فهرست مطالب

علوم و فنون نظامی - پیاپی 37 (پاییز 1395)
 • پیاپی 37 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدحسن احمدزاده، حسین مینایی صفحات 5-23
  فعالیتهای سازمانی و راهبرد ها تحت تاثیر گرایش های راهبردی قرار می گیرند. فرماندهان و مدیران بنا بر ضرورت های ادراک شده خود اولویت فعالیت های سازمان را تعیین نموده و در این راستا منابع سازمان را متمرکز می نمایند. توصیه اندیشمندان، توسعه متوازن سازمان می باشد اما سازمان ها به فراخور شرایط و مقتضیات ملزم به اتخاذ گرایش راهبردی اند. هدف این پژوهش که از نوع توصیفی است، تعیین گرایش راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در سه دوره اخیر می باشد. به این منظور، عملکرد فرماندهان در سه دوره اخیر در بازه های 1385-1382 و 1390 – 1385 و 1395-1390 بر مبنای مدل(BSC) مورد ارزیابی قرار گرفت و 59 شاخص برای سنجش ابعاد رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی، ذینفعان و مالی احصاء گردید و بر اساس نتایج این سنجه ها تحلیل و نتیجه گیری به عمل آمد. نتایج نشان داد که در دوره اول استراتژی ثبات و تاکید بر حفظ وضع موجود گرایش راهبردی غالب بوده است و فرایندهای داخلی در اولویت توجه فرماندهان بوده است. در دوره دوم فرماندهان به دنبال خروج از راهبرد تدافعی و ثبات در برخی ابعاد بوده اند. اما در عمل راهبرد ثبات همچنان بر اغلب فعالیت های دانشگاه در این دوره حاکم بوده است.در دوره سوم آمارها بیانگر این امر است که این دوره، دوره توسعه منابع سازمانی، انسانی ، اطلاعاتی، تجهیزاتی و زیرساختی در دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا می باشد. و راهبرد حاکم در دانشگاه در طول این دوره استراتژی رشد و توسعه می باشد.
  کلیدواژگان: کارت امتیازی متوازن، راهبرد گرایی، ارزیابی عملکرد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
 • محمد ذاکری، اسماعیل اسدی، علی فرهادی صفحات 25-45
  این تحقیق با هدف شناسایی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی مدیران بر تحول سازمانی در قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) انجام پذیرفته است. به همین منظور، سرمایه اجتماعی به سه بعد ساختاری، رابطه ای و شناختی تقسیم و رابطه آن با تحول سازمانی بررسی شد. این تحقیق بر مبنای هدف کاربردی بوده و بر مبنای روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد که با روش پیمایشی داده های لازم جمع آوری گردیدند. جامعه آماری تحقیق، کارکنان ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا بوده و جهت نمونه گیری از شیوه نمونه گیری تصادفی استفاده و حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، 72 نفر تعیین گردید. داده های لازم با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که یک رابطه خطی و مستقیم بین سرمایه اجتماعی و همه ابعاد و مولفه های تشکیل دهنده آن با تحول سازمانی وجود داشته و هر سه بعد ساختاری، رابطه ای و شناختی این سرمایه، بر تحول سازمانی تاثیرگذار می باشند.
  کلیدواژگان: تحول سازمانی، سرمایه اجتماعی، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا
 • داود آذر صفحات 47-73
  جمهوری اسلامی ایران از موقعیت بسیار حساسی در منطقه ی خاورمیانه برخورداراست. اتخاذ مواضع مستقل و ضد استکباری و پافشاری ج.ا.ایران بر حقوق مسلم خویش موجب گردیده است با انواع تهدیدات و جنگ ها در منطقه روبرو گردد. از این رو دست یابی و حفظ توان رزمی جهت برترسازی در جنگ های نوینی همچون جنگ ترکیبی همواره ذهن بیشتر نخبگان نظامی و فرماندهان عالی رتبه در نیروهای مسلح ج.ا.ا. را به خود جلب نموده است. توان رزمی اجا نیز در جنگ ترکیبی یا هیبریدی در گرو اقدامات متعدد و راه کار موثر در حوزه های مختلف می باشد. از این رو تحقیق حاضر با هدف «شناخت و دست یابی به مهم ترین عوامل، مولفه ها و شاخص ها بر توان رزمی آجا در جنگ ترکیبی» است. برای دست یابی به این هدف، نوع تحقیق کاربردی و توسعه ای، روش تحقیق توصیفی- موردی و زمینه ای و رویکرد آن آمیخته انتخاب شد. پس از جمع آوری ادبیات تحقیق در حوزه های جنگ ترکیبی و توان رزمی حوزه های گوناگونی از منظر آمادگی نظامی احصاء گردید و برای شناسایی شاخص های مولفه های عوامل توان رزمی با استفاده از روش مصاحبه و پرسشنامه نظرخواهی شد. دو بعد: عوامل محسوس با مولفه های (مانور، عملیات جنگ الکترونیک، عملیات اطلاعات، هماهنگی و کنترل، پوشش و فریب و...) و نامحسوس با مولفه های (ایمان، روحیه، آموزش، انضباط، هدایت و رهبری، سازماندهی) در شاخص های مربوط به خود استخراج گردید. نتایج تحقیق بیانگر این مسئله است که مولفه های مربوط به عوامل برترساز توان رزمی با در نظرگرفتن عوامل بالا نقش به سزایی در مدیریت صحنه های نبرد جنگهای ترکیبی دارند و دستیابی به هدف در جنگ های ترکیبی سریعتر از هر اقدامی به محصول می رسد.
  کلیدواژگان: جنگ ترکیبی، توان رزمی، عوامل محسوس جنگ ترکیبی، عوامل نامحسوس جنگ ترکیبی
 • اسماعیل سهولی، سید لطف الله شریفی آل هاشم، فریماه موسوی صفحات 75-92
  عوامل جنگ شیمیایی (CWAs)، مواد شیمیایی سمی می باشند و بر طبق اثرشان بر روی بدن انسان، سازماندهی و تقسیم بندی می شوند. کاربرد گسترده ی این ترکیبات در کشتار جمعی و عملیات تروریستی به وضوح مشخص است. حضور این ترکیبات در آب ها و همچنین در محیط زیست نگرانی های زیادی را به همراه داشته است، از اینرو در این مقاله به معرفی روش هایی برای آنالیز و تشخیص این ترکیبات پرداخته شده است کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)، به عنوان یک روش ساده، مقرون به صرفه و آسان، جزء اولین روش ها برای شناسایی این ترکیبات به حساب می آید . به علاوه، در این مقاله روش های نوین شناسایی و اندازه گیری CWAs مانند طیف سنج تحرک یونی (IMS)، رنگ سنجی، فلورسانس، آپتاسنسور، طیف سنجی رامان، افزایش سطحی (SERS) و سنسورهای صوتی نیز معرفی گردیده است. لازم به ذکر است که، همگی این روش ها حدتشخیص بسیار مناسبی برای تعیین این ترکیبات در محیط های مختلف ارائه داده اند. این روش ها برای آشکارسازی دی متیل فسفونات (DMMP) به عنوان شبه عامل اعصاب نیز استفاده شده است.
  کلیدواژگان: عوامل جنگ شیمیایی، کروماتوگرافی لایه نازک، روش های نوین آنالیز، شناسایی و آشکارسازی
 • کوروش بقایی، مجید رجب پور، سید رضاپرواس صفحات 93-112
  در سال های اخیر هر چندمدت یک بار اصطلاحات جدیدی از جنگ در محافل نظامی داخل کشور مطرح و سیل عظیمی از کتب، مقالات، طرح های آموزشی و...، برای ارائه پاسخ به این نیاز جدید، روانه سازمان های نظامی می شود و به دنبال آن، مسئولین و فرماندهان نظامی برای عقب نماندن از این جریان، در سخنرانی ها، همایش ها و...، به طور دائم اصطلاح جدید را تکرار نموده و از تحول به وجود آمده سخن به میان می آورند؛ فاجعه زمانی اوج می گیرد که مخارج زیادی برای اجرای رزمایش های جدید، تدوین آئین نامه ها و کتب جدید، برای توجیه اصطلاح تازه وارد صرف می گردد و البته نتیجه آن هم از پیش مشخص است و هیچ کدام از این اصطلاحات تاکنون دستاورد قابل لمسی نداشته است. واقعیت عینی نشان می دهد که واحدهای رزمی عملا از همان شیوه قدیمی جنگ استفاده کرده و این اصطلاحات جدید تنها باعث سردرگمی و نقصان آموزش و درنتیجه کاهش توان رزمی گشته است. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، این پژوهش از نوع کاربردی بوده، روش تحقیق مرتبط با آن با روش توصیفی انطباق دارد و از رویکرد تجزیه و تحلیل آمیخته داده ها به صورت کارآ و اثربخش استفاده گردیده است. برای انجام این پژوهش، جمع آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه ای صورت پذیرفته است. برای این کار، ادبیات موضوع و مطالعات میدانی موثق انجام شده توسط دیگران، مورد کنکاش و مداقه قرار گرفته و سایر اطلاعات موردنیاز نیز از طریق جستجوی کتابخانه ای، اینترنتی و بانک های اطلاعات داخلی و خارجی به دست آمده است. در روش میدانی نیز عمده اطلاعات از طریق پرسشنامه خودساخته جمع آوری شده است. پایایی سئوالات پرسشنامه با استفاده از روش تنصیف (دو نیمه کردن)، عدد 89% محاسبه گردید؛ به طوری که این مطلب موید آن است که سئوالات پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار می باشد. جامعه آماری درنظر گرفته شده در این تحقیق، شامل تعداد 32 نفر از اساتید خبره و کارکشته دانشگاه که در مسائل مرتبط با حوزه های دفاعی و امنیتی دارای صلاحیت های علمی و عملی برجسته ای می باشند. یافته های تحقیق مشخص نمود که مولفه های نسبت داده شده به جنگ ترکیبی، با آن چه بوده، تغییر محسوسی را نشان نمی دهد.
  کلیدواژگان: جنگ ترکیبی، جنگ هیبریدی، چیستی جنگ ترکیبی، اصطلاحات جدید، مباحث نظامی
 • وحید مرادی، امین آئینی صفحات 113-129
  ترکیب آهن و کربن ماده ای به نام استیل را به وجود می آورد که این نوآوری منجر به تولید فلزی با مزیت های فراوان شده است. پژوهش حاضر نیزبرآن است که به طور مشابه مفاهیم مفید و سودمند مدیریت دانش و مدیریت استعداد می توانند با هم ترکیب شوند وازاین در آمیختگی مفهومی قوی به نام»مدیریت استعداد هوشمند»را به وجود آورند که موجب افزایش اثربخشی و کارایی عملکرد فردی و سازمانی و همچنین افزایش مزیت رقابتی شود. با برداشت و پیش بینی که از جنگ های آینده می شود، دو عامل بسیار مهم در جنگ های آینده یعنی منابع انسانی و فناوری اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد. مدیریت استعداد هوشمند می تواند با اثرگذاری بر این دو عامل مهم در سازمان های نیروهای مسلح، تبدیل به عاملی برترساز در جنگ های آینده شود و فقط با استفاده از مدیریت دانش یا مدیریت استعداد نمی توان به چنین عملکرد سازمانی و فردی بالایی دست یافت. در نهایت با ارئه مدل مفهومی کاربردی مدیریت استعداد هوشمند در جنگ های آینده به مزیت رقابتی در آن نائل می گردیم.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، مدیریت دانش، مدیریت استعداد هوشمند، جنگ آینده
 • سید کمال الدین سیدزاده صفحات 131-156
  با توجه به تجهیزات محور بودن هوانیروز، وجود نیروی انسانی متخصص و کارآمد که از دانش بروز بهره مند باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازجمله دانشی که کارکنان هوانیروز نیاز به آن دارند، آموزش های «گواهینامه خلبانی بازرگانی» است که متولی آن، سازمان ایکائو هست ولی تاکنون از نشریات این سازمان در برنامه های آموزشی هوانیروز به طور مدون بهره گیری نشده است. ازآنجاکه یافتن چگونگی ارتقاء توانمندی خلبانان با بهره گیری از آموزش های «گواهینامه ی خلبانی بازرگانی» شامل؛ «قوانین هوا»، «مکالمات رادیویی» و «قوانین فرودگاه ها» مدنظر بوده است، متغیر تابع یعنی «توانمندی خلبانان هوانیروز» دست کاری نگردیده و اطلاعات به دست آمده از اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب نظران و پرسش نامه، جمع آوری و با روش توصیفی - آمیخته بررسی گردید و درنتیجه تاثیر متغیر مستقل در افزایش توانمندی خلبانان هوانیروز به میزان زیاد و خیلی زیاد مورد تایید قرار گرفت؛ جامعه ی آماری در این نوشتار شامل کلیه ی خلبانان هوانیروز بود که آمار این جامعه از مراجع ذی صلاح کسب گردید و برای رعایت طبقه بندی، این عدد را ضرب در ضریبی نموده و عدد 172 به دست آمد. محقق از یافته های تحقیق به این نتیجه دست یافت که؛ چنانچه معاونت آموزش هوانیروز، برنامه ریزی های لازم را برای برقراری ارتباط با «سازمان هواپیمایی کشوری» انجام دهد تا آموزش های گواهینامه ی خلبانی بازرگانی (قانون هوا، مکالمات رادیویی و فرودگاه ها) در مرکز آموزش هوانیروز در قالب یک دوره عرضی تشکیل شود، توانمندی خلبانان هوانیروز افزایش پیدا خواهد کرد.
  کلیدواژگان: گواهینامه ی خلبانی بازرگانی، آموزش، خلبانان، هوانیروز، توان رزمی، نزاجا
|
 • Mohammad Hassan Ahmadzadeh, Hossein Minaei Pages 5-23
  Organizational activities and strategies are influenced by strategic orientations. Leaders and managers, based on their perceived necessities, determine the priority of the organization's activities and, in this regard, put the all resources of the organization in a same purposeful direction. The advice of thinkers is the balanced development of an organization, but organizations are required to adopt a strategic orientation according to conditions. The purpose of this descriptive study is to determine the strategic orientation of AJA University of Command and Staff in the last three periods. For this purpose, the performance of commanders in the three recent periods (2003-2005, 2005- 2010, 2010- 2015) was evaluated based on the BSC model and 59 indicators were investigated to measure the dimensions of growth and learning, internal processes, stakeholders and financial and the results were analyzed based on the results of these measures. The results showed that in the first period of strategy, stability and emphasis on preserving the current situation, the strategic orientation was dominant, and internal processes were the priority of the attention of the commanders. In the second period, the commanders sought to exit the strategy of defense and stability in some aspects, but in practice, the strategy of stability continued to dominate most of the university's activities during this period. In the third period, the statistics indicate that this period is the period of development of organizational, human, information, equipment and infrastructure resources at AJA command and Staff University, and the governing strategy at the University during this period is the strategy of growth and development.
  Keywords: Balance score card strategic orientation, performance appraisal, AJA command, Staff University
 • Mohammad Zakeri, Ismail Asadi, Ali Farhadi Pages 25-45
  This study aimed to determine the effect of managers as a social capital in creating organizational change at Khatam-ol-Anbia air defense base. For this purpose, social capital has been divided into three Structural, relational and cognitive dimensions and its relationship with organizational transformation was investigated. This research isapplied, based on the purpose and is correlation, based on the research method and the required data were collected by survey method.The statistical population of the study was personnel of the headquarters of Khatam-ol-Anbia Air Defense Base. A random sampling method was used and the sample size was determined using a Cochran sampling formula of 72 people. Data were collected using questionnaire and analyzed by Spearman correlation and regression tests. The findings of the research indicate that there is a direct linear relationship between social capital and all its dimensions and constituent components with organizational transformation. Managers as a social capital has a significant impact on organizational transformation, and all three structural, relational and cognitive aspects of this capital affect organizational transformation.
  Keywords: organizational transformation, Social capital, Khatamalanbay Air Defense Base
 • Daoud Azar Pages 47-73
  The Islamic Republic of Iran has a very special position in the Middle East. Independence, anti- arrogance approach and insistence of Iran on its indisputable rights have caused a variety of threats and wars in the region; accordingly achieving and maintaining combat power for superiority in the new wars, such as the combined warfare, has always been the mainstream of the military elite and senior commanders in the armed forces of the Islamic Republic of Iran. Combat capability of Islamic Republic of Iran Army in hybrid warfare depends on multiple actions and effective strategies in different areas, too; therefore, the current research aims at “understanding and achieving the most important factors, components and indicators on the combat power of AJA in Combined Warfare”. In order to achieve this goal, a mixed approach of applied-development research and descriptive-case study was selected. After collecting the research literature in the areas of combined warfare and combat capability, various fields were assessed from the military readiness perspective. The questionnaire and interviewing was used to identify the components of the factors of combat power factors. Two dimensions were extracted in their indexes: tangible factors (maneuver components, electronic warfare operations, information operations, coordination and control, coverage and deception and ...) and intangible factors (the components of faith, morale, education, discipline, guidance and leadership, organization). The results of the research indicate that the factors related to the superiority of combat power capabilities, with consideration of the above factors, play a significant role in the management of the battle scenes of combined wars, and achievement of the goal in combined wars will be faster than any action.
  Keywords: Combined Warfare, Combat Power, Tangible Factors of Combined Warfare, Intangible Factors of Combat Warfare
 • Ismail Sahuli, Seyed Lotfollah Sharifi Al Hashem, Farimah Mousavi Pages 75-92
  Chemical warfare agents (CWAs) are toxic chemicals and are organized and classified according to their effects on the human body. The widespread use of these compounds in mass killings and terrorist operations is clearly evident. The presence of these compounds in water, as well as in the environment, has been a source of concern. Therefore, this paper introduces methods for analyzing and detecting these compounds. Thin-layer chromatography (TLC), as a simple, cost-effective and easy method, is one of the first methods to identify these compounds. In addition, in this paper, new methods for detecting and measuring CWAs such as ionic mobility spectrometers (IMS), colorimetric, fluorescence, Aptasensors, Raman spectroscopy, surface elevation (SERS) and audio sensors have also been introduced. It should be noted that all these methods provide a very good detection limit for the determination of these compounds in different environments. These methods are also used to detect Dimethyl methylphosphonate (DMMP) as a quasi-nerve agent.
  Keywords: Cchemical warfare agents, Thin-layer chromatography, Novel methods of analysis, Determination, Detection
 • Kourosh Baqai, Majid Rajabpour, Seyed Reza Provass Pages 93-112
  In recent years, some new terms of war in the domestic military circles have been brought up, and a huge flood of books, articles, training plans, and so on, is being sent to military organizations to respond to this new demand. Consequently, the authorities and military commanders constantly repeat the new term and speak of the transformation in order to keep up with this process, in speeches, conferences, and so on; The catastrophe is rising at a time when a lot of spending is spent on implementing new military exercises, drafting new rules and books, and justifying the use of the new term. And, of course, the result is already clear, and none of these terms has had any tangible achievements so far. The fact is that martial units are practically using the same old way of war, and these new terms only cause confusion and lack of training and, consequently, reduced combat power. Due to the nature of the research subject, this research is applied in a practical way and its research method is consistent with the descriptive method and the mixed data analysis approach has been used efficiently and effectively. To do this research, data collection was done in both field and library methods. For this purpose, related literature and reliable field studies conducted by others have been investigated and other necessary information has been obtained through the search of the library, the Internet and the internal and external databases. The main information was collected through a self-made questionnaire. The reliability of the questionnaire was calculated by split-half method (89%), which confirms that the questions of the questionnaire were highly reliable. The statistical population included in this study is 32 university professors who are in the field of defense and security issues with outstanding academic and practical qualifications. The research findings showed that the components attributed to the combined warfare did not show a significant change with what they were.
  Keywords: Combined Warfare, Hybrid Warfare, The concept of Combined Warfare, New Terms, Military Issues
 • Vahid Moradi, Amin Aeini Pages 113-129
  The combination of iron and carbon creates a material called Steel, which has led to the production of metal with many advantages. The present research also suggests that similarly useful concepts of knowledge and talent management can be combined and create a strong concept called "intelligent talent management" that increases the effectiveness and efficiency of individual and organizational performance as well as increasing competitive advantage. With predictions of future wars, two crucial factors in the upcoming wars - human resources and information technology - are considered. Intelligent talent management can be a major factor in future wars by influencing these two important factors in the armed forces and such a highly personalized and organizational performance cannot be achieved with the use of knowledge or talent management. Finally, by providing a conceptual model of intelligent talent management in future wars, we gain a competitive advantage.
  Keywords: talent management, Knowledge Management, intelligent talent management, future war
 • Seyed Kamal-Aldin Seyed Zadeh Pages 131-156
  Since the Aviation is based on facility, getting benefit of skilled and efficient personnel which are updated with the latest science is quite important. One of those since which the aviators need to know about, is the material linked with "Commercial Pilot License" which goes under supervision of "ICAO1” and it is to be said; so far there is no application over directly utilizing of ICAO publications in the training syllabus of the Islamic Republic of Iran Army Aviation (IRIAA). As it was considered, how to enhance the capabilities of pilots using "Commercial Pilot License" training including "Rules of Air", "Radiotelephony" and "Aerodromes", the dependent-variable was kept with no changes and the information obtained from documents, interviews with experts and questionnaires was collected and analyzed by descriptive-mixed method. As a result, the independent variable's impact on increasing the ability of pilots was confirmed to be high. The statistical community in this paper included all of IRIAA pilots, whose statistics were obtained from competent authorities, and, for security classification purposes, it was multiplied by a number and the result was 172. The researcher concluded from the research findings that if the deputy director of education of IRIAA provid the necessary planning to establish a relationship with the "Civil Aviation Organization" in order to conduct commercial pilot license training (air law, radio conversations, and airports) at IRIAA training center as a Supplementary course, the ability of airborne pilot pilots will increase.
  Keywords: Commercial Pilot License, training, Pilots, The Islamic Republic of Iran Army Aviation (IRIAA)