فهرست مطالب

  • No. 0, 2000
  • تاریخ انتشار: 1378/10/11
  • تعداد عناوین: 1
|
  • راندمان حذف سرب از محلول های آبی توسط ریز جلبک کتوسروس و کلرلا
    پروین ملازاده، نرگس خانجانی، محمدرضا رحیمی، علیرضا نصیری* صفحات 121-130
|
  • Adsorption of Lead by Microalgae Chaetoceros Sp. and Chlorella Sp. from Aqueous Solution
    Parvin Molazadeh, Narges Khanjani, Mohammad Reza Rahimi, Alireza Nasiri* Pages 121-130