فهرست مطالب

مطالعات شبه قاره - سال نهم شماره 32 (پاییز 1396)
 • سال نهم شماره 32 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فریبرز ارغوانی پیرسلامی *، مرتضی اسمعیلی صفحات 9-30
  هدف اصلی این مقاله واکاوی دلایل و نشان دادن روندهای مرتبط با تلاش های هند برای تامین امنیت همه جانبه در پرتو همکاری جویی چندگانه است. پایان جنگ سرد شرایطی را به وجود آورد که الزامات و ضرورت های حاکم بر جوامع به ویژه سیاست خارجی قدرت های نوظهور با تحول مواجه شود. در این راستا، قدرت های نوظهوری چون هندوستان در راستای تامین منافع ملی وارتقای امنیت از سمت نوعی ایدئولوژی گرایی به رویکردی مبتنی بر همکاری جویی چندجانبه حرکت کردند. این مقاله با طرح این سوال که چرا استراتژی هند برای تامین امنیت همه جانبه و ارتقای منافع ملی در سال های اخیر با این تغییر مواجه شده است؟ و مهم ترین نمودهای عینی آن کدام اند؟ با اتکا بر روش توصیفی-تبیینی این فرضیه را مطرح می کند که این تغییر متاثر از دو دسته عوامل سطح داخلی و سیستمی است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که در سطح داخلی مولفه هایی همچون خواست ملی برای ایفای نقش به مثابه قدرت بزرگ، کاهش اثرگذاری ایدئولوژی و ذهنیت نخبگان جدید موثر بوده و در سطح سیستمیک نیز می توان به عواملی مانند پایان جنگ سرد، ارزش های دموکراتیک و ظهور چین اشاره کرد. توسعه روابط همکاری جویانه هند به صورت همزمان با چین، امریکا، پاکستان و همسایگان نمودهای عینی این تحول به شمار می روند.
  کلیدواژگان: هند، سیاست خارجی، عملگرایی، چین، امریکا
 • فاطمه الهامی * صفحات 31-50
  حامدبن فضل الله جمالی دهلوی از شاعران، ادیبان و تذکره نویسان در اواخر قرن نهم و اوایل دهم ه.ق. است. وی با وجود اعتقاد به اهل تصوف، در زمره مقربان امرا و سلاطین وقت نیز قرار داشت. به پیر خود سماءالدین اعتقادی راسخ داشت و سعی کرد در آثار به جا مانده آنچه را از طریق سیر آفاق و انفس از پیر خود و سایر اهل سلوک دریافت و تجربه کرده است، بنمایاند. بدین جهت صبغه عرفانی در آثار او بسیار غالب است. در مطالعه آثار این ادیب هندی آنچه بیش از همه جلوه دارد، احوال و مقامات و اعتقادات مشایخ کبار است؛ به گونه ای که از خلال دریافت-های نویسنده می توان به اعتقاد او بر انسان کامل و ویژگی های پیر روشن ضمیر دست یافت. لذا این پژوهش کوشیده است به بررسی سیمای انسان کامل در آثار جمالی بپردازد و خصوصیات انسان آرمانی را از نظر او برشمارد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جمالی اگرچه در آثار خود به طورمستقیم به ویژگی های انسان کامل نپرداخته، اما از فحوای کلام این سخنور ادیب می توان به آنها پی برد. این ویژگی ها در آثار او گاه با زبان پند و اندرز، گاه با تجربه حکایتی و یا بیان اندیشه کلی مطرح شده است.
  کلیدواژگان: جمالی دهلوی، انسان کامل، عرفان، شبه قاره
 • عباسعلی آهنگر *، محمود عباسی، مهدی رجب زاده صفحات 51-78
  نقش ادبی یکی از مهم ترین نقش های زبان است. جهت گیری پیام در نقش ادبی بر خود پیام متمرکز می شود و باعث برجستگی آن بر زبان هنجار می گردد. طبق الگوی لیچ(1969)، انحراف یا هنجارگریزی از زبان هنجار در هشت گونه شامل هنجارگریزی واژگانی، دستوری، آوایی، نوشتاری، معنایی، گویشی، سبکی و زمانی صورت می گیرد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی در چارچوب مکتب ساخت گرایی و بر مبنای الگوی هنجارگریزی لیچ به بررسی انواع هنجارگریزی های به کار رفته در شعر امیرحسن سجزی پرداخته است .یافته های پژوهش نشان می دهد که هنجارگریزی معنایی مهم ترین و پربسامدترین شیوه ای است که شاعر در جهت برجسته سازی زبان خود و بیان مفاهیم عمیق عرفانی از آن بهره جسته است. پس از آن هنجارگریزی های آوایی و دستوری که به منظور حفظ جلوه های موسیقیایی شعر به کار رفته اند، قرار دارند. همچنین، کاربرد هنجارگریزی گویشی و استفاده اندک از هنجارگریزی سبکی به ترتیب نشان دهنده وابستگی شاعر به پیوندهای بومی خود و در عین حال پایبندی وی به سبک رسمی گفتار می باشد.
  کلیدواژگان: هنجارگریزی، برجسته سازی، لیچ، امیرحسن سجزی دهلوی
 • ژاله تاج الدینی * صفحات 79-94
  تهدید منافع انگلستان در هند در آغاز قرن هجدهم میلادی توسط رقیبانی چون ناپلئون و زمان شاه ابدالی، علاقمندی حکام انگلیسی به ایجاد مراوده سیاسی با دربار قاجار را سبب شد. این علاقه منجر به ارسال فرستادگانی از سوی حکام انگلیسی هند به دربار فتحعلی شاه گردید که متعاقب آن، سفیری به نام حاجی خلیل خان قزوینی نیز از سوی شاه قاجار به هند ارسال شد. اما حاجی خلیل خان در همان آغاز ماموریت، در بندر بمبئی، به قتل رسید و این ماجرا دستمایه نگارش سلسله یادداشت های روزانه عبداللطیف شوشتری، دوست صمیمی خلیل خان در بمبئی گردید که در محدوده زمانی 20 جولای 1802 تا 19 جولای 1804 به رشته تحریر در آمد. عبداللطیف ضمن پرداختن به موضوع قتل ایلچی و تبعات آن، اطلاعات وسیعی از وضع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بندر بمبئی، مرکز حضور و فعالیت تعداد کثیری از تاجران ایرانی، در آغاز قرن نوزدهم میلادی به خواننده منتقل می کند. این مقاله ضمن ورود به معرفی این نسخه خطی ارزشمند، با شیوه تحلیلی، توصیفی در صدد واکاوی علل حساسیت مقامات انگلیسی هند نسبت به حادثه قتل حاجی خلیل خان و تمایل آنان به مستور ماندن این حادثه است.
  کلیدواژگان: هند، بمبئی، حاجی خلیل خان، عبداللطیف شوشتری، انگلیس
 • محبوبه حاتمی یزد *، علی زمانی علویجه، محمدعلی پشت دار، فاطمه کوپا صفحات 95-108
  «هدیه الاخیار» یا «شرح تحفه الاحرار» اثر «محمدرضا ملتانی» فرزند « محمد اکرم ملتانی»، از فارسی نویسان شبه قاره در قرن یازدهم، اگرچه از آثار دست دوم ادب فارسی محسوب می شود، قطعا به دلیل دانش و اطلاعات سرشار و دقت فراوان شارح در فحص و بحث و بیان ظرایف لغت، دستور، معانی و بیان راهگشای محققان و دانشجویان در شرح دشواری های «تحفه الاحرار جامی» خواهد بود. ملتانی از خادمین شیعه مذهب شهنشاه اورنگ زیب بوده است که از خدمات دیوانی کناره گرفته و چند شرح مهم بر آثار پیشینیان ادب فارسی از جمله «مثنوی» مولوی، «یوسف و زلیخا» و «تحفه الاحرار» جامی و «اسکندرنامه» نظامی نگاشته است. شناسایی و تصحیح این آثار، علاوه بر جایگاه ادبی خاص خود در شرح و تفسیر دشواری های یکی از آثار مهم حوزه عرفان و تصوف، در تبیین گستره زبان فارسی در پاکستان و هند نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش با روش تحلیل متن انجام شده است.
  کلیدواژگان: ملتانی، شرح تحفه الاحرار، هدیه الاخیار، نسخه خطی، شبه قاره
 • مهدی دهرامی * صفحات 109-124
  ویژگی های کمتر سرزمینی است که مانند هند در شعر فارسی انعکاس یافته باشد به گونه ای که در کهن ترین اشعار فارسی و در همه ادوار و انواع مختلف ادبی خصوصیات این سرزمین پرشگفتی دست مایه شاعران در ساخت تصاویر و مضامین شعری بوده است. هدف این مقاله بررسی تصاویر و مضامینی است که شاعران از خصوصیات سرزمین هند خلق کرده اند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن نشان دادن سیر و تاریخچه کاربرد ویژگی های سرزمین هند، به بررسی سیر تحول تصاویر و مضامینی پرداخته که شاعران با کارکردی هنری از خصوصیات این سرزمین خلق کرده اند. از ابتدای شعر فارسی، ویژگی های متنوع هند ذهنیت و تخیل شاعران را به سمت کاربرد هنری آنها واداشته است. در دوره غزنویان به صورت چشم گیری هند در شعر فارسی انعکاس یافته و بعد از آن ویژگی های هند به عنوان پشتوانه شعر جای خود را در شعر فارسی مستحکم ساخته است. این ویژگی ها در دسته هایی مانند نام شهرهای هند و خصوصیات آنها، ابزار و محصولات هند، دین و مذاهب، اعمال و رفتار، خصوصیات ظاهری هندیان و امثالهم جای می گیرد که بعدی ادبی یافته و موجب خلق کنایات، ترکیبات، استعارات، تشبی هات، مضامین و شبکه منسجم تناسباتی شده که بدون شناخت حوزه فرهنگی هند نمی توان آنها را کامل درک کرد.
  کلیدواژگان: سرزمین هند، تصویرسازی، پشتوانه شعر، کارکردهای زیباشناختی، بلاغت
 • مریم فروغی نیا *، فاطمه کاتب ولیانکو صفحات 125-142
  هنر جواهرنشانی در ایران و هند پیشینه ای دیرینه دارد. در برخی منابع به ظروف جواهرنشان صفوی اشاره شده ولی متاسفانه نمونه های اندکی از آن دوران باقی مانده است. هم چنین در برخی مستندات به تاثیرپذیری گورکانیان از این هنر در عصر صفوی اشاره شده است. در این مقاله ظروف جواهرنشان دو کشور به ویژه از قرن دهم قمری/ شانزدهم میلادی تا دوران معاصر از لحاظ فرم، جنس، کابرد و شیوه ساخت مورد تطبیق قرار گرفته است. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از: رابطه تاثیر و تاثری ایران و هند در ساخت ظروف جواهرنشان چگونه است؟ در این پژوهش بنیادی که با روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است، ظروف جواهرنشان شاخص دو کشور بر اساس کاربرد، جنس، تکنیک و نقش، مورد تطبیق قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که علی رغم تاثیرپذیری گورکانیان از ظروف جواهرنشان صفوی، غنای مواد اولیه بومی به تدریج منجر به تفاوت محصولات گورکانی شده و سبک جواهر نشانی گورکانی در دوره قاجار، ظروف جواهرنشان ایرانی را تحت تاثیر قرار می-دهد.
  کلیدواژگان: ظروف جواهرنشان، ایران، هند، روش ساخت
 • یاسر کهرازه *، سعید وثوقی، حسین مسعودنیا، مهناز گودرزی صفحات 143-170
  ایجاد رابطه حسنه با پاکستان همسایه شرقی ایران، همواره از دغدغه های مسئولان و سیاستگذاران ایران بوده است. ایران نیز به عنوان کشور هم مرز پاکستان، از موقعیت ژئوپلتیک بالایی برخوردار است و با توجه به ویژگی های ژئواستراتژیک خود کشور مهمی در منطقه محسوب می شود، جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی و امنیت ملی پاکستان دارا می باشد. اما نکته مهم این است که در سالهای اخیر روابط دو کشور در منطقه بلوچستان دو سوی مرز با چالش هایی روبرو بوده است. این پژوهش می کوشد به بررسی تهدیدات امنیتی موجود در منطقه بلوچستان و اثرات آن در روابط بین دو کشور ایران و پاکستان با تکیه به مفاهیم امنیتی مکتب کپنهاگ بپردازد. سوال اساسی این تحقیق این است که با توجه به مفاهیم امنیت در مکتب کپنهاگ چه موانع در روابط دو کشور می تواند دخیل باشد؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که منطقه بلوچستان بر امنیت دو کشور و در حوزه های نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تهدید ایجاد می کند. از این رو، در این پژوهش به تبیین تهدیدات منطقه بلوچستان و تاثیر آن بر روابط ایران و پاکستان با تکیه بر مکتب کپنهاگ می پردازد.
  کلیدواژگان: بلوچستان، پاکستان، ایران، مکتب کپنهاگ
 • مقداد گلشنی، محمد بارانی *، مریم خلیلی جهانتیغ صفحات 171-190
  پراپ در پژوهشی روی صد قصه فولکلور روس، خویش کاری شخصیت ها را کوچک تر ین واحد ساختارین روایت دانست و با تجزیه و تحلیل آن ها، ساختار پیرنگ قصه و نظام کنش های روایی را صورت بندی نموده، حکم هایی در مورد ساختار بنیادین قصه های پریان و رده بندی آن ها صادر کرد. پژوهش حاضر، با تکیه بر نظریه پراپ، نخست درپی سنجش کار آمدی الگوی او در تبیین ساختاری روایت نبرد های مربوط به پاد شاهی بدیادران (Vidyadhara) در «دریای اسمار» بین سورج پرب (Suryaprabha) و شرته شرما (Šrutašarman) و نیز نبرد های مربوط به کین خواهی سیاوش و پاد شاهی آرمانی کی خسرو در «شاهنامه» است و سپس به مقایسه تطبیقی ساختار تحلیل شده روایت این نبرد ها می پردازد. پس از تجزیه و تحلیل قصه ها مشاهده می شود که الگوی نظریه پراپ تبیین مناسبی از ساختار روایی خویش کاری های این قصه ها ارائه می کند که در مواردی با پیشنهاد هایی برای کار بست بهتر این نظریه همراه می شود. این الگو همسانی ساختار کلی و نیز همسانی برخی روابط درونی خویش کاری روایت های مذکور را آشکار می کند. همچنین ناهمسانی برخی جزئیات خویش کاری ها نیز که می تواند نمایاننده تفاوت های فرهنگی هند و ایران به عنوان بستر پردازش روایت ها باشد، در نمود گار خویش کاری ها انعکاس می یابد.
  کلیدواژگان: ساختار، روایت، پراپ، دریای اسمار، شاهنامه
 • رحیم ولایتی *، حمید خانعلی، فرزانه سعادتی صفحات 191-206
  یافته های باستان شناسی ارتباط تجاری ایران و بین النهرین و دره سند در شبه قاره هند را از دوره سومریان اثبات می کند. مردم ایران و هند در طول تاریخ حتی پیش از ورود اقوام آریایی به فلات ایران و سرزمین هند با یکدیگر ارتباط فرهنگی داشتند. یافته های باستان شناسی در هند، مشابه آثاری است که باستان شناسان در فلات ایران و بین النهرین به دست آورده اند. این دست-آورد حکایت از آن دارد که ساکنان هند و ایران پیش از مهاجرت طایفه های آریایی، با همدیگر ارتباط داشته اند. با فتح هند در دوره هخامنشیان ارتباطات بیشتری بین دو منطقه حاکم شد. اولین بار کوروش با فتح باختر یا بلخ به شبه قاره هند نزدیک شد و پس از او داریوش در517 ق.م شمال غربی هند را تصرف نمود. لذا آثار مستند به جای مانده از دوره ی هخامنشیان مانند نقشها و کتیبه های تخت جمشید نشان دهنده ی گسترش قلمرو حکومت ایران در غرب هند است و بیانگر آن است که بخشهایی از غرب هند در این عهد خراجگزار حکومت مرکزی ایران بوده است. ساتراپی جدید یا همان هندوش کتیبه های هخامنشی، که تا بخش جنوبی دره ی سند و در پاکستان کنونی گسترده بود، شرقی ترین استان امپراتوری هخامنشی است.
  کلیدواژگان: قوم آریایی، ایران، هند، مادها وپارسها، ساتراپی هیندوش، ارتباط فرهنگی و هنری
|
 • Fariborz Arghavani Pirsalami *, Mortaza Esmaeili Pages 9-30
  The end of Cold War and Soviet Union collapse resulted in some changes in international equations such as great powers relations. This new situation with some systemic processes included in Globalization and spread of communications technologies have influenced rising powers policy choices. The foreign policies of these powers are so important. Hence, foreign policy of India as a one of the most important of rising powers in terms of new leadership and economic requirements have experienced new trend: trying to promote security by few concern to ideology and moving toward multiple cooperation strategy. This article is seeking to answer two question: why India has choosen this strategy? And what are the main examples of this strategy? The article s aims is explaining of the change and this new trend in India foreign policy after Cold War. Evaluation of attitude changes of new leaders and its impact on India foreign policy with some characteristics such as pragmatism is the main discussion of the article.
  Keywords: India, Foreign Policy, pragmatism, China, America
 • Fatemeh Elhami * Pages 31-50
  Jamali, Hamed B. Fazl-Allah is a poet, writer and biographer lived in the late 9th and early10th centuries. Although he was a follower of Sufi order,he was among the elect of emirs and sultans.He put his straight and firm trust in his spiritual teacher called Shaikh Samāʾ-al-Din Kanbuh.He always tried to represent what he has received and learned from his spiritual guide or the other mystics via material and non-material movements in his poems and the other works.Then, mystical or spiritual model is much more prevalent in his works.What is more projected in the works of this Indian Persian-speaker man of letters is the set of descriptions, states, positions and beliefs of the nobles and eminent people; so, based on the understandings of the writer, his beliefs in the perfect human and the characteristics of enlightened spiritual guide can be seen and understood easily.This piece of research work tried to study the appearance of perfect human in the works of Jamali and to enumerate the features and characteristics of the ideal or perfect human.The findings indicated that although Jamali did not deal with the aforementioned characteristics directly,they can be comprehended and perceived from the tenor of his words.These kinds of characteristics are presented in the forms of advices and counsels,empirical stories and narrations,as well as descriptions of general though.
  Keywords: Jamali Dehlavi, Perfect Human, Mysticism, subcontinent
 • Abbas Ali Ahangar *, Mahmood Abbasi, Mehdi Rajabzadeh Pages 51-78
  Literary function is one of the most important functions of language. The direction of the message in the literary role focuses on the message itself and gives rise to its prominence over the standard language. According to Leech’s (1969) model, the deviation from the standard language takes place in the form of eight variations including: lexical, grammatical, phonological, graphological, semantic, dialectal, register and historical deviations. The present research following a descriptive-analytic method within the school of Structuralism and based on Leech’s deviation method examines different kinds of deviation used in Amir Hasan Sejzi’s sonnets. The research findings show that semantic deviation is the most important and the most frequent way that the poet has used to highlight his language and to express deep mystic concepts. Subsequently, the phonological and grammatical deviations are used to help maintain the musical manifestations of poetry. Also, the use of dialectal deviation and the rare use of register deviation indicate, respectively, the poet’s attachment and affiliation to his ancestral land as well as his adherence to the formal style of speech.
  Keywords: Deviation, Highlightening, Leech, Hasan Sejzi Dehlavi
 • Tajaddini Jaleh * Pages 79-94
  Since British interests in India were threatened by opponents like Napoleon and Zaman Shah Abdali in the begging of the 18th century, British rulers started to establish a political relationship with the Qajar court. Therefore, envoys from British rulers in India were sent to the Court of Fath Ali Shah and consequently the Iranian ambassador, Haji Khalil Khan Qazvini, was sent to India. However, Haji Khalil Khan was murdered in Mumbai at the outset of the mission and this incident motivated the intimate friend of Khalil Khan in Mumbai, Abdul Latif Shushtari to write daily notes and records from 20th July 1802 to 19th July 1804. Abdul Latif investigated the murder of the ambassador and its further consequences, in addition, he provided extensive information on the cultural, social and economic status of Mumbai which was the center of activity for a great number of Iranian businessmen at the begging of the 19th century. This study was an introduction to the manuscript version of this precious work moreover, it was aimed to scrutinize, through an analytical descriptive method, the reasons behind the sensitivity of British officials in India to the murder of Khalil Khan and their tendency to conceal this event.
  Keywords: India, Abd ul Latif Shushtar, Mumbai, Haji Khali Khan, England
 • Mahboobeh Hatami Yazd *, Ali Zamani Alavijeh, Mohammad Ali Poshtdar, Fatemeh Kouppa Pages 95-108
  Although " Hadyat al akhyar" or "sharh e Tuhfat al ahrar" by "Mohammad Reza Multani" son of "Mohammad Akram Multani ", Persian writer in the subcontinent in The Eleventh century, is one of the second work of Persian literature, Certainly due to the Exegetes rich knowledge and information and great Accuracy in discussions and expressing subtleties of vocabulary, grammar, rhetoric, will be a guide for researchers and students in Jami,s "Tuhfat-al-ahrar" Difficulties. Multani Is one of the shia Employee of "Aurangzeb" Who wrote several importan commentaries on previous Persian literature works such as Rumi's Masnavi, "Tuhfat al ahrar" and "Eskandarnameh" after the Abdication of administrative services. In addition to Special literary status In Important Persian mystic works Explanation and interpretation, Identify, proofreading and review of these works have Special importance to express The Expanse of Persian language in subcontinent. The present study had been conducted by analysis of the text.
  Keywords: Multani, sharh, e, Tuhfat, al, ahrar, Hadyat, al, akhyar, manuscript, subcontinent
 • Mehdi Dehrami * Pages 109-124
  The characteristics of the land of India are reflected in Persian poetry so that it has been a tool for making images and poetry themes in the oldest Persian poetry and in all periods of time and various types of literary. The purpose of this article is to examine the images and themes which poets have created from the characteristics of the Indian land. This paper has studied the history of the use of Indian land characteristics by descriptive-analytic method and its artistic functions in Persian poetry. From the beginning of Persian poetry, India's diverse characteristics have driven poet's imagination into their artistic use. In the Ghaznavids period, this function has become remarkable in Persian poetry, after which the features of India have been considered as the backbone of Persian poetry. These features include these categories: the names of Indian cities and their characteristics, Indian instruments and products, religion, actions and behavior, Indigenous characteristics of Indians, etc. These features have an aesthetic function and have created images, metaphor, simile and themes which are not understood without knowing the Indian cultural sphere.
  Keywords: Indian land, Image, aesthetic functions, rhetoric
 • Maryam Foroghinia *, Fatemeh Kateb Pages 125-142
  Iran and India’s art of decorating with jewels has a longstanding background. In some sources it has been referred to the jeweled containers of Safavid dynasty, but unfortunately few samples have remained from that era. Some historical documents have referred to the influence of the Iranian fine art on Mughals. In this article it is tried that in addition to providing a background of Iran and India’s art of decorating with jewels, the jeweled containers of the two countries be compared in terms of form, material, use and construction method, especially since the sixteenth century until modern times. The main question is: the interaction between Iran and India in constructing jeweled containers?
  The present study which aims at comparing the jeweled containers of Iran and India and the interaction between them is a basic research which is descriptive and analytic. The data were collected through reading different library resources. The results indicate that despite the influence of Safavid bejeweled dishes on Mughals, the richness of indigenous raw materials of India lead to difference in products of Iran and Mughals regarding jeweled containers. Then, the Mughal’s style in decorating dishes with jewels during the Qajar dynasty affected Iranian jeweled containers.
  Keywords: Jeweled Containers, Iran, India
 • Yaser Kahrazeh *, Saeid Vosughi, Hosain Masoudnia, Mahnaz Goodarzi Pages 143-170
  Making a good relationship between east neighbors of Iran i.e. Pakistan, has always been a concern of officials and policy makers in Iran. Iran as the neighbor of Pakistan with a great geopolitical status and considering its geostrategic characteristics is an important country in the region; it has a special place in Pakistan's foreign policy and national security. However, the important point is that in the recent years, bilateral relations in Balochistan region have faced some challenges. The study seeks to invistigate security threats in Balochistan region and its effects on Iran-Pakistan relations, based on security implications of Copenhagen School. The main question of this research is that, with regard to the security implications of the Copenhagen School, what obstacles can be involved in the relations between the two countries? The main hypothesis of this study is that Balochistan region is threatening the security of the two countries, in the military, political, economic, and social spheres. Hence, here is an analysis of the threats of the Balochistan region and its impact on the relations between Iran and Pakistan, based on Copenhagen school.
  Keywords: Balochistan, Pakistan, Iran, Copenhagen School
 • Meqdad Golshani, Mohammad Barani *, Maryam Khlili Jahantigh Pages 171-190
  Propp in the study on hundred Russian folk-tales, noted that characters’ function is the smallest structural narration’s unit and formulated, by analyzing functions, the structure of fiction’s plot and the narrative actions’ system. Therefore, he remarked statements about basic structure of fairy-tales and their classification. According to Propp’s theory, current research, first, evaluate efficiency of his pattern in battles narration’s structural explanation in "Darya-ye asmar" between Suryaprabha and Shrutasharman, related to sovereignty of Vidyadharas, and battles in "Shah-nama", related to the revenge of Siavash’s martyrdom and Key-Xosrow’s utopian kingdom. then it compares analyzed structure of these battles’ narration. After analyzing the stories, seems that pattern of Propp’s theory presents an adequate explanation of the narrative structure of these stories’ functions, which accompanied with suggestions for more appropriate theory’s usage. This pattern reveals the homology of basic structure and, furthermore, shows the similarity of some internal relations between the functions in narration of mentioned battles in the books above. Also, in some cases, there are dissimilarities in some details of these narrations, that could be regard as the India and Iran’s cultural diversities, which roots in the formation of narration’s background, reflect in diagram of the functions.
  Keywords: Structure, Narration, Propp, Darya, ye asmar, Shah, nama
 • Rahim Velayati *, Hamid Khanali, Farzane Saadati Rad Pages 191-206
  Archaeological findings Iran trade relations and between the Indian subcontinent from the Sumerians document proves. A long time ago when the tribes of Indo- Iranian were still as one and inhabited on the vast plains of the Central Asia, one ruler was both the leader and priest of the tribe. One of the most reasonable evidences proving the relationship between Iran and India is the mythical signs. The oldest Asian myths, mostly signify the culture of the Aryans who immigrated to India in about 2nd millennium B.C. Even before penetrating of the Aryans into the Iranian plateau, people of India and Iran have had relations throughout history. After the immigration, Aryans divided into empires of Median and Persian. By defeating Bactria, Cyrus got close to India for the first time; and in 517 B.C Darius gained control over the north west of India. However, the Achaemenid remains including designs and inscriptions of the Persepolis reveal the expansion of Persian Empire into the west of India. The new satrap or Hindus of the Achaemenid inscriptions encompassing to the southern parts of Sind waterway and the modern territories of Pakistan was the eastern border of the Achaemenid Empire. After reducing India, large amount of gold dust was paid to Persia.
  Keywords: Iran, India, cultural, artistic relation