فهرست مطالب

 • سال هفتاد و پنجم شماره 8 (پیاپی 200، آبان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حمیدرضا سلمانی مجاوری*، محبوبه کردمصطفی پور، کوکب منصورکیایی، فاطمه عموزاد خلیلی، نگین قوی کوتنایی صفحات 549-554
  امروزه کاربردهای فناوری داده ها و ارتباطات به عنوان عاملی مهم و کلیدی در پیشرفت همه سازمان ها از جمله سازمان های نظام سلامت و بهداشت محور می باشد. با عنایت به اهمیت موضوع فوق، این سازمان ها در جهت متعالی سازی سیستم های در حال استفاده خود، دگرگونی و تغییر و تحول خاصی ایجاد نمودند که یکی از این تغییرات ایجاد پرونده های الکترونیک سلامت (Electronic Health Records، EHR) می باشد. این سیستم متحول کننده با ایجاد بهره وری هم از حیث افزایش کارایی پرسنل و هم از حیث افزایش اثربخشی در فرآیند درمان، مسیر تشخیص تا درمان را ساده تر نموده و عملا از ارایه گزارش های مکتوب و حجیم درمانی ممانعت به عمل می آورد. با عنایت به رعایت اصول اخلاقی در حفظ اسرار بیماران و محرمانه بودن اطلاعات آن ها، نحوه ی بایگانی نمودن اسناد پزشکی الکترونیک در پایگاه داده های امن، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهم از مهمترین مباحث اصول اخلاقی بوده و مدیران بیمارستانی می بایست سازوکاری تهیه نمایند تا داده های تمامی بیماران به طور مناسب ذخیره و نگهداری گردد. در این مقاله سعی شده مدلی برای نسخه بیمارستانی پرونده الکترونیک سلامت ارایه شود که بسیاری از بیمارستان ها بتوانند از این مدل برای بهینه سازی سیستم های ثبت پرونده پزشکی خود استفاده کنند. هدف از ارایه این مدل، تسریع و به کارگیری فرآیند ایجاد پرونده های الکترونیکی در نظام سلامت، به ویژه بیمارستان های دولتی کشور با حجم وسیعی از بیماران، می باشد. با به کارگیری این مدل، تعامل درون سازمانی و برون سازمانی برای سازمان تسهیل گردیده و امکان پاسخگویی چابک در زمان معین فراهم می گردد. علاوه بر موارد فوق با به کارگیری و عملیاتی شدن مدل، امکان کاهش حجم انتقادات و شکایات از بیمارستان ها نیز تحقق خواهد یافت و میزان استفاده از داروها بر اساس نیاز واقعی جامعه و مبتنی بر داده های فردی صورت خواهد پذیرفت. اجرای این مدل موانعی نیز در بر دارد که در مقاله به نمونه هایی از موانع اجرایی اشاره شده است ولی به منظور غلبه بر این موانع، نیازمند تلاش مدیریتی بیشتر و حمایت های گسترده تر دولتی می باشد. این تلاش ها در بستر فرهنگ سازی استفاده از فناوری اطلاعات چه در میان پرسنل بیمارستانی و چه در میان بیماران و مراجعان نظام سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: سلامت الکترونیک، پرونده سلامت الکترونیک، سیستم سلامت، مدل بیمارستانی، فناوری اطلاعات
 • هادی پیری دوگاهه، رقیه تیمورپور*، محسن ارزنلو، سینا رستمی، الهام رئیسی صفحات 555-561
  به لحاظ تاریخی توبرکلوزیس عامل مهم مرگ و میر در سرتاسر جهان بوده است. عفونت توبرکلوزیس به دلیل مسری بودن، قابلیت ماندن به صورت نهفته در میزبان برای یک مدت طولانی و سپس پیدایش آن به شکل یک عفونت فعال هنوز به عنوان تهدیدی جدی برای سلامت انسان باقی مانده است. تخمین زده می شود که یک سوم از جمعیت جهان نزدیک به دو بیلیون نفر با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس آلوده شده اند. افراد مبتلا به عفونت نهفته تنها با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس آلوده شده اند بدون اینکه علایم بالینی داشته باشند. تست توبرکولین بیشترین تستی است که به طور گسترده در جهان برای تشخیص افراد آلوده شده با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استفاده می شود. تست توبرکولین داده های ارزشمندی را در تشخیص عفونت نهفته فراهم می کند با این وجود واکسیناسیون با واکسن ب.ث.ژ و آلوده شدن با مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوزی اختصاصیت این تست را کاهش می دهد. در این تست پاسخ های ازدیاد حساسیت نسبت به مشتق پروتیینی تخلیص شده از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ازریابی می شود. تست توبرکولین مثبت نشان دهنده احتمال ابتلا به عفونت توبرکلوزیس و پیشرفت عفونت نهفته به عفونت فعال می باشد. مطالعات پیشین نشان داده است که بین پاسخ مثبت تست توبرکولین و احتمال عفونت فعال رابطه ای وجود دارد. شواهد تجربی نشان داده است که درمان عفونت نهفته احتمال عفونت فعال را کاهش می هد. اگرچه تست توبرکولین یک تست ایده آل نیست اما یک روش ساده و ارزان قیمت برای تشخیص توبرکلوزیس می باشد که این ویژگی ها باعث شده به روشی مناسب به ویژه در کشورهای در حال توسعه بدل شود.
  کلیدواژگان: ب، ث، ژ، توبرکلوزیس نهفته، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مقالات مروری، تست توبرکولین
 • محمدرضا افلاطونیان، مهرداد خاتمی*، ایرج شریفی، شهرام پورسیدی، منصور خاتمی، هاجر یعقوبی، مهین نادری فر صفحات 562-569
  زمینه و هدف
  نانوذرات به عنوان نسل جدیدی از مواد ضد میکروبی هستند. نانوذرات اکسید روی به علت طیف کاربردهایشان در علوم پزشکی جذابیت زیادی ایجاد کرده اند. هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه اثر ضد میکروبی نانوذرات اکسید روی سنتز شده به روش سبز روی دو سویه باکتریایی گرم منفی و گرم مثبت بود.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی از فروردین تا شهریور سال 1396 در دانشگاه های علوم پزشکی کرمان و بم انجام شد. سنتز نانوذرات اکسید روی با استفاده از بذر زیره همانگونه که پیش تر شرح داده شده بود، انجام شد. مشخصات فیزیکوشیمیایی نانوذرات سنتز شده با استفاده از طیف سنجی مرئی- فرابنفش، پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی مطالعه شد. حداقل غلظت بازدارندگی از رشد و حداقل غلظت باکتری کشی نانوذرات بر روی سویه های سودوموناس آئروژنز و انتروکوکوس فکالیس با استفاده از روش میکرودیلوشن براث تعیین شد.
  یافته ها
  طیف سنجی مرئی- فرابنفش، پیک جذبی در محدوده nm 370 را نشان داد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری سنتز نانوذراتی اکسید روی بیشتر کروی با اندازه کمتر از nm 50 را نشان داد. کمترین غلظت بازدارندگی از رشد نانوذرات اکسید روی علیه سویه های سودوموناس آئروژنز و انتروکوکوس فکالیس به ترتیب 6/25 و μg/ml 12/5 تعیین شد.
  نتیجه گیری
  نانوذرات اکسید روی با استفاده از منابع طبیعی ایران تولید و نتایج ما نشان دهنده اثر ضد باکتریایی چشمگیر بود. می توان خمیر دندان حاوی نانوذرات روی را تولید و برای بیمارانی که دچار نقص در سیستم ایمنی هستند، تجویز کرد تا از رشد عوامل بیماری زای میکروبی فرصت طلب در دهان و انتقال آن به بدن بیمار جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: باکتری های گرم منفی، باکتری های گرم مثبت، حداقل غلظت بازدارندگی از رشد نانوذرات، اکسید روی
 • فریبا بهنام فر *، متینا جعفری، مسعود مصلحی صفحات 570-576
  زمینه و هدف
  یکی از نکات قابل بحث در رابطه با جراحی های سرطان آندومتر و در رابطه با برداشتن و یا برنداشتن گره های لنفاوی سنتینل است. هدف از این مطالعه ارزشیابی قدرت تشخیصی Technetium-99 و Methylene blue در تشخیص درگیری گره های لنفاوی سنتینل در سرطان های اولیه آندومتر می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است که از فروردین تا اسفند سال 1395 بر روی 14 بیمار مبتلا به سرطان آندومتر مراحل اولیه که به بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران، ارجاع شده بودند انجام پذیرفت. 24-18 ساعت پیش از عمل جراحی، به همه بیماران Technetium-99 (Tc-99) تزریق کردند. در روز بعد Tc-99 با استفاده از گاما پروب دستی مورد بررسی و دید قرار گرفت. همچنین تزریق Methylene blue در اتاق عمل انجام پذیرفت. تمامی بیماران تحت عمل Total hysterectomy، bilateral salpingo-oophorectomy and total pelvic lymphadenectomy قرار گرفتند. گره های لنفاوی جدا شده، جهت تشخیص متاستاز و منفی یا مثبت بودن متاستاز ارسال شد.
  یافته ها
  حدود 80 گره لنفاوی (SLNs) از بیماران جدا شد. 15 گره با استفاده از Methylene blue، 10 گره با استفاده از TC-99 و پنج گره لنفاوی همراه با هر دو روش تشخیص داده شد. تعداد دو نفر از بیماران دارای متاستاز گره های لنفاوی بودند. حساسیت، ارزش اخبای منفی و میزان تشخیص برای هر یک از تست ها به صورت جداگانه و همچنین تواما با هم 100% بود و منفی کاذب هر دو تست صفر درصد بود.
  نتیجه گیری
  ترکیب استفاده از هر دو روش دارای حساسیت، میزان تشخیص و ارزش اخباری منفی 100% بود که این نتایج با نتایج استفاده از هر یک از روش های (Blue dye and Tc-99) به تنهایی نیز یکسان می باشد.
  کلیدواژگان: سرطان آندومتر، متیلن بلو، گره لنفاوی سنتینل، تکنسیوم 99
 • لیلا ولی زاده، گلنار قهرمانی*، منیژه مصطفی قره باغی، محمد اصغری جعفرآبادی صفحات 577-584
  زمینه و هدف
  ریفلاکس گاستروازوفاژیال امری شایع در بین نوزادان نارس هست که افزایش آن باعث مشکلاتی مانند کاهش میزان وزن گیری و افزایش طول مدت بستری می گردد. وضعیت دهی بدنی روش مناسبی برای کاهش ریفلاکس می باشد. اما در این زمینه مطالعات کافی در دسترس نیست. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تاثیر وضعیت های بدنی بر میزان بروز ریفلاکس پس از تغذیه در نوزادان نارس بستری می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی که از دی تا اسفند ماه سال 1393 در بیمارستان الزهرای تبریز انجام پذیرفت 32 نوزاد نارس بستری در بخش نوزادان با سن 36-33 هفته حاملگی انتخاب شدند. هر نوزاد به مدت چهار روز در مطالعه حضور داشت که در هر روز پس از هر دوره تغذیه و حدود دو ساعت تا شروع دوره تغذیه بعدی در طی یک دوره 12 ساعته (هشت صبح تا هشت عصر) به صورت تصادفی و غیرتکرار شونده و با استفاده از بلوک های تصادفی در یکی از وضعیت های لترال جنینی، لترال آزاد، سوپاین جنینی و سوپاین آزاد قرار گرفت و سپس میزان بروز ریفلاکس اندازه گیری شد.
  یافته ها
  با توجه به نتایج آماری، وضعیت لترال جنینی از نظر بروز ریفلاکس اختلاف معناداری با سایر وضعیت ها داشت (0/001>P). تعداد دفعات ریفلاکس در وضعیت هایی که حالت جنینی داشت کمتر از وضعیت های بود که حالت آزاد داشت ولی در این رابطه اختلاف آماری معناداری مشاهده نگردید، همچنین تعداد دفعات ریفلاکس در وضعیت هایی که پوزیشن لترال داشتند به طور معناداری کمتر از وضعیت هایی با پوزیشن سوپاین بود (0/04=P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده حالت بدنی جنینی و پوزیشن لترال باعث کاهش تعداد دفعات بروز ریفلاکس در نوزادان نارس بستری می گردد.
  کلیدواژگان: حالت بدنی جنینی، ریفلاکس گاستروازوفاژیال، نوزاد نارس، وضعیت بدنی
 • فاطمه خسروی نوده خسروی نوده، فریدا بهزادیان، وحیده مظاهری، حدیثه شکوهی، مریم صالح، بهرخ فرهمند* صفحات 585-592
  زمینه و هدف
  سال های اخیر ویروس آنفلوانزا نوع (H1N1) A باعث عفونت های متوسط تا شدید با میزان پراکندگی وسیع در سرتاسر دنیا شده است. بنابراین تشخیص افتراقی، سریع و ارزان قیمت بر پایه شناسایی آنتی‏ژن ها دارای اهمیت است. همچنین تولید آنتی‏بادی اختصاصی علیه آنتی‏ژن های آنفلوانزا برای موفقیت در تحقیقات پایه و پشرفته ضروری است. هماگلوتینین مهمترین گلیکوپروتئین سطحی ویروس آنفلوانزا است که به دو زیرواحد هماگلوتینین 1 و هماگلوتینین 2 شکسته می شود. از آن جایی که بیشتر مناطق آنتی‏ژنی در ناحیه هماگلوتینین 1 قرار دارند، بهره گیری از ‏این دومین به عنوان آنتی‏ژن، جهت تولید آنتی‏بادی در این پژوهش مورد مطالعه قرارگرفت.
  روش بررسی
  پروتئین نوترکیب هماگلوتینین 1 در پژوهشی تجربی با همکاری بخش آنفلوانزا انستیتو پاستور ایران در نیمه دوم سال 1393 بیان و تخلیص شد. در ادامه آنتی‏بادی پلی‏کلونال خرگوشی علیه آن در تابستان 1394 تولید شد. پروتئین هماگلوتینین 1 آنفلوانزا (A/PR/8/34) در وکتور pET28aHA1 در میزبان پروکاریتی ایشرشیاکلی BL21 در مقیاس زیاد بیان شد. با تغییر پارامترهایی مانند غلظت IPTG، زمان القاء و دمای بیان، بهینه سازی بیان صورت گرفت. سپس پروتئین با استفاده از ستون کروماتوگرافی تمایلی نیکل تخلیص شد.
  یافته ها
  تولید آنتی‏بادی‏ پلی‏کلونال علیه این پروتئین نوترکیب پس از تزریق آنتی‏ژن به همراه ادجوانت فروند بر اساس پروتکلی مشخص، در خرگوش انجام گرفت. همچنین کارایی سرم حاوی این آنتی‏بادی با استفاده از روش ELISA ارزیابی شد. تعیین میزان آنتی‏بادی در سرم خون های جمع آوری شده از خرگوش با استفاده از الایزا مبتنی بر سرم، افزایش آنتی‏بادی اختصاصی را طی دوره ایمیونیزاسیون نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به داده ها مشاهده می شود این آنتی‏بادی پلی‏کلونال ظرفیت تولید در خرگوش را داراست و می تواند در آینده در تست های تشخیص آنفلوانزا به مثابه سایر تست های ایمنی مانند وسترن بلات، ایمونوسیتوشیمی و ایمونوهیستوشیمی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آنتی بادی، ویروس آنفلوانزا انسانی، هماگلوتینین، پروتئین HA1، پلی کلونال
 • فاطمه خیاط سرکار، محمود شیرازی* صفحات 593-599
  زمینه و هدف
  مولتیپل اسکلروزیس از شایعترین بیماری های مزمن سیستم عصبی مرکزی می باشد که فرد را با چالش های روان شناختی عمده ای روبه رو می کند. از این رو هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رفتار درمانگری شناختی به شیوه گروهی بر استقامت ذهنی و امید به زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس بود.
  روش بررسی
  روش پژوهش حاضر نیمه تجربی (Quasi-experimental study) با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود که از مهرماه تا آذرماه 1395 در مرکز انجمن ام اس شهر زاهدان انجام شد. نمونه شامل 30 بیمار مبتلا به بیماری ام اس بود که به شیوه داوطلبانه انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه (آزمایش و کنترل) تقسیم شدند. گروه آزمایش مداخله درمانی را در طی هشت جلسه هفتگی دریافت نمودند، ولی گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای را دریافت نکردند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه امید به زندگی حلاجیان و پرسشنامه استقامت ذهنی (MTQ-48) بود.
  یافته ها
  برای همسانی گروه ها از نظر سن و تحصیلات به ترتیب از آزمون t-test Student’ و Chi-square test استفاده شد که تفاوت معناداری در گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد رفتار درمانگری شناختی به شیوه گروهی افزایش معناداری در امید به زندگی و استقامت ذهنی بیماران داشت. به صورتی که میانگین نمره استقامت ذهنی در گروه آزمایش پیش از درمان 1/05 و پس از درمان 1/24 و پیگیری 1/21 و میانگین نمره امید به زندگی در گروه آزمایش پیش از درمان 4/67 و پس از درمان 7/20 و پیگیری 7/01 با (0/001P<) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  اجرای رفتار درمانگری شناختی به شکل گروهی در فرآیند درمان بیماران ام اس به افزایش استقامت ذهنی و امید به زندگی آن ها منجر شد.
  کلیدواژگان: رفتار درمانگری شناختی، امید به زندگی، مولتیپل اسکلروزیس، پژوهش های نیمه تجربی
 • فروغ فصیحی، امیرمنصور علوی نایینی*، مصطفی نجفی، محمدرضا آقای قزوینی، اکبر حسن زاده صفحات 600-608
  زمینه و هدف
  اختلال کم توجهی-بیش فعالی (Attention-deficit/hyperactivity disorder، ADHD) شایعترین اختلال روان شناختی کودکان است. علایم اصلی آن شامل تکانشگری، بیش فعالی و بی توجهی می باشد. برخی مطالعات ارتباط ADHD را با استرس اکسیداتیو و برخی دیگر، ارتباط ویتامین D را بر سطح آنتی اکسیدان ها نشان داده اند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر مکمل یاری ویتامین D بر سطح سرمی آنتی اکسیدان ها در کودکان 13-6 ساله مبتلا به ADHD انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور که از آبان تا اسفندماه 1394 در شهر اصفهان انجام گرفته، تعداد 35 نفر در هر گروه قرار گرفتند. گروه سنی 13-6 سال مبتلا به ADHD بر اساس تشخیص روانپزشک کودک و نوجوان به طور تصادفی انتخاب شدند. گروه مداخله روزانه به مدت سه ماه به میزان IU 1000 مکمل ویتامین D3 و گروه کنترل دارونما مصرف کردند. قد و وزن اندازه گیری شد و ثبت سه روزه غذایی از نمونه ها گرفته شد. کاتالاز (CAT)، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل (TAC)، مالون دی آلدیید (MDA)، گلوتاتیون (GSH) و 25-hydroxyvitamin D3 (25(OH)D3) سرم شرکت کنندگان پیش و پس از مداخله در دو گروه اندازه گیری شد.
  یافته ها
  دو گروه بر حسب سن، جنس و نمایه توده بدنی با یکدیگر جور شدند. پس از مداخله در گروه دریافت کننده ویتامین D، TAC افزایش (0/001P=) و MDA کاهش یافت (0/01P=). CAT و GSH در دو گروه پیش و پس از مداخله تغییر چشمگیری نشان نداد (0/86P=، 0/56P=).
  نتیجه گیری
  مکمل یاری ویتامین D در مدت سه ماه، منجر به بهبود توانایی آنتی اکسیدانی با افزایش TAC و کاهش MDA شد اما تغییر چشمگیری در CAT و GSH ایجاد نکرده است.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، اختلال کمبود توجه- بیش فعالی، دانش آموزان، ویتامین D
 • پرویز صالح، محمد امین رضازاده ساعتلو *، سارا توفیقی صفحات 609-615
  زمینه و هدف
  دیابت ملیتوس با شیوع 39/2% نیز عامل زمینه ای در بیماران دیالیزی می باشد. میزان موربیدیتی و مورتالیتی در بیماران همودیالیزی مبتلا به دیابت در مقایسه با بیماران همودیالیزی بدون دیابت بیشتر می باشد. با توجه به اهمیت و شیوع بالای زخم پای دیابتیک در این بیماران، هدف این مطالعه بررسی عوامل خطر و باکتری های عامل عفونت در بیماران نارسایی کلیه تحت همودیالیز مبتلا به زخم پای دیابتی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی مقطعی 30 بیمار دیابتیک همودیالیزی مراجعه کننده به بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) شهر تبریز از فروردین 1395 تا فروردین 1396 که به صورت تصادفی انتخاب شدند مورد بررسی قرار گرفتند. معیارهای خروج عبارت بودند از، بیماران دارای سابقه پیوند کلیه جهت درمان بیماری کلیوی حاضر. بیماران دارای سابقه پیشین دیالیز صفاقی. بیماران دیابتی دیالیزی با سابقه زخم پای دیابتی بهبود یافته. داده ها در پرسشنامه های از پیش طراحی شده از پرونده بیماران جهت آنالیز آتی جمع آوری گردید.
  یافته ها
  از 30 بیمار مورد بررسی 19 بیمار مرد و 11 مورد زن بودند. میانگین سنی و مدت دیالیز به ترتیب 12/74±51/23 سال و 15/58±5/3 سال بود. میانگینHBA1C 8/48±9/1 بود. تنها در 56/7% عامل باکتریایی از زخم پا ایزوله گردید. از 17 مورد باکتری ایزوله شده 47/05% بی هوازی، 35/29% گرم مثبت و 17/64% گرم منفی بودند. در 26/7% آمپوتاسیون انجام گرفت. میزان مورتالیتی بیماران مورد بررسی، 13/3% گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  کاهش بهداشت فردی، ایجاد واسکولوپاتی، میزان مورتالیتی، و آمپوتاسیون در نوع بی هوازی شایعتر بود. بیشتر عفونت ها در گروه با کفایت دیالیز نامناسب دیده شد. کفایت همودیالیز پایین، آمپوتاسیون، واسکولوپاتی، افزایش مدت دیالیز، بهداشت فردی ضعیف در افراد با HbA1C بالاتر دیده شد.
  کلیدواژگان: دیابت، بیماری کلیوی مرحله آخر، همودیالیز
 • فاطمه نوریان زواره، مریم عامری *، رویا کردرستمی، ناهید داداش زاده صفحات 616-620
  زمینه و هدف
  بررسی های مختلف نشان داده است که بین تمایز غدد جنسی و انگشتان ارتباط وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی دیمورفیسم جنسیتی در نسبت اندازه انگشتان دست راست و چپ به عنوان شاخص تعیین جنسیت در نژاد ایرانی می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه بر روی 100 نفر انسان سالم با طیف سنی 19 تا 35 سال در شش ماهه ی اول سال 1396 در شهرهای تهران و کاشان انجام شد. طول انگشتان دوم، سوم، چهارم و پنجم هر دو دست از برش پایه انگشتی کف دست تا نوک انگشت با خط کش دقیق و با دقت mm 0/01 اندازه گیری شد. نسبت طول انگشتان مختلف شامل 3D:4D، 3D:5D، 2D:5D، 2D:3D، 2D:4D و 4D:5D محاسبه گردید.
  یافته ها
  میانگین نسبت انگشتان دست راست و دست چپ در گروه های مورد مقایسه با هم برابر نبود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که می توان از نسبت 2D:4D در انگشتان هر دو دست در مقایسه با سایر نسبت ها به عنوان ابزاری قدرتمند در تعیین دیمورفیسم جنسی در جمعیت ایرانی بهره جست.
  کلیدواژگان: انگشتان دست، تعیین جنسیت و دیمورفیسم جنسی
|
 • Hamidreza Salmani Mojaveri *, Mahboubeh Kordmostfapour, Kokab Mansour Kiaiy, Fatemeh Amouzad Khalili, Negin Qavi Kutenai Pages 549-554
  Today, the use of information and communication technology (ICT) is an important and key factor in the progress of all organizations, including health-centered and health systems. Given the importance of the subject matter above, these organizations have created a particular transformation and change in order to upgrade their systems in use, one of which is the creation of Electronic Health Records (EHR). This evolving system, by increasing productivity, both by increasing staffing efficiency and by increasing the effectiveness of the treatment process, simplifies the diagnosis path to treatment and prevents the submission of written and bulky reports. Given the ethical principles of protecting the privacy of patients and the confidentiality of their information, how to archive electronic medical records in a secure database is very important. This is one of the most important issues of ethics and hospital managers should provide mechanisms to keep all patient data properly stored and maintained. In this paper, we have tried to provide a model for the Electronic Health Record Hospital, which many of them could use to optimize their medical records systems. The purpose of this model is to accelerate and apply the process of creating electronic records in the health system, especially government hospitals with a large number of patients. By using this model, internal and external interaction of organization is facilitated, and agile responsiveness can be provided at a given time. In addition to the above, with the implementation and operationalization of the model, the possibility of reducing the volume of criticisms and complaints from hospitals will also be realized and the use of drugs will be based on the actual needs of the community and based on individual data. Implementation of this model also has barriers to addressing some of them in this article, but in order to overcome these barriers, more administrative effort and wider governmental support are needed. These efforts in the context of culture-building use of information technology, both among hospital personnel and among patients and healthcare users, are more important.
  Keywords: electronic health, electronic health record, health system, hospital model, information technology
 • Hadi Peeridogaheh, Roghayeh Teimourpour *, Mohsen Arzanlou, Sina Rostami, Elham Raeisi Pages 555-561
  Historically, tuberculosis has been the leading cause of death throughout human history. Tuberculosis infection (TB) causes by Mycobacterium tuberculosis that is very dangerous and can affect any parts of the body, especially lungs. Tuberculosis infection still remains a serious threat to human public health due to its contagious nature, capability to stay latent form in host for indefinite time and then appear as active disease. It is estimated that one third of world’s population, nearly 2 billion persons are infected with Mycobacterium tuberculosis. Transmission occurs among people through inhalation of infected droplets. Lungs and especially alveolar macrophage are primary sites of infection. Mycobacterium tuberculosis bacilli by preventing fusion of phagosome with lysosome can remain alive inside the macrophages. Such situation defined as latent infection. In fact, persons with latent tuberculosis infection (LTBI) are only infected with M. tuberculosis without any sign of infectious. Latent infection in compared with active infection is not contagious, but in about 10-5 percent of people will develop active tuberculosis especially in elderly and people who use immunosuppressive drugs. Pulmonary TB is an active form of tuberculosis infection in which bacteria can spread among people by infected droplets. So identifying and treating people with latent TB infection can significantly reduce the progression of latent form to active infection. The tuberculin skin test (TST) is the most widely used test in worldwide that is applied to determine a person who is infected with M. tuberculosis. TST provide valubale information for diagnosis LTBI however its specificity can be reduced by bacillus Calmette-Guérin (BCG) vaccination and infected with non-tuberculous mycobacteria (NTM). In TST test host hypersensitivity responses to Purified protein derivative (PPD) from mycobacterium are evaluated. TST positive reaction indicates the presence of high risk for acquiring TB infection or progression of latent tuberculosis to active form. Previous studies indicated that there is correlation between TST response and subsequent risk of active TB. Experimental evidence has shown that treatment of latent infection in the basis of positive TST reduces the risk of active TB. Although TST is far from gold standard but it's low cost and simplicity make it a suitable laboratory test especially in developing country.
  Keywords: BCG, latent tuberculosis, mycobacterium tuberculosis, review, tuberculin test
 • Mohammadreza Aflatoonian, Mehrdad Khatami *, Iraj Sharifi, Shahram Pourseyedi, Mansour Khatami, Hajar Yaghobi, Mahin Naderifar Pages 562-569
  Background
  Nanoparticles are particles that have at least one dimension between 1 and 100 nanometers. Nanoparticles are a new generation of antimicrobial agents. Nanoparticles with antimicrobial activity, especially as a new class of biomedical materials for use in increasing the level of public health in daily life have emerged. Zinc oxide nanoparticles have attracted a great attention due to the variety of their applications in medical science. The aim of this study was to evaluate and compare the antimicrobial activity of zinc oxide nanoparticles synthesized by green method.
  Methods
  This experimental study was done in 2017, from March to September in the Bam Research Center of University of Medical Sciences Kerman, Iran. Green synthesis of zinc oxide nanoparticles was investigated using cumin seeds. The physicochemical characteristics of synthesized nanoparticles were studied by UV-visible ultraviolet spectrometer (Analytik Jena AG, Germany), X-ray diffraction and transmission electron microscope (TEM) (Carl Zeiss, Germany). Broth microdilution method was used to investigate the antimicrobial activity of zinc oxide nanoparticles. Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of these nanoparticles were determined for Pseudomonas aerogenes and Enterococcus faecalis strains.
  Results
  The UV-visible ultraviolet spectroscopy showed an absorption peak in the range of 370 nm. Transmission electron microscopy shows the synthesis of zinc oxide nanoparticles, mostly spherical, with a size less than 50 nm. Minimum inhibitory concentration of zinc oxide nanoparticles against P. aerogenes and E. faecalis strains was determined at 6.25 and 12.5 μg/ml, respectively. Both bacteria were sensitive to zinc oxide nanoparticles. This sensitivity was higher for gram-negative bacteria.
  Conclusion
  Zinc oxide nanoparticles were produced using Iranian natural resources and our results showed significant antibacterial activity. Nanotechnology creates materials with novel properties every day, and creates new hope for improving environmental pollution. These nanoparticles can be used as a new generation of antimicrobial agents in various medical disciplines. For example, toothpaste containing zinc nanoparticles can be produced and prescribed for patients with immune deficiency to prevent the growth of microbial pathogens in the mouth and its transmission to the patient's body.
  Keywords: gram-negative bacteria, gram-positive bacteria, minimum inhibitory concentration, nanoparticles, zinc oxide
 • Fariba Behnamfar *, Matina Jafari, Masoud Moslehi Pages 570-576
  Background
  Endometrial cancer (EC) is the most prevalent genital related cancer of females. One of the controversial points about endometrial cancer surgery is preserving or dissection of sentinel lymph nodes (SLNs). Lymphatic mapping and sentinel nodes sample has been used widely for diverse solid tumors in order of finding metastasis in lymph nodes. The aim of current study was to evaluate diagnostic value of technetium-99 and methylene blue in diagnosis of sentinel lymph node involvement in low-risk endometrial cancer.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted through 2016 on 14 patients with low-grade endometrial cancer referred to Al-Zahra and Shahid Beheshti Hospitals (affiliated to Isfahan University of Medical Sciences), Iran, in 2016-17. Eighteen and twenty-four hours before operation, patients underwent technetium-99 (Tc-99) injection to uterine cervix. Twenty-four hours prior to surgery, patients were referred to resident of gynecology and filled demographic checklist. In next day during operation, Tc-99 was detected by gamma probe. Methylene blue was injected in operation room and blue nodes were detected by naked eye. All patients underwent total hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy and pelvic lymphadenectomy. Dissected lymph nodes were sent for frozen section and assessment of positive/negative metastasis. Then data were analyzed with SPSS software, version 20 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).
  Results
  Mean age of our patients was 60.64±9.18 years. Total number of 80 SLNs was dissected. 18.8% of nodes were detected using methylene blue, 12.5% using tecnethium-99 and 6.3% were in common with both methods. Number of two nodes was metastatic and was detected by blue dye and Tc-99. Sensitivity, negative predictive value and detection rate of Tc-99 alone, methylene blue alone and their combination was 100% and false negativity of all above was 100%.
  Conclusion
  Due to findings of our study, as sensitivity, detection rate, negative predictive value and false negativity of methods lonely and in combination were similar thus based on higher probability of blue dye adverse effects, use of Tc-99 lonely may be adequate.
  Keywords: endometrial cancer, methylene blue, sentinel lymph node, technetium-99
 • Leila Valizadeh, Golnar Ghahremani *, Manizheh Mostafa Gharehbaghi, Mohammad Asghari Jafarabadi Asghari Jafarabadi Pages 577-584
  Background
  Gastroesophageal reflux is a common condition among premature infants, which causes problems such as reduced weight gain and prolonged length of hospital stay. Body status is an appropriate way to reduce this condition. However, there have been few studies conducted in this regard. The objective of this study was therefore to investigate the effect of body status on gastroesophageal reflux in premature infants.
  Methods
  The present research was a crossover study conducted on premature infants with a gestational age of 33-36 weeks in Al-Zahra Hospital in Tabriz, Iran, from January to March 2015. In this clinical trial, thirty-two premature infants hospitalized in this center were selected as the sample. The initial selection of the participants was based on the simple random sampling. Then the participants were allocated to groups using randomized block procedure. Each infant was under study for 4 days. After each feeding and about two hours before the beginning of next feeding, the infants were randomly and not repeatedly put in one of the following four status for 12 hours (8 am -8 pm) every day: facilitated fetal tucking posture in lateral position, free body posture in lateral position, facilitated fetal tucking posture in supine position, and free body posture in supine position. Then, the incidence of gastroesophageal reflux was measured in each of these statuses. SPSS software, version 21 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) was used to analyze the data at significant level of P
  Results
  The results showed that there was a significant difference between facilitated fetal tucking posture in lateral position and other status (P
  Conclusion
  The findings of this study revealed that facilitated fetal tucking posture and lateral positioning reduced the incidence of gastroesophageal reflux in hospitalized premature infants.
  Keywords: facilitated tucking, gastroesophageal reflux, posture, premature infants
 • Fateme Khosravi Node, Farida Behzadian, Vahideh Mazaheri, Hadiseh Shokouhi, Maryam Saleh, Behrokh Farahmand * Pages 585-592
  Background
  Each year, Human influenza A (H1N1) virus causes moderate to severe infections with a high prevalence throughout the world. Accordingly, the rapid, sensitive and cost-effective laboratory diagnosis based on viral antigen detection is important. Moreover, the generation of specific antibodies directed against Influenza antigens is essential to the success of both basic and applied research programs. Hemagglutinin (HA) is the major surface envelope glycoprotein of influenza virus, which is subsequently cleaved into two subunits, HA1 and HA2. Since most antigenic sites are in the HA1 domain of HA, HA1 domain of influenza virus was studied as antigen to produce polyclonal antibody.
  Methods
  In this experimental study we expressed and purified the recombinant HA1 protein in the second half of 2015 at department of influenza and other respiratory viruses, Pasteur Institute of Iran and then prepared the polyclonal rabbit antibody against it. The vector of pET28aHA1 expressing HA1-His tagged protein of H1N1 influenza A/PR/8/34 virus was used for large scale production of HA1 into E. Coli (BL21). By changing expression conditions such as IPTG (Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside) concentration, time and temperature of incubation, the expression conditions for HA1 were optimized. The total cell protein harvested and purified by nickel affinity chromatography. All above mentioned experiments monitored by sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).
  Results
  The efficiency of HA1 recombinant protein was high, equal to 400-600 mg/ml of cell lysate. The polyclonal antibody was prepared by immunizing the rabbits using recombinant HA1 with Freund’s adjuvant according to standard protocols. Efficiency of the antiserum evaluated by enzyme linked immunosorbent assay (ELISA). Determination of antibody level in the collected antiserum using serum-based ELISA showed that the specific antibody has risen well through the immunization schedule.
  Conclusion
  Our data shows that this polyclonal antibody has potential to be produced in rabbit. It will also be used in the future in influenza diagnosis as well as in other immunological applications such as western blot analyses, immunocytochemistry, and immunohistochemistry.
  Keywords: antibody, human influenza virus, hemagglutinin, HA1 protein, polyclonal
 • Fatemeh Khayat Sarkar, Mahmoud Shirazi * Pages 593-599
  Background
  Multiple sclerosis (MS) is one of the most common chronic diseases creating major psychological challenges. Hence, the purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy (CBT) on mental toughness and life expectancy of MS patients.
  Methods
  The design of this quasi-experimental study has been with pre-test, post-test and follow-up with control group that was performed in Zahedan MS community, Iran, from September to November 2016. The sample of the study was selected voluntarily from 30 MS patients which were randomly divided into two experimental and control groups. Among 200 patients, 80 patients had the required qualifications to participate in the study and 38 patients volunteered to enter the study. At last, only 30 patients were selected and put randomly into two experimental and control group. The experimental group received treatment in 8 weekly sessions (90 to 120-minute-long sessions with the classroom task and homework and group discussion) but the control group did not go under such treatment. The research instrument being used in this study was Halajian life expectancy questionnaire and mental toughness questionnaire (MTQ-48).
  Results
  For the groups to be homogeneous in age and the level of education, T-test and chi-squared test were used respectively, which did not show a meaningful difference between experimental and control group. The analysis of covariance showed that cognitive-behavioral therapy (CBT) group has resulted in meaningful increase in mental toughness and life expectancy of patients. The results showed the average of mental toughness to be 1.05 in for the experimental group in the pre-test, 1.24 in the post-test, 1.21 in the follow-up and the average of life expectancy 4.56 before treatment, 7.20 after treatment and 7.01 in the follow-up (P
  Conclusion
  Practicing group cognitive-behavioral therapy in the process of MS patients’ treatment led to the increase in their mental toughness and life expectancy.
  Keywords: cognitive-behavioral therapy, life expectancy, multiple sclerosis, quasi-experimental studies
 • Forough Fasihi, Amirmansour Alavi-Naeini *, Mostafa Najafi, Mohammad Reza Aghaye Ghazvini, Akbar Hasanzadeh Pages 600-608
  Background
  The causes of Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) (the most common psychological disorder is still unknown. The main symptoms include impulsivity, hyperactivity and attention deficit. Some studies have shown the relationship between ADHD and oxidative stress, and yet some researches have shown the effects on vitamin D on the antioxidants level. This research intends to identify the effect of vitamin D supplementation on the antioxidant serum level in 6-13 years old children with ADHD.
  Methods
  This double blind clinical trial was conducted in Isfahan city, the center of Iran, from October 2015 to February 2016. The sample included 35 subjects of both groups that were randomly selected among 6-13 years old children with ADHD diagnosed by pediatric psychologist. The intervention group consumed 1000 IU of vitamin D3 daily for three months, and the control group used placebo for the same period of time. Their stature and weight were recorded by digital instruments without the shoes with the least clothes. The next step was to train the food record of the students to the parents so that 3 food records were taken during the study. 25-hydroxyvitamin D3 (25(OH)D3), TAC (Total antioxidant capacity), MDA (Malondialdehyde), CAT (Catalase) and GSH (Glutathione) of the participants of both groups were measured before and after the intervention.
  Results
  In this Study, both groups were adjusted in terms of their age, gender and BMI. The mean score of the variables of leisure time and sport showed no significant difference in the both groups. Comparing the average TAC and MDA between the two groups before intervention didn’t show a significant difference (P1TAC=0.06) (P1MDA=0.32), but after the intervention, the vitamin D intake group showed the increase in TAC and decrease in MDA (P2TAC=0.001) (P2 MDA=0.01). Moreover, CAT and GSH showed no significant difference in the two groups before and after intervention.
  Conclusion
  Vitamin D supplementation for 3 months led to the improvement of antioxidant capacity by the increase of TAC and decrease of MDA, but the CAT and GSH showed no significant change in the mentioned period of time.
  Keywords: antioxidant, attention deficit disorder with hyperactivity, students, vitamin D
 • Parviz Saleh, Mohammadamin Rezazadehsaatlou*, Sara Tofighi Pages 609-615
  Background
  Studies indicate a prevalence of 39.2% diabetes mellitus (DM) as the most common underlying cause in patients with dialysis. Statistics showed that the rates of morbidity and mortality were higher in hemodialysis patients with diabetes compared with hemodialysis patients without diabetes. The aim of this study was to evaluate the risk factors responsible for infections in patient’s chronic renal failure on hemodialysis patients having diabetic foot ulcers.
  Methods
  In this cross-sectional study, data were collected from 30 randomly selected hemodialysis patients who were referred to Imam Reza hospital, Tabriz from April 2016 to April 2017. The patient's records were taken according to inclusion and exclusion criteria and data were collected in designed questionnaires for further analysis.
  Results
  63.3% of patients were males and 36.7% were females. The average age of study population was 51.23±12.74. Duration of dialysis was 5.15±3.58 years. The average HBA1C was 9.08±1.48. Bacterial cause of feet ulcer was isolated only in 56.7% of cases. Isolated bacteria were anaerobic (47.05%), gram-positive (35.29%) and gram negative (17.64%). Amputation was performed in 26.7% of cases. Mortality was reported in 13.3% of patients. Low personal hygiene, presence of vasculopathy, mortality and amputation was higher in anaerobic infections. Most infections were seen in patients with inadequate dialysis. Low dialysis adequacy, amputation, vasculopathy, increased duration of dialysis, poor hygiene was seen in patients with higher HbA1C.
  Conclusion
  These results indicate the importance of diabetic foot ulcers caused by anaerobic infections, because of the outcome of amputation and higher mortality rates in these patients, the prognosis is worse than other cases. Also, due to the direct relationship between personal hygiene and the development of anaerobic infections, it is possible to prevent these infections significantly by following these considerations. Most infections were found to be inappropriate in dialysis adequately. Therefore, accurate monitoring of patient's diabetes in the long run and the importance of this can control the complications of diabetes, including vasculopathy, followed by the need for amputation for fighting against diabetic foot ulcers.
  Keywords: diabetic foot, end-stage renal disease, hemodialysis
 • Fateme Noorian Zavareh, Maryam Ameri *, Roya Kordrostami, Nahid Dadashzade Pages 616-620
  Background
  Sex determination from human remains is a challenge for forensic experts. Many studies have shown that the finger length ratios might be characteristic for sexual dimorphism. The aim of this study was to determine sexual dimorphism in finger length ratios among Iranian population.
  Methods
  The study group comprised of a random sample of 100 healthy people without congenital or acquired skeletal malformation or other obvious diagnosed disease, with the age range from 19 to 35 years in Tehran and Kashan cities, Iran, from March to the end of August of 2017. The number of male and female samples were equal. The lengths of second (2D), third (3D), forth (4D) and fifth (5D) finger of both hands were measured from the basal crease of the finger proximal to the palm to the tip of the finger using a ruler with a precision of 0.01 millimeters. Exploratory analysis were performed. Different finger ratios including 2D:3D, 2D:4D, 2D:5D, 3D:4D, 3D:5D and 4D:5D were calculated.
  Results
  The mean ratio of right fingers R 2:3, 2:4, 2:5, 3:4, 3:5, 4:5 and mean ratio of left fingers L 2:3, 2:4, 2:5, 3:4, 3:5, 4:5 were not equal in the groups compared. The index and ring finger ratio is found to be higher in males than females. Ratios of L 2:4, 3:4 and R 2:3, 2:4, 2:5 showed higher values in males.
  Conclusion
  Our results suggest that the 2D:4D ratio is the most decisive ratio which can demarcate between male and female in Iranian population. It may prove useful to determine the sex of an isolated hand in medicolegal examinations.
  Keywords: fingers, sex determination, sexual dimorphism