فهرست مطالب

زیبایی شناسی ادبی - سال پانزدهم شماره 33 (پاییز 1396)
 • سال پانزدهم شماره 33 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علمی پژوهشی
 • محسن ایزدیار صفحات 9-30
  جریان ساده نویسی در شعر دهه 1380 واکنشی بود در برابر جریان شعری دهه 1370 که به پیچیدگی، دشواری و مخاطب زدایی دامن می زد؛ از این رو شاعران این جریان در جهت جذب مخاطب بیشتر شعر را از هر گونه پیچیدگی دور می دارند. در این مقاله به بررسی این جریان شعری با دو رویکرد ساختاری و محتوایی پرداخته شده است. نتیجه آنکه این جریان شعری از وجوه زیباشناختی شعر به دور است و هرچند سعی در جذب مخاطب دارد ولی مخاطب گزینی ملاک و معیاری برای برتری شعر و یا هنر نمی تواند بود. از سوی دیگر این جریان نوگرایانه چیزی بر دفتر شعر و ادب پارسی نیفزوده است و ظرفیت های زبانی و زیباشناختی و هنری شعر را توسعه نبخشیده است. همچنین این جریان شعری را نمی توان ادامه جریان شعر سهل و ممتنع در ادوار گذشته شعر فارسی قلمداد کرد.
  کلیدواژگان: زیباشناختی شعر، شعر ساده نویسی، نقد ساختاری، نقد محتوایی، مخاطب گرایی
 • زهرا خاتمی کاشانی، محمدرضا قاری صفحات 31-65
  آرکی تایپ یا کهن الگو به انگاره هایی یکسان و مشترک در ذهن و ضمیر ناخودآگاه گفته می شود که در هر عصری به شکل باورهای رایج آن دوره خود را نشان می دهد. هنرمندان نیز برای آفرینش هنری از صور ذهنی و تخیلاتی بهره می گیرند که ریشه در ناخودآگاه جمعی دارند. این تصاویر ذهنی در روند آفرینش هنری به لایه های خودآگاه ذهن می رسند و اثری هنری خلق می شود. بخش خودآگاه، آرکی تایپ را به شکل نماد و سمبل درک می کند. بنابراین در ادبیات پرداختن به آثار سمبولیک و نقد کهن الگویی آن می تواند برخی ویژگی های شخصیتی و روانی هنرمند را که برخاسته از اندیشه و احساس تبار اوست نشان دهد. یکی از رایج ترین کهن الگوها، کهن الگوی «شب» است. تکرار واژه «شب» (بیش از 400 بار) در شعر شاملو، این واژه را به عنوان یک آرکی تایپ به ما معرفی می کند. این واژه به عنوان نمادی از آنیما، مفاهیمی دیگر چون تاریکی، اندوه، تنهایی، سکوت، وحشت، ناامیدی و مرگ را نیز در شعر شاملو می رساند.
  کلیدواژگان: شاملو، کهن الگو، نماد، شب، آنیما
 • محمدحسن تقیه صفحات 65-79
  یک مترجم موفق نباید تنها از یک دریچه و ساختار متن زبان مبدا را به زبان مقصد ترجمه کند. تطبیق و پیاده کردن نکات دستوری و انتقال واژگانی به تنهایی نمی‏تواند ملاک و اساس کار قرار گیرد؛ زیرا نباید نقش دیگر عوامل برون و درون متنی را نیز در ترجمه نادیده گرفت. بنابراین به خوبی در می‏یابیم ترجمه خوب و روشمند بر یک پایه ساخته نمی‏شود بلکه ساختارها و عوامل گوناگونی دست به دست هم می‏دهند تا چارچوب و ساختار ترجمه شکل بگیرد.
  مترجم در ساختار یلاغی با چند چهره‏ای مفاهیم صناعات ادبی و صور خیال روبروست. از این رو در فرایند ترجمه انتقال نکته ها و چارچوب‏های بلاغت دشوارتر از دیگر ساختارهاست.
  مترجم هر چند توانایی بالایی در آفرینش ترجمه، بی‏مانند باشد ولی نخواهد توانست مخاطب زبان مقصد را کاملا به دنیای ادبی فراهم شده برای مخاطب زبان اصلی ببرد. البته این گفته به معنای رها کردن و ذست کشیدن از ترجمه صناعت‏های ادبی نیست بلکه باید مترجم تلاش نماید تا شکاف میان مخاطبان دو زبان را کمتر کند و این مهم انجام شدنی است.
  کلیدواژگان: بلاغت، ترجمه، ساختار بلاغی، متون ادبی، صتاعات
 • فاطمه عزیزمحمدی صفحات 80-92
  تحقیق حاضر تحلیلی از سبک های ادبی است و به بررسی تشبیه ادبی، اهمیت تمثیل و تغییر زبان ‏شناسی یا سوء استفاده از زبان در داستان مزرعه حیوانات نوشته جورج اورول می پردازد. سوء استفاده سیاسی از زبان توسط جورج اورول یکی از ویژگی های منحصربه فرد داستان مزرعه حیوانات و بخش غیرقابل تفکیک از تشبیه اوست. داستان به نظر ساده مزرعه حیوانات در واقع یک تشبیه ادبی است که به نزاع بر سر قدرت، غصب، ارعاب، بهره برداری، دورویی، فساد، نقشه های سیاسی و وحشت از طبقات حاکم که در هر شکلی ممکن است ظاهر شوند (انسانی یا حیوانی)، اشاره دارد. در هر حال موضوع اصلی این است که اورول با داشتن سبک نثر دقیق و کمال گرا، این مسئله را با استفاده از تصویرهای زنده و استفاده هنرمندانه از صنایع ادبی، جالب و سرگرم کننده ساخته است. این داستان با سبک نوشتاری واضح، به شکل فریب آمیزی ساده، اما خلاقانه و دارای زبانی رسا، منبعی از زیباشناختی عظیم و لذت فکری و نگرش سیاسی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: اورول، تشبیه به عنوان یک صنعت ادبی، تمثیل، تغییر زبان، نگرش سیاسی
 • اشرف ملک حسینی، محمدرضا زمان احمدی صفحات 93-112
  آرکائیسم از راه های برجسته کردن و تشخص بخشیدن به زبان است. این شگرد یکی از شیوه های آشنایی‏زدایی باعناصر کهن (آرکائیک) زبان است کاربرد عناصر تاریخمند زبان در درون بافت زمانی پس از آن را کهن گرایی (آرکائیسم) می گویند. واحدهای زبان (تکواژها، واژه ها، عبارات و ساختهای نحوی) بر پیشانی خود مهر زمان دارند، این یعنی هویت تاریخی و تاریخمندی زبان. اگر عناصر زبان گذشته را از موقعیت تاریخی آن جدا کنیم و به درون بافت زبانی دوره های بعد منتقل نماییم، هنجار زمانی کلام شکسته می شود و سخن از بافت تاریخی که در آن تولد یافته فاصله می گیرد. پیوند عمیق شعر پروین اعتصامی با زبان و ادب کهن فارسی به صورت متنوع وگسترده در شعرش مشهود است. با وجود گذشت قرون متمادی ، زبان فارسی هم چنان صلابت و اصالت خود را به شکلی پویا حفظ کرده است که دلیل آن چیزی نیست مگر غنی بودن این زبان چه از جهت لفظ و چه از جهت محتوا. از بین شاعران معاصر، پروین اعتصامی به علت گرایش به شعر کلاسیک از این حیث، نمود بیشتری یافته اند و باستان‏گرایی را به عنوان محملی برای ایجاد فخامت و شیوایی زبان خویش برگزیده و به کار برده است. باستان‏گرایی واژگانی و نحوی در شعر پروین جایگاه خاصی دارد که در این تحقیق، با بررسی چهارداستان مینی مال در دیوان این شاعره پرآوازه، به تاثیر واژه یا نحو کهن در شعراو پرداخته و دریافته ایم که شعر پروین چه مقدار و تحت تاثیر کدام یک از انواع باستان‏گرایی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: پروین اعتصامی، داستان مینی مال، آرکائیسم واژگانی و نحوی، هنجار گریزی
 • جواد کبوتری، حسین آریان صفحات 113-146
  سعدی شیرازی، از بزرگ ترین سخن سرایان و شاعران فارسی زبان است که بر زبان عربی مسلط بوده است. با وجود تسلط سعدی بر زبان عربی، اشعار عربی، بخش کوچکی از اشعار او را به خود اختصاص داده است ولی همین اشعار کم، نشان دهنده جایگاه رفیع سعدی در میان شاعران ایرانی عربی سراست. سعدی شیرازی همانند اشعار فارسی از صور خیال در اشعار عربی خود بخوبی استفاده نموده است. اگر چه سعدی در شکل ها و گونه های ادبی، استاد سخن است و مهارت خویش را به ادب دوستان عرضه کرده است. او بیش از آن که به دنبال نشان دادن توانایی و هنر خود در به کارگیری صنایع ادبی باشد، در پی ابلاغ معانی به شیوه های گوناگون بوده است. رمز جذابیت و حلاوت اشعار عربی سعدی در بکارگیری بهنگام صور خیال و در موضع مناسب و به اقتضای حال و مقام است. سعدی در مجموعه اشعار عربی خود، از هر چهار موضوع علم بیان (تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه) استفاده نموده است، اما کاربرد (تشبیه و استعاره) در اشعار وی بسامد بالاتری دارد. در این مقاله، صور خیال، در مجموعه اشعار عربی سعدی، با ذکر نمونه هایی از ابیات عربی، بررسی و تحلیل شده است.
  کلیدواژگان: سعدی، صور خیال، بیان، اشعار عربی
 • محمد مجوزی، رمضان مجوزی صفحات 147-164
  شعر حافظ از دیر باز به شیوایی و زیبایی مشهور بوده است، پژوهشگران مشتاق، جنبه های گوناگون اشعار زیبای این شاعر بزرگ را موردکاوش قرارداده اند و زیبایی آن را به نمایش گذاشته اند اما رستاخیزی و زیبایی مسحور کننده کلام حافظ به طور شگفت انگیزی بدیع است. در این پژوهش نگارندگان برآنند تا با بررسی کاربرد هنری فعل و کشف شگردهای خاص شاعر در به کارگیری آن، جنبه های زیبایی شناختی کلام حافظ را به تصویر کشند. نتایج حاصل از پژوهش که به روش تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده حاکی از آن است که فعل در شعر حافظ، از مهمترین عوامل تصویرساز و معنی آفرین است، شاعر با استفاده از افعال گوناگون و آمیختن آن به صورخیال، کلام خویش را رستاخیز نموده و خواننده را مسحور زیبایی و اعجاز کلام نموده است.
  کلیدواژگان: حافظ، غزلیات، فعل، زیبایی شناسی
 • مهدی دریایی، پروانه عادل زاده*، کامران پاشایی فخری صفحات 165-193
  هنر روایت به خودی خود یک امر بسیار مهم زیبایی شناسانه است. معمولا تعداد زیادی از مولفه های زیبایی شناسانه در داستان هایی که خوب پرداخت شده اند، وارد عمل می شوند. این مولفه ها شامل ایده های ضروری ساختار روایت از قبیل نقطه دید، کانون روایت، انتخاب نوع گفتار و غیره که در خطوط پیرنگ به صورت منسجم ساختاربندی شده اند، قابل تشخیص اند. نگارندگان در این پژوهش با روش تحلیل ساختاری به بررسی مولفه وجه، یعنی فاصله و کانون شدگی از منظر ژنت در مجموعه داستان نیمه تاریک ماه اثر هوشنگ گلشیری پرداخته اند. نویسنده در مولفه فاصله در تمام سی و شش داستان از گفتار مستقیم و سخن روایت شده استفاده کرده است. گفتار غیرمستقیم در شانزده داستان و گفتار غیرمستقیم آزاد در نه داستان به کار رفته است. هم چنین در مولفه کانونی سازی، کانونی سازی نشده با بازنمود همگن، یک داستان. کانونی سازی نشده با بازنمود ناهمگن، دو داستان. کانون درونی با بازنمود همگن، بیست و پنج داستان. کانون خارجی با بازنمود ناهمگن و کانون خارجی با بازنمود همگن، هر یک چهار داستان و کانون خارجی با بازنمود همگن نیز در هیچ داستانی به کار گرفته نشده است.
  کلیدواژگان: زیبایی شناسی روایت، روایت شناسی ساختارگرای فرانسه، کانون شدگی، فاصله، ژرار ژنت، مجموعه داستان نیمه تاریک ماه
|
 • Mohsen Izadyar Pages 9-30
  The trend of simple writing of poetry in the decade of 1380 was a reaction to that of 1370 focusing mainlyom complicity and difficulties and ignoring the audience. Thus, the poets of this trend tried to be for away from complexities to attract more audience to poetry. The present article tries to study this trend while using the Structural and content approaches. The result is that this poetic trend is devoid of poetical aesthetics, though it attempts to attract the addressees. However, the choice of addressee cant be a proper criterion for the preference of poetical or artistic works. On the other hand, this modernist trend has had no benefit for the poetry and Persian literature or it hasnt developed the aesthetic and linguistic capacity of the poetry. Moreover, this poetical trend cant be considered as the continuation of the poetic simple writing in the past eras in Persian poetry.
  Keywords: Poetical aesthetics, Poetic Simple Writing, Structural Critics, Content Critics, Audience, Centered Approach
 • Zahra Khatami Kashani, Mohammad Reza Ghari Pages 31-65
  Archetype refers to the equal and the common icon of the human that is manifested in the shape of the common beliefs of each era.
  The artists make use of the mental imagination in order to create an artistic masterpiece that has their roots in the mass unconsciousness. These mental images will reach to the conscious layers of the brain in the mainstream of the creation of artistic masterpieces. So the artist’s masterpieces created this way. The part will understand the archetype as a symbol. Therefore, in the literature, dealing with symbolic works and the criticism of which from an archetypical point of view could reveal from of the psychological and personal features of the artist that has its roots his thoughts and feelings. One of the most common of the archetypes is the "night". The repetition of the word "night" in the poems of Shamloo (more than 400 times) introduces the word as an archetype. The word "night" as a symbol of Anima contains other concepts such as darkness, sadness, solitude, silence, frightening, hopelessness and death in the poem of Shamloo.
  Keywords: Shamloo, archetype, Symbol, Night, Anima
 • Mohammad Hasaan Taghieh Pages 65-79
  A successful interpreter not only of a valve and the source language to the target language translation of the text Sahtar. The implementation and application of the rules of grammar and lexical transfers alone can not be the criterion and basis. Because of other factors plays out within the text should not be ignored in translation. So well we can not translate well and methodically built on a foundation
  But the structure of the various factors that combine to form the framework and structure of the translation. Translator in the Ylaghy a few literary figures of concepts and imagery figure faces. The transition point in the translation process and framework of rhetoric more difficult than other structures.
  Translator though high ability in the creation of translation, the target language is quite unique, but the audience would not be able to provide the literary world for his original audience. Of course, this means abandoning the art of literary translation is not pulling out and had taken action. But should the interpreter try to reduce the gap between the two languages and the important audience it can be done.
  Keywords: rhetoric, translation, rhetorical structure, literature
 • Fatemeh Azizmohammadi Pages 80-92
  The present research is an analysis of literary styles, and investigates the literary affinity, the importance of allegory, and the shift in linguistics or language abuse in the story of the farm animal by George Orwell. The political abuse of language by George Orwell is one of the unique features of an animal farm story and an inseparable part of his likeness. A simple animal farm story is in fact a literary analogy that appears in the struggle for power, usurpation, intimidation, exploitation, hypocrisy, corruption, political plans, and terror from ruling classes that may appear in every form (human or animal ), Refers. In any case, the main thing is that Orwell, with his precise and prose style, has made this issue interesting and fun using live imagery and artistic use of the literary industry. This story with a clear written style, deceptively simple but creative and expressive language, is a source of massive aesthetics and intellectual pleasure and political attitude.
  Keywords: Orwell, likeness as a literary industry, Allegory, language change, political attitude
 • Ashraf Malek Hosseini, Mohammad Reza Zaman Ahmadi Pages 93-112
  Archaism is one of highlighting and personazing methods of language. This method is one of unfamiliarity of ancient elements (archaic) of language. The use of historical language elements in texture of time after it is called archaism. Language units (such as morpheus, words, phrases, grammatical structures) have time seal on themselves, which means historical nature and language historicity. If we seperate past language elements from historical situations and transfer them to subsequent periods of language texture, then the speech time’s norm is broken and the speech takes distance from the historical texture which is born. Deep link of Parvin’s poem with Persian language and literature is clear and obvious in her various and perfect poetry. By passing centuries, Persian language has deserved her strength and authenticity dynamically. That shows richness of Persian language in vocabulary and content. Among contemporary poets, Parvin had tendency to classic poetry and she chose and used archaism as a place for making eloquence of language. Vocabulary and grammatical archaism in Parvin’s poetry has special position. In this research, I study four minimal stories of this famous poet based on the effect of ancient grammar and vocabulary in her poems that how much Parvin’s poetry was affected by which one of archaism types.
  Keywords: Parvin Etesami, minimal story, vocabulary, grammatical archaism, escape of norm
 • Javad Kabutari, Hosein Arian Pages 113-146
  Sadi Shirazi is one of the greatest tales of Persian poets and poets who has been fluent in Arabic. Despite the dominance of Sadi in Arabic, Arabic poetry has given him a small part of his poetry, but these little poems show Raffi Sadi's position among Iranian Arab poets. Sadi Shirazi has used the imagination in Persian poetry and his Arabic poems. Although Sadi is a teacher in literary forms and forms, he has presented his skill to the friends of his friends. More than trying to demonstrate his ability and art in the use of literary industries, he sought to convey meaning in a variety of ways. Sadi has used Persian verse and Arabic poetry in all four subjects of the science of expression (simile, metaphor, metonymy and allegory), but the use (simile and metaphor) of his poems is more evident. In this research, Sour Zahal, has been analyzed and analyzed in Persian poetry and Arabic poetry of Saadi, with examples of Persian and Arabic verses.
  Keywords: Sadi, Imagery, Qasida, Arabic poems
 • M. Ohamad Mojavezy, Ramezan Mojavvezy Pages 147-164
  Hafez has long since been known, and researchers areeager eloquence and beauty aspects, beautiful poems of the great poet explored and put on display, but the beauty of it, the words of Hafiz, resurrection and its beautysurprisingly novel. This study is trying, with the current study and explore specific techniques to use its poet, Hafez art word shown in the increased load music and other aspects of the beauty of his words portray. In general we can say that the verb in the poetry of Hafez, one of the most significant factors, illustrator and poet is done by combining various actions of the imagination, music is Ragvshnvaz his word.
  Keywords: Hafez, lyrics, action
 • Mehdi Daryaiee, Parvaneh Adel Zadeh*, Kamran Pashaiee Fakhri Pages 165-193
  The narrative art itself is a very important aesthetic. Usually a large number of aesthetic components come into play in well-paid stories. These components include the essential ideas of narrative structure such as point of view, narration center, choice of type of speech, etc., which are structured in coherent structured lines. In this study, the authors have investigated the structural component of the aspect, namely distance and focalization from the perspective of the genius in the collection of the semi-dark story of the month by Houshang Golshiri. The author has used direct narrative and narrated speech in the distance component in all thirty-six stories. Indirect speech has been used in sixteen stories and free speech in nine stories. Also, in the component of unconventional, homogenous representation, a story. Unconcentrated with heterogeneous representation, two stories. Internal center with homogeneous representation, twenty five stories. An external center with heterogeneous representation and an external center with homogeneous representation, each of the four stories and the external center with homogeneous representation is also not used in any story.
  Keywords: Narrative aesthetics, structuralist narrative of france, focalization, distance, gharar gent, dark tale of the moon