فهرست مطالب

نقاشان امروز - پیاپی 9 (زمستان 1396)

فصلنامه نقاشان امروز
پیاپی 9 (زمستان 1396)

 • 92 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/12/10
 • تعداد عناوین: 21
|
 • نقاشان امروز
 • نقاشی از ناخودآگاهی همگانی / درباره ی آثار: ویلیام باتلر بیتس
  مریم یگانه فر صفحه 6
 • کاغذ زهرآگین / درباره آثار: جیسون شان الکساندر
  مریم یگانه فر صفحه 10
 • خاطراتی دررابطه با اشیا / درباره آثار: کارول گو
  مریم یگانه فر صفحه 14
 • من نامرئی هستم
  جان اوهرن، سوسن مستوفیان صفحه 18
 • چشمان منتقد؛ میمی گراس در دنیای خود / درباره آثار: دن نیدل
  سوسن مستوفیان صفحه 22
 • حضور نفس در رنگ / درباره ی آثار: مرجان حبیبیان
  فرزانه رحمانیان صفحه 26
 • بدگواری / درباره آثار: پگاه رجامند
  فرزانه رحمانیان صفحه 30
 • نگاه خیره به فاجعه / درباره آثار: گلاره گودرزی
  بابک توانایی صفحه 34
 • فرانمود ماهی اورنج / درباره ی آثار: جلال الدین مشمولی کوتنایی
  بابک توانایی صفحه 38
 • نیم نگاه
 • هنر و زندگی / گفت و گو با جمعی از هنرمندان نقاش
  همایون ثابتی مطلق صفحه 42
 • حمایت اجتماع
  اطلس استاونگر، گیرهارالدش ترجمه: سوسن مستوفیان صفحه 48
 • آموختنی ها
 • مراحل یکپارچه سازی در ساخت یک اثر
  مرجان عرب صفحه 52
 • تا جایی که چشم کار می کند؛ اصول طراحی پانورامیک
  جان رومن، سوسن مستوفیان صفحه 54
 • رنگ ها و شیدایی
 • ابهام در واقعیت / درباره آثار: فرشته توکلی
  فرزانه رحمانیان صفحه 58
 • نقاشی فراتر از مفهوم گرایی / درباره ی آثار: سمی آیین
  حافظ روحانی صفحه 62
 • همان جوهر دیریاب / درباره ی آثار: هنگامه قدرتی
  حافظ روحانی صفحه 66
 • آوای وحش / درباره آثار: آتنا فریدونی
  حافظ روحانی صفحه 70
 • تجریدی شاعرانه / درباره آثار: لیلا فلاح
  فرزانه رحمانیان صفحه 74
 • نیم رخ
 • طراحی، فضا و روند
  لیلا کیانی صفحه 78
 • ساخته های مکانیکی پیچیده / درباره ی آثار: مارک فون روزنستیل
  سوسن مستوفیان صفحه 80
 • خواندنی های یک نمایشگاه
 • نمایش سری (نوروزگار) / درباره ی نمایشگاه: علی شایسته
  میلاد رستمی، بهمن محمدی صفحه 84