فهرست مطالب

یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی - سال ششم شماره 1 (بهار 1396)
 • سال ششم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • گودرز نجفیان*، فرشاد بختیار، رضا نیکوسرشت، احمد رضا نیکزاد، منوچهر خدارحمی، غلامحسین احمدی، داوود افیونی، احمد جعفرنژاد، جواد حسن پور، فرزاد افشاری، سیدمحمود عطا حسینی، عبدالکریم ذاکری، رحیم مهرابی، علی ناظری، بیژن دهنوی صفحات 1-11
  رقم بهاران سال 1386 به صورت لاین در قالب خزانه بین المللی 28th ESWYT از مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم سیمیت وارد کشور شد. این رقم در سال 87-1386 در کرج و زرقان به طور متوسط 352/6 تن در هکتار عملکرد در مقایسه با 463/6 تن در هکتار متوسط ارقام شاهد (بهار و پیشتاز) داشت. در سال زراعی 88- 1387در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی اقلیم معتدل در کرج در شرایط نرمال عملکرد 842/ 10 تن در هکتار در مقابل عملکرد 376/ 9 تن در هکتار رقم شاهد پیشتاز و در شرایط قطع آبیاری عملکرد 773/6 تن در هکتار در مقابل 264/6 تن در هکتار رقم شاهد برای آن ثبت شد. در سال زراعی 89-1388 در آزمایش مقایسه عملکرد پیشرفته در شرایط تنش کم آبی آخر فصل عملکرد این لاین 658/6 تن در هکتار در مقابل775 /5 تن در هکتار شاهد زودرس و متحمل به خشکی WS-82-9 بود. در آزمایش سازگاری طی سال های 91- 1389 میانگین عملکرد این لاین 144/5 تن در هکتار در مقابل990 /4 تن در هکتار لاین WS-82-9 و830/4 تن در هکتار رقم سیروان در شرایط قطع آبیاری از مرحله شروع سنبله دهی بود و نسبت به میانگین کل ژنوتیپ ها 6% برتری نشان داد. در آزمایش های تحقیقی – تطبیقی این لاین عملکرد دانه برابر 687/4 تن در هکتار در مقابل همین مقدار برای رقم شاهد سیروان نشان داد. در آزمایش تحقیقی – ترویجی در استان البرز لاین جدید با عملکرد 706/5 تن در هکتار در مقابل 092/5 تن در هکتار رقم سیروان برتر بود. واکنش رقم بهاران در خزانه های بررسی بیماری ها تحت آلودگی مصنوعی از 0 (مصون) تا 40MR برای زنگ زرد و 30M/MS برای زنگ قهوه ای بود. این رقم دارای کیفیت نانوایی خیلی خوب و زودرس بوده و در سال 1394 برای کاشت در شرایط تنش رطوبتی آخر فصل در مناطق معتدل معرفی گردید.
  کلیدواژگان: تحمل به تنش کم آبی، رقم جدید، بهاران، گندم نان
 • فواد مرادی * صفحات 13-24
  استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)، گیاهی چند ساله و بومی آمریکای جنوبی است که در سال های اخیر به علت تولید گلیکوزیدهای شیرین که فاقد کالری هستند، اهمیت زیادی یافته است. استویا برای افرادی که با محدودیت مصرف کربوهیدرات مواجه هستند، مانند افراد دیابتی، افراد چاق و بیماران قلبی مناسب است.گلیکوزیدهای استویا حدود 300 تا 350 برابر شیرین تر از ساکارز می باشند و عصاره استویا علاوه بر داشتن استیویول گلیکوزید، خواص آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد قارچی نیز دارد. برگ های گیاه استویا حاوی لیدان، دی ترپن ها، تری ترپن ها، استیگماسترول، تانن ها، روغن های فرار، پروتئین، فیبر، کربوهیدارت، فسفر، آهن، کلسیم، پتاسیم، سدیم، منیزیم، روتین (فلاونوئید)، روی، ویتامین C و ویتامین A، اسید فولیک و تمام اسیدآمینه های ضروری، به استثنای تریپتوفان می باشد. توان تحمل درجه حرارت های بالا تا 200 درجه سانتی گراد، از ویژگی های شیرین کننده های استویاست و آنها را برای استفاده در غذاهای پخته شده مناسب می سازد. بنظر می رسد گیاه استویا پتانسیل بالایی به عنوان یک محصول کشاورزی جدید دارد زیرا تقاضای مصرف کنندگان برای این نوع شیرین کننده های طبیعی بدون کالری به شدت رو به افزایش است.
  کلیدواژگان: استویا، استویوزاید، ربودیوزاید A و شیرین کننده های کم کالری
 • داریوش آتشکار*، امیرعباس تقی زاده، مریم دودانگه بالاخانی صفحات 25-36
  به منظور بررسی سازگاری و مطالعه صفات زایشی در برخی از ارقام سیب اسپور تایپ موجود در کلکسیون موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهش حاضر بر روی درختان پنج ساله 11 رقم سیب پیوند شده بر پایه رویشی MM106 در سال های باغی1390 و 1391 انجام شد. صفات مورد اندازه گیری شامل چگونگی گل و میوه دهی، وزن میوه، طول میوه، قطر میوه، نسبت طول به قطر میوه، سفتی بافت میوه، اسیدیته، pH آب میوه، TSS و عملکرد میوه در درخت بودند. نتایج نشان داد در میان ارقام مورد مطالعه بیشترین عملکرد (3/23 کیلوگرم میوه در درخت) و کمترین عملکرد (3/8 کیلوگرم میوه در درخت) به ترتیب مربوط به رقم یلواسپور و ول اسپوربود. بالاترین (3/7) و کمترین (1/4) درصد میوه بندی نهایی به ترتیب مربوط به رقم ول اسپور و رقم رد اسپور بوده است. بررسی سال آوری نشان داد که ارقام حاصل از گروه رد دلیشز نسبت به ارقام حاصل از گروه گلدن دلیشز تناوب باردهی بهتری دارند. نسبت طول به قطر در ارقام اسپورگروه گلدن بیشتر از ارقام اسپورگروه رد بوده است. درشت ترین میوه به وزن 4/205 گرم مربوط به رقم اورگون اسپار و کوچک ترین میوه به وزن 106 گرم مربوط به رقم ول اسپور بوده است ، رقم ول اسپور با میانگین سفتی بافت3/5 کیلوگرم بر سانتی‏متر مربع سفت ترین بافت گوشت میوه و رقم کوپر اسپار با میانگین سفتی سه کیلوگرم بر سانتیمتر مربع نرم ترین بافت گوشت میوه را در بین ارقام مورد مطالعه داشتند. همچنین رقم ول اسپور با 49/0 گرم در لیتر بیشترین اسیدیته و رقم شاهد گلدن دلیشز با 27/0 گرم در لیتر کمترین اسیدیته در بین ارقام مورد مطالعه دارا بودند. رقم گانی بیوتی با 30/15 کمترین و رقم رد چیف با 19/19 بیشترین ماده جامد محلول را به خود اختصاص دادند. تمامی ارقام دامنه گلدهی یکسانی داشته و همپوشانی مناسبی برای دگرگرده افشانی دارند
  کلیدواژگان: اسپور، سازگاری، عملکرد و کیفیت
 • حبیب الله قزوینی*، احمدرضا کوچکی، احمد یوسفی، سید علیرضا رضوی، سلیمان محمدی، غلامرضا امین زاده، محمد شریف الحسینی، محمد رضایی مراد اعلی، تقی بابایی، محمدحسین تات، مسعود کامل، رضا اقنوم، صفرعلی صفوی، علی براتی صفحات 37-49
  با توجه به تنش های محیطی زنده و غیر زنده مختلف در اقلیم سرد کشور، خصوصا سرمای زمستان و سرماهای دیررس بهاره، معرفی ارقام جو آبی مقاوم به سرما و سایر تنش های محیطی از اصلی ترین اهداف به نژادی جو در منطقه سرد کشور است. رقم جدید جلگه با شجره Makouee//Zarjow/80-5151 حاصل دو رگ بین جو رقم ماکویی به عنوان پایه مادری و لاین Zarjow/80-5151 به عنوان پایه پدری و انتخاب در نسل های در حال تفکیک تا رسیدن به خلوص ژنتیکی در بخش تحقیقات غلات می باشد. این رقم دارای واکنش متحمل نسبت به سرمای زمستانه بوده و با میانگین عملکرد 7361 کیلوگرم در هکتار، حدود 450 کیلوگرم در هکتار برتری عملکرد نسبت به رقم بهمن دارد. این رقم زودرس تر از ارقام رایج جو آبی اقلیم سرد بوده و دوره پر شدن دانه آن طولانی تر و دارای وزن هزار دانه بالاتری نسبت به رقم شاهد بهمن می باشد. از دیگر مزایای این رقم پتانسیل عملکرد بالا، تحمل نسبتا خوب آن به سرما، مقاومت بالا به بیماری زنگ زرد و سفیدک سطحی، مقاومت بالا نسبت به خوابیدگی، ریزش دانه و شکنندگی محور سنبله می باشد. رقم جلگه اولین رقم جو آبی معرفی شده در اقلیم سرد کشور است که دو رگ گیری و کلیه مراحل اصلاحی آن در داخل کشور انجام شده است.
  کلیدواژگان: تنش سرما، تیپ زمستانه، تحمل به سرما، پایداری تولید
 • فرنگیس قنواتی * صفحات 51-62
  کتان یکی از قدیمی ترین زراعت های غذایی بشر است که کشت آن در مدیترانه، قفقاز و خاور دور از 10000 تا 15000 سال قبل از میلاد مسیح متداول بوده و از الیاف و دانه آن استفاده می شده است. کشت این گیاه حدود 5000 سال قبل از میلاد در ایران انجام می شده و یکی از زراعت های قدیمی این کشور را تشکیل می دهد. در حال حاضر این گیاه در ایران جزء گیاهان فراموش شده می باشد و تحقیقات بسیار اندکی در مورد آن انجام شده است. کتان زراعیL. usitatissimumLinum دارای ارزش اقتصادی زیادی می باشد و روغن، پروتئین و فیبر غذایی فراوان دارد. روغن دانه کتان زراعی غنی ترین منبع اسیدهای چرب غیراشباع امگا 3 در جهان است که بیش از دو برابر امگا3 موجود در روغن ماهی )در حجم مساوی) داراست. کتان علاوه بر اینکه یک گیاه صنعتی می باشد، یک گیاه دارویی مهم نیز محسوب می شود و ترکیبات تشکیل دهنده آن ضامن سلامتی انسان می باشد. به علاوه پتانسیل غذایی کتان آنرا به عنوان یک مکمل غذایی در بین غذاهای دنیا عرضه می کند. روغن کتان در تهیه رنگ، مرکب چاپ، پارچه های عایق، صابون، کف پوش زمین کاربرد دارد. الیافی که از ساقه کتان استخراج می شوند در تهیه کاغذ، بافت قالی، پتو، طناب و عایق استفاده می شود. کتان غنی از اسید چرب غیر اشباع ALA (آلفالینولنیک اسید) است. روغن این گیاه و یا فراورده های حاصل از استخراج اسیدهای چرب آن نقش به سزایی در تقویت قوه بینایی کودکان، نگهداری پوست، کاهش کلسترول خون، جلوگیری از التهاب، جلوگیری از سرطان سینه و روده و تقویت کننده معده می باشد.
  کلیدواژگان: روغن، کتان و خواص دارویی
 • داود صادق زاده اهری*، مهدی نبئی، محمد نریمانی، علی رخ افروز، محسن مهدیه، رضا صمدی، جلیل عطاریلر، فریبا صالحی صفحات 63-69
  کشت بهاره، استفاده از توده های بومی، کشت و کار سنتی بدون استفاده از ماشین آلات را می توان از جمله موارد موثر در کم بودن عملکرد نخود دیم در واحد سطح ذکر نمود. این بررسی به منظور مقایسه عملکرد دانه نخود دیم با روش کاشت و داشت مکانیزه(شیوه مورد توصیه تحقیقات) نسبت به شیوه سنتی و متداول آن (کشت به صورت دستپاش و عدم امکان کنترل مکانیکی علف های هرز) در سال زراعی 91-90 13 در اراضی زارعین منطقه خداجوی آذربایجان شرقی در سطح 7 هکتار اجرا شد. نتایج نمونه برداری از مزرعه در زمان برداشت نشان داد که، اختلاف بین تیمار کشت مکانیزه و تیمار کشت سنتی در مورد صفات عملکرد دانه، عملکرد بیوماس و ارتفاع بوته از نظر آماری معنی دار ولی از نظر شاخص برداشت و وزن صد دانه اختلافی بین تیمارهای آزمایشی وجود نداشت. عملکرد در کشت مکانیزه و کشت سنتی به ترتیب 873 و 303 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج حاصل از این بررسی برتری کشت مکانیزه نخود دیم نسبت به کشت سنتی را مورد تائید قرار داد.
  کلیدواژگان: نخود، کشت مکانیزه، عملکرد دانه، دیم
 • محسن اسماعیل زاده مقدم*، منوچهر خدارحمی، عباس پورشهبازی، حسین اکبری مقدم، منوچهر سیاح فر، سیروس طهماسبی، غلامعباس لطفعلی آینه، نازنین امیر بختیار، فرزاد افشاری، محمد دالوند، عبدالکریم ذاکری، نصرت الله طباطبایی، رامین روح پرور، شعبان کیا صفحات 71-77
  مهرگان با شجره OASIS/SKAUZ//4*BCN/3/2*PASTOR، از دومین خزانه بین المللی دریافتی از مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم (CIMMYT) است، که در سال زراعی 87-1386، در کرج مورد ارزیابی قرار گرفت، انتخاب شد. این رقم در آزمایش سازگاری اقلیم گرم و خشک جنوب که در سال های زراعی 89-1387 به مدت دو سال زراعی و در شش ایستگاه اقلیم گرم و خشک جنوب کشور اجراء شد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این رقم دارای پایداری عملکرد دانه در ایستگاه های مورد ارزیابی بود. پتانسیل عملکرد بالا، تحمل نسبتا خوب آن به گرمای آخر فصل، زودرسی نسبی، مقاومت قابل قبول به بیماری های زنگ زرد، قهوه ای و سیاه و کیفیت نانوایی خوب از ویژگی های مهم این رقم می باشد، این رقم در سال 1394 برای کشت در مناطق گرم جنوب به خصوص مناطقی که فشار بیماری ها و به ویژه زنگ زرد در آن مناطق عامل محدود کننده می باشد از جمله استان خوزستان، مناطق جنوبی استان فارس، مناطق گرم استان های لرستان، کرمان و کرمانشاه با نام مهرگان معرفی گردید.
  کلیدواژگان: اقلیم گرم و خشک جنوب، پتانسیل عملکرد دانه، گندم نان، مقاومت به بیماری
 • حمدالله اسکندری * صفحات 79-95
  یکی از محدودیت های موجود در صنعت دامپروری کشور، تامین علوفه مورد نیاز دام است. به دلیل هزینه کم تولید و تولید ماده خشک زیاد، گیاهان خانواده غلات به طور گسترده ای به عنوان علوفه مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، به دلیل اینکه کیفیت علوفه گیاهان خانواده غلات پایین است، نیاز است به طریقی این کمبود جبران شود. یکی از راهکارها کشت مخلوط غلات با گیاهان خانواده لگوم است، چرا که لگوم ها هر چند عملکرد ماده خشک پایینی دارند ولی به دلیل محتوای بالای پروتئین خام، از کیفیت علوفه بالاتری نسبت به غلات برخوردارند. لذا کمبود پروتئین در جیره غذایی دام ها را جبران می نمایند. در کشت مخلوط، گیاهان غلات و لگوم به دلیل تفاوت های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شان باعث استفاده بهینه از منابع محیطی و در نتیجه باعث افزایش کمی تولید علوفه می شود. در این مقاله کوشش شده است ضمن مرور تعریف و شاخص های تعیین کننده کیفیت علوفه و بررسی عوامل موثر بر آن، اثر سیستم های کشت مخلوط غلات مختلف با لگوم ها مورد بررسی قرار بگیرد. به طور کلی برای تولید علوفه توصیه می شود در زمان کشت گیاهان خانواده غلات، همراه آن ها گیاهان خانواده لگوم نیز کشت شوند تا علاوه بر تولید علوفه بیشتر، کیفیت علوفه (بویژه از نظر میزان پروتئین) نیز بهبود پیدا کند.
  کلیدواژگان: پروتئین خام، غلات، لگوم و هضم علوفه
|
 • Goodarz Najafian *, B. Dehnavi, Hr. Kabirian, Ar. Badri, Sh. Kia, N. Tabatabaei Pages 1-11
  A breeding hexaploid wheat line named later WS-89-7 was introduced to Iran within the CIMMYT 28th-ESWYT international nursery with " KAUZ/PASTOR//PBW343 " pedigree in 2007. This line showed average grain yield of 6.352 t/ha compared to check cultivars Pishtaz and Bahar average with 6.463 t/ha in Karaj and Zarghan during 2007-08 crop season. This genotype due to good grain yield of 10.842 t/ha in normal irrigation treatment and 6.773 t/ha under terminal water stressed treatment of preliminary regional wheat yield trial selected in Karaj during 2008-09. The check variety Pishtaz performance for these two conditions was 9.376 t/ha and 6.264 t/ha for normal and stressed conditions respectively. This line was tested in water stressed advanced and replicated trials over 3 stations at 2009-2010 and with recorded grain yield of 6.658 t/ha compared to 5.775 t/ha of WS-82-9 as check, forwarded to water stressed adaptation trial. The adaptation and stability of this line was evaluated in a 2 years experiment tested over 5 stations (Karaj, Neishabour, Kermanshah, Isfahan and Varamin) during 2010-12 period and with grain yield of 5.144 t/ha against 4.990 of WS-82-9 and 4.830 t/ha of Sirvan check varieties and due to its good resistance to stripe rust considered for on-farm trials which was followed in 2012-13 over 2 locations of temperate zone showing average grain yield of 4.687 against same amount for Sirvan cultivar as check in Kermanshah. This variety showed grain yield of 5.706 t/ha against 5.092 t/ha of Sirvan check cultivar in demonstration trial in Alborz province. According to the final investigations reaction of Baharan to yellow rust was recorded as 0 to maximum of 40MR in the inoculated nurseries. In case of leaf rust, maximum reaction was 30M/MS in Gorgan. Bread making quality of this variety is good and it is an early maturity variety.
  Keywords: Cultivar release, irrigated wheat, moisture stress tolerance, Baharan
 • F. Moradi * Pages 13-24
  Stevia rebaudiana Bertoni, a Native American perennial herb which in the recent years has been dreadfully considered due to the production of calcium glycogen confectionery by public. Stevia is suitable for people with constraining on carbohydrate intake, such as diabetics, obese persons, and heart patients. Stevia glycosides are about 300 to 350 times sweeter than sucrose, and stevia extract, in addition to having stevia glycoside, has antioxidant, antimicrobial and antifungal properties. Stevia leaves contains lindane diterpenes, triterpenes, stigmasterol, tannins, volatile oils, protein, fiber, carbohydrate, phosphorus, iron, calcium, potassium, sodium, magnesium, routine (flavonoid), zinc, vitamin C , Vitamin A, folic acid and all essential amino acids, with the exception of tryptophan. The ability to withstand with temperatures up to 200 ° C, is a feature of stevia sweeteners and makes them suitable for use in cookery. Stevia seems to have a high potential as a new agricultural product since consumer demand for this type of non-caloric natural sweeteners is steadily rising.
  Keywords: Stevia, stevioside, rebaudioside A, non-caloric sweeteners
 • D. Atashkar *, Ab. Tagizadeh, M. Dodangeh Balakhani Pages 25-36
  In order to evaluate adaptability and generative traits of some spur type apple cultivars from Horticultural Science Research Institute Collection in Karaj climate condition an experiment was conducted based on a RCBD with three replications using five years old apple trees were grafted on MM106 rootstock include in Kamal Shahr research station for two consecutive years (2010-2012). The measured traits were included flower and fruit set, fruit weight, fruit length, fruit diameter, fruit to fruit diameter ratio, fruit firmness, acidity, pH of fruit juice, TSS and fruit yield in tree. Results indicated that among the cultivars yellow spur had the highest yield which was about 23.3 kgtree-1 where Well spur with 8.3 kgtree-1 had the lowest yield. The highest (7.3%) and the lowest (4.1%) final fruit set were belonging to Well spur and Red Spur cultivars, respectively. Spur type apple cultivars belonging to Golden Delicious group had the longer fruit and minimum biennial bearing than Red Delicious group. The ratio of length to diameter in Golden spur group cultivars was higher than the Red Spur group cultivars. The largest fruit with a weight of 204.25 grams was Oregon Spur, whilst the smallest fruit with a weight of 106 grams was belonging to the Well Spur. Well spur and Cooper Spur with 5.3 kgcm-2 and 3 kgcm-2 had the hardest and the softest flesh tissue among studied cultivars, respectively. Also Well Spur and Golden Delicious with 0.49 and 0.27 gram per litre had the highest and the lowest acidity, respectively, among the studied cultivars. Red Chief and Ganny Beauty had the highest and the lowest TSS percent with19.19% and15/30%, respectively. All cultivars have the same flowering range and have a good overlapping effect.
  Keywords: Spur type, adaptability, fruit yield, quality
 • Habibollah Ghazvini *, Ar. Koocheki, A. Yousefi, Sa. Razavi, S. Mohammadi, Gh R. Aminzade, M. Sharifalhossaini, M. Rezaee Moradaela, T. Babaee, Mh. Tat, M. Kamel, R. Aghnoum, Sa. Safavi, A. Barati Pages 37-49
  Because of different biotic and abiotic stresses in the cold zone of Iran, especially winter coldness and occurrence of sudden cold in the late winter and early spring, release of new barley varieties possessing cold tolerance and resistance/tolerance to other stresses is the main objective of the barley breeding program in this zone. Newly released cultivar Jolge with pedigree of Makouee//Zarjow/80-5151was derived from the cross between cultivar “Makouee” and line “Zarjow/80-5151” as female and male parents, respectively, and subsequent selection among segregating populations till pure line stage at Cereal Research Department. Jolge is tolerant to winter cold and with average grain yield of 7361 kg per hectare which is 450 kg higher than check cultivar Bahman. Jolge mature earlier than other commercial varieties in the cold zone, and also its grain filling period is longer, and its thousand kernel weight is higher than check cultivar Bahman. Other advantages of this cultivar consist of high grain yield potential, high cold tolerance, resistance to yellow rust and powdery mildew, lodging resistance and non-shattering rachis. Jolge is the first released irrigated barley cultivar in the cold zone which its cross and all other breeding procedures is implemented in Iran.
  Keywords: Cold stress, Winter type, Cold tolerance, Sustainable production
 • F. Ghanavati * Pages 51-62
  Flax is one of the oldest human food crops that was cultivated in the Mediterranean, the Caucasus, and the Far East from 10,000 to 15,000 BC, and was used as a fiber and seed. The plant was planted around 5000 BC in Iran and it is one of the oldest crops in the country. In current years, this plant this plant is one of the forgotten plants in Iran, and very little research has been done about it. The cultivating flax (Linum usitatissimum L.) has numerous economic values and has considerable comount of oil, protein and fiber. Flaxseed oil is the richest source of omega-3 fatty acids in the world, which is twice as the amount of omega-3 in fish oil (in equal volume). In addition to being an industrial plant, Flax also is an important medicinal plant, and its constituent compounds are a guarantor of human health. In addition to its production potential, flax has been introduced as a nutritional supplement. Flax oil is used in the preparation of paint, printing compound, insulating fabrics, soap and flooring. Fibers derived from linseed are used for the production of paper, carpet weaving, blankets, ropes and insulators. Flax is rich in unsaturated fatty acid (ALA) (alpha-linolenic acid). The oil of this plant or extracts of its fatty acids plays an important role in the enhancement of children's vision, skin retention, decreasing of blood cholesterol, inflammation prevention, breast and intestinal cancer and stomach enhancement.
  Keywords: Flax, oil, Pharmaceutical properties
 • D. Sadeqzadeh Ahari * Pages 63-69
  Spring sowing, landraces cultivation, traditional cropping without machine facilities are the major factors reducing chickpea yield under dryland conditions. In order to compare mechanical sowing of chickpea (researcher recommended method) with broad-cast sowing (hand planting without controlling of the herbs), this study was carried out under farmer field (7 hectares) at East Azerbayjan (Khodajoo region) during 2011-2012 cropping season. Results of sampling from the field showed that there were significantly differences between experimental treatments in cases of seed yield, biomass yield and plant height. But there were no significantly differences between treatments from harvest index and one hundred seed weight point of view. Seed yield was 873 kg/ha in mechanical sowing method (researcher recommended method), that had significantly difference with farmer treatment (303 kg/ha). Results of this study confirmed the superiority of mechanical sowing to traditional sowing of chickpea under dryland condition.
  Keywords: chickpea, Mecanical planting, seed yield, dryland
 • M. Esmaeilzadeh Moghaddam*, M. Khodarahmi, A. Pour-Shabazi, H. Akbari Moghaddam, M. Sayahfar, S. Tahmasebi, Gh L. Aeineh, N. Amir- Bkhtiar, F. Afshari, M. Dalvand, A. K. Zakeri, N. A. Tabatabaei, R. Roohparvar, S. Kia Pages 71-77
  Mehreghan cultivar with the pedigree of OASIS/SKAUZ//4*BCN/3/2*PASTOR has derived from second international bread wheat nurseries received from CIMMYT (2ed EBWYT, Bread Wheat Yield Trial) that was evaluated in 2008-09 cropping season in Karaj. This cultivar was evaluated for its adaptability in six research sections in the Southern Dry and Warm agro-climatic Zone of Iran in years 2008-2010. Results showed that this cultivar had a goog yield stability in this Agro- climatic zone. Considering high grain yield, high level of resistance to different physiological races of stripe rust, leaf rust and stem rust in different locations (hot spots), good grain quality as well as good agronomic performance including: earliness, resistance to terminal heat stress and shattering, this line was selected and officially released as mehreghan in 2015. Mehreghan, is recommended for planting in irrigated wheat growing areas in the Southern Dry and Warm Agro-climatic Zone in Iran especially in Khozestan, West Fars, Warm areas in Lorestan, Kerman and Kermanshah, provinces.
  Keywords: Southern dry, warm agro-climatic zone, grain yield potential, bread wheat, disease resistance
 • H. Eskandari * Pages 79-95
  Forage production is one of the most important limitations which affect livestock products in Iran. Cereals are widely used as forage bcause of their high dry matter production and low cost. However, cereals have low forage quality which needs to be compensated in animal’s diets. Cereals-legumes intercropping is a suitable approach for reaching this goal. Although legumes have low dry matter production, because of their high crude protein, their forage is in high quality compared to cereals. In intercropping systems, morphological and physiological differences between legumes and cereals lead to use of environmental resources that can result higher forage production. In this review paper, definition of forage and its quality indicators as well as factors affecting forage quality are discussed and also elements which are important in cereals-legumes intercropping systems will be explained. In general, for forage production it is better to intercrop cereals with legumes to produce forage with high quality (especially in terms of crude protein) and quantity.
  Keywords: Cereal, crude protein, forage digestion, legume