فهرست مطالب

هنگام - سال سوم شماره 2 (پیاپی 21، آذر 1396)
 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 21، آذر 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/25
 • تعداد عناوین: 21
|
 • شعر
 • کالای ادبی ما و سنجه های نوبل
  شاپور جورکش صفحه 5
 • سه شعر
  منصور اوجی صفحه 13
 • نه گل ماند (هم خوانی شعر گل فندق منصور اوجی)
  صفحه 14
 • ضمیرهای مشترک
  احمد فریدمند (الف. روز) صفحه 16
 • رابعه در قاب مونالیزا (هم خوانی شعر ضمیرهای مشترک احمد فریدمند)
  هم خوانی ها: کیوان نریمانی صفحه 18
 • چند شعر
  احمد طاهری، قاسم آهنین جان، سعید اسکندری، راد قنبری، عادل بیابانگرد صفحه 21
 • ژرفا/ گئورگ تراکل
  مهدی زمانیان صفحه 23
 • اندیشه
 • نظریه کانت درباره استعاره
  ای تی لوین ترجمه: پژمان رنجبر صفحه 26
 • داستان
 • خارپشت
  صفحه 36
 • دریا از دکمه های پیراهنش آغاز می شد/ یادداشتی بر «خارپشت» احمد آرام
  کیوان نریمانی صفحه 50
 • نگهبان
  طیبه گوهری صفحه 53
 • لالکی
  انوشا افشار صفحه 56
 • داستان یک اتوبوس
  غزل شاهمردانی صفحه 58
 • مصرف روزانه
  آلیس واکر ترجمه: رضا پرهیزگار صفحه 61
 • ریشه جویی و انکار ریشه در «مصرف روزانه»
  دیوید کووارت ترجمه: علی معصومی صفحه 66
 • سینما
 • پرونده کوچک/ یک فیلم ساز، یک فیلم، یک یادداشت، دو تحلیل: کوبریک در یک نگاه
  محمد برفر صفحه 70
 • هزارتوی جنون/ بررسی تطبیقی رمان و فیلم تلالو
  صفحه 74
 • از آواز کلیسایی تا موسیقی الکترونیک/ بررسی موسیقی فیلم تلالو
  صفحه 87
 • تجسمی
 • شهریار زارع
  صفحه 98
 • مارال کوچک
  صفحه 101
 • نگارخانه هنگام/ نقاشان بزرگ جهان/ پابلوپیکاسو
  شجاع انوری صفحه 105