فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 53، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/22
 • تعداد عناوین: 15
|
 • رضا قاسمی یقین*، شیرین کرمی صفحات 1-17
  جهانی شدن و ظهور رقابت پذیری و اثر آنها بر خط مشی سازمانها به برون سپاری قطعات و خدمات باعث شده است که شرکتها به عملکرد خرید و تصمیم گیری های مرتبط با آن، همچون تصمیم به خرید و زمان بندی خرید اهمیت قابل توجهی دهند. لجستیک به موقع و به ویژه خرید به موقع آنجا اهمیت مضاعف می یابد که در برخی صنایع مانند نساجی و پوشاک، وجود موجودی و نگهداری آن و پیروی از سیستم های تامین و تولید سنتی، منجر به عملکردی نامناسب در بازار می شود. لذا در این مقاله، مدلی مفهومی بر کاربرد مفهوم به موقع در بخش خرید یک زنجیره عرضه پوشاک ارائه میشود. در این راستا، مقوله ای مانند شناسایی و طبقهبندی چند معیاره اقلام و تامین کنندگان تحت شبکه به موقع در نظر گرفته شده و بر پایه هزینه های لجستیک، مدل تثبیت شده حمل با بررسی انواع وسایل نقلیه، جهت جمع آوری اقلام از تامین کنندگان پیشنهاد میشود.
  ضمن پیاده سازی الگوریتمی برای رویه حمل یکپارچه، میزان تاثیرپذیری هزینه ها با استفاده از مطالعه عددی در زنجیره عرضه کالای نساجی (کت و شلوار) تحت بررسی قرار میگیرد.
  کلیدواژگان: خرید به موقع، سیستم حمل یکپارچه، زنجیره عرضه پوشاک، طبقه بندی ABC چند معیاره، لجستیک به موقع
 • ایمان مهدی نیا، میقات حبیبیان*، غلامرضا شیرازیان صفحات 19-31
  امروزه اثرات حمل ونقل بر اقتصاد به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار مورد توجه برنامه ریزان حمل ونقل قرار گرفته است. حمل ونقل پایدار رویکردی است که سعی دارد با ملاحظه همزمان ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، نیازهای جابه جایی نسل حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهایشان پاسخ گوید. در این مقاله بر شناخت اثرات حمل ونقل بر پایداری اقتصادی در راستای حرکت به سوی حمل ونقل پایدار تمرکز شده است. بدین منظور، شاخص هایی در دو زیربخش هزینه ها و درآمدهای گرداننده سیستم حمل ونقل و هزینه ها و درآمدهای استفاده کننده سیستم حمل ونقل تعریف و دسته بندی شده اند.
  با بهره گیری از روش تحلیل عامل و استفاده از شیوه تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از نرم افزار SPSS20، روشی برای ترکیب و تحلیل این شاخص ها و شناخت وضعیت پایداری بعد اقتصادی ارائه شده است. به منظور نشان دادن کارایی روش پیشنهادی، 50 ایالت و منطقه فدرال مرکزی کشور آمریکا به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که منطقه فدرال مرکزی (دیستریکت آف کلمبیا)، نبراسکا و کانزاس به ترتیب، پایدارترین ایالت ها و ایالت های آلاسکا، مریلند و نیوهمپشایر به ترتیب ضعیف ترین پایداری نسبی اقتصادی را در بین ایالت ها دارند.
  کلیدواژگان: حمل ونقل پایدار، شاخص، تحلیل عامل، ترکیب شاخص ها، پایداری اقتصادی حمل ونقل
 • شهریار افندی زاده، علی توکلی کاشانی*، یاسر تقی زاده صفحات 45-33
  شناسایی مکان های پرتصادف و ایمن سازی آنها، از موضوعات بسیار مهم در مباحث ایمنی ترافیک است. تاکنون روش های گوناگونی در رابطه با این موضوع به کار گرفته شده است. در این مقاله از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل سلسله مراتبی (AHP/DEA) به عنوان یک روش جدید برای شناسایی مکان های پرتصادف بهره گرفته شده که تا به حال در این زمینه استفاده نشده است. ضعف روش AHP این است که نیاز به وزن دهی کارشناسی دارد و مهمترین ضعف روش DEA این است که قادر به اولویت بندی واحد های کارا نیست. اما با ترکیب این دو روش و استفاده از روش AHP/DEA در این مقاله، کاستی های هر دو روش مرتفع شده است. متدولوژی این مطالعه بر روی داده های 51 قطعه راه دوخطه دوطرفه برون شهری پیاده سازی شده است. نتایج حاصل از این بررسی با نتایج سایر روش های شناسایی مکان های پرتصادف، به ویژه روش DEA که قبلا به کار گرفته شده است، مقایسه شد. این مقایسه علاوه بر تایید صحت نتایج حاصل از متدولوژی این مطالعه، قدرت روش AHP/DEA در شناسایی مکان های پرتصادف را نشان داد.
  کلیدواژگان: ایمنی ترافیک، شناسایی مکانهای پرتصادف، روش AHP، DEA، روش DEA
 • علی اکبر خسروی نژاد*، طاهره زعفریان صفحات 47-63
  تقاضای خودرو عمدتا موضوع چالش برانگیزی در حوزه ادبیات تقاضا است که تاکنون در ایران کمتر به آن پرداخته شده است. از این بین، تقاضای خودروهای تجاری موضوعی است که جذابیت کمتری برای تحقیق داشته است. در این مقاله، توابع تقاضای خودروهای تجاری تصریح و توسط روش‏های اقتصادسنجی برآورد شده است. این توابع شامل: تقاضای اتوبوس، وانت، کامیون سبک و نیز کامیون سنگین و تریلر می‏باشند. جهت مدل‏سازی این توابع تقاضا از نظریه های ‏تعدیل موجودی استفاده شده است. افزون بر آن، به‏لحاظ آن‏که تقاضای خودروی تجاری یک تقاضای مشتق شده می‏باشد، متغیرهای مرتبط با تقاضای مسافر و حمل بار در مدل‏ها لحاظ گردیده است. نتایج نشان می دهد که در تمامی مدل‏های برآورد شده تقاضا، شاخص قیمت و موجودی خودروی دوره قبل، دو متغیر مهم اثر گذار بوده اند. در تقاضای اتوبوس، برای متغیر تعداد مسافر، متغیر جمعیت به عنوان جانشین و اثرگذار شناخته شده است. این درحالی است که برای تقاضای خودروهای باری، ارزش افزوده بخش خدمات و میزان کاالای حمل شده علاوه برمتغیرهای پیش گفته شده به عنوان متغیرهای اثرگذار شناخته شده اند.
  کلیدواژگان: پیش بینی تقاضا، خودروی تجاری، تعدیل موجودی
 • فواد کیلانه ئی*، امیر محجوب، امیرحسین عباس نیا، سید ابوالحسن حقایقی صفحات 65-83
  تعیین محل و ارتفاع مناسب آبروها به عنوان فاکتوری بسیار مهم در طراحی مسیر مطرح است. در مناطق کوهستانی با توجه به وجود شیب کافی، تعیین محل و ظرفیت آبگذری آبروها بر اساس مطالعه حوضه آبریز بالادست جاده و با مطالعات تحلیلی برای دوره بازگشتهای مختلف سیلاب قابل محاسبه و انجام است این در حالی است که تعیین محل آبروها و ارتفاع جاده در مناطق با توپوگرافی هموار به سادگی ممکن نیست زیرا اختلاف ارتفاع قابل ملاحظه ای در دو سمت جاده وجود ندارد. در مواقع سیلابی آب در پشت جاده شروع به افزایش ارتفاع نموده و مساحت زیادی از بالادست جاده را مستغرق میکند. در این مواقع تعیین محل و ارتفاع مناسب برای جاده و ظرفیت آبروها برای جلوگیری از روگذری بسیار مهم است. با توجه به طبیعت جریان در این مناطق برای تعیین سطح غرقاب شده و ارتفاع آب، مدلسازی دو بعدی جریان قبل از جاده ضروری است. در این مقاله به عنوان نمونه بخشی از جاده اصلی لامرد– خنج واقع در جنوب استان فارس و نزدیکی شهرستان لامرد مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با انجام مطالعات هیدرولوژیکی دبی جریان سیلاب با دوره بازگشتهای مختلف تعیین و در ادامه جریان پشت جاده به صورت عددی مورد مدلسازی دو بعدی هیدرولیکی قرار گرفته است. به این ترتیب جهت حرکت غالب جریان، مناطق مستعد روگذری سیلاب، مساحت آبگرفته پشت جاده و ارتفاع آب بر روی آن تعیین میگردد. نتایج مدل تطابق بسیار مناسبی با آثار بجای مانده از سیلابهای قبلی را نشان داد. این مطالعات میتواند به عنوان راهنمای مناسب برای محورهای موجود و آتی در مناطق هموار که در مواجهه با جریانهای سیلابی قرار دارند، ملاک عمل قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آبرو، راه های دشتی، مدلسازی دو بعدی جریان، روگذری سیلاب
 • مسعود یقینی، عباس احمدپور* صفحات 85-96
  زمان بندی حرکت قطارها یکی از مهمترین مسائل برنامه ریزی در حمل و نقل ریلی محسوب میشود. هدف از این مساله تعیین یک برنامه زمانی موجه برای حرکت قطارها با توجه به محدودیت های عملیاتی می باشد. از موارد دیگری که در برنامه ریزی حرکت قطارها بایستی مورد توجه قرار گیرد، استفاده بهینه از لکوموتیوهای موجود می باشد. در این مقاله یک مدل ریاضی جدید برای زمان بندی حرکت قطارها و تخصیص بهینه لکوموتیوهای موجود ارایه شده است. در این مدل ریاضی، از رویکرد زمانبندی کار کارگاهی و با هدف کمینه سازی دامنه عملیات یا طول افق زمانی برای زمان بندی حرکت قطارها استفاده شده و کمینه کردن تعداد لکوموتیوهای به کار گرفته شده به عنوان هدف دوم به مدل ریاضی افزوده شده است. برای تحلیل مدل دوهدفه حاصل، از روش تصمیم گیری مرز پارتو بهره گرفته شده است. نتایج مسائل آزمایشی، نشان دهنده کارایی مدل ریاضی ارایه شده می باشد.
  کلیدواژگان: زمانبندی حرکت قطارها، تخصیص لکوموتیو، زمانبندی کار کارگاهی، تصمیم گیری چندهدفه
 • حمید میرزاحسین*، شهریار افندیزاده، نادر احمدی صفحات 97-116
  بلیت هواپیما را میتوان یک کالای دارای تاریخ انقضا به حساب آورد که مدیریت درآمد حاصل از فروش آن بسیار حائز اهمیت است. با توجه به ماهیت فروش بلیت که بر حسب و جود تقاضا در زمان مشخص، قیمت آن در نوسان است، استفاده از مدل های دینامیک مدیریت درآمد جهت فروش آن ضروری به نظر میرسد. مدل های دینامیک مدیریت درآمد با توجه به پیش بینی تقاضا و به منظور حداکثر کردن درآمد ناشی از فروش بلیت، سیاست فروش بهینه را ارائه می دهند؛ اما، با توجه به عدم قطعیت پیش بینی تقاضا، همواره استفاده از روش های مدیریت درآمد دارای ریسک است. در پژوهش پیش رو یک مدل مدیریت درآمد دینامیک پیشنهاد شده است که با در نظر گرفتن سطوح ریسک مختلف این امکان را در اختیار فرد تصمیم گیر قرار میدهد که سطح ریسک مورد قبول خود را انتخاب نماید. این مدل با در نظر گرفتن رزرو گروهی و بر اساس نتایج به دست آمده از آزمایشهای شبیه سازی رایانه ای، مقادیر نسبت بازده به ریسک را که تحت عنوان نسبت شارپ1 شناخته می شود برای هر سطح از ریسک محاسبه و سطح ریسک بهینه را پیشنهاد مینماید. علاوه بر این، مسئله یک بار نیز با فرض مجاز نبودن رزرو گروهی حل شده است تا میزان تاثیر فرض مجاز بودن و یا غیر مجاز بودن رزرو گروهی بر درآمد مورد انتظار و سطح ریسک بهینه را نشان دهد. در این راستا، جداول سیاست فروش برای سطوح ریسک خنثی و ریسک بهینه پیشنهادی ارائه و با یکدیگر مقایسه شده اند.
  کلیدواژگان: بلیت هواپیما، رزرو گروهی، مدیریت درآمد، مدل دینامیک، ریسک
 • علی حیدری اناری*، سید حمیدرضا شهابی حقیقی، صدیق رئیسی صفحات 117-127
  اقتصاد مقاومتی واژه ای آشناست برای ملتی که همیشه و در هر زمانی تحت فشار و تحریم اقتصادی کشورهای زورگو و جهان خوار برای تضعیف روحیه مردم و دست کشیدن از مقاومت در برابر خواسته های نامعقول آن ها هست. اقتصاد مقاومتی برای کشور عزیزمان آنقدر مهم و ضروری است که بارها در سخنان رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته و از آن به عنوان یک راه حیاتی برای خروج از تحریم های ظالمانه دشمنان یاد شده است چنانچه شعار سال های اخیر توسط معظم له بیشتر در زمینه اقتصاد بوده که سال 95 با شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و سال 96 اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است که بایستی از آن به عنوان نقشه راهی در همه برنامه های اقتصادی دولت استفاده شود. در این مطالعه رتبه بندی مدهای مختلف حمل و نقل برون شهری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تکیه برکاهش هزینه ها و افزایش بهره وری دراقدامات بخش حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی مورد تحلیل قرار گرفته است. بخش اعظم هزینه های عمرانی و مصرف انرژی کشور توسط بخش حمل و نقل این وزارتخانه انجام می گیرد بنابراین با کاهش هزینه ها و اولویت بندی مدهای مختلف حمل و نقل برون شهری این وزارتخانه می توان کمک بزرگی را به کشور و اهداف اقتصاد مقاومتی کرد. بر این اساس نتایج حاصل از رتبه بندی با شاخص های اقتصاد مقاومتی به کمک روش تاپسیس بترتیب عبارتند از: ناوگان حمل و نقل، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل جاده ای، حمل و نقل دریایی، بنادر و پایانه های مرزی و حمل و نقل هوایی. که با توجه به آمار و اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، در بخش حمل و نقل ریلی برنامه های این وزارتخانه با نتایج حاصل از رتبه بندی این مطالعه انطباق ندارد.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، حمل و نقل برون شهری، تحریم اقتصادی، معیار تاپسیس
 • امین احمدی، منصور فخری، علیرضا عاملی* صفحات 129-145
  در این تحقیق تاثیر بازیافت دو ماده سرباره فولاد و تراشه آسفالتی درون مخلوطهای آسفالتی گرم بر مقاومت شیارشدگی آنها ارزیابی شد. مجموعا نه تیپ مخلوط آسفالتی با درصدهای مختلفی از سرباره فولاد و تراشه آسفالتی ساخته شد و مقاومت شیارشدگی آنها از طریق آزمایش های خزش استاتیکی، خزش دینامیکی و آزمایش جدید کیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اگر چه افزودن سرباره فولاد منجر به افزایش شاخص های مقاومت در برابر تغییر شکل می شود اما این افزایش به لحاظ آماری قابل توجه نیست. در نقطه مقابل ثابت شد که افزودن تراشه آسفالتی تاثیر قابل توجهی بر مقاومت شیارشدگی مخلوط آسفالتی دارد. افزودن همزمان 40% درشتدانه سرباره فولاد و 40%ریزدانه تراشه آسفالتی به مخلوط آسفالتی گرم به ترتیب 3/18، 2/36، 6/11 و 8/13 درصد به ترتیب شاخصهای آزمایشهای خزش استاتیکی در سطح kPa 100، خزش استاتیکی در سطح kPa 150، خزش دینامیکی و آزمایش کیم را بهبود بخشید و این مخلوط بهترین عملکرد شیارشدگی را در بین مخلوطهای مورد مطالعه از خود نشان داد. بررسی های آماری نشان داد که آزمایشهای خزش دینامیکی و آزمایش کیم تکرارپذیری بهتری نسبت به سایر آزمون ها دارند. همچنین نتایج رتبه بندی مخلوط ها و مدلسازی رگرسیون خطی نیز نشان دادند که آزمون خزش استاتیکی در سطح kPa 100 برای ارزیابی مقاومت شیارشدگی مخلوط های مورد مطالعه مناسب نیست، ولی این رتبه بندی در سایر آزمونها تا حد زیادی با یکدیگرمطابقت دارد و همبستگی مناسبی نیز بین نتایج آنها وجود دارد.
  کلیدواژگان: سرباره فولاد، تراشه آسفالتی، مخلوط آسفالت گرم، شیارشدگی، خزش استاتیکی، خزش دینامیکی، آزمایش شیارشدگی کیم، تحلیل واریانس
 • سید علیرضا محمدی راد، امیر مدرس* صفحات 147-164
  هدف از این پژوهش امکانسنجی بکارگیری خاکستر پسماند زغال سنگ بجای بخشی از سیمان در بتن غلتکی روسازی راه و بررسی دوام آن در برابر تاثیر نمک های یخ زدا می باشد. در این تحقیق، از 4 ترکیب مختلف برای ساخت نمونه های بتن غلتکی استفاده گردید. مقدار سیمان مخلوط کنترلی فاقد خاکستر پسماند زغال سنگ، 14% وزن کل مصالح خشک انتخاب شد. در سایر مخلوطها از خاکستر پسماند زغال سنگ به مقدار 2، 3 و 4 درصد وزن کل مصالح خشک استفاده شد. برای ارزیابی دوام، آزمایشهای مقاومت در برابر نفوذ یون کلر، مقاومت پوسته شدن سطح ناشی از نمک یخ زدا و مقاومت در برابر سیکلهای انجماد و ذوب در حضور محلول نمک انجام شد. مخلوط حاوی 3 و 4 درصد خاکستر پسماند به ترتیب بیشترین و کمترین مقاومت را در برابر نفوذ یون کلر از خود نشان دادند. در انتهای آزمایش پوسته شدن سطح نتایج به دست آمده از نمونه های حاوی 2 و 3 درصد خاکستر پسماند مشابه نمونه کنترلی بود. همچنین نتایج آزمایش مقاومت در برابر سیکل های انجماد-ذوب حاکی از رفتار بسیار مناسب نمونه های کنترلی و حاوی 2 و 3 درصد پسماند خاکستر بوده است. در حالی که نمونه حاوی 4 درصد از این ماده پس از 180 سیکل کاهش قابل توجهی در مدول الاستیسیته دینامیکی از خود نشان داد. مطابق نتایج، بکارگیری 2 و 3 درصد خاکستر پسماند زغال سنگ مقاومت قابل قبولی در برابر اثرات یخ زدگی بلند مدت و در حضور نمک یخ زدا بدست می دهند.
  کلیدواژگان: بتن غلتکی، خاکستر پسماند زغال سنگ، دوام، نمک یخزدا
 • جبار علی ذاکری*، کاوه یوسفیان صفحات 165-173
  پابند به عنوان یکی از اجزای مهم روسازی خط ریلی بالاستی، نقش بسزایی در تامین ایمنی خطوط ریلی دارد. امروزه استفاده از سیستم های مختلف اتصال ریل به تراورس به منظور ارتقای سطح عملکرد خطوط ریلی رواج بسیار یافته است. با توجه به تنوع سیستم پابند ها، ارزیابی عملکرد سیستم اتصالات ریل به تراورس در طراحی و ساخت خطوط ریلی بسیار حائز اهمیت است. در سیستم های ارتجاعی اتصالات ریل به تراورس، تغییر شکل به وجود آمده در پابندها هنگام حرکت قطار، پس از باربرداری به حالت اولیه خود باز می گردد. بنابراین خاصیت الاستیک این پابندها عملکرد بهتری را برای خطوط ریلی فراهم می نماید که این موضوع باعث می شود از پابند های ارتجاعی در راه آهن های سریع السیر و باری با بار محوری بالا استفاده شود. در این مقاله به منظور بررسی عملکرد سیستم اتصالات ریل به تراورس و تغییر شکل های خزشی به وجود آمده در آن ها، مقاومت خزشی ریل با استفاده از انجام آزمایش مقاومت طولی پابند، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مقاومت خزشی ریل تغییر مکان ریل نسبت به تراورس تحت بارگذاری طولی می باشد. به این منظور، با ایجاد تکیه گاه صلب برای تراورس، ریل در راستای محور خود به صورت طولی تحت بارگذاری قرار داده شده و مقادیر نیرو و تغییر مکان نظیر آن ثبت گردیده است. آزمایش مقاومت طولی بر روی پابند های پاندرول e-Clip، وسلو، K و KS در شرایط یکسان انجام شده است. مشخص شد که پابند پاندول e-Clip بیشترین مقاومت طولی و کمترین کرنش پسماند را دارد و همچنین بیشترین تغییر شکل ماندگار را پابند صلب K از خود نشان داد..
  کلیدواژگان: راه آهن، سیستم اتصالات ریل به تراورس، مقاومت طولی پابند، مقاومت خزشی ریل
 • حسن دیواندری*، سید رضاسجادی صفحات 175-194
  امروزه با افزایش میزان بار و حجم ترافیک عبوری از روسازی های آسفالتی، افزایش دوام و مقاومت این نوع مخلوط ها بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. از عوامل موثر در افزایش کیفیت آسفالت تولیدی، به کارگیری فیلر مناسب میباشد. اگرچه فیلر در مقادیر کم برای تهیه مخلوط های آسفالتی استفاده میشود، اما تاثیر بسزای آن کاملا مشخص گردیده و تحقیقات وسیعی نیز در این مورد انجام شده است. فیلر به عنوان بخش ریزدانه، نقش موثری در خصوصیات مکانیکی و رفتاری مخلوط آسفالتی برعهده دارد و قفل و بست مصالح را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی، نتایج تحقیقات نشان می دهند که اغلب خاکسترهای زیست توده دارای عناصر متعددی هستند که برای آسفالت مفیدند. خاکستر پوسته برنج که یک خاکستر زیست توده محسوب می شود یکی از محصولات ضایعاتی به دست آمده از کوره ها در نیروگاه ها است که در اثر سوختن پوسته برنج به دست می آید. در حال حاضر خاکستر پوسته برنج، به دلیل داشتن خصوصیات مفید در صنایع تولید بتن به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. در این تحقیق از خاکستر پوسته برنج به عنوان جایگزین بخشی از فیلر (پودر سنگ) در مخلوط آسفالتی گرم استفاده شد. ابتدا نمونه های مارشال برای تعیین میزان قیر بهینه بر اساس دانه بندی شماره 4 و 5 در درصدهای 0، 25، 50، 75 و 100 درصد خاکستر پوسته برنج، جایگزین پودر سنگ به عنوان فیلر، ساخته شد. سپس نمونه های جدیدی با درصد قیر بهینه به دست آمده و بر اساس دانه بندی های قبلی آماده شد. در پایان میزان تاثیر استفاده از خاکستر پوسته برنج در پدیده ی شیارشدگی، حساسیت رطوبتی و مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی گرم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از این افزودنی به میزان بهینه، عملکرد آسفالت را به طور چشمگیری بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: مخلوط آسفالتی گرم، خاکستر پوسته برنج، حساسیت رطوبتی، مدول بر جهندگی، شیارشدگی
 • محمدسعید منجم، سعید بهزادی شهربابک، سید محمد سادات حسینی صفحات 195-209

  در اکثر کشورهای دنیا حمل و نقل نقش اساسی را در اقتصاد ایفا می کند، از این رو باید سیستم های حمل و نقل قابل اطمینان و کارآمدی ایجاد شوند که با حداقل هزینه ما را به اهدافمان برسانند. با گسترش روزافزون معادن و افزایش حجم بار نیاز به افزایش ظرفیت در بخش حمل و نقل ریلی می باشد.یکی از بهترین و کارامدترین راهکارهای افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی استفاده از قطارهای طویل می باشد.این سیستم های حمل و نقل دارای ویژگی های خاصی می باشند و به علت نقش اقتصادی موثر در جابه جایی بار در خیلی از کشورها به کار گرفته شده اند و در اکثر کشورهای پیشرفته قطارهای سنگین و طویل به صورت یک الزام اقتصادی در آمده اند.با توجه به اینکه کشور ایران از نظر معادن غنی می باشد،لازم است حجم بار زیادی بین معادن و کارخانه ها جابه جا شود که سیستم قطار طویل قادر است حجم بسیار زیادی بار را بین این دو نقطه جابه جا کند.در کشور ایران هنوز استفاده چندانی از این سیستم حمل و نقل به عمل نیامده است و هدف اصلی در این مطالعه بررسی فنی و اقتصادی امکان به کارگیری این سیستم در ایران است.در این مطالعه مسیر بافق-زرین شهر به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و ابتدا هزینه ها و درآمدهای مربوط به استفاده از قطارهای طویل بر حسب تابعی از طول قطار به دست آورده شد، سپس با استفاده از روش ارزش خالص فعلی، درآمدها و هزینه ها برای یک دوره 20 ساله به دست آورده شدند. نمودارهای درآمد، هزینه و سود بر حسب طول قطار در سناریوهای مختلف رشد قطار مسافری و در دو حالت با و بدون در نظر گرفتن تورم ترسیم شد و نشان داده شد که در همه حالات با افزایش طول قطار، سود افزایش می یابد و استفاده از این قطارها کاملا به صرفه می باشد.

  کلیدواژگان: افزایش ظرفیت، امکانسنجی اقتصادی، قطار طویل
 • منصور فخری*، رضا شهنی دزفولیان، جلال برزگران صفحات 211-223
  نگهداری و بهسازی روسازی راه ها از اقدامات مهم و ضروری در افزایش طول عمر جاده ها است و همواره هزینه های زیادی صرف این امور می گردد. با بکارگیری یک سیستم مدیریت روسازی (PMS) اقدامات نگهداری و بهسازی راه ها به صورت اولویت بندی شده و با صرف هزینه های اقتصادی بهینه صورت می گیرد. به منظور ایجاد چنین شرایطی، نیاز به یک پایگاه داده میباشد تا اطلاعات جمع آوری شده در دوره های مختلف زمانی مورد بررسی قرار گیرند. از آنجا که در کشور ایران ایجاد سیستم مدیریت روسازی در ابتدای راه بوده و یک بانک اطلاعات بلندمدت در دسترس نیست، انجام برنامه ریزی و اولویت بندی نگهداری راه ها با در نظر گرفتن شرایط فعلی خرابی روسازی ها میتواند موثر و کاربردی باشد. در همین راستا در این مقاله بر مبنای شاخص ارزیابی ناهمواری بین المللی (IRI) و شاخص ارزیابی سطح روسازی (PASER) وضعیت حدود 800 کیلومتر از شبکه راه های شریانی استان کرمانشاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در واقع در این مقاله گزینه های مرمت مورد نیاز برای هر یک از مقاطع منتخب براساس بررسی وضعیت روسازی با استفاده از هریک از دو شاخص فوق و ترکیب آنها ارایه گردیده است. بررسی داده های برداشت شده و نتایج حاصل از آنها نشان
  میدهد که شدت ناهمواری سطحی بالا (IRI با میزان بالا) لزوما به معنای وجود خرابی های سطحی با شدت بالا (PASER با نمره کم) و بالعکس نمیباشد. در همین راستا استفاده از ترکیب این دو شاخص میتواند دارای عملکرد مناسبتری نسبت به هر یک از شاخص ها جهت نمایش وضعیت روسازی باشد. همچنین یک مدل رگرسیون به منظور ایجاد رابطه میان دو شاخص IRI و PASER به دست آمده است، که بیانگر قابلیت تخمین مناسب هر یک از این دو شاخص بر حسب دیگری است.
  کلیدواژگان: امتیازدهی و ارزیابی سطح روسازی (PASER)، سیستم مدیریت روسازی، شاخص ترکیبی، شاخص ناهمواری بین المللی(IRI)، نگهداری و به سازی(M&R)
 • پیمان دارپرنیان*، علی عبدی صفحات 239-225
  طبق آمارهای موجود سالانه بیش از 12 میلیون حلقه تایر (250 هزار تن) در ایران مصرف می شود. استفاده از تایرهای فرسوده در راه سازی مقوله جدید است که مورد توجه متخصصان قرارگرفته و تحقیقات متعددی در این رابطه صورت گرفته است. قیرهای به دست آمده از نفت خام و یا قیر طبیعی که سالیان دراز عمدتا به عنوان ماده چسباننده در ساخت جاده ها و یا دیگرمصارف عایق کاری و پوششی به کار می رود، هیچ گاه از یک سری خواص فیزیکی و مکانیکی کاملا رضایت بخش برخوردار نبوده و باتوجه به خواص فیزیکی و مکانیکی محدود، از قابلیت کاربردی محدود و زمان سرویس دهی مشخص برخوردار میباشد. از این رو محققان همواره تلاش داشته اند که به نحوی خواص این سنگین ترین برش نفتی را در جهت مطلوب تغییر دهند. اصلاح خواص قیر باعث بالا رفتن کیفیت آن و افزایش عمر سرویس دهی پوشش گردیده و در نتیجه هزینه های نگهداری و تکرار اجرای روکش به نحو چشمگیری کاسته خواهد شد. یکی از این مواد اصلاح کننده، استفاده از پودر لاستیک می باشد که در این تحقیق از پودر لاستیک تایرهای بازیافتی برای اصلاح آسفالت استفاده شده است. نتایج آزمایش ها نشان داده است که این آسفالت نسبت به آسفالت معمولی دارای مقاومت مارشال، مدول برجهندگی و کشش غیرمستقیم بیشتر و عمق شیارشدگی کمتری می باشد.
  کلیدواژگان: آسفالت لاستیکی، مقاومت مارشال، کشش غیر مستقیم، مدول برجهندگی، خزش دینامیکی
|
 • R. Ghasemy Yaghin*, Sh. Karami Pages 1-17
  Globalization and competitiveness and their effort on outsourcing approach of an organization have involved it to consider purchasing role and its performance in supply chains as an important issue. Regarding JIT purchasing advantages in manufacturing industries, there is a growing trend toward JIT purchasing in research studies. Due to inventory and its related costs especially in textile and clothing industries, traditional procurement and production systems lead to unprofitability. Therefore, JIT logistics and purchasing have an important role in these industries. In this paper, we propose a conceptual model for JIT purchasing in a clothing supply chain. Via generalizing items and supplier classification strategies under Just-In-Time network, a freight consolidation model for gathering items based upon logistics costs is developed. An efficient algorithm for freight consolidation policy in the clothing supply chain is implemented. Finally, an illustrative example is used to show the model applicability and logistics cost efficiency of approach.
  Keywords: JIT Logistics, JIT Purchasing, Multi Criteria ABC Classification, Freight Consolidation Policy, Clothing Supply Chain
 • I. Mahdinia, M. Habibian*, Gh. R. Shirazian Pages 19-31
  Nowadays, transportation planners are more engaged in effects of transportation on economic as a term of sustainable transportation. Sustainable transportation is an approach to organize principle for sustaining finite transportation resources necessary to provide for the needs of future generations considering economic, social and environmental terms. This paper is focused on the economic term of sustainable transportation through transportation cost and revenues for people as well as for the system operator. An algorithm is offered based on a method to determine provincial economic sustainability index of transportation using factor analysis through SPSS. As an example the algorithm is adopted for analyzing the economic status of sustainable transportation of the U.S. states. Results show that, according to the developed methodology, District of Colombia, Nebraska and Kansas are the most sustainable states while Alaska, Maryland and New Hampshire are the lowest ones regarding the economic term.
  Keywords: Sustainable transportation, Economic, Algorithm, Index, Province
 • Sh. Afandizadeh, A. Tavakoli Kashani*, Y. Taghizadeh Pages 45-33
  Black spot identification is one of the major issues in the context of traffic safety. So far, various methods have been used in relation to this matter. In this study, we use a hybrid method of data envelopment analysis and analytic hierarchy process (AHP/DEA) as a suitable method to identify black spot location that which was not used previously in this context. AHP method has the disadvantage that it requires expert weighting and the main weakness of DEA is inability to prioritize decision units. Therefore, combining these two methods in this paper we have tried to overcome the weaknesses of both approaches. The presented methodology in this study was applied on the 51 sections of two-lane two-way rural roads. The results of our methodology were compared with results of other methods of identifying black spot locations. These comparisons verify the results of our work and show the power of AHP/DEA in identifying black spot locations.
  Keywords: Traffic Safety, Black spot identification, AHP, DEA, DEA
 • A. Khosravinejad*, T. Zaefarian Pages 47-63
  Vehicle demand forecasting are particularly challenging in Iran because seldom researchers worked on this topic. While most of researchers in Iran studied forecasting models of passenger cars, this paper investigated commercial vehicles which have hardly been addressed in the literature. This paper forecasted demand functions of Iran commercial vehicle in different segments (pickup, transportation vehicles and wide range of truck) via econometrics methods stock adjustment models. Also, since commercial vehicle demand is a derivative one, related variable of each passenger and cargo transportation is considered in the developed model. The results illustrate that in all estimated demand models, price and inventory are seen as effective variables. In bus segment, population is a substitute and effective variable, although service values added as well as cargo are known as effective variables in pickup and truck segments.
  Keywords: Demand forecasting, Commercial vehicles, Stock adjustment model
 • F. Kilanehei*, A. Mahjoob, A.H. Abbasnia, S.A.H. Haghayeghi Pages 65-83
  Locating and height of waterways are critical factors in road designing. In mountainous areas due to the existence of sufficient slope, locating and capacity of culverts can be calculated based on the upstream watershed inflow and analytical studies for various flood return periods. While the waterway Locations and road heights in areas with flat topography are not simply possible because there are no height differences significantly on both sides of the road. In flooded times, water level behind the road begins to rise and submerges a huge area. In this case, calculating the appropriate height for road and waterways capacity to prevent overtopping is very important. Due to the nature of the flow in these areas, two-dimensional flow modeling for determination the flooding surface and water level is essential.In this paper, for case study, part of the main road Lamrd- khonj located in Fars province and near the Lamerd city is studied. Initially the flood discharge with different return period is determined by hydrological studies, then the flow behind the road is simulated with a 2D hydraulic numerical model. According to the obtained results, the dominant flow direction, possible overtopping areas, flooded surface and water level behind the road are determined. The results of model are considerably in good agreement with the traces left by the recent floods. These studies can be applied as a suitable guide for present and future roads in flat areas which are endangered by floods.
  Keywords: Culvert, plain roads, 2D modeling of flow, Overtopping flood
 • M. Yaghini, A. Ahmadpour* Pages 85-96
  The train scheduling is one of the most important problems in transportation planning. This problem aims to generate a feasible train timetable subject to operational constraints. Furthermore, optimal utilization of locomotives should be considered in rail transportation planning. In this paper, a new mathematical model is proposed for train scheduling and locomotive assignment. In this model, the train scheduling problem is modeled using the job shop scheduling problem with the total length of schedule or makespan minimization as the objective function. Then, locomotive minimization is added to the model as the second objective. The obtained bi-objective model is analyzed by benefiting Pareto frontier method. Numerical examples are illustrated to prove the model efficiency.
  Keywords: Train Scheduling, Locomotive Assignment, Job Shop Scheduling, Multi Objective Decision Making
 • H. Mirzahossein*, Sh. Afandizadeh Zargari, N. Ahmadi Pages 97-116
  Revenue management is a set of methods and techniques are implemented to maximize revenue of selling perishable goods. Flight tickets are worthless after departure so they are kind of perishable goods. Dynamic models are one of the most popular revenue management models which provide optimal sale policy considering demand forecasting. Because of uncertainty of demand forecasting, there are some amounts of risk in using revenue management methods. In this research, a dynamic model of revenue management has been offered which provides facility of choosing risk level for decision maker. According to results of computer simulation experiments by considering of batch booking, Sharpe Ratio values which express rate of efficiency on risk are calculated for various risk levels and an optimal risk level has been suggested. Tables of sale policy for risk neutral policy and optimal policy are provided and compared. Problem has been solved for assumption of 'no batch booking' and finally effect of batch booking assumption has been checked on expected revenue and optimal risk level.
  Keywords: Revenue Management, Flight Tickets, Batch Booking, Dynamic Model, Risk
 • A. Heidari*, S.H.R. Shahabi Haghighi, S. Raissi Pages 117-127
  Resistive Economy is a well-known phrase for the nation who always is under pressure and economic sanctions of unreasonable and devouring countries to weaken their spirit and make them to give up resistance against enemy's unreasonable wills. Resistive Economy is so essential for our dear country which was accented by the Leader of the Islamic Revolution so many times as a vital way to exit cruel enemy's economic sanctions. This is so important that slogan of the recent years were selected mostly in economic bases and the solar year of 1395 and 1396 has been named 'Resistive Economy, Practical Steps and Action' and 'Resistance Economy, Production and Employment' respectively. by the supreme leader which has to be practiced by ministries and government to be used as a road map of all government economic plans. In this study, efficiency of Ministry of Roads and Urban Development actions on implementation of Resistive Economy with reliance on reducing costs and improving efficiency in transportation sections has been analyzed. The huge part of development budget and most of country's energy consumption have been managed by this ministry so that reducing costs and prioritizing the important actions of the ministry is a big step toward the country and Resistive Economy goals. According to the results, Ministry of Roads and Urban Development actions in transportation sections with Resistive Economy indexes by using TOPSIS method are ranked respectively as follows: transportation fleet, railroad transportation, road transportation, marine transportation, ports and border terminals, and aviation. According to the data of the Ministry of Roads and Urban Development, the Department of Rail Transportation ministry's plans to rank with the results of this study do not adapt.
  Keywords: Resistive Economy, Out of town transportation, Economic Sanction, TOPSIS Method
 • A. Ahmadi, M. Fakhri, A.R. Ameli* Pages 129-145
  This paper investigates the effect of recycling of steel slag aggregates (SSA) and reclaimed asphalt pavement (RAP) on the rutting properties of the warm mix asphalt. Nine types of asphalt mix with different combination of SSA and RAP were prepared and underwent static and dynamic creep tests as well as strength deformation test developed by Kim et al. Results showed that the inclusion of SSA into the asphalt mixes improves the rutting resistance; however, the improvements were insignificant in statistical point of view. In contrast, the effect of incorporation of RAP found to be significant by all rutting criteria. However, the mix with 40% coarse SSA and 40% fine SSA had the best rutting performance with 18.3, 36.2, 11.6, and 13.8 percent improvements in rutting criteria in static creep at 100 kPa, static creep at 150 kPa, dynamic creep and Kim tests, respectively. Statistical analysis showed that the dynamic creep and Kim tests had the best reproducibility potential as they offered lower coefficient of variation than other tests. Moreover, results signified that the static creep test at 100 kPa led to poor results in ranking the mixes and had weak correlation with other tests. On the contrary, static creep test at 150 kPa and Kim test exhibited good correlation with dynamic creep test and the ranking of the mixes in these test were consistent.
  Keywords: Steel Slag Aggregate, RAP, WMA, Rutting, Static Creep Test, Dynamic Creep Test, Strength Deformation Test, ANOVA
 • A. Modarres, S. A. S. Mohammadi Rad* Pages 147-164
  The aim of this study is feasibility of using Coal Waste Ash (CWA) as partial replacement of cement in non-air entrained Roller Compacted Concrete Pavement (RCCP) and evaluating its durability against deicing salts effect. In this research, 4 different mix designs were used to prepare RCC samples. The cement content equivalent to 14% by mass of dry materials was selected for control mixture without CWA. In other mixture, 2, 3 and 4% (by mass of dry materials) CWA was used. In order to evaluation the durability, chloride ion penetration, deicing salt surface scaling resistance and freeze-thaw resistance exposed to salt solution were performed. According to results, all mixture in this research obtained acceptable chloride ion penetration. The mixture with 3 and 4% CWA showed the highest and lowest chloride ion resistance respectively. By increasing CWA contents to amount of 3%, surface scaling exposed to salt solution in RCC samples delayed approximately 5 cycles. However, start of surface scaling in mixture containing 4 % CWA occurs in lower cycles compare to other sample. At the end of surface scaling test, weight changes in samples containing 2 or 3% CWA is almost the same as controls mixture. Up to 180 freeze-thaw cycles in presence of salt solution, ultrasonic pulse velocity in control mixture is higher compare to other sample. While, the reduction of this parameter is lowest for 3% CWA samples at the end of the freeze-thaw test. Based on ultrasonic pulse velocity during 300 freeze-thaw cycles, control, 2 and 3% CWA samples have excellent resistance. Mixture containing 4% CWA have excellent resistance during 180 freeze-thaw cycles. However its resistance decreased in continues. Relative dynamic modulus of elasticity during 300 freeze-thaw cycles is almost the same for control, 2 and 3% CWA samples. While this parameter for mixture containing 4% CWA reduced more than 40% at the end of freeze-thaw cycles. The durability factor at the end of freeze-thaw test, are satisfactory for control mixture and samples containing 2 and 3% CWA.
  Keywords: Roller Compacted Concrete, Coal Waste Ash, Durability, Deicing Salt
 • J. A. Zakeri*, K. Yousefian Pages 165-173
  Fastening systems, as one of the main components of railway superstructure, play an important role in providing the safety of railway tracks. Nowadays, the performance of railway tracks in design and construction of new lines by using the different types of fastening systems have been increased. According to the variety of fastening systems, their performance should be evaluated. In elastic fastening systems, the deformation of fastener due to the moving trains returns to its original state after unloading. Therefore, the elastic behavior of these fasteners provides the better performance for railway tracks which this issue causes to use these elastic fasteners in high speed and heavy-haul railway tracks. In this paper, in order to investigation on the performance of railway fastening systems and their creep deformations, the rail creep resistance has been investigated by implementing the fastening longitudinal resistance tests. Rail creep resistance is the movement of rail rather than sleeper under the longitudinal loading. For this purpose after creating a rigid support for sleeper, rail was loaded in its direction and the longitudinal force-displacement values have been recorded. In this paper, fastening longitudinal resistance tests have been implemented on the different fasteners including Pandrol e-Clip, Vossloh, K and KS in same conditions. Based on the obtained results, the Pandrol e-Clip fastener has had the most longitudinal restraint and the least residual strain and also the rigid fastener of K has shown the most residual deformation.
  Keywords: Railway, Fastening System, Fastening Longitudinal Resistance, Rail Creep Resistance
 • H. Divandari*, S.R. Sajadi Pages 175-194
  Nowadays, by increasing of the load and volume of traffic passing through asphalt pavements, increase in the durability and resistance of these types of mixtures have become more of interest to researchers. Using appropriate filler is of the factors affecting the quality of asphalt production. Although low amounts of fillers are used for preparing asphalt mixtures, their significant influence has become specified and wide researches have been performed on this subject. As the fine part, filler has an effective role on the mechanical and behavioral properties of asphalt mixture and influences the interlock of materials, intensively. Some results indicate that most of biomass ashes are of various elements that are useful for asphalt. Rice husk ash, which is considered as a biomass ash, is one of the waste products obtained from furnaces at power plants, which is obtained due to the burning of rice husk. Currently, rice husk ash is widely used due to its beneficial properties in the concrete production industry. In this research, rice husk ash was used as a replacement for a part of filler (rock powder) in hot mix asphalt. First, Marshall Samples were prepared to determine the optimum bitumen content based on grading No. 4 and 5 in the percentages of 0, 25, 50, 75 and 100 of rice husk ash, as the replacement of the rock powder. Then, new samples with optimum bitumen content were obtained and prepared according to the previous gradation. Finally, the effect of using rice husk ash on rutting phenomena, moisture sensitivity and resilient modulus of hot mix asphalt was investigated. The results showed that using this additive by an optimum extent improves the asphalt performance, significantly.
  Keywords: Hot Mix Asphalt, Rice Husk Ash, Moisture Sensitivity, Resilient Modulus, Rutting
 • M. Fakhri*, R. Shahni Dezfoulian, J. Barzegaran Pages 211-223
  Pavement maintenance and rehabilitation is of great importance in increasing the lifetime of the roads which requires a huge finance. Through a pavement management system (PMS), these actions can be proioritized with optimized financial costs. In order to establish such situation, a database is required to investigate gathered information in different periods. As the establishment of PMS in Iran is in the beginning stages and there is no access to a long-term database, planning and proioritization of road maintenance can be effective and operational, considering the current condition of pavements’ defects. In this paper, the surface condition of about 800 km of arterial road network in Kermanshah province is evaluated based on International Roughness Index (IRI) and Pavement Surface Evaluation and Rating (PASER). In fact, this paper proposes the maintenance options required for each section based on the pavement condition through the aforesaid indices and their combination. Reviewing the data and their results show that the high intensity of surface roughness (high IRI) does not necessarily mean the existance of surface defects with high intensity (low PASER), and vice versa. Therefore, the combination of these two indices can have more appropriate performance than each of them to show the pavement condition. A regression model is introduced to create a relationship between IRI and PASER which expresses the capability of proper estimation of each index according to the other one.
  Keywords: Pavement Surface Evaluation, Rating (PASER), Pavement Management System, Combined Index, International Roughness Index (IRI), Maintenance, Rehabilitation (M, R)
 • P. Darparniyan*, A. Abdi Kordani Pages 239-225
  According to current statistics, more than 12 million tire rings (250 thousand tons) are consumed annually in Iran. The use of worn tires in the construction of a new category that has attracted the attention of experts and numerous studies has been done in this regard. Bitumen obtained from crude oil or bitumen, which has long been used for many years as a binding agent in road construction or other insulation and coatings, it has never been quite satisfactory from a set of physical and mechanical properties, due to its limited physical and mechanical properties, and it has limited operational capability and service time. Therefore, researchers have always tried to change the properties of this heaviest cutting oil in the desired direction. Improvement of the properties of the bitumen will increase its quality and increase the service life and hence the cost of maintaining and replenishing the coating will be diminished in such a way. One of these modifying materials is the use of rubber powder. In this research, rubber powder is used to recycle asphalt tiles. The results of the experiments show that this asphalt has a Marshall resistance compared to conventional asphalt, with a higher modulus of tensile and indirect tensile strength and less rupture depth.
  Keywords: Rubber Asphalt, Marshall Resistance, Indirect Stretching, Modulus of Resistance, Dynamic Creep