فهرست مطالب

طب سنتی اسلام و ایران - سال هشتم شماره 3 (پاییز 1396)
 • سال هشتم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • میرحسن موسوی *، نسیم شاویسی، سیدامین خطیبی صفحات 297-308
  سابقه و هدف

  خرما (Phoenix dactylifera)، یکی از مهمترین منابع تغذیه ای در کشورهای جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا بوده که ایران نیز بعد از مصر دومین کشور تولید کننده خرما در جهان است. با گسترش و پیشرفت علم در حوزه های مختلف، بعضی از فواید و خواص طبی و تغذیه ای خرما تایید شده است. با مطالعه قرآن، روایات و احادیث امامان معصوم (ع) درمی یابیم که به بسیاری از این خواص و خواص دیگر اشاره شده است. لذا به منظور تعیین خواص تغذیه ای و درمانی خرما در قرآن، احادیث و طب سنتی و نیز در طب توین این مقاله تنظیم شده است.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر به روش مطالعه مروری در مورد خواص طبی خرما از منظر قرآن کریم، احادیث و منابع طب سنتی و همچنین تحقیقات علمی انجام گرفته در طی سال های 2000 تا 2016 و جمعا بر روی 68 منبع واجد شرایط انجام گرفت.

  یافته ها و نتیجه گیری

  علاوه بر توصیه های قرآن و تاکید پیامبر و ائمه معصوم (ع) و علوم سنتی نسبت به مصرف خرما، نتایج مطالعات اخیر نیز نشان می دهد که خرما در درمان بسیاری از بیماری ها نظیر بیماری های قلبی عروقی، عفونی، دیابت، ناباروری، زخم معده، سرطان، پارکینسون، آلزایمر می تواند موثر واقع شده و همچنین دارای اثرات ضدالتهابی، ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی است. یافته های این مطالعه می تواند گامی موثر در جهت تایید جنبه های علمی قرآن و احادیث ائمه (ع) به ویژه در مورد میوه هایی نظیر خرما باشد.

  کلیدواژگان: خرما، قرآن، حدیث، طب، بیماری
 • سهیلا گلابی*، محمد جعفر طالب پور صفحات 309-313
  سابقه و هدف

  پرفشاری خون سومین عامل مرگ و میر در جهان است. با توجه به اینکه 50 درصد مبتلایان در درمان پرفشاری خون با روش های دارویی موفق نیستند؛ پرداختن به روش های درمانی غیر دارویی مناسب، موثر و کم هزینه مثل حجامت می تواند موثر باشد ،لذا این تحقیق انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  یک بررسی توصیفی است که در افراد مبتلا به هیپرتنشن مراجعه کننده به مرکز حجامت انجام شده است . از بین افرادی که برای حجامت مراجعه کرده بودند 25 نفر که مبتلا به هیپرتنشن بوده و داروی ضد فشار خون دریافت می کردند انتخاب شدند .فشار خون سیستول، دیاستول و نبض قبل و بعد از حجامت بررسی شد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع اوری گردید و با کمک آزمون paired T test مورد قضاوت اماری قرار گرفت.

  یافته ها

  تحقیق بر روی 25 نفر انجام گرفت. میزان کاهش فشار خون سیستولیک 0/98±0/94 p<o/0001)) و برای فشار خون دیاستولیک 0/78±0/46 p<0/0001)) بود و تغییرات نبض 2/8±3 کاهش یافت p<0/05)).

  بحث و نتیجه گیری

  بنظر می رسد که حجامت می تواند در بهبود وضعیت همودینامیک مبتلایان به فشار خون بالا کمک کند

  کلیدواژگان: حجامت، فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک، نبض، فشار خون بالا
 • سمیرا رومینا*، مصطفی نوروزی صفحات 315-321
  سابقه و هدف

  از آن جا که دیابت شایع ترین بیماری غدد درون ریز است و روند رو به رشد آن نگرانی هایی را در عرصه سلامت کشور ایجاد کرده است استفاده از گیاهان دارویی ممکن است به تنهایی ویا در کنار داروهای شیمیایی در درمان دیابت موثر باشد. لذا مطالعه به منظور تاثیر عصاره گیاه آب تره (Nasturtium officinale) بر میزان قند خون موش سوری دیابتی این تحقیق انجام گرفت.

  مواد وروش ها

  دراین مطالعه تجربی 40 سر موش سوری نر با وزن 25-20گرمپس از سازگاری با محیط حیوان خانه در شرایط استاندارد به صورت تصادفی به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند . 4 گروه به وسیله تزریق داخل صفاتی داروی STZ(استرپتوزیتوسین) به میزان mg/kg60 و یک گروه به عنوان گروه شاهد غیر دیابتی در نظر گرفته شد. قبل و همچنین در فواصل 24 ، 72 ساعته و یک هفته بعد از تزریق stz و تجویز عصاره هیدرو الکلی گیاه آب تره قند خون بررسی شد. سه گروه اول عصاره گیاه آب تره را با سه دوز متفاوت(mg/kg100 ، 300 ، 600) دریافت کردند. قند خون هر یک از این سه گروه درسه نوبت با فواصل معین اندازه گیری شد. نتایج به دست آورده با استفاده از آزمون t-test در نرم افزار spss v.16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  قند خون گروه های تیمار شده با دوزهای مختلف بولاغ اوتی (آب تره) در زمان های 24 و 72 ساعت و یک هفته کاهش معناداری نسبت به گروه شاهد در زمانهای مذکور داشت (p<0.01) به طوری که قند خون گروه های دیابتی شده دریافت کننده عصاره ، در زمان 72 ساعت نسبت به 24 ساعت و در 1 هفته نسبت به 72 ساعت کاهش بیشتری را نشان داد (p<0.01) بیشترین کاهش قند خون در غلظت mg/kg 300 بود.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که عصاره آب تره نقش کاهنده ای در میزان قند خون موشهای نر دیابتی داشت.بررسی آن را روی انسانها توصیه می نماید

  کلیدواژگان: دیابت، گیاه آب تره، استرپتوزوتوسین، قند خون، بولاغ اوتی
 • مینا پاک مهر، مریم جهان تیغ حقیقی*، صفیه طاهری تیزآبی، زهرا راهدار صفحات 323-334
  سابقه و هدف

  چاقی یک تهدید بزرگ برای بهداشت عمومی در سراسر جهان است و به عنوان یک عامل مهم بیماری های مختلف می باشد. در مقابله با چاقی داروهای گوناگون و روش های مختلف جراحی وجود دارد اما هر دو دارای اثرات نامطلوب و اثرپذیری محدود می باشند. نارضایتی مردم از داروهای شیمیایی گران قیمت که عوارض جانبی متعددی نیز دارند و همچنین تمایل به تناسب اندام از طریق روش های طبیعی از علل مهم استفاده از داروهای گیاهی توسط مردم است. با توجه به اینکه بسیاری از گیاهان مورد استفاده توسط مردم، در درمان چاقی جهت کاهش وزن به طور قطعی ارزیابی نشده و دارای عوارض خطرناک می باشند این مطالعه در نظر دارد به منظور تسهیل دسترسی به گیاهانی که اثربخشی و ایمنی آنها از طریق کارآزمایی بالینی به اثبات رسیده مطالعات مرتبط را مرور نماید.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقالات معتبر علمی نمایه شده در بانک های اطلاعاتی ISI، SID، Pub Med، Pub Med Central، Scopus و Web of Science با استفاده از کلیدواژه های طب مکمل و جایگزین، گیاهان دارویی، چاقی، اضافه وزن،کارآزماییبالینی،کاهش وزن مورد بررسی قرار گرفت.

  بحث و نتیجه گیری

  گیاهان موثر بر کاهش وزن براساس مکانیسم هایی نظیر: افزایش متابولیسم، موثر در متابولیسم چربی، کاهش اشتها، کاهش جذب چربی، ملین، افزایش سطح لپتین، پیش گیری از جذب کربوهیدرات و اثرات هیپوگلیسمیک و هیپولیپدمیک در درمان چاقی موثر می باشند. مطالعات نشان دهنده کاهش معنی دار و ایمن وزن با مصرف اطرفیل صغیر هستند. در برخی از مطالعات دارچین، سویا، کرفس، سنا، گل سرخ و زیره سیاه سبب کاهش قابل توجه وزن شده اند و در برخی از مطالعات اثربخشی و حتی ایمنی آن ها مورد تردید است. فیتوسترول ها، ریشه ثعلب و کلپوره در مطالعات حیوانی سبب کاهش معنی دار وزن شده اند. در رابطه با شنبلیله و بادام زمینی نیاز به انجام مطالعات بیشتری است

  کلیدواژگان: طب مکمل و جایگزین، گیاهان دارویی، چاقی، اضافه وزن، کارآزمایی بالینی، کاهش وزن
 • زهرا یعقوبی، جواد صراف زاده *، محمد انصاریپور، محسن ناصری، رزیتا هدایتی صفحات 335-345
  سابقه و هدف

  پاکسازی بدن از فضولات یکی از اصول ششگانه حفظ الصحه است . اختلال در دفع طبیعی مدفوع، باعث بیماری های متعدد می شود. در طب سنتی ایران، از یبوست به عنوان ام الامراض یاد شده است که علاوه بر سیستم گوارشی، بتدریج کل بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین استفاده از توالت هایی با طراحی مناسب جهت کمک به دفع مناسب، اهمیت زیادی دارد هدف مطالعه حاضر بررسی مزایا و معایب دو نوع توالت رایج چمپاتمه ای و فرنگی می باشد.

  مواد و روش ها

  تحقیق به روش مروری انجام گرفت. پایگاه های Google scholar، springer،Sciencedirect ،PubMed ، با استفاده از واژه های کلیدی مرتبط جستجو شدند و مقالات مرتبط در حوزه طب سنتی نیز استخراج و مورد مطالعه قرار گرفتند.

  یافته ها و نتیجه گیری

  توالت چمپاتمه ای و فرنگی دو نوع از رایج ترین نوع توالت ها هستند. بنظر می رسد توالت چمپاتمه ای در افراد سالم از لحاظ بهداشتی و سلامت سیستم گوارشی، بیومکانیکی و تخلیه سریع، راحت و کامل مدفوع، مناسب ترین انتخاب است. استفاده از توالت فرنگی در دراز مدت احتمالا عوارض زیادی بر سلامت سیستم گوارشی و متعاقبا کل بدن دارد، اما در مواردی که به دلایلی نتوان از توالت چماتمه ای استفاده نمود، توالت فرنگی جایگزین مناسبی است.

  کلیدواژگان: تخلیه مدفوع، توالت چمپاتمه ای، توالت فرنگی، یبوست
 • جواد شاهین فر، حسین زراعتی*، مریم قربان زاده، فاطمه نسیمی، سعید شجاعی صفحات 347-362
  سابقه و هدف

  در شرایط زندگی صنعتی امروز که اختلالات حافظه با سرعت بیشتری در حال وقوع است، انسان به دنبال شناخت روش هایی است که از اختلالات مربوط به آن جلوگیری کرده و موجب تقویت حافظه گردد. مطالعات نشان داده اند که داروهای زیادی از جمله گیاهان دارویی بر روی حافظه و یادگیری موثر هستند.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، مقالات از طریق جستجوی الکترونیکی با وارد کردن کلید واژه های مورد نظر در بانک های اطلاعاتی Iranmedex و SID ،googlescholar ،Sciencedirect ،pubmed از بازه زمانی تحت پوشش این بانک ها تا سال 2015 به دست آمد. در نهایت مقالاتی که در بازه زمانی 1995 تا 2015 به بررسی اثرات گیاهان دارویی بر حافظه پرداخته بودند، مورد نقد و بررسی قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  بنظر می رسد که گیاهان بسیاری وجود دارند که دارای اثر بر روی حافظه می باشند که از جمله آن ها می توان به شاهدانه، انجیر، سیرکوهی، کنجد، وج، بوزیدان، خارمریم، علف چای، کندر، بادرنجبویه، خرما، زیتون، قره قاط سیاه، کنگرفرنگی، زعفران، کرفس کوهی، ماریتیغال، آب انگورقرمز، سویا، مرزنجوش اشاره کرد که موجب افزایش توانایی، تقویت و بهبود حافظه می شوند . نظر به اینکه حافظه در زندگی انسان ها از اهمیت بسیار بالایی برخوراد بوده و در پیشرفت های علمی نقش بسیار مهمی دارد .همچنین این گیاهان با توجه به اینکه دارای عوارض بسیار کم و یا فاقد عوارض می باشند؛ در صورت موثر بودن بتوانند جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی باشند.

  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، حافظه، یادگیری
 • عبدالصالح زر*، سیدعلی حسینی، حسن عسگری، محمد امین صفری صفحات 363-368
  سابقه و هدف

  بر اساس نظریات طب سنتی مزاج فرد می تواند تعیین کننده خصوصیات جسمانی، روانی و عاطفی او باشد. هدف اصلی در این پژوهش مقایسه وضعیت مزاج در سه گروه نخبه، غیرحرفه ای و غیرفعال دوندگان بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه پیمایشی؛ جامعه آماری شامل کلیه دوندگان نخبه و غیرحرفه ای هیئت دوومیدانی استان فارس بود که از بین دوندگان تعداد 40 نفر دوندگان به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شد؛ که از این تعداد 20 نفر نخبه و 20 نفر غیرحرفه ای انتخاب شدند که تعداد 20 نفر دیگر از افراد غیرفعال جهت مقایسه و تحقیق موردبررسی قرار گرفت. وضعیت مزاجی با پرسشنامه خود اظهاری تعیین گردید داده ها توسط پرسشنامه جمع آوری گردید. از روش های آزمون فرض آماری در این داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  بین مزاج و سطح فعالیت بدنی ارتباط معنا داری وجود دارد(p <0/05). همچنین بین صفراوی و دموی بودن مزاج با سطح فعالیت بدنی در هر سه گروه دوندگان نخبه و غیرحرفه ای و افراد غیر فعال رابطه مستقیم وجود دارد. درصورتی که بین سوداوی و بلغمی بودن مزاج با سطح فعالیت بدنی رابطه معنا داری وجود ندارد(0/05 p >).

  نتیجه گیری

  می توان گفت که گرم بودن مزاج دوندگان می تواند عاملی مهم در جهت افزایش مشارکتشان در فعالیت های بدنی باشد.

  کلیدواژگان: وضعیت مزاج، دوندگان نخبه، غیرحرفه ای، افراد غیرفعال
 • المیرا محمدی، محسن دوست محمدی*، شاهین گوانجی، حجت باغ شاهی باغ شاهی، زهرا گلستان نژاد، عزیزالله باختری، محمدرضا گلستان نژاد، امیر معتمدی صفحات 369-380
  سابقه و هدف

  سرطان به عنوان یک مشکل جهانی است. زهر زنبور عسل برای هزاران سال در درمان بیماری های مختلف کاربرد داشته است. اخیرا نیز این ماده به عنوان ترکیب موثری برای درمان سرطان مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است شناسایی ترکیباتی که القا- کننده آپوپتوز باشند، میتوانند در درمان سرطان بسیار تاثیرگذار باشند. زهر زنبورترکیب بسیار پیچیدهای از پپتیدها، آنزیمها و آمینهای فعال بیولوژیکی میباشد. ملیتین و فسفولیپاز A2 دو جزء اصلی زهر زنبور می باشند.. در این مطالعه سعی ما براین بوده است تا خواص ضد توموری زهر زنبور علیه سرطان روده بزرگ و سلول L929 مورد بررسی قرار گیرد.

  مواد و روش ها

  تحقیق به روش تجربی انجام شد. سلولهای روده بزرگ انسان(HT-29)و رده سلول طبیعی فیبروبلاست موش (L929) به عنوان شاهد در محیط کشت RPMI-1640 (SIGMA، USA) غنی شده رشد داده شدند. و سلولهابا 12غلطت مختلف زهر از حداقل 1/. تا 12 μg/ml و در سه زمان 24، 48 و 72 ساعت تیمار شدند پس ازطی زمانهای مورد نظر میزان زنده بدون سلول ها به روش MTT تعیین گردید سپس تجزیه وتحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار SPSSبه روش one way ANOVA ونیز ترکی مورد آنالیز آماری قرار و همچنین دو رده سلولی در غلظتهای مشابه نیز به آزمون t مستقل مورد آزمون قرار گرفت

  یافته ها

  در غلظت 6/. و در زمان 24 ساعت تعداد سلول های زنده کاهش و در غلظت 6مولار سلولهای سرطانی مردند. غلظت 2 بر سلول های L929 موثر بوده و در غلظت 12 وساعت 24 این سلول ها از بین رفتند. زهرزنبور عسل دارای اثر مهار کننده بالاتری بر روی سلولهای روده بزرگ انسان(HT-29) نسبت به سلول های L929 میباشد

  نتیجه گیری

  زهرزنبور عسل ،دارای اثر کشندگی برسلولهای روده بزرگ انسان(HT-29) میباشد و به نظر می رسد القای مرگ برنامه ریزی شده سلولی(آپوپتوزیس) در سلولهای سرطانی تیمار شده با زهر زنبور عسل ایجاد شده است که بررسی و اثبات این موضوع نیازمند تحقیق بیشتر می باشد.

  کلیدواژگان: کشندگی سلولی، زهر زنبور عسل، HT-29
 • راحله کارگزار، روشنک سالاری، مژده خدابخش، ملیحه متوسلیان * صفحات 381-388
  سابقه و هدف

  هریک از فصول چهارگانه سال، مانند بدن انسان ها مزاج مشخصی دارند. تدبیر فصول از مهم ترین مباحث حفظ الصحه در طب سنتی ایران است، در این مقاله اصول ضروری برای حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری های شایع در هر فصل معرفی شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کتابخانه ای و با مروری بر مبحث تدابیر فصول با استفاده از منابع برتر طب سنتی ایران و مقالات مرتبط درپایگاه های اینترنتی معتبر تهیه گردید.

  یافته ها

  تدابیر بهار شامل مصرف غذاهای لطیف مانند گوشت بره، تخم مرغ نیم‏برشت، شربت زرشک، ریواس و سکنجبین است. پرهیز از حرکت و استحمام فراوان، خشم و شادی زیاد و نیز انجام تنقیه و مبادرت به خروج خون از طریق فصد توصیه می‏شود. تدابیر تابستان شامل مصرف ماهی تازه، گوشت مرغ، آب انار ترش، آب غوره، شربت ریواس، گیلاس، آلو، هندوانه، کاهو، افزایش استراحت و پرهیز از حرکت زیاد و زیاده روی در جماع می‏باشد. تدابیر پاییز شامل مصرف غذاهای گرم و تند، گوشت بره، خربزه، به، سیب، حمام رفتن یک روز در میان با آب نیم گرم و تنقیه جهت پاکسازی بدن است.
  تدابیر زمستان شامل مصرف غذاهایی مثل گوشت گوسفند با ادویه تند و فعالیت زیاد و پرهیز از فصد و حجامت معرفی شده است.

  نتیجه گیری

  در طب سنتی ایران نقطه شروع حفظ سلامتی پیشگیری از بیماری هااست.در این مقاله توصیه هایی برای سبک زندگی مخصوصا عادات غذایی، خواب منظم، بیداری وفعالیت های بدنی در فصول مختلف شده است که رعایت آنها برای ارتقاء سطح سلامت جامعه و کاهش هزینه های درمانی مفید است

  کلیدواژگان: فصل، طب سنتی، ایران، پیشگیری، تدابیر
 • سجاد صادقی، فرزانه غفاری* صفحات 389-397
  سابقه و هدف

  تعیین صلاحیت حرفه ای پزشکان یکی از موضوعات مهم و قابل توجه درنظام آموزشی و درمانی طب در دوران تمدن اسلامی به شمار می آمد؛ از این رو تعدادی شیوه نامه جهت آزمون تعیین صلاحیت پزشکان در آثار حکمای طب در تمدن اسلامی مشاهده می شود. از جمله این آثار، کتاب ادب الطبیب اسحاق بن علی رهاوی دانشمند قرن سوم هجری قمری است که از جمله اولین آثار شناخته شده با موضوع اخلاق پزشکی است. در این کتاب، شیوه نامه ای فراگیر و دقیق جهت تعیین صلاحیت حرفه ای پزشکان ارائه شده است. هدف از این مقاله، بررسی نحوه ی تعیین صلاحیت حرفه ای پزشکان طبق آموزه های کتاب ادب الطبیب است.

  مواد و روش ها

  در این مقاله ی مروری، به بررسی و تحلیل موضوع آزمون تعیین صلاحیت پزشکان در کتاب ادب الطبیب نوشته ی اسحاق بن علی رهاوی پرداخته و مطالب گردآوری شده به روش تحلیل محتوایی ارائه گردید.

  نتیجه گیری

  رهاوی برای تعیین صلاحیت حرفه ای پزشکان، آزمونی طراحی می کند که شامل دو بخش نظری و عملی است. بخش نظری به سان مصاحبه ای عمیق است که آگاهی و نگرش پزشکان را ارزیابی می کند و در بخش عملی، مهارت های عملی پزشک مثل آشنایی با ابزارها و روش های انجام جراحی و برخی اعمال یداوی همچون فصد ارزیابی می گردد. در این آزمون علاوه بر سنجش آگاهی آزمون دهنده از مبانی نظری و علوم پایه ی پزشکی، ارزیابی دانش و مهارت درمورد اصول و فنون تخصصی همراه با جزئیات آن مدنظر قرار گرفته است؛ و چنین نتیجه گیری می شود که اسحاق بن علی رهاوی در کتاب ادب الطبیب به طراحی و تدوین آزمونی فراگیر و ساختارمند باهدف تعیین صلاحیت حرفه ای پزشکان می پردازد تا ابزاری جهت ارزیابی دانش، آگاهی، نگرش، رفتار و مهارت های مختلف پزشکان در اختیار جامعه ی علمی زمان خود قرار دهد که برخی مطالب آن بعد از گذشت صدها سال، جای تامل و استفاده ی بیشتر دارد.

  کلیدواژگان: طب در تمدن اسلامی، رهاوی، ادب الطبیب، آزمون صلاحیت حرفه ای پزشکان
|
 • H. Moosavy*, N. Shavisi, S. A. Khatibi Pages 297-308
  Background and Purpose

  Date palm (Phoenix dactylifera) is one of the most important nutritional sources in the South West of Asia and North Africa. After Egypt, Iran has the second rank in date production in the world. By the development of science in various fields in recent years, several aspects of medicinal and nutritional benefits of date palm have been confirmed. By studying of Quran, narrations, and hadiths of the Imams (AS), we found that many of these benefits and other properties of date have already been mentioned. Therefore, this article is prepared to determine the nutritional and remedial properties of data in the Quran, Hadith and traditional medicine as well as in modern medicine.

  Methods and Materials

    Generally, the date palm has nutritious, sedative, expectorant, laxative, libido enhancer effects. It is also effective in treating respiratory diseases, cough, asthma, chest pains, fever, high blood pressure, and fatigue. This research was performed as a review study on totally 105 qualified resources about the medical properties of date palm in Quran, hadiths, traditional medicine as well as recent scientific studies from 2000 to 2016.

  Results

  In addition to the recommendations of Quran and Prophet, Imams and traditional resources to the consumption of date palm, findings of recent studies also indicate that the date palm is effective in the treatment of various diseases such as cardiovascular diseases, infectious diseases, diabetes, infertility, scar, peptic ulcer, cancer, Parkinson and Alzheimer. It also has anti-inflammatory, antimicrobial and antioxidant properties.

  Conclusion

  The findings of this research can be an effective step to confirm the scientific aspects of the Quran and narratives of the Imams (AS), especially in the case of fruits like the date palm

  Keywords: Palm date, Quran, Hadith, Medicine, Di
 • S. Golabi * M. Talebpour Pages 309-313
  Background and Purpose

  Hypertension is the third leading cause of death in the world. Given that 50% of pharmacological methods are not successful in treatment of hypertension, dealing with appropriate, effective, and inexpensive non-pharmacological treatments such as cupping can be effective, so this research was done.

  Methods and Materials

  A descriptive study was conducted in hypertensive patients referred to the cupping center. Among patients who were referred for cupping, 25 patients who had hypertension and received antihypertensive medication were selected. Systolic and diastolic blood pressure, as well as pulse were checked before and after cupping. Data were collected using a questionnaire and was statistically analyzed by paired t-test.

  Results

  The research was conducted on 25 people. The decrease of systolic blood pressure was 0.94±0.98 (p<0/0001) and diastolic blood pressure decrease was 78/0±46/0 (p<0/0001) and pulse rate changes decrease was 8/2 ± 3 (p<0/05).

  Conclusion

  It seems that cupping can help recovery of hemodynamic status in hypertensive patients.

  Keywords: cupping, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, pulse, high blood pressure
 • S. Romina *, M. Norozi Pages 315-321
  Background and Purpose

  Since diabetes is the most common endocrine disorder, and its growing trend has raised concerns in the healthcare system, the use of medicinal herbs may be effective in treating diabetes alone or in combination with chemical drugs. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of Nasturtium officinal extract on blood glucose in diabetic rats.

  Methods and Materials

   In this experimental study, 40 male mice with an average weight of 25-20 Grams after sustainability in standard animal house were divided randomly into 5 groups of 8 animals. Four drug groups by intraperitoneal injection of STZ (Streptozotocin) to the extent 60mg / kg and a non-diabetic control group were considered. Blood sugar was analyzed before and at 24, 72 hours and one week after injection of STZ and administration of hydroalcoholic Watercress extract. The first three groups received Watercress extract with three different doses (100, 300, 600 mg/kg). Data was analyzed using SPSS v.16 software. Paired t-test was used for statistical analysis.

  Results

  Blood sugar of groups treated with different doses of NF (Watercress) at 24 and 72 hours and a week after was significantly lower than the control group at the same time (p<0.05) so that blood sugar groups extract-treated diabetic, took 72 hours to 24 hours compared to 72 hours in one week showed a greater reduction (p<0.05) greater drop in blood glucose concentration 300 mg/kg respectively.

  Keywords: Diabetes, Watercress, Streptozotocin, blood glucose, Nasturtium officinale
 • M. pakmehr, M. Jahantighe Haghighi *, S. Taheri Tizabi Pages 323-334
  Background and Purpose

  Obesity is a major threat to public health around the world and is a major factor in various diseases. There are various drugs and various surgical procedures dealing with obesity, but both have adverse effects and limited efficacy. People's dissatisfaction along with expensive chemical drugs has many side effects, as well as the desire for fitness through natural methods, which are the most important causes of the use of herbal medicines by people. As herbs used by people in the treatment of obesity for weight loss are not definitely evaluated and have dangerous effects this study intended to review relevant studies to facilitate access to plants whose efficacy and safety have been proven through authentic clinical trials.

  Methods and Materials

   In this study, we investigated valid scientific articles indexed in ISI, SID, PubMed, PubMed Central, Scopus, and Web of Science databases using complementary medicine and alternative medicinal herbs, obesity, overweight, clinical trial, weight loss as keywords.

  Conclusion

  Plants affecting weight loss have different mechanisms such as increasing metabolism, affecting fat metabolism, reducing appetite, reducing fat absorption, laxative, increasing levels of leptin, preventing carbohydrate intake, and hypoglycemic and hypolipidemic effects. Studies show a significant and safe decrease in weight with Triphala consumption. In some studies, cinnamon, soybeans, celery, senna, roses, and cumin caused a significant reduction in weight. In some other studies, their effectiveness and even their safety were doubtful. Phytosterols, tubers of Orchis mascula, and Felty germander have caused significant weight loss in animal studies. In the case of fenugreek and peanut, more studies are needed

  Keywords: Complementaryand alternative medicine, Medicinal plants, Obesity, Overweight, Clinical Trial, Weight Loss
 • Z. Yaghoubi, J. Sarrafzadeh*, M. Ansaripour, M. Naseri, R. Hedayati Pages 335-345
  Background and Purpose

  Evacuation is one of the 6 essential health’s rules. Dysfunction in normal fecal depletion causes multiple diseases. In traditional Persian medicine, constipation is known to be mother of diseases that in addition to the digestive system gradually affects the whole body. Therefore, it’s very important to design proper toilets in order to help proper fecal depletion. The aim of the current study is to investigate the advantages and disadvantages of the two common squatting and sitting toilets.

  Methods and Materials

   This as a review study. Electronic databases such as PubMed, Science Direct, Springer, and Google Scholar were searched using related keywords and related articles in traditional and conventional medicine were studied.

  Results

  Squatting and sitting toilets are two of the most common toilets. It seems that in healthy people, squatting toilet is the most appropriate choice considering the health of the digestive system, biomechanics and fast, east and complete depletion. Chronic use of sitting toilets has probably lots of adverse effects on the health of the digestive system and consequently the whole body. But if for some reason squatting toilet is not applicable, siting toilet can be considered as a good alternative.

  Keywords: Fecal depletion, squat toilet, sitting toilet, constipation
 • J. Shahinfar, H. Zeraati *, M. Ghorbanzadeh, F. Nasimi, S. Shojaei Pages 347-362
  Background and Purpose

  In today's industrial life that memory problems are occurring with greater speed, man seeks to identify ways to prevent the related disorders and improve memory. Studies have shown that many drugs, including herbs, are effective in improving learning and memory.

  Methods and Materials

    In this study, search was conducted using electronic databases IranMedex and SID, Google Scholar, ScienceDirect, PubMed. Articles written in the period covered by these databases (1995 to 2015) which investigated the effects of herbs on memory were assessed.

  Results

  The literature review showed that many plants that have effects on memory such that they can be Hemp, Figs, Garlic, Sesame seeds, Wedge, Bouzid, Marianum, Hypericum, Frankincense, Lemon balm, Dates, Olive, Blueberry, Artichoke, Fennel, Celery, Radish, Milk thistle, Red grape juice, soybeans, marjoram noted that enhance the ability to strengthen and improve memory.

  Conclusion

  Considering the fact that the human memory has essential role in his life and also scientific progress and also these plants have very little or no side effects; if effective, they can be a viable alternative to chemical drugs.

  Keywords: medical Plants, memory, learning
 • A. Zar *, S.A. Hossaini, H. Asgari, M. A. Safari Pages 363-368
   Background and Purpose

  Based on the theories of traditional medicine, body temperament can determine physical, mental and emotional characteristics. The purpose of the present study was to survey and compare temperaments in elite, amateur and inactive runners.

  Methods and Materials

  In this descriptive survey statistical society consisted of all elite and amateur runners of the Fars Track and Field Commission. Forty runners (20 elite and 20 amateurs) were selected randomly as the sample. Twenty other inactive people were selected for comparison. Data were collected using a self-administered questionnaire. The statistical hypothesis testing methods were used.

  Results

  The findings of the study indicate that there is a significant relationship between temperament and physical activity level (p<0.05). There was also a direct relationship between the Choleric and Sanguine temperaments and level of physical activity in all three groups of elite and amateur runners and inactive people. There is no significant relationship between Melancholic and Phlegmatic temperaments and physical activity level (P>0.05).

  Conclusion

  According to the present study, it can be concluded that hot temperament of runners can be an important factor in increasing their participation in physical activity.

  Keywords: Condition mizaj, elite Runners, amateur Runners, Inactive people
 • E. Mohammadia, M. Doostmohammadi*, S. Gavanji, H. Baghshahi, Z. Golestan Nejad, . Bakhtari, M. R. Golestan Nejad, A. Moatamedi Pages 369-380
  Background and Purpose

  Nowadays cancer is becoming a global health problem. Honey bee venom has been used for thousands of years in treating different diseases. Recently its uses as an anti-cancer compound attracted scientist’s attention. Determining the main components of bee venom which induce apoptosis can result in finding new anti-cancer compounds. Bee venom is a complex mixture of peptides, enzymes and biologically active amines like melittin and phospholipase A2.

  Methods and Materials

    This study was an experimental study. The cancer column cells (HT-29) and mice fibroblast cells (L929) were cultured in RPMI-1640 medium. Cells were treated with different concentrations of honey bee venom (0.1-12 µg/ml) in three times of 24, 48 and 72 hours. After this period the percent of living cells was determined through MTT assay. The analysis of data was done with SPSS software using One Way ANOVA method. Also, two cell lines were analyzed in the same concentrations of bee venom using the T-test.

  Results

  in concentration 0.6 µg/ml and time 24 h the number of living cells reduced and in concentration 6 µg/ml all cells died. In concentration 2 µg/ml significant inhibitory effect on L929 was seen and in concentration 12 µg/ml and time 12 hours all cells died. Honey bee venom had an inhibitory effect on human colon cancer cells (HT-29) in vitro.

  Conclusion

  Honey bee venom cytotoxicity effect on human colon cancer cells (HT-29) was demonstrated. It seems that the induction of apoptosis in cancer cells treated with this compound is the cause of cell death which should be more investigated in the future.

  Keywords: cell cytotoxicity, honey bee venom, human colon cancer cells
 • Pages 381-388
  Background and Purpose

  Each of the four seasons of the year like the human body has a certain temperament. The seasons’ lifestyle is one of the most important issues for health maintenance in Persian medicine. In this article, the lifestyle of each season is presented to keep healthy and prevent common diseases.

  Methods and Materials

   The topic of lifestyle in each season was studied using reliable sources of traditional Persian medicine and related articles of valid electronic database.

  Results

  The recommended lifestyle in the spring includes: soft foods consumption such as lamb meat, fried eggs, barberry syrup, rhubarb and oxymel (Sekanjabin); and avoiding from excess movement, excess bathing, extreme anger, and happiness; body purgation with enema and phlebotomy. Lifestyle of the summer includes: consumption of fresh fish, chicken, sour pomegranate juice, verruca, rhubarb syrup, cherries, plums, watermelon, lettuce, increasing the amount of rest; avoiding from excess movement, excess intercourse. Lifestyle of the autumn includes: consumption of spicy foods, lamb meat, melon, quince, apples, and pears; bathing once every two days with lukewarm water and body purgation with enema. The recommended lifestyle in the winter includes: consumption of foods such as lamb meat with spicy seasonings; excess movement and activity; avoiding from phlebotomy and cupping.

  Conclusion

  In Traditional Persian Medicine resources, the starting point for health protection and disease treatment is prevention. In this article, some recommendations about lifestyle, especially eating habits and regulation of sleep, wakefulness and physical activity in different seasons are given. Following these rules will improve the health level of community and save health care costs

  Keywords: Seasons, Medicine, Persia, Prevention, Life Style
 • S. Sadeghi, F. Ghaffari* Pages 389-397
  Background and Purpose

  Determination of the professional competence of physicians was one of the most important and significant issues in the educational and therapeutic system of medicine in Islamic civilization. Hence, there were some approaches to test physicians in manuscripts of sages in Islamic civilization era. One of these works is ‘Adab al-Tabib’, a well-known historic book on medical ethics written by Ishaq ibn Ali al-Ruhawi (8th century AD). In this book, comprehensive and accurate approaches to determine the professional competence of physicians were provided. The aim of this paper is to review the determination of physicians’ professional competence according to the text of Adab al-Tabib.

  Methods and Materials

    In this review article, we reviewed and analyzed the subject of the physicians' professional competence exam in the ‘Adab al-Tabib’ by Ishaq ibn Ali al-Ruhawi and the content was compiled by means of content analysis.

  Conclusion

  Al-Ruhawi designed a bipartite exam to determine the professional competence of physicians; the theoretical part assesses the physician’s knowledge and attitude like a deep interview. While in the practical part, practical skills such as familiarity with the tools and methods of operation and some practices such as “Fasd” (Phlebotomy) were evaluated. During this exam, assessment of the principles and techniques of specialized knowledge with full details have been considered in addition to knowledge of the theoretical foundations and basic sciences. In conclusion, Ishaq ibn Ali al-Ruhawi designed a structured comprehensive examination for the determination of the professional competence of physicians in order to provide an instrument to assess physicians’ knowledge, attitude, behavior, and skills for the use of his time scientific society. Some matters are outstanding and can be used

  Keywords: Medicine in Islamic civilization, Ruhawi, Adab al-Tabib, Professional competence of physicians