فهرست مطالب

زنان امروز - پیاپی 29 (دی 1396)
 • پیاپی 29 (دی 1396)
 • 142 صفحه، بهای روی جلد: 120,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/10/05
 • تعداد عناوین: 38
|
 • روایت مستند: پوشه
 • حال اورژانس اجتماعی وخیم است (مددکاران اورژانس اجتماعی در انتظار قوانین حمایتی)
  مینا عزیزی صفحه 3
 • همسرآزاری عمولا دعوای عادی زن و شوهری است (گفت و گو با دکتر حسین اسدبیگی)
  سمیه قدوسی صفحه 10
 • سکوت فقط به متجاوز کمک می کند (نگاهی به ضربه دیدگی مجدد قربانیان خشونت)
  مینا اورنگ صفحه 14
 • این محله را زنان صفا داده اند (مشارکت زنان محله در بهسازی شرایط محیطی «پاتوق منصوری»)
  سمیرا هاشمی صفحه 18
 • روایت مستند: جهان
 • خشونت علیه زنان هزینه اقتصادی دارد
  ترجمه: عاطفه احمدی صفحه 25
 • روایت مستند: تجربه زنانه
 • افتخار می دهی پرنسس من بشوی؟
  مریم رحمانی صفحه 27
 • روایت مستند: پوشه
 • آموزش مردان گامی بنیادین برای توقف خشونت علیه زنان
  فرنگیس بیات صفحه 28
 • روایت مستند: ورزش
 • کوهی که طی می کنم قله ندارد (گفت و گو با سارا سفری، کوه نورد)
  افسون حضرتی صفحه 29
 • روایت مستند: حقوق
 • لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، بیم ها و امیدها (در گفت و گو با اشرف گرامی زادگان)
  زهره ترسایی صفحه 34
 • روایت مستند: سیاست
 • شهرها برای زنان ساخته نشده اند (گفت و گو با منا عرفانیان، مشاور وزیر راه و شهرسازی)
  آمنه شیرافکن صفحه 38
 • شکاف در فراکسیون زنان (زنان در مجلس)
  مهدی قدیمی صفحه 41
 • جانب آبی
 • ما استادیوم را به سینما آوردیم (گفت و گو با سحر مصیبی و الهه منصوریان)
  فرشته حبیبی صفحه 43
 • وقتی اولین مهره دومینو بیفتد (درباره هالیوود و فرهنگ تعرض)
  الهه حبیبی صفحه 48
 • چهره اریزماتیک تاریخ (گزارشی از نمایشگاه «چشم اندازهای امید فرسا»، نقاشی های مژگان بختیاری)
  آیدا عباسی صفحه 52
 • روایت سستی از دوشیزگی و مرگ (نگاهی به فیلم خانه دختر، ساخته شهرام شاه حسینی)
  جابر تواضعی صفحه 54
 • صاحب خیابان کیست؟ (درباره والسی برای تهران، ساخته زینب تدریس تبریزی))
  زهرا ملکوتی صفحه 56
 • هنر ویرانی (درباره آثار آنزم کیفر، هنرمند معاصر آلمانی)
  سحر صمدیان صفحه 58
 • تو این جنگ را شروع نکردی (نگاهی به فیلم ردپا، ساخته آنیژکاهلند)
  نزهت بادی صفحه 61
 • تدارک این نمایشگاه مشقی برای خودم بود (گفت و گو با فری ملک مدنی، فعال فرهنگی و هنری)
  الهه استاد یوسف صفحه 63
 • اتاقی از آن خود
 • تیزگوشی های زبان (شعر جهان)
  ترجمه: علی عبداللهی صفحه 67
 • رودخانه تنبل (داستان)
  زادی اسمیت ترجمه: راضیه بهرامی خشنود صفحه 72
 • برای نوشتن یک «تئو» پیدا کنید (از روزنگاری های یک نویسنده)
  مریم حسینیان صفحه 76
 • چند روز آخر (نقدی بر مجموعه داستان شب های وحشی)
  علی مسعودی نیا صفحه 79
 • افق عمودی
 • نگاهی به حضور فرودستان در تاریخ فرادستان
  سیده زهرا مبلغ صفحه 81
 • در تاریخ باید به دیده تردید نگریست (بررسی زندگی و آثار پاتریشیا کرون)
  دکتر مسعود جعفری جزی صفحه 85
 • جنسیت در تاریخ نگاری اسلامی: روایت، اعتبار، قدرت (گفت و گو با دکتر فاطمه صادقی)
  سیده زهرا مبلغ صفحه 89
 • رابعه، آغازگر عشق الهی (مروری بر کتاب رابعه عارف و پارسایان هم مسلک او در اسلام)
  دکتر ملیحه احسانی نیک صفحه 99
 • آیا مردان فرادست اند؟/ جامعه آرمانی اسلامی تبعیض جنسیت ندارد (گفت و گو با مهدی مهریزی)
  هدی امامی صفحه 100
 • تاریخ زنانه نگرانه (واژه شناسی مطالعات زنان و جنسیت)
  ترجمه: سعیده وثوق پور صفحه 105
 • ذهن و بدن
 • نفس بکش، بخند، بگو سلام (گفت و گو با مونس خوشبخت، استاد آشتانگایوگا)
  نگین پذیرا صفحه 107
 • زنان؛ مدیریت هیجانی با یوگا
  موژان توفیقی صفحه 111
 • از قضاوت بدنتان دست بردارید
  دوروتی فولتزگری ترجمه: زهره مثنا صفحه 114
 • به بدتان گوش کنید (روایت مربی یوگا)
  فرشته امیدوار صفحه 117
 • تعادل ذهن و روان؛ حلقه گمشده مراقبت های بارداری (گفت و گو با اعظم خیابانی، مدیر مرکز بارداری نسل سپید)
  افسون حضرتی صفحه 119
 • چگونه اتاقی از آن خود بسازم؟ (خرده روایت های زنانه)
  مینا اورنگ صفحه 123
 • بازی با مهره های تاس (آن سوی دیگرت)
  کوروش ساسانی صفحه 126
 • روزآمدها
 • کتاب گردی
  جواد ماه زاده صفحه 128
 • خبر
  پرستو دوکوهکی صفحه 130