فهرست مطالب

بیماری های مشترک انسان و دام - سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)
 • سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید محمد حسینی، بهرنگ اکرامی، شیلا امیدظهیر، علی اصغر موسی پور، روح الله دوزوری، رضا حاجی اسماعیلی امیری، محسن یدالهی باغلویی صفحه 1
  مقدمه
  سالمونلاها گرم منفی،‏ هوازی-بیهوازی اختیاری و از خانواده آنتروباکتریاسه میباشند که بطور گستردهای در محیط انتشار داشته و پاتوژنهای رودهای عامل طیف وسیعی از بیماری ها در انسان و حیوانات میباشند و در موارد سپتیسمی بسیار کشنده هستند. سالمونلاها از طریق تماس مستقیم و یا مصرف غذا،‏ آب آلوده به مدفوع انسان یا حیوان و ناقلین بدون علامت منتقل می‪شوند.
  مواد و روش کار
  طی این بررسی متعاقب ارجاع تلفات 15 راسی گوساله های زیر 1 ماه در یک گاوداری معاینات بالینی از گوساله های بیمار انجام شد و علائم بالینی به صورت تب شدید،‏ ضعف،‏ کم آبی و اسهال سفید تا خاکستری متعفن همراه با موکوس و در دو مورد علائم عصبی مشاهده گردید.
  نتایج
  در کالبدگشایی،‏ آنتریت موکوسی فیبرینی،‏ ضخیم شدن دیواره ی روده،‏ تورم عقده های لنفاوی مزانتریک،‏ پتشی سطوح سروزی به همراه پرخونی کبد و طحال،‏ پتشی و ضخیم شدن پرده مننژ دیده شد. به منظور انجام آزمایش های میکروبیولوژی و هیستوپاتولوژی نمونه برداری صورت گرفت. در بررسی هیستوپاتولوژی در ریه پرخونی،‏ ادم،‏ حضور سلولهای آماسی و در کبد پرخونی،‏ تجمعات لنفوسیت و ماکروفاژ و در روده پرخونی،‏ کنده شدن مخاط و ایجاد غشاء کاذب و افزایش ضخامت مننژ،‏ پرخونی،‏ حضور سلولهای آماسی و تجمات دور عروقی مشاهده شد. پس از کشت در محیطهای افتراقی،‏ سالمونلا جداسازی و سپتیسمی سالمونلایی تشخیص داده شد. پس از آنتی بیوگرام و حساسیت به انروفلوکساسین درمان صورت پذیرفت.
  نتیجه گیری
  سالمونلوز ممکن است هزینه های اجتماعی،‏ اقتصادی قابل توجهی در غالب کاهش تولید صنعتی و کشاورزی تحمیل نماید. راه جلوگیری از سالمونلوز بهره جویی از مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری است.
  کلیدواژگان: هیستوپاتولوژی، میکروبیولوژی، سالمونلوز، مازندران
 • رزاق محمودی، صغری وای زاده، طیبه فاخری، کریم مردانی، اصغر محمدپور اصل صفحه 5
  هدف
  بروسلوز،‏ بیماری عفونی قابل انتقال از دام به انسان بوده و از مشکلات عمده بهداشتی می باشد. لذا هدف از این مطالعه،‏ ارزیابی اپیدمیولوژی توصیفی بیماری بروسلوز دراستان قم طی سال های 1388 و 1389 می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه تعداد 83 بیمار مبتلا به بروسلوز با معاینه پزشک و تایید آزمایشگاهی به روش رایت در مراکز درمانی استان قم طی سال های 1388 و 1389 تحت بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  از تعداد 83 بیمار بررسی شده تعداد 47 بیمار (6 /56%) مرد و 36 بیمار (3 /43%) زن بودند. میزان بروز بروسلوزیس در افرادی که با دام آلوده در تماس بودند بیشترین میزان (59%) را به خود اختصاص داده بود. بیشترین میزان بروز بیماری در دامنه سنی 40-21 سال،‏ افراد خانه دار (7 /33%)،‏ مناطق شهری (58%)،‏ فصل تابستان (3 /49%)،‏ در اثر مصرف شیر و فرآورده های لبنی (71%) مشاهده گردید. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد که بر اساس آمار بروز بروسلوزیس در سال های بررسی شده (40 مورد در سال 1388 و 43 مورد در سال 1389)،‏ رخداد این بیماری از یک روند افزایشی برخوردار بوده است. همچنین یک مورد بیماری (2 /1%) در جمعیت مورد بررسی را افراد افغانی به خود اختصاص دادند.
  بحث و نتیجه گیری
  بروسلوز علی رغم کنترل در بسیاری از کشورها هم چنان بعنوان یک معضل در سلامت عمومی مطرح بوده و یکی از مسایل مهم بهداشتی- اقتصادی محسوب می شود. با توجه به یافته های این پژوهش و با توجه به اهمیت صنعت دامپروری در استان قم برقراری سیستم مراقبت از اقدامات ضروری در جهت کنترل و ریشه کنی بروسلوز ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: استان قم، اپیدمیولوژی، بروسلوز، زئونوز
 • خداداد پیرعلی خیرآبادی، زینب نظریان سامانی، سیما منتظری صفحه 11
  لیشمانیوز جلدی به عنوان یک بیماری مشترک در نظر گرفته می شود که در اثر تک یاخته لیشمانیا ایجاد می شود. این بیماری در برخی از نقاط کشور از جمله استان گلستان،‏ به عنوان یک مشکل بهداشتی از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی حاضر با هدف تعیین سیمای اپیدمیولوژیک بیماری و استفاده از نتایج آن در برنامه ریزی و کنترل بیماری دراستان گلستان انجام شده است. در این مطالعه مقطعی و توصیفی،‏ اطلاعات اپیدمیولوژیک شامل سن،‏ جنس،‏ شغل،‏ تعداد زخم و سابقه اسکان یا مسافرت،‏ از1715 بیمار مبتلا به سالک که در سال های1390لغایت 1392 تحت پیگیری و درمان قرار گرفته بودند،‏ ثبت و آنالیز گردید. بیش ترین درصد مبتلایان مربوط به سالک جلدی از نوع روستایی بود. درصد ابتلا به سالک در مردان بیشتر از زنان بود و آزمون آماری مربع کای اختلاف معنی داری را بین مردان مبتلا در مقایسه با زنان نشان داد. بیش ترین درصد مبتلایان در گروه سنی1-9 سال بود. در بین مشاغل بیشترین درصد مبتلایان را کودکان و در درجه دوم زنان خانه دار تشکیل می دادند. بیش ترین شیوع فصلی نیز مربوط به فصل پاییز( 4 /68 درصد) بود. با توجه به روند رو به رشد لیشمانیوز جلدی در استان گلستان،‏ لزوم مبارزه با مخازن و ناقلین بیماری و اقدامات کنترلی و پیش گیری در این استان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مطالعه گذشته نگر، جلدی، لیشمانیوز، استان گلستان
 • محمدرضا پژوهی الموتی، محسن یدالهی باغلویی، یزدان خدابخش صفحه 17
  هدف
  کیست هیداتید یک بیماری انگلی مشترک بین انسان و حیوان محسوب می شود که توسط مرحله ی نوزادی کرم نواری اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد می گردد. این بیماری موجب خسارت های اقتصادی و بهداشتی فراوانی در کشتارگاه می شوند.
  روش ها
  این مطالعه که به صورت توصیفی مقطعی است به منظور بررسی آلودگی کیست هیداتید در دام های ذبح شده در کشتارگاه صنعتی ساری طی سال های 1389 تا 1391 صورت گرفت. پس از ذبح دام ها و تخلیه امعاء و احشا بلافاصله ارگان های مبتلا به کیست هیداتید به صورت سطحی با رویت مستقیم و کیست های قرار گرفته در عمق بافت،‏ با ملامسه دقیق و ایجاد برش در ارگان های آلوده،‏ ارزیابی و بازرسی شدند.
  نتایج
  از تعداد 45891 راس گاو ذبح شده 8 /26 درصد و از تعداد 144211 راس گوسفند 8 /14 درصد و از تعداد 92292 راس بز 15 درصد آلوده به کیست هیداتید بودند. همچنین تاثیر فصل های مختلف سال بر میزان شیوع آلودگی کیست هیداتید نشان داد که بیشترین میزان آلودگی در گاو و گوسفند ابتدا مربوط به فصل پاییز و سپس فصل زمستان هستند. در حالی که میزان آلودگی در بز،‏ فصل زمستان بیشتر از فصل پاییز است.
  بحث و نتیجه گیری
  کشتارگاه ها به عنوان مراکز اصلی شناسایی و قطع چرخه زندگی انگل های مشترک بین انسان و حیوان،‏ نقش به سزایی را در حفظ سلامت جامعه بر عهده دارند. پیش گیری از چرخه زندگی انگل در بین میزبان نهایی و واسط از طریق کنترل سگ های ولگرد و معدوم سازی لاشه و احشاء دام های آلوده به طریق بهداشتی،‏ در کنترل کیست هیداتید بسیار با اهمیت است.
  کلیدواژگان: ساری، ریه، کیست هیداتید، کبد، کشتارگاه
 • یزدان حمزوی، ناصر نظری، فاطمه پرندین، فریبا فیضی، امیر افراه، محمد سرداری، ارسطو روشن، سعید عزتی، حامد نورمحمدی صفحه 23
  هدف

  تنیازیس بیماری ناشی از تنیا ساژیناتا و یکی از بیماری های مشترک بین انسان و گاو است. آلودگی انسان به کرم بالغ و آلودگی گاو به مرحله لاروی انگل تنیا ساژیناتا از نواحی مختلف ایران گزارش شده است. این مطالعه به منظور بیان اهمیت بهداشتی و میزان آلودگی به سیستی سرکوس بوویس در گاو های کشتارشده در کشتارگاه صنعتی همدان در سال 1393 انجام است.

  روش ها

  این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی- مقطعی می باشد که با مراجعه به کشتارگاه مزبور و به منظور بررسی وجود سیستی سرکوس بوویس در عضلات کتفی،‏ ماهیچه های قلبی،‏ ران،‏ بین دنده ای،‏ دیافراگم و همچنین کبد گاو های انجام شده است.در این مطالعه هم کیستهای زنده و هم کیست های آهکی بررسی شدند. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS- 21 و به وسیله ی آمار توصیفی و آزمون مجذور کای انجام شد.

  نتایج

  میزان شیوع سیستی سرکوس بوویس در 2000 راس گاو مورد بررسی 8 /3 درصد بود. بیشترین میزان آلودگی در عضله قلب بود و بین میزان آلودگی در اندام های مختلف ارتباط آماری معنی داری مشاهده گردیدp<0.001)). میزان آلودگی در جنس ماده بیشتر بود و بین میزان آلودگی و جنسیت دام ارتباط آماری معنا داری مشاهده شدp<0.001)).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به شیوع نسبتا بالای سیستی سرکوزیس در گاو های کشتار شده در کشتار گاه صنعتی همدان،‏ باید توجه بیشتری به روش های توصیه شده جهت پیشگیری و کنترل تنیازیس و سیستی سرکوزیس در انسان و گاو نمود.

  کلیدواژگان: تنیا ساژیناتا، انسان، سیستی سرکوس بوویس، گاو
 • علی نقی زاده، سید مهدی طباطبایی، ملک کیانی، فاطمه رخشانی زابل صفحه 27
  هدف
  تب مالت در اغلب نقاط دنیا به ویژه در کشورهای درحال توسعه از لحاظ بهداشت عمومی و تاثیر آن در وضعیت اقتصادی- اجتماعی جامعه اهمیت زیادی دارد؛ لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین خصوصیات اپیدمیولوژیک تب مالت در استان سیستان و بلوچستان طی سال های 1393-1388 انجام شده است.
  روش ها
  این پژوهش توصیفی-تحلیلی مقطعی،‏ بر روی کلیه مبتلایان به تب مالت (680 نفر) در استان سیستان و بلوچستان که طی سال های 1393-1388 ازسوی بخش خصوصی و دولتی شناسایی شده بودند،‏ انجام شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 و درسطح معنی داری کمتر از 05 /0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  متوسط میزان بروز درمطالعه حاضر،‏ 27 /5 درهر صدهزار نفر بود. که بیشترین آن به خاش (03 /38) و کمترین آن به سراوان (36 /0) اختصاص دشت. اکثر مبتلایان(9 /26%) درگروه سنی50 سال و بیشتر قرار داشته و 9 /55% زن و 5 /88% بیماران،‏ روستایی بودند. بیشترین (3 /25%) و کمترین (9 /1%) تعداد موارد به ترتیب درماه خرداد و اسفند مشاهده گردید؛ همچنین بین جنسیت با محل سکونت ارتباط معنی داری مشاهده نشد. 4 /91% بیماران،‏ سابقه تماس با دام راذکر کرده بودند که 74% موارد ازنوع تماس با دام زنده بوده است. 8 /82% افراد فرآورده لبنی غیرپاستوریزه مصرف کرده بودند و بیشترین فرآورده لبنی مصرفی شیر بوده است. بیشتر مبتلایان،‏ زنان خانه دار (6 /45%) و محصلین (4 /13%) بودند.
  بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر باید نسبت به آموزش راه های انتقال و پیش گیری از بیماری در جامعه به خصوص بین زنان خانه دار روستایی ضمن در نظر گرفتن اهمیت و نقش شیر،‏ با الویت شهرستان های خاش و ایرانشهر اقدام کرد.
  کلیدواژگان: تب مالت، اپیدمیولوژی، سیستان و بلوچستان، بروسلوز
 • ناصر نظری، یزدان حمزوی، فاطمه پرندین، فریبا فیضی، حامد نورمحمدی، سیده سارا پیامی، ارسطو روشن، آرزو شمسیان، زینب رستمی فصیح صفحه 33
  هدف
  سیستی سرکوس تنیا کولیس مرحله لاروی تنیا هیداتیژنا است که خسارات اقتصادی زیادی به صنعت دامپروری تحمیل می کند. هدف این مطالعه بررسی میزان آلودگی به سیستی سرکوس تنیاکولیس در دا م های کشتارگاه صنعتی همدان در سال 1393 بر اساس نوع و جنس دام است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی- مقطعی با نمونه برداری ساده از دام های کشتارگاه صنعتی همدان با استفاده از روش مشاهده ماکروسکوپی انجام گرفت. برای تعیین فراوانی آلودگی به سیستی سرکوس تنیاکولیس و تغییرات فصلی آن 6000 راس دام کشتارگاهی نمونه-برداری شده و جنس و سن دام ها ثبت گردید. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-21 ،‏ آمار توصیفی و آزمون مجذور کای صورت پذیرفت
  نتایج
  در این مطالعه آلودگی به لارو سیستی سرکوس تنیاکولیس در 280 گاو (14%) ،‏ 570گوسفند( 5 /28%) و 200بز (10% ) مشاهده گردید . 1050 مورد از آلودگی به سیستی سرکوس تنیا کولیس (5 /17%) مشاهده گردید.
  بحث: میزان آلودگی در دام های جنس ماده بیشتر از جنس نر بود p=0.02)). بین میزان آلودگی در فصول مختلف سال ارتباط آماری معنی-داری دیده شد p<0.001)). بیشترین میزان آلودگی در فصل پاییز و کمترین آن در فصل زمستان وجود داشت. همچنین میزان آلودگی در گوسفند از همه بیشتر و در بز از همه کمتر بود. تفاوت بین میزان آلودگی انواع دام ها از نظر آماری معنی دار بود p<0.001)).
  نتیجه گیری
  فراوانی قابل توجه لارو سیستی سرکوس تنیا کولیس در کبد دام های کشتارگاهی همدان(5 /17%) حاکی از خسارات قابل توجه به صنعت دام داری در استان همدان است. انجام اقدامات کنترلی مناسب برای کاهش این آلودگی در دام ها توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تنیاکولیس، سیستی سرکوس، دام های اهلی، همدان
 • احسان الله سخایی، محمدحسین رادفر، جهانگیر کبوتری کتج، الهام کریمی صفحه 39
  هدف
  بررسی آلودگی های انگلی کرمی در بز که به عنوان یک مشکل بزرگ در دنیا مطرح بوده و از راه های گوناگون موجب خسارات اقتصادی می شود.
  روش کار
  در پژوهش حاضر در مجموع 198 دستگاه گوارش بز بررسی گردیدند. نماتودها و سستودها از شیردان،‏ روده بزرگ و روده کوچک با الک 100 جداسازی و محتویات الک جمع آوری و در فرمالین10% ذخیره شده آنگاه با استفاده از لوپ،‏ نوزادهای موجود جدا گردیده و مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  نتایج
  انگل های همونکوس کونتورتوس (63 /13%)،‏ پارابرونما اسکریابینی (61 /11%)،‏ تریشوریس گلوبلوزا (58 /8%)،‏ کملوسترونژیلوس منتولاتوس (53 /3%)،‏ استیلزیا گلوبی پونکتاتا (5 /3%)،‏ مونیزیا اکسپانسا (5 /3%)،‏ اوسترتاژیا سیرکومسینکتا (01 /1 %)،‏ ازوفاگوستوموم کلمبیانوم (5 /0%)،‏ مارشالاژیا مارشالی (5 /0%)،‏ گونه های نماتودیروس (5 /0%)،‏ تریشوریس اویس (5 /0%) و آویتلینا سنتری پونکتاتا (5 /0%) از بز های آلوده جداسازی شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج فوق به نظر می رسد برای ارتقای بهداشت و سلامت عمومی جامعه بایستی سطح بهداشتی و مدیریتی گله های بز ارتقا یابد.
  کلیدواژگان: کرمان، دستگاه گوارش، آلودگی کرمی، بز
|
 • Seyed Mohammad Hoseini, Behrang Ekrami, Shila Omidzahir, Ali Muosapuor, Rohollah Dozouri, Reza Hajiesmaili-Amiri, Mohsen Yadollahi Bagalloi Page 1
  Background
  Salmonellas are geram negative, facultative anaerobic bacilli from of the family enterobacteriaceae that spread widely in the environment. They cause human and animal infectious diseases in a wide range as enteric pathogens and deadly in cases of septicemia. Salmonellas transfer by direct contact, contaminated food and water and asymptomatic carriers.
  Materials And Methods
  In this study, patiant calves were examined in a dairy farm following refer of fifteen under one month year old dead calves. High fever, weakness, dehydration, white to gray smelly mucus diarrhea and neurological symptoms in two cases were observed.
  Results
  Mucofibrinous enteritis, bowel wall thickening, swollen mesenteric lymph nodes, petechiae on serous surfaces, liver and spleen congestion, petechiae and thickening of the meningeal membranes were observed in autopsy examinatin. Microbiological and histopathological samplings were performed. Histopathological examination showed congestion, edema, presence of mononuclear inflammatory cells in lung, congestion, mass of lymphocytes and macrophages in liver, congestion, epithelial mucus removal and presence of a pseudo- membrane in intestine, meningeal thickening, hyperemia and presence of inflammatory cells with perivascular cuffing in brain. After differentiating cultures Salmonella spp. were isolated, as Salmonella species. Antibiotic therapy was performed after antibiogram test with prescription of Enrofloxacin.
  Conclusion
  Salmonellosis may incur significant social and economic costs as a result of lost productivity, and impacts on industry and agriculture. The centers for disease control and prevention has ways to prevent salmonellosis.
  Keywords: Mazandaran, histopathology, salmonellosis, microbiology
 • Razzagh Mahmoudi, Soghra Valizade, Tayebe Fakhery, Karim Mardani, Asgar Mohammadpour Asl Page 5
  Background And Aims
  Brucellosis is one of the zoonotic diseases that transmit from animal to men and it is one of the main health problems. The purpose of this study was to investigate a descriptive epidemiology of the disease in Qom province during years of 2009- 2010.
  Methods
  We analyzed retrospectively 83 patient’s cases of brucellosis who were diagnosed and treated in the Infectious Disease Clinic of medical centers from 2009 to 2010 in Qom. The diagnosis was based on clinical findings and serologic results and/or blood culture confirmations.
  Results
  from 83 patients, 47 patients (%56.6) were male and 36 (%46.7) were female. The highest incidence rate of disease belongs to individuals that had contact with sick animals (with incidence of %59). Also the other groups with high incidence of brucellosis were the ages between 21 to 40 years old, housekeeper women (%33.7) and individuals that live in urban region (%58). Also the most cases were occurred in summer season (%49.3) and the most common infection resource was contaminated milk and dairy products. Additionally, according to the statistic of the results of the present study incidence of the brucellosis had a rising trend in the years that the study was conducted (40 cases in 1388 and 43 cases in 1389); it should be mentioned that one of the cases (%1.2) had Afghani originality.
  Conclusion
  According to the present study results and because of importance of animal husbandry in Qom province, controling and eradication of brucellosis in this province is necessary.
  Keywords: Zoonosis, Qom Province, Epidemiology, Brucellosis
 • Khodadad Pirali Kheiabadi, Zeinab Nazarian Samani, Sima Montazeri Page 11
  Leishmaniasis can be considered as a zoonotic disease that is caused by leishmania. This disease caused major problems in some parts of Iran such as Golestan Province. Present study aimed to investigate some epidemiological aspects of cutaneous leishmaniasis and to indicate the importance of controlling this problem in Golestan province. This cross-sectional and descriptive study was conducted from 2010 to 2012. Epidemiological data, including age, sex, location, occupation, number of wounds, wound position and residence or travel history of 1715 patients infected to cutaneous leishmaniasis were recorded and analyzed . Most of the patients were suffered from zoonotic cutaneous Leishmaniasis (ZCL( there was a difference between number of male and female patients afflicted to Leishmaniasis (male were more afflicted to Leishmaniasis). Most of the patients aged from 1-9 years old. Among the job groups, children subjects were mostly afflicted to Leishmaniasis. Autumn had the most seasonal prevalence (68.4%). Attention to incremental trend of cutaneous Leishmaniasis in Golestan province, finding the causes of infection in this province should be considered as priority in order to properly control and prevent spreading of the disease.
  Keywords: Leishmaniasis, Retrospective study, Golestan province, Cutaneous
 • Mohamadreza Pajohi-Alamoti, Mohsen Yadolahi Baghloei, Yazdan Khodabakhsh Page 17
  Objective
  Hydatid cyst is a kind of parasitic disease common to humans and animals which is caused through the larval stage of Echinococcus granulosus. This has caused many economic and health damage such as confiscating impurities of animal feed at the slaughterhouse.
  Methods
  The current cross-sectional study was aimed at assessing the prevalence of hydatid cysts in slaughtered livestock at Sari slaughterhouse and took place within the years of 2010 to 2012.
  Results
  From among a total of 282,394 animals slaughtered during the years of 2010 to 2012, 45,891 head of cattle (26/8 %), 144,211 sheep (14/8 %), and 92,292 goats (15 %) were infected with hydatid cysts. The effect of seasons on the prevalence of hydatid cyst revealed the maximum amount of contamination is first in winter and then fall.
  Conclusion
  Prevention of parasite’s life cycle in the final host and interface by controlling the stray dogs and hygienically destructing the carcasses and/or offal of infected animals is highly important in control of hydatid cyst.
  Keywords: Lung, Liver, Slaughterhouse, sari, Hydatid cyst
 • Yazdan Hamzavi, Naser Nazari, Fatemeh Parandin, Fariba Faizei, Amir Afrah, Mohammad Sardari, Arastoo Ravshan, Saeid Ezati, Hamed Normohamadi Page 23

  SummuryTaniasis, caused by Tania saginata, is one of the common diseases between human and cattle. Human infection with adult worms and larval stage of the parasite in cattle was reported from different regions of Iran. The aim of this study is description of the rate of infection and health care importance of the cysticercus bovis infection in cattle in Hamadan industrial slaughterhouse in 2014.
  This is a cross sectional –analytical descriptive study. In this study the presence of C. bovis in the scapular muscles, heart and thigh, between the ribs and diaphragm and liver of the cattle were surveyed. Both alive and calcareous cysts were studied. Data were analyzed using SPSS- 21 software, descriptive statistics and chi-square test.
  The prevalence of C. bovis in 2000 studied cattle was 3.8%. The highest rate of infection was found in heart muscle and there was a statistically significant difference between the rate of infection in different organs (p

  Keywords: cattle, Keywords: Cysticercus bovis, man, Taenia saginata
 • Ali Naghizadeh, Seyed Mehdi Tabatabaei, Malek Kiyani, Fatemeh Rakhshany Zabol Page 27
  Introduction
  Brucellosis is very important in most parts of the world, especially in developing countries in terms of public health and its impacts on socio-economic status. The present study was conducted to determine the epidemiology of brucellosis in Sistan and Baluchistan province in the years 2009-2015.
  Materials And Methods
  This cross-sectional descriptive study was conducted on all cases of brucellosis (680 cases) in Sistan and Baluchistan Province identified by the public and private sectors during the years 2009 to 2015. Data were analyzed by using SPSS version 20 with the significance level of 0.05.
  Results
  The average incidence rate in the present study was 27.5 per hundred thousand people, with the most in Khash (38.03) and the lowest in Saravan (0.36). Most Of the patients (26.9%) placed in the age group of 50 and over, 55.9% were female and 88.5% were rural. The most (25.3%) and the lowest (1.9%) cases were reported respectively in June and December. There was no significant relationship between gender and location. 91.4% of patients had a history of contact with animals, of which 74% of the cases had contact with live animals. 82.8% of patients consumed unpasteurized dairy products, which were mostly milk. A large number of patients were housewives (45.6%) and students (13.4%).
  Conclusion
  according to the results of this study its needed to teach the ways of transmission and prevention of disease in the community especially among the rural housewives, considering the important role of milk, with the priority of Khash and Iranshahr.
  Keywords: Sistan, Baluchestan, epidemiology, Brucellosis, Malta fever
 • Naser Parandin, Yazdan Hamzavi, Fatemeh Parandin, Fariba Faeizi, Hamed Normohamadi, Sara Paiami, Arestoo Ravshan, Arezo Shamsian, Zahnab Rostami Fasih Page 33
  Cysticercus tenuicollis is the larval stage of Taenia hydatigena, which causes great economic losses to the livestock industry. The aim of this study was to evaluate the prevalence and health care Importance of cysticercus tenuicollis larva in livestock animals slaughtered in industrial slaughterhouse of Hamadan based on age and sex in 2015. This descriptive analytical cross-sectional study was carried out with simple sampling from slaughtered livestock in industrial slaughterhouse of Hamadan Using macroscopic observation method. For determination of prevalence of Cysticercus tenuicollis and its seasonal changes, about 6000 slaughtered livestock in slaughterhouse were studied and their sex and age were recorded. Data analysis was performed using spss-20 statistical software, descriptive statistics and Chi-square test. In this study the frequency of cysticercus infection was 14% in cattle, 28.5% in sheep and 10% in goat. All together the frequency of infection in slaughtered livestock was 17.5%. The rate of Infection in females was more than males (p=0.02). There was a statistical significant difference between the rate of Infection and seasons of the year (p
  Keywords: livestock animals, Cysticercus, tenuicollis, Hamadan
 • Ehsanollah Sakhaee, Mohammad Hosein Radfar, Jahangir Kaboutari Katadj, Elham Karimi Page 39
  Introduction
  Helminthes parasite infections of goats are a major problem throughout the world and are responsible for economic losses in a variety of ways.
  Materials And Methods
  A total of 198 goats were examined. Nematodes and cestodes were removed from abomasums, small and large intestines, and kept in Formalin 10% for further diagnosis.
  Results
  The results of the study indicated that examined animals were infected as follows:Haemonchus contorts (13.63 %), Parabronema skrjabini (11.61 %), Trichuris globulosa (8.58 %), Camelostrongylus mentolatus (3.5%), Stilesia globipunctata (3.5%), Moniezia expansa (3.5%), Ostertagia circumcincta (1.01 %), Oesophagostomum columbianum (0.5%), Marshallagia marshalli (0.5%), Nematodirus spp (0.5%), Trichuris ovis (0.5%), Avitellina centripunctata (0.5%).
  Discussion
  Therefore, it seems that management and health levels of goats’ flocks should be improved to increase public health.
  Keywords: Helminthes infections, Goats, Gastrointestinal tract, Kerman