فهرست مطالب

جلوه هنر - شماره 13 (پاییز و زمستان 1377)
 • شماره 13 (پاییز و زمستان 1377)
 • 120 صفحه، بهای روی جلد: 1,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1377/12/13
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سرمقاله 1
  زهرا رهنورد صفحه 2
 • سرمقاله 2
  جعفر توفیقی صفحه 4
 • گزارش دبیر
  منصور حسامی صفحه 6
 • آموزش هنر به کارگیری استعدادهای نهفته دانشجویان
  سیدامیر سعید محمودی صفحه 8
 • نقش مربیان هنر در پرورش خلاقیت های فراگیران
  فاطمه عقیلی صفحه 16
 • جایگاه و طرح مباحث هنری در آموزش هنر
  عبدالمحمید نقره کار صفحه 20
 • کالبد شکافی عوامل بازدارنده آموزش علمی هنر در ایران
  طاهره محبی تابان صفحه 28
 • نقش تحقیق در آموزش هنر
  محمد رجبی صفحه 34
 • مسائل و مشکلات آموزش دانشگاهی هنر به ویژه سینما و تاتر
  منصور براهیمی صفحه 40
 • کاربرد تحقیق در آموزش هنر
  جمشید هومن صفحه 48
 • ضرورت هدایت تحصیلی دانش آموزان در انتخاب رشته هنر و گزینش دانشجو
  سیمین حسینیان صفحه 54
 • مقایسه الگوها و روش های تدریس قدیم و جدید (تطابق آنها با محتوای درسی هنر در مقاطع کارشناسی)
  اشرف موسوی لو صفحه 60
 • فن آوری های جدید و شبکه های رایانه ای در خدمت آموزش هنر
  سعید رضایی شریف آبادی صفحه 76
 • مشکلات نظام آموزشی دوره های تکمیلی رشته های گروه آموزشی هنر
  محمد خزایی صفحه 82
 • جامع نگری در شیوه های آموزش قدیم و تفاوت های شیوه های آموزش قدیم
  ایرج نعیمایی صفحه 86
 • جایگاه فن آوری در آموزش
  محمد احدیان صفحه 90
 • کالج ملی هنر لاهور در حاشیه یک تحقیق
  مینو اسعدی صفحه 96
 • میزگرد
  صفحه 102
 • قطعنامه پایانی همایش
  صفحه 114
 • چکیده مقالات انگلیسی
  صفحه 116