فهرست مطالب

رهیافت انقلاب اسلامی - پیاپی 40 (پاییز 1396)
 • پیاپی 40 (پاییز 1396)
 • بهای روی جلد: 70,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/11/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید محمدرضا احمدی طباطبایی، مهدی اسدی صفحات 3-24
  با شکل گیری نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، دغدغه توسعه و پیشرفت همواره در میان نخبگان سیاسی ایران وجود داشته است. از آنجا که در کشور ایران، جامعه عموما ضعیف و تشکل نیافته است، مسئولیت تحول ساختاری بر عهده نخبگان سیاسی حاکم خواهد بود. پرسش اصلی این مقاله این است که؛ نخبگان سیاسی در فرایند پیشرفت سیاسی ج.ا.ایران چه نقشی را می بایست عهده دار شوند؟ نویسندگان با استفاده از مدل تحلیلی SWOT تاثیر و عملکرد نخبگان سیاسی در فرایند حرکت ج.ا.ایران از ابتدا تاکنون را تحلیل و در نهایت استراتژی های پیشرفت سیاسی را بر اساس نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدها در این خصوص، استخراج کرده است. برنامه ریزی نخبگان سیاسی، اجماع نظر نخبگان سیاسی بر اهداف و سازوکارهای پیشرفت سیاسی، تقویت جامعه مدنی، شفافیت نخبگان سیاسی و فرهنگ سیاسی متناسب با پیشرفت از مهم ترین پیش نیازهای فرایند پیشرفت سیاسی ج.ا.ایران است که می تواند در رفع موانعی چون ضعف جامعه مدنی، عدم شکل گیری مناسب نهادهای سیاسی، عدم پایبندی به قانون و کامل نشدن فرایند رقابت و مشارکت سیاسی در جامعه ایران، موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: نخبگان سیاسی، پیشرفت سیاسی، توسعه سیاسی، فرهنگ سیاسی، جمهوری اسلامی ایران
 • مسعود نوری تل زالی، حشمت الله فلاحت پیشه صفحات 25-44
  مقاله حاضر با هدف آینده پژوهی اسلام سیاسی در کشور ترکیه به روش کیفی و مصاحبه با خبرگان انجام شده است. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق نشان می دهد پیشران های اسلام سیاسی در ترکیه شامل 12 مورد به ترتیب: تضاد طبقاتی و زوال اقتصادی؛ بحران مشروعیت دولت؛ بحران فرهنگ و مدرنیزاسیون؛ ساختار مذهبی، قومی و رشد اسلام خواهی در جامعه؛ رشد و توسعه جامعه مدنی؛ بسط و تعمیق سکولاریسم در جامعه؛ متغیرهای بین المللی؛ تاثیر انقلاب اسلامی ایران؛ تحولات اجتماعی عوامل کلان و ساختاری؛ اوزالیسم و تضعیف کمالیسم افراطی؛ تحول های سیاسی و تغییر موازنه قوا؛ ظهور حزب عدالت و توسعه و پیشبرد دموکراسی هستند. نتایج پژوهش با توجه به مصاحبه کیفی و طیف پاسخ خبرگان، نشان می دهد که آینده اسلام سیاسی در ترکیه با توجه به وجود پیشران های گروه های اسلام گرا با قوت بیشتری در حاشیه چالش های قومی، لائیسم با شرایط ثبات قومی شکل خواهد گرفت. فرضیه پژوهش در سطح 95% اطمینان برابر (5% خطا) حد بالا مثبت و حد پایین منفی می باشد و میزان خطای مشاهده شده برابر (0.070) می باشد که بیشتر از مقدار 0.05 است. بنابراین فرضیه پژوهش، پذیرفته و تایید می شود.
  کلیدواژگان: اسلام سیاسی، ترکیه، آینده پژوهی، گروه های اسلام گرا
 • فرهاد نوایی، محمود کتابی، اسماعیل شفیعی صفحات 45-64
  این مقاله به بررسی نقش شیوه تربیتی استبدادی در خانواده ایرانی بر شکل گیری فرهنگ سیاسی ایرانی می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش، روانکاوی است بدین معنی که نقش عناصر ناخودآگاه در شکل گیری فرهنگ سیاسی ایرانی بیشتر مولفه های آگاهانه است. فرض اساسی پژوهش این است که روش تربیتی در خانواده ایرانی سلسله مراتبی است که با الزامات خاصی همچون تنبیه بدنی و روانی و اطاعت طلبی همراه است. این امر باعث می شود تا شخصیت افراد، مراحل رشد طبیعی را به خوبی طی نکرده و در نازایی ها و ناکامی های شخصیتی سرکوب شود و همین امر فرهنگ سیاسی را به شکل تملق و چاپلوسی و نزدیکی به قدرت شکل دهد. در عین حال چنین فردی به محض دستیابی به قدرت، آماده است تا بر زیردستان یا فاقدین قدرت سلطه براند.
  کلیدواژگان: شخصیت اقتدارگرا، فرهنگ سیاسی، خانواده، مشارکت، اقتدارگرایی
 • مصطفی ملکوتیان، محمد حقی صفحات 65-82
  انقلاب اسلامی و گفتمان آن، با توجه به داشتن شاخصه هایی از جمله تاکید بر اسلام ناب، تاکید بر همگرایی اسلامی، استکبار ستیزی، مبارزه با اسرائیل، عقل ورزی و گفتگومحوری در سطح کشورهای اسلامی و نیز در سطح جهان تاثیرات و بازتاب قابل توجهی داشته و دارد، از طرفی جریان های تکفیری، با توجه به داشتن ویژگی هایی نظیر نقل گرایی، عقل ستیزی، خشونت گرایی، قشری گری، تکفیر برخی از مسلمانان و... چالش های متعددی را علیه گفتمان انقلاب اسلامی بوجود آورده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که جریان های تکفیری چه چالش های سیاسی علیه انقلاب اسلامی داشته و راهکارهای مقابله با آن چیست؟چالش های سیاسی شامل مواردی همچون: فراموشی آرمان و‏ راهبرد وحدت اسلامی، حاشیه رانی مبارزه با اسرائیل و ایجاد درگیری داخلی برای گفتمان انقلاب اسلامی، خشونت گرایی و خدشه دار نمودن رویه مسالمت آمیز انقلاب اسلامی، ترویج اسلام هراسی و... می شود. به تناسب چالش های موجود، راهکارها و راهبردهای لازم جهت مقابله با این چالش ها ارائه می گردد.در این مقاله جهت تبیین بحث از «نظریه بحران» توماس اسپریگنز، با روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
  کلیدواژگان: جریان های تکفیری، انقلاب اسلامی، چالش، راهکار
 • حسین دهشیار، حسین مرادی صفحات 83-102
  اگرچه دولت اوباما توانست با دقت سیاست های تحریمی خود علیه ایران را اعمال نماید اما بانی بسیاری از تحریم های ایران کنگره این کشور بوده است. شناخت نقش واقعی کنگره در قبال ایران می تواند روندهای تصمیم گیری سیاست خارجی ایران در مقابله با تهدیدات را کارامدتر سازد. تجربه نشان داده هر زمان که کنگره وارد سیاست های امریکا در قبال ایران شده رفتار این کشور نسبت به ایران با اعمال سیاست های سرسختانه تری همراه بوده است. این تحقیق بر آن است تا بررسی نقش واقعی کنگره در زمان اوباما نسبت به ایران، به شناخت عناصر واقعی تهدید علیه منافع ملی ایران کمک نماید. لذا تحقیق در صدد پاسخ به این پرسش است که کنگره در زمان اوباما دارای چه نقشی در تعیین سیاست های امریکا در قبال ایران بوده است؟ با مراجعه به متون جلسات استماع و قوانین تصویب شده در کنگره پاسخ آن است که کنگره دارای نقش محوری و اصلی در تعیین سیاستهای امریکا در قبال ایران داشته و تلاش کرده تا دست برتر را در این زمنیه نسبت به رئیس جمهور داشته باشد.
  کلیدواژگان: تحریم، سیاست خارجی، کنگره، جلسات استماع، اوباما
 • مرتضی دهقان نژاد، عادل رستمی، اصغر منتظر القائم صفحات 103-120
  نقش سرنوشت ساز بازاریان در حرکت های اعتراضی عصر پهلوی دوم همواره مورد توجه پژوهش گران بوده، ولی عوامل نارضایتی آنها از حکومت مذکور و مشارکت گستردهآنها در حرکت های ضد حکومتی این دوره، که هدف اصلی پژوهش حاضر است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین، سوال محوری پژوهش حاضر، این است که چه عواملی زمینه ساز نارضایتی، مخالفت و کنش جمعی بازاریان علیه حکومت، در دوره مورد بحث بوده است؟ فرضیه اصلی این پژوهش، این است که مخالفت و اقدام جمعی بازاریان علیه حکومت پهلوی، از یک سو ریشه در قابلیت ها و ویژگی های خاص بازاریان داشته و از سوی دیگر، نتیجه سیاست ها و عملکرد خصومت آمیز حکومت مذکور علیه بازاریان بوده است. در این تحقیق تلاش شده تا با بهره گیری از روش تحلیلی- تاریخی، و با تکیه بر متغیرهای اصلی «مدل بسیج» چارلز تیلی، تبینی واقعی و روشن برای این سوال، ارایه شود.بر این اساس، ابتدا نقش ویژگی ها و توانمندی های خاص بازاریان در این زمینه و سپس، نقش و عملکرد دولت و تاثیر آن بر جهت گیری ها و پویش های سیاسی بازاریان، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: انقلاب، بازاریان، چارلز تیلی، پهلوی دوم، بسیج سیاسی
 • مریم سلیمانی، الهه مولایی، مژگان حمیدی بیناباج صفحات 121-144
  اقتصاد مقاومتی، تبدیل گر نظام فشار سلطه به فرصت ها و تقویت نیروهای درونی و تمرکز بر خلاقیت داخلی بوده و کارآفرینی به عنوان یکی از ارکان انکار ناپذیر این اقتصاد به شمار می رود. ازین رو توجه به عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی برای موفقیت الگوهای انقلابی در راستای اقتصاد مقاومتی مفید و ضروری تلقی می شود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در قالب یک مدل مفهومی می باشد. این تحقیق یک مطالعه کاربردی و با روش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کارشناسان و مدیران شهرداری شهر تهران بوده که با روش تصادفی از آن نمونه گیری صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده که نرخ پاسخ به آن 107 نفر می باشد. مدل مفهومی تحقیق، با استفاده از ادبیات موضوع توسعه داده شد. فرضیات مطرح شده در مدل، با استفاده از نرم افزار Spss مورد تحلیل قرار گرفت و سپس برازش مدل، با استفاده از نرم افزار Amos مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، هر سه عامل درنظر گرفته شده در مدل مفهومی (فرهنگ سازمانی، فعالیت های مدیریت منابع انسانی و رضایت کارکنان) بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معنادار داشته اند. نتایج تحلیل برازش مدل نیز بیانگر قابل تایید بودن آن است.
  کلیدواژگان: کارآفرینی سازمانی، فرهنگ، فعالیت های مدیریت منابع انسانی، رضایت کارکنان، اقتصاد مقاومتی
 • احمد انصاری صفحات 145-167
  این مقاله به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی جوانان 35-20 سال کهگلویه و بویراحمد می پردازد. به منظور دستیابی به این هدف از بین مولفه های گوناگون سرمایه اجتماعی تاثیر شاخصه هایی همچون روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی و تعهد اجتماعی بر مشارکت سیاسی این افراد مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه دارای اعتبار و پایایی است. جامعه آماری مورد پژوهش جوانان کهگلویه ای 35-20 سال بوده است. تعداد نمونه های تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و در سطح اطمینان 95% و خطای نمونه گیری 5% شامل 384 نفر می باشد. داده های به دست آمده از معادلات ساختاری نشان داد با توجه به این که مقدار آماره تی (502/20) خارج بازه بحرانی است (مقدار تی بزرگتر از 96/1 شده است) بنابراین با احتمال 95/0 ادعای محقق مبنی بر این که «سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی تاثیر معناداری دارد» تایید می گردد و با توجه به اینکه ضریب بتا (799/0) مقداری مثبت شده است، بنابراین سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی تاثیر مثبت و معناداری داشته است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی، اعتماد اجتماعی، تعهد اجتماعی، روابط اجتماعی، کهگلویه
|
 • Mohammadreza Tabatabaee, Mahdi Asadi Pages 3-24
  After the Islamic Revolution of Iran and the formation of the political system of the Islamic Republic, the concern for development and development has always existed among the political elites of Iran. One of the pillars of progress is political progress that has so far been overlooked in Iran due to overcoming the concern for economic progress. Because in Iran, society is generally poorly organized, structural change will be the responsibility of the ruling political elite. The main question of this study is: What role should political elites play in the process of political progress of the Islamic Republic of Iran? Using the SWOT analytical model, the author analyzes the impact and performance of political elites in the process of moving the Islamic Republic of Iran from the beginning, and ultimately has drawn research strategies based on weaknesses, strengths, opportunities and threats in this regard. . Planning for the political elites should move to a possible situation using the tools and mechanisms experienced in the path of political progress, in order to pave the way for a favorable situation. The consensus of the political elite on the goals and mechanisms of political progress, the strengthening of civil society, the transparency of political elites and political culture in line with progress is one of the most important prerequisites for the process of political progress of the Islamic Republic of Iran, which can be used to overcome barriers such as weakness of civil society, The proper implementation of political institutions, non-compliance with the law and the failure to complete the process of competition and political participation in the Iranian society.
  Keywords: Political elite, political progress, political development, Political culture, Islamic Republic of Iran
 • Masoud Noori, Heshmat Falahat Pisheh Pages 25-44
  Political Islam is a description used for the Islamic intellectual-political movement among other titles. Political Islam is a discourse concentrating on Islamic identity in the canon of political actions. With regard to upheavals in the Middle East and the extension of Islamic Awakening in Arabic and regional countries as well as the development of political Islam in Turkey, the study of processes and advances in the future of political Islam seems necessary and significant. Therefore, the present study was conducted with the aim of futurology of political Islam in Turkey via the qualitative method and interviews with elites. Analyzing the findings of the research indicated that propellants of political Islam in turkey include 12 cases: class conflict and economic decline, state legitimacy crisis; the crisis of culture and modernization, the religious, ethnic and Islamist growth in population growth and civil society development, expansion and deepening of secularism in society; the International variables; the impact of the Iranian revolution, social change macroeconomic and structural factors; Özalism and weakening radical Kemalism, political upheavals and changes in the balance of powers; the emergence of the AKP and promotion of democracy. The results of the study confirms the hypothesis and considers the mean scores of views higher than 3 (m >3) according to qualitative interviews with elites and their answers and indicated that the future of political Islam in Turkey with regard to the existence of propellants of Islamist groups will be established more strongly with ethnic stability conditions beside ethnic challenges and Laicism. This hypothesis is positive on the upper limit and negative on the lower limit at the significant level 95% (5% error) and the observed error as 0.070 which is higher than 0.05. Therefore, the research hypothesis is confirmed.
  Keywords: political Islam, Turkey, futurology, Islamist groups
 • Farhad Navaee, Mahmoud Ketabi, Esmaeil Shafiei Pages 45-64
  This article examines the role of authoritarian education in the Iranian family on the formation of Iranian political culture. The research method in this study is psychoanalysis, which means that the role of the unconscious elements in the formation of Iranian political culture is more than the components of consciousness. The basic premise of the research is that the educational method in the Iranian family is hierarchical, which is accompanied by specific requirements such as physical and psychological punishment and obedience. This makes the personality of the person not well advanced in the stages of natural growth and suppresses inferiority and personality failures, which in the same way shapes the political culture (taking into account the tyranny of the regime during the Second Pahlavi period) which gives it some special features. The most important of these were lack of trust, low participation, flattery, and proximity to power. At the same time, such a person is ready to dominate subordinates or lack of power as soon as power is obtained.
  Keywords: Authoritarian personality, Political culture, family, partnership, Authoritarianism
 • Mostafa Malakoutian, Mohammad Haghi Pages 65-82
  The Islamic Revolution and its discourse, has an especial effects on the other countries. It is because of some characteristics it has, like; emphasis on pure Islam and Islamic convergence, anti-Semitism, the fight against Israel, rationalism, dialogue in the Islamic countries and so on. On the other hand, Takfiri movements have created numerous challenges against the discourse of the Islamic Revolution due to its characteristics such as narratively, racism, violence, arrogance, the excommunication of some Muslims. The necessity of this paper is to answer the question of what are the political challenges faced by the Takfiri movements against the Islamic Revolution and what are the solutions to it? The main question of this paper include political challenges such as: forgetting the ideals and strategies of Islamic unity, marginalizing the struggle against Israel and creating internal conflicts for the discourse of the Islamic Revolution, violent and distorting the peaceful process of the Islamic Revolution, promoting Islam phobia and so on. The findings in this paper have been used to explain the discussion of "Theory of Crisis" by Thomas Sprigens, using descriptive-analytic method.
  Keywords: Takfiri movements, Islamic revolution, Islamic World, Challenge, Strategy
 • Hossein Daheshiar, Hossein Moradi Pages 83-102
  Although the Obama administration was able to carefully apply its sanctions policies against Iran, but many sanctions have been imposed on Iran by Congress. Recognizing the true role of Congress in Iran can make the decision-making process of Iran's foreign policy more effective in dealing with threats. Experiences have shown that whenever Congress has embarked on US policies towards Iran, its behavior toward Iran has been accompanied by more stringent policies. The study seeks to examine the real role of Congress in Obama's time toward Iran to help identify the real elements of the threat to Iran's national interests. The research therefore seeks to answer the question of how much of Congress has played a role in defining US policy toward Iran during Obama's time. Referring to the texts of the hearings and the laws passed by the Congress, the answer is that Congress has played a pivotal role in determining US policy toward Iran and has tried to get the top hand in the matter with the president.
  Keywords: Sanctions, Foreign Policy, congress, hearings, Obama
 • Mortaza Dehqannejad, Adel Rostami, Asghar Montaze Alqaem Pages 103-120
  Although the substantial role of Bazaaris in protesting movements during period of Pahlavi II has been considered by researchers, the analysis of reasons for their dissatisfaction with Pahlavi government II and their widespread participation in protest against government in this period, which is the subject of present study, has been less regarded. Therefore, this study investigates the reasons of Bazaaris’ dissatisfaction and their organized protest against Pahlavi government II, which can be as result of not only their special capabilities and abilities but also the policies and the hostile reactions of government to Bazaaris. This study endeavors to present a logical and clear explanation of mentioned subject based on main variables of “mobilization model” of Charles Tilly with analytical- historical approach. Consequently, first the role of Bazaaris’ potential capabilities in this area and second the role and conduct of government and its impact on the orientation and political movements have been investigated.
  Keywords: Revolution, Bazaaris, government, Pahlavi II, Mobilization, Charles Tilly
 • Maryam Soleymani, Elaheh Mowlaei, Mojgan Hamidi Pages 121-144
  Entrepreneurship is necessary for the success of the revolutionary patterns toward the resistive economy. Resistive economy converts the sovereignty system into opportunities and reinforce domestic forces and focused on internal creativity. Entrepreneurship is one of the undeniable elements of this economy. The present survey aimed to explore the effective factors on corporate entrepreneurship in the form of a model. This survey was conducted using field study method. Experts and mangers of a public organization in Tehran province were the statistical population. Simple random sampling was used for the whole population, because it was small. Questionnaire was tool of data collection and the response rate was equal to 107. Conceptual model of the survey was developed using research background. SPSS software was employed to analyze the hypotheses proposed in the model and goodness of the model was tested through Amos software. Based on the results, the three factors considered in the conceptual model (organizational culture, activities of human resources management, and employee satisfaction) have a positive and significant effect on corporate entrepreneurship. This is also confirmed by the results of analyzing the model’s goodness.
  Keywords: Organizational Entrepreneurship, Culture, Human Resources Management Activities, Employee Satisfaction, Islamic revolution, Resistive Economy
 • Ahmad Ansari Pages 145-167
  This paper examines the impact of social capital on the political participation of young people aged 35 to 20 years old in kohgiluyeh . In order to achieve this goal, among the various components of social capital, the impact of characteristics such as social relations, social trust, and social commitment on the political participation of these individuals was studied. The research method is a survey and data gathering tool is valid and reliable questionnaire. The statistical population of the study was kohgiluyeh youth aged 20-35 years old. The sample size was 95% based on the Cochran formula and the sampling error was 5% including 384 people. The data obtained from the structural equations showed that the T (502/20) is outside the critical interval (the value of t is greater than 1.96) Thus, with a probability of 95%, the researcher's claim that "social capital has a significant effect on political participation" Will be confirmed. And given that the beta coefficient (0.799) was positive, social capital had a positive and significant effect on political participation.
  Keywords: Social Capital, Political Participation, Social Trust, Social Engagement, Social Relations, kohgiluyeh