فهرست مطالب

نامه هویت - پیاپی 20 (آبان 1396)
 • پیاپی 20 (آبان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • همه پرسی استقلال کردستان عراق؛ خودزنی بارزانی یا احقاق حقوق کردها
  علیرضا امیری صفحه 0
 • همه پرسی اقلیم کردستان عراق؛ بازتاب ها و دلایل
  رضا گرشاسبی صفحه 2
 • ژئوپلیتیک کردستان عراق؛ فرصت ها و تهدیدات
  مجتبی خاتونی صفحه 3
 • همه پرسی کردستان عراق: واکنش ها، پیامدها و آینده ی عراق
  نوذر خلیل طهماسبی صفحه 4
 • بررسی موانع داخلی پروژه همه پرسی بارزانی در اقلیم کردستان عراق/ موسسه مطالعات ملی
  صفحه 5
 • کردستان و رژیم صهیونیستی: فرار از تنهایی استراتژیک یا پیوند استراتژیک
  دکتر فائزه قاسمی صفحه 6
 • بازیگری ترکیه در بحران استقلال خواهی کردهای عراق
  سالار سیف الدینی صفحه 7
 • تبدیل اتحاد به انشقاق؛ سرانجام همه پرسی در اقلیم کردستان عراق
  عباس نوریان صفحه 8
 • بررسی نقش اندیشکده های امریکایی در نوع نگرش و تعیین سیاست دولت امریکا با مساله کرد
  نوذر خلیل طهماسبی صفحه 9