فهرست مطالب

بانکداری مجازی - پیاپی 43 (آبان 1396)
 • پیاپی 43 (آبان 1396)
 • بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/08/25
 • تعداد عناوین: 4
|
 • استراتژی سازمانی: مفاهیم و مرور کلی
  صفحه 4
 • استراتژی تجارت الکترونیک: مفاهیم و مرور کلی
  صفحه 10
 • فرموله سازی و پیاده سازی استراتژی تجارت الکترونیک
  صفحه 14
 • استراتژی تجارت الکترونیک و ارزیابی پروژه
  صفحه 20