assume its founder was Seyed Mohammad Mahdi Atky. They are also present in Iranian Baluchistan due to their geographical proximity. Their specific Beliefs and ideas are: 1.Creation of Mahdi from light 2. Creation of universe of Mehdi's light 3.Apearance of Mahdi from Indian subcontinent and his activities there 4.Superiority of Mahdi to all the prophets.They recall Mehdi sometime with the title "Commander of the prophets", and "the promised Prophet". Analyzing their biography shows its incompatibility with verses such as: repentance / 33 light / 55 and the prophets / 105. Field research and documentary analysis shows that their beliefs are deviations happened by the founder or his followers and causes confusion of people.
  Keywords: Zekryeh, Mahdism, Baluchistan, Mohammad Atky, Mohammad Jaunpur